Robotik Cerrahi Dr. Eyüp Gümüş

Transkript

Robotik Cerrahi Dr. Eyüp Gümüş
Ürolojide Robotik
C
Cerrahi
hi
Dr. Eyüp
yüp GÜMÜŞ
GÜ ÜŞ
Ümraniye Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Ü
Üroloji
Kliniği
ğ
T ih l yaklaşım
Tarihsel
kl
ilk telecerrahi sistem (1986)
„
„
„
„
„
„
4 DOF x2 plus grip
All haptic servos
Intended for trauma care on the battlefield
Stereo Video (LCD Shutter w/ Passive Glasses)
Operated over 100 Km microwave data link
Patent portfolio licensed to ISI in 1995
Gelişimi
Ürolojik cerrahi & da Vinci
Radical Prostatectomy
Pyeloplasty
Uretetro Transplant
p
Donor Nephrectomy
Nephrectomy
Ureterolithotomy
Adrenalectomy
Cystocele Repair
Excision of Renal Cyst
Lymphadenectomy
T ti l R
Testicular
Resection
ti
Renal Cyst Decortication
Sacral Colpopexy
Nephropexy
Pelvic Lymphadenectomy
Ureterectomy
Rectocele Repair
Varicocele
Ureteroplasty
Ureteral Implantation
Vaso-vasostomy
ƒ Julyy 2000 - Laparoscopic
p
p Surgery
g y
ƒ March 2001 - Thoracoscopic Surgery
ƒ May 2001 - Radical Prostatectomy
ƒ November 2002 – Cardiotomy
ƒ Julyy 2004 – Cardiac Revascularization
ƒ March 2005 – Broad Urology
p 2005 – Gynecology
y
gy
ƒ April
ƒ June 2005 – Pediatric Surgery
da Vinci® Surgical System
U S Installed Base 1999 – 2008
U.S. Installed Base 1999 –
U.S. Installed Base 1999 Alaska
Hawaii
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008-through Q3 close
Kliniğimizde robotik cerrahi
„
„
„
„
„
„
„
„
2008 Ağustos
Radikal prostatektomi
Pyeloplasti
Parsiyel nefrektomi
Radikal nefrektomi
Üreteronefrektomi
Adrenalektomi
Radikal sistektomi
Toplam
70 olgu
6 olgu
6 olgu
4 olgu
1 olgu
1 olgu
1 olgu
89 olgu
da Vinci S Cerrahi Sistem
High-resolution, 3D video
• Fully articulated instruments
• State-of-the-art
St t f th
t robotic
b ti ttechnology
h l
•
Robotik Cerrahi
avantaj/ dezavataj
Avantaj
„
„
„
„
„
„
Enstrüman- 7 derece serbest
hareket kabiliyeti
3 boyutlu optikoptik derinlik algılı
Tremor filtrasyonu
Konfor
Operatör koordinasyonu var
Kısa intracorporeal sütür
öğrenim eğrisi
Dezavantaj
„
„
Hasta başı deneyimli
ekip
Yüksek maliyet
Laparoskopik
p
p cerrahi
dezavantajlar
„
Anastomoz zor
Yaygınlaşması süre alıyor
Konforsuz
Operatör
p
koordinasyonu
y
yok
y
2 boyutlu
„
U
Uzun
öğrenim
öğ i eğrisi
ği i
„
„
„
„
VOGUE
January 2006
Ultrastrüktürel görüntü
„
multispectral kameraların
k ll
kullanımı,
conformal
f
l
mikroskopi and kontrast
maddeler
„
„
„
Patolojik- normal doku
ayırımının belirlenmesi
Reperfüzyonun
epe ü yo u
komfirmasyonu
Hücresel düzeyde
görüntüleme
R b tik Cerrahi
Robotik
„
„
„
„
„
İnsan ve robot
elinin ortak işbirliği
Kolay işlem
K f
Konfor
Mükemmel sonuçlar
G l
Gelecekte
kt cerrahi
hi
ışık bu iki elin
kaynaşmasında

Benzer belgeler

ROBOTİK PİYELOPLASTİ Dr. Fatih Atuğ

ROBOTİK PİYELOPLASTİ Dr. Fatih Atuğ U S Installed Base 1999 – 2008 U.S. Installed Base 1999 – U.S. Installed Base 1999  Alaska

Detaylı