master plan - Erciyes Kayak Merkezi

Transkript

master plan - Erciyes Kayak Merkezi
Döküman Başlığı:
MASTER PLAN
Viyana, Aralık 2006
Proje Başlığı:
MASTER PLAN
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
ve Erciyes Dağı
Turizm ve Kış Sporları Gelişimi
Yüklenici:
ATC Austrian Tourism Consultants GmbH
Kratochwjlestr. 12/2/67, A-1220 Vienna
Tel.: +43 (0) 1 263 71 17-0, Fax.: +43 (0) 1 263 71 17-7
ATC – Uzman Ekip
Projenin bu bölümünde, ATC’nin aşağıda adı geçen uzmanları görev almışlardır:
Markus A. Grillitsch (Project Manager)
Mehmet Eglenceoğlu
Christian Klenkhart
Peter Hartl
Walther Czerny
H. Mustafa Palancıoğlu
Banu Cotton
Martin Uitz
Martin Schuster
Stefan Szauter
Birgit Amann
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 2
İçerik Tablosu
1
2
Giriş.......................................................................................................... 6
Master Planın Stratejik Yönetimi............................................................. 9
2.1
Kayseri ve Erciyes için bir Vizyon .......................................................... 9
2.2
Gelişimin Temel Kuralları ....................................................................... 9
2.3
Harici İlaveler ........................................................................................ 10
2.4
Güçlü ve Pazarlanabilir Ürün Gelişimi.................................................. 11
2.5
“Erciyes Deneyimi” ............................................................................... 11
2.6
Hedef Kitleler......................................................................................... 13
3
Erciyes için Önerilen Aktiviteler ........................................................... 17
3.1
Kış Sporları Aktiviteleri:........................................................................ 18
3.1.1
Alp Tarzı Kayak............................................................................ 18
3.1.2
Snowboard (Kar Sörfü)................................................................. 18
Telemark (Dönüş) Kayağı............................................................. 19
3.1.3
3.1.4
Serbest Stil Kayak......................................................................... 19
3.1.5
Kayak Turları ................................................................................ 20
3.1.6
Helikopter Kayağı......................................................................... 20
3.1.7
Cross Country (Kuzey Displini) Kayağı....................................... 21
3.1.8
Biathlon......................................................................................... 21
3.1.9
Kar Uçurtması............................................................................... 22
3.1.10
Kar Kızağı..................................................................................... 22
3.1.11
Snow Tubing (Şişme Plastik Kızak) ............................................. 23
3.1.12
Şişme Kızak .................................................................................. 23
3.1.13
Kar Raftingi .................................................................................. 24
3.1.14
Kar Motoru.................................................................................... 24
3.1.15
Buz Pateni ..................................................................................... 24
3.1.16
Yürüyüş ve Kar Ayakkabılı (Hedikli) Arazi yürüyüşü................. 25
3.1.17
Diğerleri ........................................................................................ 25
Yaz Sporları Aktiviteleri........................................................................ 25
3.2
3.2.1
Golf ............................................................................................... 26
3.2.2
Dağ Yürüyüşü / Trekking ............................................................. 26
3.2.3
Tırmanma...................................................................................... 27
3.2.4
Tırmanma Bahçesi (Doğal)........................................................... 27
3.2.5
Tırmanma Bahçesi (Yapay) .......................................................... 27
3.2.6
Dağ Bisikleti ................................................................................. 28
3.2.7
İskandinav Yürüyüşü .................................................................... 28
3.2.8
Paragliding & Hang-gliding (Uçurtma) ........................................ 28
3.2.9
Paraşüt........................................................................................... 29
3.2.10
At Sırtında Gezi ............................................................................ 29
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 3
3.2.11
Yaz toboggan (kızak) yolu............................................................ 30
3.2.12
Dağ Planörü .................................................................................. 30
3.2.13
Uçurtma Sörfü............................................................................... 30
4
Merkez Gelişim Yaklaşımı .................................................................... 31
4.1
İlk Gelişim Safhasının Hedefleri ........................................................... 31
Birimsel Genişleme İçin Amaçlar......................................................... 32
4.2
4.3
Başlıca Hizmetlerin Tanımlanması........................................................ 32
4.4
Riskler ve Varsayımlar .......................................................................... 34
5
Kayak Bölgesi........................................................................................ 37
5.1
Kayak Bölgesinin Genişlemesi İçin Temel Hedef................................. 37
5.2
Temel Veri Birikimi ve Metodoloji ....................................................... 38
5.3
Tekir Yaylasındaki Mevcut Kayak Bölgesi........................................... 39
5.4
Planlanmış Toplam Kayak Alanı ........................................................... 40
5.5
Merkezi Kayak Bölgesinin Teklif Edilen Liftleri.................................. 42
Bölgenin Süreklilik Arz Eden „“Birimsel“ Genişlemesi için Teklif
5.6
Edilen Kayak Liftleri ............................................................................. 46
5.7
Merkezi Kayak Alanı için teklif edilen Kayak Pistleri.......................... 51
5.8
Süreklilik Arz Eden “Birimsel“ Genişleme İçin Teklif Edilen Kayak
Pisti İnşa Çalışması ................................................................................ 53
5.9
Kayak Pistlerinin Uluslararası Yarışmalara Uygunluğu........................ 55
5.10 Kayak Bölgesi Kapasite Analizi ............................................................ 56
5.11 Çevredeki Doğayla Uyum İçinde Olan Kayak Pisti İnşası.................... 61
5.12 Kayak Pisti Hazırlığı, Düzenleme.......................................................... 64
5.13 Kayak Pistlerinde Teknik Kar Yapma ................................................... 65
5.14 Alt Yapının Gelişimi.............................................................................. 67
6
Erciyes Köyü ve Hizmet Olanakları ...................................................... 70
6.1
Konaklama İmkanları............................................................................. 70
6.2
Restoran ve Kafeler................................................................................ 71
6.3
Köydeki Otopark Olanakları.................................................................. 73
Toplum Binaları ..................................................................................... 73
6.4
6.5
Erciyes Köyünün Teknik Altyapısı :...................................................... 73
6.6
Hizmet Merkezleri ................................................................................. 74
6.7
Dağ Restoranları .................................................................................... 75
6.8
Tek merkez – Tek Bilet.......................................................................... 75
6.9
Kayak Okulu .......................................................................................... 76
6.10 Spor ve Kayak Malzemeleri Kiralama Dükkanları................................ 76
6.11 Çocuk Parkı............................................................................................ 77
6.12 Serbest Stil Eğlence Parkı...................................................................... 79
6.13 Projektörle Aydınlatma Aktiviteleri ...................................................... 79
6.14 Yarış Alanı ............................................................................................. 80
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 4
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
9
Yürüyüş Yolları ..................................................................................... 80
Kuzey Disiplini (Mukavemet) Kayağı Pistleri ...................................... 80
Uçurtma Bölgesi .................................................................................... 81
Kar Motoru Bölgesi ............................................................................... 81
Kayak Rotaları ve Pist Dışı Kayak ........................................................ 81
Mogul Pistleri......................................................................................... 81
Helikopter Kayağı.................................................................................. 82
Uluslararası Yarışmalar ......................................................................... 82
Trafik ve Kalabalık Yönetimi ................................................................ 82
Kurumsal Yapı ....................................................................................... 85
Kayseri Büyükşehir Belediyesi.............................................................. 85
Hacılar, Hisarcık ve Develi Belediyeleri ............................................... 85
İstişari Kurul: ......................................................................................... 86
Destinasyon Yönetim Ofisi:................................................................... 86
Destinasyon Yönetim Kurulu: ............................................................... 87
İşletme Sektörü ...................................................................................... 87
Sivil Toplum .......................................................................................... 88
Kayak Liftlerinin Yönetimi veya İşletimi.............................................. 88
Kamu – Özel Teşebbüs Ortaklığının Mimarisi...................................... 89
Finansal Analiz ...................................................................................... 90
Çekirdek Kayak Bölgesi Yatırımları: .................................................... 90
Kayak Bölgesi Genişleme Yatırım Birimleri......................................... 94
Konaklama ve Diğer Olanakların Yatırım Masrafları ........................... 99
İşletimsel Masraf Varsayımları............................................................ 102
İnsan Kaynakları Kayak Liftleri .......................................................... 104
İşletim Masrafları................................................................................. 105
Gelir Varsayımları ............................................................................... 106
Anahtar Hizmetlerin Dolaylı Faydalarının Tahmini............................ 108
Finansal Model (Örnek) Varsayımları ................................................. 109
Senaryolar ............................................................................................ 110
Nihai Tavsiyeler................................................................................... 113
İLAVELER
I)
Finansal Hesaplamalar
II)
Dağ Merkezinin planları, haritaları ve resimleri
III)
Spor Olanakları ve kayak liftleri bölge haritaları
IV)
CD
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 5
1
Giriş
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Dağı için bir Master Plan tasarlanması
üzere ATC şirketiyle sözleşme imzalamıştır. Bu Master Plan’ın amacı, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Dağı için turizm ve kış sporlarının
geliştirilmesidir. Proje, resmi olarak iki uzmanın; Christian Klenkhart’ın ve
Markus Grillitsch’in ziyaretiyle, 16 Şubat 2006 tarihinde başlamıştır.
Master Plan, üç ana safha olarak geliştirilmiştir. İlk safha, uygulama planının
gelişimini ve yüzeyin durumunun eksiksiz analizini içermektedir. Ekibin dort
uzmanı; (Engin Çakman, Wakther Czerny, Markus Grillitsch ve Christian
Klenkhart) araziyi fiziki açıdan incelemek ve en uygun gelişim planını karar
vericilerle ve yerel uzmanlarla tartışmak için Kayseri’ye pek çok ziyarette
bulunmuşlardır.En son yazılımlar kullanılarak, dağın ve köyün dijital modelleri
ayrıntılı olarak yaratılmış ve analiz edilmiştir. Bu safha, Teknik Değerlendirme
Raporu’nun ve planlanan olanakların tasarısının sunumuyla sonuçlanmıştır. .
İkinci safhada, Master Plan, daha fazla ayrıntılandırılmıştır ve merkezin gelişimi
için belirli sayıda alternatifler geliştirilmiştir. Köyün planları, çizimleri ve üç
boyutlu bilgisayar grafikleri yaratılmıştır. Kayak liftleri, yapay kar yapma
olanakları ve pistler planlanmıştır. Bunun da ötesinde, ATC ekibi, Erciyes
Dağındaki kış sporlarının gelişimi için; oteller, restoranlar, kayak okulları, kayak
malzemeleri kiralama yerleri gibi tüm hizmetleri ve olanakları içeren entegre bir
kavram geliştirmiştir. İkinci safhanın sonunda, Kayseri’de karar vericilerle ve
uzmanlarla pek çok sunum ve tartışma ortamı gerçekleştirilmiştir. Erciyes Dağı
Merkezi’nin gelişiminin genel kavramı üzerine bir anlaşmaya varılmıştır.
Üçüncü safhada, Master Plan nihailendirilmiştir. Bu sonuç; ayrıntılı finansal
hesaplamaları, dağdaki yaz aktiviteleri için tekliflerin geliştirilmesini, planlanan
kayak liftlerinin ve kayak pistlerinin netleştirilmesini, Erciyes Köyü planlarının
ilerletilmesini, kurumsal çerçeve için teklif gelişimini ve gelişim yaklaşımı ile
ilgili tavsiyeleri içermektedir. Bunun yanısıra, Kemalettin TEKİNSOY; Mehmet
TARINÇ, Ali HASDAL ve Hayri NAZİKSOY, bir çalışma ziyareti için
Avusturya’ya davet edilmişlerdir. ATC ekibi, ünlü bir kayak merkezi ziyareti de
dahil olmak üzere pek çok spor aktivitesini sunmuştur. Bir kayak lifti
işletmecisiyle, kayak liftleri teknik elemanlarıyla, bir destinasyon ve pazarlama
müdürüyle ve yapay kar yapma uzmanlarıyla toplantılar ve tartışma ortamları
sağlanmıştır. Bununla beraber, Master Planın tasarısı tartışılmıştır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 6
Bu final Master Plan, ikinci bölümde, Dağ Merkezinin gelişimi için stratejik yönü
de içermektedir. Merkezin gerçekleştirilmesindeki temel kuralların yanısıra, uzun
vadeli vizyon da sunulmuştur. Güçlü ve pazarlanabilir bir ürün yaratılmasının
önemi ayrıntılı biçimde vurgulanmıştır. Bunun da ötesinde, potansiyel hedef
kitlelerinin yanısıra, modern bir Dağ Merkezinde kazanılabilecek farklı deneyim
türleri de tanımlanmıştır.
Üçüncü bölüm, planlanmış altyapı ve olanaklar sayesinde mümkün bazı seçilmiş
aktiviteleri tanımlamaktadır. Vurgu, merkezin gelişiminde temel harekete geçiren
güç olacağından kış sporlarında ve özellikle kayaktadır. Bununla beraber, Dağ
Merkezinin tüm aile için cazibesini garanti etmek için alternatif kış ve yaz sporu
çeşitleri de tanımlanmıştır. Bunun da ötesinde, hedef gruplar ve konumları
belirtilmiştir.
Dördüncü bölüm, kendi içinde iki genel safhaya ayrılan merkez gelişim
yaklaşımını belirler. İlk safha, Merkezi Kayak Bölgesinin ve Erciyes Köyünün
bazı unsurlarının inşasını içermektedir. İkinci safha, Dağ Merkezinin esnek bir
biçimde gelişimi için dört anahtar birimden oluşan bir biçimde yapılandırılmıştır.
Beşinci bölüm, metodoloji ve veri birikimini, Tekirdeki mevcut kayak alanının
analizini, teklif edilen kayak liftlerinin ve pistlerinin tanımlanmasını, kapasite
analizini, çevreyle dost bir inşa çalışması tekliflerini, kayak pistlerinin
oluşturulması için pist düzeltmelerini, yapay kar yapmayı ve benzerlerini içeren;
kayak merkezinin ayrıntılı tanımını sağlamaktadır.
Altıncı bölüm, Erciyes Köyü için önerileri, farklı olanakları ve hizmet çeşitlerini
kapsamaktadır. Bu bölüm; konaklama olanakları, barbekü ve piknik alanı, eğlence
ve çocuk parkları, kayak okulu ve kayak malzemeleri kiralama yerleri gibi
hizmetlerin yanısıra projektörle aydınlatma olanaklarını, uçurtma alanını, kuzey
disiplini kayak pistlerini ve trafik-kalabalık yönetimini ve benzerlerini de
içermektedir.
Yedinci bölüm, Erciyes Dağ Merkezinin gelişimi için kurumsal yapıyı
sunmaktadır. Teklif edilen Özel Sektör-Kamu Sektörü Ortaklığı, tüm ilgili
tarafların birleştirilmesini içeren yenilikçi bir yaklaşımdır. Ortakların arasındaki
etkileşimlerin organizasyonunun yanısıra, kapsam dahilindeki özel sektör ve
kamu sektörü ortaklarının rol ve sorumlulukları da tanımlanmıştır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 7
Sekizinci bölüm, gereken yatırımları, işletim masraflarını, gelir tahminlerini,
kayak merkezinin dolaylı faydalarını, nakit para akışı, EBİT, EBİTDA gibi
anahtar özellikleri ve senaryo hesaplamalarını kapsayan finansal analizleri
içermektedir.
Sonuç olarak dokuzuncu bölümde, nihai tavsiyeler sunulmuştur.
Ekip, Kayseri’de çok çeşitli taraflardan güçlü bir destek almıştır ve –hepsi
listelenemese de- aşağıda adı geçenlere desteklerinden dolayı teşekkür etmektedir:
Mehmet ÖZHASEKİ – Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa YALÇIN – Genel Sekreter
Kemalettin Cengiz TEKİNSOY – Genel Sekreter Yardımcısı
Arif EMECEN – Ulaşım Daire Başkanı, proje sorumlusu
Ahmed HERDEM – Hacılar Belediye Başkanı
Ali VERAL –Hisarcık Belediye Başkanı
Recep ÖZKAN –Develi Belediye Başkanı
Bekir ÖDEMİŞ –Ürgüp Belediye Başkanı
Mehmet TARINÇ
Ali HASDAL
Hayri NAZİKSOY
Mükremin ÇEPNİ
Çok sayıda kayak eğitmeni ve kayak kulübü üyeleri
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 8
2
Master Planın Stratejik Yönetimi
2.1
Kayseri ve Erciyes için bir Vizyon
Her ne kadar mevcut sözleşme, öncelikli olarak Kayseri’deki Erciyes Dağında bir
kış sporları merkezi yaratılması için bir Teknik Master Plan talep etse de, proje
ekibinin düşüncesinde en başından itibaren daha geniş bir faaliyet alanı mevcuttu.
Master Planın uzun vadede ifade ettiği etkiler, Erciyes’teki kurumsal paydaşlarla
mümkün olabilecek en geniş anlamda tartışıldı.
Aşağıda belirtilmiş olan uzun vadeli vizyon, Avusturya’daki merkezlere yapılan
çalışma ziyareti esnasında olduğu kadar, görevin gerçekleştirilmesi esnasında da
temasa geçilen herkes tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Kayseri’den ve
Türkiye’nin diğer bölgelerinden politikacılarla, yöneticilerle, işadamlarıyla,
hükümet destekli olmayan organizasyonların temsilcileriyle ve sporcularla;
varlığını temelde Doğu Akdeniz’in elverişli bir konumunda ve Türkiye’nin
merkezinde eşsiz bir konumda olmasına borçlu olan bu benzersiz fırsat tartışıldı.
Kayseri’nin gelecekteki gelişimine doğru genel düşünce, şu yolla formüle
edilebilir:
Kış sporları ve kış turizmi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin
kimliğinin önemli bir parçası haline gelecektir.
Kış sporları, yerel nüfus ve yerel ekonomi için güçlü bir gelir
kaynağı yaratacaktır.
Bölge sakinleri için olduğu kadar, Türkiye’den ve yurtdışından
gelecek ziyaretçiler için de cazip, yaratıcı, sosyal ve boş
zamanlarını değerlendirebilecekleri bir alan oluşturulması da
bir amaçtır.
Sonuçta, Türkiye’nin kış turizmi ve kış sporları merkezi haline
gelmek ve ayrıca ulusal ve Avrupa veya Dünya Kupası
yarışmaları ve hatta – uzun vadede – Dünya Şampiyonası ve
Olimpiyat Oyunları gibi uluslararası başlıca pekçok spor
olayına evsahipliği yapmak, Kayseri’nin gururu olacaktır.-
2.2 Gelişimin Temel Kuralları
Ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda uzun dönemli bir güçlenme
sağlamak için spor ve konaklama kapasitelerini dengeli ve
kontrollü bir biçimde geliştirmek;
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 9
İmkanların gelişiminde ve mimari alanda açık ve net bir rehberlik
sağlanması yardımıyla entegre edilmiş bir turizm merkezine doğru,
dağdaki aktiviteleri planlamak ve yönetmek;
Yerel işadamlarını işin içine katarak ve yabancı yatırımcıların
kendilerini yerel anlamda işin içine katmalarını sağlamak adına
sorumlu kılarak bölgede yaratılan değerin kalıcı olmasını
sağlamak;
Kamu ve özel sektör arasında sinerji oluşturmak ve verimli
Kamu – Özel Sektör Ortaklıkları kurulmasını sağlamak;
İşbirliği ve Rekabeti teşvik eden bir muhitin gelişmesine yardımcı
olmak. İşbirliği, geniş kapsamlı hedef yönetimi ve pazarlama
alanında önemlidir. En temel meselelerden biri, (henüz
kurulmamış olan) tüm kayak liftlerinin kullanımı için tek bir lift
biniş kartı sisteminin kurulmasıdır. Diğer yandan rekabet, bireysel
iş alanında kalite gelişimini ve buluşlara yol açan gücü tetikler.
2.3 Harici İlaveler
Belediyenin ulusal ve uluslararası düzeyde ününün ve imajının
gelişmesini sağlamanın yanısıra belediye hakkında bölgenin canlı,
kültürel, turistik ve ekonomik açıdan ilgi çekici bir yer olduğunun
farkındalık seviyesinin arttırılarak Kayseri için “serbest” Halkla
İlişkiler oluşumu;
Turizmle bağlantılı olan, yapı endüstrisi, ziraat, el sanatları ve
yerel üretim gibi endüstri dallarında iş imkanları ve gelir
kaynakları;
Turizmden gelecek olan gelir sayesinde altyapı projelerinin
geliştirilmesi için gereken finansmanın kapasitesinin artması;
Bölgede planlanmamış veya kontrolsüz bir gelişim ve artan trafik,
bölgenin florasının zarar görmesi gibi negatif çevresel bir sonuç
doğurabilir. Eğer kayak merkezi, master planda olduğu gibi doğal
arazide minimum değişiklikler yapılmasını öngören pist ve kayak
lifti değişikliklerine uyularak geliştirilirse, harici negatif etkiler
minimuma indirgenecektir
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 10
2.4 Güçlü ve Pazarlanabilir Ürün Gelişimi
Master Plan, Kayseri ve pek çok çevre belediyelerde olduğu kadar, aynı boyutta
ve aynı coğrafi konuma sahip şehirlerde de bulunabilecek kalite seviyesinde
“görkemli” bir kış sporları ürününü Erciyes Dağında yaratmayı amaçlamaktadır.
Kanada’da Vancouver, Amerika Birleşik Devletleri’nde Salt Lake Şehri,
Fransa’da Grenoble, Avusturya’da Innsbruck, Japonya’da Saporo ve İtalya’da
Torino, kış sporlarının ve kış turizminin yerel ekonomiye yaptığı büyük ölçekli
katkı açısından iyi örnekler olarak gösterilmişlerdir.
Birinci sınıf olanaklar, gelişim süreci için temel olarak hizmet vermelidir. Ana
ürün tabii ki, tüm dünya çapında yaz tatillerine sağlıklı, muhteşem ve güçlü bir
alternative haline gelen kış tatilleri olacaktır. Kısaca;
….. Tüm aile için hem kışın, hem de yazın sağlıklı dağ ortamında
iyi zaman geçirilmesi, Kayseri’ye gelecek ziyaretçilerin nihai
amacı haline gelmelidir.
2.5 “Erciyes Deneyimi”
Günümüz turistleri her yerde, tatillerinde özel bir deneyim arayışındadırlar.
Bundan dolayı ürünü, özel bir pazarlama stratejisi geliştirildiğinde önemli bir rol
oynayacak belirli konulara bağlı olarak teklif edilecek şekilde yapılandırmak
önemlidir. Bu da, tüm aile için ve toplumun başlıca kesimleri için bir strateji
olmalıdır.
Esenlik Deneyimi: Dağ, Yerel nüfus ve turistlerin esenliğinin
gelişimi için yaz ve kış için imkanlar ve eğlence programları
sunacaktır. Bu da, temiz havayı soluma, güzel bir manzara
karşısında zaman geçirme, fiziksel aktivitelerden keyif alma,
aileyle rahatlatıcı zaman geçirilmesi gibi özellikleri içermektedir.
Doğa Deneyimi: Erciyes dağı, çok farklı ve eşsiz bir doğal alandır.
Bölge sakinleri ve turistler, doğal manzaralı bölgelere kurulmuş
lokantaların manzaraları, iyi dizayn edilmiş dağ yolları, kayak
pistleri, dağ yürüyüşleri ve benzerleri sayesinde harika manzarayı
tecrübe edeceklerdir. Açık olarak, bu deneyimin yaşanması için,
doğal çevrenin korunması en gerekli ayrıntıdır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 11
Aile Deneyimi: Bu Master Planın en önemli önceliği, çocukları,
büyükanne ve büyükbabaları da içerecek şekilde tüm aile için
aktiviteler ve imkanlar yaratmaktır. Buna ek olarak, tüm aile
üyeleri kayakçı olmayabileceğinden, kayak yapmayan ve sporla
daha az ilgili olan kişiler için, diğerleri kayak yaparken günlerini
doldurmaları için yürüyüş patikaları, buz pateni alanları, alışveriş
merkezleri, curling (buztaşı oyunu) gibi pek çok aktivite
planlanmıştır. Ayrıca, çok küçük olanlar için planlanmış çocuk
alıştırma alanı, lokantalara çok yakın konumlandırılmıştır; bu
sayede örneğin, büyükanne ve büyükbabalar sevdiklerinin kardaki
ilk adımlarını izlerken bir yandan da keyifli zaman
geçirebileceklerdir.
Spor Deneyimi: Pek çok insan zamanlarının büyük bir
çoğunluğunu ofiste veya bilgisayarlarının başında geçirmektedir.
Vücutlarını hareket ettirmeye meraklıdırlar. Kayak ve snowboard,
bu gibi kişiler için, fiziksel aktiviteyi, eğlenceyi, açıkhava
deneyimini ve benzeri pekçok şeyi birleştiren harika spor
aktiviteleridir. Ayrıca, çok limitli bir süre pratik yaparak (her yıl
bir hafta gibi) insanlar oldukça yetenekli bir hale gelip vücutlarını
eğiterek hoş zaman geçirebilirler. Bu açıdan, kayak benzersiz bir
spordur. Bunun yanısıra Erciyes, aşağıda daha ayrıntılı bir biçimde
açıklanmış pek çok spor aktivitesi imkanı sunmaktadır. Her bir
spor çeşidi, farklı ilgi alanlarına sahip belirli bir hedef kitleye hitap
etmektedir. Bu sonuçla, dağlardaki spor deneyimi, geniş alanda
hedef kitlelerinin ilgisini çekmek açısından güçlü bir kuvvettir.
Adrenalin Deneyimi: Spor deneyimlerinin daha özel bir çeşidi de
adrenalin deneyimidir. Bu da daha çok sportif, genç ve erkek hedef
kitlesinin pazarına hitap etmektedir. Erciyes, snowboardun, dağ
planörünün, kar yürüyüşünün, kar raftinginin yanısıra, helikopter
kayağı, buza tırmanma, serbest stil kayma, kar kızağı gibi pekçok
aktivite imkanı sunmaktadır. Türkiye’de bu tip aktivitelerin pazarı,
başlangıçta küçüktür. Bununla beraber, bu tip aktivitelerin
promosyon açısından etkisi gözardı edilmemelidir. Yazılı medyada
ve televizyonda bedava yer almayı sağlayacak olaylar ve
yarışmalar organize etmek, ekonomik açıdan büyük bir yük
getirmemektedir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 12
Rahatlama deneyimi: Adrenalin deneyiminin zıddı da
rahatlama, gevşeme deneyimidir. Bazıları için bu, dağlarda
yürüyüş anlamına gelirken başkaları için bir lokantada oturup
kayak pistlerini izlemek anlamına gelebilir. Yine diğerleri,
gerekli tüm imkanlarla hazırlanmış özel alanlarda yapılacak
barbeküyü tercih edebilirler. Hepsi bir arada dağ, boş
zamanların canlandırıcı aktivitelerini veya tembellik edilen
rahatlamasını biraraya getirmektedir.
Sosyal Deneyim: Sosyal hayat ve sosyal irtibatlar, Kayseri
halkı için ve tüm Türkiye’den ve yurtdışından gelecek turistler
için, temel insan ihtiyaçlarıdır. Yerel halk, özellikle de
çocuklar, halihazırda çeşitli kayak klüplerinin aktivitelerinden
yararlanmaktadırlar. Bunun yanısıra dağ; lokantalar, kafeler,
açık alan yarışları ve hatta bir ibadet yeri imkanı sunmaktadır..
2.6 Hedef Kitleler
Herhangi bir ürün için önemli nokta, o ürünü, elverişli bir kar marjı elde
edilmesine yetecek miktarı ödeyecek kadar, yeterince cazip bulacak; yeterli
sayıda insan olmasıdır. Ürünün değeri veya kıymeti ancak, potansiyel alıcıların
özel ihtiyaçları gözönünde bulundurulduğunda yaratılabilir. Aklınızda bir hedef
kitleye sahip olmadan tesisler oluşturmak, ağır ekonomik kayıplara yol açabilir.
Bundan dolayı, teknik şartnamede istenmemesine rağmen, merkez için ana hedef
kitlelerin yansıtılması önemlidir.
Kış tatillerinin değeri ve keyfi, toplumun bunları karşılamaya gücü yetecek tüm
kesimleri tarafından uzun süredir takdir edilmektedir. Bundan dolayı, kış sporları,
Avrupa’da, Kuzey Amerika’da ve Asya’da pek çok kesimde çok popüler bir hal
almıştır. Kayak nüfusu, son otuz yılda dünya çapında yüz milyon Alp tarzı
kayakçıdan ikiyüz milyona ulaşmıştır ve hala güçlü bir biçimde artmaktadır.
Halbuki Alp tarzı ülkeler olan İtalya ve Fransa’da olduğu kadar İskandinavya ve
Orta Avrupa’daki pazarlara neredeyse doyulmuştur; geniş ve nispeten varlıklı bir
orta sınıfın hızla geliştiği Doğu Avrupa ülkelerinde güçlü bir büyüme oranı
farkedilebilmektedir. Ayrıca Kuzay Amerika, Japonya, Kore ve Avustralya,
kayağın ve kış tatillerinin oldukça popüler olduğu bölgeler haline dönüşmüşlerdir.
Daha fazla sayıda insan, belirli bir deneyim veya iyi kış sporları şartları
bulabilmek için uzak mesafelere seyahat etmektedirler.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 13
Çin’deki reform hareketine ek olarak, Doğu Avrupa’da ve Orta Asya’daki
komünizmin çökmesi sonucunda bu bölgelerdeki ülkelerde de geniş bir orta sınıf
ve üst sınıf tabakaları gelişmektedir. Kayak ve kış sporları onlarla son derece
popüler bir hale gelmektedir. Aynı şey, Arap ve İran pazarları için olduğu kadar
Mısır ve İsrail pazarları için de söylenebilir. Dubai’de yeni yapılmış olan kapalı
alan kayak merkezi, çok başarılıdır ve daha önce kaymayı hiç denememiş ve yeni
edindiği hünerlerini doğal ortamda daha uzun ve yüksek pistlerde denemek
isteyen pek çok sayıda ziyaretçiyi cezbetmektedir. Dubai’de ve diğer Emirliklerde
önümüzdeki bir veya iki yıl içerisinde daha büyük ve yeni kapalı alan kayak
merkezleri inşa edilecektir.Bu nedenle, bu ülkelerden ve ayrıca İsrail’den pek çok
kişinin, kendi başkentlerine uçuş zamanı olarak birkaç saat uzaklıkta olan yüksek
kalite standartlarında bir kayak merkezine büyük
ilgi göstermeleri
beklenmektedir.
Ankara, İstanbul, Adana ve Türkiye’nin geri kalanının takip edeceği, Kayseri ve
çevre şehirlerle beraber eşmerkezli muhitler içinde başlıca hedef bölgeleri olacak
yeni pazarlara tesir edilmesi önerilmektedir. Akabinde, yukarıda belirtilmiş olan
Asya ve Avrupa’daki çevre ülkeler hedef alınmalıdır.
Ulusal Pazar, yerel ve bölgesel Pazar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Ulusal Pazar,
özellikle İstanbul, Adana, Ankara’dan ve diğer şehir merkezlerinden
oluşmaktadır. Bölgesel ve ulusal pazarlardaki kayakçı ve snowbordçu yoğunluğu
düşüktür. Bundan dolayı, kayak aktivitelerinin yanısıra, kayak yapmayan insanlar
için de farklı aktiviteler planlanmalıdır. Ayrıca bir başka vurgulanması gereken
nokta da kaymanın popülerliğinin artışında olmalıdır. Bunu başarabilmek için,
Kış Sporları Merkezi, çok çeşitli kar aktivitesinin izlenebileceği ve denenebileceği
cazip bir yer olmalıdır. Ayrıca, Türkiye’deki diğer kayak merkezlerinin
hedeflediğinden daha farklı bir hedef kitlesinin baz alınması önerilmektedir.
Bunun yanısıra, İsrail de dahil olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin de kayakçı ve
snowboardçu nüfusunun da hedeflenmesi önerilmektedir. Kayseri’nin en büyük
avantajı, yemekler, içecekler, alışkanlıklar ve gelenekler gibi pek çok açıdan bu
hedef kitlelerle kültürel bir yakın ilgisinin olmasıdır. Ayrıca, Kayseri bu pazarlara
coğrafi açıdan yakındır ve seyahat süresi de bununla bağlantılı olarak kısadır.
Avrupa’daki diğer hedef kitlelere de ulaşılabilinir. Harcanacak para için değecek
bir ürünün, Avrupa’daki kayakçıların ve snowboardçuların da ilgisini çekmesi
beklenmektedir. Bununla birlikte, hedef kitlelerin bazılarının diğerleriyle
uyuşmaması ihtimali de göz önüne alınarak kararlar verilmelidir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 14
Bu safhada, anahtar pazarların ve bu pazarlardan Kayseri’ye uçuş sürelerinin
genel bir gözden geçirilmesi sağlanmıştır. Bu Master Plan uygulanacağı zaman,
ayrıntılı bir Pazarlama Stratejisi ve Uygulama Planı geliştirilmesi şiddetle tavsiye
edilmektedir Bu Master Planın odak noktası merkezin genel planlaması iken,
pazarlama; finansal başarıyı garantilemek için yeterli talebi yaratmak (bunun
yanısıra Türkiye’de kış sporlarının popülerliğini de arttırarak) ve bu yüksek
derecede cazip merkezin farkındalığını arttırmada anahtar olacaktır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 15
Aşağıdaki tablo, Türkiye’deki şehirlerden Kayseri’ye uçuş bağlantılarını
göstermekle beraber, potansiyel pazarlardan da Kayseri’ye uçuş bağlantılarını
göstermektedir:
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 16
3
Erciyes için Önerilen Aktiviteler
Her ne kadar Alp tarzı kayak dünya çapında en çok bilinen ve en popüler kış
sporu olsa da, farklı yaş gruplarına ve farklı bütçe gruplarına hitap eden oldukça
popüler çok çeşitli aktiviteler mevcuttur. Alp tarzı kayak ucuz bir aktivite çeşidi
değildir çünkü teferruatlı malzeme, iyi giyim ve mükemmel bir altyapı
gerektirmektedir (kayak liftleri, kar yapma, kayak pistler vb…), halbuki (plastik
kar kızağı) sleigh rides, kar kızağı, kuzey disiplini kayağı veya sadece taze ve
gevrek kış havasında yürüyüş gibi, daha ucuz ve daha düşük gelir seviyeli hedef
kitlelerce daha kolay bir biçimde karşılanabilecek çeşitli aktivite türleri
mevcuttur.
Orta ve Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzeydoğu Asya gibi kış sporlarının
yüksek bir yoğunlukta varolduğu toplumlarda, insanların; çocukluklarında kar
kızağı, buz pateni gibi basit keyiflerle, çeşitli eğlence aktiviteleriyle veya sadece
karda oynayarak, gençlerde ve genç yetişkinlerde alp tarzı kayak ve hayatlarının
daha ileri dönemlerinde kuzey disiplini kayağına doğru ilerleyen bir süreç
şeklinde, hayatları süresince spor aktivitelerinin çeşitli evrelerinden geçtikleri
tecrübe edilmiştir. Tüm bu aktiviteler, bilhassa sağlıklı aktiviteler olarak göz
önünde bulundurulmaktadırlar ve tıbbi açıdan da tüm yaş gruplarına tavsiye
edilmektedirler.
Bu nedenle, Erciyes Dağının tüm aile için ve tüm yaş grupları için pek çok
aktiviteyle gerçek bir evrensel kış sporları merkezi olarak yaratılması; bu Master
Planın şiddetle tavsiye ettiği bir husustur.
Erciyes Kayak Merkezi, özellikle yerel halkın dağda orijinal ve heyecan verici bir
şeyler yapabildikleri veya keyifli zaman geçirebildiklerinden dolayı caziptir. Bu
nedenle, geliştirilecek olanakların ana hedefi, bu tip deneyimlerin tüm çeşitlerini
mümkün kılmaktır. Bundan sonra, iki ana aşamada inşaa edilecek çeşitli tesislerin
tanımlanmasından önce, bölgede keyifle yapılabilecek aktivitelerin türleri aşağıda
açıklanacaktır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 17
3.1 Kış Sporları Aktiviteleri:
3.1.1
Alp Tarzı Kayak
Alp tarzı kayak veya yokuşaşağı kayak,
dağdaki kayak merkezlerinde kayak
liftlerinin altyapısı geliştirildiğinde açık alan
kayağının geliştirilmesiyle meydana gelmiş
eğlenceli bir aktivite ve spordur. Bu tip
kayma, dağ ve kar hayranları arasında halen
en popüler kış sporudur. Alp tarzı kayak
turistler için yeterli altyapının, dağ
yamaçlarının ve kar kombinasyonunun bulunabildiği her yerde popülerdir. Bunun
da ötesinde, Alp tarzı kayak, başlı başına bir olimpiyat disiplinidir. Yokuş aşağı
kayma, slalom tekniği, geniş slalom stili, süper-g hızı ve çok yönlülük gibi pek
çok farklı element, Alp tarzı kayak ve onun çeşitli yöntemlerini kış sporlarının en
popüler ve en büyüleyici kış sporuna dönüştürmüştür. Alp tarzı kayak ayrıca,
snowblading, büyük ayak, serbest sürüş ve buz karı kayağı gibi pek çok oyunu da
içermektedir.
Hedef Kitle:
Konum:
3.1.2
Herkes
Tüm Kayak Liftleri, pist dışı arazi
Snowboard (Kar Sörfü)
Snowboard kayağa benzeyen fakat sörf
yapma ve dalğa sörfünden ilham alınmış bir
spor dalıdır. Günümüzde, dünyada çok
yaygın olan bir kış sporudur. Snowboard,
1998 yılında Olimpiyatlarda bir disiplin
haline gelmiştir ve sporların en görülmeye
değer olanlarından biridir. Özellikle
gençlerde özgürlüğün ve modanın sembolü
olan harikulade bir spor dalıdır.
Hedef Kitle:
Konum:
Master Plan Erciyes
Gençler, öğrenciler ve 30 yaşına kadar olan herkes
Tüm Kayak liftleri, pist dışı arazi
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 18
3.1.3
Telemark (Dönüş) Kayağı
Telemark kayağı, serbest topuk kayağı
olarak ta bilinmektedir. Alp tarzı kayağın
tersine telemark (dönüş) yapmak için
kullanılan kayaklar, mukavemet kayağında
olduğu gibi kayak ayakkabıları kayağa
sadece ayakkabının önünden tutturulur.
Telemark dönüşleri dıştaki kayakta
topuğun düz olmasıyla, içteki kayağın ise
ise bükülmüş dizle ve yükseltilmiş topukla kayakçının vücudunun altına
itilmesiyle yapılır. Telemark kayak hayranları, vücudun şiddetli ve güçlü algısını,
hareketlerin uyumunu ve dağla bir bütün haline gelme duygusunu takdir ederler.
Hedef Kitle:
Konum:
3.1.4
Doğa deneyimini takdir eden sportif alternatif arayanlar
Tüm Kayak liftleri,pist dışı arazi
Serbest Stil Kayak
Serbest stil kayak, yüksek akrobatik yetenek
gerektiren bir dizi yöntemi tanımlamaktadır.
Daha geleneksel olan türleri mogul kayağı
ve havada ve kar üzerinde kayak
akrobasisidir. Son zamanlarda, serbest stil
kayak yeni okul olarak isimlendirilmiştir ve
yarım boru, büyük akrobasi stili ve kros
kayakğı gibi tarzları ihtiva etmektedir.
Hedef Kitle:
Konum:
Master Plan Erciyes
Sportif, genç, adrenalin arayanlar
Kabak Tepe Develi II’de, yarı borular, atlamalar, raylar olan
bir kar eğlence parkı planlanmıştır.
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 19
3.1.5
Kayak Turları
Kayak turları pek çok fırsat sunmaktadır.
Bazıları el değmemiş doğada yürüyüşü ve
trekkingi (dağ yürüyüşü) sever. Diğerleri
için, kayaklarla dağa olabildiğince hızlı
tırmanarak vücutlarını eğitmeyi tercih
ederler . El değmemiş toz halindeki karda
yürümeyi eşsiz bir kayak zevki için
arayanlar, kayak turunu takdir ederler.
Hedef Kitle:
Konum:
3.1.6
Özellikle fiziksel dayanıklılığa ve doğa deneyimine değer
veren her yaş grubu
Dağın kuzey ve batı alanları uygundur.
Helikopter Kayağı
Dağlar ve buzullar, derin kar, toz-kar yollar,
el değmemiş doğa ve unutulmayacak bir
deneyim, helikopter kayağının sunduğu
olanaklardır. Helikopter kayak isteklilerini
dağın zirvelerine çıkarır ve el değmemiş kar
üzerinde aşağıya doğru kayak veya
snowboard yapmalarına imkan sağlar.
Helikopter
kayağı,
kayakçılara
ve
snowbordçulara, macera ve özgürlük hissini verirken aynı zamanda keyif
uyandıran eşsiz bir deneyimdir. Kayak turlarını tercih edenlerle tam bir zıtlık
teşkil eder. Diğer yandan, helikopter kayağı sayesinde yüksek değer eklenmiş
mükemmel bir ek gelir elde edilebilir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 20
3.1.7
Cross Country (Kuzey Displini) Kayağı
Cross-Country kayağı, hemen hemen her
kayak bölgesinde uygulanan popüler bir kış
sporudur. Çok uzun bir süredir Olimpik Kış
displin
olarak
Oyunlarında
bir
uygulanmaktadır. İki tekniği mevcuttur:
klasik ve serbest stil. Kaynağı, karlı
İskandinav bölgelerinde bir ulaşım aracı
olmaktan gelmektedir. Mukavemet Kayağı, hem deneyimli atletlere, hem de
amatör sportmenlere çekici gelmektedir ve temel tekniği oldukça çabuk öğrenilir.
Bu spor dalı iyi bir kardiyovasküler eğitim olup eklemler üzerinde de hassastır.
Hedef Kitle:
Konum:
3.1.8
Tüm yaş grupları, fiziksel form tutmak isteyenler, kalabalık
ortamlardan uzak olmak isteyenler
Kış sporları merkezinden başlayan yol.
Üstistasyon dağ eteği istasyonundan başlayan yol.
Biathlon
Biathlon terimi, iki ayrı yöntemin
birleşmesinden oluşan herhangi bir spor
dalı için kullanılmaktadır. Bununla
beraber,
genelde,
spesifik
olarak,
mukavemet kayağı ve tüfek atışını
birleştiren
bir
kış
sporu
olarak
tanınmaktadır. Bu spor dalı, kaynağını
Norveçli askerlerin eğitimlerinden alır ve
İskandinav ordularının alternatif eğitimlerinde kullanılmasıyla popular bir hale
gelmiştir. Olimpiyat Oyunlarına ilk olarak 1960 yılında dahil edilmiştir. Bir
biathlon yarışması, yarışmacıların yarısı yatay vaziyette, yarısı da ayakta olmak
üzere, toplam uzaklığın iki ya da dört atış turu ile bölündüğü bir mukavemet
parkurunun etrafında kaymalarından meydana gelmektedir.
Hedef Kitle:
Konum:
Master Plan Erciyes
Yerleşim Sakinleri ve Spor Klüpleri
Kış sporları merkezinden başlayan yol.
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 21
3.1.9
Kar Uçurtması
Kar uçurtması, çok geniş arazide, karla kaplı
çayırlıklarda ve hatta donmuş göl üzerinde
uygulanan nispeten yeni bir kış sporu
dalıdır. Amaç, kar yelkencisinin herhangi
bir kayak, serbest paten veya bir snowboard
üzerinde durarak bir uçurtmayı control
etmesidir. İki veya üç Beaufort gücüne
çıkan rüzgarlar bir uçurtmayı uçurur ve sporcuya yüksek hız tutkusunu tattırır.
Hedef Kitle:
Sportif ve genç
Göl ve gölün etrafındaki düz arazi uygundur. Üstelik Erciyes’teki
Konum:
rüzgar ve hava koşulları oldukça uygun olacaktır.
3.1.10 Kar Kızağı
Kızağa binme, hem yetişkinler hem de
çocuklar için eğlenceli ve sosyal bir
deneyimdir. Çocuklar genelde sadece dağa
tırmanırlar ve kızaklarıyla aşağıya kayarlar.
Bununla birlikte, kızak binme, kayak
liftlerini kullanarak ta mümkündür. Bu gibi
durumlarda, kar kızağı için ayrı bir yol
hazırlanması ve bu yolun kayak alanından ayrı tutulması tavsiye edilir. Kızak
kayma, projektör ışıklarıyla ve bir lokantada veya alp tarzı bir kulübede verilecek
bir molayı da içerdiğinde, geceleri de oldukça eğlencelidir.
Hedef Kitle:
Konum:
Master Plan Erciyes
Herkes
Kabak Tepe Develi I ve II
Zümrüt I ve II
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 22
3.1.11 Snow Tubing (Şişme Plastik Kızak)
Plastik kızak, şişme oturaklı bir halkayı
karda, üstelik suda veya son dönemlerde
olduğu gibi havada kullanma aktivitesini
tanımlar. Bu halkalar, şekillerine istinaden,
“donut” veya “bisküvi” olarak ta
bilinmektedir.
Küçük
çocuklar
için
(aşağıdaki Çocuk Parkı şemasını görün) düz
arazilerde, diğerleri içinse özellikle kardan yapılmış kızak parkurları, pistleri bir
kar motoru ve benzerleri tarafından çekilerek kullanılabilirler.
Hedef kitle:
Konum:
Çocuklar ve Aileler
Kabak Tepe Develi I ve II
Zümrüt I ve II
3.1.12 Şişme Kızak
Şişme kızak, havayla doldurulmuş yüksek
teknoloji ürünü bir sentetik plastiktir. Hava
bordçular, şişme kızağa karınları üzerinde,
başları pistten aşağı bakacak şekilde
binerler. Hissedilen hız duygusu, sıradışıdır.
Şişme kızak vücudun ağırlığının yanlara
kaydırılmasıyla yönlendirilir. Vücut yere
çok yakın olduğundan yaralanma vakaları nadirdir.
Hedef Kitle:
Konum:
Master Plan Erciyes
Genç, sportif adrenalin tutkunları
Kabak Tepe Develi I ve II
Zümrüt I ve II
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 23
3.1.13 Kar Raftingi
Kar Raftingi için özel yarım borular inşa
edilebilir. Alternatif olarak, yüksek motorlu
araçlar tarafından çekilebilirler. Araç, kısa
sürede yüksek hıza ulaşır ve bu sebeple
heyecanlı, biraz da tehlikeli bir deneyime
davet çıkarır.
Hedef Kitle:
Konum:
Genç, sportif, adrenalin tutkunları
Kabak Tepe Develi I
3.1.14 Kar Motoru
Güzel bir manzara eşliğinde kaymak, taze
karlarda savrulmak, büyük kar bulutları
içinde yol almak gerçek bir keyiftir.
Bununla birlikte, kar motorları sadece tek
başına dolaşmak için kullanılmaz. Kar
motorları rafting botlarını çekmekte de
yaygın olarak kullanılır.
Hedef Kitle:
Konum:
Yetişkin ve sportif adrenalin tutkunları
Hacilar or Develi’nin her iki tarafı
3.1.15 Buz Pateni
Buz pateni, donmuş göl ve kanallarda
olduğu kadar yapay soğutma aracılığıyla
kapalı ve açık kayak pistlerinde yapılabilir.
Oldukça popüler bir kış sporudur, ve hem
yetişkinler hem de çocuklar tarafından
yapılır. Geceleri genellikle lokantalara
gitmek, beraber birşeyler içmek gibi sosyal
aktivitelerle birleşir.
Hedef Kitle:
Konum:
Master Plan Erciyes
Herkes
Kış sporları merkezindeki buz pisti.Göl
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 24
3.1.16 Yürüyüş ve Kar Ayakkabılı (Hedikli) Arazi yürüyüşü
Işıldayan kış manzarasındaki yürüyüş
büyüleyici olabilir. Özel bir şekli de,
insanların toz kar üzerinde hareketli
olabilmesini sağlayan kar ayakkabılı arazi
yürüyüşüdür. Kar ayakkabılarıyla, sadece
kış kuşlarının ve küçük hayvanların ayak
izlerinin bulunduğu yerlerde deneyimler
yaşamak mümkündür. Dahası, geceleyin el
feneri vasıtasıyla yürüyüş te eşsiz bir deneyimdir.
Hedef Kitle:
Konum:
Herkes
Gölün etrafı ve dağın çevresindeki yollar
3.1.17 Diğerleri
Yukarıda sunulmuş olan aktiviteler,günümüzde pek çok Alpine ülkesinde çok
popülerdir. Bu aktivitelerin yanısıra, kar tilkisi, kar scooterı, kar bisikleti, snow
zorbing gibi değişik kar aktiviteleri de mevcuttur. Bununla birlikte, yukarıda
tanıtılmış olan aktiviteler, bazı eğlence sporları gibi uygun ve popüler aktiviteleri
içerir.
3.2 Yaz Sporları Aktiviteleri
Otel ve lift olanaklarından ekonomik sebeplerden dolayı olabildiğince fazla
faydalanılması gerektiğinden, Erciyes Dağını turistlerin kışın olduğu kadar yazın,
sonbaharda ve ilkbaharda da ziyaret etmeleri de büyük önem taşımaktadır.
Avrupa’daki ve Amerika’daki başarılı turist merkezlerinin en iyi uygulama
örnekleri, kış sporları merkezlerinin ekonomik performanslarının, tüm yıl
boyunca uygulanabilecek otel ve spor altyapılarının geliştirilmesiyle
arttırılabileceğini göstermektedir.
Kış tatilini tercih edenlerin arasından, diğer mevsimlerde yaz tatilini tercih eden
hedef kitleler bulunabilir ama bunların yanısıra, deniz kenarındaki sahillerde
yapılan tatilin çok sıcak geldiği hedef grupları da bulunabilir. Diğer fırsatlar da iş
seyahatlerinde bulunabilir. Artan sayıda şirketler de küçük çaplı konferanslar,
seminerler, satış toplantıları için tatil merkezlerini seçmektedirler.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 25
Bunun sebebi, katılımcıların bölünmeyen ilgisine sahip olmaları, bu merkezlerin
original ve cazip yapısı ve sağlıklı, sportif bir çevrenin evsahibi kuruluşa pozitif
ve dinamik bir çehre kazandırmasıdır.
3.2.1
Golf
Golf, açık havada oynanan eğlenceli sporların
başında yer alır. Bu tip bir spor, oyuncunun dikkatini
ve tam konsantrasyonunu gerektirir, ama bunun
yanısıra da sahadaki uzun yürüyüşlerden dolayı
oyuncuyu formda tutar. Golf sahaları çok çeşitli
özelliklerle hazırlanmış alanlardır. Sahanın boyutuna
bağlı olarak kişi, manzarayı şekillendiren ormanlar,
göller, tepeler ve havuzlar bulabilir. Tüm alan
yeşillikle kaplanır ve çim titizlikle kesilmiş olmalıdır. Golf sahaları, manzaranın
özelliklerini olumlu yönde etkiler ve bölgenin değerine değer katar. Özellikle yaz
dönemlerinde golf, günlerini açık havada ve en sevdikleri sporu oynayarak
geçirmek isteyen kişilerin ilgisini çeker.
3.2.2
Dağ Yürüyüşü / Trekking
Bu aktivite tüm duyuları uyandırır ve yürüyüş yapanlara
bölgenin tüm flora ve faunasını kavrama olanağı verir.
Ama ayrıca jeolojik açıya da duyarsız kalınmamalıdır.
Kaya bilimiyle ve özellikle volkanik dağlarla ve bu
dağların yapılarıyla ilgilenen çok sayıda kişi mevcuttur.
Açık hava, sessizlik, huzur ve vahşi doğa, bu spor türünü
tercih edenlerin aradıkları arasındadır. Dağ yürüyüşü,
yürüyüşçü kendi hızını belirlediği için çok sağlıklı bir
spor dalıdır. Doğayı gözlemleme olanağı, yürüyüşçünün stresten ve telaşlı bir
ortamdan uzaklaşarak huzurlu bir atmosferde olmasını sağlar. Son olarak
yürüyüşçünün ödülleri arasında, sarfettiği enerjinin karşılığında muhteşem bir
manzarayı seyretmesi de vardır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 26
3.2.3
Tırmanma
Sporun bu çeşidi, eğlenceli ve maceracı spor aktivitelerini kapsamaktadır.
Dağcılıktan gelişen kaya tırmanışı, genelde korunma için ip ve diğer tırmanma
ekipmanının kullanımını da içeren, dik kayalık yüzeylere tırmanma eylemidir.
Bu, daha sonra serbest tırmanma, büyük kaya tırmanışı, serbest tek tırmanma veya
kaya tırmanması (iplerin güvenlik için çok sıkı kullanıldığı) ve kayaya tırmanmak
yerine ekipmana tırmanılan destek tırmanışı olmak üzere ikiye ayrılır
3.2.4 Tırmanma Bahçesi (Doğal)
Tırmanma bahçesi, dağlarda daha önceden tüm rotaları,
spor tırmanışı veya kaya tırmanışı için birbirine bağlanmış
bir alandır. Genelde tırmanma bahçesindeki bu rotalar 2030 metre yüksekliğinde olur ama bölgeden bölgeye
çeşitlilik gösterir. Kayanın oluşumuna ve yapısına bağlı
olarak farklı zorluk dereceleri sunulabilir.
3.2.5
Tırmanma Bahçesi (Yapay)
Bir tırmanma bahçesi ahşap, ipler, kapılar ve metalle de
inşa edilebilir. Bu, birbirine çelik iplerle ve ahşap
bölümlerle bağlanmış bir grup direk sırasından
oluşmaktadır. Bu çelik ipler ve ahşap bölümler, 10 ila 12
metre yüksekliğinde yapay engeller meydana getirirler.
Aşılması gereken engeller, örneğin; ahşap merdivenler,
oynar adımlı merdivenler, köprüler, sallanan ahşap
direkler, iplerden yapılmış yaya köprüleri, asma köprüler,
denge kirişleri, asma kapılar ve daha pek çoğu olabilir. Tırmanıcı, ipler, tırmanma
koşumu ve kaskla korunmaktadır. Tırmanıcıya rehberlik edecek kural yoktur.
Herkes denemekte serbesttir. Tırmanma bahçeleri çok caziptir ve hemen heryerde
inşa edilebilir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 27
3.2.6
Dağ Bisikleti
Dağ bisikleti, gruplar halinde yapılması daha eğlenceli ve
daha az tehlikeli olduğundan grup halinde yapılması tercih
edilen ama bireysel olarak ta yapılabilen pist dışı bisiklet
sürme sporudur. Dağ bisikleti sahaları, hem deneyimli hem
de acemi bisikletçilerin ideal şartları bulabilecekleri dağlık
bölgelerde kullanıma sunulmaktadır. Dağ ve bisiklet
tutkunları, ödedikleri paraya değecek bir aktivite elde
ederler. Sporcular, dağ deneyimi, doğa ve muhteşem manzaralar olmaksızın
bisiklet sürmek zorunda değildirler. Dağın tepesinden aşağı yapılacak yarışlar göz
önüne alındığında bu sporun çok macera dolu olduğu da belirtilebilir.
3.2.7
İskandinav Yürüyüşü
İskandinav Yürüyüşü veya kayak yürüyüşü, temel
olarak, değiştirilmiş kayak batonlarıyla yürüyüştür. Bu
yürüyüş, kuzey disiplini kayağının vücut hareketlerinin
avantajını ve yürüyüş ile koşmanın olumlu etkisini
birleştirir. Sıradan yürüyüşle kıyaslandığında İskandinav
yürüyüşü, sırtta ve alt eklemlerde daha az basınç
yarattığından çok sağlıklı bir spordur ve zarar görmüş bir
dize, kalçaya veya sırta sahip insanlar tarafından daha çok
tercih edilmektedir. Ayrıca koşudan daha az yorucudur ve gruplar halinede veya
ikili yapıldığında çok eğlencelidir.
3.2.8
Paragliding & Hang-gliding (Uçurtma)
Paragliding, eğlenceli ve rekabete dayanan bir spordur.
Bir uçurtma, serbest uçan ve ayakla iniş yapılan bir hava
aracıdır. Pilot; rüzgarın basıncıyla şekil alan kumaştan bir
kanadın altında sallanan bir koşuma oturur. Bu hava sporu
çok muhteşemdir ve bazı pilotlar “potansiyel bağımlılık”
ihtimalinden bile bahsetmektedirler. Paragliding; dünyaya
bir kuşun gözlerinden bakabilme şansını veren bir spor
dalıdır. Pilotlar, rüzgarla kendileri arasında cam veya metal olmadan yöreyi
deneyimleme tutkularını tatmin ederler.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 28
Hang gliding çok yakından paraglidingle bağlantılıdır ve o da paragliging gibi
rekabete dayanan ve eğlenceli bir spordur. Hang gliding yapanlar, daha az
karmaşık ve daha ucuz malzeme kullanırlar. Kanat aluminyum çerçeveli
kumaştandır ve pilotlar kontrolü vücutlarının değişimiyle sağlarlar ve kanadın
çerçevesinden sarkan bir koşumun üzerine konuşlanırlar.
3.2.9
Paraşüt
Paraşüt veya gökyüzü dalışı, belli bir yükseklikten paraşüt
kullanarak serbest düşüşü içeren bir aktivitedir. Normalde
gökyüzü dalgıçları, helikopterlerden veya uçaklardan
atlamaktadırlar ama bu atlayışlar, herhangi bir hava
aracından da yapılabilir (balonlar, motorlu planörler,
planörler ve benzerleri) Paraşüt, normalde yerden 1000 ila
4000 metre yükseklikten yapılmaktadır. Vücudun serbest
düşüş esnasındaki duruşuna gore saatte 300 kilometreye varabilen serbest düşüş
hızından dolayı, zayıf bir kalbe sahip kişilere uygun bir spor dalı değildir.
Gökyüzünden düşmenin verdiği özel hisle büyüleyici bir spor dalıdır
3.2.10 At Sırtında Gezi
Uzun zamandan beri atlar, insanları bir yerden bir yere
götürmek için veya ağır yükleri taşımak için
kullanılmaktadır. At arabalarına koşumlanmış olarak
kullanılan
bu
hayvanlar,
iyi
bir
hizmet
gerçekleştirmektedirler. Bunun yanısıra, ata binme, her
zaman bir spor dalı olmuştur ve pek çok spor dalı da at
sırtında yapılmaktadır (polo gibi). Ata binme, ayrıca pek
çok tatil mekanında sunulan eğlenceli bir aktivite türüdür.
Pek çok kişi için bu tip sporlar özel bir mutluluktur çünkü doğanın tadını at
sırtında çıkarma şansına sahiptirler.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 29
3.2.11 Yaz toboggan (kızak) yolu
Yaz toboggan (kızak) yolu, sadece özel bir tür kızakla
kullanılabilir. Bu kızağın dört tane sert kauçuktan tekerleği
vardır ve özel bir tür kumanda koluna sahiptir. Kızakçı,
kızağı yavaşlatan manivela kolunu vücuduna doğru
çekerek hızı control etmek için bu kumanda kolunu
kullanır. Yaz tobogganing (kızağı) tüm aile için bir
maceradır. Çocuklar kızak yolundan aşağıya yarışmaya
bağımlı hale gelirler ama yetişkinler bu eğlenceden daha da fazla keyif alır hale
gelirler.
3.2.12 Dağ Planörü
Bir Dağ planörü, oldukça yeni ve çok özel bir yapıdır.
Planörcü, bir raya sabitlenmiş bir ipe tutunur. Bir dağ
planöründe gitmek, ilave enerji değil, yerçekimi
gerektirmektedir. Dağ planörü, dağdan aşağıya doğru
vadinin içine orman boyunca, veya kayaların, uçurumların,
çayırların veya karla kaplı pistlerin üzerinden havada
süzülür. Bu yeni düşünce, özellikle ilkbaharda pistlerde
nispeten daha az kar bulunduğunda kayakçıların hoşuna gitmektedir. Bununla
beraber, dağ planörü, dağ yürüyüşü yapanlar ve diğer ziyaretçiler için de tüm yıl
boyunca özel bir aktivite olarak kabul edilmektedir. Ziyaretçiler yerçekiminin
gücünü deneyimlerken aynı zamanda heyecanlı bir olayın içinde yer
almaktadırlar.
3.2.13 Uçurtma Sörfü
Uçurtma Sörfü; uçurtma bordu olarak ve bazen uçuş sörfü
olarak ta tanımlanır; ve sörf tahtasını çekmek için bir güç
uçurtması kullanımını içerir. Yıllar içerisinde uçurtma
sörfü, özellikle iyi hava koşullarına sahip bölgelerde çok
popiler bir spor dalı haline gelmiştir. Uçurtma sörfü, deniz
üzerinde yapılmak zorunda değildir, yazın yeterli rüzgar
alan göller de tutkulu sörfçüler tarafından normalde tercih
edilen başlıca yerlerdendir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 30
4
Merkez Gelişim Yaklaşımı
Bu Master Plan, iki ana gelişim safhası öngörmektedir. İlk gelişim safhası, tesisin
çok merkezi öğelerini yaratmayı amaçlar. Bu, Hacılar’dan Develi’ye bir kayak
bağlantısını, Erciyes Köyünün gelişimini, çok yönlü ve cazip spor ve boş zaman
aktivitelerinin tahakkukunun yanısıra, anahtar hizmetlerin ve olanakların
kurulumunu içermektedir.
İkinci gelişim safhasında, merkezi tesisin birimsel genişlemesi önerilmektedir.
Master Plan dört genişleme birimi içermektedir ve bu birimlerin her biri
diğerlerinden bağımsız olarak uygulanabilir. Bu yaklaşımın muazzam faydası,
kapsamlı ve entegre bir gelişim planının avantajına sahip olurken, merkezin
gelişiminin de çok esnek bir biçimde mevcut kaynaklara ve ihtiyaçlara göre
uyarlanabilir olmasıdır.
4.1 İlk Gelişim Safhasının Hedefleri
Kayak bölgesinin çekiciliğinin ulusal ve uluslararası bazda rekabet
seviyesine çıkarılması.
Kayak lifti ve alp tarzı kayak pistleri kapasitesinde kayda değer bir
artış sağlanması.
Konaklama imkanlarında yeterli nicelik ve nitelik sağlanması
Kayak kapasitesinin, konaklama ve ulaşım kapasitesiyle
dengelenmesi
Kış sporları merkezinde eğlence ve dinlenme olanaklarının
yaratılması.
Hizmet sağlama kapasitesinin yaratılması.
Kayağın yerel nüfus üzerinde ve genel Türkiye nüfusu üzerindeki
popülerliğinin ispatlanması
Yukarıda bazıları tanımlanan kayak harici kar sporlarının
Türkiye’deki popüleritesinin arttırılması.
Develi ile dağın Hacılar mevkisi arasındaki kayak lifti bağının
oluşturulması
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 31
4.2 Birimsel Genişleme İçin Amaçlar
Birleştirilmiş spor ve serbest zaman alanı yaratan stratejik bir
gelişim planını takip ederken pazar talebinin, ihtiyaçların ve
mevcut kaynakların değerlendirilmesine dayanan, dağ
merkezinde ustaca bir genişleme sağlamak
Erciyes/Kayseri hakkındaki farkındalığı uluslararası seviyede
arttırmak ve daha çok sayıda uluslararası müşteri cezbetmek
Uluslararası spor olaylarını başlatmak ve sürekli daha
kompleks yarışlar gerçekleştirmek
Bölgede ve Türkiye’de kayakçıların ve kar sörfçülerinin
(snowboard) etkisini arttırmak
Kayak merkezinin cazipliğini ve kapasitesini daha ileri
seviyedeki kayakçılar için arttırmak
Konaklama ve kayak olanaklarının kapasitelerini arttırmak
“Her mevsim” turizmi beslemek için yaz olanaklarını
geliştirmek
İlave olarak; yüksek standartlarda turizm yaratmak için
merkezin kalitesini yükseltmek
4.3 Başlıca Hizmetlerin Tanımlanması
Türkiye’de ve çevre ülkelerde lider haline gelecek bir dağ merkezi yaratmanın
ileriyi gören projesinin, bu taahhüdü gerçekleştirmek için belirgin becerilere
(yeteneklere) göre alt başlıklara ayrılması önerilir. Bu alt başlıklar farklı
yükleniciler tarafından yürütülebilecekken, tüm bu alt projelerin birbirine geçen
ve bir bütün halinde entegre edilmesini sağlayacak bir genel yönetimin
koordinasyonuna ihtiyaç duyulacaktır. Ana Alt başlıklar:
Donanım ve Altyapı Gelişimi :
Kayak Alanı Uygulaması: Bu görev, kayak liftlerinin, pistlerin
ve yapay kar yapma olanaklarının yanısıra gerekli malzemenin
satın alınmasının (pist düzeltme makineleri vb…)(bu raporun
5. bölümüne bakın) ayrıntılı planlanmasını, yüklenilmesini,
teklif verme usulünü içermektedir.
Diğer Merkez Altyapısı: Dört mevsim boyunca kullanılan,
entegre bir dağ merkezi olarak hizmet verebilmek için, belirli
sayıda kış sporu ve yaz aktivitesi dizayn edilmelidir ve gerekli
olanakların her biri uygulanmalıdır. Bunların arasında,
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 32
Hacılar’dan geçen yolun yakınlarında; tüm yıl boyunca hizmet
verecek bir otel ve otelin hemen yanında da bir golf sahası
olacaktır.
Erciyes Köyü Gelişimi: Bu görev, gerekli altyapının teklif
verme usulünü, yüklenilmesini, ayrıntılı planlanmasını ve inşa
edilmesini içermektedir. Yatırımcılar için mimari yönergeler
belirlenmelidir. (bu raporun 6. bölümüne bakın)
Kurum Binası:
Tüm Merkez için yönetim yapısının yaratılması:
Kuzey Amerika’da ve Avrupa’da merkez gelişimine başarılı
örnek olanlar takip edilirse; birleşmiş bir “dağ yönetimi”
merkez içindeki tüm aktivite ve hizmetlerin yanısıra, özel
sektörün sorumluluğunda olan aktivite ve hizmetleri de
gözlemlemek ve denetlemek durumundadır. Daha da önemlisi,
tüm işletmenin kalitesi ve etkinliğinin, Erciyes’e gelen tüm
ziyaretçilerin menfaatleri doğrultusunda
garanti altına
alındığından emin olunmalıdır. Tek bir hizmetle yaşanacak
kötü bir deneyimin, tüm tatili ziyan edebileceği apaçık bir
gerçektir.
Şunun anlaşılması gerekir ki, uzun vadede sürdürülebilir
ekonomik başarıyı, sadece merkezde sunulan tüm hizmetlerin;
(otellerde, restoranlarda, kayak liftlerinde, spor etkinliklerinde
ve benzeri…) yüksek standartlarda ve kalıcı olması garanti
altına alır. En iyi pazarlama ve promosyon stratejisi bile,
ağızdan ağıza yayılan, tatmin olmuş ve mutlu ayrılan
ziyaretçilerin ailelerine, arkadaşlarına,
meslektaşlarına
anlatarak ve bu kişilerin de birer müşteri olarak geri dönmesini
sağlayan reklamın yerini alamaz..
Destinasyon yönetimi, “paraya değer” ilişkisinin her zaman
müşterilerin çoğunluğu tarafından iyi algılanmasını garanti
altına almak durumundadır..
Özel ve Kamu Ortaklığı Yaratılması: Planlanmış dağ
merkezinin bazı elementlerinin belediye tarafından yapılması
gerekirken, oteller, restoranlar, mağazalar, kayak okulları gibi
diğerleri içinse özel sektörden yatırımcılar saptanmalıdır. Tüm
bölgenin yararına olması açısından, özel ve kamu sektöründen
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 33
bir araya geleceklerin arasında değerli bir sinerji yaratmak için,
çalışma meklanizmaları kurulmalıdır. ( bu raporun 7. bölümüne
bakın)
Kapasite İnşası: Uluslararası seviyede en iyi uygulamalara eşit
düzeyde hizmet standardını almak için, kayak liftlerinde,
otellerde, hizmet alanlarında, kayak okullarında, mağazalarda,
dağ güvenliğinde, çığ güvenliğinde ve benzeri alanlarda görev
alacak personelin yeterli düzeyde eğitimi de garanti altına
alınmalıdır.Bunun yanısıra, Master Planda belirtilen çeşitli
aktiviteleri yürütmeyi öneren kişi ve organizasyonlar arasından
da, uygun olanlar saptanmalıdır.
Pazarlama Aktiviteleri: Kayseri/Erciyes için, destinasyon
pazarlama stratejisi geliştirilmelidir. Muhtelif aktörlerin
destinasyon pazarlama aktivitelerine yapacakları katkıları
aydınlatmak
adına,
prosedürler
ve
mekanizmalar
geliştirilmelidir. Destinasyon pazarlamasından sorumlu bir
organizasyon yaratılmalıdır ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.
( bu raporun 7. bölümüne bakın)
4.4 Riskler ve Varsayımlar
Master Plan, hırslı ve kompleks bir proje tanımlamaktadır. Proje: global, ulusal
ve bölgesel açıdan teknolojik, politik, çevresel, sosyal ve ekonomik gelişmelerin
içine konmuştur.
Teknolojik Risk ve Varsayımlar: Teknolojik risklerin nispeten
daha düşük seviyede olacağı varsayılmaktadır. ATC ekibi,
sektördeki mevcut gelişmelerle ilgili üstün bilgiye sahiptir ve
projede tavsiye edilen teknik çözümlerin önümüzdeki 10-15 yıl
için yüksek seviyede yeterli olacağını şiddetle varsaymaktadır.
Siyasi Riskler ve Varsayımlar: Siyasi riskler ılımlı ve orta
seviyede varsayılmaktadır. Genel anlamda ekip, Türkiye’nin
Avrupa birliği sürecine orta vadede daha çok entegre olacağını,
bunun da Avrupa pazarı hedef alınabileceğinden ekonomik
anlamda bir avantaj oluşturacağını varsaymaktadır. Diğer
taraftan, Türkiye’de daha geleneksel (dini) yaklaşımların siyasi
ve yaşam tarzı anlamında kabul görmesi, Avrupalı turistlerle
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 34
anlaşmazlıklara yol açabilecekken, komşu Arap ülkelerden
gelecek turistler için cazibesi artabilir.
Güvenlik Riskleri ve Varsayımları: Bölgenin ve Türkiye’nin,
bir bütün olarak seyahat edilmesi güvenli bir yer olacağı
varsayılmaktadır. Uzun dönemde, bir veya iki bağlantılı
güvenlik sorununun üstesinden gelinebilecekken, sürekli
devam eden güvenlik problemleri, Türkiye’deki herhangi bir
turistik gelişiminde olduğu gibi dağdaki merkezin gelişimini de
riske atacaktır.
Çevresel Risk ve Varsayımlar: İklimin daha sıcak bir duruma
geleceği varsayılmaktadır, ki bu da kayak merkezlerinin, daha
yüksek irtifalarda kurulması ve etkili yapay kar yapma
olanaklarının sağlanması anlamına gelmektedir. Ortalama daha
yüksek sıcaklıklar beklense bile, Erciyes/Kayseri orta ve uzun
vadede kar açısından güvenli bir merkez olmalıdır. Yaz
aktiviteleri içinse, daha sıcak dereceler kayak merkezi için bir
avantaj haline bile dönüşebilir.
Sosyal Risk ve Varsayımlar: Sosyal çevre, bölgede sosyal
sorunlar yaratmadan hangi tür pazarların hedeflenebileceğini
ve hangi tür turizmin geliştirilebileceğini belirler. Master Plan,
aile ve spor merkezli bir formda olan turizmin bölgede sosyal
açıdan kabul göreceğini varsaymaktadır. Ayrıca, Batı
Avrupa’daki kayakçı ve kar sörfçülerinin (snowboard) sayısı
durgun kalırken, kayak gibi kar sporlarının Türkiye’de
popülerliğinin artacağı varsayılmaktadır.
Ekonomik Risk ve Varsayımlar: Türkiye, şu anda, güçlü bir
ekonomik gelişmeyi tecrübe etmektedir ve Kayseri, Türkiye’de
ekonomik anlamda olumlu bir pozisyona sahiptir. Ekip,
önümüzdeki 10-15 yılda bununla bağlantılı olarak yüksek bir
gelişme oranı beklemektedir. Ekonomik riskler temel olarak,
siyasi gelişmelere bağlı ekonomik problemler veya enerji
fiyatlarında belirgin bir artış gibi daha global bağlamda
görülmektedir. Daha sonraki riskler ise orta seviyede olarak
hesaba katılmaktadır.
Yukarıda tanımlanmış riskler ve varsayımlar, projenin doğasıyla bağlantılıdır ve
sadece belli bir seviyeye kadar –o da mümkünse- kontrol edilebilir. Buna rağmen,
birimsel genişleme yaklaşımı sayesinde Master Plan, belediyenin, çevrede
oluşabilecek nihai değişikliklere hızlı ve esnek bir biçimde tepki vermesini
sağlamaktadır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 35
Bununla beraber, risklerin sadece proje çerçevesiyle bağlantılı olarak var
olmayacağı da not edilmelidir. Dağ merkezinin uygulanması da karmaşık bir
görevdir ve profesyonel yönetim gerektirmektedir. Sadece ve sadece yukarıda
belirtilen muhtelif proje içerikleri başarılı bir biçimde yürütülürse
Erciyes/Kayseri, potansiyelinin tamamını değerlendirebilir. Siyasi destek ve özel
sektör-kamu sektörü ortaklığı, projenin gerçekleştirilmesi için en önemli
gereklilikler varsayılmaktadır. Master Planın 7. bölümü, proje için bir yönetim
yapısı teklif etmektedir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 36
5
Kayak Bölgesi
5.1 Kayak Bölgesinin Genişlemesi İçin Temel Hedef
Varolan Erciyes kayak bölgesi, alt istasyonu deniz seviyesinden yaklaşık 2200
metre yükseklikte olan ve Kayseri’ye yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta olan Tekir
Yaylası üzerine kurulmuştur. Tekirdeki otopark olanakları sınırlıdır ve toplu
taşıma şartlarının yetersiz olması da pek çok kişinin kayak bölgesine arabayla
seyahat etmeyi tercih etmemesi anlamına gelmektedir.
Erciyes Dağının ayağında üç tane yerleşim birimi bulunmaktadır, Tekire giden
yolda kurulmuş olan Hisarcık, Kayseri’nin kuzeyindeki Hacılar ve güneydeki
Develi, konumlarından dolayı, varolan kayak bölgesinin genişlemesinde ve diğer
yerel kayak bölgelerine bağlantısında kazanılmış hakka sahiptirler. Teknik bir
bakış açısıyla, Hacılar yerleşkesi, yeni kayak pistlerinin yaratılması için ve
Erciyes kayak bölgesine yeni, doğrudan bir bağlantı yaratılması için en iyi
topografik şartlara sahiptir. Öksüzler Tepesi’nde bulunan geniş ve kuzeybatıya
bakan pistler, kayak pistlerinin yapımı için mükemmel şartlar sunmaktadır.
Üstelik, Kayseri’den gelen günübirlik misafirlerin kayak bölgesine en hızlı ve en
konforlu geçişi sağladıkları yol da Hacılar üzerindendir
Başlıca amaç, birleşmiş bir kayak bölgesi yaratmak, dolayısıyla alanı,
Develi’ye doğru Tekir üzerindeki kayak bölgesine kadar genişletmek ve
oradan da Hacılar’daki kayak pistlerine bağlamaktır.
Bölgedeki volkanik dağların morfolojisi, düşük yüksekliklerde pistlerin düze
yakın veya çok düz, artan yükseklikle beraber eğimin artması, zirve dolaylarında
ise %80 ile %100 arasında bir eğime ulaşması anlamına gelir. Türkiye’de çok
sayıda yeni başlayan ve orta seviyede kayakçı olması gerçeğiyle beraber bu
fenomen, “kayak safarisi” kavramına ilham vermiştir. “Kayak safarisi”,
bölgeyi her iki tarafa da geçiş imkanına sahip bir şekilde, Hacılar
mevkiindeki kayak alanına bağlayan bir kayak liftleri ve kolay pistler ağıdır.
“Kayak safarisi” sayesinde, acemi kayakçılar tüm kayak bölgesi etrafında
gezinme ve kış sporlarının keyfini keşfetme fırsatı bulurlar.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 37
Kayakçılar ve kar sörfçüleri (snowboard) deneyim kazandıkça da, daha zor
kayak lift ve pistlerini kullanma imkanına sahiptirler. Bu kavramın
gerçekleştirilmesinde karşılaşılan büyük bir güçlük te Erciyes Dağının alçak
kısımlarındaki kolay pistlerde derin hendeklerin bulunması ve bunların
işaretlenmesi,
dolayısıyla
en
uygun
kayak
birleşim
noktalarının
bulunmasıydı.Toplam uzunluğu yaklaşık 6 kilometreyi bulan bu uzun ve naïf
“kayak senfoni”si, daha yüksek bölgeleri birbirine bağlar. Üstelik usta kayakçı ve
kar sörfçülerine daha eğimli birçok pisti keşfetme imkanı sunan ileri lift
olanaklarına bir temel teşkil eder. Kıs sporları tutkunları orta ve yüksek eğimli
kayak pistleri arasında uzlaşarak muhakkak kayak bağlantısının naif kayak pistine
dönerler. Bu pisti Hacılar ve geçis yönüne seyahat ederken kullanabilirler.
5.2 Temel Veri Birikimi ve Metodoloji
İş, mevcut kayak veya dağ alanının genişletilmesi için potansiyelin
değerlendirilmesine geldiğinde, temel bilgi kaynakları topografik haritalardır. Bu
topografik haritalar, kayak alanının bütünündeki veya belirli bölgelerindeki
gelişme potansiyeliyle ilgili ilk verileri sunan farklı haritaların oluşturulmasını
sağlar. Potansiyel kayak alanının ve çevresindeki bölgenin gözde
canlandırılabilmesi ve detaylı planların oluşturulabilmesi için bir dijital yükseklik
modeli ve orthophotos (dijital uydu görüntülerinden oluşturulan düzeltilmiş hava
fotoğrafları) kesinlikle gereklidir. Bu bilgi de planlama sürecinde önemli rol
oynayan çok sayıda haritanın oluşturulmasına imkan verir.
Eğim haritaları, arazinin sadece kayak pistleri insa edilmesine olanak sunan
alanlarını degil, kayabilme potansiyelinin düşük olduğu düz alanları ve daha
eğimli pistlerdeki çığ tehlikesi derecelerini de gösterir. Günes ve soğuk
haritaları, kayakçıların ve kar sörfçülerinin zamanlarının çoğunu hangi alanda
geçireceklerinin göstergelerini saglar. Örneğin Aralık ve Ocak ayında konuklar
daha güneşli pistleri tercih edecekken, Mart ve Nisan sabahlarında güneş görünse
de günün geri kalanında çoğu pist gölgede kalacaktır. (tüm gün gölgede kalan
pistler uzun toz kar yağışlarına maruz kalır vb…)
Ancak tüm bu haritalar ve veriler, kayak pistlerinin ve liftlerin inşa edileceği tüm
diğer kış sporları faliyetlerinin planlandığı alandaki detaylı bölge incelemelerinin
yerini tutmaz. Bu incelemeler, topografik haritaların işaret ettiği sekilde çizilen
baslangıçtaki plan ve fikirlerin ve bilgilerin uygunluğunu değerlendirmekte
kullanıldığı gibi toplanan bilgilerin ışığında yeni varyasyon ve fikirlerin
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 38
oluşturulmasında da kullanılır. Bu arazi incelemeleri sırasında, sadece kartografik
bilgiler ışığında şekillenen bazı fikirlerin, arazi zemininde gerçeklestirilmesinin
mümkün olmadığının ortaya çıkması da ihtimal dahilindedir. Bunun somut bir
örneği de; kayak pistinin sağ cephesinde kalan derin hendeklere çıkan bazı kayak
geçis noktaları yapma planının, bu incelemeler sırasında rastlanan (hendek
duvarlarında yumuşak volkanik kayalar ve büyük taş bloklar bulunması gibi)
jeolojik durumlar sebebiyle gerçekleştirilemeyeceğinin ortaya çıkmasıdır. Daha
sonra bu inceleme ziyaretlerinin sonuçları ortofoto harita bilgileri ve incelemeler
sırasında toplanan önemli bireysel GPS (uydu verileri) bilgilerine eklenir (örneğin
lift istasyonlarının yapılandırılmasına yönelik optimal noktaları belirleme). Buna
ek olarak, kartografik bilgiler ve inceleme ziyaretleriyle birlikte mevsim bilgileri
(kar yağışı, rüzgar, sıcaklık vs), alandaki jeolojik yapı ve bitki örtüsü ile ilgili
veriler de, kayak yollarının, liftlerin inşa edileceği, planlanan tüm kış sporları
olanaklarının yer alacağı bölgenin seçimine karar verme sürecinde çok önemli rol
oynar. .
5.3 Tekir Yaylasındaki Mevcut Kayak Bölgesi
Tekir Yaylasında yer alan kayak alanı, mevcut durumda kabaca 15 hektarlık bir
kayak pistine hizmet veren 3 T bar liftine ve iki tane sabit sandalyeli liftine
sahiptir. Daha alçak olan 3 lift, maksimum % 25 eğime sahip kolay kayak
pistlerine giriş imkanı sunar. Bu 3 liftin kapasiteleri söyledir
4 CLF Zümrüt 1
1570 m uzunluk
1250 kisi/saat.
Beden TBar 2
1400 m uzunluk
750 kisi/saat.
Hirsacik Bld.L.
1400 m uzunluk
650 kisi/saat.
230 m kot farkı
300 m kot farkı
200 m kot farkı
Varolan kayak alanındaki kayak pistleri %30 ve en fazla %45 eğime sahip olup
“kırmızı” (orta seviye) kayak pistleri olarak sınıflandırılır. Bu kayak pistlerine
hizmet veren kayak liftleri asağıdaki kapasitelere sahiptir:
4 CLF Zümrüt 2
1530 m uzunluk
1200 kişi/saat.
Beden TBar 1
1.500 m uzunluk
800 kisi/saat.
Master Plan Erciyes
320 m kot farkı.
230 m kot farkı.
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 39
Var olan kayak alanında şu anda ne teknik kar yapım olanakları ne de tek bilet
sistemi vardır. Mevcut sabit sandalyeli liftler Doppelmayr (Siemens Elektirik)
tarafından yerleştirilmiştir.
5.4 Planlanmış Toplam Kayak Alanı
Planlanan toplam kayak alanı, hem birinci gelişim safhasından sonra hem de
ikinci gelişim safhasındaki ileri genişleme birimlerinin gerçekleştirilmesinden
sonra bölgedeki toplam kayak pisti alanı üzerine kurulur. Hesaplamalar, genelde
Orta Avrupa’da bulunan alan başına düşen kişi sayısı oranına (ortalama yaklaşık
her 150 metrekareye 1 kayakçı) göre yapılmıştır. Master plan, mevcut yaklaşık 20
hektarlık kayak pistini 500 hektarlık kayak pistine genişletmeyi öngörmektedir.
Planlanan bu kayak pisti genişlemesi, alanın yoğun günlerde 30.000 den fazla
konuğa ev sahipliği yapabileceği anlamına gelmektedir. Ancak, son genişleme
planı, geniş bir alana yayılmış bir kayak bölgesi öngördüğünden, diğer taraftan
Hacılar mevkinin hemen üzerinde yoğun “ merkezi kayak alanları” olacaktır. Ve
Tekirde yeralan liftlerde kayak pisti alanı başına düşen maksimum kişi sayısı bile
aşılacaktır. Diğer taraftan merkezi alanların uzağına konumlandırılan birçok
kayak pisti ve olanak bu maksimum kayakçı sayısına hiç ulaşamayacktır.
Dolayısıyla gelişim işinin tamamlanmasından sonra alanı, en yoğun günlerde
25.000 ve 30.000 arası konuk kullanacaktır.
Planlanan lift ve kayak pisti kullanımının daha detaylı bir analizi kayak alanı
kapasite analizi bölümünde sunulmuştur (bölüm 4.6).
Lift olanaklarınca sunulan konfor derecesi de su götürmez. Çok uzun liftler
için sabit tutuş olanakları çok uzun bir yolculuk süresine yol açacağı için
öngörülmemişti. Kayakçıların, MGD Öksüzler Yurdu lifti 8 gibi kayak alanı giriş
liftlerine hızlı transferi de önemlidir. Bölgenin kışında sıkça rastlanan soğuk ve
rüzgarlı hava şartları nedeniyle, özellikle yüksek irtifaya çıkan uzun liftlerde hava
korunma örtüleri (baloncuklar) tavsiye edilir. Günümüzde baloncuklar çoğu
Avusturya kayak alanında olduğu gibi Alplerin geri kalanında da standarttır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 40
Sabit tutuş lift olanakları, toplam seyahat süresinin diğer kayak alanlarındaki
önceki deneyimimize göre daha nadir kullanılacak liftler için tavsiye edilmiştir.
Gelişim yaklaşımı iki safha öngörür: 1) Merkezi kayak alanının gelişimi 2) Tatil
beldesinin birimsel genişlemesi
Merkezi Kayak Alanı , Hacılar ve Tekir (kayak safarisi) arasında her seviyedeki
kayakçıların giriş yapabileceği bir kayak alanı üzerine odaklanır. Merkezi Kayak
Alanının yapımı oldukça önemli olan teleferik ve sandalyeli liftleri ve gerekli
kayak pistlerini kapsar. Ayrıca yapımın kayak alanına ana giriş noktası haline
gelen Hacılardan başlaması tavsiye edilir.
İkinci gelişim safhası, her biri ek kapasite yaratan, çok yönlü pist ve kayak
olanakları sunan yeni kayak alanları yaratan dört “birim” öngörür. Birimlerin
uygulanacağı sıra, beldenin fiili gelişimine bağlı olacaktır. Böylece Master Plan,
belediyeye birkaç yıl içinde gerçek durum karşısında esnek tepki verebilmesine
imkan veren esnek bir gelişim sistemi sunmuştur
Ancak yine de bu büyük, geniş kapsamlı kayak alanının yayılması için kayak
alanına birçok farklı konumdan farklı giriş imkanı veren otopark olanaklarının
yaratılmasının gerektiği kesindir. .
Bu sebeple varolan veya planlanmakta olan otellere geniş otopark olanaklarının
ve/veya bağlantılarının aşağıdaki konumlardan oluşturulması önerilir:
Hacılardan giriş: Hacılardaki günübirlik konuklar ve otellerde
kalan konuklar için 8 MGD Oksüzler Yurdu liftinin alt
istasyonunda park alanları (gerekirse alt istasyonlarına mekik
otobüs servisleri)
Halilinyurttan giriş: Günlük konuklar için Tekirin üstüne
çıkan yoldan yeni giriş yolu, planlanan liftlerin(ana genişleme
safhası: 4CLF Sırt, 4CLF Üstistasyon ve 6 CLD Dündar
Tepe’yi de içerecek gelişmeler) alt istasyonlarında park alanları
Varolan liftleri kullanarak Tekirden giriş: Günlük konuklar
için ve Tekirdeki otellerde kalanlar için otellerden mevcut alt
istasyonlarına doğrudan giriş, mevcut park olanaklarının
genişlemesi.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 41
TekirYaylasındaki yeni Dağ Köyünden (Develi istikametine
doğru) giriş: temel olarak Tekirdeki otel köyünde kalan
misafirler için otellerden lift istasyonlarına (6LD Kabak Tepe
Develi I, 6LD Kabak Tepe Develi II) doğrudan giriş
Park tesisleri gibi park tesislerine çıkan giriş yolları da orta Avrupa standartlarına
uygun şekilde asfalt olmalıdır -eğer hala değillerse-. Ayrıca alt istasyonlarına,
çoğu kayak alanında bulunan tuvalet imkanı, bilet satış noktaları, büfeler veya
ufak restoranlar, kiralık malzeme dükkanları vb. gibi standart kayak beldesi
donanımlarının sağlanması gereklidir.
5.5 Merkezi Kayak Bölgesinin Teklif Edilen Liftleri
8 MGD Öksüzler Yurdu
Teknik Veri: 77 (maksimum kapasite) gondol:
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon yüksekliği
Kot farkı
Taşıma kapasitesi/başlangıç
Taşıma kapasitesi/final
Gondollar başlangıç/final
Hız
Çıkış süresi
Gondol başı kişi
yaklaşık. 2.523 m
2.100 m / 2.623 m
yaklaşık. 537 m
1.600 Kişi/saat
2.400 Kişi/saat
55/83.
6,0 m/s
yaklaşık. 7,5 dakika
8 kişi
Alt istasyon deniz seviyesinden yaklaşık 2130 m yükseklikte, Hacıları Tekire
bağlayan yoldan bir kol alarak ayrılan iyi asfaltlanmış çift yönlü bir araba yolunun
sonunda kurulmuştur Lift istasyonu, Kayseriden yaklaşık 30 km uzaktadır. Alt
istasyon 300 metre genişliğinde, hem doğu hem de batıda derin vadilerle sınır
komşusu bir bayıra kurulmuştur. Pist yaklaşık 2200 m yükseklikte,bir hendekle
kesişir ve güney batı istikametinde, ileride yaklaşık eğimi %30-40’ı bulan
pistlerle devam eder.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 42
Alt istasyonun yapımının planlandığı alana yakın zaten bir transformatör istasyon
vardır. Dolayısıyla alanın teknik yayılımı için gerekli olan elektrik kaynağı
halihazırda mevcuttur. Alt istasyona yakın otopark alanları gerekecektir.
İlk planlama aşamasının hemen başlangıcından beri, liftin taşıma kapasitesi en
yoğun günde bile kış sporları konuklarının kayak alanına gündüz yaklaşık 11
civarında ulaşmasını sağlayacak biçimde seçilmiştir.
Orta seviye işletim istasyonunun, alt istasyon çevresindeki alana yapılması
planlanmıştır.
6 CLD Sağ Sakallık
Teknik veri:
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon Yüksekliği
Kot farkı
Taşıma kapasitesi/başlangıç
Taşıma kapasitesi/final
Sandalyeler başlangıç/final
Hız
Çıkış süresi
Sandalye başı kişi
yaklaşık. 1.771 m
2.430 m / 2.872 m
yaklaşık. 442 m
2.000 Kişi/saat
2.800 Kişi/saat
72/101.
5,0 m/s
yaklaşık 6,0 dakika
6 kişi
Bu lift bir kayak bağlantısı işlevi görmez, Hacılar kayak alanında bir piste iniş
liftidir. Ancak, sahip olduğu istisnai çekicilikteki kayak pistleri sebebiyle bu lift
teknik inşa safhasının başlangıcında inşa edilmelidir. Üstelik bu lift için yüksek
bir taşıma kapasitesi tercih edilmiştir. Bunun sebepleri ise ilk olarak, giriş kayak
liftleriyle taşınan konukların bu alanda kayak yapması, ikinci olarak da pistlerin
gerçekten çok çekici olmasıdır.
Liftteki yüksek taşıma kapasitesi ve yüksek sayıdaki sandalye nedeniyle, alt
istasyonunun yanındaki binaya bir sandalye garajı eklenmesine karar verilmiştir.
Bu sandalye garajının alt katında tekrar dolum olanaklarına sahip bir de pist
düzeltme makinası olmalıdır.,
Bu tesislerin ve pist düzeltme makinesi garajının inşasını mümkün kılmak için
liftin alt istasyonuna çıkan ve Oksüzter – Tepe istikametine devam eden özel bir
giriş yolu inşa etmek gerekecektir. Bu yol çakıl taşıyla döşenmiş olmalı ve ve
yaklaşık 4.0 m genişliğinde olmalıdır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 43
Pistin eğimi maksimum %15 dir. 2200m ve 2350 m arasındaki yol, acemi ve orta
seviyeli kayakçılar tarafından kullanılabilecek şekilde inşa edilmelidir. Bu, tüm
üst (geniş, batı cepheli bayır )ve alt kısım kolay “mavi” olarak
sınıflandırıldığından, 8 MGD Oksüzler Yurdu na kendi kolay pistini sağlayacaktır.
Bir kayak patikası olacak şekilde uzayan özel giriş yolu hem daha düz
(maksimum %10) hem de daha geniş (yaklaşık 7 m) olmalıdır.
4 CLD Karakulak Tepe
Teknik veri:
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon Yüksekliği
Kot farkı
Taşıma kapasitesi/başlangıç
Taşıma kapasitesi/final
Sandalyeler başlangıç/final
Hız
Çıkış süresi
Sandalye başı kişi
yaklaşık. 1.022 m
2.513 m / 2.623 m
yaklaşık. 110 m
2.000 Kişi/saat
2.800 Kişi/saat
63/88.
5,0 m/s
yaklaşık 3,5 dakika
4 kişi
Lift, Hacılar’ı Tekire bağlar ama yeni “kayak safarisini” kullanan konuklar lifti
sadece Tekirden Hacılara dönmekte kullanacaklardır.
Alanın nazik topografyası sebebiyle bu lift, giriş yaptığı kayak pisti %10 ve %.20
lik gibi hafif bir eğime sahip olduğundan harika bir başlangıç lifti olarak hizmet
verecektir
4CLF Yalçin
Teknik veri: 75 Sandalye
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon Yüksekliği
Kot farkı
Taşıma kapasitesi
Hız
Çıkış süresi
Sandalye başı kişi
Master Plan Erciyes
yaklaşık. 586 m
2.440 m / 2.592 m
yaklaşık. 152 m
2.000 Kişi/saat
2,3 m/s
yaklaşık 4,5 dakika
4 kişi
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 44
Bu kısa sabit tutuş aracı, 8 EUB Öksüzler Yurdu liftini kullanarak ilk zirveye
varan kayakçılar için sadece bir bağlantı lifti olarak hizmet verir, daha sonra Tekir
istikametindeki uzun düz kayak pistleri boyunca devam eder. Konukların Haliliin
yurttaki alt istasyonlarına ulaşabilmerini sağlamak için, arazideki en alçak
noktaya dağa geri çıkan kısa bir lift yapılması gerekli olacaktır.
4 CLF Sırt
Teknik veri: 158 Sandalye
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon Yüksekliği
Kot farkı
Taşıma kapasitesi
Hız
Çıkış süresi
Sandalye başı kişi
yaklaşık 1.245 m
2.270 m / 2.584 m
yaklaşık 314 m
2.000 Kişi/saat
2,3 m/s
yaklaşık 9,5 dakika
4 kişi
Bu, acemi ve orta seviyeli kayakçılar için kısa bir lifttir. Ayrıca Hacılar dan Tekir
yönüne giden kayakçılar için de bağlantı lifti olarak hizmet verir.
Liftin kısalığı sebebiyle sabir tutuşlu dört kişilik bir sandalye lifti seçilmiştir.
4 CLD Üstistasyon
Teknik veri: 103 Sandalye
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon Yüksekliği
Kot farkı
Taşıma kapasitesi
Hız
Çıkış süresi
Sandalye başı kişi
yaklaşık 1.721 m
2.270 m / 2.555 m
yaklaşık 285 m
2.000 Kişi/saat
5,0 m/s
yaklaşık 6,0 dakika
4 kişi
Bu lift, Tekirde var olan kayak pistlerine ana bağlantıyı temsil eder. Liftin alt
istasyonu, deniz seviyesinden 2270 m yukarıda, Halilinyurt alanındaki geniş ve
kolay kayak pistlerinin üst sonunda, 4CLF liftinin alt istasyonuna yakın
konumlandırılmıştır. Alt istasyonların çevresindeki alana, Tekir yolundan bir giriş
yolu ve otopark olanaklarının inşaatı da planlanmıştır. .
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 45
Dahası bu alt istasyon, ileri bir gelişim safhası sırasında, deniz seviyesinden 3000
m kadar yukarılara çıkıp usta kayakçılara uygun kayak pistlerine hizmet veren bir
diğer doğrudan lift için (6 CLD Dündar Tepe) hareket nokta olarak hizmet
verecekir.
4 CLD Üstistasyon liftinde ise ayrı bir sandalye garajı olmadığından sandalyeleri
alt istasyonun içine koymak mümkün olacaktır.
Ana genişleme safhasının tamamlanması, çok acemi (3 4 gün pratiği olan)
kayakçıların da “mavi” kayak yollarıyla ve aşağıdaki 3 liftin bir birleşimini
kullanarak Tekirdeki kayak alanına ulaşmalarına imkan verecektir:
8 EUB Öksüzler Yurdu
4 CLF Yalçın
4 CLD Üstistasyon
Tekirden dönüş yolculuğu için şu 3 lift gereklidir:
4 SB Zümrüt 1
4 CLF Sırt
4 CLD Karakulak Tepe.
Sonrasında yeni başlayanlar ve acemi kayakçılar vadiye dönmek için ya 8 MGD
Oksüzler Yurdu liftini kullanabilirler ya da kayak pistinin son kısmındaki bağlantı
pisti aracılığıyla alt istasyonuna çıkan kolay pisti kullanabilirler
Bu kolay, bağlantı pisti özellikle yararlıdır çünkü Hacılara giden kayak pistlerinin
büyük bir çoğunluğu kolay olsa da, son uzantı %35-40 eğime sahip 100 metrelik
dikey bir uzunluk içerir. Uluslararası kayak pistleri klasmanına göre bu kısım
“kımızı” kayak pistine denktir. Bu alandaki bağlantı pistinin daha kolay olan
“mavi” kayak pisti oluşturmak için genişletilmesinin sebebi budur.
5.6 Bölgenin Süreklilik Arz Eden „“Birimsel“ Genişlemesi için Teklif
Edilen Kayak Liftleri
İleri bir gelişim safhası için aşağıdaki kayak liftleri teklif edilmiştir:
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 46
6 CLD Kırçıllı Seki Tepe
Teknik veri: 87 Sandalye
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon Yüksekliği
Kot farkı
Taşıma kapasitesi
Hız
Çıkış süresi
Sandalye başı kişi
yaklaşık 2.585 m
2.430 m /3.046 m
yaklaşık 616 m
2.800 Kişi/saat
5,0 m/s
yaklaşık 9,0 dakika
6 kişi
Bu lift oldukça uzundur ve özellikle orta seviyede ve usta kayakçılar için çok
çekicidir. Bu liftin kalkış noktası 4 CLD Korakulate Tepe bağlantı alt
istasyonudur. Buradan 6 CLD Kırçıllı Seki liftinin alt istasyonuna ulaşmak için
hafif bir iniş gereklidir. Liftin giriş yaptığı tüm pistler sadece üst kısımda düzleşen
%40 ve %60 lık meyile sahip pistlerdir.
Liftin uzunluğu ve ulaştığı yükseklik göz önüne alındığında (3050) aracın hava
korunma örtüleriyle donanımlı olması tavsiye edilir.
Dahası, servisin uzunluğu sebebiyle daha fazla sayıda sandalye gerekmesi, baz
istasyonun çevresindeki alanda orta seviyeli bir işletim istasyonunun inşa edilmesi
gerekeceği anlamına gelir.
6 CLD Kabak Tepe Develi I
Teknik veri: 89 Sandalye
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon Yüksekliği
Kot farkı
Taşıma kapasitesi
Hız
Çıkış süresi
Sandalye başı kişi
Master Plan Erciyes
yaklaşık 2.231 m
2.221 m /2.570 m
yaklaşık 349 m
2.400 Kişi/saat
5,0 m/s
yaklaşık 7.5 dakika
6 kişi
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 47
Bu lift, Develi istikametine doğru olan Tekirde yer alan olanakların bir uzantısını
temsil eder ve Tekirde var olan kayak alanının güneyindeki yoğun kayılabilir
bölgeye giriş imkanı sunar. Dolayısıyla, yapımı planlanan otel köyündeki yeni
başlayan ve orta seviyede kayakçılara mükemmel bir pist teşkil eder
Uzunluğu sebebiyle, ayrılabilir bir lift tavsiye edilir. Ancak liftin taşıma
kapasitesinin özellikle büyük olmasına da gerek yoktur çünkü Tekirde başka lift
olanakları da mevcuttur. Liftin uzunluğu, alt istasyonun çevresindeki alanda orta
seviyeli bir işletim istasyonunun inşa edilmesi gerekeceği anlamına gelir.
4 CLD Kabak Tepe Develi II
Teknik veri: 74 Sandalye
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon Yüksekliği
Kot farkı
Taşıma kapasitesi
Hız
Çıkış süresi
Sandalye başı kişi
yaklaşık 1.205 m
2.220 m /2.432 m
yaklaşık 212 m
2.000 Kişi/saat
5,0 m/s
yaklaşık 4,0 dakika
4 kişi
Bu kısa lift nispeten daha meyilli bir bölgeye hizmet eder ve doğrudan, yapımı
planlanan otel köyünün alanından ayrılır. Bir taraftan geçitte kötü hava şartları
olması durumunda tüm kayakçılara lift olarak hizmet verirken diğer taraftan
durumunda kar sörfçüleri ve serbest stil kayakçılar için park alanına girişi sağlar.
Alan aynı zamanda doğrudan otel köyünden başladığı ve son pistinin arena tipi
kayak tanzimiyle inşaası planlandığı için kayak eğitmeni gösterileri gibi
faaliyetler için de mükemmeldir.
Liftin kısa olması nedeniyle bir sabit tutuş lifti olmasına karar verilmiştir.
4 CLD Güney Sırt Develi
Teknik veri: 80 Sandalye
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon Yüksekliği
Kot farkı
Taşıma kapasitesi
Master Plan Erciyes
yaklaşık 1.618 m
2.495 m /3.013 m
yaklaşık 518 m
1.600 Kişi/saat
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 48
Hız
Çıkış süresi
Sandalye başı kişi
5,0 m/s
yaklaşık 6,0 dakika
4 kişi
Bu lift, kayak alanına nispeten yakın olan %40-45 eğimli doğu cepheli güzel
pistlere hizmet verir.
Lift özellikle üst orta ve usta kayakçılar düşünülerek dizayn edilmiştir. Ve
planlanan kayak pisti olanaklarının yanısıra Tekire doğru pistlerde uygun, tutarlı
bir eğime sahip güzel toz karlı inişleri sunar.
6 CLD Karakaya
Teknik veri: 76 Sandalye
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon Yüksekliği
Kot farkı
Taşıma kapasitesi
Hız
Çıkış süresi
Sandalye başı kişi
yaklaşık 1.880 m
2.270 m /2.705 m
yaklaşık 435 m
2.000 Kişi/saat
5,0 m/s
yaklaşık 6.5 dakika
6 kişi
Bu lift, Hacılar kayak alanında batıya doğru yönelen olanakların uzantısıdır.
Dahası mavi, kırmızı ve siyah kayak pistlerinin yapımıyla Perikartininin
inanılmaz çekiciliğe sahip doğu, güney doğu pistleri de geliştirilecektir
6 CLD Dündar Tepe
Teknik veri: 105 Sandalye
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon Yüksekliği
Kot Farkı
Taşıma kapasitesi
Hız
Çıkış süresi
Sandalye başı kişi
Master Plan Erciyes
yaklaşık 2.614 m
2.272 m /2.980 m
yaklaşık 708 m
1.600 Kişi/saat
5,0 m/s
yaklaşık 9.0 dakika
6 kişi
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 49
Bu liftin baz istasyonu 4 CLF Sırt and 4 CLD Üstistasyon liftlerinin alt
istasyonları arsında yer alır. Lift, yukarıda bahsedilen iki liftin arasında
oluşturulan meyilli güzel kırmızı ve siyah kayak pistlerine girişi sağlar ve sadece
usta kayakçı ve kar sörfçülerine uygundur.
4 CLD Uzun Ağa
Teknik veri: 70 Sandalye
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon Yüksekliği
Kot farkı
Taşıma kapasitesi
Hız
Çıkış süresi
Sandalye başı kişi
yaklaşık1.905 m
2.865 m /3.360 m
yaklaşık 495 m
1.600 Kişi/saat
5,0 m/s
yaklaşık 6.5 dakika
4 kişi
Bu lift 3360 m yükseliğe kadar ulaşır bu sebeple alanda planlanan en yüksek
lifttir.. Lifte ya 6 CLD Dündar Tepe lifti ya da 6 CLD Kırçıllı Seki Tepe lifti ile
ulaşılabilir. Alt istasyonun, 6 CLD Dündar Tepe lifti üst lift istasyonundan biraz
aşağıya yapılması planlanmıştır. Lift, usta kayakçı ve kar sörfçülerinin yukarıda
söz edilen iki lift arasında yer alan kırmızı ve siyah kayak pistleriyle bezenmiş
güzel pistlere girişini sağlar.
Alan, yüksekliği sebebiyle sonbaharın başlarında ve ilkbaharın sonlarında da
eğitim amaçlı kullanılabilir.
6 CLD Koc Dağı
Teknik veri: 133 Sandalye
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon Yüksekliği
Kot farkı
Taşıma kapasitesi
Hız
Çıkış süresi
Sandalye başı kişi
Master Plan Erciyes
yaklaşık2.246 m
2.193 m /2.628 m
yaklaşık 435 m
2.000 Kişi/saat
5,0 m/s
yaklaşık 8.0 dakika
6 kişi
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 50
Tekirin doğu tarafında yer alan kayak alanı da kayak pistlerinin inşasına çok
uygundur. Bu lift, usta kayakçıların Koç Dağının batı cepheli pistlerine girişini
sağlar.
4 CLF Öküz Çukuru
Teknik veri: 149 Sandalye
Yatay uzunluk
Alt/üst istasyon Yüksekliği
Kot farkı
Taşıma kapasitesi
Hız
Çıkış süresi
Sandalye başı kişi
yaklaşık1.490 m
2.248 m /2.268 m
yaklaşık 380 m
1.600 Kişi/saat
2,3 m/s
yaklaşık 11 dakika
4 kişi
Bu lift, aynı zamanda usta kayakçılara uygun olan, Koç Dağının kuzey batısında
yer alan donanımların bir uzantısıdır.
5.7 Merkezi Kayak Alanı için teklif edilen Kayak Pistleri
Kayak pistlerinin “kolay (mavi)”, “orta” (kırmızı), “zor” (siyah) olarak
sınıflandırılması, merkezi Avrupa kayak alanlarında çokça kullanılan IAKS
sınıflandırma sistemine göre yapılmıştır.
“Kolay (mavi) kayak pistleri”: Birkaç kısa, eğimli bölüm hariç boylamasına
eğimin %25 ten daha az olduğu kısımlar.
“Orta (kırmızı) kayak pistleri”: Birkaç kısa, eğimli bölüm hariç boylamasına
eğimin %25 ve %40 arasında olduğu kısımlar.
.“Zor (siyah) kayak pistleri”: boylamasına eğimin %40 dan fazla olduğu
kısımlar.
8 MGD Oksüzler Yurdu lifti etrafındaki alanda kuzey batı cepheli çok güzel kayak
pistleri mevcuttur. Ayrıca alanın arazi yapısı ve morfolojisi nedeniyle burada çok
az bir kayak pisti inşaa çalışması gerekli olacaktır. Ayrıca pist, çok az miktarda
kar olduğunda bile kayılabilecek şekilde sık taneli bir ağ ile kaplanmıştır. Eğim,
daha acemi ve orta seviyeli kayakçılara uygundur, ancak liftin alt kısmındaki
doğrudan pistlerde meyil oldukça artar ve eğim %40’a kadar varır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 51
Bu nedenle hendeğin doğu kısımındaki kayak pistleri, orta seviyeli “kırmızı”
kayak pistleri olarak sınıflandırılır.
Kayak alanını, Sarp Perikartını Tepe bölgesindeki hendekten ayıran güzel bayırda
da durum aynıdır. Deniz seviyesinden 2350 m yukarıda bulunan bu bayır
boyunca eğim, acemi ve orta seviyede kayakçıların problem yaşamadan
kaymalarına imkan verecek şekilde %25’i geçmez. Sadece alt istasyona doğru
olan son pist biraz daha eğimlidir. Burada, kayak pisti olarak kullanılabilecek
daha az eğimli, ayrı bir yol inşa etmek gerekecektir. Aynı sebeple 8 MGD
Oksüzler Yurdu’ndan vadiye daha kolay bir eğim sunan “kolay” mavi bir kayak
pisti olacaktır.
6 CLD Sağ Sakallık lifti tarafından hizmet götürülen 3 kayak pistinden ikisi kolay
bir tanesi zor olarak sınıflandırılabilir.. Bu lift ayrıca, kayak pistlerinin
oluşturulması için çok az çok az inşaat çalışmasının gerektiği ve çok az kar
miktarı ile optimal kaymanın mümkün olduğu alana da girişi sağlar. Bu alanda
düzeltme daha büyük oranda yapılabildiği için, alanın toplamda daha geniş bir
kayak yolu yüzeyi sunması mümkün olacaktır. Ancak daha derin toz karda
kaymak isteyen kayakçıların unutulmaması gerektiğinden doğal araziden de
faydalanılmalıdır. Alan böyle toz karlı inişler için mükemmel imkanlar
sunmaktadır.
4 CLD Karakulak Tepe lifti genişliğin bazı yerlerde 20 30 metreyi geçmediği tek
bir kayak pistine hizmet verir. Bu kayak pistinin iki işlevi vardır: bir taraftan
Hacılar’dan Tekire “kayak safarisi” için bir bağlantı pisti olarak hizmet verir,
diğer taraftan %15 20 yi geçmeyen eğimi, yeni başlayanlara emin ve güvenli bir
çevrede eğitim vermek için mükemmel bir alan özelliği verir. Ayrıca çevre bölge
potansiyel tehlike kaynağının olmadığı benzersiz bir morfolojiye sahiptir yani
acemi kayakçı ve kar sörfçüler yaralanma korkusu olmadan kış sporlarının
keyfine varabilirler.
4 CLF Yalçin dan başlayan “kolay” iniş gibi ,4 CLF Sirt liftiyle giriş yapılan iki
kayak pisti (biri “kolay” diğeri “zor”) da esas olarak Hacılar ve Tekir arasında bir
kayak bağlantısı teşkil eder ama kayak pisti olarak da konuklar tarafından
defalarca kullanılabilirler. 4 CLD Karakulak Tepe ve 4 CLF Yalçin liftlerinin
(Tekire giriş sağlayan) alt istasyonları arasındaki ve 4 CLF Yalçin liftinin üst
istasyonu ve 4 CLD Karakulak Tepe liftinin (Tekirden Hacılara giriş sağlayan) alt
istasyonu arasındaki bağlantı yolarının her ikisi de, aynı şekilde kolay ve
uygundur. Yine de derin hendeklerin üzerine ( gerektiği gibi oluklu demirden
yapılmış ) işaret noktaları yerleştirmek gerekecektir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 52
Alanın güney batısındaki eğimli pistlerde, aşırı kar yağışı veya rüzgar
durumlarında ortaya çıkacak çığ tehlikesiyle savaşmak için geçici çığ korunma
önlemlerinin alınması öngörülmüştür. Kritik durumlarda, liftler halka açılmadan
önce 8 GazEx çığ korunma silindirlerinin patlatılması, büyük kar kitlelerinin
kesin ve güvenli tahliyesini sağlayacaktır.
4 CLD Üstistasyon liftinin hizmet ettiği ana kayak pisti “kolay” (mavi) olarak
sınıflandırılabilir. Bu kayak pistinin yapımı, bir miktar teknik uğraşla mümkün
olacak, yoğun kayak pisti inşa işi gerekli olmayacaktır.
5.8 Süreklilik Arz Eden “Birimsel“ Genişleme İçin Teklif Edilen
Kayak Pisti İnşa Çalışması
6 CLD Kircilli Seki Tepe lifti “orta” (kırmızı) ve “zor” (siyah) olarak
sınıflandırılan üç ve dört kayak pisti arasına girişi sağlar. Bu kayak pistleri hemen
liftin altında ve alt istasyon istikametindeki geniş, doğu cepheli alandadır. En
güney batı yönlü kayak pisti bayırın üzerinden yol alır ve üç kayak pisti içinde en
kolay olanı olarak görünmesine rağmen yine de orta (kırmızı) bir pist olarak
sınıflandırılır. Teleferiğin altında giden doğrudan kayak pistleri ve ilerideki güney
doğu cepheli kayak pistleri zor (siyah) olarak sınıflandırılır.
Ayrıca Öksüz Dağındaki kaya saçılı yol de bir kayak pisti yapılmalıdır. .Ancak
bu, kayaların bazıları çok büyük olduğundan ve arazi profili her yerde aynı
olmadığından büyük çaplı teknik inşa işi gerektirecektir. Bu vadi boyunca devam
eden bir kayak pistinin asıl cazibesi, iniş boyunca karşılaşılacak çok çeşitli
arazilerdir.
Pus ve sis durumlarında kişinin yönünü ve nerede olduğunu karıştırması çok
kolay olduğundan özenli ve detaylı bir kayak pisti işaretlendirmesinin yapılması
şarttır . Aynı durum bu liftin hizmet ettiği diğer üç kayak pisti için de geçerlidir..
Buradaki kayak pisti inşa işi harfiyat makinaları kullanılarak yapılmalıdır.
Kullananın da gerekli sürüş yeteneğine sahip olması gereken, ağırlığı zincirlerle
birlikte 20t 25t çeken CAT320 gibi orta ağırlıktaki harfiyat makinaları, dik
pistlerde keskin manevra yeteneğine sahiptir ve büyük taş blokların
çıkarılmasında oldukça etkilidir. Bu tip bir çalışma için buldozerler uygun
değildir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 53
6 CLD Dündar Tepe I ve 4 CLD Uzun Ağa liftleri, 6 CLD Kircilli Seki Tepe
liftinin üst istasyonundan, 3357 m. yükseklikteki Kircilli Seki Tepeye uzanan
güzel kayak alanına giriş imkanı sunar. Dahası bu liftler güzel kayak pistleri
aracılığıyla Tekire yüksek irtifalı kayak bağlantıları yaratmış olur. Burada
geliştirilecek vadi yokuşları ortadan zora sınıflandırılmaktadır. Bu liftler
tarafından girilen kayılabilir bölge de ortadan zora sınıflandırılmaktadır ve sadece
usta kayakçılara uygundur. Yüksek kotlu kayak pistleri eğitim amaçlı çalışmalara
uygundur.
6 CLD Kabak Tepe Develi I lifti ile giriş yapılan kayak pistlerinin hepsi kolay ve
%25’ten az bir eğime sahiptir. Mevcut 4 CLF Zümrüt liftinin hizmet verdiği,
Tekirde bulunan kayak alanındaki kayak pistleri ise yeni başlayanlar için idealdir
ve Tekirdeki otellerde kalan konuklar için uygun bir pratik alanıdır. Kayak
pistinin alt yarısının birleşmesi, pistin sonlarda çok fazla düzleşmesini
engelleyecek şekilde dizayn edilmelidir. Buna ek olarak, kayakçı ve kar
sörfçülerin iki Zümrüt liftinin hizmet verdiği kayak pistlerine kolayca
geçmelerine ya da “kayak safarisi” yoluyla Hacılara geri dönmelerine imkan
veren
kolay geçişli kayak pistileri ve bağlantılı kayak pistleri yolları
oluşturulmalıdır. ,
4 CLF Kabak Tepe Develi II liftinin servis ettiği iki kayak pistinin biri “orta”
(kırmızı), diğeri “kolay” (mavi) olarak sınıflandırılır. Kar sörfçüleri ve serbest stil
kayanlar için yapımından daha önceden bahsedilen park alanının yanısıra, bir
kıvrık burunlu kızak ve kar tüpü pisti de planlanmaktadır. Bu kayak pistleri
konuklara, otel köyündeki dükkandan kiralayabilecekleri kar motorları ve
snowfoxlar gibi alternatif kış spor malzemelerinin kullanımlarıyla ilgili talimatlar
sunmalıdır.
4 CLD Guney Sirt Develi lifti tarafından servis edilen doğu cepheli direkt kayak
pistleri “orta” olarak sınıflandırılır. Eğimi yaklaşık %40 a varan bu kayak pistleri
sadece usta kayakçılara uygundur. Bu liftin üstistasyonundan başlayan “kolay”
(mavi) bir kayak pisti da 4 CLF Zümrüt II liftinin üstistasyonuna kolay bir iniş
imkanı verir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 54
5.9
Kayak Pistlerinin Uluslararası Yarışmalara Uygunluğu
Kayak pistlerinin Alpine spor müsabakaları (FIS yarışları) için uluslararası
standartlara uygunluğunun teyidi, bölgenin bir FIS uzmanı tarafından
incelenmesiyle sağlanır. Aşağıdaki kriterler kesindir:
Dal
Erkekler Slalom
Bayanlar Slalom
Erkekler Dev Slalom
Bayanlar Dev Slalom
Erkekler Süper G
Bayanlar Süper G
Erkekler İniş
Bayanlar İniş
Minimum
farkı
120 m
120 m
200 m
200 m
225 m
225 m
400 m
400 m
yükseklik Maksimum yikseklik
farkı
220 m
180 m
400 m
400 m
500 m
500 m
1.000 m
700 m
Yukarıda bahsedilen kriterler kadar, kayak pistlerinin genişliği, pistin morfolojik
yapısındaki değişiklikler gibi teknik faktörler de önemli rol oynar. Ayrıca kayak
alanı daha sonraki bir tarihte uluslararası yarışmalara evsahipliği
yapabileceğinden bitiş alanının seçimi ve tertibi önemlidir. Buradaki temel
öncelik mümkün olduğu kadar çok seyircinin harika bir yarış atmosferi
yaşamasını sağlamaktır.
Bu doğanın bitiş alanı, Halilinyurt’un arkasında, 4 CLF Sırt, 6 CLD Dündar Tepe
I ve 4 CLD Üstistasyon liftlerinin alt istasyonlarının yer almasının planlandığı
yerde oluşturulabilir.
Bu potansiyel bitiş alanına arabayla da kolayca
ulaşılabilmelidir. Bu noktadan ulaşılabilen tüm pistler, Alp tarzı yarış
standartlarına uygun kayak pistleri yaratacak şekilde genişletilme potansiyeline
sahiptir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 55
5.10 Kayak Bölgesi Kapasite Analizi
Kayak bölgesi kapasite analizinin amacı, gelecek gelişim seviyesindeki kayak
pistleri ve liftlerdeki kayakçı akışını başlangıçtan bitiş aşamasına
göstermektir.
Resim 1: Kayak tesisinin planlanan kayak yolları ve liftlriyle birlikte üç boyutlu panoramik
görünüşü
Planlanan liftler
Son genişleme aşaması toplam 20 liftin inşasını gerektirir. Birinci gelişim
safhasında (Merkezi Kayak Alanı) var olan 5 lifte 6 yeni lift daha eklenmelidir.
Bu Master plandaki önerilere göre, son gelişmeden sonra, sonraki 10 15 yıl içinde
9 lift daha eklenmelidir.
Daha ileri bir gelişim, ancak burada bahsedilen liftler işlemeye başladıktan sonra
ortaya çıkacak ihtiyaçlara bağlı olduğundan, tartışılmamaktadır. Prensip itibariyle,
istenilen fiziksel şartlar uygun olduğundan, Koç Dağının doğusuna daha fazla
kayak yolu yapılacaktır. Aynı şey Hacılar için de geçerlidir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 56
No.
Lift adı
1 Beden T. II
Yaklaşık.
Yatay Yükseklik Başlangıç
Bitiş
Şebeke
doğru
Tip Safha
uzunluk farkı
Kapasitesi kapasitesi
boru
uzunluk
(m)
(m)
(Kişi/saat) (Kişi/saat) fonksiyonu
(m)
SL
B
1.432
1.400
300
n/a
750
evet
CLF
B
1.587
1.570
230
n/a
1.250
Evet
3 Zümrüt II
CLF
B
1.563
1.530
320
n/a
1.200
Hayır
4 Beden T. I
SL
B
1.518
1.500
230
n/a
800
Hayır
2
Zümrüt I
5 Hisarcik Bld.
SL
B
1.414
1.400
200
n/a
650
Evet
6 8EUB Oksüzler Yurdu
EUB
G
2.580
2.523
537
1.600
2.400
Evet
7 6CLD Sag Sakallik
CLD
G
1.825
1.771
442
2.000
2.800
Hayır
8 4CLD Karakulak Tepe
CLD
G
1.028
1.022
110
2.000
2.800
Hayır
9 4CLF Yalçin
CLF
G
605
586
152
n/a
2.000
Hayır
10 4CLF Sirt
CLF
G
1.284
1.245
314
n/a
2.000
Evet
11 4CLD Üstistosyon
CLD
G
1.744
1.721
285
n/a
2.000
Evet
12 6CLD Kircilli Seki
CLD
M
2.657
2.585
616
n/a
2.000
hayır
13 6CLD Kabak Tepe Develi I
CLD
M
2.258
2.231
349
n/a
2.400
Evet
14 4CLF Kabak Tepe Develi II
CLF
M
1.224
1.205
212
n/a
2.000
Hayır
15 4CLD Guney Sirt Develi
CLD
M
1.699
1.618
518
n/a
1.600
Hayır
16 6 CLD Dündar Tepe I
CLD
M
2.708
2.614
708
n/a
1.600
Evet
17 4 CLD Uzun Aga
CLD
M
1.968
1.905
495
n/a
1.600
Hayır
18 6CLD Karakaya
CLD
M
1.930
1.880
435
n/a
2.000
Hayır
19 6CLD Koc Dagi
CLD
M
2.287
2.246
430
n/a
2.000
Evet
20 4CLF Öküz Cukuru
CLF
M
1.538
1.490
380
n/a
1.600
Hayır
34.848
34.042
7.263
33.050
35.450
Toplam
Planlanan ve mevcut kayak pistlerinin tablosu (B= mevcut, G= temel genişleme,
M=birimler)
Planlanan Kayak pistleri
Planlanan kayak pisti yüzey alanı, temel genişlemelerden sonra 145 hektara varır.
Zorluk derecesi şu şekildedir: 90 hektar kolay, 55 hektar orta.
Son genişlemelerden sonra kayak pistleri 474 hektara varacaktır. Bunun 184
hektarı kolay (mavi), 240 hektarı orta (kırmızı) ve 50 hektarı zor (siyah)’tır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 57
Metodoloji/Model tasviri
Liftlerin taşıma kapasite planları kullanılarak ve liftlerde kuyruk oluşturan belli
sayıda insan (deneyime dayanan bir sayı), kayak pistleri ve liftlerin üzerinde
bulunduğu arazinin fizyografisi göz önüne alındığında, model sistem dahilinde bir
kayakçı akış modeli geliştirilir.
Aşağıdaki hesaplamalar yapılmalıdır:
Kayakçıların kullandığı kayak pistleri ve liftler bağlantılı bir
işletim ağı oluşturur.
Modelin temeli liftlerin planlanan taşıma kapasiteleri, kayak
yollarının fizyografyası (kayak pistleri sabit eğim ve genişlikler
dahilinde sektörlere ayrılmıştır) ve liftlerin konumudur.
Bir kayak pistinin en küçük bölümü, sabit eğim, orta ölçüde
genişlik ve yüzey alanına sahip bir pisttir.
Liftler yatay uzunlukları, toplam uzunlukları (yüzey boyunca),
üst ve alt istasyonları arasındaki kot farkları ile modelize
edilmiştir.
Kayak yollarındaki kayakçı sayısı, ortalama bir kayakçının hızı
kullanılarak hesaplanılır.
Yükseklik rakamları eş yükselti haritalarıyla aynıdır.
Kayak pistleri ve lift hatları düzeltilmiş uydu görüntülerinde
mevcuttur.
Şu anda (modelin zaman periyodunda) kayak pistlerini
kullanmayan ama kayak alanında bulunan (bir restoranda,
güneşlenmekte, yürüyüşte) kayakçı sayısı.
Kayak pistleri ve liftlerde taşıma kapasitesi ve hesaplanmış etkin kullanım:
Yukarıda tarif edilen tahmin ve parametreler sonucunda, her bir liftin bir saatte
taşıyacağı yolcu sayısı hesaplanmıştır. Her bir liftin maksimum taşıma kapasitesi
liftin etkin sıklığıyla karşılaştırılır. Böylece verimlilik yüzdesi hesaplanır.
Eğim, ortalama genişlik ve yüzey alanı gibi başlangıç parametreleri kullanılarak,
her bir kayakçının ihtiyaç duyduğu alana bağlı olarak her bir pistteki kayakçı
sıklığı ve ortalama kayma becerileri hesaplanır ve maksimum pist kapasitesiyle
karşılaştırılır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 58
Liftlerde va kayak pistlerindeki kayakçı sayısı:
Modelize edilen genişleme seviyesi için, her bir kayak
pistindeki optimal ve maksimum kayakçı sayısı, her bir
kayakçının ihtiyaç duyduğu alan ve tahmini ortalama hız baz
alınarak hesaplanılır.
Liftin seyahat hızı ile bir liftteki belli bir zamandaki kayakçı
sayısı hesaplanılır.
Sonuçlar:
A. Merkezi Kayak Alanı
Resim 2: Temel yayılma safhasındaki lift ve kayak pistleri haritası. Renkler zorluğu
gösterir.
Liftlerde, %95 verimlilik durumunda, Merkezi Kayak Alanının nihai taşıma
kapasitesi 18.650 kişi/saattir. Bu oranda bir verimliliğe sadece liftte kuyrukta
bekleyen birçok insan olduğu taktirde ulaşılır. Bu, birinci gelişim safhasında, 6
liftte sıraya giren 2000 kayakçı anlamına gelir. Kuyrukta geçirilen vakit, örneğin
taşıma kapasitesi 2000 kişi/saat olan (6CLD Sag Sakallik Tepe) bir liftte, sırada
200 insanla, 6 dakika olur.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 59
Liftlerin planlanan taşıma kapasitelerine göre liftlerde oturan toplam 2200
kayakçı olacaktır. Hesaplanan model, bizi kayak pistlerinde ortalama %48 lik bir
kayakçı kapasitesine götürür. Bu, 6.900 civarında kişinin aynı anda kayak
yapacağı anlamınına gelir. Verimli kayak alanı mevcut olduğundan maksimum
kayak keyfi garanti edilir.
900 kişi de kayak haricinde bir restoranda veya dağ kulübesinde yemek yemek,
güneşlenmek, yürüyüş gibi farklı aktiviteler yapıyor olacaklardır
Birinci genişleme safhası tamamlandıktan sonra tahmin edilen toplam kış
misafiri sayısı yaklaşık 10.000 kişi olacaktır.
B. İleri Genişlemeler, Birimler, Son Genişleme Safhası
Resim 3: Son yayılma safhasındaki lift ve kayak pistleri haritası. Renkler zorluğu gösterir.
Tanımlanan birimler, son genişleme boyunca, kayakçı sayısını arttıracaktır.
Son genişlemeden sonra, liftlerde tahmini %95 verimle saatte maksimum 32.150
kişi taşınacaktır. Bu oranda bir verimliliğe sadece liftte kuyrukta bekleyen birçok
insan olduğu taktirde ulaşılır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 60
Son genişleme safhasından sonra bu, 9 liftte sıraya giren 3.300 ek kayakçı
anlamına gelir. Bu nedenle tüm liftlerde sıraya giren kayakçıların toplam
sayısının 3.200 olacağı düşünülür.
Liftlerin planlanan taşıma kapasitelerine göre liftlerde oturan toplam 4.000
kayakçı olacaktır. Hesaplanan model, bizi kayak yollarında ortalama %42 lik bir
kayakçı kapasitesine götürür. Bu, 19.700 civarında kişinin aynı anda kayak
yapacağı anlamınına gelir. Kayak pistlerinin son yayılmalardan sonra da verimli
olduğu gösterilmiştir.
3.000 kişi de kayak haricinde bir restoranda veya dağ kulübesinde yemek yemek,
güneşlenmek, yürüyüş gibi farklı aktiviteler yapıyor olacaktır.
Son genişleme safhası tamamlandıktan sonra tahmin edilen toplam kış
misafiri sayısı yaklaşık 30.000 kişi olacaktır.
5.11 Çevredeki Doğayla Uyum İçinde Olan Kayak Pisti İnşası
Ekstrem çevre şartları sebebiyle, Alp tarzı habitat (yaklaşık 2500 m yüksekliğe
sahip bölgeler ) kendi ekosistemindeki herhangi bir değişikliğe veya bu sisteme
bir müdahaleye çok duyarlıdır. Kendini yenileme süreci de, düzenli çevresel
denge kurma süreci de onlarca yıl alır.
Dolayısıyla proje planlaması, teknik yapım çalışmasının çevre üzerinde sebep
olabileceği olumsuz etkiler mümkün olduğu kadar minimuma indirgenecek
şekilde uygulanmalıdır. Sonuç olarak tüm kayak yollarının genişliği, setlerin
yüksekliği gibi tüm kazı işi de mümkün olduğu kadar alt seviyede tutulmalıdır.
Kazım işinin tamamlanması
Kazı işi hem çim yüzeylerin ıslahını hem de kazı makinaları yoluyla humusun
kaldırılışı ve konumlandırılması içerir.
Yukarıda söz edilen işlerin tamamlanması (çim alanların ve humusun
kaldırılması); tümseklerin düzleştirilmesi, çukurların doldurulması için gereken
büyük ölçüdeki toprağın çıkarılmasına, buldozerle taşınmasına sebep olacaktır.
Kazıcılar daha sonra geçici olarak depolandırılmış humusun yayılması ve geçici
olarak depolandırılmış çim yüzeylerin ekilmesi için kullanılabilir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 61
Bilhassa, çim yüzeylerin kaldırılışı ve geri yerleştirilmesi gibi hassas olan işler
sırasında makinaları destekleyecek ve tamamlayacak bir yapım işçişine ihtiyaç
duyulacaktır
Uzun mesafe toprak taşıma gerekli olduğunda, bu bir kamyon (pistlerin eğiminin
buna izin verdiği düşünülerek) ya da eklemli traktör tarafından yapılmalıdır.
Herhangi bir bölge ıslah işi tamamlanmadan önce yumuşak toprak ya da kayaların
herhangi bir tehlikeye neden olmamasına yönelik önlemler alınması önemlidir. Bu
önlemler, zırhlı tahta duvarlar veya esnek plastik koruma ağları şeklini alabilir.
Ağaçlar için tek veya toplu olarak ek koruma önlemleri alınmalıdır. .
Kazım işinde, çim ve bodur-çalı ısıtma altlıkları tüm ilgili alandan çıkarılmalıdır.
Aynı şey tüm çevre pistler için de geçerlidir. Bölgedeki yüksek kök-yoğunluğu
sebebiyle bu altlıklar kolaylıkla kaldırılabilir ve doğrudan, kayak pistinin
yanındaki yola yerleştirilebilir. Altlıkların taşınmasının ardından, planlanan bölge
ıslah çalışmasının tüm aşamaları, yakındaki havzadaki bir yükselti kullanılarak
toprağın alınması ve yerleştirilmesi ile tamamlanır. Planlanan eğime ve kayak
yolu genişliğine göre, çıkartılan toprak oranı doldurulacak toprak oranına eşit
miktarda olmalıdır ki harici toprak kullanmaya gerek kalmasın.
Pistlerde planlanan biyo-enerji çalışmaları
Herbir pistin dizayn aşamasında bölgenin arazi profili hesaba katılır. Kayak
pistlerinden doğal bölgeye yavaş yavaş ve süreklilik arz eden bir transfer
yaratılması, düz, doğal olmayan pist şekillerinden kaçınılmasında için bir
önceliktir. Ek olarak, bu bireysel adaptasyon, bölgedeki yerel farklılıklardan ve
iklimden tam olarak yararlanılmasına imkan verir. Buradaki öncelik bölgenin
doğal şekline uygun pistlerin yaratılması olacaktır yani uzun ve düz setlerin
yapımı kısa, dik pistlere tercih edilecektir. Serbest materyal setlerin planlanan
eğimi maksimum 2/3 ü geçmez ki bu da sadece ufak ve netçe belirlenmiş
alanlardadır.
Humus tabakasının korunması
Çıplak bölge, daha önce kaldırılan çimler ve bodur çalı altlıklarının tekrar
döşenmesi ve çim karışımlarının ekilmesiyle daha doğal ve çekici hale
getirilmelidir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 62
Toprakta bulunan birçok kök ve diğer elementler, sıkıca içiçe geçtikleri için çim
ve bodur çalı altlıklarının çok dikkatle çıkartılması gerekmektedir. Yaklaşık 0.4
metrekare boyutundaki altlıklar kaldırılmalı ve daha sonra söküldükleri kayak
yollarının yan kısmına döşenmelidir. Ayrıca altlıklar, yaklaşık 1 metreye varacak
şekilde birbirlerinin üstüne de kümelenebilir.
Humus üst toprakları ve çimen parçaları birbirlerinden ayrı depolandırılmalıdır.
Depolama süresinin uzama durumunda ise eğer mümkünse çimen parçaları, çim
yüzeyler birbirlerine bakacak şekilde depolanmaldır.
Kazı işinin tamamlanmasından hemen sonra, çim altlıkları mümkün olduğunca
çim yönünde olmak üzere tekrar döşenmelidir.
Bu bölge ıslah çalışması, çimen parçalarının, bölgelerde çim altlıklarının gereksiz
bir şekilde uzun süre depolanmasından kaçınmak için, her bölümün
tamamlanmasından hemen sonra yerleştirilmesi ile en iyi şekilde tamamlanır.
Bölgenin tamamını kaplayacak çim miktarı olmaması durumunda, çimen parçaları
ilgili alana dalgalı şekilde yerleştirilmeli, kalan deliklere ise yerel iklime uygun
bir çim tipinin tohumları ekilmelidir.
Yüksek Alp tipi konumlamaya rağmen çıplak toprağı stabilize edip güvenliğe
almak ta çim tohumlarının kullanımı genellikle etkili bir metoddur. Buradaki
anahtar, alandaki spesifik şartlara uygun tohum çeşidini bulmaktır. Örneğin 1200
metre yüksekliğin üzerinde yapılan çim tohumlama çalışmalarında yerel şartlara
uyarlanmış özel bir yükseklik karışımı kullanılmalıdır.
Tahıl tabanlı bir ekim sürecinin el yoluyla ekimle birleştirilmesi tavsiye olunur.
Hazırlık çalışması (müsait çimen parçalarının dalgalı bir şekilde yerleştirilmesi)
ve en az 5 cm derinliğe olmak üzere bir humus tabakası ekilmesinden sonra çimen
parçaları arasında kalan delikler tohumlanır ve saplarla kaplanır. Bu sap tabakası,
bir mikro iklim etkisi sağlar ve tohumun muhtemel bir erozyonla aşağı kaymasını
engeller. Eğer bir DORMANT tohum kullanıldıysa, bu sap tabakaya gerek yoktur.
Mümkünse tohum; kazım çalışmaları tamamlandıktan hemen sonra nemli havada
ekilmelidir.. Çimlenen filizlerin don durumunda zarar görmeleri gibi bir risk
olduğundan ekim işleminin yaz sonlarında yapılması tavsiye edilmez. Önceki
deneyimler kayak yollarında tohumlama ya da çim ekimlerinin sadece uygun
tohumlama ve özenli bakım ile birleştiğinde başarılı olduğunu göstermiştir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 63
Buldozer kullanılarak temizlenen alanlar, ileride bitki yetiştirmeye ihtiyaç
duyulan besinlerin az yoğunlukta olduğu alanlardır.
Dolayısıyla buldozer çalışmasından sonra otlar yüzeyi yeterli miktarda
kaplayacak biçimde büyüyene kadar, elle ekilmiş tohumları gübrelemek gterekir.
Bu gübreleme önlemlerinin uzun yıllar devam etmesi gerekebilir.
Yavaş çalışan, besleyici gübreler kullanılmalıdır ve iyi bir besin dengesinin
sağlanması önemlidir.
Organik gübreler, kolay çözülen gübreler veya sertifikalı karışık biyolojik gübre
mümkün olan her yerde kullanılmalıdır. Sıvı hayvan gübresi ve bozuk gübreden
kaçınılmalıdır.
Özellikle erken ekim safhalarında mineral gübreler de kullanılabilir.
Tekrar ekilen alanlara en az ilk iki hasat dönemi çok temas edilmemeli ve etrafı
çitlerle çevrilmelidir.
5.12 Kayak Pisti Hazırlığı, Düzenleme
Küçük alanlarda her bir 15 hektar kayak pisti için bir paletli kar ezme makinesinin
gerekli olacağı düşünülür.Bu hesaplamaya gore, şu anda planlanan gelişim
çalışması için 2 kar ezme makinesi gerekli olacaktır. Daha geniş kayak
alanlarında, her 25-30 hektar için bir paletli kar ezme makinesi genelde yeterlidir.
Master Plana gore, alanın gelişmesiyle birlikte kar ezme makinesi filosunun da
genişlemesi gerekecektir. Projenin tamamlanması sonunda 15 paletli kar ezme
makinesi olacaktır.
Dik arazide ve teknik karda işlem yapan kar ezme makinelerinin ilke olarak 300
beygir gücüne sahip motorları olmalıdır. “Leitwolf”,”Pistenbully 200” ve
“Pistenbully 300” modellerini üreten Leitner ve Kassbohrer şirketleri bu
özelliklere uygun paletli kar ezme makineleri sunmaktadırlar. Bir çok kayak
pistindeki diklik sebebiyle makinelerden 2 ya da 3ünün vinç donanımlı olması
gerekmektedir.
Master planda sunulan gelişim çalışmasının yapılması için, temel yayılma
safhasında alçak alanlar için 2 tane 200 HP kar ezme makinasının, dik alanlar için
5 tane 300 HP kar ezme makinesinin edinilmesi gerekecektir. Bu makinelerden
ikisi bir vinç ile donanımlı olmalıdır. Erken gelişim safhasındaki yatırım tutarını
minimumda tutmak için fiyat tahmini iki tane ikinci el makine alımı üzerinden
yapılmıştır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 64
Kayak alanının merkezine yakın bir kar ezme makinesi garajı inşa edilmelidir.
Düz bir alan bulunabileceği varsayılarak, merkezde daha sonra meydana gelecek
gelişimlere gore genişletilebilecek, çelik bir hangarın yapılması en ucuz
seçenektir.
Paletli kar ezme makinaları garajının 6 CLD Sağ Sakallık ve 4 CLD Sırt liftlerinin
alt istasyonlarının yakınına yapılması tavsiye edilir.
5.13 Kayak Pistlerinde Teknik Kar Yapma
Belirgin su gereksinimi ve kar örtüsü süresi
Geniş, teknik kar yapma olanaklarını ölçmek için kullanılan temel yaklaşım
şöyledir:
Kayak alanının yüksekliği ve kısmen güney cepheli olması sebebiyle kayak
pistinin kar yapımına ihtiyaç duyulan her hektarı, ilk kar-yapım safhasında
yaklaşık 1500 metreküp suya ihtiyaç duyulacaktır. Bu miktar, benzer bir
yükseklikte ve benzer iklim şartlarında işleyen teknik kar yapma tesislerinin su
gereksinimi analiziyle elde edilmiştir.
Buharlaşma ve rüzgar aşındırması vb yoluyla yaklaşık %15 civarı bir kar kaybı
varsayıldığında, bu miktarda su kullanılarak ortalama 35 cm derinliğinde bir kar
tabakasının yaratılacağı hesaplanır.
Kar olmayan yerlere kar desteği sağlamak için, ilave kar yapma aktiviteleri için
hektar başına 1000 metreküp su öngörülmektedir. İyi hava şartlarının olmadığı kış
dönemlerinde, kayak pisti bölgesi yüzey alanında hektar başına 2500 metreküp su
gerektiği anlamına gelmektedir.
Modern teknik kar yapma olanakları,ana kayak pistlerindeki ana katmanın teknik
karla kaplanması için 100-120 saatlik kar yapma süresinin yetmesini sağlamak
amacıyla yapılandırılmaktadır.
Bu hesaplama, kar yapma sürecinin duraklatılmaksızın
düşünülerek kar yapma saatlerinin tamamlanacağını varsaymıştır.
tamamlanması
Bu tip geniş kapsamlı, bu kadar kısa bir sürede teknik kar üretimi, uygun bir boru
altyapısı ve yeterli sayıda kar jeneratörleri kadar, su depolama olanakları ve
büyük bir pompa da gerektirmektedir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 65
Hem katmanı yaratmak için kullanılan ilk kar yapma esnasındaki karı, hem de
varolan kar katmanını desteklemek ve yamamak için kullanılan yoğun kar yapma
aktivitesindeki karı, yüzeye yaymadan önce en azından bir gün bekletmek
gerekmektedir.
Sistem Seçimi, karla kaplanacak yüzey, toplam su gereksinimi
Geniş kar bölgelerinde, başlangıç kar yapma aşamasındaki modern teknik kar
yapma olanakları için gereken su miktarının tamamı, nadiren mevcut su
kaynaklarından karşılanabilir. Bu nedenle küçük su kaynakları, kayak
bölgesindeki ana kar katmanının yaratılması için gereksinilen toplam kapasiteye
çoğunlukla benzer bir kapasiteyle kurulur. Bu durumda şanslı olarak dağdaki
Tekir Yaylasındaki, teknik kar yapma olanakları için kullanılabilecek yaklaşık
3.000.000 metreküplük geniş bir kapasiteye sahip bir su kaynağı halihazırda
mevcuttur. ,
Teknik kar üretimi için kullanılan su, su kaynağının, deniz seviyesinden yaklaşık
2200 metre üzerinde konumlandırılmış giriş ağzındaki çıkış borusundan doğrudan
alınır. Bunun yanısıra, ayrı bir merkezi pompa istasyonunun yapımı planlanmıştır.
Bu pompa istasyonu, eğer mümkünse, su kaynağındaki suyun en düşük
seviyesinin 30 metre altına yapılmalı ve 70-80 1/s kapasitesine ve yaklaşık 60 bar
basınç gücüne sahip, birbiriyle aynı yüksek basınç pompalarıyla donatılmalıdır.
Pompa istasyonunun konumu sebebiyle, düşük basınçlı pompalar normalde, filtre
işleminde gereken basıncı sağlamak için ve yüksek basınçlı pompalar doğal
olarak mevcut olduğu için su basıncını arttırmakta kullanılır. Birbirinin aynı
pompaların biri diğerine paralel olacak biçimde kurulması, pompalardan biri
bozulduğu zaman kar yapma aktivitesinin devam etmesi açısından (daha düşük bir
kapasiteyle olsa da) önemlidir.
Teknik kar yapma gerektiren daha fazla bölgenin gelişimine bağlı olarak,
(birimsel gelişim planındaki ilave liftler ve kayak pistleri) ilave yüksek basınçlı
pompalar, mevcut pompaların paralelinde kurulabilir.
Gelişim çalışmasının tamamlanmasının üzerine, teknik kar yapmayı gerektiren
toplamda 150-170 hektarlık kayal pisti için, sezon başına yaklaşık 400.000
metreküp su gerekmektedir. (toplam su kaynağının %13ü) Temel bir kar
yüzeyinin hızlı bir biçimde yaratılması için gerekli olan su miktarının çokluğu,
(gelişim çalışmasının tamamlanması üzerine yaklaşık 240.000 metreküp su)
projenin tamamlanmasının üzerine toplamda 650 !/s olan bir pompa kapasitesi
gerekli olacaktır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 66
Hemen hemen tüm kayak pistleri, (Koç Dağı istisnası ile) merkezi bir isale
hattından hizmet alır,bu büyük hat, bu tip büyük ölçüde su miktarlarının taşınması
için küçük ve ayrı pompalara bölünmeden önce, iik tane DN 400 basınç pompası
gerektirmektedir. .
2600-2650 metrenin üzerinde bir yükseklikte bulunan ve teknik kar yapımı
gerektiren yüzeylere hizmet veren tüm pompalar, su basıncını arttırmak amaçlı
ilave pompa istasyonları gerektirmektedir. (ideali lift istasyonlarının yakınında
konumlandırılmış olarak)
Gezici boru hatları, musluklar ve elekrik bağlantı üniteleri boyunca, her 60-80
metrede bir kar jeneratörü kurulmalıdır. “Temel Genişleme Safhası” için, 30 ila
35 arasında pervaneli kar jeneratörü, 50 hektarlık bir alana teknik kar yapmak
için gerekmektedir. Kar tabancalarıyla kıyaslandıklarında, bu tip kar jeneratörleri;
rüzgar şartlarına daha az duyarlı olma avantajına sahiplerdir.
Kar yapma boruları altyapısı, bölgedeki ileri tarihlerde olacak gelişim
çalışmalarına adapte edilecek bir biçimde genişletilebilir. Planlanan gelişim
çalışmasının tamamlanmasının üzerine, yaklaşık 120-130 kar jeneratörü
gerekecektir.
Boru hatlarının inşası için dökme demir borular tavsiye edilmektedir.
Avusturya’daki kayak bölgelerinin yaklaşık %90’ı, Tyrol’de bulunan TRM
(Tiroler Röhrenwerke) firması tarafından üretilen boruları kullanmaktadır. Bu
boruların avantajları arasında; sağlam olmaları, kolay kurulabilmeleri, sıklıkla
takılıp çıkartılmanın getireceği aşınma ve yıpranmalara karşı çok dayanıklı
olmaları ve farklı yapım olanakları sunmaları vardır. Boruların yapısında
sağlamlık ve dayanıklılığın olması, geniş ölçüde esnek olmaları ve diğer bir
yandan da yere döşendiğinde çok sert ve dayanıklı olmaları da özelliklerinin
arasındadır.
5.14 Alt Yapının Gelişimi
Giriş Yollarının Gelişimi
Halilinyurt’taki, planlanan yeni kayak bölgesinin giriş alanına erişim yolu, normal
araçların her iki yönde iki gidiş hattı olan yolda seyahat edebilmeleri için
geliştirilmelidir. Yolun standart bölümünde, yarı daire dönüş genişliği ve erişim
noktalarında diğer anahtar bölümlerde olduğu gibi köşeler ve u dönüşleri,
yaklaşık 7.0 metre olmalıdır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 67
Yol, metrekaresi 180 kilogram gelen asfalt tipiyle asfaltlanmalıdır. Asfaltın
altındaki tabanda kullanılan stabilize malzeme, muhakkak donmaya dayanıklı ve
en azından 60 cm olmalıdır.
Otoparklar
Şu anda Tekir Yaylasında ve Tekire giden erişim yolu bölgesinde 300 ila 400 araç
otoparkı mevcuttur. Günde 10.000 ziyaretçinin gelmesi tahmin edildiğinden,
toplamda 3000 ila 3500 araca park yeri temin edilmesi gerekmektedir. Erişim
noktalarının çeşitli yerlerine otoparklar yapılması öngörülürken, planlanan yeni
otel bölgesinin civarına günübirlik ziyaretçiler için otopark yapılmaması gerekir.
İçme ve atık su sistemi
Planlanan restoranların inşa edileceği bölge olan yüksek rakımlı yerlerde güç ve
kontrol kabloları döşeneceği zaman, DN150 atık su boruları da döşenmelidir.
Ayrıca, planlanan tuvalet olanaklarına sahip liftlerin tüm baz istasyon bölgeleri de
bu atık su altyapısına bağlanmalıdır. Bu boruların her biri, Tekire giden erişim
yolunun altında döşenmiş olan mevcut atık su borusuna bağlanmalıdır.
İçme suyunun sağlanmasını garanti altına almak için, meyilden doğacak
mahsurları gidermek için su depoları yapılmalıdır. Bu depolar betondan olabilir,
mamafih, daha kolay ve çabuk kurulabilen ve doğrudan yerin altına
yerleştirilebilen büyük plastik tanklar da günümüzde kolayca temin
edilebilmektedir. İçme suyunun ultraviyole ile dezenfekte edilmesi, yüzeye yakın
yerlerde güneş ışığı yüzünden mikrop üremesi ihtimalini ortadan kaldıracağı için
tavsiye edilmektedir.
Elektrik Temini
Yeterli elektrik desteğini garanti altına almak için, Tekire kadar olan Öksüzler
Yurdu ve Sırt yoluyla Hacılar’dan başlayan liftlerin kablo kanallarına olduğu
kadar kayak yollarına da yüksek voltajlı güç hattı döşenmelidir. Bu ağ, bir yandan
“başlangıç gelişim safhası”nda planlanan lift olanakları için güç alt istasyonlarını
birbirine bağlamak için, diğer yandan da gelecekteki inşa kapsamında planlanmış
daha yükseklerde konumlandırılacak liftlere, bu güç alt istasyonlarından başlayan
ayrı bir yüksek voltaj güç hattı yaratmak için kullanılabilir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 68
Buna ek olarak, bu hat, bir başka ağın bozulması durumunda işletimsel güvenliği
garanti altına alan, dağa bağlı ikinci bir yüksek voltaj elektrik ağını temsil eder.
Kar jeneratörleri de düşük voltaj kabloları vasıtasıyla doğrudan transformatör
istasyonlarına bağlanabilirler. Ana bölüm için, düşük voltajlı kablolar, planlanan
lift olanaklarında konumlandırılmış dış istasyonlara elektrik sağlamak için de
kullanılacaklardır.
Fiber-optik kablolar
Fiber-optik kablolar,hem lift olanakları hem de ana kar yapma olanakları arasında
iletişimi sağlamak için diğer gerekli kablolar ve borularla beraber döşenecektir.
Bu kablolar gelecekte ayrıca televizyon görüntülerini doğrudan olarak dağdan baz
istasyona veya doğrudan internete veya televizyona gönderilmesinde ve bu
görüntülerin yayınlanmasında kullanılabilirler. Bu işlev, “hava durumu ters-yüzü”
adı verilen durumlarda bile kayak bölgesinin ziyaretçilerin ilgisini çekmesini
sağladığı için Alplerde oldukça caziptir. (Kayseri merkezde pus ve sisin olduğu
ama dağda Tekir Yaylasında görkemli güneş ışığının olduğu hava şartları)
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 69
6
Erciyes Köyü ve Hizmet Olanakları
6.1 Konaklama İmkanları
Şu anda mevcut kayak liftlerinin bulunduğu alt istasyonun yakınlarında birkaç
tane otel bulunmaktadır. Çoğunluğu henüz özelleştirilmiştir ve bazıları da tamir
açısından nispeten kötü durumdadır. Erciyes’teki genişletilmiş kış sporları
operasyonu için uluslararası kabul edilen standartlarda oteller sunmak, çok önemli
olacaktır.
Master Plan, mevcut otellerin yanısıra, Alp tarzı köylerin çok başarılı ve popüler
olan tarzını (bu tarz Kuzey Amerika’da, Asya’da ve Avustralya’da aynen kopya
edilmiştir) Türk stiliyle harmanlayan “Dağ kayak Köyü” gelişimini de
göstermektedir. Eşsiz bir köy atmosferini yaratabilmek için, nispeten daha küçük
ünitelere sahip olmak önemli olacaktır. Organizasyon açısından bakıldığında, çok
küçük işletim birimlerine sahip olunmaması önerilir. Her iki durumda da çok
önemli olan, iyi koordine edilmiş bir Kamu Sektörü- Özel Sektör Ortaklığı
yönetim sistemidir.
Konaklama olanaklarının gelişimi için anahtar unsur, bu olanakların taleple ve
Kayak Bölgesinin kapasitesiyle birlikte büyümesidir. 8. bölümdeki finansal
analizle birlikte sağlanan kapasite hesaplamaları, Ana Kayak Bölgesi için yaklaşık
2000 yatak gerektiğini göstermektedir (1. Gelişim Safhası). Misafirler için en
uygunu ve en cazip olanı kayak liftlerine yakın kalmaktır. Bundan dolayı Master
Plan, Tekirdeki konaklama olanaklarının geliştirilmesine odaklanmıştır. Birinci
safhada, kış sporları merkezi için 1880 myeni yatak planlanmıştır.
Bu olanaklara ek olarak, Kayseri, Hacılar, Hisarcık ve Develi’deki otelleri,
apartları ve özel konaklamaları da içeren mevcut kapasite de verimli bir şekilde
kullanılacaktır. Firmaların olduğu kadar şahısların da kendi konaklama
olanaklarını satmak için kullanabilecekleri, internet üzerinden etkili bir
rezervasyon sistemi önerilir. Bu sistem yakında, pek çok farklı hedef gruplarına
hitap eden farklı fiyat seviyelerinde geniş konaklama olanaklarına yol açacaktır.
Bunun yanısıra, pek çok kış merkezi, gece konaklama sayısını arttırmak için yaz
sezonuna yönelik özellikler geliştirmektedir. Öksüzler Yurdunun (Downhill) iniş
İstasyonundan Hacılar’a olan yolun ortasına bir golf sahası inşa edilmesini
şiddetle taviye etmekteyiz. Burası, manzara açısından oldukça güzel bir bölgedir
ve burada hem yaz, hem kış misafirlerine hizmet verecek dört yıldızlı bir spor,
sağlık ve seminer otelinin inşa edilmesi önerilir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 70
Daha önce de belirtildiği gibi, ikinci gelişim safhası, gelecekteki gelişmelere bağlı
olarak uygulanacak dört birimde yapılandırılmıştır. Bu dört birimin tamamı
uygulanırsa, 5000 kadar yatak sayısı gerekecektir. Birinci gelişim safhasına ek
olarak,kış spor merkezine toplamda 3630’a ulaşacak 1550 yatak öngörülmüştür.
Eğer daha fazla konaklama talebi ortaya çıkarsa özel yatırımcılar, Erciyes köyüne
veya alternatif olarak ve çok cazip olacak Hacılar’daki golf sahasının yakınlarına
yatırım yapmaktan çok memnun olacaklardır.
Konaklama olanaklarının gelişimiyle ilgili teknik veri, aşağıda sunulmuştur. Tüm
haritalar, CAD ve üç boyutlu resimler eklenmiştir.
Birinci Gelişim Safhası
Mevcut Konaklama
Dağ Köyü I
Spa oteli
Spor oteli (bağlı)
Apartlar I
Kayak & Golf Oteli
Toplam Safha 1
800 yatak
600 yatak
140 yatak
140 yatak
280 yatak
500 yatak
2.460 yatak
İkinci Gelişim Safhası:
Dağ Köyü I
600 yatak
Spor Oteli
140 yatak
Dağ Köyü II
760 yatak
Apartlar II
400 yatak
I+II liftleri yakınında 3 Otel 390 yatak
Toplam Safha 2
2.290 yatak
Genel Toplam 1
4.750 yatak
6.2 Restoran ve Kafeler
Tüm bunların yanısıra, Kayak Merkezinde olduğu kadar, Erciyes köyünde de çok
sayıda kafe ve restoran planlanmıştır. Merkezi noktalarda belli sayıda restoran ve
dağ kulübeleri öngörülmüştür. Gelecekte talep arttıkça daha fazla sayıda kafe ve
restorana ilave ruhsat verebilir. Alplerdeki kayak merkezi deneyimlerine
dayanılarak, eğer talep oluşursa, restoran ve kafe olanaklarının özel sektör
tarafından geliştirilmek isteneceği söylenebilir. Planlanmış restoranlar, dağ
kulübeleri ve kafeler:
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 71
Çekirdek Kayak Bölgesi ve Erciyes Köyü:
400 kişi
Alp tarzı köy I 650 m2
Spa oteli 200 m2
125 kişi
Spor oteli 200 m2
125 kişi
Oksüzler Yurdu Üst İstasyonu
100 kişi
(Dağ İstasyonu Teklifi)
Birimler:
Kabak Tepe I Üst İstasyonu
Kabak Tepe II Üst İstasyonu
Güney Sırtı
Koç Dağı
(Dağ İstasyonu Teklifi)
(Orta İstasyon Teklifi)
(Dağ İstasyonu Teklifi)
(Dağ İstasyonu Teklifi)
100 kişi
130 kişi
100 kişi
100 kişi
Bunun yanısıra, çok popüler bir aktivite olması sebebiyle, yerel halk için geniş
piknik ve barbekü alanları planlanmıştır. Ayrıca, Erciyes’i ziyaret etmeye ne
kadar çok insan gelirse, o kadar çok kişi eninde sonunda kayak veya daha farklı
bir kış sporunu deneyecektir.
Ekte piknik alanlarının detayları planları mevcuttur. Toplamda 3 piknik alanı
planlanmıştır. İlk piknik alanının uygulamasının Birinci Gelişim Safhasında
yapılması tavsiye edilmektedir. İkinci ve üçüncü piknik alanları, talep arttıkça
geliştirilebilir. İkinci ve üçüncü piknik alanları, birinci piknik alanıyla aynı
kapasiteye sahiptir.
Piknik I
VIP-piknik
VIP-piknik
Halk otoparkı
Piknik Toplamı
Çocuk Parkı
Kafe Restoran
II Piknik Alanı
Picnic III
Master Plan Erciyes
32.000 m²
13.500 m²
110 aile için
235 araba
345 aile
400m²
45 kişi
30.000 m²
35.000 m²
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 72
6.3 Köydeki Otopark Olanakları
Erciyes Köyündeki halk otoparkı olanakları aşağıdaki gibidir:
Kuzy Otoparkı
Orta Otopark
Güney Otoparkı
Alp Tarzı Köyün Otoparkı
Göl Kenarı Otoparkı
27.000 m2 / 1.000 araç
35.000 m2 / 1.200 araç
35.000 m2 / 1.200 araç
560 araç
1.500 araç
6.4 Toplum Binaları
Erciyes Köyünün ana binası, Turizm Bilgi Merkezi, bir konferans salonu, ve
destinasyon yönetimi için gerekli olacak ofis olanaklarını da içeren brut 900
metrekarelik bir alana sahiptir. Ayrıca, bu tesis, 34 araçlık bir otopark ve
mağazalar gibi diğer olanaklar için brüt 1300 metrekarelik bir alana da sahiptir.
Buna ek olarak, Master Plan Erciyes köyü için, bir cemiyet evi, bir cami,bir buz
pateni halkası ve curling olanakları öngörmektedir.
6.5 Erciyes Köyünün Teknik Altyapısı :
Aşağıda, Erciyes Köyü için gereken teknik altyapı tanımlanmıştır:
SU
1. Safha
2. Safha
Kafe/rest
Piknik Alanı I
Piknik Alanı II
Piknik Alanı III
Ana Binalar ve Mağazalar
300 m3/gün
240 m3/gün
70 m3/gün
14 m3/gün
14 m3/gün
18 m3/gün
8 m3/gün
ATIK SU DÖNÜŞÜMÜ
1. Safha
2. Safha
Kafe/Rest.
Piknik Alanları I+II+III
240 m3/gün
160 m3/gün
70 m3/gün
35 m3/gün
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 73
ELEKTRİK ENERJİSİ
1. Safha
2. Safha
Genel Harici Tedarik
Ana Bina ve Mağazalar
Kafe/Rest.
7.500 Kw/gün
4.600 Kw/gün
550 Kw/gün
130 Kwh
50Kwh/gün
ISITMA + HAVALANDIRMA
1. Safha
8.000 Kw/gün veya 5.000 lt mazot/gün
2. Safha
6.400 Kw/gün veya 4.000 lt mazot/gün
Kafe/Rest.
400 Kw/gün
Ana Bina ve Mağazalar
140 Kw/gün
6.6 Hizmet Merkezleri
Bunlar tüm ana giriş noktalarında konuşlandırılmıştır. Şunları içerir
Tuvalet ve Hijyen İmkanları
Bir danışma noktası:(kayak alanı, hava ve kar durumu, çığ
uyarıları, otobüs seferleri, eğlence parkları, lokantalar
ve
benzerleri hakkında)
Bilet satışları (Bütün tatil beldesine yönelik biletler)
Kar ve spor malzemeleri kiralayan dükkanlar
Kayak okulu ofisi / danışma merkezi
Yemek hizmetleri
Hızlı hizmet istasyonlarından en az bir tanesinin anne babalar
kayak yaparken çocuklarını bırakabilecekleri bir çocuk yuvası da
içermesi önerilmiştir. Bu yuva da kış sporları merkezinde
bulunacaktır.
Hızlı Servis İstasyonlarının şu mevkilerde olması planlanmıştır:
Öksüzler Yurdu
Üstistasyon
Zümrüt I
Kabak Tepe Develi I
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 74
6.7 Dağ Restoranları
Öksüzler Yurdu – üst İstasyon
Kabak Tepe Develi I – Orta İstasyon
Kabak Tepe Develi II – Üst İstasyon
Guney Sırt Develi’deki Üst İstasyon
Koc Dağı’ndaki Üst İstasyon
6.8 Tek merkez – Tek Bilet
Şu anda, Zümrüt, Beden ve Hisarcık kayak liftleri için konuklar farklı kayak biniş
biletleri satın alınmak zorundadır. Bu bölünme, modern kayak merkezi
yönetimine tamamen terstir. Günümüzde, nispeten büyük kayak merkezleri
sayıları artarak geniş bağlantılı kayak alanları yaratmak amacıyla işbirliği
yapmaktadır.Buna örnek verilebileceklerden biri Avusturya Salzburg’daki sekiz
turizm merkezinin 276 kayak liftinin tek bir biniş kartıyla birbirine bağlanması
sonucunu doğuran işbirlikleridir.!!! Rekabet, mahalli ve bölgesel bir seviyeye
doğru gitmektedir. Erciyes/Kayseri diğer mahallerle yarışmak durumundadır.
Dolayısıyla, tüm kayak merkezlerinin tek bir biniş kartıyla kullanılabilmesi en
büyük önemi taşır. Erciyes/Kayseri’nin modern biniş kontrolü sistemlerinden
birini kullanması önerilir. (Skidata,Axcess) Bu tip sistemlerin şu avantajları
mevcuttur:
Müşterilerin biletleri otomatik olarak her kayak lifti
kullanışlarında kontrol edilir. Erciyes’te beklenen sayıda
kayakçıyla etkin ve verimli bir biçimde başa çıkabilmek için bu
tip bir sistem gereklidir. (25.000 kişiye kadar)
Modern Biniş kontrol sistemleri, biletleri ceketin içinden de
tarayabildiği için ve örneğin kayakçıların biletlerini
ceplerinden çıkartmalarına gerek kalmadığı için, manuel
sistemden daha hızlıdır.
Her bir kayak liftinin kullanım sayısının kesin kaydı. Bu da her
bir kayak liftinin kesin muhasebe ve kar hesaplarının
yapılmasına imkan sağlar. Ayrıca, tüm kayak liftlerine tek bir
organizasyon tarafından sahip olunmadığı düşünülürse, her bir
organizasyonun payına düşeni şeffaf bir şekilde hesaplamak
imkanını da bu sistem sağlamaktadır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 75
6.9 Kayak Okulu
Kayak okulları kış sporları merkezinde çok önemli bir hizmet sağlar. Hedef
kitleleri hem yabancı hem de yerel turistlerdir. Sundukları servis şunları kapsar:
Çocuklar için kayak kursu (yeni başlayanlardan deneyimli
kayakçılara)
Yetişkinler için kayak kursu (yeni başlayanlardan deneyimli
kayakçılara)
Tüm seviyelere yönelik özel ders
Kayak rehberliği ve kayak turları
Kar olayları ve gösteriler
Yardımcı kayak kulüpleri
Dağ bilgileri ve ihtiyaç olduğunda kullanmak üzere kurtarma
yöntemleri gibi yardımcı servis aktiviteleri
Master Plan, uluslararası boyutta rekabet edebilecek bir merkez amaçlamaktadır.
Bu sebeple kayak okulu hizmetleri uluslararası seviyede olmalıdır. Kayak
hocalarının eğitimlerine çok dikkat edilmektedir. Buna yönelik olarak Avusturya
ve Fransa kayak federasyonlarıyla işbirliği yapılması teklif edilmiştir. Neden
Kayseri Erciyes’te de bir Avrupa ülkesiyle işbirliği halinde kayak teknolojisi ve
tekniğinde son gelişmeleri takip eden bir kayak okulu olmasın? Bu durum,
merkezimizi Türkiyede ‘kayağın merkezi’ olarak kabul ettirmede ve ününü
(uluslararası olarak da) arttırmada güçlü bir etken olacaktır.
Okul grupları gibi uluslararası turistleri çekmek için, kayak hocalarının belli ve
yüksek bir kalite standardına sahip olması garanti edilmelidir. Güvenlik konusu
gruplar için olduğu kadar çocuklarının kaymayı öğrenmesini isteyen aileler içinde
önemlidir. Özellikle kayak gruplarında öğretmen, çocuk olsun yetişkin olsun
öğrencileriyle iyi iletişim kurabilmelidir. Kayakla ilgili birkaç cümle yeterli
olmayacaktır.
6.10 Spor ve Kayak Malzemeleri Kiralama Dükkanları
Elbette müşterilerin kış sporları merkezinde kayak ve diğer kış sporları için
gerekli malzemeleri satın alma ihtiyaçları olacaktır. Burada da güvenlik en
öncelikli konudur. Avusturya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde, kayak
malzemelerini yapımı ve satışı konusundaki yasal düzenlemeler oldukça sıkıdır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 76
Yapım aşamasında kesin ölçümler takip edilmeli ve ISO standartlarına uygun
işlemler yapılmalıdır. Bu standartlara uymamak ağır tazminat davalarını
beraberinde getirir. Türkiye’de bir çok kayak malzemesi dükkanının bu
uluslararası standartları takip etmediği görülmüştür.
Uluslararası rekabete girebilmek için bu problemin üstünden gelinmelidir.
Uluslarası eğilimde insanlar giderek daha çok, kayak malzemelerini kiralama
yolunu seçmektedir. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de böylelikle en son ve
en iyi hizmeti veren malzemeyi alabiliyor olmalarıdır. Ek olarak bu malzemelerin
düzenli olarak çok donanımlı bir personel tarafından yapılması gereken kontrolü,
bakım ve onarımı gibi hizmetleri de almaktadırlar. Bu sebepler bu konuda eğitim
kursları ve uluslararası işbirlikleri gerekli kılar.
6.11 Çocuk Parkı
Bu parkın temel gayesi çocukların kayak öğrenmesi ve pratik yapması için ideal
bir çevre yaratmaktır. Temel olarak, eğlendikleri ve iyi vakit geçirdikleri bir oyun
alanıdır. Çocuklar için kayağı öğrenmek hiçbir zaman mecburiyet halini almayan
ilginç ve eğlenceli bir oyun. olmadan öteye geçmemelidir. Böyle bir parkın çizimi
aşağıda sunulmuştur.
Konumu sağlık ve hijyen hizmetlerine yakın olmalıdır. İdeal olarak Hızlı Hizmet
İstasyonu içinde bir de çocuk yuvasının olmasıdır .Böylece kaymaktan çok
yorulduklarında ya da hava çok soğuduğunda ve kaymak istemediklerinde
çocukların çocuk yuvasında gözetim altında bulunmalarını sağlar. Çocuk parkına
yakın bir lokanta anne babaların veya büyükanne ve büyükbabaların, çocuklar
kayarken bir kahve veya çay içmelerine imkan verir. Üstelik biraz daha küçük
olanlar için (çocuklar kaymaya üç yaşından itibaren başlayabilirler) yürüme
mesafeleri kısa olmalıdır. Çünkü çocuklar söz konusu olduğunda ağır kar
botlarıyla yürümek oldukça zordur. Dahası spor ve kayak malzemeleri dükkanı
yakın olmalıdır. Malzemede bir sorun çıktığında, güneş kremi bittiğinde veya
güneş gözlüğü gerektiğinde hemen tedarik edilebilsin.
Kayak okulu çocuk parkını çalıştırabilmelidir.
Çocuk parkının yanında,
çocukların her sabah kayak kusları için toplanacakları kayak okulu toplantı
yerinin olması planlanmıştır. Erciyes Dağı yeni başlayanlara çok uygun olan bir
çok kayak bölgesi içermektedir. Başlangıç olarak çocuk parkının aşağıdaki
hizmetleri içermesi önerilmektedir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 77
Atlıkarınca: Kayaklar ve kızaklarla kullanılabilir. Çocukların
dengelerini sağlamaları konusunda geliştirir ve kayak liftlerini
kullanabilmeye hazırlar.
Sihirli Halı: Kayaklar ve kızaklarla kullanılır. Çocuklar sadece
halının üstüne çıkarlar ve enerjilerini aşağıya doğru kaymaya
harcalar. Bu yöntem, başlangıçta kayak liftleri düzenli kullanmada
zorlandıkları için özellikle küçük çocuklar için oldukça idealdir.
Sihirli Halı iki kayak grubu ile kullanılabilir (biri halının sağında
diğeri halının solunda olan iki grup). Kursu desteklemek için bazı
malzemeler gereklidir. Biraz hayal gücü kullanılarak, çocuk her
aşağı doğru kayışında farklı bir görev alabilir. Taslak iki sihirli halı
içermektedir. Talep doğrultusunda Çocuk Parkı genişletilebilir.
Yedek İp lifti: Daha ileri seviyedeki çocuklar bu kayak liftini
kullanabilir. Yine, birden fazla istasyon kurulabilir. Bu liftten, ileri
seviyedeki çocukların kurs başlangıcında kayak becerilerinin
tespitleri konusunda da faydalanılmalıdır (aynı seviyedeki
çocuklardan oluşan gruplar oluşturabilmek adına). Çocuklar bu lifti
yapabildiklerinde ‘büyük’ kayak liftlerinden birine yapabilirler.
Barınak: Çocuklar kayaklarını çıkartmak, bir yere saklamak,
dinlenmek ısınmak v.s. isteyebilirler. Bunun için küçük bir kulübe
veya birkaç eskimo evi önerilmiştir. Ayrıca rüzgarın fazla
olmaması ihtimaline önlem olarak rüzgarlıklar uygun görülmüştür.
Grafik 2: Çocuk Parkı
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 78
6.12 Serbest Stil Eğlence Parkı
Eğlence parkı serbest stil kayakçı ve
snowbordçulara hitap eder. Ek olarak bu
aktivite sadece eğlence için değil popular bir
seyircili bir spor türüdür. Bir çok insan
sportif, atletik kayakçıların tüm o akrobatk
gösterilerini izlemekten keyif alırlar. Böyle
bir eğlence parkı üzerinde kayılacak raylar,
birçok rampa, bir yarı-boru, üzerinden
atlanacak birçok engel ve bariyer içerir (eski bir otobüs, işaretler, ağaçlar gibi.).
Eğlence Parkı, Kış Sporları Merkezi, kayak liftleri ve restorantlarından görülecek
şekilde Kabak Tepe Develi II mevkiinde yer almalıdır. Yakınlardaki bir kafe ve
uygun müziklerin yardımıyla da doğru bir atmosfer oluşturulur
6.13 Projektörle Aydınlatma Aktiviteleri
Zümrüt I de, Kabak Tepe Develi I ve II de gece kayağı ve snowbordunu mümkün
kılabilmek adına projektörlerin kurulması teklif edilmiştir. Dahası, Eğlence
Parkında kayak yapmak, kızakla kayma, kar halkası, hava boardu ve diğer
eğlenceli aktiviteleri gece yapmak ta mümkün olacaktır. Kafeler ve lokantalar
açık olacak ve müzik dinlenecektir. Serbest stil gösteriler, gece yarışları,
konserler, normal bisikletlerle tepe aşağı yarışlar gibi aktiviteler organize
edilebilir.
Develi Güney Sırtında da ayrıca uzun vadede Projektörle aydınlatma vasıtasıyla
gece kayağı teklif edilmektedir. Sonrasında, çok sayıda kayak lifti, çeşitli pistlerle
ve diğer olanaklarla (eğlence parkı, kar kızağı vb…) gece de harika bir deneyim
olanağı yaratmaktadır. Develi Güney Sırtı gece yarışları için, geniş açılı sunumlar
ve diğer organizasyonlar için en müsait yerdir.( örneğin FIS yarışları)
Halka açık gece kayağı ortamlarında her ne kadar eskiden 20 lux aydınlatma
kapasitesi yeterli görülmekte idiyse de günümüzde, güvenli gece kayağı şartlarını
sağlamak adına 50 lux aydınlatma kapasitesi gerektiği kabul edilmektedir. 1997
yılında yayınlanmış FIS kurallarına göre, kayak pistinin başlangıç ve bitiş
noktalarında 150 ila 200 lux arasında bir aydınlatma kapasitesi olmalıdır.
Günümüzde eğitim için kullanılan aydınlatılmış kayak pistlerinin standardı en
azından 300 luxtür.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 79
Civa buharlı lambaların kullanıldığı düşünülürse, 40 metre genişliğinde bir kayak
pisti için, her 40 metrede bir 14/16 metre yüksekliğinde direk gerekmektedir.
Gerek hazır alüminyum direkler, gerekse daha ucuz ahşap direkler (örneğin posta
hizmeti için kullanılan ikinci el ahşap direkler) bu amaç için kullanılabilir.
250/300 luxlük bir aydınlatma kapasitesine ulaşabilmek için, her bir direkte, 4
tane 2-kW projektör (ziyaretçilerin gözlerinin yansımadan dolayı kamaşmaması
için asimetrik bir biçimde) olmalıdır
Gece kayağı aktiviteleri süresince kayak liftlerinin de en azından 3 luxlük bir
aydınlatma kapasitesiyle aydınlatılması da ayrıca önemli bir noktadır.
Daha büyük yarışma organizasyonları için, en az 1200, ideal olaraksa 1500 lux
aydınlatma kapasitesi gereklidir.
Bu aydınlatma kapasitesine, televizyon
kanallarının ağır çekim görüntü alabilmesini mümkün kılmak adına ihtiyaç vardır.
Bu tip bir kurulum, mevcut gelişme çalışmasının bir parçası olarak
önerilmemektedir ama merkezin büyümesiyle ve daha büyük organizasyonlara
başarıyla evsahipliği yapmasıyla beraber daha ileriki dönemlerde kurulabilir.
6.14 Yarış Alanı
Öksüzler Yurdunda kayak kulüpleri için bir bir eğitim alanının ayrılması teklif
edilmiştir. Zümrüt II de kalıcı olarak çok büyük bir slalom kursu olması
önerilmiştir. Ayrıca, Şeytan Sırtı’nda hız ölçümlü bir pist olması planlamıştır.
6.15 Yürüyüş Yolları
Yürüyüş alanları, bir tatil merkezinin önemli birimlerindendir. Çünkü küçük
çocuklu aileler gibi, kaymaktan hoşlanmyıp vakitlerini sadece dağda zaman
geçirerek harcamaktan hoşlanan insanlar gibi belli hedef kitlelere hitap
etmektedirler. Yürüyüş alanları inşa etmek masraflı değildir, çünkü bu yollar
sadece bir temizleme makinesiyle oluşturulabilirler. İyi bir yürüyüş yolu Kış
Sporları Merkezinden göle doğru olmalıdır. Bir diğer yürüyüş yolu da Oksüzler
Yurdunun tepesinde olmalıdır.
6.16 Kuzey Disiplini (Mukavemet) Kayağı Pistleri
Kuzey disiplini (mukavemet) kayağı için Üstistasyon’un alt istasyonunun
civarındaki veya gölün etrafındaki arazi gibi çok uygun alanlar mevcuttur.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 80
Kayak liftlerinin inşa edilmesi için bu istasyona bir yol yapılması gerektiğinden,
park alanı ve mukavemet parkurları için gerekli olan geçiş garanti edilecektir.
Genel olarak, mukavemet parkurları yürüyüşler için de kullanılabilecektir.
Bununla beraber, ayak izleri mukavemet deneyimini etkileyeceğinden dolayı
mukavemet kayakçıları ve yürüyüşçüler için ayrı parkurlar yapılması tavsiye
edilir.
6.17 Uçurtma Bölgesi
Özellikle gölün etrafındaki alan ve gölün kendisi, uçurtma uçurtmak için ideal bir
alandır. Bununla birlikte uçurtma uçurtmak toz karlar üzerinde de mümkündür.
Ancak bu durumda en azından ufak bir alan paletli kar ezme makinesiyle
temizlenmelidir ki uçurtma uçurabilmek için gerekli olan alan açılsın. Uçurtma
alanı kış sporları merkezine, yürüyüş alanına ve mukavemet yollarına yakın
olmalıdır ki diğerleri tarafından da seyredilebilsin.
6.18 Kar Motoru Bölgesi
Kar motorları nispeten gürültülüdür ve kar motoru kullanmayıp sessiz kar
manzarasının keyfini çıkarmak isteyenlerin deneyimlerini bozma ihtimali taşır.
Bu sebeple kar motorlarının, hem Develi hem de Hacılar mevkilerinden Kış
Sporları Merkezine uygun uzaklıkta olan bir alanda kullanılmaları sağlanacaktır
6.19 Kayak Rotaları ve Pist Dışı Kayak
Bu evrede, merkezin iyi kayakçılar açısından çekiciliği arttırılmalıdır. Bunu
gerçekleştirebilmek için, belli bir sayıda, işaretlenmiş pist dışı kayak rotaları
geliştirilmiştir. Bu gelişmeyle aynı çizgide, çığ uyarı sistemleri gibi çeşitli hizmet
olanaklarının geliştirilmesi de gerekmektedir.
6.20 Mogul Pistleri
Bazı kayak pistlerinin temizlenmemesi önerilir, doğal mogullar kendiliğinden
oluşabilir. Bu da deneyimli kayakçılar için ilave bir meydan okuma olacaktır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 81
6.21 Helikopter Kayağı
Helikopter kayağı, her deneyimli kayakçı için en heyecan verici üst noktadır. Bu
ürün için ön koşul, arazinin gayet iyi bilinmesi ve kalifiye kayak rehberlerinin
varolmasıdır. Bu ürünle, deneyimli kayakçılar çok ciddi paralar harcayabilirler.
Ayrıca, merkez helikopter kayağını sunarak, sadece başlangıç seviyesindeki
kayakçılar için değil, deneyimli kayakçılar için de cazip bir merkez olması
yönünde ününü arttırabilir. Erciyes dağının zirvesinde, helikopter kayağına uygun
bir arazi bulunmaktadır.
.
6.22 Uluslararası Yarışmalar
Uzun vadede, iniş kayağı, kar sörfü, serbest stil kayak, biathlon, uçurtma, kuzey
disiplini kayağı alanlarında uluslararası yarışmalara ve kim bilir belki bir gün
Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapılacağı tahmin
edilmektedir.
6.23 Trafik ve Kalabalık Yönetimi
Çoğu kayak merkezindeki en büyük problemlerden birisi özellikle sabah ve
akşamları kayak liftlerine gidiş ve gelişteki ulaşımı sağlamaktır. Yoğunluk ve
uzun bekleme saatleri, tatili veya hafta sonu aktivitesinin zevkini azaltma tehlikesi
ortaya çıkarmaktadır.
Bu problemlerden kaçınmak adına, Kabak Tepe Develi I ve II, Zümrüt, I ve II,
Üstistasyon, Şeytan Sırtı ve Öksüzler Yurdundaki kayak alanlarına birçok sayıda
giriş noktası planlanmıştır. Böylece, sabahları aşağı tepe istasyonlarındaki
bekleme saatleri kısa tutulmuş olacaktır. Dahası her giriş bölgesinde bilet satış
noktaları belirlenmiştir ki bekleme zamanı daha da aşağı çekilmiş olacaktır.
Trafik ile ilgili olarakta aşağıdaki maddeler karşımıza çıkmaktadır:
Develi’den Kayseri’ye ve dönüşte olan mevcut standart trafik
Kış Sporları Merkezine gidiş geliş trafiği
Turistlerin otellerden giriş noktalarına gidiş geliş trafikleri
Turistlerin havaalanlarından otellere gidiş geliş trafiği
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 82
Yoğun trafikle en iyi mücadele yolu toplu taşıma araçlarının kullanımıdır.
Yerel halkı çevre köylerden ve Kayseri ilinden, bunun yanısıra turistleri de
otellerinden Hizmet Merkezlerine getirecek belediye otobüslerinin olması
önerilmiştir. Geçerli bir kayak kartı olanlar için otobüs seferi ücretsiz
olacaktır.
Bununla birlikte arabalar yasaklanamaz ve uygun otopark alanları
oluşturulmalıdır. Birinci gelişim safhasında bir otopark planlanmıştır. Ana
giriş noktaları ise Öksüzler Yurdundaki, Kabak Tepe I/II’deki,Zümrüt Ideki
Hizmet Merkezleri olmasının yanısıra
Şeytan Sırtı ve Üstistasyon
istasyonlarıdır..
Artan kapasiteyle beraber, trafik te artacaktır. Erciyes Köyünün atmosferi,, ağır
trafik sıkışıklığı ve kalabalık park alanları sebebiyle tehlikeye girebilir. Bu durum,
kar yağışı ve buzlanma gibi sürüş problemleri yüzünden daha da büyük bir
problem haline gelebilir. Buna ek olarak, ebeveynler, çocularına araba
çarpmasından endişelenebilirler.
Dolayısıyla, uzun vadeli vizyonu olan bir çözüm teklif edilmektedir. Erciyes
Köyünün inşası, yolların ve otoparkların yeraltına taşınmasını da öngörmelidir.
Bu bir çok faydaya sebep olacaktır:
Yolun sağ ve solunda planlanan konaklama olanakları, tek bir
köy oluşturarak bir bütün halinde büyüyecektir.
Mevcut şartlar, yürüyüş mesafesi çok uzak olduğundan, Koç
Dağı’ndaki kayak alanıyla Erciyes Dağı’ndaki mevcut kayak
alanını birbirine çok karmaşık bir biçimde bağlamaktadır. Eğer
yol yeraltına alınırsa, insanlar basitçe Koç Dağının alt
istasyonundan aşağı doğru kayabilirler. Koç Dağının alt
istasyonundan Zümrüt I’in alt istasyonuna kısa bir kayak lifti,
dağı diğer yönden birbirine bağlayacaktır.
Trafik, gürültü ve telaş yeraltına taşınacağından tüm atmosfer
olumlu yönde gelişecektir.
Yolları kardan temizleme derdi kalmayavaktır.
Bunun yanısıra, ziyaretçilerin bekleme sürelerini kısaltmak ve onları boş otopark
alanlarına yönlendirmek için, Erciyes yolu üzerindeki çeşitli Hizmet
Merkezlerindeki bekleme sürelerini ve boş otoparkların yönünü gösteren işaret
levhalarının kullanılması önerilmektedir. Dolayısıyla, ziyaretçiler kayak
merkezine giriş noktasına en yakın alanı seçebilirler.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 83
Otoparkların sayısı, taleple doğru orantılı arttırılmalıdır. Özellikle Üstistasyon ve
Öksüzler Yurdunun alt istasyonlarında otopark alanları yaratılabilir.
Ayrıca, pistlerde de özellikle kayakçı ve kar sörfçülerinin sayısı arttığı zaman,
kalabalık yönetim sistemleri önerilmektedir. İşaret levhaları, sıraya girme
sistemleri, misafirleri ağırlama ve danışma gibi önlemler, hem kayak liftlerinin
kapasitesini, hem de kayakçıların tatminini arttırır..
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 84
7
Kurumsal Yapı
Bu bölüm, muhtelif alakalı tarafların rol ve sorumluluklarını izah eder. Özellikle
turizmle bağlantılı konularda, iyi işleyen bir Özel Sektör/Kamu Sektörü ortaklığı
her zaman çok önemlidir. Kamu kuruluşları, kamu ürünlerini sağlamak,
pazarlama hatalarını düzeltmek ve özel sektöre gelişebilecekleri uygun bir ortam
yaratmak ile yükümlüdür. Kamu kuruluşlarının aktiviteleri, pazarın ve özel
sektörün taleplerini karşılamalıdır. Buna ek olarak, turistler genelde,.önce
gidecekleri istikameti ve yeri, daha sonra oteli ve son olarak ta diğer ilgili
hizmetleri seçerler. Dolayısıyla, destinasyon seviyesinde işbirliği tavsiye
edilmektedir. Aşağıda, bu tip bir Kamu / özel sektör işbirliğinin esas tarafları
tanımlanmaktadır..
7.1 Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Rol ve Sorumlulukları:
Altyapı geliştirme ve kamu ürünleri sağlamak
Taşıma kapasitelerini tanımlamak ve hesaplamak
Merkez için bir gelişim çerçevesi tanımlamak ve yaptırmak
Kayak lifti işletmeleri gibi Dağ Merkezinin önemli unsurlarına
ruhsat vermek
Yeni yaratılan bir sektörde çalışacak kişiler için mesleki
eğitimi de içine alan gerekli eğitim desteğini sağlamak
Dağ merkeziyle ilgili konularda istişari kurulu bilgilendirmek
İstişari Kurulun tavsiyelerini tartışmak
Büyükşehir Belediyesi, dağ merkezine bir proje müdürü atamalıdır. Proje müdürü,
tanımlanan ve fikirbirliğine varılan gelişim çerçevesi dahilindeki inşa ve gelişim
aktivitelerini kontrol eder
7.2 Hacılar, Hisarcık ve Develi Belediyeleri
Rol ve Sorumlulukları:
Sorumluluklarında olan bölgenin altyapısını geliştirmek
Dağ Merkeziyle ilgili sektörlerin gelişmesini sağlamak
Dağ Merkeziyle ilgili Sivil Toplumun gelişmesini sağlamak
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 85
Bölge sakinlerinin menfaatleri ile ilgili İstişari Kurul ve
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile iletişimde olmak
Belediyeler de İstişari Kurula ve Destinasyon Yönetim Kuruluna iştirak edecek
birer proje müdürü atamalıdırlar.
7.3 İstişari Kurul:
Rol ve Sorumlulukları:
Dağ Merkeziyle ilgili anahtar unsurları tartışmak
Gelişim Çerçevesiyle ilgili belediyeye sunulmak üzere teklifler
geliştirmek
Pazarlama ve Destinasyon Yönetimiyle ilgili teklifler
geliştirmek
Dağ Merkeziyle ilgili bilgiyi yaymak
İstişari Kurul, anahtar unsurların ortakların arasında tartışılacağı yılda dört defa
bir araya gelinen bir platform olmalıdır. Aşağıda belirtilen organizasyonların ve
bölgelerin temsilcilerinin de bu kurul arasında olması tavsiye edilir:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin merkez proje müdürü
Hacılar Temsilcisi
Hisarcık Temsilcisi
Develi Temsilcisi
Kayak Lifti işletmesinin temsilcisi
Kayak Okulu ve diğer spor olanaklarının temsilcisi
Spor kulüplerinin temsilcisi
Mağazaların ve diğer bağlantılı olanakların temsilcisi
Konaklama olanaklarının restoranların temsilcisi
7.4 Destinasyon Yönetim Ofisi:
Rol ve Sorumlulukları:
Erciyes/Kayseri için stratejik pazarlama planları hazırlamak
İşletimsel pazarlama planları hazırlamak
Pazarlama faaliyetlerini uygulamak
Pazarlama bütçesini yönetmek
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 86
Danışma noktalarını yönetmek
Organizasyonlar düzenlemek ve yönetmek
Destinasyon Yönetin Ofisinin başkanı, dört ya da beş yıllık bir periyod için tüm
ilgili ortaklar tarafından (Destinasyon Yönetim Konseyinde bir araya gelen)
oylamayla seçilmelidir. Destinasyon Yönetim Ofisi, yukarıda belirtilen
sorumlulukları yerine getirebilmek için yeterli insan kaynaklarına ve finansal
kaynaklara sahiptir. Tüm ortaklar, Destinasyon Yönetim Ofisinin finansal
kaynağına üzerinde fikirbirliğine varılmış bir formülle katkıda bulunmalıdır
7.5 Destinasyon Yönetim Kurulu:
Rol ve Sorumluluklar:
Destinasyon Yönetim Ofisinin Başkanını atamak
Destinasyon pazarlama stratejisini onaylamak
İşletimsel pazarlama planlarını onaylamak
Destinasyon Yönetin Ofisinin bütçesini onaylamak
Destinasyon Yönetimini yerine getirmek
Destinasyon Yönetim Kurulu, dağ merkezinin tüm ortaklarının bir toplantı
cemiyeti olmalıdır. Kararlar, kararlaştırılmış oy çoğunluğuyla alınmalıdır. Oyların
ağırlıklandırılması üzerinde karara varılması gerekir. Kurul yılda bir kez
toplanmalıdır.
7.6 İşletme Sektörü
İşletmeler, kamu-özel sektör işbirliğinin, Destinasyon Yönetim Kurulu, İstişari
Kurul ve hatta Destinasyon Yönetim Ofisi üyeleri olarak karar verme aşamasında
işin içindedirler. Ayrıca, dağ merkezinin anahtar hedeflerinden biri de gelir ve iş
imkanları yaratmaktır. Bundan dolayı, konklama, dükkanlar, restoranlar,spor
olanakları gibi pek çok hizmet ve olanak, özel işletmeler tarafından
yürütülecektir. Müteşebbisler, merkezin gelişimindeki en önemli unsurlardır.
Rekabet, başarma isteği ve yerel toplumda takdir toplama ve tanınma isteği
vasıtasıyla, kalite seviyesi artacaktır. Bölgesel rekabet, geniş kapsamda hedef
grupları için çokyönlü bir teklif yaratark yerel halk için olduğu kadar, turistler için
de yenilikçi ürünler ortaya çıkmasına yol açacaktır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 87
Aynı zamanda bölgelerin; rekabet ve işbirliğinden verimli bir karışım yaratmayı
başarabilirlerse en fazla ilerlemeyi kaydedebildikleri de en son Cluster
Araştırmasının gösterdiği bir veri olarak not edilmelidir. Yenilikçilik ve kalite
seviyesinin artması açısından oteller ve dükkanlar arasında rekabet önemliyken,
destinasyon yönetimi ve pazarlama (tüm merkez için tek kayak bileti gibi en
temelden başlamak üzere) alanında işbirliği önemlidir.
7.7
Sivil Toplum
Sosyo-ekonomik gelişim süreçlerinde,sivil toplumun önemli bir rol oynadığı fark
edilmiştir. Örneğin, kar ve dağ sporları, çevresel koruma, sürdürülebilir turizm,
bölgenin zengin fauna ve florasının promosyonu, bölgesel kültür ve folklör ile
ilgili kulüpler ve şirketler, başarılı ve sosyal açıdan entegre bir dağ merkezini hem
koruyacak, hem de geliştireceklerdir. Hatta İstişari Kurulda, Sivil Toplum
Sektörünün bir temsilcisi de bulunabilir.
7.8 Kayak Liftlerinin Yönetimi veya İşletimi
Kayak liftlerinin orta ve uzun vadede kar getirecekleri öngörülmüştür (finansal
analize bakın). Bununla beraber kısa vadede, çok yüksek yatırımlar gereklidir ve
merkezin gelişiminde, Pazar talebiyle veya mülk haklarıyla ilgili farklı unsurlarla
ilgili bazı belirsizlikler mevcuttur. Bunun yanısıra, kayak altyapısı; daha çok iş ve
gelir imkanına yol açan turizm bağlantılı işletmeler ve muhtelif ürünler,
restoranlar, konaklama için artan bir talebin gelişmesi anlamında kayda değer
ölçüde bir pozitif harici ilaveye yol açacaktır. Pozitif harici ilaveler, özel sektörün
yalnızca optimal seviyenin altında bir kayak altyapısı yaratacağı anlamına gelir.
Bundan dolayı belediyenin; kayak liftlerinin, yapay kar yapımı olanaklarının ve
kayak pistlerinin inşası ve benzeri çalışmalarda belirgin bir rol oynaması tavsiye
edilmektedir. Bu aktiviteler altyapı yatırımı gibi görünmelerine rağmen, orta ve
uzun vadede kendini doğrudan amortize ederler.
Kayseri Belediyesinin kayak altyapısının ana sahibi olması önerilirken,
merkezden fayda sağlayan işletmeler ve özel yatırımcılar da bunun karşılığında
kayak altyapısını finanse etmeye ve bazı görevleri almaya davet edilebilirler.
Bununla beraber, kayak altyapısının yönetimi, modern kayak merkezlerini
yönetmekte kayda değer deneyim sergileyebilen bir özel işletmeye verilmelidir.
İşletme kendi hesabına çalışmalıdır ve her yıl, ruhsat için belli bir kira bedeli
ödemelidir..
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 88
7.9 Kamu – Özel Teşebbüs Ortaklığının Mimarisi
Aşağıdaki resim, yukarıda tanımlanan farklı ortakların arasındaki bağlantıyı ve
mimariyi canlandırmaktadır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 89
8
Finansal Analiz
8.1 Çekirdek Kayak Bölgesi Yatırımları:
2007’de, 8 MGD Oksüzler Yurdunun alt istasyonundaki otopark olanakları,
Tekirdeki otopark olanaklarının genişletilmesi ve 8 MGD Oksüzler Yurdunun üst
istasyonuna giriş yolu gibi hazırlık çalışmaları gerçekleştirilebilir. Ayrıca,
Tekirdeki kayak pistleri için kar yapma olanaklarını da içeren, su kaynağından
Hacılar’a yan yol hattı (ayrıca kar jeneratörleri sağlanarak) yapım çalışmasına
başlanabilir. 2008’de, Hacılar’daki 8 MGD Oksüzler Yurdu ve 6 CLD
Sağsımallık’taki merkezi liftler (kayakçıların sadece yokuş yukarı taşınması için)
ve bitişik kayak yolları yapılabilir. Ayrıca, Öksüzler Yurdu alt istasyonunda bilet
satış, danışma, tuvaletler, kayak okulu ofisi, spor mağazası, kreş ve benzerlerini
içeren tam donanımlı bir hizmet merkezi inşa edilecektir
Bu nedenle, Hacılar’daki kayak bölgesinin işletmesi 2008-2009 kış sezonunda
başlayabilir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 90
tahmini
toplam tutar
"Temel Genişleme" / 2007 - 2008 (Hacılarda 2 lift)
AItyapı: 8 MGD Öksüzler Yurdunun üstistasyonuna giriş yolu
(kayak yolu), geçişteki otoparkın ilavesi
Yeni Alt İstasyonun otopark olanakları
Geçişteki otoparkın genişletilmesi
8 MGD Oksüzler Yurdu, teslimi ve kurulumu
Güç desteği (orta gerilim sistemi, transformatör istasyonları
8 MGD Oksüzler Yurdu, 6 CLD Kabak Tepe Develi I ve Sag
Sakallik için
8 MGD Oksüzler Yurdu: planlama ve uygulama (direkler,
temeller, kablo yolları vb...)
8 MGD Oksüzler Yurdu,sandalye garajı, altta ve üstte işletim
binası
8 MGD Oksüzler Yurdu, altyapı binası, tuvaletler
6 CLD Sag Sakallik, teslimi ve kurulumu
6 CLD Sag Sakallik, altta ve üstte işletim binası
6 CLD Sag Sakallik, planlama ve uygulama (direkler, temeller,
kablo yolları, pist düzeltme makineleri için garaj vb...)
8 MGD Öksüzler Yurdu ve 6 CLD Sağ Sakallık'taki bölgede
kayak pisti inşası
Skidoo, Güvenlik Ekipmanı,(güvenlik çitleri) kurtarma
ekipmanı
Hacılar Hizmet Merkezi
ara toplam
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
240.000 €
150.000 €
150.000 €
5.020.000 €
350.000 €
1.250.000 €
245.000 €
300.000 €
3.950.000 €
85.000 €
790.000 €
100.000 €
300.000 €
1.000.000 €
13.930.000 €
Page 91
toplam
tahmini tutar
"Temel Genişleme" / 2007 - 2008 (Hacılarda 2 lift)
önceki tutar
Yapay Kar Yapma Olanakları: Geçişte büyük bir pompa
istasyonu inşası
Teknik kar olanakları: pompa istasyonu, hidrolikler, elektrik
mühendisliği, kontrol sistemi, bu bölge için uygulama
Teknik kar olanakları: Hacılardaki göletten kar jeneratörleriyle
yaklaşık 1100 m'lik yanyol borusu, elektrik kabloları, şaftlar
vebenzeri…
Teknik kar olanakları: 25 kar jeneratörünün kazanımı
Bilet sistemi (örn: Skidata) biletlere ilk yatırımı da kapsar
Yeni Başlayanların Bölgesi,kayak kreşi,Hacılardaki ilk
genişleme
4 pist düzeltme makinesinin kazanımı
yaklaşık %5 öngörülemeyen
13.930.000 €
500.000 €
660.000 €
2.310.000 €
875.000 €
250.000 €
190.000 €
1.000.000 €
985.000 €
Toplam Tutar 2007/2008
20.700.000 €
2009 ve 2010 yıllarında, Hacılar ve Tekirdeki kayak bölgelerinin bağlantısı
gerçekleştirilebilir. Bunu başarmak için, 4 CLD Karakulak Tepesi, 4CLF
Yalçın, 4 CLF Sırt ve 4 CLD Üstistasyon inşası gereklidir.
2009’da, alt istasyonların otopark olanaklarını ve liftlerin güç desteğini de içeren,
4 CLF Sırt ve 4 CLD Üstistasyon liftlerinin baz istasyonlarından Halilinyurttaki
geçiş yoluna kol oluşturan bir giriş yolu gerçekleştirilmelidir. Ek olarak ya 4 CLD
Karakulak Tepe ya da 4 CLD Üstistasyon liftleri de yapılmış olabilir.
2010 yılında, 4 CLF Sırt, 4 CLF Yalçın, 4 CLD Karakulak Tepe veya 4 CLD
Üstistasyon liftlerinin yapımı diğerlerini takip etmelidir. Bu hırslı projenin –yılda
3 lift- gerçekleştirilmesi mümkün görünmektedir. Bu liftlerden ikisi teknik açıdan
daha az karmaşık sabit sandalyeli liftlerden olduğundan, bu mümkünlük özellikle
doğrudur. Buna ek olarak, Üstistasyon kayak liftinin alt istasyonunda bilet satış
olanakları ve tuvaletler de inşa edilmelidir.
Yapay kar yapma olanakları yeni kayak yollarına doğru uzatılmalıdır.
4 CLD Karakulak Tepe ve 4 CLF Yalçın liftlerinin alt istasyonlarının arasındaki
kayak pisti geçişi boyunca varolan çığ tehlikesi yüzünden, bu bölgede geçici çığ
korunma önlemleri almak gerekli görülmektedir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 92
toplam
tahmini tutar
"Temel Genişleme" 2009-10 (bölgelerin bağlanması, 4 lift)
4CLF Sırt ve 4 CLD Üstistasyon liftlerinin alt istasyonlarına
1300m'lik giriş yolu
Güç Desteği (orta gerilim sistemi, transformatör istasyonları)
4 CLD Karakulak Tepe, teslimi ve kurulumu
4 CLD Karakulak Tepe, altta ve üstte işletim binaları
4 CLD Karakulak Tepe, planlama ve uygulama (direkler,
temeller, kablo yolları vb...)
4CLF Yalçin, teslimi ve kurulumu
4CLF Yalçin, altta ve üstte işletim binaları
4CLF Yalçin, planlama ve uygulama (direkler, temeller, kablo
yolları vb...)
4 CLF Sirt, teslimi ve kurulumu
4 CLF Sirt, altta ve üstte işletim binaları
4 CLF Sirt, planlama ve uygulama (direkler, temeller, kablo
yolları vb...)
4 CLF Sirt, temel bölgede altyapı binası ve tuvaletler
4 CLD Üstistasyon, teslimi ve kurulumu
4 CLD Üstistasyon, altta ve üstte işletim binaları
4 CLD Üstistasyon, planlama ve uygulama (direkler, temeller,
kablo yolları vb...)
4 yeni liftin bulunduğu bölgede kayak pistleri inşası
Kayak yolu güvenlik ekipmanı (çitler vb…) ve kurtarma
ekipmanı
Yapay Kar Yapma Olanakları: pompa istasyonu, hidrolikler,
elektrik mühendisliği, kontrol sistemi, bu bölgede uygulama
Yapay Kar Yapma Olanakları: Yaklaşık 5000m boru, elektrik
kabloları, şaftlar vb…
Yapay Kar Yapma: 25 kar jeneratörünün kazanımı
Bilet Sistemi: (örn. Skidata) nakitle geçişi de içeren
Bilet Satış Ofisleri ve Tuvaletler
GAS-EX, Çığ patlatma Kontrol Sistemi
2 pist düzeltme makinesinin kazanımı
yaklaşık 5% öngörülemeyen
Toplam Tutar 2009 / 2010
500.000 €
350.000 €
3.150.000 €
85.000 €
700.000 €
1.400.000 €
60.000 €
280.000 €
1.950.000 €
60.000 €
390.000 €
200.000 €
3.200.000 €
85.000 €
800.000 €
300.000 €
200.000 €
300.000 €
1.050.000 €
875.000 €
200.000 €
300.000 €
800.000 €
500.000 €
880.000 €
18.615.000 €
Hızlı bir ekonomik gelişmeyi yakalayabilmek için, temel gelişimin 3 yıllık bir
zaman dilimi içinde uygulanması tavsiye edilmektedir..
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 93
8.2 Kayak Bölgesi Genişleme Yatırım Birimleri
Çekirdek kayak bölgesinin yukarıda tanımlandığı gibi tamamlanmasından sonra,
müteakip yıl içinde ilave adımlar atılmalıdır.
Birim A: Tekirde ilave kayak liftleri inşası
Eğer Tekir Yaylasındaki otel gelişimi hızlı ilerlerse, bir sonraki adım (birim),
Tekirdeki kayak bölgesini yeni otel merkezine bağlayarak yaymak için olmalıdır.
Daha sonra 4 CLD Kabaktepe Develi I ve 4 CLD Kabaktepe Develi II liftleri,
kayak pistleriyle, yapay kar yapma olanaklarıyla, ışıklandırma ve benzerleriyle
beraber oluşturulmalıdır. Bunlar özellikle yeni alternatif kış sporları denemek
isteyen ziyaretçilerin ve kar sörfçülerinin (snowboard) ilgisini çekecektir. Bu
bölgede bir eğlence parkının yanısıra bir de kar kızağı pisti inşası planlanmıştır.
Bir kayak pisti da gece kayağına uygun olacak bir biçimde uyarlanmalıdır. Sportif
kayakçılar için 4 CLD Güney Sırt Develi lifti inşa edilmelidir. Ayrıca kayakçılar
ve kar sörfçüleri için gerekli tüm hizmetleri sağlayacak bir de Hizmet Merkezi
inşa edilmelidir.
toplam
tahmini tutar
Birim A: Geçişteki Yeni Liftler
Altyapı, yerel giriş yolları, Geçişteki otopark alanlarının ilave
genişletilmesi, kar suyu boru sisteminin çukurlarının içine lağım
boruları döşenmesi
Güç Desteği (orta gerilim sistemi, transformatör istasyonları)
6 CLD Kabak Tepe Develi I, teslimi ve kurulumu
6 CLD Kabak Tepe Develi I, sandalye garajı, altta ve üstte
işletim binaları
6 CLD Kabak Tepe Develi I, planlama ve uygulama (direkler,
temeller, pist düzeltme makineleri için garaj vb...)
4 CLD Kabak Tepe Develi II, teslimi ve kurulumu
4 CLD Kabak Tepe Develi II, altta ve üstte işletim binaları
4 CLD Kabak Tepe Devili II, planlama ve uygulama (direkler,
temeller, kablo yolları vb...)
ara toplam
Master Plan Erciyes
240.000 €
450.000 €
4.300.000 €
245.000 €
1.200.000 €
2.900.000 €
85.000 €
580.000 €
10.000.000 €
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 94
toplam
tahmini tutar
Birim A: Geçişteki Yeni Liftler
önceki tutar
4 CLD Güney Sırt Develi, teslimi ve kurulumu
4 CLD Güney Sırt Develi, altta ve üstte işletim binaları
10.000.000 €
3.150.000 €
85.000 €
4 CLD Güney Sırt Develi, planlama ve uygulama (direkler,
temeller, kablo yolları vb…)
860.000 €
Pist sabitleştirme önlemlerini ve giriş yollarını da içeren kayak
pistleri inşası
Kayak pisti güvenlik ekipmanı (çitler vb…) ve kurtarma
ekipmanı
Eğlence parkı, kar kızağı pisti, yeni başlayanların bölgesi
vb…inşası
Yapay Kar Yapma: pompa istasyonu, hidrolikler, elektrik
mühendisliği, bu bölgede uygulama
Yapay kar yapma olanakları: yaklaşık 5000 m'lik boru, elektrik
kabloları, şaftlar vb…
600.000 €
250.000 €
450.000 €
600.000 €
1.050.000 €
Yapay kar yapma: 30 kar jeneratörünün kazanımı
1.050.000 €
Hizmet Merkezi: (danışma, bilet satış, kayak okulu ofisi, spor
mağazası, kreş, tuvaletler vb…
1.000.000 €
Bilet Sistemi (örn. Skidata) nakitle geçişi de içeren
3 pist düzeltme makinesinin kazanımı )1 tanesi vinçli
yaklaşık 5% öngörülemeyen
Toplam
150.000 €
800.000 €
1.005.000 €
21.050.000 €
Birim B: Kırçıllı Seki Tepe Zirvesinde 3357 metre yüksekliğe kadar çıkan
kayak liftleri inşası
Erciyes’te kayak için uygun olan en üst noktaya ulaşılması ve kayak pistlerinin
sonbaharın başı ve ilkbaharın sonunda da kayak eğitimi amaçlı kullanılabilir
olması amaçlanıyorsa, 6 CLD Kırçıllı Seki Tepe, 6 CLD Dündar Tepe I ve 4 CLD
Uzun Ağa liftlerinin bitişik kayak pistleri ve yapay kar yapma olanaklarıyla
beraber oluşturulması gerekli olacaktır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 95
toplam
tahmini tutar
Birim B: Kırçıllı Seki Tepezirvesinde 3357m'ye çıkan
liftlerin yapımı
Altyapı, yerel giriş yolları, kar suyu boru sisteminin çukurlarının
içine lağım boruları döşemek
150.000 €
Güç Desteği (orta gerilim sistemi, transformatör istasyonları)
6 CLD Dündar Tepe I, teslimi ve kurulumu
450.000 €
6 CLD Dündar Tepe I,sandalye garajı, altta ve üstte işletim
binaları
6 CLD Dündar Tepe I, planlama ve uygulama (direkler,
temeller, kablo yolları vb...)
4 CLD Uzun Ağa, teslimi ve kurulumu
4 CLD Uzun Ağa, altta ve üstte işletim binaları
4 CLD Uzun Ağa, planlama ve uygulama (direkler, temeller,
kablo yolları vb…)
6 CLD Kırçıllı Seki Tepe, teslimi ve kurulumu
6 CLD Kırçıllı Seki Tepe, altta ve üstte işletim binaları
3.900.000 €
245.000 €
850.000 €
2.900.000 €
85.000 €
580.000 €
4.400.000 €
85.000 €
6 CLD Kırçıllı Seki Tepe, planlama ve uygulama (direkler,
temeller, kablo yolları, tuvaletler vb…)
1.012.000 €
Pist sabitleştirme önlemlerini ve giriş yollarını da içeren kayak
pistleri inşası
Kayak pisti güvenlik ekipmanı, (çitler vb…) ve kurtarma
ekipmanı
Yapay Kar Yapma Olanakları: pompa istasyonu, hidrolikler,
elektrik mühendisliği, bu bölgede uygulama
Yapay Kar Yapma: Yaklaşık 5000m boru, elektrik kabloları,
şaftlar vb…
Yapay Kar Yapma: 30 kar jeneratörünün kazanımı
Bilet Sistemi (örn. Skidata) nekitle geçişi de içerir
3 pist düzeltme makinesinin kazanımı (1 tanesi vinçli)
yaklaşık 5% öngörülemeyen
1.000.000 €
Toplam
250.000 €
570.000 €
1.150.000 €
1.050.000 €
200.000 €
850.000 €
973.000 €
20.700.000 €
Birim C: Hacılar Kayak Bölgesinde yeni kayak liftleri inşası
Hacılar’dan kayak merkezine giriş yapacak kayakçıların sayısının hızla artması
durumunda, kayak bölgesinin bu bölümünün geliştirilmesi gerekli görülmektedir.
6 CLD Karakaya’nın gerçekleştirilmesiyle, Perikartini’nın güneybatısında çok
güzel bir biçimde uzanan pistler, kolay, orta ve zor (mavi,kırmızı,siyah) kayak
pistleri olarak açılabilirler.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 96
toplam
tahmini tutar
Birim C: Hacılarda yeni liftlerin inşası
Altyapı, yerel giriş yolları
Güç Desteği (orta gerilim sistemi,transformatör istasyonları)
6 CLD Karakaya, teslimi ve kurulumu
sandalye garajı, altta ve üstte işletim binaları
6 CLD Karakaya, planlama ve uygulama (direkler, temeller,
kablo yolları vb...)
30.000 €
100.000 €
4.000.000 €
245.000 €
850.000 €
Pist sabitleştirme önlemlerini ve giriş yollarını da içeren kayak
pistleri inşası
Kayak Pisti güvenlik ekipmanı (çitler vb) ve kurtarma
ekipmanı
Yapay Kar Yapma Olanakları: pompa istasyonu, hidrolikler,
elektrik mühendisliği, bu bölgede uygulama
Yapay kar yapma olanakları: yaklaşık 5000m boru, elektrik
kabloları, şaftlar vb…
150.000 €
Yapay kar yapma: 15 kar jeneratörünün kazanımı
525.000 €
Bilet Sistemi: (örn. Skidata) nakitle geçişi de içerir
2 pist düzeltme makinesinin kazanımı
yaklaşık 5% öngörülemeyen
Toplam
50.000 €
570.000 €
460.000 €
50.000 €
500.000 €
370.000 €
7.900.000 €
Birim D: Koç Dağı’ndaki yeni kayak liftlerinin inşası
Tekir Yaylasındaki konaklama olanaklarının hızla artması ve özellikle
Belediyenin yeraltı ana caddesini taşımaya karar vermesi durumunda, kayak
bölgesini Koç Dağına doğru genişleten Birim D, uygun olacaktır. Bu ayrıca Alp
Tarzı Köy II’nin ve Apart Bölgesi II’nin gelişimi için de fayda sağlayacaktır.
Birim D bünyesinde, ayrıca, bilet satışa, danışmaya, bir restorana, tuvaletlere ve
kayak okulu ofisiyle birleşmiş bir spor mağazasına evsahipliği yapan bir Hizmet
Merkezine de ihtiyaç duyulacaktır.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 97
toplam
tahmini tutar
Birim D: Koç Dağındaki yeni liftlerin inşası
Altyapı, yerel giriş yolları
Güç desteği (orta gerilim sistemi,transformatör istasyonları)
4 CLD Koç Dağı, teslimi ve kurulumu
4 CLD Koç Dağı sandalye garajı, alt ve üstte işletim binaları
4 CLD Koç Dagi, planlama ve uygulama, (direkler, temeller,
kablo yolları vb…)
120.000 €
350.000 €
4.050.000 €
245.000 €
900.000 €
4 CLF Öküz Çukuru, teslimi ve kurulumu
4 CLF Öküz Çukuru, altta ve üstte işletim binaları
4 CLF Öküz Çukuru, planlama ve uygulama (direkler, temeller,
kablo yolları vb…)
2.050.000 €
60.000 €
410.000 €
Pist sabitleştirme önlemlerini ve giriş yollarını da içeren kayak
pistleri inşası
Kayak yolu güvenlik ekipmanı (çitler vb.) ve kurtarma
ekipmanı
Yapay kar yapma olanakları: pompa istasyonu, hidrolikler,
elektrik mühendisliği, bu bölgede uygulama
Yapay kar yapma olanakları: yaklaşık 5000m boru,elektrik
kabloları, şaftlar vb…
Yapay kar yapma: 15 kar jeneratörünün kazanımı
Bilet Sistemi (örn. Skidata) nakit geçişi de içeren
Hizmet Merkezi (bilet satış, restoran,tuvaletler,danışma,
kiralama olanakları)
2 pist düzeltme makinesinin kazanımı
yaklaşık 5% öngörülemeyen
Toplam
150.000 €
50.000 €
770.000 €
1.150.000 €
525.000 €
100.000 €
700.000 €
500.000 €
605.000 €
12.735.000 €
I. Gelişim Safhası bitirildikten sonra, Çekirdek Kayak alanı, toplamda 145 hektar
kayak pistleri (1 hektar 10.000 metrekareye eşittir) ve 11 kayak lifti (5
halihazırda mevcut, 6 yeni lift) içerecektir. Yapay kar yapma olanakları,
yaklaşık 50 hektarı kapsayacaktır. Tanımlanan birimlerin tümü uygulandığında,
ilave 329 hektar kayak pisti olacaktır. Hepsi beraber alınınca bölgede, çalışmada
önerilen tüm ölçüleri içererek (yaklaşık 10-12 yılda gerçekleştirilebilir), 150-170
hektarı yapay kar yapma olanağına sahip, toplamda yaklaşık 474 hektar
kayak pisti olacaktır. Çekirdek Kayak Bölgesinin toplam taşıma kapasitesi, saatte
18.700 kişiye ulaşacaktır. Tüm birimler gerçekleştirildiğinde, bölgedeki taşıma
kapasitesi saatte, 20 liftte 35.500 kişiye yükselecektir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 98
8.3 Konaklama ve Diğer Olanakların Yatırım Masrafları
Yaklaşık 10-15 yıllık bir dönem için ihtiyaç duyulan tahmini yatırımın toplam
tutarına ulaşabilmek için, Erciyes Dağının tüm yıl dolu bir merkez haline
getirmek için gerekli tüm yatırımların tahmini hesaplamaları yapılmıştır.
Her ne kadar bu, anlaşmanın bir parçası olmasa da, tesislerdeki uzun vadeli
konaklama olanaklarına genel bir bakış kadar hem yaz, hem kış turizmi için boş
zaman aktivitelerini, alp tarzı kayağı ve diğer sporları içeren tüm sporların ve boş
zaman aktivitelerinin tam gelişim aşamasının görüntüsünün verilmesine değer
olduğu görüldü.
Yeterli konaklama olanakları yaratmak:
Şu anda,Erciyes Dağında çok çeşitli kalitede muhtelif otellerde 800 turist yatağı
bulunmaktadır. Merkezin kendisinin yaklaşık 5000 yatağa sahip olması gerektiği
ve Kayseri’de ve diğer belediyelerde – temelde Hacılar’da- birkaç bin yatak daha
olması gerektiği hesaplandı.
Hacılar beldesi tarafından, Kayseri’den ve diğer şehirlerden şahısların sahibi
olduğu yazlıklar ve apartman daireleri olduğu ve kışın genelde çoğunun
kullanılmaması sebebiyle bunlardan yararlanılabileceği teklifi yapılmıştır. Bu
evlerin sahiplerinin, evlerine ihtiyaç duymadıklarında ve kış döneminde iyi
fiyatlarla kiralama olanağına sahip olmaları için bir kiralama havuz sistemi
önerilmiştir.
Avrupa’da ve Amerika’da, kayak bölgelerine konaklama için büyük kamu
yatırımları gerekmeksizin ilave gelir getirdiğinden hem özel şahısların, hem de
merkezin çıkar sağladığı bu sistemle çok iyi deneyim kazanılmıştır.
Kayseri ve Erciyes Dağı arasında olduğu kadar diğer belediyelerle de iyi bir
transfer sistemiyle, bölgede tüm otel ve konaklama olanaklarından üst düzeyde
fayda sağlanması beklenebilir. Bununla beraber, mükemmel bir web-portalı ve iyi
bir kiralama sistemi sağlayan bir bilgisayar programı kazanılmalıdır. Buna ek
olarak, bu tip deneyimlerin bulunduğu merkezlerden bu çalışmaların nasıl
yapıldığıyla ilgili bilginin transfer edilmesi gerekmektedir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 99
Diğer yaz ve kış sporları olanakları, Alp tarzı kayak için gerekli olanlar kadar
pahalı değildir. Yine de, kuzey disiplini kayağı için ekipmanın, yürüyüş için
patikaların, kızak ve at arabaları için yolların ve benzerlerinin
gerçekleştirilebilmesi için bir bütçe gerekmektedir.
Yaz turizmi için, Hacılar’daki golf sahası tartışılmış ve bu Master Plana
eklenmiştir.Buna ek olarak, yaz turizmi için diğer spor olanakları da planlanmalı
ve bütçelendirilmelidir.
Toplam tahmini
tutar
Konaklama ve diğer spor olanaklarının inşası
Altyapı, yerel giriş yolları vb…
Erciyes’teki mevcut 770 otel yatağının yenilenmesi
Erciyes’te 1880 Otel ve Apart Yatağı
Hacılar’daki 4 Yıldızlı Golf&Konferans Oteli - 500 yatak
Erciyes’te 1620 Otel ve Apart Yatağı
Golf Sahası
Diğer Kış Sporları olanakları (buz pateni sahası, yollar vb..)
Diğer Yaz Sporları olanakları
Kalabalık Yönetimi, İşaretlendirme vb…
yaklaşık 5% öngörülemeyen
Toplam
5'000'000 €
15'000'000 €
58'000'000 €
24'000'000 €
50'000'000 €
5'000'000 €
4'000'000 €
2'000'000 €
1'000'000 €
8'200'000 €
172'200'000 €
ERCİYES KONAKLAMALARI ilavesinde de gösterildiği gibi, oteller ve
apartların, ilk yılda, dördüncü yılda ve sekizinci yılda olmak üzere üç ayrı
aşamada inşa edilmesi, ama esnek tutularak ihtiyaca göre uygulanabileceği
gösterilmiş ve tavsiye edilmiştir.
Birinci aşamada, mevcut otel sahipleri, Erciyes’teki otellerini –toplamda yaklaşık
770 – 800 yatak – uluslararası düzeyde Kabul edilebilir 3 yıldızlı bir seviyeye
getirecek şekilde yenilemeye ve modernize etmeye davet edilmektedirler.
İkinci aşama olarak, tahminen yaklaşık 3 ila dört yıl sonra, Hacılar’dan Hacılar
kayak lifti istasyonuna giriş yolu yakınlarındaki golf sahasının yanına toplamda
240 odalı / 480 yataklı ve 4 yıldızlı bir otel inşa edilmesi tavsiye edilmektedir.
Burası, kışın kayakçılara, diğer sezonlarda golf oyuncularına ve daha da önemlisi
tüm yıl boyunca seminer ve toplantı olanaklarına hizmet veren tipik bir tüm yıl
boyunca açık resort otel olmalıdır. Bu da, Türkiye’nin en dinamik ve başarılı
bölgelerinden biri olma şanından hoşlanan bu küçük bölge için uygun
görünmektedir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 100
Master Plana göre, aynı zamanda, Erciyes’teki ana merkezde daha küçük ve 4
yıldızlı ve 3 yıldızlı bazı otellerin inşası da tavsiye edilmektedir. Bu safhada,
toplamda 2.460 ilave yatak öngörülmektedir. Bu apartların mülk sahipliği özel
kişilerde olabilir fakat bununla beraber, bu tip başlıca konumlardaki apartların
sahiplerinin, kendileri kullanmadıkları zaman zarfında apartlarını kiralama
konusunda hemfikir olmaları gerektiği önerilmektedir.
Mevcut Master Planın üçüncü aşamasında, ilave 2.290 yatağın eklenmesi tavsiye
edilmektedir. Daha önceden inşa edilmiş konaklama olanaklarının turistlerce
Kabul görmesi deneyimlenmeden, otel ve apartların büyüklüğüne, yatak
sayılarına ve kategorilerine kesin karar verilmemelidir.
Türkiye’nin her yerinden ve çevredeki komşu ülkelerden Erciyes’e gelecek
ziyaretçilerin etkilenmesinde konaklamanın ve hizmetin kalitesi, en öncelikli
unsure olacaktır. Bu otellerin ve apartların inşasının masraflarının yüksek
göründüğü not edilmelidir. Bununla beraber bu masraflar, tüm planlama
masraflarını ve uluslararası kategoride belirtilen seviyede mefruşatı da içeren
anlamına gelen “değişim anahtarı” temelinde hesaplanmıştır.
Bununla beraber şehrin (kamunun) yatırımı önerilmemektedir, özel yatırımcıların;
Türkiye’nin en modern kış sporları gelişiminin olduğu bölgeye kendilerine ait
yatırımları yapmak üzere davet edilmeleri önerilmektedir. Açıkça yatırımcıların,
Türkiye’de diğer turizm yatırımları için devlet tarafından sağlanabilecek herhangi
bir teşvik kredisine başvurmalarına izin verilmelidir.
Belli sayıda farklı yatırımcı veya otel işletmecisi tarafından sağlanacak olmasına
rağmen toplam Erciyes’teki konaklamaya yapılacak yatırım, tek bir kalemde
gösterilmiştir. Bununla beraber, TÜM otel ve apart sahiplerinin, en başından
itibaren, Kayseri Belediyesi’yle beraber, tüm pazarlama aktivitelerinin koordine
edileceği, kalite standartlarının konacağı, sportif işletmelerle alakalı tüm önemli
konularda söz söylenecek (müşterileri adına konuşabilmelidirler) ve Erciyes’teki
turizmin güçlendirilebilir gelişimini garanti edecek tüm konuları koordine
edecekleri bir birlik olan müşterek kuruluşun birer üyesi olmaları gerektiği
netleştirilmelidir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 101
8.4 İşletimsel Masraf Varsayımları
Aşağıdaki masraf varsayımları birçok Türk uzmandan görüş alındıktan sonra
hazırlanmıştır.
Elektrik: Bir kWh için varsayılan fiyat 0,08 € , kayak liftlerinin
başlangıç güçleri için ise 2,40 € ‘ dur. Enerji fiyatlarının her yıl
%7 artırılması öngörülmüştür. Her kayak lifti için gerekli olan
kWh, kayak lifti üreticilerinden alınan bilgiye göre belirlenmiştir.
Kesin bilgi tablosu ektedir.
Ücretler: Hesaplamalara göre, ücretler üç farklı nitelik
kategorisine göre çeşitlilik göstermektedir. Birinci iş kategorisi
baş mühendis yada satış yöneticisi gibi üst düzey personeli
içerir. Birinci iş kategorisi için öngörülen toplam ücret aylık
3.500 € ‘ dur. İkinci iş kategorisindeki yetenekli personel ise
800 € ile ücretlendirilecektir. Üçüncü iş kategorisi ise daha az
vasıf gerektiren işler için kullanılıcaktır. Aylık toplam ücret ise
500 € olarak öngörülmüştür. İşçi ücret artışının her yıl % 5
olması düşünülmüştür. Hesaplamalar her çalışanın ayda 160
saat çalıştığı tahminine dayandırılmıştır. Her birim ve her
kayak lifti için başvurulan insan kaynakları, Avusturya ‘ daki
tecrübelere dayanır ve bilgi lift operatörleri ve kayak lift
üreticilerinden alınmıştır.Talep
edilen personel sayısının
(toplam çalışma saatleri / günleri) Avusturya standartlarıyla
kıyaslandığında yükseltildiği görülür çünkü aynı verimliliği
yakalamak zaman alabilir. Gereklilikler, İdari personel (CAT I
ve II) , İşletme personeli ( Cat II), Bakım personeli (Cat II),
Bilet satışları (Cat II) ve Temizlik (Cat III) ‘ de belirlenir.
Detaylı tablo ekte verilmiştir ve başvurulan insan kaynaklarının
daha detaylı açıklaması da iliştirilmiştir.
Bakım: Her kayak lifti için 25.000 € ‘luk bütçe kayak liftlerinin
yapımcıları tarafından yıllık bakım için ayrılmalıdır. Bu bakım
masraflarının her yıl % 2 oranında artırılması öngörülmüştür.
Plaetli kar ezme Makineleri: Her kar ezme makinasının yıllık
çalışma süresi 1000 saat olarak belirlenmiştir. Her kar ezme
makinasının yıllık fuel oil masrafının 18.000 € (yıllık % 7
artış) ve sezonluk bakım için 6000 € (yıllık % 4 artış) olması
beklenmektedir. Her birim için gereken paletli kar ezme
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 102
makinası söyledir: Merkezi kayak alanı için 6, Birim A için 3,
Birim B için 4 , Birim C için 2 ve Birim D için 2.
Yapay Kar Yapımı: Her hektar için sezonluk yaklaşık 2500 m³
lük su gerekmektedir. İlaveten, 44 çalışma saati (34 saat işletim
ve 10 saat bakım) her hektarın suni kar ile kaplanması için
bütçelendirilmelidir. Her hektara elektrik için yaklaşık 550 €,
bakım ve bakım sonrası ücretleri için
230 € masraf
beklenmektedir. Elektrik ücret artışının % 7 ve bakım
masrafları artışının ise % 4 olması beklenmektedir. Her kayak
lifti başına suni karla kaplanmış hektar sayısı planlanmıştır:
Çekirdek kayak alanı için 50 hektar , Birim A için 35 , Birim
B için 40 hektar, Birim C için 15 hektar ve Birim D için 30
hektar.
Spor Merkezleri: Hacılar yada Kabak Tepe istasyononda
planlandığı gibi tam ehliyetli bir spor merkezine bakım için
20.000 € , enerji tutarı için 20.000 € gerektiği saptanmıştır.
Bakım masrafların % 4, enerji giderlerinin de % 7 artması
beklenmektedir. Yukarıdaki bölümlerde belirtildiği gibi , çok
sayıda
kayak merkezi öngörülmüştür. Öksüzler Yurdu
istasyonunda çekirdek kayak alanında , bilet satışı, tuvaletler ,
çocuk bahçesi, spor mağazası, restoran... vb. gibi tüm
özelliklere sahip bir spor merkezi planlanmıştır.Tam ehliyetli
bir spor merkezinin yarı fiyatına mal olacak ,üst istasyondaki
daha küçük bir giriş noktası içinse danışma , bilet satış ve
tuvaletler planlanmıştır. Birim A ve Birim B için birer tane
daha spor merkezi planlanmıştır.
Sigorta: Her kayak lifti için sigorta bedeli 10.000 € olarak
öngörülmüştür. Bu miktarın her yıl % 3 artacağı varsayılmıştır
Diğer Masraflar: Diğer tüm masrafların
toplam bakım
masraflarının % 5 i kadar olması beklenmektedir
Pazarlama Masrafları: Her birim pazarlama için belirli bir
bütçe içermektedir. Çekirdek kayak alanı için 500.000 € ,
Birim A için ek olarak 200.000 € , Birim B için ek olarak
200.000 € , Birim C için ek olarak 150.000 € ve Birim D ek
olarak için 200.000 € öngörülmüştür. Pazarlama masraflarının
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 103
merkezin büyüklüğüne göre bütçenlendirilmesi önerilmiştir.
Gereken kayakçı sayısı arttığında daha çok kayak lifti inşa
edilir. Pazarlama masraflarının her yıl % 5 artması
beklenmektedir.
8.5 İnsan Kaynakları Kayak Liftleri
İnsan kaynakları her birim ve her kayak lifti için ayrı ayrı planlanmıştır. Ayrıca
kar yapımı için talep edilen çalışma saatleri ve pist düzeltme de düşünülmüştür.
İdari Personel (Cat II), Bakım Personeli (Cat I ve II), Bilet Satışları (Cat II) ve
Temizlik (Cat III) ‘ te ayrılmıştır. Viraj eğitimi gibi çalışmalardan bilindiği gibi
çalışma verimi arttıkça ihtiyaç duyulan personel sayısının uluslararası kayak
resortlarındakinden biraz fazla olması beklenmektedir.Her birim için ihtiyaç
duyulan personel aşağıda belirtilmiştir:
Çekirdek Kayak Alanı: Tüm idare ve pazarlama sahaları (idari
müdür) Mühendislik (Teknik müdür) ve finans (Finans
müdürü) için 3 kişi gerekmektedir. Cat II nin idari personeliyle
desteklenir.Kayak lift işletmeleri için, ÖksüzlerYurdu ‘na 12
aylık (yaz dahil) 6 teknik personel (Cat II) ve Çekirdek kayak
alanına 6 aylık (sadece kışın )diğer 5 kayak lifti için 5 teknik
personel (Cat II) gerekmektedir. 6 kayak liftine 1,5 aylık bakım
için 4 teknik personele (Cat II) ihtiyaç vardır. Ayrıca Hacılar ‘
daki spor merkezindeki bilet satış (Cat II) için 12 aylık 3 kişi
gerekmektedir. Üst istasyonu’ndaki giriş noktasına da 6 aylık 2
kişi gerekmektedir. Öksüzler Yurdu, Sagsikallik ,Karakulate
Tepe için 12 aylık 3 (Cat III) ve üç kayak liftinin inşaatından
sonra da 1 ( 6 aylık) olmak üzere 4 temizlik elemanına ihtiyaç
vardır..
Birim A: Develi ‘ deki spor merkezini ve planlı işleri idare
etmek üzere Cat I ve Cat II de birer tane ek yönetim
personeline ihtiyaç duyulmuştur. Her 6 ay için Kabak Tepe I
ve II ‘ye 7 işletme personeli (Cat II) ve Güney Sırt Develi ‘ye 6
aylık 5 işletme personeli gerekmektedir. Gece kayak
aktivitelerine bağlı olarak Kabak Tepe I ve II ‘ye 2 personel
daha düşünülmüştür. Her kayak liftine bakım aktiviteleri için 4
teknik personel (Cat II) gerekmektedir.Dağdaki köye yüksek
talebe bağlı olarak bilet satışlarıyla ilgilenmek üzere 6 aylık 4
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 104
personel (Cat II) ve altı aylık
öngörülmüştür.(Cat III).
3 adet temizlik personeli
Birim B: Her üç kayak liftine 6 aylık 5 adet işletme poersoneli
(Cat II ) ve bakım işlerini üstlenmek üzere 1,5 aylık 4 teknik
eleman gerekmektedir. Artan talebe bağlı olarak bilet satışları
için bir personele daha ihtiyaç vardır.
Birim C: Karakaya kayak lifti için 6 aylık kayak liftini işletmek
için 5 personel ve bakımları için de 1,5 aylık 4 personel
gerekmektedir.
Birim D: Birim D için kayak alanını Koç Dağı’na uzatmakla
ilgilenecek, Cat I ‘ in bir ekstra yönetim personeli ve Cat II için
(12 aylık ) bir ek personel gerekmektedir. Yukarıdaki
bölümlerde belirtildiği gibi, Birim D ‘ye bir de spor merkezi
düşünülmüştür. Her kayak lifti için 5 yönetim personeli (6
aylık) ve 4 bakım personeline (1,5 aylık) ihtiyaç vardır. Ek
olarak bilet satışları (Cat II) için 6 aylık 3 personel ve 6
aylık 2 temizlik personeli (Cat III) gerekmektedir
8.6 İşletim Masrafları
Her birim için işletim masraflarının hesapları yapılmıştır. Alt kategoriler; Personel
Giderleri, Bakım Masrafları, Enerji Giderleri ve Diğer Masraflar ‘dır. Aşağıdaki
kalemler her birim için belirtilen alt kategorilerde toplanmıştır:
Personel
Yönetim
Kayak liftleri
Pist Düzeltme
Kar Yapımı
Bilet Satışları
Temizlik
Toplam Personel
Bakım (personelle ilgili bakım masrafları hariç)
Kayak Liftleri
Pist Düzeltme
Kar Yapımı
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 105
Kayak Merkezleri
Toplam Bakım
Enerji
Kayak Liftleri
Pist Düzeltme
Kar Yapımı
Kayak Merkezleri
Toplam Enerji
Diğer Masraflar
Sigorta
Pazarlama
Diğer
Toplam Diğer Masraflar
Toplam İşletme Masrafları
Varsayımlara dayanarak Çekirdek Kayak Alanı ‘nın ve her birimin işletim
masrafları gelecek 15 yıl için hesaplanmıştır. Aynı tablo gösterilmiştir. Bu
tahminler birimlerin tam olarak yerleştiği ve işletildiği yılların finansal modelinde
kapsanmıştır.
8.7 Gelir Varsayımları
Kayak lifti işetmelerine doğrudan bağlı gelirleri hasaplamak için aşağıdaki
varsayımlar hazırlanmıştır:
İlk yıl için ortalama günlük bilet fiyatının 12 € olacağı
farzedilmiş ve her yıl % 5 artacağı varsayılmıştır. İki Zümrüt
kayak liftinin geçerli günlük bilet fiyatı 15 € civarındadır.
Gruplar ve çocuklar için uygulanan indirimli fiyatlar
düşünüldüğünde günlük bilet ücretinin başlangıçta ortalama 12
€ olması gerçekçi olacaktır. Yıllık % 5 artış hesaba katıldığında
fiyat enflasyona ve kayağa daha yüksek fiyatlar ödemeye hazır
olan hedef kitlenin yükselen hayat standartlarına göre yükselir
Önümüzdeki 11 yıldan sonra, yıllık fiyat artışının sadece %2.5
olacağı düşünülmüştür.
Türkiye’ deki
düşünülmektedir.
Master Plan Erciyes
yıllık
nüfus
artışının
ATC – Austrian Tourism Consultants
%1
olduğu
Page 106
Günümüzde Türkiye nüfusunun % 12 ‘sinin kayak masraflarını
karşılayacak düzeyde olduğu tahmin edilmektedir. Kayak
masraflarını karşılayacak düzeyde olan kişi oranının her yıl %
5 artacağı öngörülmüştür.
Türk nüfusunun kayak masraflarını tam olarak karşılayan,
düzenli kayak yapan kısmı yaklaşık % 1,5 ‘tur. Bu oranda
yıllık %5 artış tahmin edilmektedir. (ilerideki 11 yıldan sonra
sadece %2,5) . Gerçek kayak yapan nüfustaki her kişi yılda
ortalama 5 gün kayar.
Erciyes/ Kayseri ‘nin Türk kayakçıları içindeki pazar payının
15 yıl içerisinde başlangıçtaki beşte birden üçte bire artacağı
öngörülmektedir.
Bu varsayımlara dayanarak, kayak merkezi, Çekirdek Kayak
Alanı işletiminin birinci yılı boyunca her gün 140.000 kayakçı
ağırlayacaktır. Bu, işletmenin ilk yılında yaklaşık 1.8 milyon €
gelir elde edeceğini gösteririr.
Ek olarak merkezin, işletiminin ilk yılında: Türk müşteri
sayısından % 35 fazla uluslararası müşteriyi de etkileyerek ve
625.000 € ek gelir elde etmesi beklenmektedir.
Ayrıca, spor merkezlerindeki restoran ve mağazaların birim
başına yıllık 20.000 € ‘ya kiralanması beklenmektedir. Kira
gelirinin her yıl % 5 artması beklenmektedir.
Gelirler hem sayı ve çeşitli birimlerin yürürlüğe konan
tarifelerine hem de pazarlama aktivitelerine dayanır. Daha
önce bahsedilen faktörler belediyeden, kayak lifti
işletmecilerinden ve diğer hissedarlardan etkilenirken genel
ekonomik gelişim yada ülkedeki güvenlik durumu gibi diğer
faktörler dış etkilere bağlı olarak büyürler.
Çekirdek kayak merkezinin ve birimlerin 11 yıllık bir dönemde
uygulanacağı varsayımına dayanarak bu kayak merkezinin
neredeyse 22 milyon € ‘luk bir iş hacmine liderlik edeceği
düşünülmektedir. Daha sonra çok sayıda senaryo gelirin
ayrıntılarına girecektir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 107
8.8 Anahtar Hizmetlerin Dolaylı Faydalarının Tahmini
Kayak lifti yapımının özellikleri otellerdeki ilave araştırmaları ve diğer altyapıları
tetikleyecektir. Ayrıca, dolaylı faydalar ilgili diğer sektörlerde yaratılacaktır.En
yakından ilgili olanlar kalacak yer tesisleri, spor mağazaları, kayak okulları ve
restoranlardır.Bu dolaylı faydalar ayrıca aşağıdaki varsayımlar kullanılarak
değerlendirilebilir:
Bu hesaplamalar ulusal ve uluslararası müşterilerin kayak
günleri sayısı hakkındaki varsayımlara dayanır
Önceden bahsedilen anahtar servislerin toplam kardan ortalama
%5 lik kar marjı elde ettiği öngörülmüştür.
Konaklamayla ilgili olarak, her uluslararası kayak gününün bir
gecelik kalıma eş olması öngörülmüştür. Buna karşın Türk
misafirlerin kayak günü sayıları Türk müşterilerin uygun gece
kalma sayısını karşılamak için 0,7 faktörü ile çarpılır. Gerekli
olan yatak sayısı (konaklama hizmetleri), gece kalımlarının
toplam sayısının kış sezonunda kalacak yer hizmetlerinin
ortalama 100 rezervasyon elde edeceği var sayımı
kullanılarak hesaplanmıştır. Ulusal müşterilerin gecede
ortalama 40 € uluslararası müşterilerin ise yıllık % 3 artışla
gecede ortalama 65 € harcadıkları varsayılmıştır.
Spor mağazası değerlendirmesi ise ayrıca toplam kayak günü
sayısına bağlıdır. Yerli müşterilerin her kayak günü için 2 €
yabancı müşterilerin ise her kayak günü için 4 € harcayacağı
varsayılmıştır.Bu rakamın yıllık artışı % 3 olarak tahmin
edilmektedir.
Kayak okulları düşünüldüğünde yıllık % 3 artışla Türklerin
günde ortalama 1 € yabancıların günde ortalama 2 €
harcayacakları tahmin edilmektedir.
Restoranlardaki harcamanın yıllık % 3 artışla Türkler için
günde ortalama 3,50 € yabancılar içinse ortalama 7 € olacağı
tahmin edilmektedir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 108
Finansal modelin içermediği dolaylı etkiler diger sektörlerle
doğrudan etkisi en az olanlardır. Bununla birlikte Avrupa
ülkelerindeki girdi-çıktı modelleri bu etkileri gösterir. Örneğin
Avusturya’ da turizm ve boş zaman endüstrisi GDP’ye
doğrudan yaklaşık % 8 katkıda bulunur. Girdi-çıktı modellerini
kullanarak diğer sektörlerdeki etkileri hesaplamada (reklam
acenteleri, çiftçilik, inşaat vb) turizm ve boş zaman
endüstrisinin GDP’ye katkısı %16 (yani doğrudan etkinin iki
katı kadar) ‘dır..
8.9 Finansal Model (Örnek) Varsayımları
Masraf ve bütçe tahminlerine ek olarak aşağıdaki tahminler Finansal Model için
gereklidir:
Birincil yatırım masraflarının %50 ‘si öz sermaye ve ödenekler
tarafından ve diğer %50’ nin kredi ile finanse edileceği
tahmin edilmektedir. Krediler değerlendirildiğinde, sermaye
masrafının kredi miktarının % 5 kadar olacağını tahmin
etmekteyiz.
Gelecek yıllardaki kardan geçmiş kayıpların çıkarılmasına izin
verilerek vergiler yuvarlak bir değerde, %35 olarak
hesaplanmıştır.
Yatırımın değerinin düşmesi , beklenen 5 yılda %20 , 10 yılda
%50 ve 30 yılda %30 beklentilerine dayanarak
hesaplanmıştır. Yeniden yatırımlar, kayak liftleri işletiminin
yıllık bakım masraflarıyla (işletim masraflarıyla kapsanmış) 15
yıllık planlama sürecinin üzerinde garanti edilmiş
olabileceğinden hesaba katılmamıştır
Finansal Modeller Terminal Değer düşünülerek 15 yıllık
hazırlanmıştır. Terminal Değer, Gordon Brown modeli baz
alınarak hesaplanmıştır. Diğer yandan geçen yılın serbest para
akış hasılatı yerine, yeniden yatırımların ortalama değeri
hesaba katılmış ve geçmiş yılın serbest para akışından
düşülmüştür. Bu değer, ortalama ekonomik yatırım ömrüne
bölünmüş hesaplama periodunun içindeki toplam yatırımın
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 109
karşılığıdır. Uzun dönem para akışı büyüme değerine Gordon
Brown modeli için ihtiyaç duyulmuştur
ve % 2 ile
değerlendirilir.
İndirim oranı, serbest risk oranı ve prim riskini içeren bir
değer olarak %8 şeklinde kullanılmıştır. İndirim oranını 9 ve
%10 ‘a artırmanın etkileri de gösterilmiştir.
Temel finansal model, tüm birimlerin 11 yıllık bir zaman
çerçevesinde uygulamaya geçeceğini tahmin etmiştir.
Finansal Model serbest para akışı , EBITDA( Hisse, Vergi, Değer Düşürme ve
Amortisman ‘dan önce kazanımlar) ve EBIT (Hisse ve Vergiden önce
kazanımlar)‘in tahmini hesaplamalarını içerir.
İndirimli Fiyat Akışı Modeli aşağıdaki ana bölümlerden oluşur:
Türkiye Gelirler
+ Uluslararası Gelirler
+ Kira Gelirleri
= Toplam Gelirler
- Toplam İşletme Masrafarı
= (EBITDA)
- Yatırımlar
- Sermaye Masrafları
- Vergiler
= Serbest Para Akışı
8.10 Senaryolar
Temel Senaryo :
Temel senaryonun özet tablosu belirtilmiştir. Temel senaryo ,yukarıda belirtilen
tüm Birimlerin ve Çekirdek Kayak Alanı’nın 11 yılda yürürlüğe konması
tahmininine dayanır. Hesaplamalara göre € ‘nun net değeri ile 9.908.262€ kayak
liftlerinden elde edilecektir. Yakından ilgili hizmetler (konaklama, restoranlar,
spor mağazaları ve kayak okulları) hesaba katıldığında toplam Net Değer
38.478.617 € olacaktır. Temel senaryo bu yüzden merkezin hayata geçirilmesini
açıkça önermektedir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 110
Duyarlılık Analizleri:
Duyarlılık Analizleri nispeten yüksek belirsizlikle nitelendirilmiş parametrelere
dayanır. Yatırımlar ve işletim masrafları hakkındaki parametrelerin çoğu istikrarlı
pazar oluşumları kadar iyi tahmin edilebilir. Diğer yandan ,gelir kısmında yüksek
belirsizlikler üstün gelir. Bu aşamada, Türkiye’de kayak mı yoksa diğer kış
sporları mı akım haline gelecek, tahmin etmek çok zordur. Bu anahtar sorudur ve
Duyarlılık Analizleri parametrelerdeki ufak değişikliklerin Türkiye‘deki kayak
kitlesinin
modeldeki muazzam değişikliği yönlendirmesine yol açtığını
göstermiştir. Ayrıca yabancı turistleri etkilemedeki başarısı da çok güçlüdür.
Temel senaryo Türk nüfusunun % 12 sinin kayak masraflarını karşılayabildiği
varsayımıdır ve bu nüfusun %1,5 ‘ i ( sayı yıllık % 5 artar) tam olarak kayak
yapar , bundan çıkan sonuç Türk Kayak Nüfusunun 130.000 olduğudur. Temel
senaryoda Türk Kayak Nüfusu 15 yılda yaklaşık 450.000’ e yükselecektir. Kayak
ve kış sporları bir akım haline geldiği takdirde bu rakam yüksek ihtimalle
geçilecektir. Diğer yandan eğer – herhangi bir sebebten dolayı - kayakçıların
toplam sayısı, yukarıdaki beklentilerin gerisinde kalırsa önemli etkileri olacaktır.
Örneğin , eğer kayağa mali gücü yeten Türk’ler % 5 oranında artmaz ve sadece
% 2 de kalırsa Net Mevcut Değer, birimlerin hayata geçirilmesinde olumsuz
olur. Yabancı misafirlerin sayısı temel modelden farklı olursa benzer etkiler
görülebilir.
Diğer yandan Net Mevcut Değerin, tüm merkezin hayata geçirilme sürecine ters
etkisi olurken, Merkezi Kayak Alanı (Gelişme Safhası I) için yada seçilmiş
Birimler’in, Birimler’in gelişim yaklaşımındaki güzelliği gösterme sürecine,
olumlu etkisi olabilir.
Yukarıdaki örneği alırsak, Destinasyon Müdürü ve belediyenin belirlediği Proje
Müdürü 4. yılda Türkiye ‘deki kayak nüfusunun beklenenden az arttığını fark
eder. (örneğin Türk’lerdeki kayak nüfusunun artışı %5 yerine %2 de kalır ve
ilerideki 8 yılda %1 de kalırsa).
Ayrıca, düşük talebe göre fiyat artışı %5 değil de %2 olabilir ve gelecek 8 yılda
da % 1 olabilir. Verilen bu durumda, Belediye ilave birimlere yatırım yapmamaya
karar verebilir. Bu taktirde Çekirdek Kayak Alanının uygulamaya geçmesinin
Net Mevcut Değeri hala 2.114.649. € olabilir. Dolaylı etkiler hesaba katıldığında
Net Mevcut Değer 20.179.111 € olabilir, bu durum Çekirdek Kayak Alanının her
durumda inşa edilmesi gerektiğini vurgular.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 111
Uzun vadeli projelerde çok önemli olan diğer parametre, indirim oranıdır. Temel
modelin indirim oranı % 9’a çıkarsa Kayak Lifti İşletmeleri’nin Net Mevcut
Değeri -1.239.016 € olabilir, dolaylı etkiler 21.890.660. € olarak düşünülür.
İndirim oranı % 10’a yükseldiği taktirde Kayak Lifti İşletmeleri’nin Net Mevcut
Değeri -8.842.510 € ‘ya düşebilir diğer yandan yakından ilgili etkiler
düşünüldünde Net Mevcut Değer hala 10.322.235. € olabilir. O nedenle bir kamu
ortağının bakış açısından bakıldığında, indirim oranı arttırılırsa proje
uygulanmalıdır.
Uluslararası pazardaki yüksek etkiler gibi iyi durum senaryoları kayak lifti
işletmelerini yüksek karlı bir iş haline getirebilir. Örneğin, Temel senaryoyla
başlarsak, uluslararası kayak günlerinin, Türk misafirlerle gerçekleştirilen kayak
günlerine olan oranının 0,35 olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam 0,40 ‘ a
yükselirse Kayak Lifti İşletmeleri’nin Net Mevcut Değer ‘i 16.990.447 € ‘ya
çıkabilir ve yakından ilişkili doğrudan etkiler düşünüldüğünde 47.363.786. € ‘ya
yükselebilir.
Böylece, özetle, Merkezi Kayak Alanı ‘nı (Gelişim Safhası I) gerçekleştirmek
şiddetle tavsiye edilmektedir. 3. ve 4. yıllardaki asıl talebe dayanarak, ek
Birimlerin hayata geçirilip geçirilmeyeceğine , geçirilecekse bunun ne zaman
olacağına karar verilmelidir. Eğer talep durumları olumluya dönerse, hızlı bir
büyüme (Gelişim Safhası II) tavsiye edilir. Ayrıca, Duyarlılık Analizleri, hem
Türkiye’deki kayak nüfusunu artırmış hem de merkezin yurtiçi ve yurtdışı
pazarlamasının üstün önemini kanıtlamıştır. Bir de rekabet açısından
değerlendirirsek, kayak liftlerini basitçe inşa etmek yeterli olmayacaktır. Master
Plan boyunca tartışıldığı gibi, turistik bir ürün satmak için ; kalacak yer, spor
mağazalarındaki hizmet kalitesi, kayak eğitmenlerinin nitelikleri, kaliteli
restoranlar ve kafeler, çeşitli boş zaman hizmetler ...vb. gibi elementlerden oluşan
birçok farklı deneyimler yaratılması gerekir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 112
9
Nihai Tavsiyeler
Erciyes Dağı, uluslararası rekabet edebilecek bir kayak merkezi
yapabilmek için mükemmel bir arazi ve topografya sunmaktadır.
Dağın durumu ve iklim koşulları, yapay kar hizmetleriyle en az 5
aylık kış sezonunu garanti etmektedir. Dağda, tüm kayak alanını
yeterli yapay karla kaplayacak miktarda su rezervi
bulunmaktadır.
Uzun bir kış sezonu garantilemek kayak
merkezleri için en önemli şeydir ve bu durum Erciyes Dağı’nda
sağlanacaktır.
Büyükşehir Belediyesine yaklaşık 30 km olan iyi konumundan,
Türkiye’nin diğer büyük şehirlerine olan rahat uçak ve otobüs
bağlantısından ve diğer uluslarası şehirlerden Kayseri’ye olan
uçak ve otobüslerden dolayı Erciyes Dağı geniş potansiyelli bir
pazara hizmet verebilir.
Kayak ve diğer kış sporları Türkiye’de henüz çok popüler
değildir. Fakat, Doğu Avrupa’daki yada Arap Dünyası’ndaki
(örn. Dubai) gibi yüksek bir ekonomik büyüme oranına sahip
gelişen ülkelerde, kayak ve kış sporlarına, artan bir ilgi
gösterilmektedir. Bu nedenle, Türkiye’ de de kayak zevki, artan
sayıda insanlar üzerinde etkisini gösterecektir. Ek olarak, Orta
Doğu ya da Doğu Avrupa’da gelişen uluslararası pazarlara
yüksek kaliteli bir kayak merkeziyle geçilebilir.
Hem kayak yapmanın Türkler arasında popüleritesini artırmak,
hem de uluslararası pazarlara geçmek çok güçlü ve profesyonel
pazarlama aktiviteleri gerektirir. O nedenle, bu iş için Hedef
Yönetimi ve Pazarlama Ofisi ‘nin kurulmasını öneriyoruz.
Ayrıca, uluslararası pazarlara geçmek için, tüm unsurlarda
misafirlerin deneyimlerinde etki bırakarak mükemmel bir kalite
sunmak çok önemlidir. Bu etki; eğimlerin kusursuz
temizlenmesini, iyi organize edilmiş sıra sistemlerini, yabancı dil
bilen yüksek kaliteli kayak eğitmenlerini, uluslararası güvenlik
kurallarına sadık kayak kiralama sevislerini, müşterilerin
beklentilerini karşılayan kalacak yer hizmetlerini, restoranları,
dağ kulubelerini, çeşitli alternatif aktiviteleri ve cazip unsurları
vb... içerir.
Kayak tatilleri genelde yaz tatillerinden daha pahalıdır ve bu
nedenle misafirler daha talepkardır! Bu yüzden, ilk olarak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bir proje müdürü
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 113
görevlendirmesini ve ikinci olarak resort yapımının ilk yıllarında
yerel yetkililere rehberlik yapacak deneyimli idareciler
görevlendirmesini öneririz. Ayrıca, kayak liftlerinin işletimi ve
yapay kayak yapımının sorumluluğunu üstlenecek kayak
bantlarında başarılı uzmanlar gerekmektedir.
Turistik teklif yalnızca kayakta değil bunun yanında Master
Planda bahsedilen, olası deneyimlerin geniş spektrumunu sunan
ve tüm aile için ilginç hale getirecek diğer aktivitelerde de
yoğunlaşılmalıdır.
Büyüme yaklaşımları iki ana safhada öngörülmüştür. İlk olarak
Merkezi Kayak Alanı’nın ve Erciyes Köyü’nün gelişimi, ikinci
olarak da birimsel gelişme safhası öngörülmüştür.
Merkezi Kayak Alanı, Hacılar ‘daki muhteşem kayak pistlerini
geçitteki aktif kayak liftlerine bağlar. Tecrübesiz kayakçıları
Hacılar’dan geçite getirip götürecek bir “Kayak Safarisi”
önerilir. Diğer yandan bu temel bağlantı, merkezi usta kayakçılar
için çekici yapan zorlu pistler ve kayak liftleri ile zenginleştirilir.
Master Plan, birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilebilecek
dört birim sunmuştur. Vizyon, açıkça, bu dört birimi inşa etmek,
hayata geçirmek ve uluslararası başlıca hadiselere ev sahipliği
yapmak olacaktır. Fakat, yatırımcı için finansal risk, bu birimsel
ve esnek yaklaşım tarafından, birkaç yıl içindeki olası talep
hesaba katıldığında önemli ölçüde azaltılacaktır.
Son gelişim planı, yaklaşık 500 hektarlık kayak akışı sağlayan 20
kayak lifti yaratmayı öngörür. Merkezin toplam konuk kapasitesi
gelişimin tamamlanmasıyla günlük yaklaşık 30.000 kişi
olacaktır. En yüksek kayak lifti, kayak yapmayı Kış başından
bahar sonuna kadar sürdürecek olan 3357 metreye erişecektir.
Erciyes Köyü, kayak klüpleri için dolapları olan bir cemiyet evi,
bir cami, piknik ve barbekü alanları...vb. hizmetleri olan sevimli
bir Alp Köyü gibi planlanmıştır. Ayrıca, köyün genel plan ve
mimarisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki sorumlu proje
müdürüne oteller, restoranlar ve diğer hizmetler inşa eden özel
yatırımcılara net bilgi ve anahatları verme imkanını
sağlamaktadır.
Kış sezonunun tamamlayıcısı olarak, dağ bisikleti turları,
yürüyüşler, tırmanma hizmetleri, binicilik, tenis...vb. gibi çeşitli
aktiviteler planlanabilir. Ek olarak, gittikçe zenginleşen yerli
nüfusa faydası olacak,yerli ve yabancı turistleri hedefleyen bir
golf kursunun inşa edilmesi tavsiye edilmiştir. Özellikle yazın,
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 114
Erciyes Dağı’nın etekleri temiz have ve ılımlı sıcaklarıyla
avantaj sağlar. Golf kursunun yakınında, Öksüzler Yurdu
istasyonundan Hacilar’a giden yolda bir spor, sağlık ve konferans
otel inşa etmek etkileyici olacaktır.
Kayak liftleri, pistler, yapay kar yapımı hizmetleri, Çekirdek
Kayak Alanı için servis merkezleri için gerekli yatırım yaklaşık
40 milyon €’dur. Merkezi Kayak Alanı ve Tüm ek birimler için
gerekli yatırım yaklaşık 100 milyon € ‘dur. Ek olarak, oteller,
restoranlar ve diğer hizmetler için özel yatırımcılardan toplam
300 milyon €’luk bir yatırım öngörülmüştür.
Merkezi Kayak Alanı ve Tüm Birimlerin hayata geçirilmesi için
Net Mevcut Değer; temel finansal modelde olumludur. Şayet
beklentiler azaltılacak olursa, Net Mevcut Değer belki tüm
birimler için değil ama hala Merkezi Kayak Alanı için olumlu
olacaktır. O nedenle, finansal analiz merkezin hayata
geçirilmesini tavsiye eder. Eğer dolaylı etkiler, oteller,
restoranlar, mağazalar, kayak okulları ...vb gibi yakından etkili
sektörler düşünüldüğünde bu durum daha çok gerçektir.
Bu nedenle, Merkezi Kayak Alanı’nın olabildiğince çabuk
gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Bu birincil yatırım
kayak hizmetleriyle yaklaşık 40 milyon € olacaktır. Ek olarak,
bu hedef, oteller, apart evler, restoranlar...vb için özel
yatırımcılardan da bir 40 milyon €’luk yatırımı tetikleyecektir.
Master Plan Erciyes
ATC – Austrian Tourism Consultants
Page 115
Döküman Başlığı:
İLAVE
KIŞ SPOR MERKEZİ HARİTASI
Viyana, Aralık 2006
Proje Başlığı:
MASTER PLAN
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes’te
Turizm ve Kış Sporları Gelişimi
Yüklenici:
ATC Austrian Tourism Consultants GmbH
Kratochwjlestr. 12/2/67, A-1220 Vienna
Tel.: +43 (0) 1 263 71 17-0, Fax.: +43 (0) 1 263 71 17-7
Döküman Başlığı:
İLAVE
ANA BÖLGENİN HARİTASI
Viyana, Aralık 2006
Proje Başlığı:
MASTER PLAN
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes’te
Turizm ve Kış Sporları Gelişimi
Yüklenici:
ATC Austrian Tourism Consultants GmbH
Kratochwjlestr. 12/2/67, A-1220 Vienna
Tel.: +43 (0) 1 263 71 17-0, Fax.: +43 (0) 1 263 71 17-7
Döküman Başlığı:
İLAVE
BARBEKÜ ALANININ HARİTASI
Viyana, Aralık 2006
Proje Başlığı:
MASTER PLAN
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes’te
Turizm ve Kış Sporları Gelişimi
Yüklenici:
ATC Austrian Tourism Consultants GmbH
Kratochwjlestr. 12/2/67, A-1220 Vienna
Tel.: +43 (0) 1 263 71 17-0, Fax.: +43 (0) 1 263 71 17-7
Döküman Başlığı:
İLAVE
KIŞ SPOR MERKEZİNİN 3BOYUTLU
GÖRÜNTÜLERİ
Viyana, Aralık 2006
Proje Başlığı:
MASTER PLAN
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes’te
Turizm ve Kış Sporları Gelişimi
Yüklenici:
ATC Austrian Tourism Consultants GmbH
Kratochwjlestr. 12/2/67, A-1220 Vienna
Tel.: +43 (0) 1 263 71 17-0, Fax.: +43 (0) 1 263 71 17-7

Benzer belgeler