Tablo 10. Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Transkript

Tablo 10. Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Tablo 10. Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Not: Bu tablo ile ilgili koşullar (101, 121), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda
yer almaktadır.
Kod
1001
1002
1003
1003.1
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1010.1
1010.2
1011
1012
1012.1
1012.2
1012.3
1012.4
1012.5
1012.6
1012.7
1012.8
1012.9
1012.10
1012.11
1012.12
1012.13
1012.14
1012.15
1013
1014
1015
1015.1
1015.2
1016
1017
1018
1018.1
1018.2
1018.3
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
Bilim Alanı
Acil Tıp
Adli Tıp
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Aile Hekimliği
Anatomi
Anesteziyoloji
Beslenme ve Diyetetik
Biyofizik
Biyoistatistik
Biyokimya
Biyokimya
Klinik Biyokimya
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Alerji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları (Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Endokrinoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Enfeksiyon Hastalıkları (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Gastroenteroloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Genetik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Göğüs Hastalıkları (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Hematoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
İmmünoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Kardiyoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Nefroloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Neonatoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Nöroloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Onkoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Deniz ve Sualtı Hekimliği
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Endodonti
Konservatif
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Farmakognozi ve Farmasötik Botanik
Farmakoloji
Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Toksikoloji
Farmasotik Kimya
Farmasötik Teknoloji
Farmasötik Toksikoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Fizyoloji
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
Koşul No
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
Kod
1029.1
1029.2
1030
1032
1032.1
1032.2
1032.3
1032.4
1032.5
1032.6
1032.7
1032.8
1033
1034
1034.1
1034.2
1034.3
1034.4
1034.5
1034.6
1034.7
1034.8
1034.9
1034.10
1034.11
1035
1036
1037
1038
1039
1039.1
1039.2
1039.3
1039.4
1039.5
1039.6
1039.7
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1051.1
1051.2
1052
1053
1054
Bilim Alanı
Halk Sağlığı
İş Sağlığı
Hava ve Uzay Hekimliği
Hemşirelik
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Ebelik
Halk Sağlığı Hemşireliği
Hemşirelik Esasları ve Yönetimi
Psikiyatri Hemşireliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Histoloji ve Embriyoloji
İç Hastalıkları
Alerji (İç Hastalıkları)
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları (İç Hastalıkları)
Fizyopatoloji (İç Hastalıkları)
Gastroenteroloji (İç Hastalıkları)
Geriatri (İç Hastalıkları)
Hematoloji (İç Hastalıkları)
İç Hastalıkları
İmmünoloji (İç Hastalıkları)
Nefroloji (İç Hastalıkları)
Romatoloji (İç Hastalıkları)
Tıbbi Onkoloji (İç Hastalıkları)
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak, Burun ve Boğaz
Mikrobiyoloji
Bakteriyoloji
İmmünoloji
Klinik Mikrobiyoloji
Mikoloji
Mikrobiyoloji
Parazitoloji
Viroloji
Nöroloji
Nöroşirurji
Nükleer Tıp
Odyoloji
Oral Diagnoz ve Radyoloji
Ortodonti
Ortopedi ve Travmatoloji
Pedodonti
Periodontoloji
Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi
Protetik Diş Tedavisi
Psikiyatri
Çocuk Psikiyatri
Erişkin Psikiyatri
Radyasyon Onkolojisi
Radyodiagnostik
Spor Hekimliği
1055 Tıbbi Biyoloji
1055.1 Tıbbi Biyoloji
Koşul No
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
Kod
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1061.1
1061.2
1061.3
1061.4
1061.5
1062
1062.1
1062.2
1062.3
1062.4
1062.5
1063
1063.1
1063.2
1063.3
1064
1064.1
1065
1065.1
1065.2
1065.3
1065.4
1066
1067
1068
Bilim Alanı
Tıp Eğitimi
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Tıbbi Patoloji
Tıp Tarihi ve Etik
Üroloji
Veteriner Temel Bilimleri
Anatomi
Biyokimya
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik
Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Farmakoloji ve Toksikoloji
Mikrobiyoloji
Parazitoloji
Patoloji
Viroloji
Veteriner Zootekni ve Hayvan Besleme
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Veteriner Klinik Bilimleri
Cerrahi
Doğum ve Jinekoloji
Dölerme ve Suni Tohumlama
İç Hastalıkları
Tıbbi Genetik
İmmünoloji
Adli Bilimler
Koşul No
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra
aşağıdaki koşullar aranır.
(Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik unvanı iktisap edildikten sonra, doçentlik
başvurusunda bulunulacak olan anabilim dalında özgün bilimsel yayın ve çalışmaların yapılmış
olması.)
Koşul No
Başvuru Koşulları
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili aşağıdaki özelliklerde;
en az sekiz (8) adet makale yayınlamış olmak;
I. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış,
doktora veya tıpta uzmanlık unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışmalardan üretilmiş en
az beş (5) adet özgün araştırma makalesi :
101
a. En az ikisinde adayın birinci isim olması gerekmektedir.
b. Diğer üç makaleden bir tanesi(birinci isim dışındaki) doktora ya da uzmanlık/yan
dal uzmanlık tezinden üretilmiş olabilir.
c. Tıp ve Veteriner Bilimleri alanında en az bir yayının SCI, AHCI ya da SSCI
kapsamındaki bir dergide olması gerekir.
II. Diğer makaleler (5 özgün araştırma makalesi dışında kalan 3 makale)
uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde de yayınlanmış olabilir (Bir tanesi
derleme veya olgu sunumu olabilir).
1. Kısaltmalar :
•
•
•
•
•
•
•
•
SCI
: Science Citation Index
SCI-Expanded : Science Citation Index-Expanded
SSCI
: Social Sciences Citation Index
AHCI
: Art and Humanities Citation Index
IM
: Index Medicus
DI
: Dental Index
EI
: Engineering Index
CMCI
: CompuMath Citation Index
2. Tanımlar:
Ulusal hakemli dergi : ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi.
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/

Benzer belgeler