MLA FORMATINDA KAYNAK GÖSTERME VE KAYNAKÇA

Transkript

MLA FORMATINDA KAYNAK GÖSTERME VE KAYNAKÇA
MLA FORMATINDA KAYNAK GÖSTERME VE KAYNAKÇA HAZIRLAMA
(MLA 7. basımına dayalı kurallar)
Aşağıda Proje Hazırlama Kılavuzu’nda geçen ve okulumuzun kaynak gösterme konusunda standart olarak kabul ettiği
MLA formatının ayrıntılarını görebilirsiniz.
Below is the citation guide in MLA format. The seventh edition of MLA handbook is available in the library in English.
TEK YAZARLI KİTAP
Metin İçinde Kaynak Gösterme: (Yazar Soyadı Sayfa Numarası)
Örnek: (Alpay 81)
Kaynakçada: Soyad, Ad. Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi, Yayımlandığı tarih.
Örnek: Alpay, Meral. Harf Devrimi. İstanbul: Can, 2006.
(kitap adları italik olarak yazılır)
YAZAR ADI BELİRTİLMEYEN KİTAP
Metin İçinde: (Kitap adının ilk kelimesi Sayfa Numarası)
Örnek: (Kaynak 81)
Kaynakça Örneği: Kaynak Gösterme El Kitabı. İstanbul: Redhouse, 2001.
WEB SiTESiNDEN ALINTI
“Makale adı”. Web sitesinin adı. Web sitesinden alıntı yapıldığı belirtilir; bunun için Web yazmak
yeterli. En sonda bu web sitesinden bilginin alındığı tarih belirtilir.
Örnek: “Depremler”. Vikipedi. Web. 25.09.2011
DERGİDEN MAKALE ALINTISI
Metin içinde: Yazar varsa: (soyadı sayfa no)
Örnek: (Erkun 58)
Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt. Sayı (Yıl): Sayfa no.
Örnek: Erkun, Rıza Cem. “Elektronik Yayıncılık”. PC Magazine 3. 150 (1995): 58
Yazar yoksa (tırnak içinde dergi adı ve sayfa numarası)
Metin içinde: (Geleceğin… 43)
Kaynakçada: “Geleceğin PC’leri Geliyor” PC World 4. 32 (1995): 43
ANSİKLOPEDİ
Madde başlığı tırnak işareti içinde, ardından ansiklopedinin adı italik olarak yazılır ve en sonuna
yayın yılı eklenir.
Örnek: “Taiping Ayaklanması.” Ana Britannica, 2004.
Metin içinde kaynak gösterirken madde başlığının ilk kelimesi ve cilt numarası yazılır.
Örnek: (Taiping)
FiLM
Örnek: Uzak. Yön. Nuri Bilge Ceylan. Özen Film, 2002. Film
VERi TABANI
Kaynakçada: Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt. Sayı (Yıl): Sayfa. Veri Tabanı. Web veya
Basılı. Erişim tarihi
Örnek: "Crossing The Great Divide." Military History 28.5 (2012): 58. MAS Ultra - School Edition. Web.
12 Dec. 2011.
ELEKTRONiK DERGi
Örnek: Taş, Tevfik. “İstanbul, Gölgedeki Gelecek.” Atlas. Web. 1 Eylül 2005.
ELEKTRONİK KİTAP
Örnek: Tunç, Ayfer. Ömür Diyorlar Buna. 2002. 31 Ağustos 2005. www.altkitap.com
PERFORMANS: PİYES, OPERA, BALE
Sahne yapıtlarında sırasıyla yapıt adı, yazar, yönetmen, oyuncu/oyuncular yazılır. Yapıtın
sahnelendiği yer ve şehir adı ve en son da izlenen tarih belirtilir.
Örnek: IV. Murat. Turan Oflazoğlu. Yön. Engin Uludağ. Oy. Hüseyin Köroğlu. Harbiye Muhsin Ertuğrul
Sahnesi. İstanbul. 3 Eylül 2005.
TELEVİZYON VE RADYO PROGRAMLARI
Örnek: Yüzyılın Senfonisi. Emre Kongar. TRT2, Istanbul. 8 Mart 2011. Televizyon
RESİM, HEYKEL, FOTOĞRAF
Yapıttan sorumlu kişi verilir. Ardından eserin adı ve bulunduğu yer müze, galeri, ve şehir adı
belirtilir.
Örnek: Günsur, Nedim. Sokaklar. Modern Sanat Müzesi. İstanbul.
(Fotoğrafçısı bilinen bir fotoğraf için konuyu anlatan başlık, kimin çektiği ve tarih belirtilir.)
Örnek: Hisar Okulları Görünümü, İstanbul. Ozan Arslaner. 3 Eylül 2011.
iLAN, REKLAM
Örnek: Ekolojik Pazar. Reklam. CNNTürk. 15 Aralık 2010.
KiŞiSEL GöRüŞME, RöPORTAJ
Örnek: Güven, Banu. Kişisel görüşme. 6 Mart 2011.
BİRDEN ÇOK YAZARLI KİTAP
Metin İçinde: (Tonta, Bitirim ve Sever 59)
Kaynakçada: Tonta, Yaşar, Yıltan Bitirim ve Hayri Sever. Türkiye Arama Motorları. Ankara: Total, 2002.
BASIM BİLGİSİ OLAN KİTAP
Metin İçinde: (Güvenç 153)
Kaynakçada: Güvenç, Bozkurt. İnsan ve Kültür. 3.bs. İstanbul: Remzi, 2009.
Not: 1. basımlarda bu bilgi yer almaz.
ÇEVİRENİ OLAN KİTAP
Metin İçinde: (Bloomberg 182)
Kaynakçada: Bloomberg, Marty. Kütüphane Teknisyenleri. Çev. Nilüfer Tuncer. Ankara: Türk
Kütüphaneciler Derneği, 2008.
AYNI YAZARIN BİRDEN ÇOK ESERİNDEN ALINTI:
Metin İçinde: Yazarın soyadı ve kitabın ilk kelimesi
Örnek: (Barutçugil “Bilgi” 189)
Kaynakçada: İki farklı eser ayrı ayrı yazılır.

Benzer belgeler