Logopedist - gesunde

Transkript

Logopedist - gesunde
Logopedist
Logopedistlik, Federal Almanya genelinde geçerli bir yasal düzenlemeye göre uygulanır.
Meslek İhtisas Okullarında 3 yıl süreneğitim devlet sınavıyla sona erer.
Logopedistlerin görevleri nelerdir?
- Ses, dil, konuşma, yutkunma ve yemek yeme bozukluğu olan hastaları muayene etmek,
bilgilendirmek ve tedavi etmek
- Gırtlak ameliyatları sonrasında hastanın tedavisi
Logopedistler nerelerde çalışır?
- Hastane ve kliniklerde
- Rehabilite merkezlerinde
- Logopedi muayenehanelerinde
- Logopedi okullarında
- Sağaltım ve özel pedagoji merkezlerinde
(in sonder- und heilpädagogischen Einrichtungen)
Bu meslek için hangi koşullar tercih nedenidir?
- Tıb, psikoloji ve pedagojiye ilgi duymak
- Sözlü ve yazılı dilde güçlü ifade yeteneği
- İyi bir ses ve işitme yetisi
- İyi bir müzik kulağı ve duyarlılık
- Sorumluluk bilinciyle ve bağımsız çalışabilmek
Ön koşul: En az 18 yaşında olmak ve Realschulabschluss veya eşdeğerde bir diploma
Eğitim sonrası yükselme olanakları nelerdir?
Okul bittikten sonra birçok kurs ve eğitim seminerleriyle meslekte yükselme ve uzmanlaşma
olanaklarından bazıları şunlar:
- Duyusal entegrasyon terapisi (sensorische Integrationstherapie)
- Hastane ve muayenehanelerde bölüm başkanlığı (Leitungsfunktionen)
- Nefes terapisi (Atemtherapie)
- Sağırlık pedagojisi (Gehörlosenpädagogik)
- Terapik, pedagojik ve sanatsal yaratı olarak „dil“‚in kullanımı (Sprachgestaltung)
Abitur ile alttaki branşda akademik eğitime
devam etmek mümkündür:
- Dipl. Öğretim ve Araştırma Görevlisi (Dipl. Lehr- und Forschungslogopäde)
Daha geniş bilgiye nereden ulaşabilirim?
- Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu’na bağlı Meslek Enformasyon Merkezi’nden (BIZ)
- www.berufenet.de internet adresinden
- İlgili okullardan
Eğitim kurumları:
IB-Medizinische Akademie Berlin
Staatlich anerkannte Schule für Logopädie
Besselstr. 13, 10969 Berlin
Tel.: 25930920
[email protected]
http://www.med-akademie.de
Charite Universitätsklinikum
Klinik für Audiologie und Phonimatrie
Staatlich anerkannte Lehranstalt für Logopäden
Fabeckstr. 60-62, 14195 Berlin
Tel.: 8445 6830
[email protected]
http://www.charite.de
DIE SCHULE - IFBE med. GmbH
Staatlich anerkannte Lehranstalt für Logopädie,
Tieckstraße 11, 10115 Berlin
Tel.. 2833475
[email protected]
www.die-schule.de/standort/info/index.php?id=3

Benzer belgeler

Sağlık- ve Hasta Bakıcılığı - gesunde

Sağlık- ve Hasta Bakıcılığı - gesunde Eğitim sonrası yükselme olanakları nelerdir? Okul bittikten sonra birçok kurs ve eğitim seminerleriyle meslekte yükselme ve uzmanlaşma olanaklarından bazıları şunlar: - Duyusal entegrasyon terapisi...

Detaylı