Sunum için tıklayınız. - 2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi

Transkript

Sunum için tıklayınız. - 2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi
SU
Prof.Dr.Çağatay Güler
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı AD
Ocak2009, Nisan 2009, Nisan2014, Şubat 20
Suyun başlıca kullanım alanları
- İçme suyu ve yemek pişirme amacıyla
- Kişisel temizlik, yıkanma ve bulaşık yıkama
- Ev temizliği
- Isıtma ve hava koşullandırma
- Kentsel sulama
- Sokakların temizlenmesi
- Mesire etkinlikleri, yüzme havuzları ve oyun alanlarının sulanması
- Süsleme amaçlı, çeşmeler, havuzlar, fıskiyeler vb
- Su gücünden elektrik elde etme ve buhar gücü sağlanması
- Ticari ve endüstriyel amaçlar, endüstriyel süreç suyu ve soğutma
- Yangın söndürme ve korunma
- Atıkların uzaklaştırılması
• Bir toplumda bireylerin su gereksinimi kişi
başına 24 saatlik sürede litre olarak
tanımlanır.
Kişi başına su tüketimini
etkileyen etmenler
1. Toplumun nitelendiricileri
-Ekonomik koşulları
-Kişisel alışkanlıklar ve sağlık eğitimi
-Yaşama standardı
2. Kentsel büyüme
3. Endüstriler
4. İklim koşulları
5. Su hizmetinin karakteristikleri
-Su kalitesi
-Su basıncı
-Maliyet
-Suyun ölçülmesi ya da kuruşlandırılması
-İyi işletme ve bakım
• Yapılan hesaplamalara göre, nüfusu beş bine kadar olan
yerleşim bölgelerinde yaşayanlar günde kişi başına 24
saatte 50-60 litre kadar suya gereksinme duyarlar.
• Nüfusu beş bin ile elli bin arasında değişen yerleşim
bölgelerinde yaşayanlar için 60-100 litrelik/gün suya
gerek vardır. Asya ve Afrika ülkelerinde bunun %10
undan daha azı sağlanabilmektedir.
• Nüfusu elli binin üzerinde olan yerleşim bölgelerinde
yaşayanların su gereksinimi ise 24 saatte kişi başına yüz
ile bin litre arasında değişir.
• Kısal kesimde 20-25 litre/gün yeterli olabilir.
• Tipik Amerikan toplumu için bu değerler
ortalama kişi başına tüketim değeri olarak
600 litre/gün olarak verilmektedir.
ABD de kullanılan suyun
dağılımı
Kulanım
%
ABD de evde kullanılan suyun
kullanım yerlerin
Kullanım yeri
%
Evlerde
40
İçme ve yemek pişirme 5
Ticari
15
Banyo
30
Tuvalet
40
Çamaşır yıkama
15
Endüstriyel
25
Kamu
5
Bulaşık yıkama
5
Belirsiz
15
Çeşitli
5
Toplam
100
Toplam
100
En yüksek su kullanım günü
• Su kaynakları planlanırken “ortalama
günlük talebe” göre değil “en yüksek su
kullanım gününe” göre planlanmalıdır.
Genellikle yaz aylarında saptanan bir
değerdir. Bu değer günlük talebin
%150’sidir. average daily demand
• maximun daily usage
Günün pik talebi
• Ayrıca her şebeke günün pik talebini
sağlayacak biçimde planlanmalıdır. Bu
değer en yüksek günlük talebin %150300’üdür. Küçük topluluklarda ve
yerleşimlerde yangın söndürme
gereksiniminin eklenmesi gerekeceğinden
bu değer daha yüksektir.
Güvenli su sunumu
• “Güvenli su sunumu” tasarımlanırken
belirlenen sürenin sonunda, ulaşılacak
nüfusun gereksinimin sağlayacak su
miktarıdır ve bu süre 10-50 yıllık bir
süredir. Güvenli su sunumu yılların %95’i
ya da 20 yıllık sürenin 19 yılı için yeterli
miktardır. Endüstriyel bölgeler gibi
güvenilirliğin çok önemli olduğu bölgelerde
yılların %99’unda talebi karşılayabilecek .
Değişik su kaynaklarının
özellikleri
Yöntem
Nitelik
Kaynaklar
İyi kalite
ve sızıntılar
Miktar
Yerçekimi etkisindeki
kaynaklarda mevsimsel
oynamalar, akar
artezyenlerde küçük
oynamalar dışında iyi.
Maliyet
Oldukça düşük
maliyet, boru hatlarına
bağlı olarak maliyet
artar.
Gölet ve
göller
Küçük su kitlelerinde nitelik Sağlanan miktar genellikle
kötü, büyük göllerde nitelik iyi, kurak mevsimlerde
iyi olabilir ancak etkin arıtım azalabilir.
gerekir.
Akarsu ve
ırmaklar
Dağ akarsularında iyi, diğer
akarsularda kötü, arıtım
gerekir.
Orta, mevsimsel oynamalar Yönteme göre ortaolur; bazı akarsular kurak
yüksek. Pompalar ve
mevsimlerde kuruyabilir.
arıtım maliyeti artırır.
Yağmur
suları
Orta-kötü, dezenfeksiyon
gerekir.
Orta ve değişken; kurak
mevsimlerde sağlanamaz;
depolama gereksinimi.
Pompa sistemleri ve
arıtım gereksinimi
maliyeti artırır.
Çatı sistemlerinde
düşük-orta; zemine
kurulanlarda maliyet
yüksek.
Çevre
Sosyal
çevre
Fizikojeokimyasal
çevre
Biyolojik
çevre
Deri
Solunum sistemi
Sindirim sistemi
İNSAN
Çevre
Sosyal
çevre
Fizikojeokimyasal
çevre
İNSAN
Deri
Solunum sistemi
İçsalgı
sistemi
Dolaşım
sistemi
Üreme sistemi
Biyolojik
çevre
Sindirim sistemi
Etkilenen
vücut
sistemleri
Sinir
sistemi
Boşaltım
sistemi
Uçartozlar, çökelme
Hava kirliliği
Asit yağmuru
Toprak kirliliği
Kirli sularla sulanan ve
topraktan kirleticileri
alan bitkiler
Kirli içme ve
kullanma suyu
Katı atıklar
Atıklar
Su kirliliği
Sıvı atıklar
Kirli suda yüzme vb.
Sucul canlılarda besin
zincirinde biyolojik
büyüme
Anneanne
Anne
Besinlerin kirlenmesi
Sudaki kirleticilerin insanı
etkilemesi
Baba
Çocuk
Suyla ilişkili hastalıklar genellikle
dörde ayrılarak incelenmektedir
Subulaşık hastalıklar (Waterborne diseases)
• Subulaşık hastalıklar: Suya dışkı ve idrar
karışması sonucu oluşan dışkı-ağız
yoluyla bulaşma özelliğine sahip
hastalıklarla, sudaki zehirli maddelerin yol
açtığı hastalıklardır. Suyla yıkanan ya da
su karıştırılan yiyeceklerle de bulaşır.
Kolera ve diğer ishalli hastalıklar, tifo,
çocuk felci, yuvarlak solucanlar ve kıl kurt,
ağır metal etkilenimleri örnek verilebilir.
Sudeğdi hastalıklar (waterwashed
diseases)
• Sudeğdi hastalıklar da bu
gruba sokulabilir. Bu
hastalıklar kirli suyun deriye,
göze sürülmesi ya da
değmesine bağlı olarak ortaya
çıkan hastalıklardır.
Sudangelen hastalıklar (waterbased diseases)
• Sudangelen hastalıklar: İçinde
asalak bulunan suyun içilmesi ya
da genellikle yaralı deriden
geçmesi nedeniyle ortaya çıkan
hastalıklardır. Şistozomiyazis ve
ginekurdu gibi hastalıklar örnek
verilebilir.
Suilişkin hastalıklar (Waterrelated hastalıklar)
• Suda ya da su yakınlarında
üreyen sivrisinek gibi
böceklerle taşınan
hastalıklardır.
Sukıt hastalıklar (water-scarce
disease)
• Sukıt hastalıklar: Su
yetersizliği nedeniyle kişisel
temizlik uygulamalarının
yetersiz olmasının yol açtığı
hastalıklardır.
İshal ve dizanteriler (Amipli dizanteri,
balantidiyaz,kolera, E.coli,giardia,
rotavirüs, salmonella, şigella vb.)
Su, insan ve
hayvan atıklarıyla
ilgili hastalıklar
Subulaşık
Bağırsak ateşli hastalıkları (tifo, paratifo)
Çocuk felci
Hepatit A
Sudeğdi
Deri ve göz hastalıkları
Sukıt
Diğer(bit tifüsü, nükseden ateş)
Sudangelen
Deriden giren (şistozomiyazis)
Ağızdan giren(Klonorşiyazis, difilobotriyazis vb.)
Topraktan bulaşan asalaklar (yuvarlak solucalar,
kılkurt,çengelli kurt, strongiloidaz)
Su yakınlarında sokanlar (uyku hastalığı)
Suilişkin
Suda üreyen vektörlerle (filaryazis, sıtma, nehir
körlüğü,sivrisineklerle: sarı ateş, dank)
• Metilcıva: Minamata hastalığı
• Kadmiyum:İtai-iati hastalığı
• Arsenik:Siyah ayak hastalığı
Kaynak suyu
Artezyen
Yeraltı suyu
Kuyu
Arıtma
Hamsu
Keson
kuyu
Tüketici su
deposu
İçme
suyu
Göl
Akarsular
Sarnıç
Yağış suları
Şebeke
Bina su
deposu
Arıtım
çamuru
Taşkın
Sel
İsale hattı
Sulama
suyu
Tüketici
Atıksu
Kaynak suyu
Artezyen
Yeraltı suyu
Kuyu
Arıtma
Hamsu
Keson
kuyu
Tüketici su
deposu
İçme
suyu
Göl
Akarsular
Sarnıç
Yağış suları
Şebeke
Bina su
deposu
Arıtım
çamuru
Taşkın
Sel
İsale hattı
Sulama
suyu
Tüketici
Atıksu
Kaynak suyu
Artezyen
Yeraltı suyu
Kuyu
Arıtma
Hamsu
Keson
kuyu
Tüketici su
deposu
İçme
suyu
Göl
Akarsular
Sarnıç
Yağış suları
Şebeke
Bina su
deposu
Arıtım
çamuru
Taşkın
Sel
İsale hattı
Sulama
suyu
Tüketici
Atıksu
Kaynak suyu
Artezyen
Yeraltı suyu
Kuyu
Arıtma
Hamsu
Keson
kuyu
Tüketici su
deposu
İçme
suyu
Göl
Akarsular
Sarnıç
Yağış suları
Şebeke
Bina su
deposu
Arıtım
çamuru
Taşkın
Sel
İsale hattı
Sulama
suyu
Tüketici
Atıksu
Kaynak suyu
Artezyen
Yeraltı suyu
Kuyu
Arıtma
Hamsu
Keson
kuyu
Tüketici su
deposu
İçme
suyu
Göl
Akarsular
Sarnıç
Yağış suları
Şebeke
Bina su
deposu
Arıtım
çamuru
Taşkın
Sel
İsale hattı
Sulama
suyu
Tüketici
Atıksu
Kaynak suyu
Artezyen
Yeraltı suyu
Kuyu
Hamsu
Yer altı suyu istismarı
Kontrolsüz erişim
Hatalı teknoloji
Bakım onarım yetersizliği
Terk edilmiş kuyu
Yeraltı suyu kirliliği
Kuyu suyu tuzlanması
Hamsu
Keson
kuyu
Göl
Akarsular
Yağış suları
Taşkın
Sel
Sarnıç
Yüzeysel kirlilik taşınması
Ötrofikasyon
Biyolojik katlanma
Kemirici
Yaralanma-boğulma
Yıkım
Mantar üremesi
Erozyon
Depo kimyasal yayılımı
Bakım onarım tetersizliği
Arıtma
Hamsu
İsale hattı
İçme
suyu
Kırılma çatlamalara bağlı sızıntılar
Vantuz-tahliye vanası sorunları
Arıtma tesisi yüklenmesi-kapasite aşımı
İsale hattı müdahaleleri
Su kaybı
Arıtın çamuru
Depo sorunları
Şebeke kaybı
Şebeke sızıntıları
Geri emilim
Dezenfeksiyon sorunları
Çapraz bağlantı
Su savurganlığı
Pahalı su
Ucuz su
Yetersiz su
Su kesintileri
Su sorununun politik çekişme
konusu haline gelmesi
Bireysel çözüme kayma
Arıtma
İsale hattı
Tüketici su
deposu
Şebeke
Bina su
deposu
Tüketici
Depo sorunları
Şebeke kaybı
Şebeke sızıntıları
Geri emilim
Dezenfeksiyon sorunları
Çapraz bağlantı
Su savurganlığı
Pahalı su
Ucuz su
Yetersiz su
Su kesintileri
Su sorununun politik çekişme
konusu haline gelmesi
Bireysel çözüme kayma
Arıtma
İsale hattı
Tüketici su
deposu
Şebeke
Bina su
deposu
Tüketici
Atıksu arıtımı
Arıtım çamuru
Sulama
Ürün kirliliği
Kentsel kuyular
Numune alma
sorunları
Arıtma
Hamsu
İsale hattı
Tüketici su
deposu
İçme
suyu
Şebeke
Bina su
deposu
Arıtım
çamuru
Sulama
suyu
Tüketici
Atıksu
Kaynak suyu
Artezyen
Yeraltı suyu
Kuyu
Arıtma
Hamsu
Keson
kuyu
Tüketici su
deposu
İçme
suyu
Göl
Akarsular
Sarnıç
Yağış suları
Şebeke
Bina su
deposu
Arıtım
çamuru
Taşkın
Sel
İsale hattı
Sulama
suyu
Tüketici
Atıksu
Kaynak suyu
Artezyen
Yeraltı suyu
Kuyu
Arıtma
Hamsu
Keson
kuyu
Tüketici su
deposu
İçme
suyu
Göl
Akarsular
Sarnıç
Yağış suları
Şebeke
Bina su
deposu
Arıtım
çamuru
Taşkın
Sel
İsale hattı
Sulama
suyu
Tüketici
Atıksu
• Başta adi kuyular olmak üzere kuyular
yılda bir kez boşaltılıp temizlenmeli ve
dezenfekte edilmelidir. Bu kuyuların her yıl
toplam koliform bakteri, nitrat, toplam
çözünmüş katı ve pH düzeylerinin kontrol
edilmelidir. Su baskınından sonra
beklemeden aynı değerlendirmeler
yapılmalıdır.
Sık değerlendirme gerektiren
durumlar
• -Gebe ve emzikli bir kadın varsa
• -Ailede açıklanamayan bir hastalık ortaya
çıkarsa
• -Yapılan değerlendirmeler yakında bulunan
kuyularda kirlilik olduğunu gösterirse
• -Kuyu suyunun tadında, kokusunda, renginde ve
saydamlığında değişim olursa
• Kuyunun yakınına petrol, kirletici kimyasallar vb.
dökülürse
• -Yakınında hayvan ahırı ve gübrelik varsa
• -Yakın tarlalarda haşerekırıcı ilaçlaması
yapılmışsa
• -Yakın tarlalar gübreleniyorsa
• -Kıyı bölgesine yüzeysel akıntılar ulaşmışsa
• -Sık sık tuzlanan yada buz çözücü kimyasal
dökülen yolların yakınında ise
• -Yakındaki evlerin bahçesine evsel atık yada
kullanılmış motor yağı dökülürse
Görünümle anlaşılabilen
durumlar
• -Kaynadığında suyun üzerinde oluşan köpük yada
tortu, kalsiyum ve magnezyumun bulunduğunu
• -Bulanıklık kir, kil tuzları, lığ vb olduğunu
• -Lavabo ve küvetlerde yeşil boyanma asitliğin
yüksek olduğunu
• -Küvet, bulaşık makinesi ve çamaşırlarda
kahverengi-kırmızı boyanma suda çözünmüş demir
olduğunu
• -Beklediğinde durulan dumanlı bir görünüm olması
pompaların yetersiz çalıştığını yada filtrelerde
problem olduğunu gösterir.
Tatla anlaşılabilen durumlar :
• -Tuzlu, acımsı tat suda sodyumun
yüksekliğini
• -Sabun tadı suda alkali minerallerin
çözünmüş olduğunu
• -Metalik tat asitlik derecesinin yüksekliğini
yada yüksek demir bileşimini
• -Kimyasal madde tadı endüstriyel
kimyasalların veya haşere kırıcıların
bulunduğunu gösterir.
Kokuyla anlaşılabilen
durumlar :
• -Çürük yumurta kokusu çözünmüş hidrojen sülfür gazı
yada suda bulunan bazı bakterilerden kaynaklanabilir.
Eğer koku sadece sıcak suda varsa kısmen su ısıtıcıyla
ilişkili olabilir.
• -Deterjan kokusu ve suyun köpürmesi yeraltı suyuna
mutfak yada çamaşır akıntılarının karışmasından
• -Gazyağı yada petrol kokusu yeraltı depoları, benzin
istasyonları yada toprağın petrol kirliliğinden
• -Metan gazı yada küf, balçık kokusu suda organik
maddelerin bozunmasından
• -Klor kokusu sudaki yüksek klor oranından kaynaklanır
Kuyu suyunda yapılacak değerlendirmeler ve nedenleri
Kuyu ile ilgili durum yada yakınında yapılan
uygulamalar
Genel
Yinelenen bağırsak enfeksiyonları
Hangi test
Arsenik, klorür, bakır, sertlik, demir, kurşun,
manganez, pH, sodyum, koliform bakteri,
nitrat/nitrit, radon, delme kuyularda kaba alfa
sayımı, uçucu organik bileşikler
Koliform bakteri
Kuyudan binaya yada çadır kampa su sağlayan boru
sisteminde kurşun varsa
Kapalı ortam havasında radon varsa yada bölge
radondan zenginse
Borularda, boru sisteminde aşınma, paslanma varsa
pH, kurşun, bakır
Yakın bölgede yoğun tarımsal etkinlik
Nitrat, haşerekırıcılar, koliform bakteriler
Yakın bölgede kömür yada diğer madencilik
uygulamaları
Yakın bölgede petrol, gaz sondajı
Metaller, pH, aşınma (paslanma, çürüme)
Çöplük, fabrika, petrol, gaz istasyonu yada kuru
temizleme uygulamaları
Tat ve koku bozukluğu
Buharlaşabilir organik bileşikler, toplam çözünmüş
katılar, pH, sülfat, klorür, metaller
Hidrojen sülfür, aşınma (çürüme, paslanma),
metaller
Radon
Aşınma, pH, kurşun
Klorür, sodyum, baryum, stronsiyum
uygulamalar
uygulamalar
Gazyağı, fuel oil kokusu
Uçucu organik bileşikler
Boru bağlantılarında renk değişikliği, çamaşır yıkama
Demir, bakır, manganez
Tuzlu tat, ve deniz suyu, yakın bölgede yüksek oranda yol Klorür, toplam çözünmüş
tuzlaması
katılar, sodyum
Dipte tortulanma, kireçlenme, sabun köpürmüyorsa
Sertlik
Su arıtım aygıtlarının çabuk yıpranması
Sertlik giderici olarak yumuşatıcılar kullanılıyorsa
pH, aşınma (çürüme,
paslanma)
Manganez, demir
Su bulanık, renkli yada köpükle kaplıysa
Renk, deterjanlar
Kuyunun 1,5 km çevresinde petrol ürünü satışı yapılıyor
yada depolanıyorsa
Konutun toprağa gömülü yada toprak yüzeyinde yakıt
deposu varsa
Kuyuya yakın bölgede tanker kazası, petrol dökülmesi vb.
olduysa
Kuyu yakınında petrolle çalışan herhangi bir araç onarımı
yapıldıysa
Uçucu organik bileşikler
Uçucu organik bileşikler
Uçucu organik bileşikler
Uçucu organik bileşikler
Sorun
Belirti
Neden
Çözüm
Sert su
Yıkama ve banyo
küvetlerinde
sabun kalıntısı ve
köpüğü;
borularda, su
ısıtıcıları ve
aygıtlarında
beyaz kabuksu
birikintiler, aşırı
sabun tüketimi
Yıkama ve
küvetlerin
temizlenmesi
sırasında suyun
sürtünme hissi
vermesi
Kalsiyum ve
magnezyum
tuzları
Katyon değiştirici
su yumuşatıcıları
Süzgeçten
geçebilecek
kadar çok ince
kum tanecikleri
yada lığ
Kum kapanı
kullanılması yada
ültrafiltrasyon
Kumluluk,
pürtüklülük
Belirti
Neden
Çözüm
Küflü, topraksı yada Genellikle zararsız Aktif kömür filtresi
odunsu koku
organik madde
Klor kokusu
Aşırı klorlama
Benzin yada petrol Fueloil tankı yada
kokusu
yer altı petrol ürünü
tanklarından su
şebekesine sızıntı
Aktif kömür filtresi
Konutta bunu
çözecek bir sistem
yoktur. Kaynağın
bulunarak
kaldırılması gerekir.
Aktif kömür filtreleri
çok sınırlı bir arıtım
sağlayabilir.
Belirti
Neden
Çözüm
Çürük
yumurta
kokusu
Suda çözünmüş
hidrojen sülfür
-Manganez yeşilkum filtreleri,6 mg/l'nin
üzerindeki değerlerde eğer pH 6,7 den düşük
değilse yardımcı olabilir.
-6 mg/l üzerindeki hidrojen sülfür düzeyleri,
arkasından klorunu almak ve süzmek koşulu ile
sürekli klorlama
Daha sonra aktif kömür filtresinden geçirilmek
koşulu ile sürekli klorlama
Suda sülfat
indirgeyen
bakterilerin
bulunması
Suyun yumuşak
Isıtıcıdan magnezyum çubuklarının
olması durumunda çıkartılması
su ısıtıcısındaki
magnezyum
çubuklarının etkisi
Belirti
Neden
Deterjan
Yeraltı su kaynağına septik tank
kokusu yada sızıntısı
suyun
köpürmesi
Metan gazı
(patlayıcı ve
toksiktir)
Fenol
(kimyasal)
kokusu
Suda keskin
kimyasal
kokusu
Doğal olarak bozunan organik
maddeler
-Bataklık yakınlarındaki derin
olmayan kuyular
-Eski çöplükler yakınında ve
üzerinde yapılmış konutlar
-Petrol alanlarının üzerindeki
sututar tabakalar
Yeraltı suyuna endüstriyel sızıntı
Yeraltı sularına haşerekırıcı
sızması
Çözüm
-Kaynağın ortadan
kaldırılması ve kuyunun şok
klorlaması
-Aktif kömür sınırlı miktarda
soğurabilir
-Havalandırma sistemi ve
yeniden pompalanma
Filtre kapasitesi aşılıncaya
kadar aktif kömür filtreleri bir
oranda tutar
Aktif karbon filtreler kısa
süreli olarak yardımcı olabilir,
arıtılmış suyun izlenmesi
Sorun
Bulanıklık
Belirti
Suda lığ, kum
yada asılı
tanecikler
Asit özellikte Bağlantıların
su
yeşile
boyanması,
suda mavi-yeşil
bir ton
Suda siyah
ton
Neden
Çözüm
Kuyudan lığ yada kum
Kum kapanı yada kuyu filtresinin
değiştirilmesi
6,8 pH değerinin
altında, karbon
dioksitten zengin suyun
pirinç ve bakır borularla
tepkimeye girmesi
-Eğer 5,5 üzerinde ise pH’nın
nötr duruma getirilmesini
sağlayacak kalsit filtreler
-Çok düşük pH değerlerinde,
pH’nın düzeltilmesi için 5/1
oranında kalsit/magnezyum oksit
karışımı
-Filtre edildikten sonra susuz
sodyum karbonat (soda külü)
Bağlantıların ve Toprakta karbon dioksit -Klorlama ve arkasından süzme
çamaşırların
yada organik
-Oksitleyici filtre
siyaha
maddelerin ve
-Ozonlama
boyanması
manganezin etkileşimi. -Su yumuşatıcısı
0,05 mg/litrenin
-Potasyum permanganatla
üzerindeki manganez oksitleme
boyanmaya yol açar ve
genellikle demirle
birlikte bulunur.
Sorun
Belirti
Neden
Çözüm
Kırmızımtırak
su yada suda
renk
değişikliği
(demire bağlı)
Küvet, lavabo ve
diğer porselen
bağlantılarda
kırmızı-kahverengi
renk
değişikliği:pişirme
yada ısıtma
sonucu su
kırmızımtırak renk
alır, çamaşırlar
boyanır
0,3 mg/l’nin üzerinde
çözünmüş demir
olduğunu gösterir,.
Su musluktan soğuk
olarak alındığında
berrak görünür.
Çökelmiş demir (su
musluktan alınırken
renk değişikliği)
-Su yumuşatıcısı ve en az 6,7 pH değerinde (havalandırılmamış) pH
her 17 mg/l sertlikte demirin 0,5 mg/l sini alır.
-10 mg/l’nin üzerindeki demir düzeylerinde bekletme tankında klorlama
oksitlenmeyi sağlar daha sonra süzülerek kloru alınır.
-Daha sıcak iklimlerde, konutta havalandırma düzeneği ve süzme
demiri önemli oranda azaltır.
-Eğer pH 6,7’nin üzerinde ise, manganez yeşilkum filtresi 10 mg/l’ye
kadar demiri alır.
-Eğer pH değeri 6,8 in üzerinde ve oksijen toplam demir kapsamının
%15 inin üzerinde ise, manganez arıtımlı, susuz alüminyum silikat filtre
-Yukardan aşağıya su yumuşatıcısından süzme ve daha sonra etkin bir
biçimde ters akımla filtrenin yıkanması 1 mg/l’ye kadar demiri alır
-Bu miktarın üzerindeki demirin alınabilmesi için kalsit filtresinden
geçirdikten sonra yukarıdan aşağı su yumuşatıcısından geçirilir.
Çökelmiş demirin alınması için kalsit filtre
pH 6,8 in altında
eski borulardan
çözünerek karışan
demir
Organik (bakterisel)
demir
Sudan
çökelmeyen yada
başka şeye
bulaşmayan
kahverengimsi
renk değişikliği
Genellikle 24 saat Koloit demir
bekledikten sonra
suda kırmızımtırak
renk
-Kuyuda şok klorlama, daha sonra sürekli klorlama ve süzme
-Kimyasal potasyum beslemesi, daha sonra permanganat ve süzme
-Sürekli klorlama, daha sonra klorun alınması için aktif kömür filtreden
geçirme
Sorun
Belirti
Neden
Çözüm
Sütsü
Su musluktan
Su ısıtılırken oluşan çökelmiş çamur Zaman zaman su geçirilerek ısıtıcının
görünümde alınırken suda
yıkanması
su
mat beyaz renk
Sarı su
Yumuşatmadan
yada süzme
işleminden
sonra suda
sarımtırak renk
Pompa yetersizliğine bağlı olarak
suda çok yüksek hacimde hava
bulunması
Su bekletilince genellikle çabucak saydam
duruma gelir.
Aşırı koagülasyon maddesi
verilmesine bağlı olarak maddenin
filtreden geçmesi
-Koagülasyon maddesi miktarının azaltılması
-Filtre bakımının düzenli yapılması
Humuslu topraktan yada çürüyen
bitki artıklarından süzülen suda
tanenlerin (humik asitlerin)
bulunması
-anyon değişimi
-Bekleme süresince klorlama, daha sonra kloru
almak üzere filtre etme
Sorun
Belirti
Neden
Çözüm
Suda yüksek
klorür bulunması
Tuzlu tat, aşındırıcı
su, paslanmaz çelik
lavabo ve küvetlerin
ve mutfak
eşyalarının
kararması ve
karıncalanması
Aşırı tuz kapsamı. Yüksek
sıcaklık değerlerinin
klorürleri kurutarak derişik
duruma getirip, aşınması
artırdığı unutulmamalıdır.
Genellikle deniz suyu
karışması, yol tuzlaması,
lağım karışması gibi
nedenlere bağlı
-Klorürlere dirençli metaller
kullanılmalıdır
-Damıtma
-Ters ozmoz
Flüorür
Çocuklarda dişlerin
sarımtırak yada
benekli görünüm
alması
Yeraltı suyunda 2 mg/l’nin -Anyon değişimi
üzerinde flüorür bulunması -Aktif alüminyum oksit
kullanarak derişimin 0,2
mg/l ye indirilmesi
-Ters ozmoz
-Damıtma
Sorun
Belirti
Nitratlar 10 mg/l’yi
aşmamalıdır,
bu düzey ve
üzeri
bebeklere
tehlikelidir
Neden
Çözüm
Yakın
bölgelerden
kuyuya insan
ve hayvan
atıklarının
sızması,
azotlu
gübrelerin
çok fazla
kullanılmasın
a bağlı olarak
yeraltı suyuna
sızma
-Atık kaynağının
bulunması, kuyunun
korunmasıyla ilgili
önlemlerin alınması
-3 mg/l’nin altındaki
değerlerde Sodyum
klorürle anyon değişimi; su
analiziyle arıtım düzeyinin
denetlenmesi
-İçme ve yemek suyu için
ters ozmoz nitratların %65
ini alır; başlangıç derişimi
25 mg/l N değeriyle
sınırlanmaya çalışılır
-İçme ve pişirme suyu için
ev damıtma sistemi
Sorun
Belirti
Radyoaktif Halk sağlığı
kirleticiler yetkililerine
bildirilmelidir. 5
piC/l üzerindeki
Radyum 226 ve
10pC/l
üzerindeki
Stronsiyum-90
sağlık riski
olarak kabul
edilmelidir.
Neden
Çözüm
Fosfat kayaları
yada radyumlu
kaya
yataklarındaki
derin kuyularda
doğal olarak
bulunabilir.
Nükleer serpinti
yada insan
etkinliklerine
bağlı nükleer
atıklar nedeniyle
de olabilir.
Suda bozunan
radyum radon
gazı verir
-Katyon değişimli su
yumuşatıcılarla katyonik
radyoaktivitenin alınması
-Anyonik ve katyonik
radyoaktif elementlerin
alınabilmesi için karışık
yataklı iyonsuzlaştırıcılarla
arıtım
-Ters ozmoz radyoaktif
elementlerin %70 ini alır.
Musluğa takılan
havalandırıcılarla çözünmüş
radonun alınması
Sorun
Belirti
Neden
Çözüm
Ağır metaller
(kurşun,
çinko, bakır
ve
kadmiyum)
Belirlenmiş en
yüksek derişim
düzeylerine
uygun olmalıdır
Endüstriyel atık
kirliliği, Düşük pH’lı
sulara bağlı olarak
tesisat
malzemelerinden
aşınma ile
-Ters ozmoz
-Su tesisatının aşınmasını
önlemek üzere pH ayarlaması
-Eğer uygun şekilde yapılacak
olursa su yumuşatıcılar
kadmiyum, bakır ve çinkoyu
alır
-Damıtma
Arsenik
0,01 mg/l’yi
aşmamalıdır, bu
düzeyin
üzerinde sağlık
riski artar
Bazı bölgelerde
doğal yeraltı suyu
kirleticisi,
endüstriyel atık,
otkırıcı ve haşere
kırıcılar
-Ters ozmoz %90’ını alır
-Aktif alüminyum oksit
-Anyon değişimi
-Damıtma
-+3 demir (ferrik) hidroksit
arıtım ünitesi
-Yeni bir kuyu yapılması yada
kaynağın değiştirilmesi
Belirti
Baryum
2 mg/l’yi aşmamalıdır, Belirli coğrafi bölgelerde
-Katyon değişimi
bu düzeyin üzerinde doğal olarak bulunmaktadır -Ters ozmoz
sağlık riski artar
-Damıtma
Bor
Normal bitki
büyümesini engeller,1
mg/l’nin üzerindeki
değerler insan
sağlığına zararlı
sayılır
Belirgin bir renk, tat
ve koku yoktur,0,2
mg/l’nin üzerindeki
değerler sağlık için
risk sayılır.
Siyanür
Triklor etilen Halk Sağlığı
yetkililerine haber
verilmelidir
Neden
Çözüm
Sorun
Belirli coğrafi bölgelerde
-Seçici anyon değiştirici reçine
doğal olarak bulunmaktadır -Ters ozmoz
-Aktif karbon
-Arıtım
Çelik elektrokaplamacılığı
ve kok tesislerinden
endüstriyel olarak
karışmaktadır
-Sürekli klorlama ve pH
ayarlamasından sonra metallerin
aktif karbon filtresinden
geçirilmesi
-Anyon değişimi
-Ters ozmoz
Atık yağsızlaştırma işlemleri -Seri aktif karbon filtrelerinden
ve kuru temizleme
geçirme, her birimin düzeme
etkinliklerine bağlı olarak
etkisi yönünden sürekli izlenmesi
yüzeyden yada yeraltı suyu -Havalandırma
kaynaklarına karışarak
-Kaynatma
Araç
Temel kullanımı
Kısıtlılıkları
Karbon
filtreler
Klor, bazı organik
kimyasallar,
reçineleri alır, genel
tat ve koku
sorunlarında etkindir
-Nitrat, bakteri yada metalleri almaz.
-Aktif karbonun düzenli aralarla
yenilenmesini gerektirir.
-Uygun bakımları yapılmazsa
zararsız olanların yanı sıra zararlı
bakteriler de üreyebilir.
-Genel olarak mikrobiyolojik olarak
güvenli sularda kullanılması
önerilmektedir.
Mekanik
filtreler
Kum, toprak ve diğer Etkisinin sürebilmesi için düzenli
bulanıklık nedenlerini kartuş değişimini yada geri yıkamayı
alır
gerektirir.
• -Halk sağlığı sorunlarının belirlenmesini ve değerlendirilmesini
sağlayacak epidemiyolojik izleme ve araştırmalara ağırlık
verilmeli, kaynak ayrılmalıdır.
• -Belediye sağlık müdürlüklerinin temel sorumluluğu tedavi
edici hekimlik hizmetleri değil halk sağlığı ve koruyucu
hekimlik hizmetleri olduğu anlaşılmalıdır. Yapılanmaları buna
göre olmalıdır.
• -Toplumda alerjik hastalıklar, astım izlenmeli, vakalardaki
alevlenme dönemleri belirlenmelidir. Özellikle polen mevsimi
dışındaki artışlar çok büyük önem taşır.
• -Toplum kolorektal kanserlerin erken tanısı konusunda
eğilmeli, gerekli altyapı sağlanmalıdır.
-Kirletici yükü aşırı artacak olan arıtım balçığının
giderimiyle ilgili teknik ve mevzuat düzenlemeleri
yapılmalıdır. Ülkemizde arıtım balçığının giderimiyle
ilgili politika belirlenmelidir.
-Toplumun bireysel arıtım cihazları satanlarca istismarı
önlenmelidir. İçmesuyu niteliği bireylere bırakılamaz.
Bireysel güvenlik uygulamaları pahalı olmasına karşın
bakterisel ve kimyasal içmesuyu güvenliğini
sağlayamaz. Bu nedenle şebekeye verilmeden önce
istenilen güvenlik koşulları sağlanmalıdır.
Sudan örnek alma (DSÖ)
-Numune alma noktaları tüm hamsu kaynaklarını temsil edici şekilde
belirlenmelidir.
-Bu noktalar belirli yetersizlik noktalarını kapsamalıdır. Sözgelimi
korunması olmayan kaynaklar, depolar, düşük basınç bölgeleri,
sistemin uç noktaları örnek verilebilir.
-Bu noktalar bütün boru sisteminde eşit dağılım sağlayacak, yararlanan
nüfus kesimlerini hesaba katacak şekilde belirlenmeli, dallanma
sayısıyla orantılı bir örnek alımı öngörülmelidir.
-Seçilecek örnek noktaları sistemi ve başlıca bileşenlerini temsil edecek
şekilde seçilmelidir.
-Sistem birden fazla kaynaktan beslenmekte ise bu kaynaklardan
yararlanan nüfusun ağırlığı hesaba katılmalıdır.
-Her arıtım tesisinin hemen çıkış noktasında da mutlaka bir örnek alma
noktası olmalıdır.
Araç
Temel kullanımı
Su yumuşatıcıları -Suda sertliğe yol açan
mineralleri (kalsiyum,
magnezyum) sodyumla
değiştirir
-Sabun ve deterjanın temizlik
etkinliğini artırır
-Borularda, donanımda
birikintileri önler
Kısıtlılıkları
-Kalsiyum ve magnezyumu sodyumla değiştirerek
alır (bu tip araçlar içilen sudaki sodyum miktarını
artırdığından diyetteki sodyumun sağlığa zararlı olup
olmadığını anlamak için hekime danışılmalıdır)
-Yumuşatılmış su sert suya göre çok daha fazla
aşındırıcıdır (korozif)
-Belirli aralarla geri yıkama ve yenileme gerektirir
Demir filtreleri
-Çamaşırlarda ve tesisat
-Düzenli aralarla geri yıkama, potasyum
eklentilerinde (küvet, lavabo
permanganat eklenmesi gerekir (sıklık suyun
vb) boyanmaya yol açan demir kullanım sıklığına ve demir kapsamına bağlıdır)
ve magnezyumu uzaklaştırır.
-Demir ve manganezin yol
açtığı itici koku, tat ve
görünümü önler.
Nötrleştirici
Aşındırıcı yada asit
özelliğindeki (pH sı yüksek)
suyun pH’sını 7,0 civarına
çıkarır. Suyun aşındırma
özelliği de azalır.
Suyun granüle tebeşir (mermer, kalsiyum karbonat
yada kireçten) geçirilmesi en sık kullanılan yöntemdir.
Kalsit ve magnezyum oksit karışımı da kullanılabilir.
Eğer suyun asitliği çok yüksekse soda külü (susuz
kalsiyum karbonat), sodyum karbonat;sodyum
hidroksitli sistemler gerekebilir. Sodyumu ve su
sertliğini artırabilir
Araç
Temel kullanımı Kısıtlılıkları
Ters ozmoz Suda çözünmüş
ve asılı
kirleticilerin
çoğunu alır
-%50 ve çok üzerinde oranında su
savurganlığına yol açar.
-Süreç zaman alıcıdır
-Arıtılmış su için depo gerektirir
-Sert su süzme zarının tıkanmasına
neden olur
-Suyun karbon ve mekanik filtrelerle ön
arıtımı gerekir
-Çok fazla atık su oluşumuna neden olur
-Haşerekırıcıların bazılarını arıtmaz
-Kloroform gibi bazı organik maddeleri
almaz
-Mikrobik temizleme için kullanılamaz
-Sık olmasa bile tüm sistemin zaman
aman yıkanması gerekebilir.
Araç
Temel kullanımı
Damıtma Mineraller ve
aygıtları organik kimyasallar
dahil olmak üzere bir
çok kirleticiyi sudan
ayırır
Kısıtlılıkları
-Zaman alıcıdır ve pahalı
olabilir. Arıtılmış su için depo
gerekir
-Damıtılmış suda kaynamış su
tadı vardır
-Sert sular damıtma aygıtının
sık bakımını gerektirir
Dezenfeksiyon
• Klorlayıcılar
• Ultraviyole
• Ozon
Yakın mesafe kirliliği
• Numuneler laboratuara götürülürken
klorun etkisi ortadan kaldırılmalı:
• Sodyum tiyo sülfat
Toplumumuzda koruyucu hekimlik uygulamalarının
daha gerçekleştirme aşamasında olduğu konular:
• -Erken ölümlerin önlenmesi, yaşama
süresinin gelişmiş ülkeler düzeyine
çıkarılması, güvenliğin sağlanması
• -Fizik gücün korunması ve geliştirilmesi
• -Mental hijyenin sağlanması
• -Sağlıklı bir toplum oluşturulması olarak
sıralanabilir.
Batı ülkelerinde
• -Sağ kalma, yaşama ve güvenlikten performansa
• -Fizik güçten - fiziksel yeterliliğe
• -Mental hijyenden - mental etkinliğe
• -Sağlıklı toplumlardan - sağlıklı çevre ve
politikalara kayma söz konusudur.
Green, W. Lawrence, Prevention and Health Education, Public anod Preventive Medicine (John m.
Last, Robert B. Wallace Eds), Prentice Hall International Inc. NewYork 1992)

Benzer belgeler

Eskiye nazaran çok daha fazla kullanım olanakları

Eskiye nazaran çok daha fazla kullanım olanakları depolamadan su üretimi demek. Kompakt inşa edilmiş cihaz piyasadaki su kasalarından biraz büyük ama saatte 120 l temiz, berrak, enerji veren içme suyu üretiyor. Hiç bir şeyden feraagat edilmedi. Ad...

Detaylı