Batı Menteşe Dağları

Yorumlar

Transkript

Batı Menteşe Dağları
Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe
Dağları" denir.
yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında
Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline bağlı bir ilçe merkezi olan 20250 nüfuslu
Çine kasabası kendi adıyla anılan küçük bir ovanın doğu kenarında yer
almaktadır. Çine Çayı'nın içerisinden geçtiği bu depresyonun tabanında pamuk,
tütün, mısır, sebze ve meyve tarımı yapılırken, depresyonu çevreleyen yamaç
araziler tamaman zeytin plantasyonları ile kaplıdır. Zeytinlikler doğudaki
Bozdoğan ovasında daha az yer tutmaktadır. Bu kesimde verimi yüksek mısır,
buğdayın önüne geçmektedir.
Çine Çayı'nın kaynaklarını aldığı Oyuklu Dağ ile Marçal Dağları, su tutmayan
kalkerlerden oluştukları için, yaz susuzluğunda yararlanılan sarnıçlarla
bezenmişlerdir. Bu kurak sahalar ortasında yaz başlarına kadar bir bölümü göle
dönüşen polyelerin varlığı dikkat çekici bir özelliktir. Oyuklu Dağ'ın güneybatı
kesiminde yer alan Muğla şehri böyle bir polyenin kenarında yer almaktadır.
Evvelce çıkmaz bir sokağı andıran bir yol güzergâhının sonunda bulunan Muğla,
büyük bir kasaba özellikli bir yerleşme iken, Antalya-İzmir sahil yolunun
açılmasıyla canlanarak 65000 nüfuslu küçük bir şehir haline gelmiştir.
MUĞLA
MUĞLA
Marçal Dağı ile Oyuklu Dağ arasında Çine çayını
besleyen kollar tarafından sulanan Yatağan Ovası yer alır.
Bu ovada tahıl, bakliyat ve karpuz tarımı büyük bir
öneme haizdir. Aynı zamanda zengin linyit yataklarına
sahip olan bu sahadan elde edilen kömürler Yatağan'daki
termik santrali çalıştırmaktadır. Termik santral ve
zeytin yağı fabrikası sayesinde büyüyen Yatağan 19000
nüfuslu bir kasaba olup, idari yönden Muğla iline bağlı bir
ilçe merkezidir.
Kazıklı Koyu
Çam Koyu
Menteşe yöresinin kıyı kesimi Egeit karasının çökmesi sırasında her
yönde seyreden faylarla parçalanmıştır. Güllük (Mandalya)
Körfezi'nin kıyılarının küçük koyları (Akbük, Kazıklı, Çam ve
Güllük koyları) deniz altında kalmış çöküntü hendekleridir.
Kazıklı
Koyu
Çam Koyu
(Mandalya Körfezi)
Sahilden başlayan kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu genç dağlar (İlbirDağı ), doğudaki
yaşlı Menderes Masifi üzerine dik alınlarla oturur. Her ikisinin temas alanında Bafa-Milas
subsekant çukuru yer alır. Baştanbaşa zeytinliklerle kaplı olan bu çukur alanın güney
ucunda Milas bulunur. Antik Çağ'da Milas, tarihi Karya Bölgesi'nin yönetim merkezi idi.
Savunması kolay ve denize yakın olması nedeniyle Milas, Ege adalarına saldırılar
düzenleyen Menteşe Beyliği'nin de başkentliğini yapmıştır. Osmanlılar zamanında idari
merkez olarak Muğla'nın seçilmesi Milas'ın gerilemesine yol açmıştır. İdari bakımdan
Muğla ilne bağlı bir ilçe merkezi olan Milas, işlek bir yol üzerinde ve hareketli bir turizm
yöresinde bulunuşu nedeniyle 36000 nüfuslu küçük bir şehir haline gelmiştir.
Kazıklı Koyu
Daha güneyde GÖKOVA KÖRFEZİ (İstanköy-Kerme Körfezi) ve
Köyceğiz Gölü ötesine kadar devam eden Gökova çöküntü hendeği
bulunur. Bu çukur alana bir duvar gibi inen Menteşe Platosu batısında
Datça (Reşadiye) ve Bozburun yarımadaları başlar.
Gökova körfezi'nin kuzey kenerında 17.asırda üzüm ve incir ticaretiyle uğraşan Bodrum ve
çevresi, şimdi Kıyı Ege Bölgesinün belli başlı mandalina üretim alanlarından biridir.
Bodrum, İlk Çağ şehirlerinden Halikarnasos'un yıkıntıları üzerinde yer almış tanınmış
turizm merkezlerindendir. Normal sezonda 35800 nüfuslu olan Bodrum, turizm sezonunda
300.000 nüfusu barındırmaktadır.
Bodrum
Turgutreis
Bodrum yarımadası ucundaki Turgut Reis kasabası, ünlü Türk denizcisi Turgut Reis'in
memleketidir. Bodrum ilçesi sınırları içerisinde bulunan Turgut Reis, idari bakımdan belde
statüsünde bir kasaba olup, 6000 nüfusludur.
İstanköy körfezi güneyinde parmak şeklinde uzanan Datça (Reşadiye) yarımadası ormanlarla kaplıdır. Tarım ancak Datça kasabasının kenarında yer
aldığı kuzey-güney doğrultulu çöküntü alanında yapılır. Burada zeytinlikler, bademlikler ve narenciye bahçeleri bulunur. Asfalt yola kavuştuktan sonra
turistik faaliyetlere sahne olan Datça, tipik bir turizm kasabasıdır. 11217 nüfuslu bir yerleşme olan Datça, idari bakımdan Muğla ilinin bir ilçe
merkezidir.
Bozburun yarımadasında aşılanmamış zeytin ağaçları (delice) yaygındır. Küçük kıyı ovalarında yeraltı sularından faydalanılarak bir miktar
narenciye ve yer fıstığı yetiştirilir. Bu yarımadanın ekonomik merkezi olan Marmaris, korunaklı bir limanın kızey kenarında Antik Çağ yerleşmesi
Fiskos'un bulunduğu yerde kurulmuştur. Önceleri bal ve sünger ticaretiyle geçinmeye çalışan Marmaris, Kıyı Ege Bölgesinün dikkat çekici turizm
merkezlerinden biridir. Normal zamanda 34047 nüfuslu olan Marmaris, yaz mevsiminde 200000'in üzerindeki nüfusa ev sahipliği yapmaktadır.