T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MUDURLUGU

Transkript

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MUDURLUGU
T .C G E N Ç L İK V E S P O R B A K A N L IĞ I S P O R G E N E L M U D U R L U G U
S P O R D A İR E S İ F A A L İY E T L E R İ B A Ş K A N L IĞ I
O K U L L A R A R A S I R İT M İK C İM N A S T İK K Ü Ç Ü K L E R ,Y IL D IZ L A R ,G E N Ç L E R V E B Ü Y Ü K L E R T Ü R K İY E B İR İN C İL İĞ İ
4 .G R U P B Ü Y Ü K L E R (1 9 9 5 -1 9 9 8 ) K A T E G O R İS İ G E N E L T A S N İF S O N U Ç L A R I
ÇEMBER
S. NO
İL
ADI SOYADI
OKUL ADI
D ORT
1
İZMİR
DERİNSU POYRAZ
Y A V U Z S ELİM O R TA O KU LU
2
İZMİR
ZE Y N E P KÜSEM
M U S TA FA K E M A L A N A D O LU LİSESİ
3
A N T A L Y A EKİN G ÜLER
Ö ZE L A K E V LİSESİ
4
İS T A N B U L B ERFİN B İLK EN
5
İZMİR
6
ANKARA
7
TOP
D.YILI
GENEL
TOPLAM
6 ,700 8 ,0 3 3
0 ,000
14,733
7 ,467 8 ,4 6 7
0 ,000
15,933
30,6 67
6 ,700 8 ,0 0 0
0 ,000
14,700
7 ,800
7 ,967
0 ,000
15,767
30,4 67
1997
6 ,233
7 ,800
0 ,300
1 3 ,7 3 3
7 ,600 8 ,5 0 0
0 ,000
16,100
29,8 33
ÖZEL ÇAMLICA BİLFEN ANADOLU LİSESİ
1996
6 ,033
7 ,967
0 ,000
14,000
7 ,000
7 ,833
0 ,000
14,833
28,8 33
G Ü LC E ÇAĞ DAŞ
Y U N U S EM RE A N A D O LU LİSESİ
1998
6 ,267
7 ,700
0 ,000
13,967
6 ,367
8 ,033
0 ,000
14,400
28,3 67
NAZLI ÖZGÖR
K IR K K O N A K L A R A N A D O LU LİSESİ
1998
5 ,6 0 0
7 ,167
0 ,000
12,767
6 ,800
7 ,300
0 ,000
14,100
26,8 67
A N T A L Y A SELİN K ILA V U Z
M U R A T P A Ş A LİSESİ
1997
5 ,500
7 ,600
0 ,000
13,100
6 ,533
6 ,633
0 ,000
13,167
26,2 67
8
İS T A N B U L EZGİ BO ZDEM İR
DOĞAN A N A D O LU LİSESİ
1995
4 ,2 6 7
7 ,933
0 ,000
12,200
6 ,667
6 ,700
0 ,000
13,367
25,5 67
9
İS T A N B U L B A Ş A K ERTEKİN
Ö ZE L E R D İL A N A D O LU LİSESİ
1997
4 ,6 0 0
7 ,000
0 ,300
11,300
4 ,8 3 3
6 ,967
0 ,000
11,800
23,1 00
10
ANKARA
A Y Ş E CEREN K A Y A Ö ZE L B İL K E N T LİSESİ
1998
4 ,5 0 0
6 ,733
0 ,000
11,233
5 ,000
6 ,367
0 ,000
11,367
22,6 00
11
ANKARA
B Ü Ş R A T E KD AŞ
1997
2 ,333
5 ,233
0 ,000
7 ,567
3 ,667
5 ,967
0 ,000
9 ,633
17,200
H A LİD E EDİP A N A D O LU LİSESİ
1998
E ORT KESİNTİ TOPLAM D ORT E ORT KESİNTİ TOPLAM
T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR DAİRESİ FAALİYETLERİ BAŞKANLIĞI
OKULLAR ARASI RİTMİK CİMNASTİK KÜÇÜKLER,YILDIZLAR,GENÇLER VE BÜYÜKLER TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ
3.GRUP GENÇLER ('
9-2000 ) KATEGORİSİ GENEL TASNİF SONUÇLARI
SERBEST
S. NO
İL
ADI SOYADI
OKUL ADI
TO P
D.YILI
D ORT
E ORT KESİNTİ TOPLAM D ORT
E ORT KESİNTİ TOPLAM
GENEL
TOPLAM
1
İZMİR
ECEM ÇANKAYA
ÖZEL GELİŞİM İLKOKULU
2000
6 ,467
7 ,667
0 ,000
14,133
6 ,867
7 ,600
0 ,000
14,467
28,6 00
2
İZMİR
DOĞA HİTAY
ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU
2000
5 ,500
7 ,467
0 ,000
12,967
7 ,000
7 ,867
0 ,000
14,867
27,8 33
3
İSTANBUL
İPEK VARDAR
REŞAT NURİ GÜNTEKİN ORTAOKULU
1999
5 ,433
6 ,933
0 ,000
12,367
5 ,784
7 ,067
0 ,000
12,851
25,2 17
4
ANKARA
DUYGU DOĞAN
BEYTEPE ORTAOKULU
2000
5 ,467
7 ,300
0 ,000
12,767
5 ,100
6 ,333
0 ,000
11,433
24,2 00
5
İSTANBUL
ÖYKÜ YÜKSEL
ÖZEL ANABİLİM ORTAOKULU
1999
5 ,367
6 ,333
0 ,000
11,700
5 ,433
6 ,533
0 ,000
11,967
23,6 67
6
ANTALYA
BEYZA DEMİR
FATMAGÜL ÖZPINAR ORTAOKULU
1999
4 ,4 6 7
6 ,633
0 ,300
10,800
5 ,767
6 ,233
0 ,000
12,000
22,8 00
7
ANTALYA
ÇAĞLA GÜMÜŞ
BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK ORTAOKULU
2000
4 ,4 3 3
6 ,800
0 ,000
11,233
5 ,100
6 ,000
0 ,000
11,100
22,3 33
8
ANKARA
İPEK NAZ YETİŞ
GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU
2000
4 ,1 3 3
6 ,100
0 ,000
10,233
4 ,9 6 7
6 ,333
0 ,000
11,300
21,5 33
9
İSTANBUL
DİLAY ÜNEŞ
REŞAT NURİ GÜNTEKİN ORTAOKULU
2000
3 ,267
6 ,033
0 ,000
9 ,300
5 ,233
6 ,433
0 ,000
11,667
20,9 67
10
İSTANBUL
SELİN NİSA AÇIKEL
ÖZEL ATAŞEHİR BİLFEN ORTAOKULU
2000
5 ,300
7 ,100
0 ,000
12,400
4 ,4 3 3 4 ,3 3 3
0 ,600
8 ,167
20,5 67
11
ANKARA
LARİSA DERYA KILIÇ
ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İLKOKULU
1999
3 ,733
6 ,433
0 ,000
10,167
4 ,3 0 0
5 ,467
0 ,000
9 ,767
19,933
12
İSTANBUL
İDİL GÜREL
ÖZEL BİLFEN ÇAMLICA İLKOKULU
2000
3 ,867
6 ,000
0 ,000
9 ,867
4 ,0 0 0 4 ,6 6 7
0 ,000
8 ,667
18,533
13
BOLU
GİZEM NUR İNCE
SAKARYA ORTAOKULU
2000
1 ,0 3 3
3 ,533
0 ,000
4 ,5 6 7
1,833 5 ,267
0 ,000
7 ,100
11,667
14
BOLU
ESRA ÇELİKTAŞ
MİLLİ EGEMENLİK ORTAOKULU
2000
1,133 3 ,367
0 ,000
4 ,5 0 0
2 ,133
0 ,600
5 ,500
10,000
3 ,967
f'¥\
T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR DAİRESİ FAALİYETLERİ BAŞKANLIĞI
Nl ,CIHCUKVE5K» .V*
•>»X. »AKAHUOI
VlöHÇUiVlSfOR,]/
■>i BAKA>*JCI
OKULLAR ARASI RİTMİK CİMNASTİK KÜÇÜKLER,YILDIZLAR,GENÇLER VE BÜYÜKLER TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ
1.GRUP KÜÇÜKLER (2003-20004) KATEGORİSİ GENEL TASNİF SONUÇLARI
S. NO
İL
ADI SOYADI
OKUL ADI
D.YILI
GENEL
SERBEST
TOP
D ORT E ORT KESİNTİ TOPLAM D ORT E ORT KESİNTİ TOPLAM TOPLAM
1
ANKARA
PERİ BERKER
ÖZEL ANKARA MAYA KOLEJİ
2003
2,900
7,467
0,000
10,367
3,733
7,667
0,000
11,400
21,767
2
İSTANBUL
SELİN BAYRAKTAROĞLU
BAKIRKÖY GAZİ ORTAOKULU
2004
2,867
7,233
0,000
10,100
2,800
6,633
0,000
9,433
19,533
3
İZMİR
ECEM GÜNEŞ
EMLAK BANKASI İLKOKULU
2003
2,867
7,533
0,000
10,400
3,500
5,600
0,000
9,100
19,500
4
ANKARA
NAZİK ÖYKÜ ESENSOY
YENİMAHALLE AFŞİNBEY İLKOKULU
2003
2,867
7,133
0,000
10,000
3,067
6,267
0,000
9,333
19,333
5
İSTANBUL
ZEYNEP KIRLI
ÇEKMEKÖY ÖZEL AVRUPA KOLEJİ
2003
2,933
7,133
0,000
10,067
2,467
6,467
0,000
8,933
19,000
6
İZMİR
DİLARA ÖZİLERİ
ÖZEL KARŞIYAKA PİRİ REİS İLKOKULU
2003
2,633
7,167
0,000
9,800
3,000
6,067
0,000
9,067
18,867
7
İSTANBUL
ILGAZ BİBER
DOĞA KOLEJİ
2003
2,500
7,067
0,000
9,567
2,933
5,467
0,000
8,400
17,967
8
İSTANBUL
SELİN ABADAN
ÜSKÜDAR DENİZ İŞ İLKOKULU
2003
2,600
7,067
0,000
9,667
2,817
5,367
0,000
8,183
17,850
9
İSTANBUL
YAĞMUR YILMAZ
BOSTANCI DOĞA KOLEJİ
2003
2,800
6,633
0,000
9,433
2,900
5,500
0,000
8,400
17,833
10
ANKARA
EDA ASAR
YASEMİN KARAKAYA ORTAOKULU
2003
2,500
6,700
0,000
9,200
3,100
5,400
0,000
8,500
17,700
11
İZMİR
ZEYNEP ÖZCAN
NARLIDERE ÖZEL TAKEV İLKOKULU
2003
2,800
7,133
0,000
9,933
2,733
4,867
0,000
7,600
17,533
12
ANKARA
DOĞA DENİZ USTA
ANITTEPE ORTAOKULU
2004
2,367
6,433
0,000
8,800
3,067
5,633
0,000
8,700
17,500
13
ANKARA
ELİF ECE ATASOY
GÜZELKENT İ.Ö.O
2003
2,533
6,767
0,000
9,300
2,600
5,367
0,000
7,967
17,267
14
ANTALYA
NİLGÜN SARIOĞLU
İSTİKLAL İLKOKULU
2004
2,300
6,867
0,000
9,167
2,600
5,433
0,000
8,033
17,200
15
İZMİR
AYÇA SARAN
EMLAK BANKASI İLKOKULU
2004
2,567
6,733
0,000
9,300
2,500
5,267
0,000
7,767
17,067
15
İSTANBUL
ZİŞAN VAN
KAZIM KARABEKİR İLKOKULU
2003
2,333
6,000
0,000
8,333
2,767
5,967
0,000
8,733
17,067
17
ANTALYA
AZRA AKINCI
MERKEZ İLKOKULU
2003
2,500
6,167
0,000
8,667
2,167
5,900
0,000
8,067
16,733
18
İZMİR
ECEM BEZCİ
EMLAK BANKASI İLKOKULU
2004
2,667
6,800
0,000
9,467
2,000
4,833
0,000
6,833
16,300
18
İZMİR
YAREN ŞAHİN
ALİ KAYA İLKOKULU
2004
2,300
6,100
0,000
8,400
2,633
5,267
0,000
7,900
16,300
20
İZMİR
SELEN KOŞAY
NARLIDERE ÖZEL TAKEV İLKOKULU
2004
2,867
6,900
0,000
9,767
2,433
4,633
0,600
6,467
16,233
21
ANKARA
EKİNSU YAĞCI
YÜCETEPE İ.Ö.O
2003
2,467
5,600
0,000
8,067
2,200
5,833
0,000
8,033
16,100
22
İZMİR
ECE AKBULAK
ÖZEL GELİŞİM İLKOKULU
2003
2,767
6,633
0,000
9,400
1,767
4,167
0,000
5,933
15,333
23
İSTANBUL
ALİSA TÜRKÜCÜ
MUSTAFA NECATİ İLKOKULU
2004
2,167
6,700
0,000
8,867
1,333
4,633
0,000
5,967
14,833
24
İSTANBUL
DERİN GÜRKAN
ATAŞEHİR ÖZEL DENİZATI İLKOKULU
2004
2,533
5,900
0,000
8,433
1,667
4,500
0,000
6,167
14,600
25
İSTANBUL
LARA CAMGÖZOĞLU
ÖZEL ARAMYAN UNCUYANİLKOKULU
2004
2,533
5,900
0,000
8,433
1,567
4,333
0,000
5,900
14,333
26
İSTANBUL
İLKİN ŞAKARCAN
KADIKÖY KAZIM KARABEKİR İLKOKULU
2004
2,367
5,867
0,000
8,233
1,667
4,300
0,000
5,967
14,200
27
İSTANBUL
IRMAK ŞAHİN
DOĞA KOLEJİ
2003
1,933
5,700
0,000
7,633
2,233
4,300
0,000
6,533
14,167
27
ANKARA
DEFNE ALPASLAN
ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İLKOKULU
2003
2,067
6,000
0,000
8,067
1,800
4,300
0,000
6,100
14,167
29
ANTALYA
DERYA TOKDEMİR
HANIM ÖMER ÇAĞIRAN İLKOKULU
2004
2,133
6,000
0,000
8,133
1,233
4,133
0,000
5,367
13,500
30
BOLU
BERFİN NEFİZE AYDIN
MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU
2003
2,233
5,567
0,000
7,800
1,433
4,200
0,000
5,633
13,433
31
ANKARA
TUANA TÜREL ACAR
ATAKENT İLKOKULU
2003
2,000
5,300
0,000
7,300
1,667
4,433
0,000
6,100
13,400
32
ANKARA
OYA DORA GÖKBAŞ
ÖZEL İLKİM İ.Ö.O
2004
1,700
5,267
0,000
6,967
1,567
4,667
0,000
6,233
13,200
33
İSTANBUL
REVNA YALDIZ
ÖZEL ATAKENT DOĞA İ.Ö.O
2003
1,567
5,033
0,000
6,600
1,200
5,167
0,000
6,367
12,967
34
İSTANBUL
ADA DENİZ AYDEMİR
ÖZEL BEYKOZ DOĞA İLKOKULU
2004
1,400
4,967
0,000
6,367
1,567
4,700
0,000
6,267
12,633
35
ANKARA
BETÜL PATLICANOĞLU
ÖZEL YÜKSELEN ORTAOKULU
2003
1,633
5,100
0,000
6,733
1,567
4,233
0,000
5,800
12,533
36
İSTANBUL
EMİNE MELİSA UZUN
ÖZEL ATAŞEHİR DOĞA İLKOKULU
2004
1,700
5,133
0,000
6,833
1,567
4,000
0,000
5,567
12,400
37
ANKARA
ELİF AKDAĞCIK
ÖZEL TEVFİK FİKRET İLKOKULU
2003
1,500
4,133
0,000
5,633
2,100
4,033
0,000
6,133
11,767
38
ANTALYA
DENİZ TOKDEMİR
HANIM ÖMER ÇAĞIRAN İLKOKULU
2004
2,100
4,833
0,000
6,933
1,267
3,500
0,000
4,767
11,700
39
ANTALYA
FAHRİYE YAĞMUR ULUĞKAY
MERKEZ İLKOKULU
2004
2,000
5,067
0,000
7,067
0,833
3,600
0,000
4,433
11,500
40
MERSİN
MELİSA ARITÜRK
ÖZEL BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
2004
1,133
5,333
0,000
6,467
1,133
3,733
0,000
4,867
11,333
41
MERSİN
GAMZE ARDA
MEZİTLİ MUHİTTİN DEVELİ İLKOKULU
2003
1,100
4,600
0,000
5,700
1,333
3,467
0,000
4,800
10,500
42
MERSİN
DOĞA EKİN DOĞAN
ALİYE POZCU İ.Ö.O
2004
0,967
4,467
0,000
5,433
0,933
3,800
0,000
4,733
10,167
43
BOLU
DİLARA ŞENTÜRK
50.YIL İZZET BAYSAL ORTAOKULU
2003
1,100
4,300
0,000
5,400
1,233
3,033
0,000
4,267
9,667
44
SAKARYA
NİL HAYAT ÖZÜPEK
ADAPAZARI TÜRK-İŞ İLKOKULU
2003
0,733
3,933
0,000
4,667
0,933
3,133
0,000
4,067
8,733
45
SAKARYA
BİLGE TAŞATAR
ADAPAZARI ÖZEL ŞAHİN İ.Ö.O
2003
0,900
4,333
0,000
5,233
0,533
2,933
0,000
3,467
8,700
46
MERSİN
AZRA ELA SAY
YENİŞEHİR BARBAROS İLKOKULU
2004
1,267
4,467
0,000
5,733
0,667
2,233
0,000
2,900
8,633
47
SAKARYA
SUDENUR ACAR
AHMET AKKKOÇ İ.Ö.O
2003
0,933
4,700
0,000
5,633
0,433
2,067
0,000
2,500
8,133
48
MERSİN
SAMİRA ASLAN
700. YIL İ.Ö.O
2003
0,633
3,700
0,000
4,333
0,633
3,200
0,600
3,233
7,567
49
MERSİN
DİLARA ÇEKMEZ
ÖZEL MERSİN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İ.Ö.O
2004
1,300
1,467
0,000
2,767
0,733
3,500
0,000
4,233
7,000
50
SAKARYA
GÜZİDE ECE AKAY
ÖZEL ENKA OKULLARI
2004
0,267
3,500
0,000
3,767
0,467
2,033
0,000
2,500
6,267
51
ANKARA
NİL KARABİNA
ÖZYURT İLKOKULU
2003
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
T A K IM S IR A L A M A S I
S .N O
İL
1
İZ M İR
O KU L ADI
E M L A K B A N K A S I İL K O K U L U
SERBEST
TOP
TOPLAM
29,1 67
23,7 00
52,8 67
&)
dö
T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR DAİRESİ FAALİYETLERİ BAŞKANLIĞI
M GENÇLİK VE $PQH \S
•XI BAKAHLIĞI / /
\ J GENÇLİK VE SPOR / /
> 4. ^ BAKAKLIGI^
OKULLAR ARASI RİTMİK CİMNASTİK KÜÇÜKLER,YILDIZLAR,GENÇLER VE BÜYÜKLER TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ
2.GRUP YILDIZLAR (2001-2002 ) KATEGORİSİ GENEL TASNİF SONUÇLARI
S. NO
İL
ADI SOYADI
OKUL ADI
D.YILI
D ORT
TOP
E ORT KESİNTİ
TOPLAM
D ORT
LABUT
E ORT KESİNTİ
TOPLAM
GENEL
TOPLAM
1
İZMİR
DUYGU MUTLU
İHSANE TUN A DIRAVACIO Ğ LU O RTAO KULU
2001
5,733
7,433
0,000
13,167
5,733
7,233
0,000
12,967
26,133
2
ANKARA
SELEN B EKTAŞ
Ö ZE L TEVFİK FİKRET O RTAO KULU
2001
5,800
7,533
0,000
13,333
4,550
6,167
0,000
10,717
24,050
3
ANKARA
K A M E LY A TUNCEL
HACETTEPE ÜNV. DEVLET KONSERVATUARI O RTAO KULU
2002
5,067
7,233
0,000
12,300
4,333
6,300
0,000
10,633
22,933
4
ANKARA
YAĞ M U R DEMİR
ODTÜ G ELİŞTİR M E V AK FI Ö ZEL İLK O K ULU
2001
4,833
6,233
0,000
11,067
5,100
6,567
0,000
11,667
22,733
5
ANKARA
Ş EV V AL YÜK SE L
Ö ZE L Ç A N K A Y A HAYAT O RTAO KULU
2001
4,167
6,600
0,000
10,767
5,000
6,867
0,000
11,867
22,633
6
ANKARA
BURCU BÜYÜKAYAN
A YTEN ŞABAN DİRİ İ.Ö.O
2002
4,867
7,067
0,000
11,933
4,133
6,467
0,000
10,600
22,533
6
ANKARA
B A Ş A K NİDA KAR AEVLİ
G Ö KTÜ R K İÖO
2001
4,467
6,333
0,000
10,800
5,000
6,733
0,000
11,733
22,533
8
ANKARA
Ö .D O Ğ A ÇELEN
O R-AN PERİHAN İNAN O RTAO KULU
2001
4,433
6,500
0,000
10,933
4,433
6,700
0,000
11,133
22,067
9
İSTANBUL
BURCU ULUBENT
ŞEHİT ER ERSİN G ÜNER İ.Ö.O
2001
4,684
6,400
0,000
11,084
4,700
5,500
0,000
10,200
21,284
10
ANKARA
SİM AY YILDIZER
BEYTEPE O RTAO KULU
2001
4,267
7,000
0,000
11,267
3,600
5,400
0,000
9,000
20,267
11
A N T A LY A
SER AP TIRTIR
K AM İLE Ç Ö M LEKÇ O Ğ LU O RTAO KULU
2001
3,333
6,267
0,000
9,600
4,333
6,267
0,000
10,600
20,200
12
İSTANBUL
DEFNE KURTULUŞ
Ö ZE L ÜSKÜDAR S.E .V O RTAO KULU
2002
4,367
6,100
0,000
10,467
4,333
5,533
0,300
9,567
20,033
13
ANKARA
EZGİ G ÜLEN AY DİRİK
BEYTEPE O RTAO KULU
2002
3,567
6,633
0,000
10,200
3,467
5,667
0,000
9,133
19,333
14
A N T A LY A
CANSU KAPLAN
M U STA FA A DIYAM AN O RTAO KULU
2002
3,667
6,167
0,000
9,833
3,800
5,133
0,000
8,933
18,767
15
İSTANBUL
ECE B AK IR Y O L
K A D IK Ö Y Y E Ş İLB A H A R O RTAO KULU
2001
3,533
7,300
0,000
10,833
3,700
2,867
0,000
6,567
17,400
16
İSTANBUL
A S L I ULUBENT
ŞHT.ERSİN G ÜNER İ.Ö.O
2001
1,567
4,700
0,000
6,267
3,400
5,567
0,000
8,967
15,233
17
İSTANBUL
NUR BASRİ
A TA K E N T DO Ğ A KO LE Jİ
2001
2,233
5,333
0,000
7,567
2,033
5,300
0,000
7,333
14,900
18
A N T A LY A
SİNEMİS BESLİ
MERYEM M U STA FA EGE O RTAO KULU
2002
2,367
5,733
0,000
8,100
2,500
3,633
0,000
6,133
14,233
19
A N T A LY A
TA İS İY A M U SABEKO V
BAŞÖ Ğ RETM EN O RTAO KULU
2002
1,833
4,900
0,000
6,733
2,933
3,833
0,000
6,767
13,500
20
İSTANBUL
ITIR A TAÇ
Ö ZE L ATAŞ E HİR BİLFEN O RTAO KULU
2001
1,267
4,633
0,600
5,300
2,700
5,233
0,000
7,933
13,233
21
BOLU
BESTE AKG ÜN
G A Z İP A Ş A O RTAO KULU
2002
1,333
5,067
0,000
6,400
1,867
4,367
0,000
6,233
12,633
22
BOLU
M ELEKÇE TÜRKM EN
100.YIL O RTAO KULU
2001
2,133
4,667
0,000
6,800
2,000
3,467
0,000
5,467
12,267
23
İSTANBUL
ZEYNEP G .GÜ LTEKİN
ÖĞRETMEN HARUN REŞİT O RTAO KULU
2001
0,900
4,133
0,000
5,033
2,567
4,167
0,000
6,733
11,767
24
BOLU
BUSE NUR ZENGİN
S A K A R Y A O RTAO KULU
2002
2,800
4,933
0,600
7,133
2,167
1,567
0,000
3,733
10,867

Benzer belgeler

sporcu çıkış listeleri - Türkiye Cimnastik Federasyonu

sporcu çıkış listeleri - Türkiye Cimnastik Federasyonu TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU RİTMİK CİMNASTİK KULÜPLERARASI YGB I.ETAP YARIŞMASI

Detaylı

sonuç - Türkiye Cimnastik Federasyonu

sonuç - Türkiye Cimnastik Federasyonu 3­5 NİSAN 2015 / NEVŞEHİR YILDIZLAR ­

Detaylı

özcan apart kira sözleşmesi

özcan apart kira sözleşmesi APART KİRA SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR

Detaylı

sporcu çıkış listeleri - Türkiye Cimnastik Federasyonu

sporcu çıkış listeleri - Türkiye Cimnastik Federasyonu TUANA KÜÇÜK LEYLA ZEYNEP MUTLU ÖYKÜ YÜKSEL ÇAĞLA GÜMÜŞBOĞA ELVİN AKIN ECEM ÇANKAYA SENA LİDYA BAYRAKTAROĞLU DİLAY ÜNEŞ NEHİR SERAP ÖZDEMİR BAŞAK NİDA KARAEVLİ ÖZGE ELMAS KAHAN NİL DOĞAN ELİFLAL ERG...

Detaylı

2015-2016 RİTMİK CİMNASTİK TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ FERDİ

2015-2016 RİTMİK CİMNASTİK TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ FERDİ İ.T.Ü. GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL DR.NATUK BİRKAN ORTAOKULU , SARIYER , İSTANBUL

Detaylı

sonuç - Türkiye Cimnastik Federasyonu

sonuç - Türkiye Cimnastik Federasyonu Türkiye Cimnastik Federasyonu ISF Gymnasiade 2016 (Rhythmic Gymnastics Invidiual)

Detaylı