Perine Bakım Talimatı - SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Transkript

Perine Bakım Talimatı - SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
T.C.
Süleyman Demirel Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Doküman Adı
Perine Bakım Talimatı
Doküman Numarası
TBH/000/ÇTL/40
ISO 9001: 2008 KYS Kriter No
6.3./7.5.1.
Yayın Tarihi
Revizyon Numarası
Revizyon Tarihi
Sayfa Sayısı
01.02.2005
03
03.06.2010
3
Güncellemelerinin Takibi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Açıklamalar
01
01.03.2006
KYS’nin yeniden Planlanması
02
15.01.2009
KYS’nin yeniden Planlanması
03
03.06.2010
ISO 9001:2008 Versiyonu
Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan
Doküman Durumu
Birim Sorumlusu
Kalite Yönetim Temsilcisi
Başhekim
KONTROLLÜ KOPYA
BĐLGĐ AMAÇLI
ĐPTAL
......./......./.........
-- 1 / 2 --
1.
UYGULAMA
•
Eller yıkanır.
•
Malzemeler hazırlanır.
•
Hasta/ ailesine işlem hakkında bilgi verilir.
•
Hastanın mahremiyeti korunarak perine bölgesi açılır.
•
Tedavi bezi ve muşambası yerleştirilerek, bayanlarda dorsal rekumbent, baylarda
supine pozisyonu verilir.
•
Bayanlarda; silme işlemi her seferde ayrı bir spanç kullanılarak önce symphisis
pubisten umblikusa doğru tek bir hareketle temiz suyla ıslatılmış pamuk ile silinir.
•
Önce uzak taraftaki bacak olmak üzere her iki bacak içten dışa doğru (silinir.
•
Daha sonra; önce uzak taraftaki labia majör olmak üzere her iki labia majör yukardan
aşağıya doğru silinir.
•
Yine önce uzak taraf olmak üzere her iki labia minör silinir.
•
6-7-8-9. basamaklara göre önce durulama sonra kurulama işlemleri yapılır.
•
Baylarda; silme işlemine bayanlarda olduğu gibi uyluğun üst iç yüzünden başlanır,
daha sonra mons pubis temizlenir.
•
Penis orta kısmından hafifçe tutulur. Sünnet derisi geriye çekilerek glans penis açığa
çıkartılır.
•
Penis, glans penisteki üretral meatustan başlayarak dışarıya doğru dairesel
hareketlerle scrotuma kadar silinir. Sünnet derisi eski haline getirilir.
•
Scrotum yavaşça tutularak ön, yan ve arka yüzeyi uzunlamasına hafif haraketlerle
silinir.
•
11-12-13-14. basamaklara göre önce durulama sonra kurulama işlemi yapılır.
•
Anal bölgede silinerek işlem tamamlanır.
•
Hastaya temiz iç çamaşırı giydirilir.
•
Kullanılan malzemeler kaldırılır.
•
Eller yıkanır.
•
Đşlem kaydedilir.
-- 2 / 2 --

Benzer belgeler

Nihon Kohden Cardiolife-Defibrilatör Donanımı Kullanma Talimatı

Nihon Kohden Cardiolife-Defibrilatör Donanımı Kullanma Talimatı Tedavi bezi ve muşambası yerleştirilerek, bayanlarda dorsal rekumbent, baylarda supine pozisyonu verilir.

Detaylı

Bilgisayar Atölyesi Teknisyeni Görev Tanımı TEK/201/GR-001

Bilgisayar Atölyesi Teknisyeni Görev Tanımı TEK/201/GR-001 Tedavi bezi ve muşambası yerleştirilerek, bayanlarda dorsal rekumbent, baylarda supine pozisyonu verilir.

Detaylı

Perine Bakımı

Perine Bakımı 4. Yıldırım A. (2001). Hemşirelik Bakım Protokolleri El Kitabı. İstanbul Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, İstanbul, s. 344- 345.

Detaylı