hüdil kursları - Hacettepe Üniversitesi

Transkript

hüdil kursları - Hacettepe Üniversitesi
HÜDİL KURSLARI YARATICI YAZARLIK Duygu ve düşüncelerimizi yazarak anlatmak, genellikle yalnızca eğitim sürecinde aldığımız kompozisyon derslerine ait bir etkinlikmiş gibi düşünülür. Oysa yaşamın içinde çoğu kez kendimizi yazarak ifade etmek ihtiyacı duyarız da bunu nasıl yapacağımızı bilemeyiz. İşte bu noktada Yaratıcı Yazarlık dersleri, her yaştan ve her meslekten insana rehberlik etmeyi amaçlayan keyifli bir etkinliktir. Bu kursta okuduklarımızı yorumlamak, yazarak hayatın içinde olmak ve yazılarınızın eleştirel ortamda değerlendirilmesi yazma becerimizi güçlendirecektir. Yazmaktan zevk alıyorsanız, yazdıklarınızı paylaşmak ve bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız Yaratıcı Yazarlık derslerinden yararlanabilirsiniz.**** Kurs Süresi: 17 Ekim 2011 ‐9 Kasım 2011 Öğretim Elemanı: DOÇ. DR. G. GONCA GÖKALP ALPASLAN Yer: Beytepe Yerleşkesi.*** Kurs Süresi Dersin Günü ve Haftalık Ders Toplam Ders Saati Saati Saati 8 Hafta **Henüz belli değil! 2 Saat 16 Ücret 250 TL* ETKİLİ İLETİŞİM VE İçinde bulunduğumuz iletişim çağında, bireyin mesleki başarısı ve içinde yaşadığı toplumdaki etkinliği açısından iletişimin temel aracı olan dili doğru ve etkili kullanabilmesinin önemi tartışılamaz. Düzgün ve etkili dil kullanma becerisi, eski tabirle hitabet sanatı, eskiden genellikle Tanrı vergisi bir yetenek olarak kabul edilirdi. Bugün ise kuralları belirlenmiş ve yöntemi oluşturulmuş bir eğitimle kazanılan ve geliştirilen bir beceri olarak görülmektedir. Dilin etkili ve düzgün kullanımı ile elde edilen kazanımlar, artık herkesçe kabul gördüğünden buna yönelik eğitim programlarına talep gün geçtikçe artmaktadır. Bu kursun amaçlarını; anlaşılır ses çıkarabilme, heceleri doğru vurgulayabilme, düzgün cümle kurabilme, doğru vurgu ve tonlama yapabilme, düzgün cümle kurabilme, etkili konuşma planı yapabilme, konuşmayı beden dili ile destekleyebilme, soluk alma kurallarını tanıma, konuşmada doğru söz noktalaması yapabilme, ses organlarını tanıma, nefesini idareli kullanabilme, soluk alırken diyaframı kontrollü kullanabilme ve nefesi kullanma tekniklerini tanıma becerilerini kazandırma olarak sıralayabiliriz. **** TÜRKÇE Kurs Süresi: Öğretim Elemanı: YRD. DOÇ. DR. MAHİR KALFA Yer: Sıhhiye veya Beytepe Yerleşkesi.*** Kurs Süresi Dersin Günü ve Haftalık Ders Saati Saati 8 Hafta **Salı ve Perşembe 17.00 4 (2+2) Toplam Ders Saati Ücret 32 250TL* TÜRKÇE YOĞUN DİL KURSU Türkçe Yoğun Dil Kursu, ülkemizde kısa ya da uzun süre yaşamayı seçen yabancılar ile üniversiteler arası anlaşmalar çerçevesinde, ülkemize sınırlı süre için gelen üniversite öğrencilerine 1 ayda (80 saat), günlük hayatlarını devam ettirecek düzeyde Türkçe öğretmek amacıyla düzenlenmiştir. Kursumuzda, anlama ve konuşma becerilerinin en kısa süre içinde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için kullanılacak ders ve alıştırma kitabı, Merkezimiz öğretim elemanları tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kitabımızın yanı sıra derslerimizde ve ev ödevi olarak kullanılacak olan ek materyalimiz de kursiyerlerimize ücretsiz olarak verilecektir. Derslerimiz, en az 5 en fazla 15 öğrenciyle sürdürülecektir. Kursumuza devam eden ve başarılı olan kursiyerlerimize “Başarı Belgesi”, devam edip başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir. Kurs süresi: Öğretim Elemanı: AYDAN UMUNÇ Yer: Sıhhiye veya Beytepe Yerleşkesi.*** Dersin Günü ve Haftalık Ders Kurs Süresi Saati Saati 4 Hafta **Hafta İçi Her Gün 15.00 20 Saat Toplam Ders Saati Ücret 80 Saat 480 TL* OSMANLICA I Türk dilinin tarihî dönemlerinden biri olan Osmanlı Türkçesi, 6 yüzyıldan fazla bir zamanda çok geniş bir coğrafyada kullanılmış, yüksek bir medeniyetin yazı dili olmuştur. Osmanlı Türkçesi ile yalnızca edebî ürünler değil bilimin ve sanatın hemen her alanında pek çok eser yazılmıştır. Osmanlıca da denen klasik edebî dilde Arap alfabesi kullanılmıştır. Bugün artık tarihe karışmış bu yazı dilini eski kültür, bilim ve edebiyat eserlerimizi okuyup anlayabilmek için öğrenmek gerekir. Geçmişimizi bugüne taşıyan, Türk kültür dünyasını yansıtan eserleri okumak ve böylece köklü kültürel birikimimizle tanışmak amacıyla açtığımız bu kurs, başlangıç düzeyindedir. Alfabe, imla, Arapça kelime ve şekiller, Farsça kelime ve şekiller üzerinde durulacak olan kursun bitiminde kursiyerlerin matbu metinleri okuyabilmesi amaçlanmaktadır.**** Kurs süresi: 17 Ekim 2011‐21 Aralık 2011 Öğretim Elemanı: DR. HİCLÂL DEMİR Yer: Sıhhiye Yerleşkesi ,Tıp Fakültesi H kapısı, 5 nolu derslik. Kurs Süresi Dersin Günü ve Saati Haftalık Ders Saati Toplam Ders Saati Ücret 8 Hafta **Pazartesi ve Çarşamba 17.30 6 (3+3) 48 300* OSMANLICA II Katılımcıların Osmanlıca bilgilerini geliştirmeyi amaçlayan bu kursta, alanla ilgili kuramsal bilgiler metin örnekleri ile detaylandırılacaktır. Metin çözümlemeleri yaparken sözcükleri yanlışsız okumak, basit ve bileşik sözcüklerin anlamlarını bilmek, çok anlamlı ya da eş anlamlı sözcükleri doğru öğrenmek gerekir. Bu yüzden önce derste kullanılacak temel kaynaklar tanıtılacak, daha sonra eski ve yeni metinlerde Arap harfli Türk imlasının kullanımı ve kurallarına geçilerek Türkçe sözcüklerle Arapça ve Farsça sözcükler arasındaki yazım farkları ile Arapça‐Farsça gramer kuralları üzerinde durulacaktır. Klasik Edebiyat, Klasik Müzik, Sanat Tarihi, Tıp Tarihi gibi Osmanlıca yazma ve basma metinleri okuma merakı/ihtiyacı duyan herkesi kurslarımıza bekliyoruz. **** Kurs Süresi: Öğretim Elemanı: Yer: Sıhhiye Yerleşkesi. Kurs Süresi Dersin Günü ve Saati Haftalık Ders Saati Toplam Ders Saati Ücret 8 Hafta **Cumartesi ve Pazar 10.00 6 (3+3) 48 300 TL* HIZLI OKUMA KURSU Modern insan her şeyi hızla izlemekte, hızla okumakta, hızla görmekte ve hızla tüketmektedir. İlkçağda bilgi kendisini ancak binlerce yılda yenileyebiliyordu. Ortaçağa gelindiğinde bu hız 300 yıla kadar düşmüştü. Bunu takip eden çağlarda bilginin yenilenme hızı giderek kısalmış ve günümüzde neredeyse 24 saate kadar düşmüştür. Bir yılda tüm dünya çapında basılan kitap, dergi, gazete ve benzeri kaynaklar çağdaş dünya insanına akıl almaz boyutlarda bilgi sunmakta ve gündelik hayatında bu bilgiyi kullanmasını talep edebilmektedir. Bilginin hızına yetişebilmek için ise yeni okuma ve öğrenme modelleri geliştirilmeye başlanmıştır. Hızlı Okuma ve Okuduğunu Anlama sistematiği ise öğrenme ve anlama hızını arttırmak amacıyla ortaya çıkmış bir sistematiktir. Az zamanda çok metin okumak ve yorumlamak maksadıyla günümüzde bu konuda eğitimler verilmektedir. Hızlı okuma bireylerin kolaylıkla öğrenebildiği ve uyguladığı bir yöntemler zinciridir. **** Kurs Süresi: Öğretim Elemanı: Suat Aşçı Yer: Sıhhiye Yerleşkesi. Kurs Süresi Dersin Günü ve Saati Haftalık Ders Saati Toplam Ders Saati 3 Hafta **Cumartesi ve Pazar 15.00‐18.00 6 (3+3) 18 Ücret 120 TL* JAPONCA Özellikle farklı bir yazı sistemine sahip olması dolayısıyla Japonca öğrenilmesi çok zor, hatta imkânsız bir dilmiş gibi gelir çoğumuza. Oysa bilhassa Türkler için, Türkçeyle benzer bir yapıya sahip olan Japoncayı öğrenmek son derece kolay, eğlenceli ve zevkli bir iştir. Bu kursta, hiçbir zorluk ve stres yaşamadan eğlene oynaya Japon dilinin yanı sıra televizyonda, internette bir resimmiş gibi seyrettiğiniz Japon yazısını okumayı da öğrenecek, Japon kültürünü yakından tanıma imkânı bulacaksınız. Okuma ve yazmayla birlikte konuşmaya da büyük önem verilen öğretim programımızla daha ilk günden Japonca konuşmaya başlayacaksınız. Başlangıç seviyesinde olsa da, kursu tamamladığınızda, edinmiş olduğunuz Japonca dil bilgisi ve kelime hazinesiyle kendinizi oldukça iyi ifade edebildiğinizi göreceksiniz. Yeni başlayanlar için tasarlanmış olan bu kurs, orta ve ileri seviye kurları ile sürecektir.**** Kurs Süresi 1. Kur: 12 Ekim 2011‐9 Aralık 2011 2.Kur: 17 Ekim 2011 ‐19 Aralık 2011 Öğretim Elemanı: Bayan RYOKO ASANO Yer: Sıhhiye Yerleşkesi, Tıp Fakültesi H kapısı, 6 nolu derslik. Japonca 1 Japonca 4 Kurs Süresi Dersin Günü ve Saati Haftalık Ders Saati Toplam Ders Saati Ücret 8 Hafta **Çarşamba ve Cuma 17.45 6 (3+3) 48 350 TL* 8 Hafta **Pazartesi ve Perşembe 17.45 6 (3+3) 48 350 TL* * Kurs ücretlerinde Hacettepe Üniversitesi personeline %10, öğrencisine %15 indirim uygulanacaktır. Kurs ücretleri iki dönem hâlinde tahsil edilecektir. ** Bir ders saati 45 dakikadır. *** Not: Kurslarımızın yerleri, talep yoğunluğu doğrultusunda kesinleşecektir. **** Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.