ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : TEKSTİL

Transkript

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : TEKSTİL
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklı ın Unvanı
Adresi
Telefon ve Fax No
Tarih
Sayı
Konu
:
:
:
:
:
:
TEKST L BANKASI A. .
Büyükdere Caddesi No:63 Maslak- STANBUL
(0212) 335 50 60-(0212) 276 23 76
22/06/2004
YKR/2004/63
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No:39 sayılı
Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
stanbul Menkul Kıymetler Borsası Ba kanlı ı’na,
Açıklanacak
Özel Durum
: Bankamız, 22 Haziran 2004 tarihinde stanbul'da imzalanan kredi
sözle mesi ile, uluslararası finans kurulu larından 1 yıl vadeli, US$ 75 milyon tutarında
sendikasyon kredisi sa lamı tır.
Toplam 26 uluslararası bankanın katılımı ile sa lanan krediye, Libor +%0.80 düzeyinde faiz
uygulanacaktır ve söz konusu kredi ihracat i lemlerini desteklemek amacıyla kullandırılacaktır.
Sendikasyon kredisi ile ilgili di er detaylar:
Sendikasyon kredisi düzenleyen bankalar: Abu Dhabi Commercial Bank, Commerzbank AG, HSH
Nordbank AG, HVB Group (Bank Austria Creditanstalt AG, Bayerische Hypo/und Vereinsbank
AG, Vereins-und Westbank AG) ve Raiffeisen Zentralbank Österreich AG.
Sendikasyona katılan di er bankalar: The Bank of New York, Demir-Halk Bank (Nederland) NV,
Finansbank (Holland) NV, American Express Bank GmbH, Baden-Württembergische Bank AG,
Union Bank of California NA, Arab Bank plc, UBAE Arab Italian Bank SpA, Banca Intesa SpA
(London Branch), Banca Monte dei Paschi di Sinea SpA (Frankfurt am Main Branch), Banif/Banco
Internacional do Funchal SA, Banque Cantonale de Geneve, FIMBank, NV de Indonesische
Overzeese Bank, KeyBank NA, Koçbank Nederland NV, Misr International Bank, National City
Bank, UniCredito Italiano SpA (London Branch).
Tekstilbank, 1986 yılında kurulmu tur ve bankanın %74.79 hissesi GSD Holding A. .'ye aittir.
Tekstilbank, ticaret ve yatırım finansmanı ile kurumsal ve ticari bankacılık konularında butik
bankacılık hizmeti vermektedir. Genel Müdürlü ü stanbul'da bulunan bankanın tüm Türkiye
çapında hizmet veren toplam 38 ubesi bulunmaktadır.”
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No:39 sayılı
Tebli inde yer alan esaslara uygun oldu unu, bu konuda /konularda tarafımıza ula an bilgileri tam
olarak yansıttı ını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun oldu unu, konuyla ilgili bilgileri
tam ve do ru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdi imizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu oldu umuzu beyan ederiz.
TEKST L BANKASI A. .
Genel Müdürlük
H.Çim GÜZELAYDINLI
Genel Müdür
Nergis GÜNER
Ba Hukuk Mü aviri