Güvenlik bilgileri

Transkript

Güvenlik bilgileri
BlackBerry Z30 STA100-5 Smartphone
Güvenlik ve Ürün Bilgileri
SWD-20130827155737851 | RFY111LW
PRINTSPEC-147
MAT-56998-018
Güvenlik bilgileri
Elektrik güvenliği
BlackBerry akıllı telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce (bundan sonra akıllı telefon olarak
adlandırılacaktır), bu belgede sağlanan güvenlik bilgileri ve yasal bilgileri inceleyin. Bu belgeyi güvenli bir
yerde saklayın, böylece ihtiyacınız olduğunda başvurabilirsiniz.
Bazı ülkelerde Bluetooth özellikli ve kablosuz, şifreleme yazılımlı cihazların kullanımıyla ilgili kısıtlamalar
olabilir. Bölgenizdeki kısıtlamalar için yerel yetkililere başvurun.
En son güvenlik ve ürün bilgileri için www.blackberry.com/docs/smartphones adresini ziyaret edin.
Akıllı telefonu, BlackBerry tarafından sağlanan ya da özel olarak bu akıllı telefonla kullanım için BlackBerry
tarafından onaylanan şarj aksesuarlarını kullanarak şarj edin. Yangın, patlama, pil sızıntısı veya ciddi
yaralanmalara, ölüme veya maddi kayıplara yol açabilecek diğer tehlikelere neden olabileceğinden veya
garantiyi geçersiz kılabileceğinden, IEEE Std 1725 için Pil Sistemi Uyumluluğuna İlişkin CTIA Sertifikasyon
Gereksinimleri ile uyumlu olmayan şarj aksesuarlarını kullanmayın.
Önemli güvenlik tedbirleri
Akıllı telefonunuzla birlikte sadece onaylanan pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. BlackBerry
tarafından onaylanmayan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması ciddi yaralanmalara,
ölüme veya maddi kayıplara neden olabilecek yangın veya patlama riski oluşturabilir.
Yalnızca BlackBerry tarafından onaylanan tutucuları kullanın. BlackBerry tarafından
onaylanmayan tutucuların kullanılması, uzun vadede ciddi yaralanma riski oluşturabilir.
Akıllı telefonu üzerinizde taşırken, BlackBerry tarafından onaylanmış entegre kemer klipsli
bir tutucu kullanın veya akıllı telefonunuz veri aktarırken akıllı telefonunuzu vücudunuzdan
en az 15 mm (0,59 inç) uzakta tutun. BlackBerry tarafından onaylanan entegre kemer
klipsli tutucular dışında vücutta taşınan aksesuarların kullanılması, bu aksesuarlar
vücudunuzdayken akıllı telefon veri aktarımı yaparken akıllı telefonunuzun radyo
frekansına maruz kalma standartlarını aşmasına neden olabilir. Radyo frekansına maruz
kalma standartlarının aşılmasının uzun vadede etkileri, ciddi yaralanma riski ortaya
çıkarabilir. Bu akıllı telefonun FCC radyo frekans emisyon yönergeleri ile uyumluluğu
hakkında daha fazla bilgi almak için www.fcc.gov/oet/ea/fccid adresini ziyaret edin ve akıllı
telefonunuzu aşağıdaki FCC ID'sini arayın: FCC ID, akıllı telefonunuzun arka kısmında, pilin
arkasında yer alan bilgi etiketinin üzerindedir.
•BlackBerry Z30 STA100-5 akıllı telefon (model numarası RFY111LW): FCC ID
L6ARFY110LW
Akıllı telefonunuz, 0 ve 35°C (32 ve 95°F) arasındaki sıcaklıklarda çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Akıllı telefonunuzun önerilen sıcaklık aralığının dışında kullanılması akıllı
telefonunuza veya lityum iyon pile zarar verebilir.
Acil durum aramaları için akıllı telefonunuza güvenmeyin. Acil durum aramaları yapmak
veya mesaj göndermek için gereken kablosuz ağlar her bölgede bulunmaz ve 911, 112
veya 999 gibi acil durum numaraları her bölgedeki acil servislerine ulaşmanızı
sağlayamayabilir. Eğer akıllı telefonunuzda BlackBerry Mobile Voice System kuruluysa,
acil aramalarla ilgili daha fazla bilgi almak için "Acil aramalar ve BlackBerry Mobile Voice
System hakkında" bölümüne bakın.
Anten
BlackBerry 30 akıllı telefon için onaylanan şarj aksesuarı modelleri
Sadece ürünle birlikte verilen entegre anteni kullanın. Anten üzerinde yapılacak izinsiz değişiklikler veya
eklentiler akıllı telefona hasar verebilir ve ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) kurallarını ihlal edici nitelikte
olabilir.
AC şarj cihazları: HDW-46445-001, HDW-46446-001, HDW-46447-001, HDW-46448-001,
HDW-46449-001, HDW-46450-001, HDW-46451-001
Elektronik cihazlarda parazit
Akıllı telefonla birlikte verilen şarj cihazlarını ya da BlackBerry tarafından onaylanmış, yalnızca üzerlerindeki
bilgi etiketlerinde belirtilen güç kaynağı tipindeki diğer şarj cihazlarını kullanın. Herhangi bir güç kaynağını
kullanmadan önce, şebeke geriliminin, güç kaynağı üzerinde belirtilen gerilime uygun olduğunu doğrulayın.
Akıllı telefonu yalnızca CTIA sertifikalı adaptörler, USB-IF logosu taşıyan veya USB-IF uyum programını
tamamlayan ürünlere bağlayın.
Prizlere, uzatma kablolarına ya da grup prizlerine fazla yüklenmeyin; aksi takdirde yangına ya da elektrik
çarpmasına neden olabilir. Kabloya ya da fişe zarar gelmesini önlemek için şarj cihazını elektrik ya da grup
prizinden çıkarırken kablodan değil fişten çekin.
Elektrik kablolarının özellikle grup prizlerine ve akıllı telefona bağlandığı noktalarda ezilmemesine ya da
üzerine basılmamasına dikkat edin. İnsanların takılarak düşmesine ya da kablonun boyunlarına dolanmasına
yol açmamak için elektrik kablosunu hiçbir zaman ortada bırakmamaya dikkat edin. Şarj cihazlarını fırtınalı
havalarda ya da kullanılmadığında prizden çıkarın. Şarj cihazlarını dışarıda ya da dış etkilere maruz
kalabilecekleri alanlarda kullanmayın.
Güç kaynağının bağlanması gibi konularda daha fazla bilgi için akıllı telefonunuzla birlikte verilen belgelere
bakın.
Akıllı telefonunuza aksesuar satın almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün ya da
www.shopblackberry.com adresini ziyaret edin.
Pil güvenliği
Akıllı telefonunuzda, çıkarılamayan bir lityum iyon pil bulunmaktadır. Pili sökmeye çalışmayın. Pilin çıkarılması
akıllı telefonunuzun Sınırlı Garantisi'ni geçersiz kılar ve pilin hasar görmesine neden olabilir.
Pilin kullanılmasında ve atılmasında kurallara uyulmaması yangına, patlamaya, kimyasal yanıklara veya başka
tehlikelere neden olabilir. Pilinizi sıvılarla temas ettirmeyin. Pili 60°C'den (140°F) yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmayın. Pilin 60°C'den (140°F) yüksek sıcaklığa maruz kalması pilin alev almasına veya patlamasına yol
açabilir.
Yangına veya patlamaya sebep olabileceğinden, akıllı telefonu ve pilini ateşe veya sıcak
plaka, soba üstü, mekan ısıtıcısı veya fırın gibi harici ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
Akıllı telefonunuz ve akıllı telefon aksesuarlarınız çocuklar için uygun değildir. Bir çocuğun
akıllı telefonunuzu veya akıllı telefon aksesuarlarınızı kullanmasına veya bunlarla
oynamasına izin verirseniz, çocuğu mutlaka gözetim altında tuttuğunuzdan emin olun.
Akıllı telefon, çocuklar için yutma tehlikesi olan küçük parçalar içerir.
Modern elektronik cihazların çoğu radyo frekansı sinyallerine karşı korumalıdır. Bununla birlikte, bazı
elektronik cihazlar, akıllı telefonun yaydığı radyo frekansı sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.
Kalp pilleri: Radyo frekansı sinyallerinin kalp piliniz üzerindeki etkileriyle ilgili sorularınız varsa bir hekime ya
da kalp pilinizin üreticisine danışın. Akıllı telefonunuzu, kalp pilinizin özel güvenlik gereksinimlerine uygun
biçimde kullandığınızdan emin olun; bu güvenlik gereksinimleri şunları içerebilir: akıllı telefonunuz açık
olduğunda akıllı telefonunuzu daima kalp pilinden en az 20 cm (7,88 inç) uzakta tutun, akıllı telefonunuzu
giysinizin göğüs cebinde taşımayın, gelen aramaları yanıtlar ya da arama yaparken girişim riskini olabildiğince
azaltmak için, cihazı kalp pilinin bulunduğu tarafın tam aksi tarafındaki kulağınıza tutun. Parazit olduğundan
kuşkulanmanızı gerektirecek nedenler varsa, akıllı telefonunuzdaki tüm kablosuz iletişim bağlantılarını derhal
kapatın, akıllı telefonunuzu kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
İşitme cihazları: Bazı dijital kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarında parazite neden olabilir. Böyle bir parazit
oluşması durumunda, kablosuz iletişim servis sağlayıcınız ile görüşün veya alternatifleri değerlendirmek için
işitme cihazınızın üreticisine danışın.
Akıllı telefonunuzda Pusula uygulaması gibi uygulamalar tarafından kullanılan bir mıknatısölçer bulunur.
Mıknatısölçer kullanan bir uygulama işitme cihazınızda parazit yaparsa, uygulamayı kapatın.
Diğer tıbbi cihazlar: Bunlar dışında herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, tıbbi cihazınızın harici radyo
frekansı enerjisine karşı yeterince korumalı olup olmadığını öğrenmek için üretici firmayla görüşün. Bu bilgileri
edinmenizde doktorunuz size yardımcı olabilir.
Sağlık kuruluşları: Sağlık kuruluşlarında, bu tür cihazları kapatmanızı bildiren uyarılar varsa, akıllı
telefonunuzdaki tüm kablosuz iletişim bağlantılarını kapatın. Hastanelerde ya da sağlık kuruluşlarında, harici
radyo frekansı enerjisine karşı hassas cihazlar kullanılıyor olabilir.
Uçak: ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) yönetmelikleri, uçuş sırasında
kablosuz cihazların kablosuz iletişiminin kullanılmasını yasaklamaktadır. Uçağa binmeden önce akıllı
telefonunuzdaki tüm kablosuz iletişim bağlantılarını kapatın. Uçakta akıllı telefonu kablosuz iletişim
bağlantıları açıkken kullanmanın etkileri bilinmemektedir. Böyle bir kullanım uçuş ekipmanlarını, iletişimi ve
performansı etkileyebilir, ağı engelleyebilir, uçak, uçuş ekibi ve yolcular için başka tehlikeler ortaya çıkarabilir
ve yasa dışı olabilir. Akıllı telefonunuzdaki tüm kablosuz iletişim bağlantıları kapalıyken, yalnızca hava
yollarının elektronik cihaz yönetmeliklerine uygun olarak kablosuz iletişim gerektirmeyen cihaz uygulamalarını
kullanabilirsiniz.
Tehlikeli alanlar
Pile yabancı nesneler sokmaya çalışmayın. Pili yeniden üretmeyin, parçalamayın, ezmeyin,
delmeyin, bükmeyin veya pilde değişiklik yapmayın. Pil yeniden üretilmiş, sökülmüş,
ezilmiş, delinmişse veya pilde herhangi bir şekilde değişiklik yapılmışsa pili kullanmayı
derhal bırakın.
Pili kısa devre yaptırmayın veya pilin kutuplarına metal veya iletken nesnelerin değmesine
izin vermeyin.
Arızalanması halinde sizin ve başkalarının ciddi şekilde yaralanmasına veya ölümüne
neden olabileceğinden, akıllı telefonunuzu kalp pili ve işitme cihazı gibi tıbbi cihazlardan
uzakta tutun.
Kısa devreye, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden akıllı
telefonunuzun sıvılarla temas etmesini engelleyin.
Kamera: Akıllı telefonunuzun kamerası varsa kamerayı doğrudan güneşe veya başka bir parlak ışığa
yöneltmeyin. Bunu yapmanız gözlerinize ciddi zararlar verebilir veya akıllı telefonunuzda hasara neden olabilir.
Kamera flaşını kullanırken, kamera flaşı LED diyaframını hedefin gözlerinden en az 50 cm (19,69 inç) uzakta
tutun.
Pili sökmeye çalışmayın. BlackBerry, akıllı telefonlarında IEEE Std 1725 ile uyumlu lityum iyon pillerin
kullanılmasını önerir. Diğer pillerin kullanılması yangın, patlama, pil sızıntısı veya başka tehlike riski ortaya
çıkabilir. Lütfen kullanılmış pilleri bu belgede belirtilen talimatlara uygun şekilde attığınızdan emin olun.
Akıllı telefonunuzda bu simgelerden herhangi biri göründüğünde, pilde
veya pil bağlantısında bir hata oluşmuştur. Akıllı telefonunuzu onarım
için uzman servis personeline iade edin.
Akıllı telefonunuzun hoparlörünü kullanırken, akıllı telefonunuzu asla kulağınıza tutmayın.
Ciddi ve kalıcı işitme hasarları meydana gelebilir.
Akıllı telefonunuz doğası gereği güvenli bir cihaz değildir ve gaz buharları bulunan veya patlama tehlikesi olan
tozlar içeren ortamlar, nükleer tesisler, uçak navigasyon ve iletişim hizmetleri, hava trafik kontrolü ve yaşam
destek veya silah sistemleri gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, bu tür güvenli cihazların gerekli olduğu
tehlikeli alanlarda kullanıma uygun değildir.
Patlama tehlikesi olan ortamlar: Patlama tehlikesi olan ortamlarda akıllı telefonunuz üzerindeki tüm kablosuz
iletişim bağlantılarını kapatın, tüm işaretlere ve talimatlara uygun hareket edin. Bu gibi ortamlarda çakan
kıvılcımlar, yaralanmalara, hatta ölüme neden olabilecek patlamalara ya da yangınlara yol açabilir.
Patlama tehlikesi olan ortamlar her zaman olmasa da genellikle açıkça belirtilir. Bu ortamlar arasında benzin
istasyonları; teknelerin alt güverteleri; yakıt ya da kimyasal madde taşıma ya da depolama tesisleri; LPG
(propan ya da bütan) ile çalışan araçlar; havada kimyasal maddelerin ya da toz, toprak, metal tozu gibi
parçacıkların bulunduğu yerler ve genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen diğer yerler sayılabilir.
Bir gaz sızıntısını haber vereceğiniz zaman, akıllı telefonun telefon özelliğini sızıntının yakınında kullanmayın.
Bulunduğunuz yeri terk edin ve akıllı telefonunuzda telefon özelliği mevcut ve etkinse, aramayı güvenli bir
yerden yapın.
Patlayıcı madde alanları: "Patlayıcı madde alanında" veya iki yönlü telsizlerin kapatılmasını gerektiren bir
alandayken, patlayıcı maddeler kullanılan alanlarda parazitlere yol açmamak için akıllı telefonunuz üzerindeki
tüm kablosuz iletişim bağlantılarını kapatın, tüm işaretlere ve talimatlara uygun hareket edin.
Çalışma ve saklama sıcaklıkları
Akıllı telefonunuzun flaş ışıklarına maruz kalınması sara krizine ya da bayılmaya neden
olabilir ve kendiniz ve çevrenizdekiler için tehlike yaratabilir. Akıllı telefonunuzun
kullanımının sizde veya başkalarında denge sorunu, bilinç kaybı, seğirme, kasılma veya
diğer istem dışı hareketlere neden olması durumunda, akıllı telefonunuzu kullanmayı
hemen bırakın ve bir doktora danışın. LED bildirim ışığı akıllı telefonunuzun ön yüzünde,
sağ üst köşede yer alır. Akıllı telefon modelinizde kamera varsa, kamera flaşı LED diyaframı
akıllı telefonunuzun arka tarafında veya kamera objektifinin üst veya sağ tarafında yer alır.
Sara krizi geçirmeye ya da bayılmaya eğilimliyseniz, akıllı telefonunuzu kullanmadan önce
doktorunuza danışın.
Yasa tarafından akıllı telefonu eller serbest modunda kullanmanıza izin verilmediği sürece,
araç kullanırken akıllı telefonunuzu kullanmayın. Araç kullanırken akıllı telefonunuzu
kullanmanız, sizi ve başkalarını ciddi yaralanma, ölüm veya maddi kayıplara neden
olabilecek risklere maruz bırakabilir.
Yangın ve patlama riski bulunduğundan, gaz dumanı bulunan yerlerde akıllı telefonunuzu
kullanmayın.
Patlamaya ve buna bağlı olarak ciddi yaralanma, ölüm veya maddi kayıplara neden
olabileceğinden akıllı telefonunuzu ateşe atmayın.
Uçağa bindiğinizde akıllı telefonunuzu kapatın. Akıllı telefonunuzun uçakta kullanılması,
uçuş ekipmanlarını, iletişimi ve performansı etkileyebilir, şebekeyi bozabilir; uçak, uçuş
ekibi ve yolcular için başka tehlikeler ortaya çıkarabilir ve yasa dışı olabilir.
Akıllı telefonlar doğası gereği güvenli olmadığından, patlayıcı duman, patlayıcı toz veya
diğer patlayıcı kimyasallar bulunan ortamlarda kullanılmamalıdır. Bu tür ortamlardaki
kıvılcımlar ciddi yaralanma, ölüm veya maddi kayıpla sonuçlanabilecek patlama ve
yangına neden olabilir.
Akıllı telefonunuzu güvenle kullanma
• Akıllı telefonunuzun üzerine ağır nesneler koymayın.
• Akıllı telefonunuzu sökmeye veya tamir etmeye çalışmayın.
• BlackBerry tarafından sağlanan akıllı telefon belgelerinde belirtilmediği sürece akıllı telefonunuzun
açıklıklarını kapatmayın veya buralardan hiçbir nesne sokmayın. Böyle bir hareket kısa devreye, yangına ya
da elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Ekran üzerinde yabancı cisimler kullanmayın.
• Ekran üzerinde aşırı güç kullanmayın.
• Akıllı telefonunuzu veya akıllı telefon aksesuarlarınızı ıslak yerlerde (örneğin küvetin ya da lavabonun
yanında, rutubetli bodrumlarda ya da yüzme havuzu yakınında) kullanmayın.
• Akıllı telefonunuzu veya akıllı telefon aksesuarlarınızı dengesiz yüzeylere yerleştirmeyin. Akıllı telefonunuz
veya akıllı telefon aksesuarlarınız düşebilir, kişiye ve akıllı telefona veya akıllı telefon aksesuarlarına ciddi
zarar gelebilir.
• Akıllı telefonunuzu kullanırken sık sık ara verin. Akıllı telefonunuzu kullanırken boyun, omuz, kol, bilek ve
ellerinizde (başparmak ve parmaklar dahil) ve vücudunuzun diğer bölgelerinde rahatsızlık hissederseniz
cihazı kullanmayı hemen bırakın. Rahatsızlık devam ederse doktora danışın.
Güvenli sürüş ve yürüme
Araç kullanırken akıllı telefonunuzu kullanmayın. Tüm dikkatinizi sürüşe verin; güvenli sürüş her zaman
öncelikli sorumluluğunuzdur. Aracınızla seyahat ettiğiniz bölgelerde kablosuz cihazların kullanımıyla ilgili yasa
ve yönetmelikleri bilmek ve uygulamak sizin sorumluluğunuzdadır.
Aracınızı sürmeye başlamadan önce akıllı telefonu güvenli bir yere yerleştirin. Aracınızda hava yastığı varsa,
akıllı telefonunuzu ya da diğer aksesuarları hava yastığının üzerine ya da yastığın açılma alanına
yerleştirmeyin. Hava yastığı açıldığında ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlardaki yanlış monte edilmiş ya da yeterli koruması olmayan elektronik
sistemleri etkileyebilir. Taşıtınızın üreticisi veya temsilcisi ile görüşün. Aracınıza sonradan herhangi bir cihaz
eklenmişse, radyo frekansı sinyalleriyle etkileşimi hakkında daha fazla bilgi almak için de bu cihazın
üreticisiyle görüşmelisiniz.
Yürürken ya da tüm dikkatinizi vermeniz gereken herhangi bir etkinlik sırasında akıllı telefonunuzu
kullanmayın. Trafiği veya diğer yayaları tehlikeye atan dikkatsiz davranışlar, ciddi yaralanmalara, ölüme veya
maddi kayıplara yol açabilir.
Aksesuarlar
Bu akıllı telefon modeli ile birlikte yalnızca BlackBerry tarafından onaylanmış aksesuarları kullanın.
Onaylanmamış herhangi bir aksesuarın kullanılması, verilen onay ve garantileri geçersiz kılabilir, akıllı
telefonun çalışmamasına neden olabilir ve tehlike yaratabilir.
Taşıma çözümleri: Akıllı telefonunuz ile birlikte tutucu (vücutta taşınan aksesuar) verilmeyebilir. Akıllı
telefonunuzu üzerinizde taşırken, akıllı telefonunuzu her zaman BlackBerry tarafından onaylanmış entegre
kemer klipsli bir akıllı telefon tutucusuna koyun. Akıllı telefonunuzu üzerinizde taşırken kullandığınız entegre
kemer klipsli tutucu BlackBerry tarafından sağlanmamış veya onaylanmamış ise, akıllı telefonunuz aktarım
işlemi yapıyorken vücudunuzdan en az 15 mm (0,59 inç) uzakta tutun. Akıllı telefonunuz veri aktarma
özelliklerinden birini kullanırken (örneğin e-posta mesajları, PIN mesajları, MMS mesajları veya tarayıcı servisi)
USB kablosu olsun veya olmasın akıllı telefonunuzu vücudunuzdan en az 15 mm (0,59 inç) uzakta tutun.
BlackBerry tarafından sağlanmayan veya onaylanmayan aksesuarların kullanımı, akıllı telefonunuzun radyo
frekansına maruz kalma limit değerlerinin aşılmasına neden olabilir. Radyo frekansına maruz kalma
standartlarının aşılmasının uzun vadede etkileri, ciddi yaralanma riski ortaya çıkarabilir. Radyo frekansına
maruz kalma hakkında daha fazla bilgi için bu belgenin "Uygunluk bilgileri" bölümüne bakın.
Akıllı telefonları için tutucu, kılıf ve askılı kılıf gibi çoğu BlackBerry onaylı taşıma çözümünün yapısında
mıknatıs bulunur. ATM kartları, kredi kartları, otel anahtar kartları, telefon kartları ve benzer eşyalarınız gibi
manyetik şerit bileşenleri içeren öğeleri taşıma çözümlerinin yakınına yerleştirmeyin. Mıknatıs manyetik şeritte
saklanan verileri bozabilir veya silebilir.
Mıknatısölçer
Akıllı telefonunuzda bir mıknatısölçer bulunur. Mıknatısölçer, Pusula gibi uygulamalar tarafından kullanılır.
Mıknatıslar veya tutucu, kulaklık veya monitör gibi mıknatıs içeren cihazlar mıknatısölçerin doğruluğunu
olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle acil durumlarda konumunuzu belirlemek için mıknatısölçer kullanan
uygulamalara güvenmeyin.
Akıllı telefonunuz ve akıllı telefonunuzun şarj cihazı, aşağıda gösterilen sıcaklık aralıklarında çalışmak ve
saklanmak üzere tasarlanmıştır:
Akıllı telefon kullanımı: 0 - 35°C (32 - 95°F)
Akıllı telefonun saklanması (3 aydan az): -20 - 35°C (-4 - 95°F)
Akıllı telefonun saklanması (3 ay veya daha fazla): 22 - 28°C (71,6 - 82,4°F)
Seyahat şarjının çalışması: 0 - 35°C (32 - 95°F)
Seyahat şarjının saklanması: -30 - 75°C (-22 - 167°F)
Akıllı telefonunuzun veya akıllı telefon aksesuarlarının önerilen sıcaklık aralıkları dışında kullanımı ve
saklanması akıllı telefonunuzun çok ısınmasına ve sonucunda ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açmasına
neden olabilir veya akıllı telefonunuza, aksesuarlara veya lityum iyon pile zarar verebilir.
Akıllı telefonunuzu ya da akıllı telefon aksesuarlarını kalorifer, ısıtıcı, ocak ya da ısı açığa çıkaran diğer
cihazlardan (amplifikatörler de dahil) uzak tutun. Akıllı telefonunuzu iki haftadan uzun bir süre
kullanmayacaksanız, akıllı telefonu kapatın ve pili çıkarın.
Akıllı telefon temizleme ve onarımı
Temizleme: Akıllı telefonunuzun ya da pil dahil akıllı telefon aksesuarlarınızın yakınında ya da yüzeylerinde
sıvı, aerosol temizleyiciler veya solventler kullanmayın. Yalnızca yumuşak ve kuru bezle temizleyin. Akıllı
telefonunuzu ya da şarj aksesuarını temizlemeden önce bilgisayardaki tüm kabloları ve prize takılı tüm şarj
aksesuarlarını çıkarın.
Onarım: Akıllı telefonunuzu ya da şarj cihazını sökmeye, parçalamaya veya onarmaya çalışmayın.
Çıkarılamayan pilinizi değiştirmeye çalışmayın. Akıllı telefonunuzdaki veya şarj aksesuarlarındaki onarımlar
veya pil değişiklikleri yalnızca yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır ve sadece akıllı telefon modelinizle
kullanım için BlackBerry tarafından belirtilen pili kullanılmalıdır.
Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, elektrik kablolarını bilgisayardan ya da elektrik
prizinden çıkarın ve akıllı telefonu ya da şarj cihazını bakım için yetkili servis personeline götürün:
• Güç kaynağı kablosu, priz ya da konektör hasar görmüşse.
• Akıllı telefonun ya da şarj cihazının üzerine sıvı dökülür ya da bir nesne düşerse.
• Akıllı telefon ya da şarj cihazı yağmurda ya da suyla ıslanırsa.
• Akıllı telefon ya da şarj cihazı dokunulmayacak kadar ısınırsa.
• Akıllı telefon ya da şarj cihazı yere düşürülür ya da başka bir şekilde zarar görürse.
• Kullanıcı belgelerindeki talimatlar uygulandığında akıllı telefon ya da şarj cihazı normal biçimde çalışmazsa.
• Akıllı telefonun ya da şarj cihazının performansında önemli bir değişiklik olduysa.
Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için yalnızca akıllı telefonunuzun kullanıcı belgelerinde
belirtilen kontrolleri ayarlayın. Diğer kumandaların yanlış ayarlanması akıllı telefonunuzda hasara yol açabilir;
ayrıca, yetkili bir teknisyenin cihazı, şarj cihazını ya da başka bir aksesuarı normal çalışma durumuna getirmek
için genellikle çok uğraşması gerekir.
Akıllı telefonunuzun kullanıcı belgelerindeki tüm güvenlik talimatlarına uyulmaması Sınırlı Garanti'yi geçersiz
kılabilir ve kuralları çiğneyen kullanıcıya verilen hizmetlerin kesilmesine ya da reddine yol açabilir, yasal işlem
yapılabilir veya her iki yaptırım birlikte uygulanabilir.
Akıllı telefonun ve pilin atılması
Ortam
Akıllı telefonunuzun bazı özellikleri çeşitli yargı bölgelerinde yasak veya kısıtlama altında olabilir. Resim çeker,
işler veya kullanırken; bulunduğunuz yargı bölgesinde yürürlükte olabilecek her türlü telif hakkı, kişisel gizlilik,
ticari sır veya güvenlik kuralları dahil olmak üzere, ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm yasa,
yönetmelik, usul ve yönergelere uymalısınız. Başkalarının kişisel haklarına saygılı davranın. Telif hakkıyla
korunmaları nedeniyle bazı resim, müzik (zil sesleri dahil) öğelerini ve diğer içeriği kopyalamanız,
değiştirmeniz veya aktarmanız yasak olabilir.
Ses dosyaları: Ses dosyalarını özellikle kulaklıkla yüksek ses düzeylerinde dinlerseniz kalıcı işitme kaybına
uğrayabilirsiniz. Ses dosyalarını kulaklıkla dinlerken dış gürültüyü bastırmak için ses seviyesini artırmaktan
kaçının. Kulaklarınızda çınlama ya da konuşulanları duymakta zorlanma yaşarsanız, bir doktora danışın.
Akıllı telefonunuzu veya pili ev çöpüne veya ateşe atmayın.
Geri dönüşüm ve güvenli biçimde atılması amacıyla akıllı telefonunuzu ve aksesuarlarını BlackBerry şirketine
geri göndermeye ilişkin daha fazla bilgi için, bilgisayarınızdaki bir tarayıcıdan www.blackberry.com/recycling
veya https://tradeup.blackberry.com adresini ziyaret edin. Geri dönüşüm ve takas programları yalnızca belirli
alanlarda mevcuttur.
Bu programlar sizin bulunduğunuz alanda mevcut değilse, elektrik ürünlerin uygun biçimde atılmasına ilişkin
düzenlemeler için yerel yöneticinizle görüşün.
Akıllı telefonunuzu ve pilini, bu pil türlerinin atılmasıyla ilgili bulunduğunuz yerdeki yasalara ve düzenlemelere
uygun biçimde imha edin.
Acil aramalar ve BlackBerry Mobile Voice System hakkında
Akıllı telefonunuzda BlackBerry Mobile Voice System kuruluysa, aşağıdaki bildirimler sizin için geçerlidir:
911, 112, 000, 999 ve kamu güvenliği yanıt noktasına veya benzer acil durum hizmetlerine bağlantı amaçlı
diğer uluslararası tanınmış numaralar BlackBerry Mobile Voice System tarafından işleme tabi tutulmamakta,
bir kablosuz servis sağlayıcı aracılığıyla mobil ağ kapsama alanının bulunduğu durumlarda yalnızca
BlackBerry akıllı telefonu tarafından işleme tabi tutulmaktadır. BlackBerry MVS, standart telefon hizmetlerinin
yerine geçmesi amacıyla tasarlanmamıştır. Acil durumda arama gibi standart sabit ya da kablosuz telefon
servislerine erişim sağlamanız için, BlackBerry MVS dışında ilave düzenlemeler yapılmalıdır. BlackBerry ve
bağlı şirketleri ile bunların memurları, yöneticileri ve çalışanlarının, acil durum arama servislerine (örneğin
911, 112, 000 veya 999) BlackBerry MVS aracılığıyla ulaşılamamasından kaynaklanan ya da bununla
bağlantılı ölüm, yaralanma veya hasar durumlarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. BlackBerry
MVS Client kullanmakla yukarıdaki hususları kabul etmiş sayılırsınız. Yukarıdaki hususu kabul etmiyorsanız,
BlackBerry MVS Client uygulamasını akıllı telefonunuzdan kaldırın.
Uygunluk bilgileri
Radyo frekansı sinyallerine maruz kalma
Akıllı telefonu kablosuz iletişimi, düşük güçte bir kablosuz iletişim vericisi ve alıcısıdır. Akıllı telefonu kablosuz
iletişimi açıldığında, cihaz radyo frekansı sinyalleri alır ve gönderir. Akıllı telefon, Federal İletişim Komisyonu
(Federal Communications Commision - FCC), Kanada Sanayi Bakanlığı (Industry Canada - IC), Elektrik ve
Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün Güvenlik Düzeyleri Standardı (Institute of Electrical and Electronics
Engineers Standard - IEEE), Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Ölçümleri Ulusal Konseyi (National
Council on Radiation Protection and Measurements - NCRP) ve kablosuz cihazlar için radyo frekansına maruz
kalma güvenlik seviyeleriyle ilgili diğer ilişkili uluslararası standartlar kurumlarının güvenlik talimatlarına
uygundur ve dolayısıyla Kanada, ABD ve uluslararası standartlar kurumlarının aşağıdaki güvenlik talimatlarıyla
uyumludur:
• ANSI/IEEE C95.1, 2005, İnsanların 3 kHz - 300 GHz Arası Radyo Frekansı Elektromanyetik Alanlara Maruz
Kalmasıyla İlgili Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü/Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün
Güvenlik Düzeyleri Standardı
• Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Ölçümleri Ulusal Konseyi (NCRP) Rapor 86, 1986, Radyo Frekansı
Elektromanyetik Alanlarının Biyolojik Etkileri ve Bu Alanlara Maruz Kalma Ölçütü
• Kanada Sağlık Bakanlığı, Güvenlik Kodu 6, 2009, İnsanların 3 kHz - 300 GHz Frekans Aralığındaki Radyo
Frekansı Elektromanyetik Alanlarına Maruz Kalma Limitleri
Akıllı telefonu üzerinizde taşırken, FCC, IC ve diğer uluslararası radyo frekansına maruz kalma kurallarına
uyabilmek için yalnızca BlackBerry tarafından sağlanan ya da onaylanan entegre kemer klipsli aksesuarları
kullanın. BlackBerry tarafından açıkça onaylanmayan aksesuarların kullanımı FCC ve IC radyo frekansına
maruz kalma kurallarının çiğnenmesine ve akıllı telefonunun garantisinin geçersiz kalmasına neden olabilir.
Akıllı telefonu üzerinizde taşırken BlackBerry tarafından sağlanan veya onaylanan entegre kemer klipsli tutucu
kullanmıyorsanız, akıllı telefon veri aktarırken vücudunuzdan en az 15 mm (0,59 inç) uzakta tutun. Akıllı
telefonun veri aktarma özelliklerinden birini kullanırken, USB kablosu olsun ya da olmasın, akıllı telefonu
vücudunuzdan en az 15 mm (0,59 inç) uzakta tutun. Akıllı telefonu üzerinizde taşırken BlackBerry tarafından
sağlanmayan bir aksesuar kullanıyorsanız, aksesuarın metal içermediğinden emin olun ve akıllı telefonu veri
aktarırken vücudunuzdan en az 15 mm (0,59 inç) uzakta tutun.
Radyo frekansına maruz kalma oranını azaltmak için aşağıdaki güvenlik önlemlerini alabilirsiniz:
• Akıllı telefonu kablosuz iletişim sinyalinin güçlü olduğu yerlerde kullanın. Kablosuz iletişim sinyalinin gücü
hakkında bilgi veren gösterge, ana ekranın sağ üst köşesinde bulunur ve giderek yükselen beş çubuk
şeklindedir. Üç veya daha fazla çubuk sinyalin güçlü olduğunu gösterir. Yeraltı otoparklar gibi yerlerde ya da
tren veya otomobil ile seyahat ederken karşılaşabileceğiniz sinyal gücündeki azalma, zayıf bir sinyale
bağlanmaya çalışırken akıllı telefonunuzdan gelen güç çıkışının arttığını gösterebilir.
• Varsa hands-free özelliğini kullanın ve akıllı telefonu açık ve bir kablosuz iletişim ağına bağlıyken
vüdunuzdan en az 15 mm (0,59 inç) (hamile kadınlarda karın bölgesi ve gençlerde alt karın bölgesi dahildir)
uzakta tutun. Akıllı telefonunuzu taşımaya ilişkin daha fazla bilgi için bu kılavuzun "Aksesuarlar"
bölümündeki tutucu bilgilerine bakın.
• Arama yaparken harcadığınız zamanı azaltın veya bunun yerine metin mesajı ya da BBM mesajı kullanın.
Özgül soğurma oranı verileri
BU KABLOSUZ CİHAZ, BU BÖLÜMDE VERİLEN TALİMATLARA UYGUN OLARAK KULLANILDIĞINDA, RADYO
DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ YASAL KOŞULLARI SAĞLAMAKTADIR.
Akıllı telefon bir kablosuz iletişim vericisi ve alıcısıdır. Akıllı telefon, önceki bölümde bulunan talimatlara uygun
kullanıldığında, ABD Devleti Federal İletişim Komisyonu (Federal Communications Commission - FCC) ve
Kanada Devleti Kanada Sanayi Bakanlığı'nın (Industry Canada - IC) belirlediği radyo frekansı (RF) enerjisine
maruz kalma emisyon limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, geniş kapsamlı bir
kurallar çerçevesi içinde yer alır ve genel olarak insanlar için izin verilen RF enerjisi düzeylerini belirtir.
Kurallar, bağımsız bilimsel kurumlar tarafından yürütülen düzenli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların
değerlendirilmesiyle geliştirilen standartları temel alır.
Kablosuz cihazlara ilişkin radyasyona maruz kalma standartlarında, Özgül Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen
bir ölçü birimi kullanılır. FCC/IC tarafından belirlenmiş SAR limiti 1,6 W/kg*'dır. SAR testleri, cihazı, test edilen
tüm frekans bantları için onaylanmış en yüksek düzeyde güç yayarken FCC/IC tarafından belirtilen standart
çalıştırma konumlarında çalıştırarak yapılır. SAR değerinin onaylanmış en yüksek onaylı güç düzeyinde
belirlenmesine karşılık, cihazın çalışma sırasındaki gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir.
Bunun nedeni, cihazın ağa erişim için gereken düzeyde güç kullanabilmesi amacıyla birden çok güç
düzeyinde çalışacak biçimde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, kablosuz baz istasyonu antenine ne kadar
yakınsanız cihazınızın güç çıkışı o kadar düşüktür.
Kablosuz bir cihaz modeli piyasaya sürülmeden önce, hükümetler tarafından belirlenen güvenli maruz kalma
limitini aşmadığına dair ilgili uluslararası RF maruz kalma standartları ve yönetmeliklerine göre test edilip
onaylanmalıdır.
Akıllı telefon modeliniz için, kulakta kullanılırken test edilen en yüksek SAR değerleri aşağıda belirtilmiştir:
Akıllı telefon
1 g için SAR (W/kg)
BlackBerry Z30 STA100-5 akıllı telefon (model numarası
RFY111LW)
0,77
Bu akıllı telefonun BlackBerry tarafından onaylanmış entegre kemer klipsli bir tutucuyla kemerde taşınması
durumunda test edilen en yüksek vücut SAR değerleri aşağıda belirtilmiştir. BlackBerry tarafından onaylanmış
ve BlackBerry tarafından onaylanmamış olanlar dahil, entegre kemer klipsi bulunmayan taşıma çözümleri,
vücutta TAŞINMAMALIDIR. Bu akıllı telefonu, BlackBerry tarafından onaylanmış entegre kemer klipsli bir
taşıma çözümü olmadan üzerinizde taşıma hakkında daha fazla bilgi için, bu kılavuzun "Aksesuarlar"
bölümündeki tutucu bilgilerine bakın.
Akıllı telefon
1 g için SAR (W/kg)
BlackBerry Z30 STA100-5 akıllı telefon (model numarası
RFY111LW)
1,19
Akıllı telefonunuz Mobil Hotspot Modu'nda çalışıyorsa, bu akıllı telefonun BlackBerry tarafından onaylanmış
entegre kemer klipsli bir tutucuyla kemerde taşınması durumunda test edilen en yüksek vücut SAR değerleri
aşağıda belirtilmiştir.
Akıllı telefon
1 g için SAR (W/kg)
BlackBerry Z30 STA100-5 akıllı telefon (model
numarası RFY111LW)
1,43
Vücuda takılı halde yapılan ölçümler, mevcut aksesuarlara ve FCC ile IC gereksinimlerine bağlı olarak kablosuz
cihaz ve telefon modelleri arasında farklılık göstermektedir.
FCC, akıllı telefonun bu bölümde verilen talimatlara uygun olarak kullanılması halinde bildirilen tüm SAR
seviyelerinin FCC radyo frekansı emisyon yönergelerine uygun olarak değerlendirmesi sonucu, bu kablosuz
cihaz için Ekipman Onayı vermiştir. Bu kablosuz cihaz modeli hakkındaki SAR bilgileri FCC kayıtlarında yer
almaktadır ve www.fcc.gov/oet/ea adresinde aşağıdaki listede yer alan akıllı telefonunuz için FCC ID ile
arandığında Display Grant bölümünde bulunabilir.
Akıllı telefon
FCC ID
BlackBerry Z30 STA100-5 akıllı telefon (model
numarası RFY111LW)
L6ARFY110LW
SAR hakkındaki ek bilgilere CTIA - The Wireless Association web sitesinden (www.ctia.org) ulaşılabilir.
___________________________________
* Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da yaygın olarak kullanılan mobil cihazların SAR limiti, vücut ve
baş bölgesinde 1 gram doku kütlesi için ortalama 1,6 watt/kg'dır (W/kg) (el, ayak ve bilekler gibi uzantılarda 10
gram doku kütlesi için ortalama 4,0 W/kg).
FCC uygunluk beyanı (ABD)
FCC B Sınıfı Bölüm 15
Bu akıllı telefon, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Cihazın çalıştırılması
aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu akıllı telefon zararlı parazitlere yol açmamalıdır ve (2) bu akıllı telefon,
istenmeyen işlemlere neden olabilecek parazit dahil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.
Bu ünitede yapılan, uygunluktan sorumlu taraf tarafından da kabul edilmiş düzenlemeler veya değişiklikler
kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu cihaz test edilmiştir ve B Sınıfı dijital cihaz limitlerine ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun bulunmuştur. Bu
limitler yerleşim kurulumunda bulunan zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
Bu cihaz, radyo frekansında enerji üretir, kullanır, yayabilir ve üreticinin talimatlarına uygun olarak
kurulmadığında ya da kullanılmadığında, radyo, televizyon ve telsiz iletişiminde zararlı parazitlere neden
olabilir.
Garantisi yoktur; ancak bu parazit, kurulum işleminde ortaya çıkmayacaktır. Bu cihaz, radyo ya da televizyon
alıcısında zararlı parazitlere neden olursa (bu durum cihazın kapatılıp açılması sırasında fark edilebilir),
kullanıcının, aşağıdaki işlemlerden birini ya da birkaçını yaparak paraziti ortadan kaldırması tavsiye edilir: Alıcı
anteninin yönünü veya yerini değiştirin, cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın, cihazı bir alıcının takılı olduğu
devreden farklı bir devreye ya da prize takın veya yardım için satıcıya ya da tecrübeli bir radyo veya televizyon
teknisyenine danışın.
Kablosuz Cihazların İşitme Cihazlarıyla Uyumluluğuna İlişkin ABD Federal İletişim
Komisyonu ("FCC") Şartlarıyla İlgili Bilgi
Kablosuz cihazlar işitme cihazlarının (işitme cihazı ve koklear implant gibi) yakınında kullanıldığında,
kullanıcılar vızıltı, vınlama veya çınlama benzeri parazit algılayabilirler. Bazı işitme cihazları bu parazite
diğerlerinden daha fazla duyarlıdır ve kablosuz cihazların ürettiği parazit de cihazdan cihaza farklılık gösterir.
Kablosuz telefon sanayi, işitme cihazı kullanıcılarına cihazlarıyla uyumlu kablosuz cihazlar bulmalarına
yardımcı olmak amacıyla bir puanlama sistemi geliştirmiştir. Tüm kablosuz iletişim cihazları puanlanmadı.
Puanlanmış kablosuz cihazların notları, ilgili diğer işaretlerle birlikte kutuların üzerinde belirtilir.
Puanlamalar garanti anlamına gelmez. Sonuçlar kullanıcının işitme cihazına ve işitme kaybının derecesine
göre farklılık gösterecektir. İşitme cihazınız parazite duyarlıysa, puanlanmış bir kablosuz cihazı başarıyla
kullanamayabilirsiniz.
İşitme sağlığı görevlinize danışmak ve kablosuz cihazı işitme cihazınızla birlikte kullanarak test etmek, kişisel
ihtiyaçlarınıza uygun bir cihaz bulmanın en iyi yoludur.
Bu akıllı telefon, akıllı telefonların kullandığı bazı kablosuz iletişim teknolojilerinin işitme cihazlarıyla birlikte
kullanımı yönünden test edilmiş ve puanlanmıştır. Ancak, bu akıllı telefonunda, işitme cihazlarıyla birlikte
kullanımı test edilmemiş başka kablosuz iletişim teknolojileri kullanılmış olabilir. Bu akıllı telefonu, koklear
implant veya işitme cihazınızla birlikte kullanırken parazit sesi duyup duymadığınızı belirlemek için akıllı
telefonuzun tüm farklı özelliklerini, farklı konumlarda denemek son derece önemlidir. İade ve değiştirme
ilkeleri ile işitme cihazlarıyla uyumluluk hakkında bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza başvurun.
Puanlama nasıl yapılır
M Puanları: M3 veya M4 puanlamalı kablosuz cihazlar FCC şartlarına uygundur ve işitme cihazlarında, işaretli
olmayan kablosuz cihazlara göre daha az parazit üretmeye yatkındır. İki puanlamadan M4 daha iyi veya daha
yüksektir.
T Puanları: T3 veya T4 puanlamalı kablosuz cihazlar FCC şartlarına uygundur ve işaretli olmayan kablosuz
cihazlara göre bir işitme cihazının telecoil'i ile kullanılmaya daha yatkındır. İki puanlamadan T4 daha iyi veya
daha yüksektir. (Tüm işitme cihazlarında telecoil bulunmaz.)
İşitme cihazları ayrıca bu türde parazite karşı bağışıklıklarına göre de değerlendirilebilir. İşitme cihazı
üreticiniz veya işitme sağlığı görevliniz, işitme cihazınızla ilgili değerlendirmelerde size yardımcı olabilir. İşitme
cihazınızın bağışıklığı ne kadar yüksekse, kablosuz cihazlardan kaynaklanan parazitlerden o kadar az etkilenir.
İşitme cihazlarıyla uyumlu kablosuz cihazlara dair FCC tarafından alınan önlemler ve FCC'nin engelli bireylerin
telekomünikasyon hizmetlerine erişebilmelerine yönelik attığı adımlarla ilgili daha fazla bilgi almak için
www.fcc.gov/cgb/dro adresini ziyaret edin.
Kanada Sanayi Bakanlığı sertifikasyonu
Bu akıllı telefon Kanada Sanayi Bakanlığı lisansından muaf RSS standartlarıyla uyumludur. Cihazın
çalıştırılması aşağıdaki koşullara bağlıdır: (1) bu akıllı telefon zararlı parazitlere yol açmamalıdır ve (2) bu akıllı
telefon, istenmeyen işlemlere neden olabilecek parazit dahil olmak üzere, tüm parazitleri kabul etmelidir.
BlackBerry Z30 STA100-5 akıllı telefonu (model numarası RFY111LW), Industry Canada (Kanada Sanayi
Bakanlığı) RSS 102, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN ve RSS 210'a uygunluğu 2503ARFY110LW numaralı sertifikayla onaylanmıştır.
Akıllı telefon, ortak kanal mobil uydu sistemleriyle zararlı parazit riskini azaltmak için, 5150 - 5250 MHz
bandında yalnızca kapalı mekanlarda çalışır.
5250-5350 MHz ve 5470-5725 MHz bantlarında akıllı telefonlar için izin verilen maksimum anten kazancı
EIRP limitleriyle uyumludur.
5725-5825 MHz bandında akıllı telefonlar için izin verilen maksimum anten kazancı noktadan noktaya işlem
ve noktadan noktaya olmayan işlemler için belirtilen EIRP limitleriyle uyumludur.
Yüksek güçlü radarlar, 5250-5350 MHz ve 5650-5850 MHz bantlarında birincil (öncelikli) kullanıcılar olarak
ayrılır ve/veya bu radarlar LE-LAN akıllı telefonlarına hasar verebilir.
B Sınıfı uygunluğu
Bu akıllı telefon, Kanada Sanayi Bakanlığı'nın (Industry Canada) “Bilgi Teknolojisi Cihazları (ITE) - Ölçüm
limitleri ve yöntemleri” başlıklı ICES-003 parazite neden olan cihazlar standardında belirtilen radyo paraziti
emisyonları B Sınıfı limitlerine uygundur.
Ek yasal uygunluk
Akıllı telefonunuzun standartlara ve yönetmeliklere uygunluğu hakkında özel bilgiler kaynağından
alınabilir:BlackBerry
Daha fazla Tür Onayı bilgisi için lütfen akıllı telefonunuzun Hakkında ekranındaki Ayarlar uygulamasında Yasal
Onaylar açılır listesini görüntüleyin.
Ürün bilgisi: BlackBerry Z30 STA100-5 akıllı telefon
Mekanik özellikler:
Ağırlık: lityum iyon pil dahil yaklaşık 171 g (6 ons)
Boyut (U x G x Y): 140,7 x 72 x 9,4 mm (5,5 x 2,8 x 0,4 inç)
2 GB RAM, 16 GB flash bellek, micro SD kart yuvası
Güç özellikleri:
Çıkarılamaz, şarj edilebilir lityum iyon pil
3V, 1,8V mikro SIM kartları destekler
Veri senkronizasyonu ve şarj için bağlantı noktası uyumluluğu: Mikro USB 2.0
Mobil ağ kablosuz iletişim özellikleri:
Üç bant LTE desteği: LTE 850, LTE 2100, LTE 2600 MHz bant
Dört bant HSPA+ desteği: UMTS 800/UMTS 850, AWS 1700, PCS 1900, IMT 2100 MHz bant
Dört bant GSM desteği: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 MHz bant
Güç sınıfı: Sınıf 1 (DCS 1800, PCS 1900), GSM 5.05'te tanımlandığı haliyle Sınıf 4 (GSM 850), GSM 02.06'da
tanımlandığı haliyle Sınıf 4 (GSM 900), Sınıf E2 (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), Sınıf 3 (UMTS,
LTE)
Gönderme frekansı: 824 - 849 MHz, 832 - 862 MHz, 880 - 915 MHz, 1710 - 1785 MHz, 1850 - 1915 MHz,
1920 - 1980 MHz, 2500 - 2570 MHz
Alma frekansı: 791 - 821 MHz, 869 - 894 MHz, 925 - 960 MHz, 1805 - 1880 MHz, 1930 - 1990 MHz, 2110 2170 MHz, 2620 - 2690 MHz
Wi-Fi ağı kablosuz iletişim özellikleri:
Kablosuz LAN standardı: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n için gönderme ve alma frekansı: 2,412 - 2,472 GHz
IEEE 802.11a/IEEE 802.11n için gönderme ve alma frekansı: 5,180 - 5,825 GHz
Bluetooth kablosuz iletişim özellikleri:
Tek bant desteği: ISM 2,4 GHz
Gönderme ve alma frekansı: 2402 - 2480 MHz
Bluetooth Sınıf 1,5
Akıllı telefonunuz NFC teknolojisini destekliyorsa aşağıdaki özellikler geçerlidir:
Çalışma frekansı: 13,56 MHz
Desteklenen modlar: Okuyucu/yazıcı, kart emülasyonu, noktadan noktaya
Yasal bildirim
© 2013 BlackBerry. Tüm hakları saklıdır. BlackBerry® ve ilgili ticari markalar, adlar ve logolar BlackBerry
Limited'in mülkiyetindedir ve ABD'de ve dünyanın başka ülkelerinde tescil edilmiş ve/veya kullanılmaktadır.
ANSI American National Standards Institute'un ticari markasıdır. Bluetooth Bluetooth SIG'in ticari markasıdır.
CTIA - The Wireless Association CTIA - The Wireless Association'ın ticari markasıdır. GSM GSM MOU
Association'ın ticari markasıdır. IEEE, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ve IEEE Std 1725 Elektrik ve
Elektronik Mühendisleri Enstitüsü, Inc'nin ticari markalarıdır. LTE ve UMTS Avrupa Telekomünikasyon
Standartları Enstitüsü'nün (ETSI) ticari markalarıdır. Wi-Fi Wi-Fi Alliance'ın ticari markasıdır. Diğer tüm ticari
markalar sahiplerinin mülkiyetindedir. Bu belge, www.blackberry.com/go/docs adresinde sağlanan veya
kullanılabilir hale getirilen belgeler gibi burada başvurulan tüm belgeler de dahil olmak üzere "olduğu gibi" ve
yargı bölgenizde yürürlükte olan yasaların izin verdiği en geniş sınırlar dahilinde, BlackBerry Limited ve
bağlantılı şirketleri tarafından hiçbir koşul, onay, beyan, garanti veya sorumluluk olmaksızın sağlanmıştır.
Herhangi bir BlackBerry ürününün veya hizmetinin kullanım koşulları, BlackBerry ile ilgili ayrı bir lisans veya
diğer sözleşmede belirtilir. BU BELGEDEKİ HİÇBİR ŞEY, BU BELGE DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR BlackBerry
ÜRÜNÜ VE HİZMETİNİN PARÇALARI İÇİN SAĞLANAN AÇIK YAZILI SÖZLEŞME VEYA GARANTİNİN YERİNİ
ALMAYI AMAÇLAMAZ.
BlackBerry Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Kanada
Telefon: 1 (519) 888-7465
Faks: 1 (519) 888-7884
Web sitesi: www.blackberry.com
BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Birleşik Krallık
Telefon: +44 (0)1753 667000
Faks: +44 (0)1753 669970
Web sitesi: www.blackberry.com
Kanada'da Yayınlanmıştır

Benzer belgeler