BBC – English in Daily Life

Transkript

BBC – English in Daily Life
BBC – English in Daily Life
UNIT ONE – Arrival to A Country
BÖLÜM 01 – Bir Ülkeye Varış
İçindekiler
Lesson one - Ders 1: ................................................................................................................................ 2
Example: .............................................................................................................................................. 2
Lesson Two - Ders 2: ................................................................................................................................ 2
Example: .............................................................................................................................................. 3
Lesson Three - Ders 3: ............................................................................................................................. 3
Example: .............................................................................................................................................. 3
Lesson Four - Ders 4: ............................................................................................................................... 4
Example: .............................................................................................................................................. 4
Lesson Five - Ders 5: ................................................................................................................................ 4
Example: .............................................................................................................................................. 4
Lesson Six - Ders 6: .................................................................................................................................. 5
Example: .............................................................................................................................................. 5
Lesson Seven - Ders 7: ............................................................................................................................. 5
Example: .............................................................................................................................................. 6
Lesson Eight - Ders 8: .............................................................................................................................. 6
Example: .............................................................................................................................................. 6
Lesson Nine - Ders 9: ............................................................................................................................... 7
Example: .............................................................................................................................................. 7
Lesson Ten - Ders 10:............................................................................................................................... 7
Example: .............................................................................................................................................. 8
Lesson Eleven - Ders 11: .......................................................................................................................... 8
Example: .............................................................................................................................................. 8
Lesson Twelve - Ders 12: ......................................................................................................................... 9
Example: .............................................................................................................................................. 9
Lesson Thirteen - Ders 13: ..................................................................................................................... 10
Example: ............................................................................................................................................ 10
Edited and Modified by Mustafa KARADUMAN
1
BBC – English in Daily Life
UNIT ONE – Arrival to A Country
BÖLÜM 01 – Bir Ülkeye Varış
Lesson one - Ders 1:
Passport please!
Here is my passport.
Thanks! / Thank You!
Pasaport lütfen!
İşte benim pasaportum.
Teşekkürler! / Teşekkür ederim!
Passport Control.
Your passport please!
Can I see your passport please?
Passport!
Here’s my passport.
Thanks! / Thank You!
Pasaport kontrol
Pasaportunuz lütfen!
Pasaportunuzu görebilir miyim lütfen?
Pasaport!
İşte benim pasaportum.
Teşekkürler! / Teşekkür ederim!
Ticket.
My ticket.
Here’s my ticket!
Bilet.
Biletim.
İşte biletim!
Business.
Visa.
Here’s my visa!
Bizinis.
Vize.
İşte vizem!
Example:
Örnek:
Ticket please!
Here’s my ticket!
And Your visa please!
Here’s my visa!
Can I see your passport please?
Here’s my passport.
Thank You!
Bilet lütfen!
İşte biletim!
Ve vizeniz lütfen!
İşte vizem!
Pasaportunuzu görebilir miyim lütfen?
İşte benim pasaportum.
Teşekkür ederim!
Passport please!
Here’s my ticket!
Your passport please!
Here’s my visa!
Can I see your passport please?
… my passport…
Thank You!
Pasaport lütfen!
İşte biletim!
Pasaportunuz lütfen!
İşte vizem!
Pasaportunuzu görebilir miyim lütfen?
… pasaportum…
Teşekkür ederim!
Lesson Two - Ders 2:
I am here for two days.
How long will You be in Britain?
I’ll be here for two days.
I’m here for two days.
İki günlüğüne buradayım.
İngilere’de ne kadar kalacaksınız?
Burada iki gün kalacağım.
İki günlüğüne buradayaım.
Edited and Modified by Mustafa KARADUMAN
2
BBC – English in Daily Life
UNIT ONE – Arrival to A Country
BÖLÜM 01 – Bir Ülkeye Varış
How long will You be in Britain?
How long will You be staying in Britain?
How long is Your stay in Britain?
I’m here for two days.
I’m here for three weeks.
I’m here for four months days.
İngilere’de ne kadar kalacaksınız?
İngilere’de ne kadar kalacaksınız?
İngilere’de ne kadar kalacaksınız?
İki günlüğüne buradayaım.
Üç haftalığına buradayaım.
Dört aylığına buradayaım.
Example:
Örnek:
How long will You be in USA?
I’m here for three weeks.
Amerika’da ne kadar kalacaksınız?
Üç haftalığına buradayaım.
How long will You be staying in HongKong?
I’m here for four months days.
Thank You Ma’am (Madam).
HongKong’da ne kadar kalacaksınız?
Dört aylığına buradayım.
Teşekkürler hanımefendi.
How long will You be staying here, Sir?
For two years.
Thank You Sir.
Burada ne kadar kalacaksınız, bayım?
İki yıl.
Teşekkür ederim bayım.
Lesson Three - Ders 3:
I am here on business.
What is the purpose of your visit?
Enjoy your stay.
OK.
Ben iş için buradayım.
Ziyaret amacınız nedir?
Kaldığınız süre mutluluklar.
Tamam.
Why are You here?
What are You doing here?
I’m here on business.
We’re here on business.
We’re here on holiday.
Niçin buradasınız?
Burada ne yapıyorsunuz?
Ben iş için buradayım.
Biz iş için buradayız.
Biz tatil için buradayız.
Example:
Örnek:
What is the purpose of your visit?
I’m here on holiday.
I’m here on business.
We’re here on holiday.
We’re here on business.
Enjoy your stay.
Ziyaret amacınız nedir?
Ben tatil için buradayım.
Ben iş için buradayım.
Biz tatil için buradayız.
Biz iş için buradayız.
Kaldığınız süre mutluluklar.
Daha az resmi.
Daha az resmi.
Edited and Modified by Mustafa KARADUMAN
3
BBC – English in Daily Life
UNIT ONE – Arrival to A Country
BÖLÜM 01 – Bir Ülkeye Varış
Lesson Four - Ders 4:
I am staying at The Ritz Hotel.
Ritz Otelde kalıyorum.
Where are You staying, when You are here?
I am staying at The Ritz Hotel.
Thank You.
How long will You be staying?
Burada bulunduğunuz sürede nerede kalacaksınız?
Ritz Otelde kalıyorum.
Teşekkürler.
Ne kadar kalacaksınız?
I am staying at a Hotel.
I’m staying with friends.
Bir Otelde kalıyorum.
Arkadaşlarla kalacağım.
Example:
Örnek:
Where are You staying?
A hotel / At a hotel.
I am staying at a Hotel.
The Hilton Hotel.
I’m staying at The Hilton Hotel.
Where are You staying, when You are here?
With friends.
I’m staying with friends.
Nerede kalıyorsunuz?
Bir otelde.
Bir Otelde kalıyorum.
Hilton Otelde.
Hilton otelde kalıyorum.
Burada bulunduğunuz sürede nerede kalacaksınız?
Arkadaşlarla.
Arkadaşlarla kalacağım.
Şimdi / gelecekte
Lesson Five - Ders 5:
This is my case.
Bu benim valizim.
Customs
Do You have anything to declare?
Open your cases!
Will You open your cases?
Would You open your cases?
Would You mind open your cases?
This is my case.
This is my case, here.
That’s my case.
This is not my case.
This isn’t my case.
That isn’t my case.
Gümrük
Gümrüğe tabi bir şeyiniz var mı?
Valizlerinizi açın!
Valizlerinizi açınız!
Daha nazik.
Valizlerinizi açabilir misiniz?
Zahmet olmazsa valizlerinizi açabilir misiniz?
Bu benim valizim.
Bu benim valizim.
Şu benim valizim.
Bu benim valizim değil.
Bu benim valizim değil.
Şu benim valizim değil.
Example:
Örnek:
Do You have anything to declare?
No.
Open your cases, please.
This is my case.
That’s my case.
Gümrüğe tabi bir şeyiniz var mı?
Valizlerinizi açın, lütfen.
Bu benim valizim.
Şu benim valizim.
Edited and Modified by Mustafa KARADUMAN
4
BBC – English in Daily Life
UNIT ONE – Arrival to A Country
BÖLÜM 01 – Bir Ülkeye Varış
Just open your cases, please.
Şimdi valizlerinizi açın, lütfen.
This is not my case.
I’m not on holiday.
We’re not staying with friends.
Bu benim valizim değil.
Tatilde değilim.
Arkadaşlarda kalmıyoruz.
Lesson Six - Ders 6:
These’re my bags
Bunlar benim çantalarım.
Do You have anything to declare?
No, I do not.
Which is your luggage?
These’re my bags.
Would You open them, please?
Gümrüğe tabi bir şeyiniz var mı?
Hayır, yok.
Hangisi sizin bagajınız?
Bunlar benim çantalarım.
Onları açabilir misiniz, lütfen?
Which is your luggage?
Are these your cases?
These’re my bags.
Would You open them, please?
Hangisi sizin bagajınız?
Bunlar sizin valizleriniz mi?
Bunlar benim çantalarım.
Onları açabilir misiniz, lütfen?
These’re my bags.
Those’re my bags.
Bunlar benim çantalarım.
Şunlar benim çantalarım.
Example:
Örnek:
Would You open your bags, please?
These’re my bags.
Those’re my bags.
These are’nt my bags.
Those are’nt my bags.
Which one is your bags?
Which is your bag?
Çantalarınızı açabilir misiniz, lütfen?
Bunlar benim çantalarım.
Şunlar benim çantalarım.
Bunlar benim çantam değiller.
Şunlar benim çantam değiller.
Hangisi sizin çantanız?
Hangisi sizin çantanız?
Lesson Seven - Ders 7:
I have got these.
I have got this.
Bende bunlar var.
Bende bu var.
Have You got papers for this?
I have got this.
Yes, that is fine.
Bunun için belgeleriniz var mı?
Bende bu var.
Evet, güzel.
Have You got papers for this?
Can I see your papers?
Bunun için belgeleriniz var mı?
Belgelerinizi görebilir miyim?
Edited and Modified by Mustafa KARADUMAN
5
BBC – English in Daily Life
UNIT ONE – Arrival to A Country
BÖLÜM 01 – Bir Ülkeye Varış
Have You got license for this?
I have got this.
Yes, that is fine.
Bunun için izin belgeleriniz var mı?
Bende bu var.
Evet, güzel.
I’ve got this.
We’ve got that.
I’ve got these.
We’ve got those.
Bende bu var.
Bizde şu var.
Bende bunlar var.
Bizde şunlar var.
I have this.
We have that.
I have these.
We have those.
Bende bu var.
Bizde şu var.
Bende bunlar var.
Bizde şunlar var.
Example:
Örnek:
Have You got papers for this?
I’ve got this.
And I’ve got that.
We’ve got these.
We’ve got that.
We’ve got those.
Yes, that’s fine.
Bunun için belgeleriniz var mı?
Bende bu var.
Ve bende şu var.
Bizde bunlar var.
Bizde şu var.
Bizde şunlar var.
Evet, güzel.
Lesson Eight - Ders 8:
It is a gift.
O bir armağan.
What is this?
It’s a camera.
It’s a gift.
I see.
Bu nedir?
O bir cameradır.
O bir armağandır.
Anladım.
What is this?
This has to be declared.
You have to pay duty on this.
That is duty free.
This is dutiable.
Can I see your clearance?
Bu nedir?
Bunun beyan edilmesi gerekir.
Bunun üzerinden gümrük ödemeniz gerekir.
Şu gümrüğe tabi değil.
Bu gümrüğe tabidir.
Gümrük belgenizi görebilir miyim?
It is for my personal use.
O benim şahsi kullanımım için.
Example:
Örnek:
What’s this?
It’s a gift.
And, what’s this?
It’s a camera.
Bu nedir?
O bir armağandır.
Ve bu nedir?
O bir cameradır.
Edited and Modified by Mustafa KARADUMAN
6
BBC – English in Daily Life
UNIT ONE – Arrival to A Country
BÖLÜM 01 – Bir Ülkeye Varış
It is for my personal use.
I see.
O benim şahsi kullanımım için.
Anladım.
Lesson Nine - Ders 9:
Where is the exchange bureau?
Döviz bürosu nerededir?
Excuse me!
Where is the exchange bureau?
It’s that way.
It’s over there.
It’s on the left.
I’m sorry, I don’t know.
Thank You.
Afedersiniz!
Döviz bürosu nerededir?
Şurda.
Şurda ileride.
Sol tarafta.
Üzgünüm, bilmiyorum.
Teşekkür ederim.
Where is the information bureau?
Danışma bürosu nerededir?
Excuse me!
Where is the information bureau?
Where are the telephones?
Afedersiniz!
Danışma bürosu nerededir?
Telefonlar nerede?
Example:
Örnek:
Excuse me!
Where is the exchange bureau?
It’s on the left.
Where are the telephones?
They are that way.
You’re welcome.
Afedersiniz!
Döviz bürosu nerededir?
Sol tarafta.
Telefonlar nerede?
Şurda.
Hoşgeldiniz.
Lesson Ten - Ders 10:
I would like to hire a car.
I’d like to hire a car.
Bir otomobil kiralamak istiyorum.
Bir otomobil kiralamak istiyorum.
Can I help You?
Yes, I’d like to hire a car.
Certainly!
How long do You need a car?
Yardım edebilir miyim?
Evet, bir otomobil kiralamak istiyorum.
Elbette!
Ne kadar süre araba ihtiyacın var?
Can I help You?
Yes Sir!
Yes Madam!
Yardım edebilir miyim?
Buyurun beyefendi! / Yardım edebilir miyim, Bayım.
Buyurun hanımefendi! / Yardım edebilir miyim, Bayan.
I’d like to book a hotel room.
We would like to book a hotel room.
Bir otel odası ayırtmak istiyorum.
Bir otel odası ayırtmak istiyoruz.
Edited and Modified by Mustafa KARADUMAN
7
BBC – English in Daily Life
UNIT ONE – Arrival to A Country
BÖLÜM 01 – Bir Ülkeye Varış
We’d like to book a hotel room.
We’d like to hire a car.
Bir otel odası ayırtmak istiyoruz.
Bir otomobil kiralamak istiyoruz.
Example:
Örnek:
Can I help You?
I’d like to hire a car.
I’d like to book a room.
Certainly!
Yardım edebilir miyim?
Bir otomobil kiralamak istiyorum.
Bir oda ayırtmak istiyorum.
Elbette!
Can I help You, Madam?
Yes, I’d like to hire a car.
I’d like to book a hotel room.
We’d like to book a hotel room.
Certainly Madam!
Yardım edebilir miyim, hanımefendi?
Evet, bir otomobil kiralamak istiyorum.
Bir otel odası ayırtmak istiyorum.
Bir otel odası ayırtmak istiyoruz.
Elbette Hanımefendi!
Lesson Eleven - Ders 11:
Is there a bus into town?
Şehre giden bir otobüs var mı?
Can I help You?
Yes, is there a bus into town?
You can get a bus outside the main entrance.
You can get a taxi outside the main entrance.
Yardım edebilir miyim?
Evet, şehre giden bir otobüs var mı?
Ana giriş kapısının dışında bir otobüse binebilirsin.
Ana giriş kapısının dışında bir taksiye binebilirsin.
Is there a train into town?
Is there a taxi into town?
Yes, there is.
No, there isn’t.
The taxis leave over there.
Şehre giden bir tren var mı?
Şehre giden bir taksi var mı?
Evet var.
Hayır yok.
Şurada taksiler kalkıyor.
Example:
Örnek:
Can I help You?
Is there a bus into town?
No, there isn’t.
Is there a taxi into town?
No, there isn’t.
Ooo…
Yardım edebilir miyim?
Şehre giden bir otobüs var mı?
Hayır yok.
Şehre giden bir tren var mı?
Hayır yok.
Ooo…
Edited and Modified by Mustafa KARADUMAN
8
BBC – English in Daily Life
UNIT ONE – Arrival to A Country
BÖLÜM 01 – Bir Ülkeye Varış
Lesson Twelve - Ders 12:
How much is it to the center by bus?
Otobüsle şehir merkezine kaç para?
Excuse me!
Yes Sir!
How much is it to the center by bus?
Two pounds.
Thanks.
Afedersiniz!
Evet bayım!
Otobüsle şehir merkezine kaç para?
İki sterlin.
Teşekkürler.
Excuse me!
Yes Sir!
Yes Madam!
Afedersiniz!
Evet bayım!
Evet hanımefendi!
How much is it to the center by bus?
How much is it to the center by train?
How much is it to the center by taxi?
Otobüsle şehir merkezine kaç para?
Trenle şehir merkezine kaç para?
Taksiyle şehir merkezine kaç para?
Two pounds.
Three dollars.
Please, can You write it?
İki sterlin.
Üç dolar.
Lütfen onu yazar mısınız?
Example:
Örnek:
Excuse me!
Yes Madam!
How much is it to the center by taxi?
By taxi, twenty dollars.
How much is it to the center by train?
By train, fifty dollars.
It’s fifty dollars.
How much is it to the center by bus?
The bus is ten dollars.
Thank You.
You’re welcome.
Afedersiniz!
Evet hanımefendi!
Taksiyle şehir merkezine kaç para?
Takiyle yirmi dolar.
Trenle şehir merkezine kaç para?
Trenle elli dolar.
Elli dolar.
Otobüsle şehir merkezine kaç para?
Otobüs on dolar.
Teşekkürler.
Hoşgeldiniz.
There is no bus.
There is no train.
Otobüs gitmez.
Tren gitmez.
Excuse me!
Yes Sir!
How much is it to the center by taxi?
Twenty pounds.
How much is it by train?
There is no train.
How much is it by bus?
There is no bus.
I see.
Afedersiniz!
Evet bayım!
Taksiyle şehir merkezine kaç para?
Yirmi sterlin.
Trenle kaç para?
Tren gitmez.
Otobüsle kaç para?
Otobüs gitmez.
Anlıyorum.
Edited and Modified by Mustafa KARADUMAN
9
BBC – English in Daily Life
UNIT ONE – Arrival to A Country
BÖLÜM 01 – Bir Ülkeye Varış
Lesson Thirteen - Ders 13:
I want to go to this address, please!
Bu adrese gitmek istiyorum, lütfen!
Where to?
I want to go to this address, please!
Right, jump in!
Nereye?
Bu adrese gitmek istiyorum, lütfen!
Tamam, atla!
Where to?
Where do You want to go?
Where’re You going to?
Nereye?
Nereye gitmek istiyorsunuz?
Nereye gidiyorsunuz?
I want to go to this hotel, please!
I want to go to this road, please!
Bu otele gitmek istiyorum, lütfen!
Bu caddeye gitmek istiyorum, lütfen!
Example:
Örnek:
Where to?
I want to go to this address, please!
I want to go to this hotel, please!
I want to go to this road, please!
Right, jump in!
Nereye?
Bu adrese gitmek istiyorum, lütfen!
Bu otele gitmek istiyorum, lütfen!
Bu caddeye gitmek istiyorum, lütfen!
Tamam, atla!
Where to?
Station hoad, please!
Where?
Sorry?
I want to go to this address, please!
Station road…
Jump in.
Nereye?
Bu adrese gitmek istiyorum, lütfen!
Neresi?
Üzgünüm, tekrar eder misiniz?
Bu adrese gitmek istiyorum, lütfen!
İstasyon caddesi…
Atlayın.
Edited and Modified by Mustafa KARADUMAN
10

Benzer belgeler

BBC – English in Daily Life

BBC – English in Daily Life Evet, şehre giden bir otobüs var mı? Ana giriş kapısının dışında bir otobüse binebilirsin. Ana giriş kapısının dışında bir taksiye binebilirsin.

Detaylı