Makedonya Hakkinda 2011-2012 yili

Transkript

Makedonya Hakkinda 2011-2012 yili
Makedonya Hakkında
Resmi Adı
Makedonya Cumhuriyeti
Bağımsızlık Tarihi
08 Eylül 1991
Politik Sistem
Çok Partili Demokrasi
Nüfus
2.057.284
Yüzölçümü
25.713 m²
Makedonya Cumhuriyeti
vatandaşlarının etnik dağılımı
Makedon %64.18, Arnavut %25.17, Türk
%3.85, Roman %2.66, Diğer 4.14 - (2008)
Başkent
Üsküp
Komşu Ülkeler
Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan,
Sırbistan ve Kosova
Makedonya Bayrağı
Konumu ve Ulaşım Altyapı
• İki Pan-Avrupa koridorları:
- Doğu-Batı Koridoru 8
- Kuzey-Güney Koridoru 10
• Karayolu: 4,370 km
• Demiryolu şebekesi: 925 km
• İki uluslararası havaalanları:
- Üsküp
- Ohrid
• Uluslararası bağlantı noktaları *:
- Selanik (Yunanistan): 80 km
- Durres (Arnavutluk): 150 km
Makedonya’nın Tarihçesi
- Makedonya 8 Eylül 1991 yılında Eski Yugoslavya
Sosyalist Federatif Cumhuriyetin’den ayrılarak
bağımsızlığını ilan etmiştir.
- Bağımsızlığını ilan eden Makedonya, 2001 yılında
yaşanan ‘iç anlaşmazlık’ dışında eski Yugoslavya
ülkeleri ile herhangi bir sıkıntı veya sorun yaşamamıştır.
- Avrupa Birliği ülkeleri “Makedonya Cumhuriyeti” adı ile
tanımamış durumdadır.
Makedonya’nın İklimi
Makedonya’nın Kuzeyi’nde Kara
İklimi, Güneyi’nde ise, Akdeniz
İklimi hissedilmektedir. Yazları
sıcak ve kuru, kışları ise, nispeten
soğuk ve yağışlı olur.
Ortalama sıcaklık : 12.6 C
*2011 yılı Ortalama yüksek: 17,75 C
*2011 yılı Ortalama düşük: 5.5 C
*Üsküp Havaalanında yapılan ölçümler
Siyasi ve Ekonomik Görünümü
• Siyaset para ve makroekonomik istikrarı
• Stratejik gelecekteki iş genişleme için yer
• M.C İlk ülke 2001 yılında AB ile SAA
SEE imzalayan
• AB ve NATO aday ülkesi
• Birçok ülke ile FTAs
• İş odaklı Hükümet
• Yatırımcılara hizmet vermeye hazır Karşılama ve
kararlı bir hükümet
• Avrupa Birliği vize uygulamasının kaldırılması,
• Avrupa Birliği Ülkeleri ile gittikçe azalan ve
sıfırlanacak olan vergi oranları,
• Ukrayna ile gümrük vergilerinin %0 olması,
• Tekstil ürünlerinin Amerika’ya ihracatında gümrük
vergi oranının %0 olması
• Politik istikrarın bulunması ve ekonominin büyüme
göstermesi,
• Şirket kurma işlemlerinin çok seri (maksimum bir
hafta) tamamlanması,
• Şirket Sicil kayıt başvurularının tek kuruma yapılıp,
aynı kurumdan onay alınması,
• Avantajlı vergi oranları (Kurumlar ve Gelir Vergi
oranları 10%)
AB ve NATO Üyeliği
Avrupa Birliği Üyeliği Makedonya vatandaşlarının ve bütün siyasi
partilerin ortak hedefidir. Makedonya'nın Kopenhag kriterlerini
gerçekleştirmekle göstermiş olduğu gelişme sonucunda, Avrupa
Komisyonu, Makedonya’ya AB üyeliği için aday ülke statüsü
verilmesi önermiş ve 17 Aralık 2005 tarihinde, Makedonya’nın AB
üyeliği hususunda resmi aday statüsü verilmesine karar verdi.
2010 yılı Temmuz ayında Makedonya’nın müzakerelere başlaması
beklenmektedir.
Not: 19 Aralık 2009 tarihinden itibaren Makedonya Cumhuriyeti
vatandaşları Avrupa Birliği üye devletlerine vizesiz giriş hakkına
sahip oldular.
Makedonya Cumhuriyeti, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
(NATO)’ya üye ülke olmayı hedeflemektedir. 2006 yılında Riga'da
yapılan NATO zirvesinin kapanış bildirgesinde, Makedonya NATO
Üyelik Eylem Planı'na (MAP) dahil edildi. Örgüt, Makedonya’nın
bölgesel işbirliğini geliştirmek konusunda göstermiş olduğu
çabanın yanısıra, uluslararası barış ve güvenlik operasyonlarına
katkısını da takdir etmiştir. 2008 yılında Romanya’da düzenlenen
NATO toplantısında, Yunanistan hariç tüm üye ülkeler
Makedonyanın NATO üyeliğini kabul etmiştir. Yunanistan vetosunu
kaldırdığında Makedonya Cumhuriyeti NATO üyesi olacaktır.
Türkiye – Makedonya Arası
Arasında yapı
yapılan İkili
Ticari ve Ekonomik Anlaşmalar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Turizm İşbirliği Anlaşması (27 Ekim 1993)
Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması (17 Mayıs 1994)
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü
(15 Haziran 1994)
Hava Ulaştırma Anlaşması (9 Aralık 1994)
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (3 Nisan1995)
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması (23 Nisan 1995)
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına Dair Anlaşma
(9 Mayıs 1995)
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (26 Kasım 1996)
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
(27 Ekim 1997)
Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Anlaşması (2 Ekim 1998)
Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması
(2 Ekim 1998)
Sosyal Sigorta (Güvenlik) Anlaşması (10 Şubat 1999)
Serbest Ticaret Anlaşması (7 Eylül 1999)
Uluslararası Anlaşmalar
- SAA (Stabilization and Association Agreement) AB üye
ülkeleri ve AB adayı ülkeler pazarına ulaşım sağlayan
anlaşma
- EFTA (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Linhenştayn ile
yapılan anlaşmalar)
- CEFTA (Makedonya, Arnavutluk, Moldovya, Hırvatistan,
Bosna Hersek, Kosova arasında yapılan anlaşma)
- WTO (Dünya Ticaret Örgütü) üyesi (2003 yılından beri)
- Türkiye ve Ukrayna ile ikili ticaret anlaşması
bulunmaktadır.
- Türkiye ve birçok devlet ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmaları yapılmıştır
Neden Makedonya?
- Yapılan reformlar ve imzalanan uluslararası anlaşmalar ile iki
milyonluk Makedonya pazarı 650 milyon’luk tüketici pazarına
açılan kapı olmuştur.
- Coğrafi konumu gereği Doğu Avrupa ve Türkiye’ye
nakliyat, bir gün zarfında, Batı Avrupa’ya ise
iki gün zarfında gerçekleştirilebilmektedir.
Yabancı Yatırım Rejimi
• Makedonya Anayasası'nın adil muamele garanti
yabancı yatırımcılar
• Yabancı yatırımcıların mülkiyet haklarını tam koruma
• Makedonya Cumhuriyeti MIGA üyesidir
MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)
• Çok sayıda ülke ile yatırım koruma anlaşmaları
• Yabancı şirketin % 100 mülkiyetine izin
• Kar geri dönüş için herhangi bir kısıtlama yok
Sektörlerin Pazar Payı
• Makedonya'da şirketlerin yaklaşık olarak % 99’u küçük
çaplı işletmeler olup, çalışan nufusun % 55’ini istihdam
etmektedirler.
• İşletmelerin faaliyet kayıtlarına göre % 47’si Toptan ve
Perakende Ticaret ile uğraşmaktayken
• % 13.1 İmalat sektöründe
• Yaklaşık olarak % 10’luk kısmını ise Ulaştırma,
Depolama ve Haberleşme sektörlerinde
görülmektedirler.
NOT: En çok istihtam sağlayan, özel imalat sektörüdür.
Önde gelen yabancı yatırımlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TAV (Türkiye)
Ziraat Bankası A.Ş. (Türkiye)
Halkbank A.Ş (Türkiye)
Cevahir Holding (Türkiye)
Limak Holding (Türkiye)
Johnson Matthey (UK)
Mobilkom Austria (Avusturya)
EVN (Avusturya)
T-Home (Almanya)
Societe Generale (Fransa)
Johnson Controls (ABD)
the National Bank of Greece (Yunanistan)
Hellenic Bottling Company S.A. (Yunanistan)
Titan Group (Yunanistan)
QBE Insurance Group Limited (UK)
Mittal Steel (Hollanda)
Duferco (İsviçre)
İş Yapma Kolaylığı 2012
küresel Sıralama
M.C Dünya Sıralamasında
Ekonomik Özgürlük Endeksi 2012
M.C’nin Dünya Sıralamasında
Sıralamasında
2011yılı
2011yılı Vergi Ödeme Kolaylığı
M.C’nin Dünya Sıralamasında
Sıralamasında Yolsuzluk
Algılama Endeksi 2010
Ekonomik Göstergeler
(2011 yılı verilerine göre)
ENFLASYON
Düşük enflasyon: Son 10 yılda %2
2007: %2.3
2008 :%8.3
2009:%-0.8
2010:%1.6
2011:%3.9
Para Birimi
Makedonya Denarı ( 1 € = 61.3 MKD)
son 15 yıldır MKD / € saptanmış
2011 YILINDA ORTALAMA BRÜT ÜCRET
497 € aylık
(2011 yılı verilerine göre)
•
•
•
•
•
Kişi başına düşen brüt maaş geliri: 479 € aylık
İşsizlik oranı: % 31.8
Dış Ticaret Hacmi: 11.462 milyar Dolar
İhracat: 4.455 milyar Dolar
İthalat : 7.007 milyar Dolar
Uluslararası Ticaret
(İhracat)
Ülke
•
•
•
•
•
Dış Ticarete bağımlı
bir ekonomik yapı
İhracatı yapılan
ürünler:
Tütün,
alkollü ve alkolsüz
içecekler,
tekstil,
demir ve çelik. vs
2011 yılı
Almanya
İhracat
Milyon $
1.241,870
Sırbistan
333.66
Yunanistan
Bulgaristan
215.223
307.680
Rusya
39.642
İtalya
289.746
İngiltere
54.215
Çin
540.853
Kosova
127.460
Türkiye
73.344
Uluslararası Ticaret
(İthalat)
- İthalatı yapılan ürünler:
• Makine ve ekipman,
• petrol ve petrol ürünleri,
• kimyasal ürünler,
• gıda,
• otomobil ve yedek
parçaları,
• kozmetik v.s.
2011 yılı
Ülke
İhracat
Milyon $
Almanya
728.887
Sırbistan
497.851
Yunanistan
566.276
Bulgaristan
457.650
Rusya
683.657
İtalya
418.823
İngiltere
591.024
Çin
36.048
Kosova
354.651
Türkiye
343.882
M.C ihracat olanakları
olanakları
İhracat için en potansiyelini ve rekabet Makedon sanayileri:
sanayileri:
- Makina ve Otomotiv parçaları
• Elemanları üretimi
- BİT
• Programlama ve yazılım üretim
• Outsourcing Hizmetleri - Makedonya çözüm olabilir!
- Tarım ve Gıda İşleme
• Taze ve işlenmiş meyve ve sebze
• Şarap üretimi
• Koyun ve keçi peyniri üretimi
- Tekstil
• Hazır giyim ve örme üretimi
• Lojistik ve Dağıtım
• Ulaşım ve Lojistik
Mali Faydaları
• % 10 Kişisel ve Kurumsal gelir vergisi (Avrupa'da en
düşükler arasında)
• Karlar üzerinde % 0 KDV
• Birçok Avrupa ülkesi ile çifte vergilendirme anlaşmaları
• Teknolojik Sınai Kalkınma Bölgesi'nde % 0 vergi
• % 4 -% 2 oranında emlak vergisi
• Belirli ürünler üzerinde % 5 ile % 18 KDV
• Türkiye ve Ukrayna;, AB, EFTA, CEFTA ülkeleri
ile STA 650m den fazla müşteriyeerişim sağlayan
Vergiler
Vergiler
Makedonya - Sosyal Güvenlik Primi
Karşılaştırma - Sosyal
Güvenlik Primi
2011 yılında Orta ve
Doğu Avrupa'nın seçilmiş ülkelerinde ortalama
aylık brüt maaş (€))
Makedonya'da Yatırımlar için Rekabet
Yatırımlar için Fiyat Düzeyi Endeksi
İnşaat için Fiyat Düzeyi Endeksi
Avrupa'nın En İyi 5 Küçük Şehirler Biri Üsküp
Jüri kriterleri
FDI Magazine Oylaması 2010/11yılı
Avrupa'da Top 5 Küçük Şehirler: •İşsizlik oranı
Toplam 'dünya top-500' üniversiteler
•
Sıralama
Şehir
Ülke
Üniversitelerin sayısı
•
1
Lille
Fransa
Üniversite öğrenci sayısı
•
(Nord)
Avrupa iş okul sıralamaları
•
2
Edinburg Birleşik Krallık
Üniversitel Mezunları, üçüncül
•
3
Lizbon
Portekiz
•Brüt okullaşma oranı
okullaşma oranı, ikincil
4
Lyon
Fransa
•Brüt
brüt okullaşma oranı
5
Üsküp
Makedonya
•İlköğretim
•Yüksek öğrenim görmüş işgücü
eğitim harcamaları
•Kamu
Bilimleri ve yüksek teknoloji
•endüstrisi
İnsan kaynakları
•İktisaden faal nüfus
Sürdürülebilir İş Gücü Temini
•Nüfusun% 41.5; 30 yaşın altı
entelektüel sermaye
•Yüksek2009
yılında lisans derecesi sayısında % 65 artış 2006 yılına göre
mezunları % 85 + ; 2008 yılında üniversitelerde kayıtlı
Lise
Her şehirde birden fazla meslek liseleri
Meslek Yüksekokulları veya Üniversiteler ile İsmarlama eğitim programları
GSYİH'nın % 6'sı eğitime harcanıyor
Dil Becerileri
•Makedonya'da Her çocuk ilkokul birinci sınıfta İngilizce öğrenmeye başlıyor
ve ya Almanca, Fransızca ya da Rusça: İki yabancı
•dilİngilizce
yüksek okulda zorunludur
•İngilizce de üniversite düzeyindeki iki yıl öğretilir
•Bölgesel dilleri (Sırpça, Bulgarca, Arnavutça , Hırvatçave Yunanca) yaygın
olarak konuşulmaktadır
Yabancı Diller okudu
İlköğretim
Okullarında,
Toplam% öğrenciler
Ortaokullar, Toplam
% öğrenciler
İngilizce
% 98
% 96
Fransız
% 18
% 32
Alman
%6
% 21
Italian
-
2%
Russian
%1
%2
Türkçe
%3
%2
Makedonyadaki Yaygın Sektörler
- Makedonya küçük bir Pazar olmasına rağmen oldukça
çesitlendirilmiş ekonomik yapıya sahiptir. En çok yatırım
yapılan sektörler:
Yatırım Fırsatları Hedef Sektörler
•
•
•
•
•
•
Makina ve Otomotiv parçaları
Bilgi ve İletişim Teknolojiler
Sağlık Ürünleri- Tıbbi Cihaz ve İlaç
Tarım ve Gıda İşleme
Enerji sektörü
Emlak & İnşaat
•
•
•
•
•
Turizm
Metal Sanayii
Madencilik
Kimyasal Ürünler
Tütün Üretimi
•
Tekstil –Deri Ürünleri
Yatırım Olanakları Makine ve Otomotiv
Parçaları Sanayi
mühendislik ve imalat
•Mevcut
•Yeni yatırımcılar için mevcut beceri Mirası
•Komponent üretimi 1960'lı yıllara başladı Zastava, Sırbistan
öncelikle satış sonrası tedarik
•Şirketler
Johnson Controls, Johnson Matthey, Kemet,
•Teknohose,
(Serbest Ekonomik Bölgeler), Kromberg'in ve Schubert,
Hi-Tech OEM tedarik etmekte
Avrupa, Rusya, Türkiye, Afrika
•Piyasalar
•Çoğu şirket ISO 9001 / TS 16949 var
kalite belgelendirmeli
Yatırım Olanakları
BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojiler)
Teknolojiler) Sektörü
BİT Gelişmeleri
•Makedonya'da
•4 saatlik şirket kaydı
lisans Temmuz 2012 yılında ilan edilecek
•4G
hizmetleri için elektronik ücret ödemeleri
•Devlet
•İşverenler için Dijital sertifikalar
tamamen AB ile uyumlu
•Mevzuat
bilgisayar uygulama eğitimi
•Ücretsiz
•En İyi telekomünikasyon ağları bölge - sistem %100 dijital
Uluslu donanım ve Öncü Yazılım tedarikçileri (Microsoft, HP,
•IBM)
Makedonya'da yerel satış ve destek hizmetleri var
•BT Batı ekonomilerinde
eksikliği ve dış kaynak hizmetleri için artan
talebi - Makedonya çözüm olabilir!
maliyetlerle iyi eğitimli personelin mevcudiyeti
•Rekabetçi
•İntitialized Kalite güvence ve standardizasyon prosedürü
M.C’nin elektronik haberleşme pazarı
- 2.057.284 milyon
•Nüfus
•Hane sayısı -% 27
başına - 3-6 Kişi
•Hane
•Işletmelerin sayısı - 71 bin
2010 yılında elektronik haberleşme pazar payı
Mobil
% 59
Sabit
% 24
İnternet servisleri
% 10
Veri iletişimi
%3
Kablolu televizyon
%4
Sabit telefon pazarında genel bakış
Q4/2011 satır sayısına göre sabit telefon pazar payları
Makedonski Telekom AD % 69.05 pazar payı (Q4/2011sabit hatlarla)
İkinci en büyük sabit operatörü %15.62 pazar ayı (Q4/2011 sabit hatlarla)
Telekom AD % 73,18 pazar payı (Q4/2011 trafik tarafından)
Makedonski
Kullanıcı başına aylık başlatılan ortalama arama sayısı 68 arama
Kullanıcı başına ortalama aylık 154,68 dakika
Nüfusun 100 kişiden 20,56 sabit hat kulanıyor (422,053 aktif sabit hatlar)
•
Madencilik
– GSYİH’da madenciliğin payı düşüş göstermiştir (2007 de %3 iken son
verilere göre %0,5 oranındadır)
– Kurşun – çinko, bakır, demir mineralleri, manganez, nikel, krom, altın
titanyum ve uranyum Makedonyanın yeraltı kaynakları olarak bilinmektedirler
– Üretimin %70’i AB ülkelerine ihrac edilmektedir
– Mevcut fabrikalar ve üretimleri
• Üsküp Demir Çelik Fab. – 1.2 milyon ton sıcak ve soğuk haddedilmiş
çelik
• HEK Jugohrom
– 80.000 ton çelik alaşımlar
• FZC 11 Oktomvri
– 200.000 ton çelik
• Jenimak
– 14.500 ton ferro-nikel
üretmektedirler.
•
Gıda Sektörü
– Ülke ekonomisi için önem taşıyan sektördür
– Yıllık 25.000 ton meyve ve 30.000 ton işlenmiş sebze üretilmektedir
– Üretilen meyve ve sebzelerin %90’ı ihracata yöneliktir
Yatırım Olanakları
Sağlık Sektörü, Tıbbi Cihaz ve İlaç
Mevcut ilaç sanayi, dünya çapında 30 ülkeye ihracat
Tıp ve eczacılık mezunlarının bir zenginliği ile güçlü bir eğitim sistemi
Destekleyici düzenleyici ortam
Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinin çoğu yerde lisans izinleri
Üretim geleneği
Yatırım Fırsatları Tarım ve Gıda İşleme Sanayi
ve Alt-Akdeniz iklimleri karışımı
Continental
Organik üretim uygulamaları
işleme için teknoloji
Gıda
pazarlara mükemmel erişim
Bölgesel
Kaliteli gıda ürünleri için güçlü bir itibar
Büyük yatırım fırsatları:
Meyve ve sebze - üretim, depolama dağıtım ve işleme
sanayileri (lojistik merkezler)
üretimi
Şarap
Koyun ve keçi peyniri üretimi
Yatırım Fırsatları Tekstil sektörü
Avrupa Birliği pazarında Makedonya tekstil üretimine değerli itibar
Yüksek esneklik ve dış pazar taleplerine uyum sağlamak için hazır
kalitesi ve maliyetleri arasındaki Olağanüstü ilişkisi
Ürün
Modern ekipmanlar
Avrupa Birliği pazarlarına mesafe 1-2 gün
Yabancı yatırım hazır giyim ve örme üretimi sanayi
Yatırım Fırsatları Turizm
Yaz Noktaları
50 Tektonik Buzul ve yapımı göl
•Toplam
•Büyük doğal göller: Ohri, Doyran ve Prespa
sporları, arkeolojik, eko ve kırsal turizm
•Su
•AB'den gelen yabancı turistlerin 2011 yılında % 38 artış
Kış Noktaları
aşan 45 dağ zirveleri
•2.000m
•M.C’nin Toprakları % 70'i dağlıktır ve birçok yerde kar 100 gün fazla var
yerle ilgili otel ve kaplıca merkezlerinden geliştirme
•veBirçok
geliştirilmeleri için fırsatlar
Turizm Geliştirme Bölgesi 1 Ohrid
Olası Planlama Amaçları:
• Oteller
• Ticaret birimleri
• Spor ve rekreasyon
PLANLAMA AMAÇLARI
Proje No
1
P (ha)
60.56 (ha)
Rölyef Koşullari
Konumu düz arazi üzerinde
Yükseklik
~ 690 m
Göl ile ilgili olarak yer yapisi
Konumu sahilinde
Mevcut durum
Sorumlu kurum
Trafik bağlantilari
Yeri 150 metre uzaklıkta
bölgesel R501 yolun’dan
Ulaştırma ve
İletişim Bakanlığı
Su boru altyapı
Su altyapısı ve kanalizasyon
altyapısı toplayıcı var
www.mtc.gov.mk
Elektrik altyapı
Elektrik altyapısı var
Turizm Geliştirme Bölgesi 2 Ohrid
Olası Planlama Amaçları:
• Oteller
• Spor ve eğlence
• Lunapark
• Aqua Park
• Alışveriş ve restoranlar
• Yüzme havuzları
PLANLAMA AMAÇLARI
Proje No
2
P (ha)
14.54 (ha)
Rölyef Koşullari
Konumu düz arazi üzerinde
Yükseklik
~ 700 m
Göl ile ilgili olarak yer yapisi
Konumu sahilinde
Mevcut durum
Sorumlu kurum
Trafik bağlantilari
Konum bölgesi R501 yoluna
yakın ve erişilebilir
Ulaştırma ve
İletişim Bakanlığı
Su boru altyapı
Su altyapısı ve kanalizasyon
altyapısı toplayıcı var
www.mtc.gov.mk
Elektrik altyapı
Elektrik altyapısı var
Turizm Geliştirme Bölgesi Struga 1
Olası Planlama Amaçları:
ticaret birim
•Küçük
•Spor ve rekreasyon
•Motodrom
PLANLAMA AMAÇLARI
Proje No
3
P (ha)
16.26 (ha)
Rölyef Koşullari
Konumu düz arazi üzerinde
Yükseklik
~ 700 m
Göl ile ilgili olarak yer yapisi
Konumu sahilinde
Mevcut durum
Sorumlu kurum
Trafik bağlantilari
Konum bölgesi R402 yoluna
yakın ve erişilebilir
Ulaştırma ve
İletişim Bakanlığı
Su boru altyapı
Su altyapısı ve kanalizasyon
altyapısı toplayıcı var
www.mtc.gov.mk
Elektrik altyapı
Elektrik altyapısı var
Turizm Geliştirme Bölgesi Struga 2
Olası Planlama Amaçları:
• Oteller
• Spor ve rekreasyon
PLANLAMA AMAÇLARI
Proje No
4
P (ha)
14 (ha)
Rölyef Koşullari
Konumu düz arazi üzerinde
Yükseklik
~ 700 m
Göl ile ilgili olarak yer yapisi
Konumu sahilinde
Mevcut durum
Sorumlu kurum
Trafik bağlantilari
Konum bölgesi R402 yoluna
yakın ve erişilebilir
Ulaştırma ve
İletişim Bakanlığı
Su boru altyapı
Su altyapısı ve kanalizasyon
altyapısı toplayıcı var
www.mtc.gov.mk
Elektrik altyapı
Elektrik altyapısı var
Turizm Geliştirme Bölgesi Resen 1
Olası Planlama Amaçları:
• Otel
• Spor ve rekreasyon
• Catering birimleri
PLANLAMA AMAÇLARI
Proje No
5
P (ha)
6.15 (ha)
Rölyef Koşullari
Konumu düz arazi üzerinde
Yükseklik
~ 850 m
Göl ile ilgili olarak yer yapisi
Konumu sahilinde
Mevcut durum
Sorumlu kurum
Trafik bağlantilari
Konum bölgesi R402 yoluna (1km)
Ulaştırma ve
İletişim Bakanlığı
Su boru altyapı
Su altyapısı ve kanalizasyon
altyapısı toplayıcı var
www.mtc.gov.mk
Elektrik altyapı
Elektrik altyapısı var
Turizm Geliştirme Bölgesi Resen 2
Olası Planlama Amaçları:
• Otel
• Spor ve rekreasyon
• Catering birimleri
PLANLAMA AMAÇLARI
Proje No
6
P (ha)
67.24 (ha)
Rölyef Koşullari
Konumu düz arazi üzerinde
Yükseklik
~ 920 m
Göl ile ilgili olarak yer yapisi
Konumu sahilinde
Mevcut durum
Sorumlu kurum
Trafik bağlantilari
Konum bölgesi R402 yoluna (1km)
Ulaştırma ve
İletişim Bakanlığı
Su boru altyapı
Su altyapısı ve kanalizasyon
altyapısı toplayıcı var
www.mtc.gov.mk
Elektrik altyapı
Elektrik altyapısı var
Turizm Geliştirme Bölgesi Doyran 1
Olası Planlama Amaçları:
• Bungalov • Turistik yerleşim
• Küçük catering ve ticari üniteler
Alternatif tedavi • Rehabilitasyon merkezi
PLANLAMA AMAÇLARI
Proje No
7
P (ha)
12 (ha)
Rölyef Koşullari
Konumu düz arazi üzerinde
Yükseklik
~ 165 m
Göl ile ilgili olarak yer yapisi
Konumu sahilinde
Mevcut durum
Sorumlu kurum
Trafik bağlantilari
Konum bölgesi R604 yoluna yakın
ve erişilebilir
Ulaştırma ve
İletişim Bakanlığı
Su boru altyapı
Su altyapısı ve kanalizasyon
altyapısı toplayıcı var
www.mtc.gov.mk
Elektrik altyapı
Elektrik altyapısı var
Turizm Geliştirme Bölgesi Doyran 2
Olası Planlama Amaçları:
• Bungalov • Turistik yerleşim
• Küçük catering ve ticari üniteler
Alternatif tedavi • Rehabilitasyon merkezi
PLANLAMA AMAÇLARI
Proje No
8
P (ha)
20 (ha)
Rölyef Koşullari
Konumu düz arazi üzerinde
Yükseklik
~ 170 m
Göl ile ilgili olarak yer yapisi
Konumu sahilinde
Mevcut durum
Sorumlu kurum
Trafik bağlantilari
Konum bölgesi R604 yoluna yakın
ve erişilebilir
Ulaştırma ve
İletişim Bakanlığı
Su boru altyapı
Su altyapısı ve kanalizasyon
altyapısı toplayıcı var
www.mtc.gov.mk
Elektrik altyapı
Elektrik altyapısı var
Yatırım Fırsatları Spa (Kaplıca) Turizmi
Jeotermal su olan yerler
• Raklis - Radoviş
- 2 lt / sn ve sıcaklık 25 ºС verimli Kuyu
• Toplec ve Nikoliç - Doyran
- Sıcaklık 40 º С ile doğal kaynak
• Banjice - Kalkandelen
- 10 lt / sn ve sıcaklık 27-30 ºС verimli Kuyu
• Proevci, Kumanovska Banja - Kumanova
- Primer kolektöründen 100 °С kadar tahminler
• Rabota Vo - Veles
-Verim 3.5 - 4.0 lt / sn ve 30-48 ºС sıcaklığı, birincil
kolektör için 110 º С kadar tahminler
• Mariovo - Pirlepe
-- Sıcaklık değişir 20-23 ºС
• Kezhovica-Ştip
-Verim 2. sondaj ile 4.5 lt / sn ve sıcaklık 63 ºС
• Majdan ve Toplic - Kavadarci
- Sıcak, soğuk su karışımına bağlı olarak kullanılabilir
sıcaklığı
Sektörlerden Bazıları
•
Tarım sektörü
– GSYİH nın %16’nı oluşturmaktadır
– Uzun vadeli işlenilebilir toprak kiralamalarında yatırımcıya 20 yıla varan
vergi mufiyetleri sunulmaktadır
– Tütün, Tarım sektöründeki ihracata yönelik en önemli ürünlerden biridir.
– Yıllık ortalama 30.000 ton kadar üretilmektedir
– Yaklaşık olarak %18.4 ihrac edilmektedir
•
inşaat Sektörü
– Yugoslavya Cumhuriyeti döneminde özellikle Ortadoğu ülkelerinde
yapılan iş hacmi politik etkilerin de olumlu zemin hazırlamasından dolayı
iyi seviyedeyken Makedonya Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan
sonra çöküş yaşamıştır
– 1999 yılında hükümet Kosova’yı da kapsayan ucuz konut projesini
başlatarak sektöre katkıda bulunmuştur
– 2001 yılındaki iç anlaşmazlık tekrar sektörü düşüşe geçirmiştir
– 2004 yılından itibaren petrol fiyatlarındaki artış sonucunda;
Gelir ve talebin arttığı Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden alınan
işlerle sektörün yurtdışı gelirlerinde önemli oranda artış görülmüştür
– Sektörün ekonomi’ye katkı payı %7 iken istihdam içindeki payı ise
%6’dır
Serbest Bölgeler ve Yatırım Avantajları (TIDZ)
Bacasız üretim faaliyetlerinin yoğunlaşmış olduğu ve yeni teknolojilerin geliştirildiği
merkezlerdir.
Bu bölgelerde yatırım yapan şirketler;
Kurumlar ve kişisel gelir vergilerinden 10 yıl süreliğine muafiyet hakkına sahiptirler,
Bölge içindeki araziler 99 yıllığına metrekaresi 10 avro sent olarak tahsis edilir
Hammadde, ekipman ve makine ithalatında KDV ve gümrük vergilerinden muaf olmaktadırlar,
Bu bölgelerin altyapıları (doğalgaz, su, elektrik vs.) devlet tarafından bölge sınırına kadar
getirilir,
Şantiye kurulum izin belgesi ücrete tabi tutulmamakta,
Hükümet, bilişim alanında (yazılım geliştirme, donanım montajı, dijital kayıt, bilgisayar
işlemcileri ve benzeri) üretim faaliyetlerine, bilimsel araştırma faaliyetlerine ve yüksek çevre
standartları olan yeni teknolojilere önem verdiğinden dolayı, bu alanlarda faaliyet gösteren TIDZ
yatırımcılarına tanıdığı ek kolaylık; süreli veya geçici ithalatı yapılan malzemeler için teminat
verme yükümlülüğünden muaf tutmaktadır.
Serbest Bölgelerin Bulunduğu İller
Makedonya'da Kayak Merkezleri
Popova Sapka Kayak Merkezi
MEVCUT DURUM
• Popova Sapka başkenti Üsküp'e 35
kilometre mesafe, deniz seviyesinden
1.780 metre Makedonya kuzey-batı
kesiminde yer alır.
• 55 km Toplam kayak arazi uzunluğu
• Şu anda 10 asansör var
• Günde ortalama 2.900 kayakçı kapasitesi
- konut • Oteller - 600 yatak
• Özel konaklama – 3.000 yatak
• 549 araçlık otopark alanı
• Görece yoğun ve yapılandırılmamış tatil köyü
• Dağ Kapasitesi hergün 3.400 kayakçı
Milli Park Galiç
Galiçica
Galiçica Parkı- 25.000 hektarlık bir
alanı-sarmalar
Yüksek zirvesi Magaro (2255 m),
Ohri Gölü (695 m), Prespa Gölü
(850 m) tarafından çevrelenmişBalkan Lynx (yerli madeni para)
Turizm fırsatları:
- Lake turizm
-Leisure turizm Yılda 250.000 turist
ile Ohri City
-Medikal turizm Yakınlık
Kayak merkezi
GENEL BAKIŞ
• Kayak tesisi 2.200 m (Teleferik 5
km ve kayak slops 12 km) 1.600 m
başlatmak
• Günde 5.000 kayakçı kapasitesi
• Arsa imtiyaz 7.290.000 m²
• Proje GELİŞMİŞ ALTYAPI (PPP
veya özel yatırımcı için Olasılıklar) 4
fazda geliştirilecektir
•Havaalanından kayak merkezine
40 km
•Kayak pistleri 7 km uzakta Mevcut
oteller
Ponikva
-Kış ve yaz aylarında eğlence ve
turizm merkezi Osogovo bölgenin
-Turizm potansiyelleri (konaklama
ve turistik hizmet tesislerinin inşası
için yer)
Kış ve yaz etkinlikleri
• Kayak, dağcılık
dağcılık,, yamaç paraşütü
• Turist eğlence parkurları
Milli Park Mavrovo
Milli Park Mavrova (73.000 ha üzerinde)
Büyük Bistra Dağı'nın eteklerinde
70 cm ortalama kar örtüsü (Kasım-Nisan)
Toplam 5.700 metre uzunluğunda, 11.100 kayakçı / saat
kapasiteli
3 telesiyej ve 11 teleferik 1.860 metre
yüksek telesiyej üstleri
15 km kayak pistleri ve Gece kayağı
Teşekkür Ederiz ...

Benzer belgeler

makedonya - Carpetrium

makedonya - Carpetrium ermesidir. 2000 yılındaki en büyük yabancı yatırımlar Stopanska Bank’ın %65 hissesinin Yunanistan Ulusal Bankası tarafından alınması ve telefon şirketi Makedonski Telekomunikacii’nin (MT) %51 hisse...

Detaylı

Makedonya Ülke Profili Raporu

Makedonya Ülke Profili Raporu ermesidir. 2000 yılındaki en büyük yabancı yatırımlar Stopanska Bank’ın %65 hissesinin Yunanistan Ulusal Bankası tarafından alınması ve telefon şirketi Makedonski Telekomunikacii’nin (MT) %51 hisse...

Detaylı