Shaved brunette and other assorted sluts fucked in an orgy

Transkript

Shaved brunette and other assorted sluts fucked in an orgy
Arzu Kezban Çalışkan, Celil Demir, Dilara Gözde Kurnaz, Fatma Kaleli. SİYASET ve ETİK
•
•
•
Siyaset, toplum üzerinde bağlayıcı kararlar alma ve uygulama sürecidir.
Siyaset, otoriteyi ve gücü biriktirme ve kullanma ile ilgilidir.
Etik, toplumun üyeleri tarafından paylaşılan bir dizi inanç ve gelenektir; ve
→doğru ve yanlış nedir
→olaylar, işler nasıl olmalıdır
→bireyler nasıl olmalıdır, nasıl yaşamalıdır?
Gibi sorularla ilişkilidir.
• Bunlar normatif inançlardır ve toplumda yaşayan her bireyin uyması beklenir.
• Bu normların bazıları yasa haline gelmiştir yani devlet tarafından
desteklenmektedir.
ETİK VE SİYASET ARASINDAKİ İLİŞKİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çoğunlukla, gücün kullanımı ahlahi normları ihlal eder. Yöneticiler, kendilerini
ahlaken haklı olamayacak şekilde davranmaya mecbur bırakılmış hisseder.
Etik , yöneticileri sınırlandırır.
Sınırlandırma seçenekleri ise ;
→ahlaki davranışlar
→açık kinizm ( otorite, hükümet ahlaki gerekçelere ihtiyaç duymaz, kendini
yargılar )
→iki yüzlülüktür.
Etik, iktidara meydan okuyucudur.
“Gerçekçi” argüman :
Siyaset ve etik farklı gerçeklere aittir
Etik esas olarak özel yaşam içindir.
Siyasette esas olan ise iktidardır,otoritedir.
Etik, siyasetin ve iktidarın çirkin yüzlerini örtmek için kullanışlıdır.
Siyasetin gerçek kurallarının ahlaki kurallarla ilgisi oldukça azdır.
Bu nedenle, bir yönetici gücünü yalnızca ahlaki kullanırsa, etik değerlerle
kendini sınırlamayan diğerleri tarafından mağlup edilecektir.
İdealist cevap;
Etik ve siyaset arasındaki çatışma derin bir gerçeği yansıtır.
Etik ve siyaset birbirinden ayrılamaz. Siyasetin etiksel olması gerekir; etik
toplumu birarada tutan önemli bir mekanizmadır.
Etik kurallara bağlı olmayan bir güçtür. Etiğin olmaması sosyal dokuya zarar
verir ve devleti sarsar.
Devleti yönetenler etkin uzlaşma kararı almadan kural koyamaz ancak etkili
olmaları için güç meşru olmalıdır.
Yöneticiler tarafından yapılan ve uygulanan yasalar toplumda var olan etik
normlarına göre köklü olması gerekir. Aksi takdirde etkili olamaz.
Arzu Kezban Çalışkan, Celil Demir, Dilara Gözde Kurnaz, Fatma Kaleli. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Realist itiraz no:1 ;
İnsanları idealize etmeyin: her ulusun kendine göre hak ettiği türden bir
hükümeti vardır.
Evet, devlet bir birliktir ve kendi halkının baskın gelenek ve inançlarını
yansıtıyor. Ama neden insanları mutlaka iyi ve erdemli olduğunu varsayıyoruz?
İnsanlar doğası gereği bencil, açgözlü ve kötü olabilir; neden yöneticileri tam
tersi veya farklı olsun ki?
Eğer insanlar doğal olarak kötülük yapmaya eğilimliyse onları temsil eden
politikacılarda kötü olur. ( Hitler)
Yani sonuç olarak siyaset bunu yapan insana göre değişir ama etik dışı olabilir.
Realist itiraz no:2 ;
Kim halkı önemsiyor?
İnsanlar erdemli ve etik olabilir ama yöneticiler ve genelliklede böyledirki hepsi
son derece etik dışı davranışlarda bulunur.
Belki de algılanan zorunluluk nedeniyle bu gibi yollarla hareket edebilirler.
Yada bu tür yollara başvurarak etik dışı hedefleri tarafından motive edilebilirler.
(gücün artması, kişisel zenginleşme vb.)
Ve insanlar uzun süre bu boşluğu tolere edebilir.
Argüman ; Siyaset ve etiğin ayrılamaz olduğunu kabul eder (kötü etik kötü
siyasete yolaçar.)
Kötülük için insan kapasitesi açıktır
Yöneticiler ve yönetilenler ahlaki normları ihlal edebilir
Ama: tarihsel olarak idari makam tarafından yetkilendirilen kişi hakkında
önemli koşul (başkalarına emir verebilen) adalet yeteneğine sahip olmalı, etik
davranış modeli olarak görev yapmalı ve böylece ahlaki yetkiye sahip olması
gerektiğine inanılıyordu.
Etik ve siyaset arasındaki çatışma nedendir ?
1. Toplum temel ahlaki kurallara göre ayrılabilir. (bazıları etik olarak görülebilir
bazıları görülemez.)
• 2. Toplum temel ahlaki kuralların anlamına göre ve siyaset içindeki
uygulamasına göre ayrılabilir.
• 3. Toplum yöneticilerini etik davranmaya zorlamakta eksik kalabilirler.–
Yöneticiler etki altına alınabilir mi?
• 4. Yani , sorun sosyal güçün her kademede örgütlenmesinde.
• 5. Demokrasi sorunu çözme yoludur.
Her toplumun ahlaki bir sisteme ihtiyacı vardır.
• Ahlaki sistem toplum kontrolü ve koordinasyonu için önemli bir faktör olup,
toplumu birlikle tutmaya yarayıp ve onlara bir sebep verir.
• Ahlaki sistem hem dinsel hem seküler (dinsel olmayan) formlara sahiptir.
• Din geleneksel ahlak sisteminin ana formlarını oluşturur.
Arzu Kezban Çalışkan, Celil Demir, Dilara Gözde Kurnaz, Fatma Kaleli. •
Din hem kişisel hem siyasal davranışları yönetir.
•
•
•
•
Etik ve Siyaset açısından iki farklı olayı ele alalım.
Elimizde iki ülke var.
Almanya ve Türkiye
Birinde eski Almanya Cumhurbaskanı Wulf hakkında yayınlanacak olan haber
için Alman “Bild” gazetesini kendi hakkında yapılacak haberin yayınlanmaması
için araması iddiası.
Diğerinde ise Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Habertürk’ten
sorumlu kişiyi arayıp Devlet Bahçeli hakkındaki haberin kaldırılmasını
istemesi.
Sonuç olarak Bild gazetesi haberi ertesi gün yayınlamak ile birlikte Gazeteciler
Birliği Cumhurbaşkanı’nı kınayarak anayasal bir suç olduğunu dile getirdiler.
Bunun sonucunda Alman Cumhurbaşkanı Wulf özür dilemekle birlikte
hakkında çıkan yolsuzluk iddiasıda dolayısıyla istifa etti.
Diğer yandan Türkiye’de ise hemen talimat verilip söz konusu haber hemen
kaldırılıyor ve konu kapatılıyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü, siyasetin
yolsuzluktan arındırılmasına ilişkin sunduğu politika önerisinde, “Siyasetçilerin
hesap verebilirliğini sağlayacak kapsamlı bir Siyasi Etik Yasası acilen
hazırlanmalı” dedi.
•
•
•
•
Siyasi parti finansmanı sisteminin mercek altına alınarak, “şeffaflıktan yoksun”
olduğu belirtilen raporda milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin olarak da,
“Yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlar yasama dokunulmazlığı kapsamından
çıkarılmalıdır” denildi.