eğitim ve süpervizyon ve danışma kurulu kadrolarının kısa biyografileri

Transkript

eğitim ve süpervizyon ve danışma kurulu kadrolarının kısa biyografileri
EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ AYTEN ZARA, PhD Ayten Zara, danışman ve klinik psikologdur. Danışmanlık ve klinik psikoloji uzmanlık ve doktorasını İngiltere’ de yapmıştır. İngiltere East Susex bölgesinde hizmet veren Oasis Projesi’nde aile-­‐içi ve cinsel şiddet mağdurları ve aileleriyle uzun yıllar çalışmıştır. 2000 yılında Türkiye’ye dönen Dr. Zara, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Türkiye’de meydana gelen Marmara Depremi, Afyon Depremi, 2003 İngiliz Konsolosluğu, HBCS ve Sinagoglara yapılan bombalı saldırılar sonrası acil psikolojik yardımın yapılandırılması ve uygulanmasında aktif rol oynamış ve travma sonrası stres belirtileri yaşayan mağdurlarla çalışmıştır. 2008 tarihinde Diyarbakır’da bir öğrenci dershanesine yapılan bombalı saldırı sonrası acil psikolojik yardımın yapılandırılması ve uygulanmasına destek sağlamıştır. 2010 Mardin Bilge Köyü Katliamı mağdurlarına psiko-­‐sosyal destek veren ekipte yer almıştır. 2001–2004 yılları arasında Diyarbakır Yenişehir Belediyesi’ne bağlı şiddete maruz kalan kadınlar ve çocukların psikolojik ve hukuksal yardım almalarını hedefleyen EPİDEM Psikolojik Destek ve Eğitim Merkezi’nin kurulup, gönüllü ve profesyonel kaynağın eğitimlerinin sağlanmasında proje danışmanı ve eğitmeni olarak gönüllü görev yapmıştır. 2010–2011 yılları arasında Van Kadınlar Derneği Psikolojik İlk Yardım ve Krize Müdahale Eğitim Projesi’nde danışmanlık yapmıştır. 2011 yılında Yöret, İsveç Büyükelçiliği ve MEB’nın Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa Projesi’nde eğitmen olarak farklı bölge okullarında çalışan danışman psikologlara çocuk ihmal ve istismarı konusunda eğitimler vermiştir. Ruh sağlığı alanında önleyici ve koruyucu çalışmalara çok önem verir, bu nedenle öğrencileriyle birlikte aktif olarak şiddet ve travmatik olaylar konularında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapar (Bkz, www.bilgiacikkapi.com). Ayrıca psikiyatr ve psikologlardan oluşan bir ekiple erişkin ve çocukların ruh sağlığını koruma hedefine yönelik hazırlanan Yaşadıkça Psikolojik Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları kitabının editörlüğünü yapmıştır. İkinci kitabı Kadınlar, Erkekler ve Çocuklar için Boşanma Terapisi Ekim 2012’de İmge Kitapevi’nden çıkacaktır. 1 CENGİZ KILIÇ, MD, PhD Dr. Cengiz Kılıç, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden tıp doktoru diplomasını, 1992 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden psikiyatri uzmanlığı derecesini aldı. 1991–
1992 yılları arasında bir yıl süre ile Londra Üniversitesi, Psikiyatri Enstitüsü’nde Prof. Isaac Marks’ın biriminde araştırmacı olarak çalıştı. 1995–
1996 yıllarında Türkiye Ruh Sağlığı Profili araştırmasını yürüttü. 1996–1999 yılları arasında Harvard Üniversitesi’nden Prof. Ron Kessler’in kurduğu Uluslararası Psikiyatrik Epidemiyoloji Konsorsiyumu üyeliği yaptı. 1999 depremleri sonrasında Londra Üniversitesi’nin yürüttüğü bir projede klinik ve araştırma yöneticiliği yaptı. Bu proje sırasında Londra Üniversitesi’nde PhD programına katıldı ve 2004 yılında PhD derecesi aldı. Doktora tezinde depremzedelerdeki ruhsal sorunların yordayıcılarını araştırdı. Tez çalışmasındaki temel konulardan biri deprem sonrası olumlu değişiklikler (travma sonrası büyüme) idi. Travma sonrası büyüme üzerine uluslararası bir kitapta bölüm yazarlığı yaptı. Anksiyete bozuklukları, ruhsal travmanın etkileri ve psikiyatrik epidemiyoloji temel ilgi alanlarıdır. SCI/SSCI’da indekslenen 21 yayınına 400’ün üzerinde atıf yapılmıştır. Yapılandırılmış klinik görüşmeler (CIDI, SCID, SCAN) konusunda çok deneyimi vardır. Türk Psikiyatri Dergisi editör yardımcısıdır. Dr. Kılıç halen tam zamanlı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında psikiyatri profesörü olarak çalışmaktadır. DOĞAN ŞAHİN, MD 1983 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. 2001’de doçent, 2008’de profesör oldu. Halen, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sosyal Psikiyatri Servisi ve Cinsel Yaşam, Sorunları ve Tedavileri Programı öğretim üyesidir. Türkiye Psikiyatri Derneği, kurucu üyesi, Onur Kurulu üyesi ve İstanbul Şubesi Başkanı’dır. Uzun yıllar Türkiye Psikiyatri Derneği, Psikiyatride İnsan Hakları ve Etik Çalışma Birimi’nin koordinatörlüğünü yapmıştır. Cinsel Eğitim ve Araştırma Derneği ( CETAD) kurucu üyesi ve Genel Sekreteridir. Psikanalitik psikoterapiler, cinsel terapiler ve kişilik bozuklukları alanlarındaki çalışmaları ve uygulamaları yanında uzmanlık eğitiminin başından beri, işkenceye bağlı psikolojik sorunlar başta olmak üzere travma alanıyla da ilgili çalışmış, uzmanlık tezini “İşkenceden Sonra Gelişen Post travmatik Stres Bozukluğu ve Kişilik Özellikleri Etkileşimi” olarak yapmıştır. 2 JACK SAUL, PhD Jack Saul, Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Fakültesi’nde Klinik Popülâsyon ve Aile Sağlığı Birimi’nde Yardımcı Doçent ve Uluslararası Travma Çalışmaları Programı Direktörü’dür. Psikolog ve aile terapisti olarak 1980’lerden bu yana klinik ortamlarda ve toplum-­‐temelli programlarda ev-­‐
içi şiddet, sokak şiddeti ve politik şiddete maruz kalan çocuklar ve ailelerle çalışmıştır. 1995’te Bellevue/NYU İşkence Mağdurlarına Yönelik Program’ın yardımcı kurucusu olmuş, 1998’e kadar programın klinik direktörlüğünü yapmıştır. 1998’de doktora sonrası eğitim ve araştırmaya yönelik bir program olan ve şu an Columbia Üniversitesi’ne bağlı olan Uluslararası Travma Çalışmaları Programı’nı kurmuştur. 1999’da Ulusal İşkence Tedavi Programları Konsorsiyumu üyesi olan, işkence mağdurları ve mültecilere yönelik, toplum temelli bir program olan Refuge’u kurmuş ve direktörlüğünü üstlenmiştir. Manhattan’daki Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan terörist saldırıların ardından Dr. Saul, aşağı Manhattan’da çalışan ve yaşayanlara yönelik toplum-­‐temelli psiko sosyal bir program olan ve FEMA destekli Şehir Merkezi Toplumsal Kaynak Merkezi’ni kurmuş ve yönetmiştir. Yakın zamanlarda Refuge, Staten Island, New York’ta yer alan bir Batı Afrika mülteci kaynak merkezi olan African Refuge’u kurmuştur. Dr. Saul travma ve geçiş dönemi adaleti üzerine araştırmalar yönetmekte ve 2012’de Routledge tarafından yayınlanacak olan Collective Trauma, Collective Healing (Kolektif Travma, Kolektif İyileşme) adlı kitabı üzerinde çalışmaktadır. Dr. Saul 2009 yılında Amerikan Aile Terapisi Akademisi 2008 Yılı Sosyal Adalete En Seçkin Katkı ödülünü almıştır. MARTHA BRAGIN, PhD Martha Bragin, City Üniversitesi of New York Psikoloji Bölümünde doçent olarak çalışmaktadır. On yıldır ülkelerinde silahlı çatışmalardan dolayı mağdur olmuş çocukların tedavi ve araştırma çalışmaları için sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmaktadır. Dr. Bragin, Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu’da çatışma içinde bulunun çocuklar ve aileleri için psiko sosyal programlar geliştirmiştir. Dr. Bragin’in şiddet mağdurlarıyla çalışmak üzerine birçok makalesi ve kitap bölümleri vardır. College School of So 3 MİA MEDİNA, PsyD Mia Medina, Klinik Psikoloji Doktora eğitimini 2005 yılında ABD’de Massachusetts Profesyonel Psikoloji Okulu’nda tamamladı. Doktora ve doktora sonrası klinik çalışmalarından birini Judith Herman ile şiddet mağdurları Violence Programı’nda olmak üzere, çeşitli travma merkezlerinde yaptı. Tez çalışması için Güneydoğu Anadolu’da şiddet ve cinsel taciz görmüş genç kızların kendilerini kesme davranışını araştırdı. Ardından ABD’de travma ve kendine zarar verme davranışlarıyla ilgili çeşitli eğitimler ve sunumlar verdi. Konuyu Psikanalitik açıdan inceleyen makalesi 2010 yılında Stephen Mitchell ödülünü aldı. Dr. Medina, 2006 yılından beri Boston’da çeşitli ortamlarda klinik psikolog ve süpervizör olarak görevler yaptıktan sonra 2011 senesinden beri İstanbul Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde Psikodinamik Terapiler ve psikotravmatoloji üzerine yüksek lisans dersleri vermekte ve süpervizörlük yapmaktadır. Kısmi zamanlı olarak özel psikoterapist olarak çalışmaya devam etmektedir. Travma terapisi, ilişkisel Psikanalitik yaklaşımlar, cinsel taciz ve aile içi şiddet, çocuklukta geçirilen travmaların uzun vadede etkileri ve akut psikopatoloji temel ilgi ve çalışma alanlarını oluşturur. ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Af Örgütü kurucu üyesidir. İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Barış Meclisi’nde yöneticilik yapmış ve çalışmıştır. İnsan hakları, demokrasi, çok kültürlülük, kimlik ve mülteci hakları konularında çalışmıştır. Halen, geçmişte yaşanan veya yaşanmakta olan hak ihlallerine ilişkin hakikatlerin ortaya çıkmasına, toplumsal hafızanın güçlenmesine ve bu ihlallerden etkilenenlerin adalete erişimine katkı sağlamayı amaçlayan Hafıza Merkezi’nin eş direktörüdür. MURAT ÇELİKKAN Gazetecidir. Demokrat Gazetesi, Nokta Dergisi, Yeni Gündem Dergisi, Panorama Dergisi, Anka Ajansı, Hürriyet Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Radikal Gazetesi, Sabah Gazetesi’nde muhabirlik, editörlük, köşe yazarlığı ve yazı işleri müdürlüğü ve yayın yönetmenliği; Sinema filmleri ve belgeseller için yapımcılık yapmıştır. 4 MURAT PAKER, PhD, MD 1985'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olup bir süre hekimlik yaptı. Bu sürede Boğaziçi Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1992'de aynı alanda doktora yapmak üzere New York'a, New School for Social Research'e gitti. Bu üniversitedeki doktora ve doktora-­‐
sonrası çalışmalarını 2000 yılında tamamladı. 2005 yılında Türkiye'ye dönene kadar yine New York'ta travma/işkence mağdurlarına psiko-­‐sosyal hizmet veren bir merkezde psikoterapist ve klinik direktör olarak çalıştı. Halen Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve aynı bölümdeki klinik psikoloji yüksek lisans programının kurucu direktörlüğünü yürütmekte, yüksek lisans dersleri ve klinik süpervizyon vermektedir. Aynı zamanda kısmi zamanlı özel psikoterapist olarak da çalışmakta ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Psikanaliz/Psikoloji Dizisi’nin Dizi Editörlüğü’nü yürütmektedir. Psikanaliz, travma, psikoterapi ve bunların politikayla kesişimi temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Dr. Paker, işkence mağdurlarının psikolojisi, psiko travmatoloji, travma terapisi, insan hakları ve psiko-­‐politika alanlarında araştırmalar ve çok sayıda ulusal ve uluslararası ölçekte yayın yapmıştır. 2007 yılında Birikim Yayınları tarafından yayınlanmış olan Psiko-­‐politik Yüzleşmeler başlıklı bir kitabı vardır. Dr. Paker, 2008 yılından beri Türkiye’nin ilk (gayrı resmi) hakikat komisyonu olarak faaliyet gösteren 1980-­‐84 Diyarbakır Cezavi Gerçeklerini Araştırma ve Adalet Komisyonu’nun üyelerindendir. NURAY KARANCI, PhD Prof. Dr. Nuray Karancı, 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümünden Psikoloji Lisansını, 1976 yılında İngiltere, Liverpool Üniversitesi’nden Klinik Psikoloji Y. Lisans derecesini ve 1980 ‘de Hull Üniversitesi’nden Klinik Psikoloji doktora derecesini almıştır. Prof. Karancı 1980 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Kendisi, 1992 Erzincan depremini takiben depremlerin psikolojik etkileri ve psikolojik ilk yardım ve psiko sosyal destek programları, afet yönetiminin psikolojik boyutları, afetlere hazırlıklı olma ve zarar azaltma konularında halk eğitim programları geliştirilmesi ve uygulanması, afetlere karşı kırılganlık ve dayanıklılık konularında uygulamalı ve temel araştırmalar yürütmekte ve afet psikolojisi konusunda lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Dr. Karancı, Erzincan, Dinar, Elazığ, 1999 Marmara ve Van depremleri sonrası bireysel ve grup ortamlarında psikolojik destek çalışmaları da yürütmüştür. Kendisi ayrıca afetlere hazırlıklı olma konusunda Çankırı, Bursa ve İstanbul’da halk eğitim programları geliştirmiş ve bu konularda danışmanlık yapmıştır. Prof. Karancı, Türk Psikologlar Derneği Travma Birimi ve Avrupa Psikoloji Dernekleri Federasyonu (EFPA) Afet, Travma ve Kriz Çalışma Grubu yürütücüsüdür. Kendisi ODTÜ, Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi başkanlığı görevini yürütmüş ve halen ODTÜ, AYM yönetim kurulu üyesi olarak afetler konusunda çeşitli projeler yürütmektedir. Prof. Karancı, 1999 Marmara depremleri sonrası oluşturulan Ulusal Deprem Konseyi’nde üye olarak görev yapmıştır. Afetlerin psikolojik etkileri, psiko sosyal destek programları, halk bilinçlendirme programları ile ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. Türkiye’de yaşanan travmalar ve travma sonrası stres belirtileri ve gelişim konusunda geniş kapsamlı bir araştırma yürütmüş ve halen Avrupa Birliği Yedinci çerçeve programı kapsamında Avrupa’da doğal afetlere karşı toplum dayanıklılığı konusunda yürütülen “Embrace” projesinin proje ortaklarındandır. 5 OZAN ERÖZDEN, PhD Ozan Erözden, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kamu hukuku dalında yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Doktora tezi Ulus-­‐Devlet başlığıyla (XII Levha Yayınları, İstanbul 2008, genişletilmiş 2. bası) yayınlandı. 2009 yılında Siyasi Hayat ve Kurumlar alanında üniversite doçenti unvanını aldı. Erözden 1989 – 1997 yılları arasında İ.Ü. Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde araştırma görevlisi, 1997 – 1999 yılları arasında da aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev aldı. 1998 – 2001 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde insan hakları gözlemcisi olarak Hırvatistan’da çalıştı. Bu dönemde Hırvatistan’daki azınlık grupların uluslararası anlaşmalarla güvenceye alınan haklarının uygulamaya geçirilmesi ve savaş suçu yargılamaları alanında yoğunlaştı. Erözden, 2006 – 2007 döneminde Alexander von Humboldt Vakfı bursuyla Köln Üniversitesi Ceza Hukuku Enstitüsü’nde, Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna-­‐Hersek’te savaş suçu yargılamalarının demokrasiye geçiş sürecine katkısı konulu bir araştırma yürüttü. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi ve YTÜ Küresel İncelemeler Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erözden’in demokrasiye geçiş süreci ile ilgili yayınlarından bazıları şunlardır: “Thinking the Unthinkable: Institutional links between civil society based think tanks and public policy makers in Croatia and Turkey”, in Thinking the Unthinkable: From Thought to Policy, United Nations Development Programme, Bratislava 2003, pp. 103–118. “Croatia &/vs. ICTY: A Difficult Year of Co-­‐operation”, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2003, s. 293–306. “Is Justice Fundamental to the Realm? A Brief Overview of the Situation of the Judiciary in Croatia, Bosnia & Herzegovina and Serbia & Montenegro”, Turkish Review of Balkan Studies, Annual 2004 (9), pp. 111–123. “Uluslararası Ceza Yargısını Bir Toplumsal Uzlaşma Aracı Olarak Kullanmak”, Prof. Dr. Bülent Tanör Armağanı (haz. Mehmet Ö. Aklan), Oğlak Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 151-­‐165.D5. “Demokrasiye Geçiş Sürecinde Ceza Yargısının İşlevi”, Ceza Hukuku Dergisi, yıl: 2, sayı: 5, Aralık 2007, pp. 21–46. PETER FRAENKEL, PhD Doç. Dr. Fraenkel, New York City Üniversitesi, City Koleji Klinik ve Çevre Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evsizlik, aile-­‐içi şiddet ve göç mağduru ailelere ampirik çalışmalar sonucu oluşturulmuş toplum-­‐odaklı programlar yapan Ackerman Enstitüsü Aile ve Çalışma Merkezi direktörüdür. Çiftler ve aileler için toplum-­‐odaklı programlar geliştirmiştir. Evsiz aileler için çoğul aile grubu tartışmaları ve önleyici programlar bunların içindedir. Cinsel istismar mağdurlarıyla Aile-­‐Odaklı Yaklaşım metoduyla çalışır. Marcia Sheinberg ile İnsestin Travmatik İlişkisi: Aile-­‐Odaklı Yaklaşımla Tedavisi adlı kitabı vardır. Çalışma ve aile, işbirlikçi toplum-­‐odaklı aile programları, Sistemik Aile Terapisine Bütünleşik Yaklaşımlar ve çocuk cinsel istismarı üzerine sayısız makalesi vardır. Aile Terapisi Teorisi ve Pratiğine önemli katkılarından dolayı 2004 yılında Amerikan Aile Terapisi Akademisi ödülünü alanlardan biridir. Özellikle çift ve aile ilişkilerinde rol modellerine ve çocuklarda duygu durum düzenleme konularına derin ilgisi vardır ve bu konular üzerine araştırmalar yapar. Akademik ve toplumsal çalışmaları dışında birçok ülkede eğitimler verir. 6 PEYKAN GÖKALP, MD 1983'te İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve zorunlu hizmetini birinci basamak hekimi olarak Ankara-­‐ Beypazarı’nda yaptı. Psikiyatri uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nevroz Birimi’nde tamamladı. Daha sonra aynı hastanede Başasistan ve Şef Yardımcısı olarak çalışmalarına devam etti. Buradaki çalışmaları ağırlıklı olarak Anksiyete Bozuklukları ve Duygudurum Bozukluklarının bütüncül tedavisi, kişilik bozuklukları ve psikoterapiler alanlarında yürüttü. Ayrıca, kadın ruh sağlığı ve travmatik bozukluklar üzerine de çalıştı. 1999 Marmara Depremi sonrasında Gölcük’te erken dönemde çalışmış, Adapazarı’nda ise bir afet sonrası uzun dönem izleme projesinde (ADEPSTEP) ruh sağlığı hizmetlerinin yürütülmesine katılmıştır. 2008 -­‐2012 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanlığı görevini sürdüren Dr. Gökalp Dünya Psikiyatri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği Afet Psikiyatrisi, Kadın Ruh Sağlığı ve Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimleri üyesidir. Ruhsal Travma konusunda uluslararası kitap bölümü ve ADEPSTEP Projesi Kitabında bölüm yazarlığı ile bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Türk Psikanaliz Çalışma Grubu üyesidir. RENOS PAPADOPOULOS, PhD SANDRA BLOOM, MD Prof. Dr. Papadopoulos, İngiltere Essex Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Travma, İltica ve Mülteciler Merkezi ve MA/PhD Mülteci Bakımı Çalışmaları Programı direktörü, Essex Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi üyesi ve Tavistock Kliniği’nin fahri Klinik Psikoloğu ve Sistemik Aile Terapistidir. Aynı zamanda Jung Psikoanaliz Çalışmaları Enstitüsü’nde eğitimci ve süpervizör olarak görev yapmaktadır. Harvest: Uluslararası Jung Çalışmaları Dergisi’nin 14 yıl editörlüğünü yapmıştır. Şimdi ise Yeni Uluslararası Jung Çalışmaları Dergisi’nin editörlüğünü yapmaktadır. The International Series of Psychosocial Perspectives on Trauma, Displaced People and Political Violence kitabı Karnac Books’tan yaınlanmıştır. Uluslararası Analitik Psikoloji Derneği’nin ilk başkanıdır. United Nations ve başka birçok sivil toplum örgütüne danışmanlık yapar. Birçok ülkede politik şiddet mağduru mültecilerle çalışmaktadır. Uluslararası eğitimler ve dersler verir, makaleleri on-­‐iki dilde yayınlanmıştır. Dr. Bloom Temple Üniversitesi Tıp Fakültesinden psikiyatri uzmanı olarak mezun olmuştur. Drexsel Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Öğretim üyeliği dışında Toplumsal Çalışmalar Şirketi’nin başkanlığını yapmaktadır. 1980–2001 yılları arasında travmaya bağlı ortaya çıkan duygusal sorunlar yüzünden hastanede yatan hastaların Sığınma/Koruma Programı’nın (Sanctuary Program) kuruculuğunu ve yöneticiliğini yapmıştır. Dr. Bloom Korunma/Sığınma Liderlik Gelişimi Enstitüsü’nün kurucusudur ve bu programı çocuklar, aile-­‐içi şiddet mağdurları ve evsizler için oluşturulmuş sığınma evlerinde kullanmaktadır. Dr. Bloom geçmişte Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Topluluğu’nun başkanlığını yapmıştır. Creating Sanctuary: Toward the Evolution of Sane Societies kitabının yazarı ve aynı zamanda Bearing Witness: Violence and Collective Responsibility kitabının ortak yazarıdır. 7 SERRA MÜDERRİSOĞLU, PhD Klinik Psikolog Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir. Doktorasını ABD'de Boston Üniversitesi’nde yaptı. Bir sivil toplum kuruluşu olan Çocuklar Aynı Çatı Altında’da ( ÇAÇA) d anışmanlık d a y apan M üderrisoğlu, 2 001 y ılından b u yana Diyarbakır’da çalışmalarına devam etmektedir. Göç mağduru çocuklar ü zerinde a raştırmalar y apmaktadır. SEVEN KAPTAN, MD Psikiyatri uzmanıdır. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2011 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. 2011–2012 yılları arasında Şırnak Cizre Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmetini tamamladı. Prof Dr. Şahika Yüksel danışmanlığında hazırladığı uzmanlık tezinde İstanbul Tıp Fakültesi Psikonevroz-­‐ Psikoterapi birimine başvuran transseksüel bireylerin ruh sağlıkları, aile ve sosyal destek ağları ve yaşam kalitelerini inceledi; 2,5 yıl süren bu tez hazırlık döneminde transseksüel grup psikoterapilerinde gönüllü terapist olarak çalıştı. Psikiyatri asistanlığı sürecinde CETAD (Cinsel Eğitim, Araştırma ve Tedavi Derneği) ve bilişsel davranışçı terapi teorik eğitimleri ve süper vizyonlarını tamamladı. Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi kurucu ve eğitimcilerinden olan Dr. Kaptan, çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşilerde toplumsal ve bireysel homofobinin nedenleri, ruh sağlığı üzerindeki travmatik etkileri ve çözüm önerileri gibi konularda aktarımlarda bulundu. 2008 yılında kurulan LİSTAG’ın (Lambda İstanbul Aile Grubu) CETAD işbirliği ile organize ettiği lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel bireylerin aile üyelerine yönelik bilgilendirme ve destek toplantılarında 3 yıldır co-­‐terapist olarak çalışmaktadır. SøREN BUUS JENSEN, MD Dr. Søren Buus Jensen, Danimarkalı bir tıp doktoru ve psikiyatrdır. 1987 yılında Kopenhag Üniversitesi’nde psikiyatri uzmanlığını almış ve aynı üniversitede uzun yıllar çeşitli klinik ve idari görevler üstlenmiştir. Halen, yine Kopenhag’da travma ve kültürel meseleler üzerine uzmanlaşmış bir psikiyatri kliniğinde direktör ve şef psikiyatrist olarak çalışmaktadır. Dr. Jensen, şimdiye dek 25’in üzerinde ülkede, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), UNICEF ve Danimarka Devleti için uluslararası danışman olarak çalışmıştır. Yugoslavya’daki savaş sırasında ve sonrasında önce WHO’nun ruh sağlığı programlarının direktörlüğünü ve sonra WHO’nun bütün insani yardım operasyonunun direktörlüğünü üstlenmiştir. Sonrasında beş yıl boyunca tam zamanlı olarak Afrika’da yaşayıp; Somali, Sudan, Rwanda, Liberya, Sierra Leone gibi örgütlü politik şiddetten muzdarip ülkelerde travma uzmanı psikiyatr ve program direktörü olarak çalışmıştır. Dr. Jensen, deneyimli bir eğitmen, yazar ve araştırmacıdır. 1998’de Dr. Jack Saul ile birlikte New York’taki International Trauma Studies Program’ı (Uluslararası Travma Çalışmaları Programı) kurmuş ve travma alanındaki uluslararası tecrübelerin bu program aracılılığıyla bir eğitim çerçevesine kavuşmasına öncülük etmiştir. Dr. Jensen, travma ve kültürler-­‐arası meseleler konusunda ruh sağlığı/insan hakları perspektifinden uzmanlaşmış, tecrübeli bir klinisyen, psikoterapist ve süpervizördür. 8 ŞAHİKA YÜKSEL, MD Prof. Dr. Yüksel, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı kurumda İstanbul-­‐Psiko sosyal Travma Program’ı (PSTP) kurucusudur. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin eski başkanı olup halen Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Koordinatörüdür. 30 yıldır ağırlıklı olarak travmatik etkenler ve şiddetin ruh sağlığına etkisi üzerine çalışmaktadır. Klinik çalışmaları, araştırmaları ve toplumsal haberdarlığı arttıran çalışmalarında özellikle insan eli ile kasıtlı olarak oluşturulan, aile içi ve aile dışı, travmalar konularında yoğunlaşmıştır. Bir diğer ilgi alanı cinsellik ve cinsel kimlik sorunları oluşturmaktadır. Kadınların cinsiyetleri nedeni ile yaşadıkları ayrımcılık, şiddet ve bu nedenle oluşan ruhsal sorunları konularında feminist bakış açısından yaklaşmaktadır Kurucularından olduğu Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve TIHV danışmanıdır. CETAD (Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği) onur kurulu üyesidir. 1992–2001 yılları arasında European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS) Yönetim Kurulu üyesi, 2001–2004 yılları arasında International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) yönetim kurulu üyesi, 2003–2008 ISTSS Social Policy and Human Rights grubu koordinatörüdür. Ulusal ve uluslararası çok sayıda travma toplantısının düzenlenmesinde yer almıştır: 1999 yılında yapılan Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği 6. Avrupa Kongresi Başkanlığını (6th ECOTS) yapmıştır, 2004–2007–2009–2012 Uluslararası Katılımlı Ruhsal Travmalar Toplantılarının başkanlığını yürütmüştür. 1999 Marmara depremi ardından yaptıkları çalışmaların yer aldığı Bir depremden sonra.. bir depremden önce… ADEPSTEP (2005) kitabının ve Kadın Cinselliği. 5. Dosyası (2007) CETAD editörlerindendir. 9 TURGUT TARHANLI, PhD 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1981 yılında aynı Fakülte'nin Devletler Umumi Hukuku (Uluslararası Hukuk) Kürsüsü'ne asistan olarak atandı. Lisansüstü çalışmalarını aynı Fakülte'de ve New York University School of Law'da sürdürdü. 1990 yılında Kamu Hukuku alanında Hukuk Doktoru (Ph.D.) ünvanını aldı. 1996 yılında Devletler Umumi Hukuku Doçenti ünvanına layık bulundu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bu kadroya atandı. 1999–2000 öğretim yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, aynı alanda öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Çalışmalarını, genel olarak uluslararası hukuk konularının yanı sıra, özel olarak uluslararası insan hakları hukuku, , uluslararası ve ulusal barış ve güvenlik hukuku, hukuk ve teknoloji, uluslararası deniz hukuku alanlarında sürdüren Tarhanlı'nın, Türkçe ve İngilizce dillerinde, bu konulara ilişkin kitap, derleme, makale, kitap eleştirisi, gazete makalesi şeklinde yayımlanmış çalışmaları vardır. Tarhanlı, Christian-­‐Albrechts Üniversitat'de (Kiel, Almanya) 'Ulusal Güvenlik' konusunda çalışmalarda bulunmuş; Salzburg'da düzenlenen İnsan Hakları Hukuk başlıklı seminerde, Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi (Lahey) Savcısı Richard Goldstone'nun başkanlığındaki Çalışma Grubu'nda,Bosna Hersek savaşında uluslararası hukukun ihlalinden sorumlu kişilerin yargılanması ile ilgili hukuki çalışmalara kendi incelemesi ile katılmış; Birleşmiş Milletler'in 50. Kuruluş yıldönümü nedeniyle İtalya'da toplanan, 'Halkların Birleşmiş Milletleri' başlıklı toplantıya ve çalışmalara Türkiye'den katılmış; ABD'de, Harvard University Law School'da yürütülen 'The Program on Negotiation' başlıklı, kuramsal ve uygulamalı çatışma çözümü (conflict resolution) programının katılımcılarındandır. Tarhanlı, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin kurucularındandır ve yönetim kurulu üyesidir. 1995 yılında, Uluslararası Af Örgütü'nün, Türkiye'de yeniden canlandırılması için yapılan girişimde kurucu yerel grupta yer almıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği'nin kurucularındandır ve yönetim kurulu üyesidir. American Society of International Law'un uluslararası üyesidir. 1980 yılından beri İstanbul Bürosu'na üyedir. 1996 yılından beri, Radikal gazetesinde, Türkiye'nin dış ilişkileri ve dünya sorunları konularında makaleleri yayımlanmaktadır. Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku dersleri vermekte ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi Başkanlığı yapmaktadır. Ne Hukuk Ne De Ahlak: Yeryüzü Cehennemi ve İnsansız Yönetim adlı iki kitabı Dost Yayınları’ndan çıkmıştır. 10 TÜRKAY DEMİR, MD İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesidir. İstanbul Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun olmuştur. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini aynı yerde 1997 yılında tamamlamıştır. 1997–2005 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin Çocuk Psikiyatrisi Biriminde çalışmıştır. Bu hastanedeki görev süresi boyunca, valilik ve belediyenin ilgili kurumlarıyla birlikte sokak çocuklarına yönelik projelerde yer almıştır. Hastane içinde eski adıyla UMATEM sonraki adıyla ÇEMATEM servisi bünyesinde madde bağımlılığı olan ve genellikle çoklu travmaya maruz kalmış ergenlerle çalışmıştır. Marmara Depremi sonrasında hastanede kurulan destek biriminde görev almıştır. Psikanaliz ve edebiyat temel ilgi alanlarıdır. Yazıları Yeni Olgu, Artimento, In Vivo, Beyaz, Denizyıldızı, Başka, Psikanaliz Yazıları, Virgül, Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayınlanmıştır. Klinik öykülerden oluşan Canavar ve Kurbanı isimli kitabı 2006 yılında basılmıştır. 11 UFUK SEZGİN, PhD Klinik Psikoloji doçentidir. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesidir. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı İstanbul-­‐Psiko-­‐sosyal Travma Programı’nda 13 yıl çalışmıştır. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ‘Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları’ öğretim üyesidir. İnsan eliyle gerçekleştirilen travmalar, kadına yönelik şiddet, işkence, cinsel şiddet ve özellikle ensest konusunda 22, doğal afetler konusunda ise 12 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. 1996–1999 yılları arasında Türk Psikologlar Derneği (TPD) İstanbul Şubesi başkanlığı yapmıştır. TPD İnsan Hakları ve Travma komisyonun kurucusu ve üyesi, Travma Birimi İstanbul Şubesi Sorumlusu olarak faaliyetlerde bulunmuş halen TPD Kadın Çalışmaları Birimi Sorumluluğunu yürütmektedir. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı , Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği, Psikoterapi ve Grup Psikoterapileri Derneği Kurucu üyesidir. KAMER (Diyarbakır Kadın Merkezi Vakfı) danışmanıdır. 2005–2011 yılları arasında European Society for Traumatic Stress Studies-­‐ESTSS (Avrupa Travmatik Stress Çalışmaları Topluluğu) 3 dönem seçilmiş yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Uluslararası İşkence mağdurları rehabilitasyon komisyonunda (International Rehabilitation Council for Torture Victims-­‐IRCT) uzman bilirkişi olarak çeşitli ülkelerde görev almaktadır. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) danışmanlarından ve İstanbul Protokolü usta eğiticilerindendir. Aynı zamanda İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü ve Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği eğiticileri arasında görev almaktadır. Uluslararası Ruhsal Travmalar Toplantıları düzenleme kurulu üyesidir. Çok uluslu AB Projeleri olan The European Network for Traumatic Stress (TENTS) ve The European Network for Traumatic Stress Training and Practice TENTS-­‐TP Türkiye koordinatörlüğü yapmış, el kitapları ve eğitim materyallerinin hazırlanmasında katkıda bulunmuştur. KOU Ruhsal Travma Yazıları (Baskıda), Bir depremden sonra.. bir depremden önce. ADEPSTEP (2005) kitabının editörlerindendir. Çok sayıda lisans,yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı bulunmaktadır. Dr. Sezgin, feminist yaklaşımla kadın insan hakları ve travma konusunda uzmanlaşmış, eğitici, klinisyen, psikoterapist, süpervizör ve araştırmacıdır. ... ... 12 

Benzer belgeler

eğitim ve süpervizyon ve danışma kurulu kadrolarının kısa biyografileri

eğitim ve süpervizyon ve danışma kurulu kadrolarının kısa biyografileri Sheinberg ile İnsestin Travmatik İlişkisi: Aile-Odaklı Yaklaşımla Tedavisi adlı kitabı vardır. Çalışma ve aile, işbirlikçi toplum-odaklı aile programları, Sistemik Aile Terapisine Bütünleşik Yaklaş...

Detaylı