Yrd. Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ - KLU - TARIH

Transkript

Yrd. Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ - KLU - TARIH
Oda No: 127
E-Posta: [email protected]
Yrd. Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ
1. Doğum Tarihi: 06.03.1977
2. Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Lisans
Bölüm/Program
Tarih Öğretmenliği
Üniversite
Yıl
Gazi Üniversitesi 1994-1998
Yüksek Lisans
Tarih Eğitimi
Gazi Üniversitesi 1998-2000
Doktora
Tarih Eğitimi
Gazi Üniversitesi 2000-2007
3. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
"İlköğretim Altıncı Sınıflar Sosyal Bilgiler Tarih Ünitelerinin İşlenişinde Öğretmenlerin
Kullandıkları Öğretim Yöntemleri" Danışmanı: Prof. Dr. Refik TURAN, Gazi Üniversitesi,
Ankara, 2000.
4. Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:
Tarih Öğretimi ve Filmler: “Tarih Öğretiminde Film Kullanılmasının Öğrenci Başarısı
Üzerine Etkisi" Danışmanı: Prof. Dr. Refik TURAN, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2007.
5. Akademik Görevler:
Görev
Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Okutman Dr. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü/Rektörlük/Trakya Ünv.
20072009
Yrd. Doç. Dr. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü/Rektörlük/Kırklareli Ünv.
20092015
Yrd. Doç. Dr.
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Cumhuriyet Tarihi Anabilim
Dalı/Kırklareli Ünv.
6. İdari Görevler:
Yıl
2012-2016
2012-2015
2012-2015
2012-2014
2011-2014
2011-2014
2011-2014
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2010-2014
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-…
2010-2011
2009-…
Görevler
Vize MYO, Yönetim Kurulu Üyesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
Yönetim Kurulu Üyesi
Sivil Havacılık Komisyonu Üyesi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Arş. Merkezi
Yönetim Kurulu Üyesi
Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi
Akademik Değ. ve Kalite Gel. Kurulu Üyesi
Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
Kırklareli İl Sınav Merkezi Koordinatörü
Senato Üyesi
Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu
(MEYOK) Üyesi
Sosyal Bilimler MYO,
Yüksekokul Kurulu Üyesi
Sosyal Bilimler MYO,
Yönetim Kurulu Üyesi
Sosyal Bilimler MYO Müdürü
Yabancı Uyruklu Öğrenci
Komisyonu Üyesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Birim Yayın Komisyonu Üyesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Birim Stratejik
Plan Hazırlama ve Koordinasyon Sorumlusu
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Enstitü Kurulu Üyesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yönetim Kurulu Üyesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Müdür Yardımcısı
Rektörlük, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi Bölüm Başkanı
7.1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
7.2. Yönetilen Doktora Tezleri:
8. Projelerde Yaptığı Görevler:
Üniversite/Kurum
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
YÖK
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
ÖSYM
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
2015-...
Discovering a Diversity of Sources, Sixth Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra
Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, İstanbul,
Turkey, 20-23 January 2011.
Multiperspectivity in Learning and Teaching of History, Fifth Authors and Experts
Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish
School History”, Kızılcahamam, Turkey, 14-17 October 2010.
Fourt Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative
Methodology in Turkish School History”, Ilgaz, Turkey, 9-11 July 2010.
Flowers blooming in the spring-ICT Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe.
Innovative Methodology in Turkish School History”, Kızılcahamam, Turkey, 12-14 March
2010.
Building a Framework Second Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A
Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Bolu, Turkey, 15-17
January 2010.
Building a Framework First Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key
to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Antalya, Turkey, 02-04
October 2009.
New Roads for History Education in Turkey Stocktaking, Assessing and Planning,
Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School
History”, Kızılcahamam, Turkey, 5-7 June 2009.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
Kapsamında “Orta Öğretim Taslak Programlarını Değerlendirme Çalıştayı”, 25-26 Aralık
2004, Katılımcı.
9. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği
10. Ödüller/Plaketler/Teşekkür Belgeleri
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 18 Mart
Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'na katkılarından dolayı verilen teşekkür plaketi,
18.03.2015.
Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 100.
Yılında Çanakkale Savaşları paneline katkılarından dolayı verilen teşekkür plaketi,
22.04.2015.
Kırklareli Gençlik Merkezi’nin Düzenlediği İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 93. Yıldönümü
Programı'na katılımından dolayı T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Gençlik Hizmetleri ve
Spor Müdürlüğü tarafından verilen teşekkür plaketi, 12.03.2014.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na yaptığı hizmetlerinden dolayı Kırklareli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından verilen teşekkür plaketi,
26.11.2013.
“İstiklal Marşı’nın Kabulünün 91. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Töreni”ne
katılımından dolayı Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından
verilen teşekkür plaketi, 12.03.2012.
“Çanakkale Savaşları ve Atatürk Paneli”ne katkılarından dolayı Kırklareli Üniversitesi
Lüleburgaz Kepirtepe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından verilen teşekkür plaketi,
24.03.2011.
“96. Yıldönümünde Çanakkale Savaşları” konulu panele sağladığı katkılarından dolayı
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen teşekkür belgesi, 18.03.2011.
“96. Yılında Çanakkale Savaşları” adlı etkinliğe katkılarından dolayı Kırklareli Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından verilen teşekkür belgesi,
17.03.2011.
“İstiklal Marşı’nın Kabulünün 90. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Töreni”ne
katkılarından dolayı Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü tarafından verilen teşekkür belgesi, 14.03.2011.
“Okul Meclisi” ile ilgili yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı T.C. Tekirdağ Valiliği
Malkara Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından verilen teşekkür
belgesi, 2007.
Okul kermesinde gösterdiği yararlı çalışmalarından dolayı T.C. Tekirdağ Valiliği Malkara
Hacıilbey İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından verilen teşekkür belgesi, 2005.
11.1. Lisans Düzeyde Vermiş ve Vermekte Olduğu Dersler:
Yıl
2015-2016
Dersler
Türk Eğitim Tarihi
Üniversite
Kırklareli Üniversitesi
2015-2016
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II
Kırklareli Üniversitesi
2014-2015
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II
Kırklareli Üniversitesi
2013-2014
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II
Kırklareli Üniversitesi
2013-2014
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Kırklareli Üniversitesi
2012-2013
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Kırklareli Üniversitesi
2012-2013
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II
Kırklareli Üniversitesi
2011-2012
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II
Kırklareli Üniversitesi
2010-2011
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II
Kırklareli Üniversitesi
2009-2010
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II
Kırklareli Üniversitesi
2007-2009
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II
Trakya Üniversitesi
11.2. Lisansüstü Düzeyde Vermiş ve Vermekte Olduğu Dersler:
12. Basılı Eserler:
12.1. Makaleler:
12.1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
ÖZTAŞ, Sezai. (2009). “Atatürk Dönemi Tarih Anlayışı ve Öğretimi” Adıyaman Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 94-107.
ÖZTAŞ, Sezai; CANDAN, A. Sait. (2012). “Renovation Efforts in the Ottoman Education
System until Tanzimat”, World Applied Sciences Journal, 19 (8), 1225-1228.
ÖZTAŞ, Sezai, ANIL, N. Kamil ve KILIÇ, Bülent. (2013). “Tarihî Film veya Tarihî
Dizilerin Tarihe İlgiyi Artırmada Etkisine İlişkin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin
Görüşleri”, Elektronik Journal of Vocational Colleges UMYOS Özel Sayı, 3 (4), 107-120.
ÖZTAŞ, Sezai, (2015). “Tarih Öğretiminde Tarihî Film ve Tarihî Dizilerin Kullanılmasına
İlişkin Tarih Bölümü Öğrencilerinin Görüşleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği)", Türk Tarih
Eğitimi Dergisi, 4 (2), 1-37.
12.1.2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
ÖZTAŞ, Sezai. (2002). “Tarih Eğitiminde Menkıbelerin Yeri ve Önemi” Türk Yurdu, 175,
68-72.
ÖZTAŞ, Sezai. (2007). “Kınalı Kuzular” Üzerine Söyleşi, Türk Yurdu, 235, 51-55.
ÖZTAŞ, Sezai. (2007). “Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı ve Bu Yıkılışın Filme
Alınışı”, Türk Yurdu, 243, 49-50.
ÖZTAŞ, Sezai. (2008). “Tarih Öğretimi ve Filmler”, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi,
16 (2), 543-556.
ÖZTAŞ, Sezai; TURAN, Refik. (2009). “İlköğretim Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Tarih
Ünitelerinin İşlenişinde Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri”, Türk Eğitim
Bilimleri Dergisi, 7(4), 903-932.
12.2. Bildiriler:
12.2.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
ÖZTAŞ, S. (2007). “The Effects of the Use of Films in Teaching History on Students’
Historical Thinking and Their Thinking Skills”. Science, Education and Time As Our
Concern, 30.11.2007-01.12.2007, Branch Smolyan, Bulgaria, 43-47.
ÖZTAŞ, Sezai. (2008). “Tarih Öğretiminde Belgesel Filmlerle Öğretim”. Uluslararası
Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2008, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale: ÇOMU Eğitim Fakültesi Yayınları, 352-356.
ÖZTAŞ Sezai; SANNAV, S. Can. (2008). “Study of the Classical Education System of the
Ottoman Empire Until Tanzimat (Administrative Reforms) Period (1839-1876)”. IV
International Scientific Conferance “Contemporary Intentions in Education” Ss. Cyril
and Methodius University Faculty of Pedagogy, 13-15 June 2008, Ohrid, Macedonia, Volume
1, p.179-186.
SANNAV, S. Can; ÖZTAŞ, Sezai. (2009). “Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Öğretmen
Adaylarının Tarih Dersine İlişkin Tutumları”. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim
Kongresi “Günümüzde Balkanlarda Eğitim” Trakya Üniversitesi 1-3 Ekim 2009 Edirne,
Türkiye, 2. Cilt, 290-293.
ÖZTAŞ, Sezai. (2009). “Tarih Öğretiminde Şiirlerin Yeri ve Önemi”. Uluslararası 5. Balkan
Eğitim ve Bilim Kongresi “Günümüzde Balkanlarda Eğitim”, Trakya Üniversitesi 1-3
Ekim 2009 Edirne, Türkiye, 2. Cilt, 294-298.
12.2.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özet kitabında özeti basılan
bildiriler
CANDAN, A. Sait; ÖZTAŞ, Sezai. (2012). “Kültürel Miras ve Koruma Eğitiminde
Safranbolu Örneği”. Uluslararası II. Tarih Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik
Üniversitesi 14-16 Haziran 2012 Trabzon, Türkiye.
ÖZTAŞ, Sezai; CANDAN, A. Sait (2012). “Tanzimat Dönemine Kadar Osmanlı Eğitim
Sisteminde Yenileşme Çabaları”. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim
Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop Üniversitesi 01-03 Ekim 2012 Sinop, Türkiye.
ÖZTAŞ, Sezai; ANIL, N. Kamil, KILIÇ, Bülent. (2013). “Tarihî Film veya Tarihî Dizilerin
Tarihe İlgiyi Artırmada Etkisine İlişkin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri”. III.
Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi 02-04 Ekim 2013
Ardahan, Türkiye.
ÖZTAŞ, Sezai. (2014). “Tarih Öğretiminde Tarihî Film ve Tarihî Dizilerin Kullanılmasına
İlişkin Tarih Bölümü Öğrencilerinin Görüşleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği)”. III.
Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi 25-27 Haziran 2014
Sakarya, Türkiye.
12.2.3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
ÖZTAŞ, Sezai. (2006). “Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi
Konularının Öğretiminde Filmlerin Kullanımı.” Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve
Cumhuriyet Tarihi Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Kasım 2005. (Ed.) Yasemin
DOĞANER, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 131-150.
ÖZTAŞ, Sezai. (2011). “Tarih-Sinema İlişkisi ve Sinema Filmlerinin Tarih Derslerinde
Kullanımının Önemi” Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı
Sempozyumu (Bildiriler), Ankara 18-20 Mart 2010. (Ed.) Mehmet ÖZ, Türk Tarih
Kurumu Yayınları, VIII. Dizi, Sayı:1, 797-807.
12.3. Kitaplar:
12.3.1. Telif:
12.3.2. Editörlük:
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi
Yayını, (2012). ISBN 978-605-87598-4-8
12.3.3. Kitapta Bölüm
ÖZTAŞ, Sezai. (2005). “Bir Öğretim Materyali Olarak Film.” İlköğretim Sosyal Bilgiler
Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: M.E.B., 180-185, 318-322.
ÖZTAŞ, Sezai. (2006). “Bir Öğretim Materyali Olarak Film.” İlköğretim Sosyal Bilgiler
Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: M.E.B., 176-180.
ÖZTAŞ, Sezai. (2009). “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Filmlerin Kullanımı” Sosyal Bilgiler
Öğretimi, (Ed. Mustafa SAFRAN), Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 341-360.
ÖZTAŞ, Sezai. (2010). “Tarih Derslerinde Filmlerin Kullanımı” Tarih Nasıl Öğretilir?
Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, (Ed. Mustafa SAFRAN), İstanbul:
Yeni İnsan Yayınevi, 297-306.
ÖZTAŞ, Sezai. (2012). “Tarih Öğretiminde Filmlerin Kullanımı” Tarih Öğretiminde
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, (Ed. İsmail H. DEMİRCİOĞLU-İbrahim
TURAN), Ankara: Pegem Akademi, 163-182.
ÖZTAŞ, Sezai; TURAL, Gülşen Salgar. (2012). “İbni Sina”. Yenilikçi Tarih Öğretimi
Etkinlik Örnekleri. KÖKSAL, Hüseyin. (Baş Editör), Gülşen SALGAR TURAL, Hasan
SUNGUR, Abdülcelil GÖK, Celal GENÇ, Ayşe BİLGİÇ. Harf Eğitim Yayıncılığı, 229-240.
12.4. Diğer yayınlar:
ÖZTAŞ, Sezai. “Cumhuriyetin İlanı” Emek Gazetesi, (1 Kasım 1999) sf.2.
ÖZTAŞ, Sezai. “Boğazın Suyunun Dili Olsa” Saygın Gazetesi, (18 Mart 2005) sf.1 ve 4.
12.5. Diğer Akademik Faaliyetler:
14-16 Haziran 2012 Tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
(Akçaabat/TRABZON) Tarafından Düzenlenen “II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu”
Bilim Kurulu Üyeliği.
02-04 Ekim 2013 Tarihlerinde Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulu
(ARDAHAN) Tarafından Düzenlenen “III. Uluslararası Meslek Yüksekokulları
Sempozyumu” Bilim Kurulu Üyeliği.
23-24 Mayıs 2014 Tarihlerinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu
(AFYON) Tarafından Düzenlenen “II. Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi” Bilim Kurulu
Üyeliği.
25-27 Haziran 2014 Tarihlerinde Sakarya Üniversitesi (SAKARYA) Tarafından Düzenlenen
“III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu” Bilim Kurulu Üyeliği.
11-13 Eylül 2014 Tarihlerinde Uludağ Üniversitesi (BURSA) Tarafından Düzenlenen “I.
Uluslararası Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu” Bilim Kurulu Üyeliği.
1-3 Eylül 2016 Tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MUĞLA) Tarafından
Düzenlenen “IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu” Bilim Kurulu Üyeliği.
13. Yayımlanacak Çalışmalar:
13.1. Makaleler:
13.2. Kitaplar:
14. Yayımlanmamış Çalışmalar
15. Seminerler:
16. Atölye Çalışmaları:
17. Bildiriler:
18. Konferanslar, Paneller ve Seminerler (Basılmamış Bildiriler)
“Birinci İnönü Zaferi”, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, 09.01.2009.
“Çanakkale Zaferi”, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, 18.03.2009.
“Çanakkale Zaferi”, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu, 20.03.2009.
“İkinci İnönü Zaferi”, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, 27.03.2009.
“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu,
22.04.2009.
“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu,
24.04.2009.
“Atatürk’ün Ölümünün Yankıları” Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu,
10.11.2009.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 525 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim
Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 04.06.2010.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 1193 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim
Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 10.12.2010.
“İstiklal Marşı’nın Kabul Ediliş Süreci”, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, 14.03.2011.
“Çanakkale Destanı”, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
17.03.2011.
“Çanakkale Savaşları ve Atatürk”, 96. Yıldönümünde Çanakkale Savaşları Paneli, Kırklareli
Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 18.03.2011.
Çanakkale Savaşları ve Atatürk Paneli (Panel Başkanı), Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz
Kepirtepe Meslek Yüksekokulu, 24.03.2011.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 388 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim
Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 13.05.2011.
“Atatürk ve Gençlik”, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
23.05.2011.
“Atatürk’ün Ölümü” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
10.11.2011.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 885 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim
Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 14.12.2011.
“Milli Güvenlik Bilgileri” T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi,
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 30.01.2012.
“İstiklal Marşı’nın Kabul Edilmesi” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, 12.03.2012.
“Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’nın Yazılması” Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek
Yüksekokulu, 12.03.2012.
“18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşları” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, 19.03.2012.
“Çanakkale Kara Savaşları ve Atatürk” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, 25.04.2012.
“Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı ve Milli Mücadele’nin Başlaması” Kırklareli
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 21.05.2012.
“Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
12.10.2012.
“Atatürk ve Milli Mücadele” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
15.11.2012.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 452 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim
Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 20.11.2012.
“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, T.C. Kırklareli Üniversitesi Görevde Yükselme Eğitimi,
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 27.11.2012.
“Milli Güvenlik Bilgileri” T.C. Kırklareli Üniversitesi Görevde Yükselme Eğitimi, Kırklareli
Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 27.11.2012.
“Atatürk’ün Kırklareli’ne Gelişi”, Atatürk’ün Kırklareli’ne Gelişinin 82. Yıl Dönümü
Programı, Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Salonu, 20.12.2012.
“İstiklal Marşı’nın Kabul Edilmesi ve Önemi” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, 12.03.2012.
“18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşları Zaferi” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu, 18.03.2013.
“Atatürk ve Milli Egemenlik” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
25.04.2012.
“Milli Güvenlik Bilgileri” T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi,
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 07.05.2013.
“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel
Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 14-16.05.2013.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 146 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim
Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 05.06.2013.
“Atatürk ve Cumhuriyet” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
30.10.2013.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 4877 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim
Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 24.12.2013.
“İstiklal Marşı’nın Yazılış Süreci” Kırklareli Gençlik Merkezi’nin Düzenlediği İstiklal
Marşı’nın Kabulü’nün 93. Yıldönümü Programı, Kırklareli Kredi Yurtlar Kurumu Konferans
Salonu, 12.03.2014.
“Milli Güvenlik Bilgileri” T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi,
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 17.06.2014.
“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel
Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 19.06.2014.
“100. Yılında Çanakkale Savaşları” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, 18.03.2015.
“100. Yılında Çanakkale Savaşları”, 100. Yılında Çanakkale Savaşları Paneli, Kırklareli
Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 22.04.2015.
“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel
Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 31.08.2015-01.09.201504.09.2015.
“Milli Güvenlik Bilgileri” T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi,
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 03.09.2015.
"Cumhuriyetin İlanı" Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
29.10.2015.
“İstiklal Marşı’nın Kabul Edilmesi” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, 11.03.2016.
“101. Yılında Çanakkale Savaşları” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, 18.03.2016.
19. Seminer, Toplantı Katılım Belgeleri ve Sertifikalar
Sosyal Bilimler Alanında 2237 Proje Yazımı Eğitimi Belgesi, TÜBİTAK, Ankara, 26-28
Mayıs 2016.
Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen "III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu",
(25-27 Haziran 2014 Sakarya, Türkiye) Katılım Belgesi.
Ardahan Üniversitesi tarafından düzenlenen "III. Uluslararası Meslek Yüksekokulları
Sempozyumu", (02-04 Ekim 2013 Ardahan, Türkiye) Katılım Belgesi.
Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim
Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu", (01-03 Ekim 2012 Sinop, Türkiye) Katılım Belgesi.
European Association of History Educators Certificate. “Looking at History Through a
Variety of Lenses” Professional Training and Development Course”, Antalya, Turkey, 1-7
April 2012.
European Association of History Educators Certificate. Discovering a Diversity of Sources,
Sixth Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative
Methodology in Turkish School History”, İstanbul, Turkey, 20-23 January 2011.
European Association of History Educators Certificate. Multiperspectivity in Learning and
Teaching of History, Fifth Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to
Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Kızılcahamam, Turkey, 14-17
October 2010.
European Association of History Educators Certificate. Fourt Authors and Experts Workshop,
Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School
History”, Ilgaz, Turkey, 9-11 July 2010.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü işbirliği ile düzenlenen “Cumhuriyet
Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu” (18-20 Mart 2010
Ankara) Katılım Belgesi.
European Association of History Educators Certificate. Flowers blooming in the spring-ICT
Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish
School History”, Kızılcahamam, Turkey, 12-14 March 2010.
Certificate of Participation Ebscohost, Ebscohost: Researc Databases Workshop Session(s), 4
February 2010.
European Association of History Educators Certificate. Building a Framework Second
Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative
Methodology in Turkish School History”, Bolu, Turkey, 15-17 January 2010.
European Association of History Educators Certificate. Building a Framework First Authors
and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in
Turkish School History”, Antalya, Turkey, 02-04 October 2009.
“The 5th International Balkan Education and Science Congress” 01-03 October 2009, Trakya
University, Turkey.
European Association of History Educators Certificate. New Roads for History Education in
Turkey Stocktaking, Assessing and Planning, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe.
Innovative Methodology in Turkish School History”, Kızılcahamam, Turkey, 5-7 June 2009.
IV International Scientific Conferance “CONTEMPORARY
EDUCATION” (13-15 June 2008) Certificate (Ohrid-Macedonia).
INTENTIONS
IN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi “Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu”
(14-16 Mayıs 2008) Katılım Belgesi.
Jubilee Scientific Conferance “SCIENCE, EDUCATION AND TIME AS OUR CONCERN”
(30.11.2007-01.12.2007) Certificate (Smolyan-Bulgaria).
Türk Hava Kurumu Türkkuşu Model Uçak Sertifikası (Rehber Öğretmen Sertifikası), 2007.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Formatörlük Belgesi, 2007.
Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Belgesi, 2007.
Bilgisayar Donanım Kursu Belgesi, 2007.
Satranç Kursu Sertifikası, 2007.
“İntel Gelecek İçin Eğitim” Kursu Başarı Belgesi, 2006.
“Kız Çocuklarının Okullaşmasına Destek Kampanyası Öğretmen Eğitimi” Semineri Katılım
Belgesi, 2006.
“Çocuk Hakları Eğitimi” Semineri Katılım Belgesi, 2005.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
Kapsamında “Orta Öğretim Taslak Programlarını Değerlendirme Çalıştayı” Ankara, 25-26
Aralık 2004, Katılım Belgesi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı ve
Eğitimi Programı” Sertifikası, 2001.
20. Çalışmalar:

Benzer belgeler