Uluslararası İlişkiler Bölümü

Transkript

Uluslararası İlişkiler Bölümü
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
“Hızla gelişen dünyada hayat, kendi ülkemizin dışında
yaşanan gelişmelere de bağımlı olarak devam ediyor.
Uluslararası İlişkiler lisans programımız, öğrencilerimize
değişimi anlama, analiz etme ve açıklamada yardımcı
olacak mükemmel özellikler taşıyor.”
Dimitri Tsarouhas
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Vekili
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü,
ZBZOMBSEÛOZBDBPLVOBOÕýSFUJNÛZFMFSJWFQSFTUJKMJ
LVSVMVāMBSEBHÕSFWZBQBONF[VOMBSZMBCVBMBOEBÕOEF
olmak isteyenlerin hedefidir.
Uluslararası ilişkiler; küresel ve bölgesel düzeydeki
QPMJUJLFLPOPNJLWFTPTZBMHFMJāNFMFSJEFWMFUMFSJO
örgütlerin ve diğer güçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini,
uluslararası anlaşmazlık ve işbirliklerini araştıran bir
bilim dalıdır.
.F[VOMBSOÉBMāULMBSLVSVNMBSB"WSVQB#JSMJýJ(FOFM
4FLSFUFSMJýJ"WSVQB#JSMJýJ5ÛSLJZF%FMFHBTZPOV
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Maersk, Milli
(ÛWFOMJL,VSVMV(FOFM4FLSFUFSMJýJ1IJMJQ.PSSJT
*OUFSOBUJPOBM1JSFMMJ5$"WSVQB#JSMJýJ#BLBOMý5$
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı,
T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Türkiye
İş Bankası örnek gösterilebilir. Bonn, Cambridge, Duke,
(FPSHFUPXO(SPOJOHFO)BSWBSE+PIOT)PQLJOT
-POEPO.FUSPQPMJUBO/PUUJOHIBN1JUUTCVSHI4PVUIFSO
California ve Toronto gibi üniversiteler ise yüksek lisans
WFEPLUPSBZBQBOMBSOUFSDJIMFSJOEFOEJS
6MVTMBSBSBTÿMJāLJMFS#ÕMÛNÛEāQPMJUJLBWFVMVTMBSBSBT
JMJāLJMFSLVSBNMBSO5ÛSLWFEÛOZBQPMJUJLBTOOVZHVMBNB
alanlarına yansıtabilen mezunlar vermektedir. Lisans
QSPHSBNÕýSFODJMFSJVMVTMBSBSBTJMJāLJMFSEJOBNJLMFSJOF
WFQPMJUJLHFMJāNFMFSFCJMJNTFMZBLMBāBCJMFDFLMFSJ
bilgi seviyesine ulaştırır. Öğrenciler, bu bilimin genel
LPOVMBSOOZBOTSB"WSVQB#JSMJýJ3VTZB0SUB"TZB
Orta Doğu ve Kafkaslar gibi Türkiye’nin stratejik
konumunu yakından ilgilendiren alan çalışmalarında da
yüksek düzey sorumluluk alabilecek biçimde yetişirler.
Uluslararası güvenlik, insan hakları, küresel terör,
demokrasi ve siyasi ekonomi gibi güncel başlıklarda söz
sahibi olur, uzmanlaşmayı istedikleri uluslararası ilişkiler
sahalarından veya iktisat, felsefe ve siyaset bilimi gibi
farklı dallardan dersler alabilirler. İlgileri doğrultusunda
"MNBODB"SBQÉB'SBOT[DBÿTQBOZPMDB3VTÉBWF¬JODF
gibi yabancı diller de seçerek gelecekteki akademik
WFQSPGFTZPOFMÉBMāNBMBSOBÉPLLÛMUÛSMÛCJS[FNJO
oluşturabilirler.
80
“Üniversitelerin öğrencilerine sağladığı olanakların ne
ölçüde değerli olduğunu mezun olduktan ve Dışişleri
Bakanlığı’ndaki görevime başladıktan sonra daha iyi bir
şekilde idrak ettim. Bilkent’in mesleki ve sosyal hayatıma
katkısı kesinlikle göz ardı edilemez. Nitelikli kadrosu ve
eğitimiyle Bilkent Üniversitesi’nin öncelikli
konumunu koruyacağından eminim.”
“Şu an okuduğunuz katalog üniversite sınavından sonra
benim de elime geçtiğinde Bilkent’in vadettiği olanaklardan
çok etkilenmiştim. Kampüsü, spor merkezi, yurtları beni her
zaman okulun bir parçasıymış gibi hissettirdi. Farklı ülkelerden
gelen ve alanının en iyisi hocalardan aldığım derslerin yanı
sıra Hollanda’da yaşadığım öğrenci değişimi deneyimi de
İngiltere’de devam ettiğim yüksek lisansım için hem akademik
hem kültürel anlamda bana en iyi hazırlığı sundu.”
Aykut Ünal
Uluslararası İlişkiler Bölümü 2005 Mezunu
5$%āJāMFSJ#BLBOMýÿOTBO,BZOBLMBS%BJSF#BāLBOMýOEB#BāLÄUJQ
Ankara Milli Piyango Anadolu Lisesi Mezunu
Simge Güzelel
Uluslararası İlişkiler Bölümü 2015 Mezunu
London School of Economics and Political Science’da
Yüksek Lisans Öğrencisi
İzmir Anadolu Lisesi Mezunu
“Bilkent Uluslararası İlişkiler; hocaları ve samimi
atmosferiyle farkını ilk günden hissettiriyor. Üniversitenin
verimli çalışma ortamı ve geniş kütüphanesiyle
hedeflediğim başarılara ulaşıyorum. Gelecekteki kariyerim
için her türlü desteği sağlayan Bilkent, her öğrencinin hayali
olabilecek bir üniversite.”
www.ir.bilkent.edu.tr
Mervenur Müftüoğlu
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi
Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Mezunu
İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi
TM-3
Kontenjan
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
20
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
80
Uluslararası İlişkiler (Ücretli)
50
81

Benzer belgeler