53106-53074-5307

Yorumlar

Transkript

53106-53074-5307
T.C. ANKARA 37. NOTERLİĞİ'NE
KEŞİDECİ: T. İŞ BANKASI A.Ş Yıldız Ticari Şubesi
MUHATAP: İpotek veren üçüncü kişinin adı ve soyadı (veya unvanı): HÜSEYİN YİĞİT 1/2
Adresi: Diegel Sberger Str.36 73061 Baden Württemberg Ebersbach/Almanya
Lehine ipotek verdiğiniz BEREKET TUZ ÜRETİM GIDA KİMYA NAKLİYAT TİCARET LTD.ŞTİ
firmasının Bankamızla imzalamış bulunduğu sözleşme/sözleşmeler uyarınca adı geçen firmanın
Borçlu Cari Hesabı/Aylık Taksit Ödemeli Kredileri kat edilmiştir.
Adı geçen firmaya Bankamızca kullandırılan kredinin teminatı olarak, maliki bulunduğunuz
Muğla İli, Fethiye İlçesi, Günlükbaşı Mah, Akarca mevkii 1454 ada, 10 parsel A Blok Zemin ve Üst
kat 1 bağımsız bölüm nolu taşınmaz, Bankamıza 1. derece 1.000.000,00.- TL (BirmilyonTürkLirası),
2.derece 300.000,00.-TL (ÜçyüzbinTürkLirası) üzerinden ipotekli bulunmaktadır.
Firmanın borcu muaccel hale geldiğinden, 1.300.000,00.-TL (BirmilyonÜçyüzbinTürkLirası)
alacağımızı ipotek veren sıfatıyla üç gün içinde ödemenizi, aksi takdirde hakkınızda ipotek veren
sıfatınız nedeniyle yasal yollara başvuracağımızı, bu yönden sarfına mecbur kalınacak giderler,
avukatlık ücreti ile bu talep tarihinden ödeme tarihine kadar işleyecek gecikme faizinin de
tarafınıza ait olacağını ihtaren bildiririz.
Saygılarımızla
Sayın Noter;
İşbu ihtarnamemizin usulüne uygun biçimde muhataplarına APS ile tebliğini, tebliğ zarfına,
Tebligat Kanunu'nun 21. maddesinin uygulanması kaydının konulmasını ve tebliğ şerhli bir
örneğinin de tarafımıza verilmesini talep ederiz.
(Bas›n: 53106- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2011/36 Esas
HAKİM: MAHMUT DEVECİOĞLU 33544
KATİP: ŞADIMAN YETKİN 66025
Davacı TELSİM MOBİL TELEKOMÜNİKASYON HİZ A.Ş.-temlik alan TMSF tarafından davalılar
ENVER İBEK, H AYŞE AKSEL, ENİS ZAİMOĞLU, EROL ALKAN, AHMET OĞUZ ÖZCÜ, MEHMET
GERÇEK, ÇİĞDEM N BÜYÜKBAYRAK aleyhine açılan Tazminat davası ile ilgili olarak,
Aşağıda isim ve soyadları yazılı davalılara gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edilmesi
nedeni ile önceden de ilanen tebligat yapıldığından, Mahkememizin 28/12/2011 tarih ve
2011/36-121 E ve K sayılı kararı taraf vekillerince temyiz edilmiş ve Yargıtay 11. Hukuk
Dairesinin 2014/2082 Esas 2014/10376 Karar sayılı 03.06.2014 tarihli ilamı ile kısmen onanmış,
kısmen bozulmuş, bu kez temlik alan TMSF vekili 06.08.2014 tarihli dilekçe ile karar düzeltme
talebinde bulunmuş olmakla, 6.8.2014 tarihli TMSF. vekilinin karar düzeltme talebini içeren
dilekçe aşağıda adresleri yazılı davalılara tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
13.08.2014
DAVALILAR:
1- ÇİĞDEM N. BÜYÜKBAYRAK: Şevketdrağ sk Orkide Apt. No: 15/8 Eyüp İstanbul
2- MEHMET GERÇEK
1- Ebulullah Mardin Cad. 4. Gazeteciler Sit. C-3 Blk d:7 Beşiktaş İstanbul
(Bas›n: 53074- www.bik.gov.tr)
2- Gazeteciler Sit, C3 B1. D.7 Levent İstanbul
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2014/248
Davacılar PROFİL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş., TASARRUF MEVDUATI SİGORTA
FONU tarafından davalılar Yavuz Uzan, Murat Hakan Uzan vs...aleyhine
mahkememizde açılan Alacak davasında, Mahkememizden verilen 27/05/2010
tarih ve 2006/784 Esas 2010/304 sayılı kararı Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin
2013/4384 E. 2013/20147 K.ve 11/11/2013 tarih sayılı Yargıtay Bozma ilamı,
temlik alan TMSF vekilinin karar düzeltme talebi üzerine dosya Yargıtay
Başkanlığına gönderilmiş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2014/7342 E. 2014/12615
K. ve 01/07/2014 tarihli karar düzeltme talebinin reddine ilişkin kararı üzerine
dosya bozulmuş mahkememizin yeni esası olan 2014/248 esas nosuna kaydı
yapılmış, ayrıca duruşma günü olan 25/11/2014 günü saat 09:30'da duruşmalara
katılmadıkları takdirde de yokluklarında yargılamalara devam olunarak karar
verileceği hususu YAVUZ UZAN VE MURAT HAKAN UZAN'a duruşma gününün
tebliği yerine kaim olmak üzere İLAN olunur. 14/08/2014
(Bas›n: 53072- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.

Benzer belgeler

T.C. DEVREK (ZONGULDAK) BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar

T.C. DEVREK (ZONGULDAK) BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar A.Ş.’den 1.000.000-TL (birmilyontürklirası) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. tar...

Detaylı

Dosyayı görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Dosyayı görüntülemek için lütfen tıklayınız. TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU BAŞKANLIĞI TAŞINIR / TAŞINMAZ MAL SATIŞ DUYURUSU A- Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu’na ait olup Girne – Aşağı Dikmen’de v...

Detaylı

TURKISH GSNV.indd

TURKISH GSNV.indd yapmakta ve üyeleri ve sağlık hizmetleri kuruluşları arasında bir köprü olmaktadır.

Detaylı

36485-8937-36450

36485-8937-36450 NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA

Detaylı

Yetkili Firma Performans Değerlendirme Tablosu

Yetkili Firma Performans Değerlendirme Tablosu "HIDIR ÖZTÜRK"AKADEMİK ISI SİSTEMLERİ TESİSAT TAAHHÜT TİC.VE DOĞALGAZ

Detaylı