çocuk kalbi yara aldı

Transkript

çocuk kalbi yara aldı
Bildiri No: 18
Bildiri Tarihi: 15.05.2014
ÇOCUK KALBİ YARA ALDI
Soma’da meydana gelen maden faciası hepimizi derinden üzdü. Bu facia sonrasında birçok yüreğe
acı düştü, birçok hayal yıkıldı. Vefat edenler sadece maden işçisi, ülkenin vatandaşı, annelerin
oğulları değildi. Onlar aynı zamanda birçok çocuğun babası, dayısı, dedesi ve abisiydiler.
Şüphesiz ölüm haberlerini almak, ölümle yüzleşmek, ölüme yaklaşmak herkes için zordur. Ancak söz
konusu çocuk olduğunda, ölümle karşılaşmak daha da güç olur. Çocuk kalbi, her ölümde daha büyük
yaralanır. Bu nedenle çocuklar, ölüm karşısında sosyal ve psikolojik desteğe daha çok ihtiyaç
duyarlar.
Felaket olaylarında, büyük bir hengâme yaşanır. Bu hengâme içinde yetişkinler kendi dertleri ve
yaraları ile uğraşırken çocukları ihmal edebilirler. Hâlbuki o küçük kalplerin ne olup bittiği hakkında
açıklama duymaya, “Burada neler oluyor?” sorusuna cevap bulmaya ihtiyacı vardır. Bu dönemde
küçük kalpler daha çok korkar ve onları kuşatacak şefkati daha çok arar. Bu nedenle felaketi
yaşayan ve hisseden çocuklara ihtimam göstermek, onlarla ayrı ilgilenmek gerekir. Her felaketin
ardından çocuklarla muhatap olup onları destekleyecek profesyonel ekiplere ihtiyaç duyulur.
Felakete maruz kalan çocukları teskin etmek sadece yakınlarının değil tüm toplumun görevidir. O
çocuklara yakın olan herkesin kendini onlara karşı sorumlu hissetmesi, uzakta olanların ise bu
çocuklar için neler yapabileceklerine dair fikir yürütmeleri beklenir. Sivil toplum kuruluşlarından
beklenen ise fiziksel ve sosyal destekleriyle çocukların yardımına koşmaktır. Devletimiz ise defin,
cenaze, taziye, tazminat ve hukuki süreçlerle ilgilenmenin yanında çocuklara yönelik koordinasyon
kurulu kurmalı ve çocukları rehabilite edici adımlar atmalıdır.
Felaket zamanlarında medyaya da önemli görevler düşer. Bu acılı dönemde çocukları medyatik
malzeme yapmaktan, onlara mikrofon uzatmaktan, onları canlı yayına almaktan olabildiğince
kaçınmak gerekir.
Çocuklara ölümü ve sonrasını açıklamak, onların yakınında olanların önemli görevlerinden bir
diğeridir. Çünkü çocuğun ölümü de anlamaya ihtiyacı vardır. Bu konuda derneğimizin “Çocuk ve
Ölüm” başlıklı makalesi yol gösterici olabilir.
Bu vesile ile tüm şehitlerimize Mevla’dan rahmet, yakınlarına ise sabır temenni ediyoruz. Umuyoruz
ki, ülkemizde bu kazalar son bulur ve çocuklarımız her daim mutlu olur.
Pedagoji Derneği
“Dünyamızda Çocuk Var”
Pedagoji Derneği – www.pedagojidernegi.com

Benzer belgeler