*Eksik belge ile kesin kayıt kabul edilmeyecek olup kesin kayıtlar

Transkript

*Eksik belge ile kesin kayıt kabul edilmeyecek olup kesin kayıtlar
Asıl Kayıtlar
: 23 Temmuz 2012-14 Eylül 2012
Yedek Kayıtlar: 17 -18 Eylül 2012
Kesin Kayıtlar İçin İstenen Belgeler
*Onaylı mezuniyet belgesi (2 Adet)
(Yüksek Lisans için Lisans, Doktora/ Sanatta Yeterlik için Yüksek Lisans-Lisans)
* Onaylı Transkript (1 Adet)
(Yüksek Lisans için Lisans, Doktora/ Sanatta Yeterlik için Yüksek Lisans-Lisans)
* Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 Adet)
Nüfus cüzdanı üzerinde TC Kimlik No’su olmayan adayların, kimlik numaralarını, nüfus ve
vatandaşlık işlerinden (http://tckimlik.no.gov.tr) öğrenip kayıtta yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir.
*Yabancı uyruklu öğrenciler için ikametgah ve pasaportun fotokopisi.
Yabancı öğrencilerimizin yabancı kimlik numarası almaları gerekmektedir. (2 Adet) Not: Yabancı
öğrencilerimizin Yabancı Kimlik Numaraları http://tckimlik.nvi.gov.tr adresinden
almaları gerekmektedir.
*4 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm ebatlarında) (Fotokopi fotoğraflar kabul edilmez.)
*ALES, GRE, GMAT ve yabancı dil belgesi.
*Askerlik sevk tehirini yaptıracaklar için, askerlik durum müsaade belgesi (Askerlik Şubesi
Başkanlıklarından son 1 ay içerisinde alınmış belge)
Not:Askerlik görevini yerine getiren öğrencilerimizin terhis belgelerinin fotokopilerini getirmeleri
gerekmektedir.
*Kesin kayıttan sonra, her öğrenci program kayıt tarihlerinde (24 Eylül 2012—05 Ekim 2012)
http://enstitu.hacettepe.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre ile ilgili Anabilim/Anasanat
Dalına başvurarak danışman yardımıyla program kaydını yaptırıp öğrenim harcını yatırdıktan
sonra derslere kaydolacaktır.
*Eksik belge ile kesin kayıt kabul edilmeyecek olup kesin kayıtlar şahsen yaptırılacaktır.

Benzer belgeler

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler 2. Gerçeğe aykırı beyana ve sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17.Maddesi ...

Detaylı

TC Kimlik No Sorgulama - Sorgulama İşlemleri - sorgulama

TC Kimlik No Sorgulama - Sorgulama İşlemleri - sorgulama zorunludur. Daha sonra "resim doğrulama" bölümündeki boşluğa, hemen yanındaki 5 haneli sayıyı yazacaksınız. Son olarak, alttaki sağ veya sol bölümdeki bilgilerden bir tarafı doldurarak, "TC Kimlik ...

Detaylı