Pdf - Cumhuriyet Halk Partisi

Transkript

Pdf - Cumhuriyet Halk Partisi
1
Cumhuriyet Halk Partisi
Ankara Milletvekili Gök, gazete ve meşrubat büfelerinin
değişimi ile ilgili yapılan anketi Meclis gündemine taşıdı.
Tarih : 04.12.2012
Ankara Milletvekili Levent Gök, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından
cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.
Ankara Milletvekili Gök, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce kent içinde yerleştirilecek
gazete ve meşrubat büfeleri için düzenlediği anketi konu edindiği önergesinde şu
ifadelere yer verdi:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi kent içinde yerleştirilecek gazete ve meşrubat büfeleri
için dizayn ettiği 10 farklı model için anket düzenlemiş bulunmaktadır. Anket sonucunda
en çok tercih edilen büfe modelinin Büyükşehir Belediyesi yetkililerince
değerlendirmeye alınacağı açıklanmıştır.
Açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmayı kentin bulvar, cadde ve
sokaklarını güzelleştirmek, kent hizmetlerine vatandaşların katkısını sağlamak amacıyla
yürüttüğü de belirtilmiştir.
Bu bağlamda;
1-Ankara ve Ankaralılar için hayati önem taşıyan Başkent Gaz, Metro, Atatürk Orman
Çiftliği ve Teleferik konularındaki tasarruflarında anket ya da başka yöntemler izlenerek
Ankaralıların görüşüne başvurulmamış olması, büfeler konusunda halka danışılması
ciddiyet ve halka saygıyla bağdaştırılır bir uygulama mıdır?
2-Keza, Ankara’nın ana caddelerinde aylardır yurttaşları canlarından bezdirmek
pahasına sürdürülen geçit, refüj, kaldırım ve tüm kazı çalışmalarında, işin kapsamı,
yöntemi, zamanlaması ve programı konusunda yurttaşların görüşüne başvurulması
düşünülmüş müdür?
3-Gazete ve meşrubat büfelerini değiştirme talebi nereden gelmiştir?
4-Karar belediyenin hangi biriminde alınmıştır? Belediye Meclisinde görüşülmüş müdür?
5-Karar alma sürecinde ve büfe tasarım çalışmalarına başta TMMOB ne bağlı Şehir
Plancıları, Çevre Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası ile tüketici
dernekleri, Ankara’nın güzelleştirilmesi ve daha iyi yaşanabilir bir Ankara için faaliyet
sürdüren diğer dernek ve kuruluşlar davet edilmiş midir? Bu çalışma sözü edilen
kuruluşlara duyurularak birlikte tasarımlanması, kamuoyunda gereğince tartışılması,
olgunlaştırılması sağlanmış mıdır?
6-Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışması da yapılan tüm çalışmalarda olduğu
Cumhuriyet Halk Partisi
-1/2-
04.12.2012
2
gibi toplumun örgütlü temsilcilerinin karar alma süreçlerine katılması önlenerek,
onlardan kaçırılarak sözde bir anket çalışmasıyla yurttaşların kısmi katılımıyla halkın
gözünü boyamak değil midir?
7-Mevcut büfe sayısı ve yapılacak büfe sayısı nedir?
8-Büfelerle ilgili mevcut sözleşmeler geçerli olacak mıdır? Yeni büfelerin işletmeciliği
için yeni ihale mi açılacaktır?
9-Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz?”
Cumhuriyet Halk Partisi
-2/2-
04.12.2012