sosyal sorumluluk “Ne dediğini bilen, dediğini akıl süzgecinden

Transkript

sosyal sorumluluk “Ne dediğini bilen, dediğini akıl süzgecinden
sosyal sorumluluk
60
“Ne dediğini bilen, dediğini akıl süzgecinden yeteri kadar geçirip konuşan, boş konuşmayan, hoş bir insandı Aydın Köymen; mütevazı yaşamı içinde arkasından izler bırakan,
fakat bu izleri dahi belirginleştirmeyip bunlardan kendisine bir övünç kaynağı çıkartmayan
biriydi. Hangi topluma girerse girsin muhakkak yararlı izler bırakıp arkasından güzel intibalar, faydalı bilgiler ve sistemler bırakarak giden bir insandı Aydın Köymen...” Ali E. Eker
D
ünyamız uzun yıllardır yeni bir süreçten geçiyor:
Küreselleşme. Bu süreçte, her alanda yeni kavramlar, yeni düşünceler, yeni tanımlamalar ortaya çıkıyor, sorgulanıyor ve tartışılıyor. Üretilen yeni yaklaşımlar, yerleşik olanları alt üst ediyor, insanlık sonu
alınmamış, sonuçları belirginleşmemiş kaotik bir ortam içinde
kendine yollar arıyor.
Bu kaotik ortamda, insan kendi yerini ve konumunu da irdeliyor. Eski değişiyor… Peki, yeni ne? Küreselleşen dünyada
(küresel dünya bir yanılsama değil, sahici bir olguysa) insanın
gündelik yaşamını kuşatan yaşam içinden üretilmiş kimi kavramlarda, yapılarda, olgularda, bugüne tekabül eden biçimlerde meydana gelen değişiklikler ne? Böylesi değişikler var ise
bunlar ne anlama geliyor? Kaybettiğimiz güne kadar, bağımsız
bir düşünür olan Aydın Köymen, hep bu sorunsalların içinde ve
ortasında var oldu. Düşündü, sorguladı, tartıştı, üretti ve yazdı.
Pek çok aydınımızla birlikte…
Aydın Birlikteliği adı altında, kendisinin bu çabalarını anlamlı kılmak ve sürdürülmesini sağlamak üzere Aydın’ı seven aydınlar tarafından bir internet sitesi kuruldu. Sinem Özgün Köymen,
Can Özgün, Asaf Köksal, Engin Demirci, Ege Özgün, Seda
Özbulut, Eser Özgirgin ve Kavaklıderem Derneği’nin katkılarıyla
kurulan sitede; Aydın Köymen’in çalışmaları, kitapları, anısına
yapılan sunum ve Aydın Köymen yazı yarışması şartnamesi yer
alıyor. Aydın Birlikteliği konusunda detaylı bilgi almak isteyenler
için sitenin adresi: http://www.formatd.net/aydin/birlikteligi.html
Aydın Köymen (1945-2010)
Çocukluğunun geçtiği Bursa’da ailesiyle, okul çağlarında
arkadaşlarıyla, yaz tatillerinde Uludağ’ı karış karış gezmek,
kamp kurmak en büyük tutkusuydu. Sarı Alan, Kirazlı yayla,
sarp tepeler. Bir gün o sarp tepelerden birinden düşerek ölümden döndü. Öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ayşe Abla (1957)
TED Ankara Koleji (1964) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi (1968) aynı üniversitede master çalışması yaptı.
kolejliler ARALIK 2010
Askerliğini Ankara’da yedek subay olarak (1971) yaptı.
1971-1974 yıllarında İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi’nde
uzman yardımcısı ve Sanayi Seksiyonu Başkanı olarak çalıştı.
1974’ten sonra Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreter Yardımcılığı yaparak siyasete yelken açtı. Gene bu dönemde Yeni
Ortam’da yazarlık, Sosyalist Yarın Dergisinde Genel Yayın
Yönetmenliği, Yeni Gündem dergisi Ankara temsilciği yaptı.
Sayısız makale ve röportajları, Ortak Pazar Boyunduruğu ve Türkiye’nin Sanayileşme Sorunu isimli kitapları var.
Milli Savunma Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yapan, Yassı
Ada’da eziyet çekip beraat eden babasının ölümünün ardından,
yıllar sonra kendi de solculuk ve fikir suçundan gözaltına alınıp
aylarca işkence çekti. Bir kara mizahtı ülkede yaşananlar.
Düşünmekten, üretmekten ve yaşama bağlılığından hiçbir şey
kaybetmedi.
1987 yılında Kent Tanıtım ve Reklam Ajansı’nda Genel
Müdürlük yaptı. 1989-1994 yıllarında en büyük ideali olan kentine hizmet etmek coşkusuyla dolu olarak Murat Karayalçın
döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Danışma Kurulu
Üyeliği ve Kültür Sanat Danışmanı olarak görev yaptığı yıllarda
Joan Baez, Zülfü Livaneli, Theodorakis ve Jethro Tull konserleri,
Yunus’tan Nazım’a müzikali, Okullararası Tiyatro Yarışması,
Uluslararası Yeni Müzik Festivali, Ankara Halk Kurultayı, Halk
Danış v.b etkinliklerin gerçekleştirilmesinde büyük emeği ve katkısı oldu.
1994 yılında Toplu Konut İdaresi Başkan Danışmanlığı
görevini yaptı. Ankara Enstitüsü Vakfı, TÜSES (Türkiye Siyasal,
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) SODEV (Sosyal
Demokrasi Vakfı) kurucu üyeliği, birçok sivil toplum örgütünde
yönetici ve üye olarak bulundu. Türkiye’nin birçok kentinde
düzenlenen sayısız panellere yönetici ve konuşmacı olarak katıldı.
Aydın Köymen, Sinem Köymen’le evliydi. Ailesiyle özellikle
çok sevdiği gelini Petek ve oğlu Yaşam’la tatil yapmak, karısıyla
sosyal sorumluluk
61
Kavaklıderem Derneği, yapmak istediği
düşüncelerini hayata geçirmek için son
derece uygun bir örgütlenme yapısına
sahipti. Kavaklıderem Derneği için de
Aydın
Köymen önemli bir şahsiyetti.
Aydın
Köymen, sorunun temeline, kaynağına inme becerisine sahipti. Şimdiye
kadar genellikle kent ölçeğinde çalışmalar
yapan Kavaklıderem Derneği, Aydın Köymen’in önderliğinde birebir insanların taleplerine, sorunlarına, ihtiyaçlarına semt ölçeğinde çözüm aramaya, semt söyleşileri
yapılmaya başlandı.
günlük uzun yürüyüşler yapmak, film izlemek,
bol bol kitap okuyup birlikte tartışmak, her gün
Sudoku yarışması yapmak onun için son yılların en büyük keyfiydi.
2006 yılından itibaren bağımsız bir düşünür
olarak tekrar yazmaya başlamış tecrübesi, birikimi, insan sevgisiyle yaşadığı kent ve semt için
yeni projeler üretip, faydalı çalışmalarına
devam etmekteyken, 25 Mayıs 2010 tarihinde
torunu Çınar’ı göremeden aramızdan ayrıldı.
Aydın Köymen ve Kavaklıderem Derneği
Kavaklıderem Derneği’i Aydın Köymen için
önemli bir sivil toplum örgütüydü. Çünkü
Ülkem, Kentim ve Semtim”
Aydın Köymen Yazı Yarışması
Aydın Köymen ve eşi Sinem Köymen Eylül ayında
“Ülkem, Kentim ve Semtim” konulu bir panel yapmayı
planlamıştı. Ancak Aydın Köymen’in zamansız aramızdan
ayrılışı nedeniyle bu proje bugün, Aydın Birlikteliği ve
Kavaklıderem Derneği’nin işbirliği ile yazı yarışması olarak
hayata geçiriliyor.
Yarışmanın Amacı:
Aydın Birlikteliği ve Kavaklıderem Derneği, toplumsal
ve gündelik yaşamımızın temelleri olan ülke, kent, semt
kavramlarının yeni biçimleri üzerine, her yaştan düşünürümüzü, söyleyecek şeyi olanları tartışmaya, tekrar düşünmeye ve yamaya çağırıyor. “Ülkem, Kentim, Semtim”
Aydın Köymen Yazı Yarışması belki de kaotizmin yılgınlığını arttıran ve bizleri nefes alamaz hale getiren düşünce ikliminin yeni ve güneşli ütopyalara yelken açmasına da
yarayacaktır.
Katılım Koşulları:
1.Yarışmacılar, birden fazla yazıyla yarışmaya katılamazlar, yazıların özgün ve daha önce yayınlanmamış
olması gerekmektedir.
2.Yazılar, A4 boyutunda kağıdın bir yüzüne 12 punto
olarak, Times New Roman karakteriyle, 1,5 satır aralıkta
yazılmalı ve 5 sayfayı geçmemelidir.
3.Yarışmacı yazının altına sadece bir kelimeden oluşacak rumuz yazıp, yazıyı 7 nüsha halinde, 1 adet CD’yle,
üzerine aynı rumuz yazılı bir zarfa ağzı kapalı olarak koyacaktır. Üzerinde aynı rumuzun bulunduğu diğer bir zarfa 1
adet fotoğraf, isim, soyad, yarım sayfayı geçmeyen kısa
özgeçmiş, adres, telefon ve mail bilgilerini yazıp, şartnamedeki maddeleri kabul ettiklerini bildiren bir dilekçeyi de
üzerinde rumuz yazılı olan ağzı kapalı bir zarfa koyup, her
iki zarfı da büyük bir zarf içinde taahhütlü, APS veya kargo
ile aşağıdaki adrese gönderecektir:
4. İsimsiz, rumuzsuz, eksik bilgili ve zamanında
gönderilmeyen yazılar, değerlendirilmeye alınmayacaktır.
5. Yarışmaya katılan bütün adaylar, şartnamede yer
alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.
6. Yarışma Takvimi
Son başvuru tarihi: 10 Ocak 2011
Sonuçların Açıklanması: 10 Mart 2011
Sonuçlar, 10 Mart 2011 tarihinde Hürriyet ve
Cumhuriyet gazetelerinde,www.kavakliderem.org.trve
www.formatd.net/aydin/birlikteliği.html sitelerinde
açıklanacaktır.
Ödül töreni: 25 Mayıs 2011
7. Yarışmanın Ödülleri:
Birinciye: 1.500,00TL
İkinciye: 1.000,00 TL
Üçüncüye: 500,00 TL
8. Yarışma Jürisi:
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. İlhan Tekeli
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Buğra Kavala
Boğaziçi Üniversitesi
Murat Karayalçın
Yalçın Doğan
Hürriyet Gazetesi Yazarı
Erdal Kurttaş
Şehir Plancısı, Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü
Engin Ural
Kavaklıderem Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
KAVAKLIDEREM DERNEĞİ
Güniz Sok. No:12/A Kavaklıdere 06700 Ankara Tel: 0 312 426 02 06 Faks: 0 312 427 59 90
Web: www.kavakliderem.org.tr E-mail: [email protected]
Aydın Birlikteliği web: http://www.formatd.net/aydin/birlikteligi.html
ARALIK 2010 kolejliler

Benzer belgeler