bilgi genç sosyal girişimci ödülleri

Transkript

bilgi genç sosyal girişimci ödülleri
BİLGİ GENÇ SOSYAL
GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ
2014
5. Yıl
BILGI YOUNG SOCIAL
ENTREPRENEUR AWARDS
2014
www. bilgiggo.org
5th Anniversary
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
2
BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ HAKKINDA / ABOUT BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS
4
GİRİŞİMCİLER / ENTREPRENEURS
14
PROJE ORTAKLARI / PROJECT PARTNERS
18
PROJE DESTEKÇILERI / PROJECT SUPPORTERS
24
KURULLAR / COMMITTEES
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
1
BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ
ÖDÜLLERİ HAKKINDA
İstanbul Bilgi Üniversitesi liderliğinde hayata geçirilen BİLGİ Genç
Sosyal Girişimci Ödülleri, 2001 yılında Uluslararası Gençlik Vakfı
tarafından oluşturulmuş YouthActionNet® programının ulusal
iştirakidir. Proje, 2005 yılında Uluslararası Gençlik Vakfı ile ortaklık
yapan, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de üyesi olduğu Laureate
International Universities ağı tarafından desteklenmektedir.
Projenin en öncelikli amacı, içinde yaşadıkları topluma pozitif katkı
sağlamayı başarmış genç sosyal girişimcileri tespit etmek ve onlara
destek olmaktır. Bu ödüllerle, aynı zamanda bilgi ve tecrübelerini
birbiriyle paylaşan ve her yıl daha da büyüyen bir sosyal girişimciler
ağı oluşturulması hedeflenmektedir. Her sene seçilecek olan on
genç sosyal girişimci, liderlik vasıflarının geliştirilmesi ve topluma
sağladıkları faydanın sürdürülebilmesi için mentor desteği alacak,
2 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
özenle hazırlanmış eğitim programlarına katılacak ve eğitim
sürecinin sonunda bir ödül töreni ile onurlandırılacaktır. Her bir
finalist ayrıca projelerini geliştirebilmeleri için nakit para ödülü
almaya hak kazanacaktır.
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri aracılığıyla, her gün hiç
yorulmadan ve vazgeçmeden çalışan, parçası oldukları topluma barış,
adalet ve refah getirmeyi hedefleyen genç liderleri arıyor olacağız.
Bu gençlerden beklenen, kendilerini projelerine adamaları, yaratıcılık
ve liderlik özelliklerini kullanarak daha iyi bir dünya için çevrelerine
örnek olmalarıdır. Fikrini hayata geçirmeyi başarabilmiş genç sosyal
girişimcilerin hikâyelerini takip etmek ve daha fazla bilgi almak için
lütfen www.bilgiggo.org adresini ziyaret ediniz.
ABOUT BILGI YOUNG SOCIAL
ENTREPRENEUR AWARDS
The BILGI Young Social Entrepreneur Awards, initiated by the
leadership of İstanbul Bilgi University, is a national affiliate of the
International Youth Foundation’s (IYF) YouthActionNet® program.
The project is supported by the Laureate International Universities
network, of which İstanbul Bilgi University is a member.
The Awards seek to identify and support young social
entrepreneurs who have succeeded in making positive
contributions to their communities. Awardees are young leaders
who work relentlessly every day to bring peace, justice and
prosperity to their communities. They are expected to have
devoted themselves to their projects and, by using their creativity
and leadership skills, to have served as role models to others in
achieving a more egalitarian world. The ten social entrepreneurs
selected annually receive mentoring to develop their leadership
skills and strengthen their impact in the community, attend
customized training programs, and are honored at an awards
ceremony. Each finalist also becomes eligible to receive cash
awards to enable them to improve their projects.
Over time, the Awards seek to develop an expanding network
of social entrepreneurs throughout Turkey who share their
knowledge and experience with their peers both inside the country
and internationally through the YouthActionNet Global Network.
For more information, please visit www.bilgiggo.org.
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
3
GİRİŞİMCILER / ENTREPRENEURS
Alican ÇELİK
Yaş/Age: 24
Dijital Gönüllüler / Digital Volunteers
Giderek dijitalleşen dünyada, toplumdaki
sorunların algılanmasında sinir ucu
görevi gören sivil toplum kuruluşlarının
geride kalmadığı, dijital ağları daha etkili
kullanabildiği ve belirlediği sorunlar
hakkında kapsamlı farkındalıklar
yaratabildiği bir dünyayı hayal ettiğim için
sosyal girişimciyim.
Ü
lkemizde sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin
çoğu 40 yaşın üstünde ve bu kesimin büyük
çoğunluğu dijital ağları etkili kullanamıyor. “Y
Kuşağı” gençleri olarak biz ise, dijital dünyanın içinde
doğduk ve bu alanda oldukça etkiliyiz. İşte bu noktada,
toplumdaki sorunların çözümünde en önemli araçlardan
birisi olan sivil toplum kuruluşlarının dijitalleşme kapasitesini
artırabilmek üzere eğitimler düzenlemek ana amacımız. Bu
sayede, ülkemizde örgütlenme kapasitesinin artacağına,
demokrasinin daha fazla yerleşeceğine, sürdürülebilir
kalkınma bilincinin oturacağına inancımız tam.
Bunun için, “Dijital Gönüllüyüz!”
I consider myself a social entrepreneur
because I dream of a world where nongovernmental organizations (NGOs), which
function as a neural crest in the perception of
social problems, can amplify their capability of
using digital networks more efficiently, create
widespread awareness on specific problems
and do not lag behind in an increasingly
digitalized world.
H
ead of NGOs in Turkey are usually above the age of
40 and most of them are incapable of using digital
networks effectively. We, as “Y Generation”, are
born into this digital world and successful in making use
of it. At this point, our aim is to provide necessary training
for NGOs, which function as important means for solving
social problems, in order to increase their digitalization
capacity. In this way, we believe wholeheartedly that we
can not only support the growth of social organization and
union, but also help democracy to take root and sustainable
development to be ingrained within the society.
That’s why we are “Digital Volunteers”!
4 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
Beybin ESEN
Yaş/Age: 26
Evimi Tut / Rent My House
İnternet ve teknoloji, son iki yılda özellikle
genç neslin kolektif bilincini, örgütlenme
güdüsünü harekete geçirdi. Biz en küçüğünden
en büyüğüne bütün sorunlarımızı internette
aynı şeyi hisseden, aynı şekilde düşünen, hiç
tanımadığımız insanlarla bir araya gelerek
çözebileceğimizin farkında olan bir nesil haline
geldik. Biz, kolektif bilincin, kocaman bir emlak
piyasasını sarsabilme ihtimalini sevdik.
E
vimi Tut, evinden çıkan kiracılarla ev arayanları
buluşturan, kullanıcılarının emlakçıya komisyon
vermeden ve bir evin gerçek deneyimini bilerek
yeni evini kiralamasını sağlayan sosyal bir girişim. Özellikle
öğrencilerin ve genç çalışanların ev tutma süreçlerinde onlara
fayda sağlamak üzere çıktığımız bu yolda, Vestel, D-Smart,
Pizza Hut, Evmanya gibi birbirinden güzel 16 markayı yanımıza
destekçi alarak, bu markaların kullanıcılarımıza yeni evleri
için hediyeler ve indirimler vermesini sağladık. 2015 yılı
itibarıyla herkesin yararlanabileceği, ilk kira ve depozitonun
internet üzerinden taksitlendirilmesini sağlayan bir ödeme
sistemini hayata geçirerek kullanıcılarımıza yeni ev tutma
sürecinde kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Evimi Tut’un
büyümesini heyecanla izliyor ve kolektif bilincin gelişimini
görmekten mutluluk duyuyoruz.
Internet and technology has brought
something new for the young people:
The collective consciousness and getting
organized. We turned into a brand new
generation who has become aware that
people who think and feel the same may solve
every problem by getting together through
The Online Power. We loved and believed in
the possibility of shaking up the real-estate
market with a collective movement.
E
vimi Tut is a social entrepreneurship project which
brings ex-tenants and new tenants together to cut
off the real-estate commission. We motivated 16
brands such as Vestel, Pizza Hut, D-Smart, Evmanya to give
sales and “new home gifts” to our users, help them in their
initial house costs. Now we’re developing a new online
payment system which will help people to give their first
deposit and first rent with installment. We’re really happy
to see the growth of Evimi Tut and the improvement of
collective consciousness in time.
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
5
GİRİŞİMCILER / ENTREPRENEURS
Emre DANACI
Yaş/Age: 28
Yuvarla.org
Emre GÜNDOĞDU
Yaş/Age: 29
Herkes İçin Mimarlık Derneği / Architecture for All
İnsanların bağış yapma alışkanlıklarını
değiştirip geliştirmek için çıktığımız bu
serüvende bir kültürü değiştirmeye ve sivil
toplum kuruluşlarına azami fayda sağlamaya
çalışırken, sistemin sürdürülebilirliği için
kullandığımız modern internet girişimi
metodolojileri ile ben ve ortağım Erdi
Yerebasmaz birer sosyal girişimciyiz.
My partner, Erdi Yerebasmaz, and I consider
ourselves social entrepreneurs because we have
set off on an adventurous journey to change a
set of culture traits in the way people donate
by using modern internet entrepreneurship
methodologies in order to maintain the
sustainability of the whole system.
Y
uvarla is a social entrepreneurship project that
tailors the use of old donation coin banks to the new
digital economy. With Yuvarla, you can round up the
total amount of your online shopping and directly support
the non-governmental organization you choose from the
list without any trouble.
Yuvarla, e-ticaret sektörünün sahip olduğu büyük ve
giderek artan kullanıcı trafiğini iyi bir amaç için kullanarak,
birlikte çalıştığı sivil toplum kuruluşlarının daha fazla insana
dokunmasını sağlar. Daha önce hiçbir sivil toplum kuruluşuna
bağış yapmamış insanlara bile bu deneyimi kolayca yaşatır.
Yani ilk adımı attırır.
By using the large and ever-growing user traffic of
e-commerce industry for a good end, Yuvarla assists partner
NGOs to reach out more people, while aiding those who had
never donated NGOs before to try this experience easily. In
other words, it helps them take the first step.
uvarla, eskiden görmeye alışık olduğumuz bağış
kumbaralarını dijital ekonomiye uygun hale getiren
bir sosyal girişimdir. Yuvarla ile online alışverişlerinizin
küsuratını yukarıya yuvarlayarak doğrudan seçtiğiniz sivil
toplum kuruluşlarına zahmetsizce destek olabilirsiniz.
Yuvarla sosyal girişimi, birlikte çalıştığı sivil toplum
kuruluşlarının her ay yüz binlerce insana dokunabilmesini
ve on binlerce TL kaynak yaratabilmesini sağlamaktadır.
6 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
Y
Yuvarla social entrepreneurship project ensures partner NGOs
to get through to hundreds of thousands of people every
month and tens of thousands of TLs as pecuniary resource.
Mimarlığın hem yeni yapılanma biçimleri hem
de yeni üretim yöntemleri ile sosyal sorunlar
karşısında sorumluluk alması gerektiğini
savunan bir dernek kurduk. Benimle beraber
derneğe katılan her üye, sosyal sorunlar
karşısında yaratıcı inisiyatifler aldığı için
sosyal girişimcidir.
H
erkes İçin Mimarlık Derneği (2011, İstanbul), farklı
uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin
bir araya gelerek ülke genelinde karşılaşılan sosyal
sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirebildikleri, bu
sorunlar hakkında farkındalığı artırmak ve çözüm yolları
üretmek üzere harekete geçebildikleri bir platformdur.
Dernek, çalıştığı coğrafyalarda var olan mimari ve sosyal
potansiyelleri günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde
değerlendirmeyi hedeflemektedir. Kentsel ve kırsal alanlarda,
projelerin tasarım planlama ve inşaat süreçlerinde eksikliği
hissedilen katılımcı mekanizmaları teşvik ederek, toplum
içinde mimarlık bilincinin artırılmasını sağlamak istemektedir.
I and my friends set up an organization
arguing that architecture should take
responsibilities to solve social problems
with new organization forms and new
production methods. We, I and all members
of the organization, are social entrepreneurs
because of taking creative initiatives against
social problems.
H
erkes İçin Mimarlık (HiM - Architecture for All) is
a non-profit organization based in Istanbul that
provides democratic and collaborative design
processes between government representatives, various
professionals and citizens. The organization engages with
the economic, political and social dynamics of the places
where it works and aims to create sustainable communities
through implementation of its designs. HiM is a multidisciplinary platform that re-imagines the structure and
scope of architectural processes. It focuses on creative
ways to raise awareness about social challenges and
mobilize communities in the pursuit of a social change.
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
7
GİRİŞİMCILER / ENTREPRENEURS
Gökçe GÜLCÜLER
Yaş/Age: 22
Ustamdan
Toplumda yanlış giden birşeyler olduğunu
düşündüğümde değiştirmek icin harekete
geçiyorum. İnsanların yaşadıkları yerlere
farklı bir gözle bakmasını sağlayıp, kendi
kültürümüzün ve değerlerimizin öneminin
anlaşılmasına çabalıyorum. İşte tam olarak bu
nedenle, insanların farkındalıklarını artırdığım
için kendimi sosyal girişimci olarak görüyorum.
U
stamdan, Anadolu’da kaybolmaya yüz tutmuş,
yüzyıllardır süregelen zanaatları canlandırmak ve
devamlılığını sağlamak amacı ile tasarlanmış bir
e-ticaret sitesidir. Ustamdan.com, markalaşmanın etkisiyle
oluşan yerel pazardaki küçülme sorununun çözülmesi,
yerli ürün tanıtımının yapılması, yerli ürünün popüler hale
getirilmesi ve değerinin artırılması amacıyla kurulmuştur.
Biz, ustamdan ekibi olarak, ustalarımız için ortak bir platform
yaratıyor, el sanatlarının, ustaların, gezdiğimiz toprakların
hikayelerini ve tarihini insanlara sunuyoruz.
8 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
Merve Akdağ ÖNER
Yaş/Age: 29
Şehrine Ses Ver / Give Out a Sound for Your City
When I see something wrong in the society, I
can’t help making a move in order to change
it. I try to make people see their locale from a
different perspective and help them understand
the importance of our own culture and
values. At this point, I consider myself a social
entrepreneur because I simply try to raise
people’s awareness.
U
stamdan.com is an e-commerce site designed to
revive and provide sustainability of centuriesold artisanship practices in Anatolia which are
facing extinction today. Ustamdan.com aims to solve the
downsizing problem of the local market due to branding
attempts by promoting locally produced products, raising
their popularity and value among public. We, as Ustamdan.
com team, are forming a platform for our artisans and their
handicrafts, as well as a stage where we deliver people the
chronicles and stories of the lands we roam.
Şehrine Ses Ver, yaşanabilir kentlere ve
üretken bir topluma ulaşma yolunda
çalışmalar yapar. “Tasarım”ı, toplumsal bir
dönüşüm ve farkındalık aracı olarak görür.
Disiplinlerarası ve yaratıcı bir ortamda, ortak
akılla oluşan ürünler tasarlayarak kentin
yaşama alanlarına uygulanmasını sağlayan
bir sosyal girişimdir.
Ş
ehrine Ses Ver, kentlerin ve toplumların evrilerek
güncel ihtiyaçları yakalamaları doğrultusunda; yerel
karakteristikleri keşfedip yaşatmayı; toplumsal
iletişimi ve farkındalığı artırmayı; ortak dil ve ortak akıl
yürüterek çözüme ulaşmayı önemser. Bu doğrultuda, çeşitli
disiplinlerden istekli insanları bir araya getirir, yaratıcı bir
ortam hazırlar ve paydaşlarla bir ağ kurar. Kent, içinde
yaşayanlarla birlikte canlı bir sistem oluşturur. Hedefimiz,
kentin temelini oluşturan “karşılıklı konuşma” ve “üretim”
kavramlarını, yenilikçi tasarım ile birleştirerek disiplinlerarası
düzeyde ve yerel bağlarla işleyebilmektir.
Give Out a Sound for Your City works for the
creation of livable cities and a productive society.
For the project, “design” is used as an instrument
for societal transformation and awareness. In
this perspective, Give Out a Sound for Your City
is a social entrepreneurship project that designs
products yielded with shared wisdom in an
interdisciplinary and creative environment and
applies them on the living quarters of the cities.
I
n line with fulfilling the cities’ and societies’
contemporary needs and evolution processes, Give
Out a Sound for Your City cares about discovering
and maintaining local characteristics, increasing social
communication and awareness, solving problems through
common language and reasoning. For this aim, the
project brings together aspirant people from different
backgrounds and disciplines in a creative environment
and builds up a network of stakeholders. Our goal is to
combine the underlining concepts of the city, “dialogue”
and “production”, with innovative designs through
interdisciplinary means and local connections.
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
9
GİRİŞİMCILER / ENTREPRENEURS
Merve SARISAKAL
Yaş/Age: 26
Yeni Nesil Su Tasarrufu Cihazı / New Generation Water Saving Apparatus
Küresel ısınmanın her geçen gün arttığı ve su
kaynaklarının azaldığı günümüzde, dünyamız
için birşey yapabilmek, yenilikçi çözümler ve
sürdürülebilir bir girişim ile sadece insanlığa
değil içinde yaşadığımız gezegene de bir
fayda sağlamak ve bu istikamette bir adım
atabilmek beni sosyal girişimci yapar.
In a world where global warming increases
and water resources diminish day by day,
generating innovative solutions and a
sustainable project that would be beneficial not
only for humanity, but also for the planet we
live in makes me a social entrepreneur.
D
ith this project, we aim to make real environmental
development, water saving and environmental
awareness. The project is designed to address one
of the most prevalent problems we face in bathrooms and
kitchens: Our apparatus prevents the cold water from pouring
through the tap at times when only hot water is needed. In this
way, as a solution to water consumption problems, it saves the
cold water between the heater and tap from being wasted at
a rate of 20%. As an officially registered project, we use green
technology from a to z.
oğal kalkınma, su tasarrufu ve çevre bilinci
girişimimizin asıl hedefleridir. Proje, musluktan
sıcak suyun akmasının tercih edildiği durumlarda,
ısıtıcı ile musluk arasında kalan soğuk suyun musluktan
akmasını engellemek, böylece suyun boşa akmasını önlemek
amacıyla geliştirilmiştir. Bu, banyo ve mutfaklarda oldukça sık
karşılaşılan bir sorundur. Susuzluk sorununa yönelik çözüm
geliştirme konusunda bir adım da biz atarak yüzde 20’ye varan
su tasarrufu sağlıyoruz. Tescilli bir proje olan girişimimizde
tamamıyla yeşil teknoloji kullanılmıştır.
10 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
W
Mustafa Emre SELEK
Yaş/Age: 24
Volumeteer.org
Volumeteer.org, dünya üzerinde 100’den fazla
ülkede 1000’den fazla STK ile milyonlarca
gönüllüyü bir araya getiren online platformdur.
Yaşıtlarımıza, geleceğin sahiplerine çok
az miktarlarda harcama yaptırarak yurt
dışına gönderip dünyayı tanımalarına fırsat
verebilecek bir proje üretebiliyorsak, biz sosyal
girişimciyiz.
V
olumeteer.org, 18 yaş üstü tüm bireylere dilediği
yerde, dilediği alanda, dilediği zamanda, dilediği
kadar gönüllü olmayı sağlayan bir sosyal girişim
projesidir. Girişimimiz, toplumsal duyarlılığın, gönüllülüğün
ve paylaşım ekonomisinin geliştirilmesini, yardımlaşmayı,
farklı kültürleri tanımayı, empati ve hoşgörüyü, dil
becerilerinin gelişmesini; gençliği dünyayı tanıma, rekabet
edebilme ve entegre olma gibi alanlarda geliştirmeyi ve
sürdürülebilir kalkınmayı özüne koymaktadır. Volumeteer.org,
2013-2014 yıllarında 45 gönüllüsünü yurt dışına göndererek
haftada 900 saat gönüllü çalışma süresi sağlamış ve paylaşım
ekonomisine yaklaşık 6.750 avro katkıda bulunmuştur.
Volumeteer.org, is an online platform that
works in more than 100 countries and
brings together 1000 non-governmental
organizations (NGOs) with millions of
volunteers around the world. As long as we can
provide our peers, the owners of our future with
an opportunity to go abroad with only small
amounts of expenses, and create a project that
give a chance to experience the world out there,
we consider ourselves social entrepreneurs.
V
olumeteer.org is a social entrepreneurship project
that provides individuals over 18 years of age with
voluntary opportunities on any topic they choose,
anywhere in the world and anytime they want. Our project
places in its core the development of social awareness,
voluntary work and the economy of communion, as well as
cooperation, learning about different cultures, empathy and
tolerance. Moreover it encourages people to discover the
world out there and advance their language, integration and
competition skills for sustainable development. Volumeteer.
org sent 45 volunteers abroad in 2013-2014 and provided 900
hours of voluntary work. This contributed 6,750 euros into the
economy of communion.
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
11
GİRİŞİMCILER / ENTREPRENEURS
Tugay TUNA
Yaş/Age: 18
Yazılım Kulübü / Software Club
Yazılım geliştirme hedefiyle çıktığım yolda
karşılaştığım zorlukları tespit ederek, benim
gibi öğrencilerin bu sorunlarla karşılaşmasını
önlemek amacıyla Türkiye’de bir ilk
olan liseler düzeyinde Yazılım Kulübü’nü
kurduğum için sosyal girişimciyim.
Y
azılım Kulübü, lise öğrencilerinin kod okur-yazar
olmalarını hedefleyen sosyal girişimdir. Pek çok
ülkede ilkokul seviyesine inmiş durumda olan
programlama eğitimleri ülkemizde üniversite seviyesinden
aşağı inememiştir. Kendi sorun ve ihtiyaçlarımdan yola çıkarak
kurduğum Yazılım Kulübü içerisinde, proje paydaşlarım ile
beraber özverili bir şekilde programlamayı öğreniyoruz.
İkinci senesinde 8 farklı okulda 200 öğrencisi olan Yazılım
Kulübü’nün %50’sinin kızlardan oluşması sektördeki
önyargıları kırmayı hedefliyor.
12 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
Volkan HATUNOĞLU
Yaş/Age: 29
Paralimpik Yelken / Paralympic Sailing
After designating problems I’ve been facing
for years in software development, I devised
the Software Club project at high-school level,
a first in Turkey, in order to prevent the future
generation of high-school students from
experiencing the same problems I had during
my endeavors. This is why I consider myself a
social entrepreneur.
S
oftware Club aims to make high-school students codeliterate. In most countries, programming trainings are
given even at primary school level, while in Turkey they
are still limited to universities. With the support of my project
stakeholders, we train ourselves in programming in Software
Club that derived from my own problems and needs. As a
social entrepreneurship project with 200 students in 8 schools
and 50% female students, Software Club also aims to break the
overall bias in the industry.
Mevcut düzen içerisinde yaşanan bir problemi
tespit ettiğim, bu probleme yenilikçi bir çözüm
bulduğum ve çözümü sürdürülebilir bir modele
oturttuğum için kendimi bir sosyal girişimci
olarak görüyorum.
P
I consider myself a social entrepreneur because
I identified an established problem in the
current system, developed an innovative
solution for it and embedded the solution into a
sustainable model.
O
rojemiz, bedensel engelli bireylerin temel yelken
eğitim kurslarını başarıyla tamamlamalarını
amaçlamaktadır. Proje, dezavantajlı bireylerin
yaşam kalitelerinin çok yönlü yelken sporu aracılığıyla
iyileştirilmesini ve onların özgüveni yüksek, sosyal uyum
yetenekleri gelişmiş, sağlıklı ve sosyal bireyler olarak
gelişmelerine katkı sağlamayı, dezavantajlarını avantaja
çevirmeyi amaçlamaktadır. Uygulanabilir eğitim müfredatı
ve sürdürülebilir yapısı ile rol model teşkil eden “Paralimpik
Yelken” projesi, teknik olarak yelkenli tekne atıp-çekme
ve barındırma olanağı bulunan tüm yelken kulüplerinde
uygulanabilir, farklı coğrafyalarda yinelenebilir.
ur project aims to help physically handicapped
individuals successfully complete basic sailing
training courses. The project aims to amplify the life
quality of disadvantaged individuals through multi-faceted
sailing sports and help them improve themselves as selfesteemed, socialized, healthy individuals. In other words, it
aims to turn their disadvantage into an advantage. Acting
as a role model with its applicable training syllabus and its
sustainable structure, the “Paralympic Sailing” project can be
reiterated in all sailing clubs where boat parking, lifting and
launching racks are available.
“Bedensel engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek
devletin olduğu kadar toplumun da görevidir.”
“Raising the life quality of physically handicapped individuals
is not only in the responsibility of the government, but also
that of the society.”
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
13
PROJE ORTAKLARI / PROJECT PARTNERS
Douglas L. Becker, Laureate Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su / Chairman and CEO,
Laureate Education, Inc
William S. Reese, Uluslararası Gençlik Vakfı Başkanı ve CEO’su / International Youth Foundation
President and CEO
Sylvan/Laureate Vakfı
Sylvan/Laureate Foundation
Uluslararası Gençlik Vakfı
International Youth Foundation
Sylvan/Laureate Vakfı, dünyanın en büyük yüksek öğrenim
kurumlarından biri olan Laureate Eğitim Vakfı’nın temel
hayırseverlik kurumlarından biridir. Laureate Uluslararası
Üniversiteler ağı, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya,
Afrika ve Orta Doğu’daki 30 ülkede 80’den fazla yüksek öğrenim
kurumunu kapsayan ve 900,000 öğrenciyi barındıran dünyanın
en büyük özel üniversite ağıdır.
The Sylvan/Laureate Foundation is the primary philanthropic
body of Laureate Education Inc., the world’s largest highereducation provider. Laureate’s more than 80 institutions teach
nearly 900,000 students in 30 countries across North America,
South America, Europe, Asia, Africa and the Middle East.
Uluslararası Gençlik Vakfı genç neslin olağanüstü potansiyeline
yatırım yapmaktadır. 1990 yılında kurulan Uluslararası Gençlik
Vakfı dünya genelinde iş dünyası, hükümetler ve sivil toplum
örgütleri ile çalışarak gençliğin daha sağlıklı ve üretken olmasını
ve içinde bulunduğu toplum ve çevreye fayda sağlamasını
hedeflemektedir. Vakfın programları değişim için katalizör
olmaya ve daha kaliteli eğitim, iş olanaklarıyla ve sağlıklı karar
verebilme yetisini geliştirmeye odaklanmaktadır. Vakıf hakkında
detaylı bilgiye www.iyf.org adresinden ulaşılabilir.
The International Youth Foundation (IYF) invests in the
extraordinary potential of young people. Founded in 1990, IYF
builds and maintains a worldwide community of businesses,
governments, and civil society organizations committed to
empowering youth to be healthy, productive, and engaged
citizens. IYF programs are catalysts of change that help young
people obtain a quality education, gain employability skills,
make healthy choices, and improve their communities. To learn
more, visit www.iyfnet.org.
Sylvan/Laureate Vakfı, 1997 yılından bu yana, gençlik, eğitim,
sosyal gelişim ve sanat çalışmalarına odaklanan 100 kadar sivil
toplum kuruluşuna yatırım yapmıştır. Vakıf, Uluslararası Gençlik
Vakfı tarafından düzenlenen ve her yıl 20’nin üzerinde sosyal
girişimciyi destekleyen Laureate Küresel Liderlik Programı’nın
ana sponsorudur. Sylvan/Laureate Vakfı, aynı zamanda Brazilya,
Şili, Kosta Rika, Honduras, Meksika, Peru ve İspanya’daki
Laureate kurumlarında gerçekleştirilen YouthActionNet®
programlarının da destekçisidir. Türkiye’deki YouthActionNet
programı® ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yürütülmektedir.
YouthActionNet® ortaklığı, Laureate Uluslararası Üniversiteler
Ağı’nın Fahri Şansölyesi ve ABD Eski Başkanı William Jefferson
Clinton tarafından oluşturulan Clinton Küresel Girişimi’ne verdiği
taahhütleri yerine getirmektedir.
14 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
Since 1997, the Sylvan/Laureate Foundation has invested
in more than 100 nonprofit organizations engaging youth,
education, social development and the arts around the world.
The foundation is the lead sponsor of the International Youth
Foundation’s Laureate Global Fellowship Program, which each
year supports more than 20 emerging social entrepreneurs.
In addition, the Sylvan/Laureate Foundation supports
YouthActionNet® programs at Laureate institutions in Brazil,
Chile, Costa Rica, Honduras, Mexico, Peru and Spain. The
YouthActionNet program® in Turkey is based at Istanbul Bilgi
University. The YouthActionNet® partnership fulfills Laureate’s
commitment to the Clinton Global Initiative, which was created
by Laureate International Universities’ Honorary Chancellor,
William Jefferson Clinton, former president of the United States.
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
15
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ / ISTANBUL BILGI UNIVERSITY
Rifat Sarıcaoğlu
Mütevelli Heyet Başkanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi
President of the Board of Trustees, Istanbul Bilgi University
“5. yılını geride bıraktığımız “BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri” Türkiye’de bu alanda bir literatür
oluşumuna katkı sağlayacak noktada. Bu konuda küresel bir inisiyatifin parçası olan ödüllerimizin
başarısı sayesinde ortağımız International Youth Foundation, dünya çapında uygulanan bu
projenin uluslararası boyutu olan “Global Fellows Retreat”i iki sene önce Türkiye’de yaptı. Bu
etkinlik sayesinde Türkiye’de ağırladığımız, 12 ülkeden küresel anlamda fark yaratan 20 sosyal
girişimci, projelerini tanıtma fırsatı buldular ve ülkemize dair güzel anıları ülkelerine taşıdılar.
Özellikle son üç senedir geleceğin toplumsal değişimini yaratacak sosyal girişimcilerinin projelerine
sadece para ödülü ile değil, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin sivil topluma destek geleneğiyle de katkı
sağlamaya çalışıyoruz. Bu desteği sürdürüp Türkiye’deki sosyal girişimcilerin sayısının arttığını
görmek, bu alanın liderlerini yaratmak ve kavramın gitgide benimsendiğini izlemek bizleri
gururlandırıyor.”
“Now in its fifth year, the annual “BILGI Young Social Entrepreneur Awards” is at a level in which it is
able to contribute to an accumulation of knowledge and momentum in the field of youth-led social
change. Thanks to the success of our awards as part of a global initiative, two years ago our partner,
the International Youth Foundation, decided to hold its Global Fellows retreat in Turkey. As a result,
we hosted 20 accomplished entrepreneurs from 12 countries. For them, being a part of our efforts
in Turkey meant returning to their nations and projects with great memories of our country. For the
past three years, we have been trying to contribute to the projects of social entrepreneurs who create
change in society, not just financially, but also with İstanbul Bilgi University’s traditional support
program for civil society. We are proud to see the increase in the number of social entrepreneurs and
adoption of the concept in Turkey as well as the emergence of new leaders in this important field.”
16 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Bilgi University
1996 yılında Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir soluk
getirmek amacıyla yola çıkan ve kurulduğu günden bu yana
öğrencilerine uluslararası gelişim fırsatları sunmaya devam
eden İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ), Laureate International
Universities ağının Türkiye’deki tek üyesidir. BİLGİ’nin 1000’e
yakın akademik personeli, 18.000 öğrencisi ve 22.000 mezunu
bulunmaktadır.
Founded in 1996 with the aim of making a difference in the
university life in Turkey and continuing to date to offer its
students the opportunity for international development,
İstanbul Bilgi University (BILGI) is the only member of Laureate
International Universities in Turkey. With nearly 1000 academics
BILGI currently has 18.000 students and 22.000 alumni.
BİLGİ, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, İşletme, İletişim, Mimarlık,
Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin yanı sıra yüksekokulları,
meslek yüksekokulları ve enstitüleri çatısı altında 150’den fazla
ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı sunmaktadır.
BİLGİ’nin İstanbul’un merkezinde, santralistanbul, Dolapdere ve
Kuştepe olmak üzere üç kampüsü bulunmaktadır. BİLGİ hakkında
ayrıntılı bilgiye www.bilgi.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
BILGI offers more than 150 programs in its faculties of
Architecture, Social Sciences and Humanities, Communication,
Law, Business Administration, Engineering and Natural Sciences
in addition to its vocational and professional schools, and
institutes. BILGI has three campuses, santralistanbul, Dolapdere
and Kuştepe, located in central parts of Istanbul. For further
information, please visit www.bilgi.edu.tr
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
17
PROJE DESTEKÇILERI / PROJECT SUPPORTERS
Sosyal İnovasyon Merkezi
Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM), karşılanmamış sorunlara yenilikçi çözümler üretmek üzere Eylül 2011’de İstanbul’da kuruldu. Türkiye’nin
ilk Sosyal İnovasyon Merkezi olan SİM, Sosyal Girişimcilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük, Sivil Toplum Kapasite Geliştirme
ve Kurumsal Gelişim alanlarında sosyal inovasyon çalışmaları yapmak ve bu alanlarda Toplumsal Araştırmalar, Veri Tabanları ve Yayınlar
gerçekleştirmek üzere bir araya gelen bir grup akademisyen ve sivil toplumcu tarafından kurulmuş bir sosyal girişim. Sosyal İnovasyon
Merkezi, Bilgi Üniversitesi’nin yanısıra halen çeşitli STK’lar, kamu ve sosyal girişimciler ile projeler yürütüyor, şirketler ile eğitim
programları uyguluyor.
18 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
Center for Social Innovation Turkey
Center for Social Innovation (CSI Turkey) is a social enterprise established in September 2011 by a group of academicians and civil
society specialists to carry out social innovation work within the areas of Social Entrepreneurship, Corporate Social Responsibility
and Volunteerism, Capacity Building for Civil Society and Corporate Development and to carry out Social Researches, Database and
Publications with this respect. In addition to the collaboration with Istanbul Bilgi University, CSI Turkey, as the very first center for social
innovation activities in Turkey, currently runs projects with several NGO’s, public and social enterprises, provides trainings to companies.
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
19
PROJE DESTEKÇILERI / PROJECT SUPPORTERS
Titanic Hotels
Titanic Hotels markası, Türkiye ve Almanya’da sahip olduğu otel ve restoranların işletmesini yapan, özel bir aile şirketi olan AYG Grup’a
aittir. Aygün ailesinin 70’li yılların başında Berlin’de ilk restoranlarını açmaları, şirketin ilk filizleri oldu. AYG Grubu bu günden itibaren hızla
büyüdü ve 1993 yılında İstanbul’da ilk otelini açarak konaklama sektörüne adımını attı. Adını ünlü Titanic gemisinden alan Titanic Beach
Lara ile grup Titanic Hotels markasını aldı. 2013 yılında Antalya’da açılan Titanic Deluxe Belek ile birlikte Titanic Hotels, bugün Türkiye
ve Almanya’da toplam dokuz otele ulaşmış ve iki yeni otel projesiyle yatırımlarını hızlandırmıştır. AYG Grubu İstanbul Bilgi Üniversitesi
tarafından yürülen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri projesine destek olmaktan kıvanç duyar.
20 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
Titanic Hotels
Titanic Hotels is owned and managed by AYG Group, a privately-held company that operates hotels and restaurants in Turkey and
Germany. The family-owned company was founded in the early 70’s when Aygün Family opened their first restaurant in Berlin. AYG
Group of companies has continued to grow exponentially ever since, opening the first hotel in Istanbul in 1993. In 2003 the group has
opened their first hotel, named after the famous ship Titanic, as pioneer of theme hotels in Antalya. The property itself was shaped
like a cruise ship and became one of the landmark properties at the region ever since its opening. AYG Group is proud to be one of the
supporters of BILGI Young Social Entrepreneur Awards.
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
21
PROJE DESTEKÇILERI / PROJECT SUPPORTERS
Marjinal Porter Novelli
Marjinal Porter Novelli
1993 yılından beri adanmanın gücünü sağlam verilerle harmanlayarak, müşterilerinin hedeflediği kitlenin fikirlerini, görüşlerini ve
davranışlarını dönüştürecek derin kavrayışlar geliştiren Marjinal Porter Novelli (MPN) Türkiye’nin en itibarlı ajanslarındandır. 50’ye yakın
Marjinal Porter Novelli (MPN), one of the most prestigious agencies in Turkey, has been specialized in total marketing communications
solutions, including strategic marketing communications, media relations, crisis management, advertisement, event management and
profesyonel çalışanıyla 360 derece iletişim hizmeti sunan Marjinal Porter Novell’inin bağlı olduğu Porter Novelli network’ü, 2011 ve 2012
yıllarında, The Holmes Report tarafından EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölgesinde çalışılabilecek “En İyi Çokuluslu Danışmanlık
interactive services. Founded in 1993 and having a team of more than 40 professionals, MPN’s remarkable portfolio includes local and
international brands in technology, telecommunications, finance, education, sport, cosmetics, hobbies and entertainment. In 2011 and
Şirketi” seçilmiştir. Marjinal Porter Novelli, 2013 yılında XSight’ın Marketing Türkiye için gerçekleştirmiş olduğu “Gazeteci Gözüyle PR’ın
2012, Porter Novelli, the network of which Marjinal is a member, was granted an award by The Holmes Report as the “Best Multinational
Yıldızları” araştırmasında, “Gazetecilere göre en olumlu imaja sahip PR ajansı” değerlendirmesinde ilk sırada yer almıştır.
Consultancy Firm” to work in the EMEA region, in addition to its recent number one position in Marketing Turkey’s Xsight research on “PR
Stars for Journalists - 2013”. For more information please visit www.marjinal.com.tr.
22 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
23
KURULLAR / COMMITTEES
2014 Seçici Kurul
2014 Selection Committee
Unvan
Title
2014 Adaylık Kurulu
2014 Nomination Committee
Unvan
Title
NURDAN ŞAHİN
“YAZAR GUSIPS.NET”
Columnist – Gusips.net
NEYYİR BERKTAY
PROF. DR. AYŞEN BULUT
“HALK SAĞLIĞI UZMANI
PUBLIC HEALTH SPECIALIST”
SÜLEYMAN AKBULUT
ÇİĞDEM AYDIN
“KADIKÖY KENT KONSEYİ BAŞKANI
PRESIDENT - CITY COUNCIL KADIKÖY “
GÖKSEL ÖNDER
ALİ ERCAN ÖZGÜR
“GENEL SEKRETER - KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK DERNEĞİ
SECRETARY GENERAL - CSR TURKEY”
DENİZ ATAÇ
“GENEL BAŞKAN - TEMA
PRESIDENT - TEMA”
HÜLYA DENİZALP
“YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI - GENÇTUR
VICE-PRESIDENT - GENCTUR”
AYŞEGÜL EKMEKÇİ
DOÇ. DR. BURCU K. GÜLER
“ÖĞRETİM ÜYESİ - KOCAELİ UNİVERSİTESİ
FACULTY MEMBER - KOCAELİ UNIVERSITY”
EZGİ KARAAĞAÇ
UYGAR ÖZESMİ
“KURUCU - GOOD4TRUST
FOUNDER -GOOD4TRUST”
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
“KURUCU ORTAK - SOSYAL INOVASYON MERKEZİ
FOUNDER - CENTER FOR SOCIAL INNOVATION”
“DİREKTÖR - BAGEM SABANCI UNI.
DIRECTOR - CIAD SABANCI UNI.”
“BAŞKAN - TOPLUMSAL HAKLAR VE ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ
PRESIDENT - SOCIAL RIGHTS AND RESEARCH ASSOCIATION”
“DİREKTÖR - TRANSSEARCH INTERNATIONAL TÜRKİYE
DIRECTOR - TRANSEARCH INTERNATIONAL TURKEY”
“GENEL MÜDÜR - TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI
GENERAL MANAGER - TURKISH ENTREPRENEURSHIP FOUNDATION”
“ÖĞRETİM ÜYESİ - İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
FACULTY MEMBER - ISTANBUL BILGI UNIVERSITY”
“GENEL SEKRETER - BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ
SECRETARY GENERAL - SCIENCE HEROES ASSOCIATION”
“PROJE KOORDİNATÖRÜ - TÜSEV
PROJECT COORDINATOR - TÜSEV”
“KURUCU - YAŞÖM
FOUNDER - YAŞÖM”
“KURUCU-ÇÖP(M)ADAM
FOUNDER-ÇÖP(M)ADAM”
“YÖNETİCİ - IBM
CORPORATE CITIZENSHIP AND CORPORATE AFFAIRS MANAGER - IBM”
“YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ - HURRIYET DAILY NEWS
CONTENT EDITOR - HURRIYET DAILY NEWS”
“İLETİŞİM DANIŞMANI
COMMUNICATION CONSULTANT”
“ASHOKA TÜRKİYE
ASHOKA TURKEY”
PROGRAM DİREKTÖRÜ - BILGI GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ /
PROGRAM DIRECTOR - BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS
SEVDA KILIÇALP
YAVUZ ÇAKIR
ZEYNEP MEYDANOĞLU
“PROGRAM DİREKTÖRÜ - TÜSEV
PROGRAM DIRECTOR - TÜSEV”
“2012 BGSGÖ FİNALİSTİ - KİTAPMATİK
2012 BYSEA FINALIST - AUTOMATED BOOK VENDING MACHINE”
“ASHOKA TÜRKİYE
ASHOKA TURKEY”
FATMANUR ERDOĞAN
“KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ - ALLIANZ
CORPORATE COMMUNICATION MANAGER - ALLIANZ”
BURCU ÖZÇELİK SÖZER
“GAZETECİ - HÜRRİYET İK
JOURNALIST - - HÜRRİYET İK”
LEYLAN YENER SINIRDERE
“KOORDİNATOR - MARJİNAL PORTER NOVELLİ
COORDINATOR - MARJINAL PORTER NOVELLI”
METİN UNDER
“OPTİMİST DERGİSİ
OPTIMIST MAGAZINE”
URAL AKÜZÜM
“BİLGİ EĞİTİM ve KÜLTÜR VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BOARD MEMBER - BILGI EDUCATION and CULTURE FOUNDATION”
24 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 / BILGI Young Social Entrepreneur Awards 2014
MEHRU AYGÜL
YRD. DOÇ. DR. ITIR ERHART
ÖZLEM MUTLU
TARA HOPKINS
CEYHUN GÖCENOĞLU
ÖZGÜR KORKMAZ
FİLİZ BURHAN BAYINDIR
NEVRA YARAÇ
SERDAR APAYDIN

Benzer belgeler

basın bülteni

basın bülteni BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri projesi, sanayiden bilime yaşamın her alanında düşünceden uygulamaya dönüşmüş bir projeye sahip, toplumsal bilinci yüksek 18-29 yaş arasındaki

Detaylı