Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Transkript

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon
Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon
Sheldon Nidle
11 Manik, 0 Ceh, 12 Manik
02 Mart 2004
Selamlar, sevgili Gönüller! Konuşacak daha fazla şey ile geri geliyoruz. Geçmişte, bir realitenin
doğasına ve sezgili sakinleri tarafından nasıl birlikte-yaratıldığına değinmiştik. Ayrıca ilahi planı
ve hükümlerinin Yaratımı nasıl meydana getirdiğini incelemiştik. Ek olarak, bu galaksiye bakıp
nasıl da neredeyse sonsuz sayıda birbirinin içine geçmiş realiteden oluştuğunu gösterdik.
Bunların bilinmesi gerekiyor. Bilinciniz geliştikçe, her bir galaksinin fiziksellik denen büyük bir
mozaiğin bir parçasını nasıl meydan getirdiğini anlamaya başlarsınız. Bu, Cennet’in ekidir. Lord
Surea ve Yüce Yaratıcı Gücün diğer uyumlu yüzleri, ruhsal ve fiziksel güzellikte yerler yarattılar;
amaçları bilincin nasıl çalıştığını ve sayısız formlarının nasıl varolduğunu göstermekti. Önemli
parçalar, bağlayıcılığı ve bağımsızlığıdır (bireyselliğidir) ve bunlar size çeşitli şekillerde imiş gibi
gösterilmiştir. Şu anki yaşamınız size aynı sorunlar üzerine başka bir görüş açısı getiriyor ve en
çok istenilen sonuca ulaşmanız için bilgeliğinizi uygulamanızı öğretiyor.
Yaratımla bağlantıda olma ve eşzamanlı olarak Yaratımın birlikte-yaratıcısı olma işlemi özel bir
enerji vasıtası ile çalışır. Siz bu enerjiyi yüzeysel anlamda Sevgi olarak bilirsiniz ve Yaratıcı ilahi
planı onunla meydana getirir. Sevgi, ayrıca Ruhunuzun varolmasına izin verendir. En yüksek
formunda, Sevgi yanar döner renkler alır; biri gümüş, biri altın; birlikte Yaratımın Büyük Mavi
Işığını yaratırlar. Bu Işık, Cenneti ve bütün fizikselliği şekillendirir. Tüm Benliğiniz Cennetin bir
parçasıdır ve Yaratıcının yanardöner gümüşî ve altın renklerine bağlanmıştır. Bunlar Cennetin
sonsuz yönlerine genişlerler ve Cennetin 13 kutsal renk tonlarını meydana getirirler. Her biri bu
Dünya düzleminde bildiğiniz birçok pastel renklerden daha parlaktır. Bu renkler canlıdır ve
mevcut renk spektrumunuzun çok üstünde frekanslarla doludur. Bu çok daha geniş olan
spektrum, Cennette oluşturulmuş ve ionlarca (sayılamayacak kadar çok) yıl önce fizikselliği
yaratan renk tonlarının kaynağıydı. Realiteniz, sevgili varlıklar, bu muhteşem alemin sadece
küçük bir parçasıdır.
Fiziksellik, Cennet gibi, canlıdır. Birleştirilmiş, bilinçli bir varlıktır. Bu varlık -tıpkı sizin gibibirçok sayıda realiteden meydana getirilmiştir ve bu realiteler neredeyse bedeninizin hücreleri
gibi davranırlar. Yine de önemli bölüm bilinçtir. Bilinç, sadece, çözümler üretmek için kullanılan
farkındalık, hafıza ve zekadan daha fazlasıdır. Sadece Yaratıcıya nasıl bağlantılı olduğunuzu
değil, birbiri için işbirlikçi ve özenli olmanın kendine özen göstermek kadar önemli olduğu gerçeği
fark etmede gelişen bir yetidir. Unutmayın, Sevgi bizi yaratan, bizi birbirimize çeken enerjidir.
Onun sayesinde toplumları oluşturduk ve onları nasıl devam ettirebileceğimizi öğrendik.
Birbirinize olan bu bağlantı, dünyanızda şu an olanlarla yakından alakalıdır. Sevginin yarattığını
geri almaya çalışan güçler, son yüzyıllarda size temel bazı dersler öğretmeyi planladılar.
1
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Bunlardan biri yeni teknolojilerin nasıl yıkıcı şekillerde kullanılacağıdır; bir başkası, kitlesel
eğitimin yaygınlaşmasının dünyanızın ‘oynama alanını” nasıl düzleştirmeye başladığıdır.
Eğitim ve karşılıklı tolerans özgürlüğün köşe taşlarıdır, bu da kişisel bağımsızlığı kurmanın
temelidir. Bu iki şart - özgürlük ve kişisel bağımsızlık - galaktik bir toplumu destekleyen iki
temel sütundur. Bütün bu elemanlar, sevgili Gönüller, yüksek derecede kişisel ve kolektif
sorumluluk gerektirir. Böylece, bir toplumdaki bütün kişiler ve gruplar çok önemli ve kıymetli
hale gelir. Özgürlüğü ve bağımsızlığı devam ettirmede kişilerin ve grupların katkıları çok büyük
değer kazanır ve her türlü sorunun çözümünde temeldir. Bu amaçlarda başarılı olmak için, bir
toplum bütün alanlarda varlıklı olmalı ve tüm sorunları eşit şekilde, herkesin hayrına yönelik
çözebilmelidir. Bizim için, Dört Toplumsal Yasanın sağlamış olduğu temel çok önemlidir. Bu Dört
Yasa, ortak sorgumuzda bize yol gösterir ve sonsuz potansiyelimizin en yüksek seviyelerini ifade
etmemize izin vererek toplumumuzu devam ettirmemizi sağlar. Hayatınızın başlıca amacını
yerine getirmenizde destek sağlar.
Uzun zaman önce, Yükselmiş Üstatlar, dünyanızda bir galaktik toplum yaratma planını
yürürlüğe koydular. Bu planın üç noktası şuydu: yeni teknolojilerin yükselmesi; eğitimin
kitlelere yayılması; ve dünyanızın servetini yeniden yapılandırmak için bir gelir (yol-yöntem).
Anunnaki ve onun açgözlü, ego merkezli takipçileri, kesinlikle zararlı olacak bir plan yürütmek
için işbirliğini garantilemek adına bazı “mükafat”lar istediler. Yeni sanayi sistemini ve rekabet
avantajını devam ettirmek için, yeni icatlar ve yenilikçi teknolojiler gerekliydi. Bu, devamında
bilinç-yükseltici teknolojilerin geleceğini garantiliyordu. Bu plan uygulandığında, global olarak
okur-yazar bir toplum istenir oldu, ve [Anunnaki’nin] dünya takipçileri bu gelişmeye izin verdiler
çünkü eğitilmiş bir iş gücü kendi amaçlarına hizmet ediyordu. Sonunda, banka ve finanssal
ihtiyaçları idare edecek bir World Trust (Dünya Tröstü) kuruldu. Bu -en uygun zamandagalaktik toplumunuzun temellerinin atılmasında omurgayı teşkil edecekti.
20. yüzyılınızın son çeyreğinde, en gerekli üç elemanın ikisi mevcuttu. Son ihtiyaç Saint Germain
tarafından yaratılmış olan "World Trust"ta depolanmış büyük serveti yeniden dağıtmaktı. Bu
dünya tröstü, Yirmi-birinci yüzyılınızın başlarında olgunlaşmaya başladı. İki amacı vardı:
birincisi, biriktirilen para, bu engin serveti dünya insanlarına dağıtacak ve
kaynakları
hazırlayarak tüm dünyada bu zenginliğin devamlılığını sağlayacak olan Işıkişçilerine vermek;
ikincisi, bu paralar dünya takipçilerinin 13-bin yıllık-yönetiminin sonunun alameti olacak ve
işbirliği ve tolerans üzerine kurulan yeni bir global toplum yeni norm olacaktı. Cennet tarafından
tanrısal
müdahale
yapmaları
desteklenen
uzay
ailelerinizin
ana
görevi
size
galaktik
toplumunuzun hazırlanmasında rehberlik etmeleri olacaktı.
Artık, bu planın son bölümlerinin ortaya konduğunu görmekteyiz. Nedensiz savaşlar modeli (bir
milletin başka bir milleti çıkarı için işgal etmesi) dünyanızda artık yasa dışı. Global bir savaşkarşıtı hareket var. Bazı milletler sınırları dışına taşma tehdidi taşıyan çatışmaları sonlandırma
yolları arıyor. Aynı zamanda, son global komplocu aşikar olanı görmemezlikten geliyor. Bu, son
yıllarda son komplocu ile onu koltuğundan etmeye kararlı olanlar arasında son bir gizli
2
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
mücadeleye neden oldu. Bu komplocunun alt edilebileceği bir noktadayız. Hızla bolluk içinde
yeni bir realite oluşturmak ve Işık Galaktik Federasyonu ile Dünya Ana’nın insanları arasında
yasal bir ilk teması gerçekleştirmek için şartlar elverişli. Bu an, her geçen gün daha da
yaklaşıyor.
Bahsettiğimiz şey realitenizde gerçekleşecek olan büyük bir değişim. Bu değişim en kısa
zamanda başlamak için programlandı. Tam şu anda, Dünya müttefiklerimiz ve bizler ‘sessiz’ bir
global devrimde son temaslarımızı yapıyoruz. Bu devrim ancak dünya insanları artık yeteri kadar
hazır olduklarını düşündükleri için gerçekleşebilir. Global boyutlarda bir grup Işıkişçisi ortaya
çıkmıştır. Cennet Dünya Ana için yeni bir Altın Çağ dönemi olacağı hükmünü vermiştir. Bu
süreci hızlandırmak için, Can ile madde arasında çok büyük bir bütünleşme geçirmektesiniz,
ayrıca fiziksel bedeninizin birçok enerji merkezini (çakralar) yeniden yapılandırmaktasınız. Bu,
Cennet ve ilahi plana göre zamanı geldiğinde tam bilinçli hale dönüşmenize yardımcı olabilir. Bu
olay uzun, karanlık gecenizi sonlandırıp yeni, parlak bir günün doğuşunu getirebilir. Unutmayın,
sevgili Gönüller, Birlikte, bizler Galip olanlarız!
Bugün, dünyanızda meydana gelmeye başlayan şeylerin ardında iş başında olan güçlere bir göz
attık. Hepsi, Yaratımın nasıl meydana geldiğini içeren çok daha büyük bir resmin parçaları. Bu,
zafere odaklanmış ve adanmış olarak kalma zamanı. Sizler muhteşem ve yeni bir realite meydana
getiren büyük bir Varlıklar ordusuna aitsiniz. Şimdi ayrılıyoruz. Sevgilerimizle, sevgili Varlıklar!
Kalplerinizin Kalbinde bilin ki ebedi Refah ve Cennetin sınırsız Kaynakları kesinlikle sizindir! Ve
Öyle Olsun! Selamat Gajun! Selamat Kasijaram! (Sirius dilinde, anlamı: Bir Olun! Sevgi ve Neşe
ile Kutsanın!)
Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 880151, Pukalani, Maui, HI 96788-0151 U.S.A.
Voicemail: (808) 243-0728 | Fax: (808) 573-2867 | E-mail: [email protected] | Website address: www.paoweb.com
Tercüme
© 2004 Semra Ekmekci
2012 Limitsiz | http://2012.8m.com
e-mail: [email protected]
3
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com

Benzer belgeler

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle Dünya düzleminde bildiğiniz birçok pastel renklerden daha parlaktır. Bu renkler canlıdır ve mevcut renk spektrumunuzun çok üstünde frekanslarla doludur. Bu çok daha geniş olan spektrum, Cennette ol...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Bugün, ilk temasın önlenemez başarısı için neler yaptığımızdan bahsettik. Bu başarıya olan adanmışlığınız ve bu muhteşem zafere odaklanmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Bu operasyon karşıl...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon modifikasyonlar, bu galaksinin en merkezine kadar sıçramış durumdadır. Bu değişimler, bu küçük fizikselliği, büyük bir bilinç değişimine hazırlamaktadır. Bu galaksideki birleşmiş karanlık enerjiler...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon kaldı ancak ilahi amacınıza doğru yolunuzda en zor adımlar bunlar. Unutmayın, Birlikte, Bizler Galip Olanlarız! Bugün, olaylara farklı bir perspektiften baktık. Arzumuz, yaklaşan kaderinizin engell...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon müttefiklerimiz için çetin bir düşman olmaya devam etmekte. Eğer gerçekten çok gerekli olursa biz güçlerini birden ellerinden alan bir seviyede müdahale edebiliriz. Bu görev bir ilk temas olmalı ya...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle Bugün dünyanızda olup bitenlerden daha fazlasını bahsettik. Çok önemli bir savaşın son aşamasında olan melezlerin geçmişleri hakkında kısa bir bilgi verdik. Savaşın sonucu ilahi plana yardım edecek...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Bugün, yeni realitenize tanrısal olarak hazırlandığınız yolların gelişini konuştuk. Son iki yüzyılınızdaki

Detaylı

yeni bir yaratım aşaması gerçekleşmekte

yeni bir yaratım aşaması gerçekleşmekte Yaratımla bağlantıda olma ve eşzamanlı olarak Yaratımın birlikte-yaratıcısı olma işlemi özel bir enerji vasıtası ile çalışır. Siz bu enerjiyi yüzeysel anlamda Sevgi olarak bilirsiniz ve Yaratıcı il...

Detaylı