Otomotiv Sac Kalıbı - Cer Döküm Makina ve Sanayi A.Ş.

Transkript

Otomotiv Sac Kalıbı - Cer Döküm Makina ve Sanayi A.Ş.
1/34
Đçerik
Cer Döküm A.Ş.
Faaliyetleri
Tarihçesi
Ürünleri
Üretim Üniteleri ve Makineleri
Referanslar
2/34
Faaliyetleri
CER Döküm, kuruluşundan bu yana başta otomotiv
sanayi olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında bulunan
firmalara pik, sfero ve çelik dökümden mamül
parçaların model, döküm ve işlemesini yapmaktadır.
3/34
Cer Döküm Organizasyon Şeması
4/34
Tarihçesi
1976:
CER’in kuruluşu. 4.850 m2’lik kapalı alanda
5.000 ton/yıl kapasite ile kurulmuş ve başta otomotiv
sanayi firmaları olmak üzere pik ve sfero dökümden
mamül parçalar üretmiştir.
1989:
1993:
Dış pazarlara açılışı.
Avrupa Birliği Uluslararası Yatırım Ortaklığı
Proje Başvurusunun kabulü.
1997: Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesinde
bulunan 39.035 m2 büyüklüğündeki arsası üzerine
toplamda 16.800 m2’lik kapalı alanı kapsayacak
şekilde planlanan yatırımın 6.400 m2’lik dökümhane
binasının tamamlanması, taşınılması ve faaliyete
geçirilmesi.
5/34
Cer Döküm A.Ş. Fabrika Bina Yerleşimi
6.409 m²’lik dökümhane binamız yapılmış olup, diğer binalar ilerdeki
şartlar doğrultusunda yapılacaktır.
6 / 34
34
Tarihçesi (Devam)
Yeni bina ve yatırımlar sayesinde döküm
kapasitesinin 10.000 ton/yıla çıkarılması; pik
döküm 12 ton/adet, sfero döküm 8 ton/adet,
çelik döküm 5 ton/adet ağırlıktaki parçaların
imal edilmesi.
2002:
Üretim kapasitesini arttırmak için
Hazine Müşteşarlığı’ndan Yatırım Teşvik
Belgesi’nin alınması.
7/34
Tarihçesi (Devam)
Yeni ergitme ocak yatırımları sayesinde döküm
parça ağırlıklarının pik döküm 22 ton/adet, sfero
döküm 15 ton/adet, çelik döküm 10 ton/adet olarak
arttırılması.
2004:
ISO 9002 Kalite Belgesinden ISO
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemine geçilmesi ve
sertifikasının alınması.
Talaşlı imalat için x=5.000, y=2.850, z=1.400mm
ebatında ve maksimum 25 tona kadar parça işleyen
CNC Đşleme Merkezi tezgahının faaliyete geçirilmesi.
8/34
Ürünleri
1976- 1997 döneminde egzost manifoldları, fren disk
ve kampanaları, voland muhafazaları, piston kolları,
sportlar, otomotiv sac kalıpları, ingot kalıpları, curuf
potaları, çeşitli makine gövde ve parçaları
üretilmiştir.
ÜRETĐMLERDEN ÖRNEKLER
Manifoldlar
Kampanalar
Sportlar,Takozlar,
Kayış Kasnakları
Voland Muhafazaları
9/34
Ürünleri (Devam)
1997 yılından günümüze kadar başta otomotiv sac
kalıpları olmak üzere parça ağırlıkları 22 tona varan
ve istenen malzeme cinsine uygun bir çok ürün
üretilmektedir.
ÜRETĐMLERDEN
ÖRNEKLER
Otomotiv Sac Kalıbı
G50CrMo4
1.500 kg
Otomotiv Sac Kalıbı
FGL 215 HB
6.500 kg
Otomotiv Sac Kalıbı
FGS 600 3A
4.200 kg
10/34
Ürünleri (Devam)
ÜRETĐMLERDEN ÖRNEKLER
Elevatör Dişlisi
Gs 52
800 kg
Rüzgar Santrali
Dişli Kutusu
EN-GJL 300
2.350 kg
Đngot Kalıbı
GG 20 (Özel)
5.000 kg
Kireç Değirmen Gövdesi
GG 25
5.500 kg
11/34
ÜRETĐMLERDEN
ÖRNEKLER
Mineral
Değirmeni Yıldız
Parçası
Gs 52.1
1.350 kg
CNC Torna Gövdesi
CNC Torna Gövdesi
EN-JL 1040
EN-JL 1040
1.200 kg
980 kg
12/34
ÜRETĐMLERDEN ÖRNEKLER
Torna Tezgahı
Tezgahı Gövdesi
Torna Tezgahı
Tezgahı Gövdesi
GG 25
GG 25
3.000 kg
2.000 kg
13/34
Üretim Üniteleri ve Makineleri
CER bünyesinde yer alan beş ana ünite
bulunmaktadır;
1.
2.
3.
4.
5.
Metod-Teknik Büro,
Model Đmalat,
Döküm Üretim,
Talaşlı Đmalat,
Laboratuar.
14/34
Metod-Teknik Büro
Đmalatı yapılacak parçalar için öncelikle dizayn ve teknik
dosya hazırlanması ile simülasyon çalışmalarının yaptırılması,
metod-teknik büromuz tarafından yürütülmektedir.
3D çizimler için Catia V5 Cad-Cam yazılımı, döküm
çalışmaları için de Magmasoft yazılımları kullanılmaktadır.
15/34
Model Đmalat
Full-Mould tekniğine uygun olarak strafor
malzemeden ve ayrıca ahşap, metal, vb.
malzemelerle model imalatı imkanları
mevcuttur.
Strafor Model
Modelhaneden Bir Görünüm
Ahşap Model
16/34
Strafor modeller, 3 eksen CNC işleme tezgahında
işlenmektedir.
17/34
Tezgahta işlenebilen maksimum model ebatları
X=5000 Y=3000 Z=1500 mm.
18/34
Döküm Üretim
Döküm üretim bölümü, 5 alt-üretim
ünitesinden oluşmaktadır;
1)
2)
3)
4)
5)
Reçineli Kum Hazırlama ve Kalıplama Ünitesi
Ergitme Ünitesi
Dökme ve Kalıp Bozma Ünitesi
Temizleme Ünitesi
Isıl Đşlem Ünitesi
19/34
1) Reçineli Kum Hazırlama ve
Kalıplama Ünitesi
Mevcut sistem, üretimin durumu icabı elle kalıplama
sistemi olup tek parça olarak 22 tona kadar parçalar
kalıplanmaktadır.
Kum Reklamasyon Ünitesinden
Bir Görünüm
Reçineli Kum Kalıplama Đşleminden
Bir Görünüm
20/34
Fabrikamızda 2 ayrı Kalıplama Holü vardır. 1.Hol kalıplama
bölümünde 22 ton/adet ağırlığa kadar olan büyük parçalar,
2.Hol kalıplama bölümünde 4 ton/adet ağırlığa kadar olan
küçük parçaların kalıplaması yapılmaktadır.
21/34
1.Hol Kalıplama Mikseri
20 ton/saat
2.Hol Kalıplama Mikseri
10 ton/saat
Kalıplama Đmalatından
Bir Görünüm
22/34
Reçineli Kum Hazırlama ve Kalıplama
Ünitesi Makineleri
Miktar
Cins
1 Adet
Komple Reçineli Kum Yenileme
(Hazırlama) Tesisi (9 ton/saat)
Kontinü Mikser (20 ton/saat)
Kontinü Mikser (10 ton/saat)
1 Adet
1 Adet
4 Adet
Vinç
23/34
2) Ergitme Ünitesi
Tek parça olarak; gri dökümlerde 22 ton, sfero
dökümlerde 15 ton, çelik dökümlerde ise 10 ton
dökülebilmektedir. Aylık tek vardiya ergitme kapasitesi
720 tondur.
Ergitme Ünitesinden Görünümler
24/34
Ergitme Ünitesi Makineleri
Miktar
Cins
2 Adet
JUNKER Đndüksiyon Ocağı (5.000 Kg)
1 Adet
BBC Đndüksiyon Ocağı (4.000 Kg)
1 Adet
JUNKER Đndüksiyon Ocağı Çift Potalı
(1000 Kg ve 2.000 Kg)
25/34
3) Dökme ve Kalıp Bozma Ünitesi
Ergitme ünitesinde hazırlanan malzeme, hazır kalıplara
dökülerek, bekletilir. Bekleme süresi dolan kalıplar
açılır.
Dökme Đşleminden Bir Görünüm
Kalıp Bozma Đşleminden Bir
Görünüm
26/34
4) Temizleme Ünitesi
Çapak Temizleme
Đşleminden Bir Görünüm
Kumlama Đşleminden Bir Görünüm
27/34
Temizleme Ünitesi Makineleri
Miktar
Cins
2 Adet
Temizleme Kabini
2 Adet
Vinç
28/34
5) Isıl Đşlem Ünitesi
22 tona kadar olan parçalarda en fazla 1100°C ye
kadar çeşitli ısıl işlemlerin yapılabildiği Tav Fırını
bulunmaktadır.
Tav Fırınından Bir Görünüm
29/34
Talaşlı Đmalat
Talaşlı imalat için x=5.000, y=2.850, z=1.400 mm
ebatında ve maksimum 25 tona kadar parça işleyen
CNC Đşleme Merkezi tezgahı bulunmaktadır.
30/34
Laboratuar
Firmamız bünyesinde bulunan laboratuarda,
malzemelerin kimyasal ve mekanik analizleri ile kum
analizleri yapılmaktadır.
31/34
Laboratuarlar Ünitesi Cihazları
Miktar
Cins
1 Adet
Spektrometre (Wass Foundry-Master
2005)
Sertlik Ölçme Cihazı (Ernst)
Mikroskop (Metal)
Komple Kum Laboratuar Cihazları
1 Adet
1 Adet
1 Set
* Diğer analizler KOSGEB ve diğer özel sertifikalı firmalara
yaptırılmaktadır.
32/34
Referanslar
Yıldız Kalıp San.
ve Tic. A.Ş.
Ford Otosan Otomotiv
Sanayi A.Ş
FĐAT-Tofaş Türk
Otomobil Fabrikası A.Ş.
OYAK-Renault Otomobil
Fabrikası A.Ş.
Toyota Otomotiv
Sanayi Türkiye A.Ş.
M.K.E. Ağır Silah ve
Çelik Fabrikası
TAI Tusaş Havacılık ve
Uzay San. A.Ş.
Asil Çelik San. ve
Tic. A.Ş.
Form2000 Kalıp
San. ve Tic. A.Ş.
Coşkunöz Metal Form
Makina End. Ve Tic. A.Ş.
Fontana Pietro Kalıp
33/34
Referanslar (Devam)
Liebherr-Werk
Bischofshofen GmbH
S.C. Automobile
Beyçelik Gestamp
Dacia S.A
Kalıp A.Ş.
Loire Etude
Romanie
Sarıgözoğlu Hidrolik
Makine Kalıp A.Ş.
Magna Cosma
International
Autolaunch Ltd.
Dostel Makine
Sanayi A.Ş.
Emo Orodjarna D.O.O
34/34

Benzer belgeler

Hassas Döküm Teknolojisi

Hassas Döküm Teknolojisi döküm alaşımına bağlı olarak ölçüsel sapmaların toplamıdır. Ölçülerin tekrarlanabilirliği, ayrıca parça formuna, kütlesine ve boyutlarına bağlıdır. Yandaki tolerans tablosunda da görüldüğü üzere, H...

Detaylı