1. ÖZGEÇMİŞ 1.1 Adı Soyadı: Ensar Gül 1.2 Doğum Yeri ve Tarihi

Transkript

1. ÖZGEÇMİŞ 1.1 Adı Soyadı: Ensar Gül 1.2 Doğum Yeri ve Tarihi
1. ÖZGEÇMİŞ
1.1 Adı Soyadı: Ensar Gül
1.2 Doğum Yeri ve Tarihi: Şavşat, Artvin, 17­11­1960
1.3 Öğrenimi
1.3.1 Lisans Öğrenimi: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği, 1982
1.3.2 Yüksek Lisans Öğrenimi: Loughborough University of Technology, İngiltere, Electronics Engineering,(Power Electronics), 1985
1.3.2 Doktora Öğrenimi: University of Sussex, İngiltere, School of Engineering, Electrical, Electronics,Computer Engineering Subject Group
1.4 Doçentlik Bilim Dalı ve Doçentlik Ünvanını Alış Tarihi: Bilgisayar Yazılımı, 5­10­1993
Profesörlük atanma tarihi: 8 Temmuz 2009, Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
1. 5 Çalıştığı Kurumlar
Marmara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 05/2016 – günümüze
Türksat A.Ş., 04/2014­ 04/2016 Genel Müdür ve YK Başkanı
Türksat haberleşme uyduları operatörü, kablo tv operatörü ve bilişim projeleri geliştiren bir şirket. İki yıl içinde ciro 580 milyon TL'den 845 milyon TL'ye çıkarılmış ve şirket kurulduğu 2004
yılından beri en yüksek ciro, kar ve FAVÖK rakamlarına ulaşmıştır.
Marmara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 07/2009 – 04/2014, Profesör (Ekim 2009
dan itibaren bölüm başkanı)
Verdiğim dersler:
Lisans: Internet Programming
Yüksek Lisans ve doktora:
Software Processes
Object Oriented Design and Programming
Advanced Internet Services
Multitek Arge 11/2003 – 07/2009 Genel Müdür, Multitek Arge, Multitek Firmasi için yeni nesil, VOIP ve TDM teknolojilerini aynı anda barındıran
hibrid telefon santrallarının donanım ve yazılım tasarımı ve geliştirmesini yapan bir ar­ge firmasıdır.
Oksijen Teknoloji Gelistirme, Istanbul, 07/2002­11/2003
Yazılım Baş Mimarı (Chief Software Architect )
Page 1 of Ensar Gul's CV
Oksijen başta Telsim olmak üzere cep telefonu operatörleri için ön ödemeli sistemler, kısa mesaj sunucuları, çoklu ortam (multi­media ) sunucuları, servis platformları tasarlamış ve geliştirmiştir.
Alcatel Bell, Antwerpen, Belçika Corporate Research Center, Services Research Group(Myriad Project) 11/01­07/02, Senior SW Research Engineer
Carrier Internet Division (CID) 03/01­11/01
Senior SW Architect and Programmer
Corporate Research Center, Software Strategy Group
10/00­02/01, Senior SW Research Engineer
Switching and Routing Div, R&D, Software Architecture Dept, Next Generation Network Group, 11/99­ 10/00,
Alcatel Teletaş, İstanbul, 10/98­ 11/99, Uzman Yazılım Tasarım Mühendisi (Senior Software Design Engineer) Yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders verdiğim üniversiteler:
Marmara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2008­
Yüksek Lisans Dersi: Nesneye Dayalı Programlama(Object Oriented Programming)
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2005­2007
Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri: Dağıtılmış Nesneler ile Programlama(Programming with Distributed Objects), Yazılım Tasarımı Yöntemleri (Software Design Patterns)
Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2004
Yüksek Lisans Dersi: Advanced Software Engineering
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2003­2004
Yüksek Lisans ve Doktora Dersi: Bilgisayar Mühendisliğinde İleri Konular( Advanced Topics in Computer Science ­Programming with Distributed Objects)
Marmara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1998­1999
Yüksek Lisans Dersi: Nesneye Dayalı Programlama(Object Oriented Programming)
Marmara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 6/95­10/98, Doçent Verdiğim dersler:
Lisans: Computer Programming in C, Object Oriented Software Construction(using Java),
Assembler Programming, Microprocessors, Computer Architecture Yüksek Lisans:
Object Oriented Languages, Page 2 of Ensar Gul's CV
Parallel Processing and Multi­Processors, Advanced Computer Architecture, Fuzzy Systems
Uludağ Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bursa, 10/93­06/95 Doçent
10/91­10/93 Yard. Doçent
Verdiğim dersler:
Lisans: C ile Programlama
C++ ile Nesneye Dayalı Programlama
Veri Yapılarına Giriş
Mantık Devreleri
Devreler Kuramı I
Yüksek Lisans:
Çoklu İşlemciler ve Paralel Bigi İşleme (Parallel Processing and Multi­Processors)
İleri Süzgeç Tasarımı (Optimal Filtering)
Paralel Programlama (Concurrent Programming)
University of Sussex, Brighton, UK 10/89­12/90, Research Fellow (post doktora çalışması)
University of Sussex, Brigton, UK ,
10/85­10/89,
Doktora yaparken laboratuvar asistanlığı yaptığım dersler:
Computer Programming, Microprocessors Linear Engineering Systems Gazi Universitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, 2/83­9/83,
Araştırma görevlisi 1.6 Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları
ACM (Association of Computing Machinery, Senior Member)
IEEE (eskiden üyeydim, şu anda değilim)
EMO (Elektrik Mühendisleri Odası, eskiden üyeydim, şu anda değilim)
1.7 Aldığı Burslar
MEB, Yurtdışı Yüksek Lisans ve Doktora bursu, İngiltere, 1984­1989
Hacı Ömer Sabancı Vakfı bursu, 1977­1982
Ankara Fen Lisesi , 1974­1977
1. 8 Aldığı Ödüller Marmara Üniversitesi Üstün Başarı Ödülü, 1996
1.9 Lisans ve Lisansüstü eğitimde verdiği dersler
(1.5 Çalıştığım kurumları yazarken, bu kurumlarda verdiğim dersleri de yazdım)
Page 3 of Ensar Gul's CV
1.10 Eğitim­Öğretim faaliyetlerine katkıları
Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Marmara Üniversitesi, Internet Merkezi Sorumlusu, 1997­1998
1.12 Danışmanlıklar
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, 1993­1997
LCWaikiki, (Yazılım Süreçleri), 04/2013­04/2014
1.13 Diğer
ÖSYM Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2010­ Eylül 2012 ÖSYM ölçme, değerlendirme, soru havuzu programlarının yeniden yazılması için ekip kurmuş ve bu yazılımların geliştirilmesine öncülük etmiştir.
TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi, Eylül 2011­ Eylül 2014
TÜBİTAK Ulakbim Yönetim Kurulu Üyesi , 6 Ekim 2012­ 28 Ağustos 2014
2. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
2.1 Yüksek Lisans Tezi:
Hardware/Software Development of A Microcontroller for A.C. Motor Control, Mikroişlemci Uygulamaları, Assoc. Prof. E. S. Tez
2.2 Doktora Tezi: An Investigation the use of Transputers in Target Tracking, Paralel Bilgi İşleme, Prof. D. P. Atherton, 1989
Puan
1. Bilimsel Makaleler 138p
1 Birincil İndeksler
a­ SCI ­ Expanded Science Citation Index, b­ SSCI ­ Social Science Citation Index,c­ AHCI ­ Arts and Humanities Citation Index
'Application of Fuzzy Control to Fed­Batch Yeast Fermentation', N. Besli, E. Gul and M. Turker, Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 1997, pp. 207­216 SCI atıf sayısı: 3 18 'Design and Simulation of a Fuzzy Controller for Fed­Batch Yeast Fermentation', N. Besli, M. Turker and E. Gul, Bioprocess Engineering, Vol. 13, 1995, pp 141­148. SCI atıf sayısı: 16
18
Page 4 of Ensar Gul's CV
'On the Track Similarity Test in Track Splitting Algorithm', E. Gul, IEEE Transactions on Electronics and Aerospace Systems, Vol. 30, No: 2, April 1994, pp 604­606. SCI atıf sayısı: 5
48
'Tracking Multiple Targets Using Parallel Processing', D. P. Atherton, E. Gul, A. Kountzeris ve M. Kharbouch, IEE Proceedings, Vol. 137, Pt. D, No. 4, July 1990, pp 225­234. SCI atıf sayısı: 5
12
'Transputer Implementation for Multiple Target Tracking', E. Gul and D. P. Atherton, Microprocessors and Microsystems, April 1989, pp 188­194. SCI atıf sayısı: 4
24
3. İkincil İndeksler (SCI, SSCI ve AHCI dışı) 18p
'Digital Audio Watermarking Techniques for the security of VOIP Communications` Fusun C. Er and Ensar Gul, Journal of Information Assurance and Security, Vol. 7, issue 2, 2012, pp 147­155. 16 Sorumlu Yazar olma
Uluslararası (makale sayısı x 15) 45p
18
3x15=45
23 Uluslararası Kongre (Sempozyum) Bildirileri ) Tam Metin Bildiri 256p 'Neural Network­Based Approaches for Predicting Query Response Times' Elif E. (24/2 +6=
Yusufoglu, Murat Ayyıldız, Ensar Gul, 2014 International Conference on Data Science 18) and Advanced Analytics (DSAA), Shanghai, China, 30 October­ 1 November 2014. 'Concurrent Multi­path Data Transfer Using Modified SCTP` Murat Akzeybek and (24/2 +6=
Ensar Gul, IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite 18) (COMNETSAT 2013), Yogyakarta, Indonesia, 3­5 December 2013. 'Comparison of Digital Audio Watermarking Techniques for the security of VOIP Communications` Fusun Citak Er and Ensar Gul, 7th International Conference on Information Assurance and Security,Malaka, Malaysia, 5­8 December 2011 (24/2 +6=
18) 'A Fuzzy System Model for Task Implementation in Extreme Programming Process', E. 24+6=30
Gul, Third International Conference on Software, Services and Semantic Technologies,
S3T 2011,Burgas, Bulgaria, 1­3 September 2011, Advances in Intelligent and Soft Computing, 2011, Volume 101/2011, pp 111­117. Kalman Gain Calculations with a Neural Network', E. Gul, International Conference on 24+6=30
Neural Networks and Artificial Intelligence (ICNNAI­2010) , Brest, Belarus, June 2010. "Using XP in Telecommunication Software Development", E. Gul, T. Sekerci, Aziz C. (24/4 +6=
Yuceturk, U. Yildirim, ICSEA The Third International Conference on Software 12) Engineering Advances, 26­31 October 2008, Malta, pp 258­263. 'SIP Based Multimedia Systems', E. Gul, G. Willekens, T. Batsele, R. Selderslaghs , N. ((24/6)+6
Quartier, F.Hoste, Multimedia Application Conference (MTAC), University of =10) California, Irvine, USA, November 2001. Page 5 of Ensar Gul's CV
'OO Based Development of a Multi Media Application Server Prototype', E. Gul, G. ((24/6)+6
Willekens, F.Hoste, T. Batsele, R. Selderslaghs, N. Quartier, Advances in Signal =10) Processing and Computer Technologies, pp. 278­283, Proceedings of 5th WSES Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Girit, Yunanistan, 2001. 'SARM­Computerized Security Architecture Reference Model for C31 Systems', E. ((24/4)+6
Gul, E. Oztemel, A. Daloglu and F. Ince, Protecting Nato Information Systems In The =12) 21st Century, pp­19­1,19­6, Washington DC,USA, 1999. 'MIGLINUX A Distributed Computing Environment Supporting Checkpointing and Migration of Linux Processes', M. C. Koksal, E. Gul, ISCIS XIV, pp. 966­974 , October 1999,, Kuşadası, Türkiye. (bildiriyi sundum, yönettiğim yüksek lisans tezinden çıkan yayın)
((24/2)+6
=18) 'A Feature Extraction Algorithm: Transition Scanning in Multiple Axis', S. Ersozlu, E. ((24/2)+6
Gul, ISCIS XIV, pp. 517­522 , October 1999, Kuşadası, Türkiye. (bildiriyi sundum, =18) yönettiğim yüksek lisans tezinden çıkan yayın)
'A Mathematical Model for Multiprocessor Implementation of an Algorithm', E. Gul, (24+6 = ISCIS XI, Proceedings of 11th Int. Symp. On Computer and Information Sciences, 30) pp.437­443 ,November 1996, , Antalya, Türkiye. 'Comparison of EKF and a Fuzzy Filter for Tracking a Maneuvering Target', M. Ruscuk and E. Gul, Third International Conference on Automation, Robotics and Computer Vision , pp. 1873­1877, Singapore, 1994. (yönettiğim yüksek lisans tezinden çıkan yayın)
(24/2=12)
'Applications of AI Tools to Target Tracking', E. Gul and D. P. Atherton, 10th Anniversary Symposium, Dept. of Aeronautical Engineering, Middle East Technical University, pp­437­444, June 1992, Ankara, Türkiye . ((24/2) +6
= 18)
'Target Tracking Using Transputers as Parallel Processors', D. P. Atherton, D. M. A. Hussain and E. Gul, 9. IFAC Syposium Series 1992, 1031­1036. (24/3 = 8)
25 Ulusal Kongre(Sempozyum) Etkinlikleri Tam Metin Bildiri 102p "Servis Tabanlı Kurumsal Yazılım Geliştirilmesinde XP Kullanımı ve Eleştirisi", (24/2=12)
Ensar GÜL, Ünal YILDIRIM, 2. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, pp. 323­
330, ODTÜ, Ankara, 2005 ‘Telekomünikasyon Yazılımlarının Geliştirilmesinde XP Yaklaşımı’, T.Şekerci, A. Yücetürk, E. Gül, 1. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, pp. 221­226, Ege Üniversitesi, İzmir, 23­25 Ekim 2003. (24/3=8)
“Yazıyı Sese Çevirim”(“Converting text to speech”), Erkan Durmus, Ensar Gül, 6. Ulusal Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı(SIU) pp 230­236, Kızılcahamam, Ankara, 28­30 Mayıs 1998.
(24/2=12)
'Hedef İzleme Algoritmaları`, Ensar Gül, Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Sempozyumu, pp. 1329­1334, Haziran 1997, Ankara. "Boyali Metalik Yüzeylerin Kalite Kontrolü için Parallel Sistem Tasarımı ", E. Gül, M. Sitti, A. Erçil and B. Özüyilmaz, 3. Ulusal Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı(SIU), pp.141­146, Nisan 1995, Kapodokya, Türkiye. Page 6 of Ensar Gul's CV
24
(24/4=6)
'Maya Fermentasyonunda Bulanık Denetim", N. Besli, M. Türker and E. Gül, H. (24/4=6)
Başulaş, 2. Endüstriyel Otomasyon'95 Sempozyumu,pp.323­334, Mart 1995, İstanbul. 'Hedef Görüntülerinden Konum ve Hiz Bilgilerinin Elde Edilmesi ', E. Gül, A. Orun , A. Tezer, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı, pp.191­196 , Nisan, 1994, İstanbul.
(24/3=8) 'RIG­VIS1 Robot Görme Sistem Geliştirimi`, A. Orun, E. Gul, M. Ertugrul , A. Denker, Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı,209­216,, Nisan, 1994, İstanbul. (24/4=6)
"Clustering Algorithm for Transputer Implementation of a Target Tracker' E. Gul, M. (24/3=8) Kharbouch and D. P. Atherton, IEE Colloquium on 'Transputer Applications', November 1989, London, UK.
.'Some Preliminary Investigations in Target Tracking Using Transputers', E. Gul and D. (24/2=12)
P. Atherton, IEE Colloquium on 'Recent Advances in Parallel Processing for Control', July 1988, Bangor, U.K. "Use of UNIX Control Element in S12 Digital Exchange,’ Zeren, M., Gul, E., Open Systems Forum,1999, İstanbul. (not: bildiriler hakemlere gönderilmediği, sadece düzenleme kurulu karar verdiği için puanlamaya dahil etmedim. Dosyamda sadece sempozyum programı mevcut.) ­­
‘Nesne Tabanlı Yazılım Tasarımı ve Telekomünikasyonda Örnek bir Uygulaması, E. Gül, Arge­Fuarı, 1999, İstanbul.(not: bildiriler hakemlere gönderilmediği, sadece düzenleme kurulu karar verdiği için puanlamaya dahil etmedim)
­­
'Mikroişlemci ve Bilgisayar Mimarilerindeki Gelişmeler", Bilişim 96, Eylül, 1996, İstanbul.(not: bildiriler hakemlere gönderilmediği, sadece düzenleme kurulu karar verdiği için puanlamaya dahil etmedim.)
­­
26 Ulusal Kongre (sempozyum) özet bildiri ve poster 2p 1. "Internet Telefonu için Ilave Servislerin Tasarımı", ,E. Gul, G. Willekens, F.Hoste, T. Batsele, R. Selderslaghs, N. Quartier, 9. Ulusal Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı(SIU) Magosa, KKTC, 2001
(12/6=2)
27 Akademik Organizasyon (Kongre, sempozyum)
a.2) Uluslararası Program Kurulu Üyesi 180p
ICSEA 2009, The Fourth International Conference on Software Engineering Advances
, September 20­25, 2009 ­ Porto, Portugal 20
ICSEA 2010, The Fifth International Conference on Software Engineering Advances , August 22­27, 2010 – Nice France
20
2nd Malaysian Joint Conference on AI (MJCAI2010), July 26­30, 2010, Kuching, Sarawak, Malaysia
20
ICSEA 2011, The Sixth International Conference on Software Engineering Advances , Octoberr 23­29, 2011 – Barcelona, Spain
20
ICSEA 2012, The Seveth International Conference on Software Engineering Advances, November 18­23, 2012 ­ Lisbon, Portugal
20
th
9 International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO 2012), Ankara, Turkey
20
Page 7 of Ensar Gul's CV
ICSEA 2013, The Eighth International Conference on Software Engineering Advances
, October 27 ­ November 1, 2013 ­ Venice, Italy
20
ICSEA 2014, The Ninth International Conference on Software Engineering Advances , October 12 ­ 16, 2014 ­ Nice, France 20
27 Ulusal Kongre (Sempozyum) Organizasyonu
b) Program Kurulu Üyesi 12p
SIU 96, 4. Ulusal Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı(SIU) Kemer,Antalya, 5­6
Nisan 1996
4
SIU 95, 3. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Kapadokya, Nevşehir, 26­28 Nisan 1995,
4
ELECO 2010 Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyomu, 2­5 Aralık 2010
4
34. Proje Yöneticiliği
34.c) TUBİTAK 6p
1. Multi­IPX, Tübitak Teydeb destekli proje, Multitek Arge, 2006­2007
30/5=6
36. a.) Uluslararası Projeler proje katılımcılığı(tamamlanmış) 8p
1. RTP6.6 Security Arhitecture of the Reference Model, 1999
30/4=8
36 .a) Ulusal Proje Katılımcılığı (tamamlanmış) Tubitak 3p
ADSL Modem ve Comm­box Tübitak Teydeb destekli proje, Multitek Arge 2005
15/5=3
36 .a) Ulusal Proje Katılımcılığı (tamamlanmış) Kurumsal 6p
Yapay Görme ile Gerçek Zamanlı Doku Kalite Kontrolü, Tübitak MAM 1994
10/3=3
Robot Görmesi­Nesne Tanıma Tübitak MAM 1994
10/3=3
36.d ) Ulusal Proje Katılımcılığı (tamamlanmış) DPT benzeri 5p
An Expert System for Target Tracking, Final report on UK Ministry of Defence Contract No. 2120/059XR/AW,D. P. Atherton, E. Gul, M. Kharbouch, D. M. Akbar Hussain: University of Sussex, School of Engineering and Applied Sciences UK, Feb. 1991
20/4=5
42.a) Uluslararası Bilimsel Dergilerde Hakemlik 130p
Electronics Letters, "Target motion modeling using target oriented coordinates", 2000
10
Electronics Letters,"Multiple target tracking using a constrained MAP data association", 1998
10
Electronics Letters, "Modified Moose estimator for tracking highly maneuvering targets", 1997
10
Page 8 of Ensar Gul's CV
IEE Proceedings, Radar, Sonar and Navigation, "Adaptive Nonlinear Algorithms for Radar Tracking with Roll Angle Measurements of Maneuvering Targets, 1994
10
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences,”Parallelization Programming Techniques:Benefits And Drawbacks”,2010
10
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences,”Development of System Supervision and Control Software for a Micromanipulation System”,2010
10
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, ”Lightweight wireless
protocol based on IEEE 802.11 for delay sensitive telerobotic systems”,2011
10
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, “Impact of Small­
World topology on the performance of a feed­forward artificial neural network based on two different real­life problems”,2012
10
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, “Evaluation and Classifying Software Architecture Styles Due to Quality Attributes”, 2011 Editor
10
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences,”Application of an automated topological analysis framework to
enhancement of Multiple Routing Configurations”,2014 Editor 10
International Journal on Advances in Software, “Ad hoc Iteration and Re­execution of Activities in Workflows”, 2012
10
International Journal on Advances in Software, ”Enhancing the Performance of J2EE Applications through Entity Consolidation Design Pattern”,2013
10
International Journal on Advances in Software, “CommJ: An Extension to AspectJ for Improving the Reuse and Maintability of Communication­related Crosscutting Concerns”, 2016
10
32.a) Verdiği Dersler 88p
Object Oriented Design and Programming, 3 saat Marmara Üniversitesi, Bilg. Müh, 2009­2016 her yıl 4
Software Processes, 3 saat Marmara Üniversitesi, Bilg. Müh, 2009­2014 her yıl 4
Advanced Internet Services, 3 saat Marmara Üniversitesi, Bilg. Müh, 2011­2016 her yıl 1 yarıyıl
4
Nesneye Dayalı Programlama(Object Oriented Programming), 3 saat Marmara Üniversitesi, Bilg. Müh, 2008 1.yarıyıl
4
Dağtılmiş Nesneler ile Programlama(Programming with Distributed Objects), 3 saat , GYTE 2005­2007 1.yarıyıl
4
Yazılım Tasarımı Yöntemleri (Software Design Patterns), 3 saat, GYTE 2005­2007 2.yarıyıl
4
Advanced Software Engineering, 3 saat, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2004, 2. yarıyıl 4
Bilgisayar Mühendisliğinde İleri Konular( Advanced Topics in Computer Science 4
Page 9 of Ensar Gul's CV
­Programming with Distributed Objects), 3 saat, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2003 2. yarıyıl, 2004 1.yarıyıl
Object Oriented Languages, 3 saat Marmara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1998 1.yarıyıl
4
7. Marmara Üniversitesi 1995­1998
Y. Lisans dersleri haftalık 3 saat
Object Oriented Languages, Parallel Processing and Multi­Processors, Advanced Computer Architecture, Fuzzy Systems
Lisans dersleri:
Computer Programming in C, Object Oriented Software Construction(using Java),
Assembler Programming, Microprocessors, Computer Architecture 36
8. Uludağ Üniversitesi 1991­1995
Y. Lisans dersleri haftalık 3 saat
Çoklu İşlemciler ve Paralel Bigi İşleme (Parallel Processing and Multi­
Processors)
İleri Süzgeç Tasarımı (Optimal Filtering)
Paralel Programlama (Concurrent Programming)
Lisans dersleri:
C ile Programlama
C++ ile Nesneye Dayalı Programlama
Veri Yapılarına Giriş
Mantık Devreleri
Devreler Kuramı I
16
49 a.1)Lisanüstü Tez Yönetimi (tamamlanmış) 160p
1. Murat Akzeybek, Load Balancing on Concurrent Multipath Transfer with SCTP, Marmara University, 2013 20
2. Elif Ezgi Yusufoglu (jointly supervised with Dr. Murat Ayyildiz), Estimation of Database Query Time before Execution in a Database Management System, Marmara University, 2012 20
2. Fusun C. Er, Comparison of Digital Audio Watermarking Techniques for the security of VOIP Communications, Marmara University, 2011 20
4. Sertac Ersözlü, Symbol Matching and Character Recognition, Marmara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
20
5. Çağrı Köksal, Global Scheduling and Dynamic LOad Balancing in Loosely Coupled Distributed System, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
20
6. Fatih İbrahim Cirit, IBM PC için Veri İşlem ve Kontrol Sistemi, Uludağ 20
Page 10 of Ensar Gul's CV
Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
7. Nurettin Beşli, Fuzzy(Bulanık) Kontrol Sistemlerinin Tasarımı, Uludağ Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
20
8. Mesut Rusçuk, Bulanık (Fuzzy) Filtre Tasarımı ve Genişletilmiş(Extended) Kalman Filtre ile Karşılaştırılması, Uludağ Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
20
49 c.2) Tez juri Üyeliği doktora 4p
Nesneye Dayali Yazilimlarda Tasarim Düzeyİnde Klonlarin Belirlenmesi
Umut Tekin ITU, 2014
4
47 Atıflar 90p
a.) Uluslararası Bilimsel Dergilerde (kendine atıf hariç ) 1. SCI de taranan dergilerde toplam 16 atıf
(((3/3) + (9/3) + 5+ (5/4)+(4/2))*40)/6=81.6 81
b) Uluslararasi Dergilerde Kendine Atıflar 1. SCI de taranan dergilerde toplam 7 atıf
((7/3)*25)/6=9.7 Toplam
Page 11 of Ensar Gul's CV
9

Benzer belgeler

1.Grup

1.Grup AHMET CİVAN MERT MUSTAFA ALPER BARIŞ İLYAS NİLÜFER REZAK KEMAL EREN ONUR MUHAMMET SALİH SELÇUK HARUN GAMZE OKAN SEFA HİLAL DİLARA SEDAT ZÜLFÜ RAMAZAN MEHMET AKİF RIDVAN BÜŞRA ERAY ABDULLAH KENAN YA...

Detaylı

Sıra No TC Kimlik No Adı Soyadı Yazılı Puanı 1. GRUP SİYASAL

Sıra No TC Kimlik No Adı Soyadı Yazılı Puanı 1. GRUP SİYASAL 1. GRUP SİYASAL BİLGİLER, İKTİSAT, İŞLETME, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNLARINDAN SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ Sıra No TC Kimlik No

Detaylı

CV - Department of Computer Engineering

CV - Department of Computer Engineering Transdisciplinary Conference on Integrated Systems, Design and Process Science (IDPT 08), June 1-6, 2008, Taichung, Taiwan, E. K. Akbıyık, S. Suloglu, C. Togay, A. H. Dogru. 52. Fault Avoidance for...

Detaylı