Bulaşık Yıkama Sistemi

Transkript

Bulaşık Yıkama Sistemi
Bulaşık
Yıkama
Sistemi
Cambro, fazladan
işlem olmaksızın, bulaşıkları
yıkama, saklama, taşıma
ve temizleme için tam
bir ürün serisi
sunmaktadır
Camrack® Bulaşık Yıkama Sistemi
Camrack 4’ü 1 arada Bulaşık Yıkama Sistemi
• Etkili Yıkama
• İdeal Hijyenik Saklama
• Stok Kontrolü
• Güvenli ve Hijyenik Taşıma
Camrack Bulaşık Yıkama Sistemi
Cambro®, cam eşyaların tek çok amaçlı ünitede
yıkandığı, saklandığı, tanımlandığı ve taşındığı
4’ü 1 arada sistem sağlar. Bu çok amaçlı ünite,
Camdolly® taşıyıcıyı, Camrack bölmeli basketlerini
ve Camrack basket kapağını içerir.
ETKILI YIKAMA
2
3
1
HIJYENIK SAKLAMA
4
1
STOK KONTROLÜ
Kapalı Dış Duvarlı
Bölmeli Basket
2
Kapak
GÜVENLI, HIJYENIK
TAŞIMA
3
4
Renk Kodlama
ve Etiketleme
Tekerlekli Taşıyıcı
Etkili
Yıkama Sistemi
Güvenli
ve Kullanımı
Kolay
Sistem
Cambro Camrack sistemi, tüm hassas
ve değerli kadehlerinizi ve bardaklarınızı
korur ve tekrar yıkamaya gerek kalmadan
bir sonraki kullanıma kadar temiz tutar.
Maliyet
Etkili
Sistem
Hijyenik
Saklama ve Taşıma
Sistemi
Etkili Yıkama Sistemi
Yenilikçi Tasarım
Cambro’nun kapalı dış duvar sistemi, ideal temizlik,
basketin içinde su ve kimyasal tutma ve atığı azaltmayı
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Cambro’nun açık iç
bölmeleri, benzersiz temizlik, hızlı ve tamamen kuruma
sağlamak için su ve temizlik çözeltilerinin tümüyle
devirdaim yapmasını mümkün kılar.
Nitelik:
Ticari bulaşık makinelerindeki
su yukarıdan ve aşağıdan
girer. Cambro’nun
Camrack’leri suyun ve
kimyasalların alanlar
arasından kolayca geçmesini
ve içindeki her şeyin etkili bir
şekilde yıkanmasını sağlayan
açık iç bölmelere sahiptir.
Açık dış duvar tasarımı, camın yeniden yıkanmasına neden
olarak genel çalışma masraflarını arttırır. Bu, su, kimyasal,
yardımcı maddeler, işçilik veya streç film tüketimini arttırır.
Kapalı Dış Duvar Sistemleri
üstün temizlik, suyu ve kimyasalları
baskette tutma ve atığı azaltmayı
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Açık İç Bölmeler
Suyun ve temizleme çözeltilerinin tümüyle devirdaim
yapmasını sağlar, hızlı ve tamamen kuruma sürecini
daha iyi bir hale getirir.
Kapalı Dış Duvar Sisteminde
Tünel Etkisi Faydaları
• Çözeltinin basket içinde daha fazla temas etmesi
sayesinde ideal yıkama ve durulama.
• Açık dış duvarlı basketlere kıyasla su ve kimyasal atığını
azaltır.
• Masraflı yeniden yıkama işlemini ortadan kaldırır
• Su, kimyasal ve elektrik tüketimi tasarrufu sağlar.
• Kurulumdan önce yeniden yıkama gereksinimi olmadığı
için, zaman ve işçilik tasarrufu sağlar.
• Daha az işlem sayesinde kırılmaları azaltır.
Müşterilere her zaman temiz tabaklar ve
parlayan cam bardaklar sunulur.
Tünel Etkisi
Atık
Kapalı Dış Duvar Sistemi
Açık Dış Duvar Sistemi
Hijyenik Saklama ve Taşıma Sistemi
İdeal Temizleme ve Hijyenik Saklama
Camrack® Sistemi, cam eşyaları korur ve bir sonraki işleme
kadar temiz tutar, böylece yeniden temizleme ihtiyacı
ortadan kaldırılır.
Camrack kapak
üstten mühürler
Bakteri Yok
Kirli Eller Yok
Kemirgen Yok
Böcek Yok
Kirli Paspas
Suları Yok
Camrack taşıyıcıları
alttan mühürlüdür
Hijyenik Olmayan
Saklama
Açık dış duvarlar kirli su,
bakteri, böcek, kir, toz gibi
kirletici maddelerin ve
çalışanların parmaklarının yan
duvardan girmesine yol açarak
temiz cam eşyaların kirlenmesine
neden olur ve maliyetli yeniden
yıkama ve fazladan işlem gerektirir.
Kolay Tutuş ve Güvenli İstifleme
Ergonomik Tasarım
Cambro Camrack'ler, her bir tarafında Yerleşik kollara sahiptir,
böylece kolay taşıma sağlar. Camrack’leri kaldırırken, çalışanların
parmakları kapalı duvarlara girmez ve kırılgan cam eşyanın
kırılmasına ve bunların kirlenmesine neden olmaz, böylece
kırılma, yaralanma riski, çapraz kirlenme azaltılmış olur.
Basketlerin kenarları ve kolları düzgündür, düz ve güvenli yüzeyler
üzerinde keskin kenarlar veya çıkıntı yapan donanım bulunmaz.
Camrack'ler, istifli saklamada birbirinin üzerine kayabildiğinden
ve aynı zamanda sızdırmaz, hijyenik saklama ortamı sağladığından
bu daha kolay saklama sağlar.
Tehlikeli tutuş
Zor İstifleme
Kolay Tutma
• Tutması kolay kollar, rahat ve güvenli kullanma
•
ve kaldırma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Düzgün kenarlar ve yuvarlak köşeler kolay
taşıma sağlar ve yaralanma riskini azaltır.
Düzgün İstifleme
• Düzgün ve güvenli istifleme için düzgün üst kenar.
• Ana bulaşık basketi üreticileri tarafından sağlanan
mevcut basketlerin arasına istiflenebilir.
• Köşe kancaların hizalanması gerekmez, yalnızca
basketleri birbirinin üzerine kaydırın.
Stok Kontrolü
Ana Basket Renkleri :
9 bölme
Siyah (110)
16 bölme
Kırmızı (163)
25 bölme
Lacivert (186)
36 bölme
Açık Gri (151)
49 bölme
Sherwood Yeşili (119)
Ürünlerin zor tanınması
• Renk kodlaması,
içindekilerin hızlı bir şekilde
tanımlanmasını sağlar.
• Parlak renkler, hem
içindekilerin hem de basket
başına miktarın tek bakışta
tanımlanmasını sağlar.
Maliyet Etkili Sistem
Kapalı Dış Duvar Sistemleri Maliyet Tasarruflarını Arttırır
Adım 1.—Yıkama
Adım 2.—İstifleme, Taşıma veya
Saklama
Adım 3.—Kurma
Cambro Camrack'ler ile, cam eşyalar bulaşık makinesinde
yıkanır, kurutmak ve saklamak için kapakla birlikte bir
Camdolly’de istiflenir.
Cam eşya gerektiğinde, çalışanlar uygun konuma istedikleri
gibi çekip taşıyabilir. Saklama için streç film veya kullanım
için yeniden yıkama gerekmez.
Maliyette Tasarruf:
Aşağıdakileri Arttırır:
• Su
• Kimyasallar
• Elektrik
• Streç Film
• Işçilik
• Kırılmada Azalma
• Kurma Süresi
• Çalışan Etkililiği
• Çalışan Güvenliği
• Faydalar
Bir Açık Dış Duvar Tasarımı Maliyeti Arttırır
Adım 1.
Yıkama
Adım 2.
İstifleme
Adım 3.
Kaplama
Açık dış duvarlı basketler ile, çalışanlar kullandıktan hemen
sonra cam eşyaları yıkar ve ardından basketleri saklamak
üzere streç film ile sarar. Streç Film kullanılmıyorsa,
çalışanların cam eşyaları ikinci bir kez yeniden
yıkaması gerekir.
Adım 4.
Yeniden Yıkama
Aşağıdakilerin maliyetinde Aşağıdakileri azaltır:
• Çalışan Etkililiği
artışa neden olur:
• Su
• Kimyasallar
• Elektrik
• Streç Film
• İşçilik
• Kırılmadan kaynaklanan
değişiklik maliyeti
Streç Film
• Hijyeni riske atar
• Maliyetleri arttırır
• Işçiliği arttırır
• Çevre dostu değildir
Streç Film cam eşyaları kirletici
maddelerden korumaz ve her bir
kullanımdan sonra aşınır.
Adım 5.
Kurma
• Çalışan Güvenliği
• Faydalar
Maliyet Tasarrufu
En e
K ır ı
1%
rji 1
Ortalama olarak, cam eşya dolu bir
Camrack® yıkamak için 25 kuruş
harcanır. Açık duvarlı bir sistemde,
bu miktar saklamadan sonra cam
donanımı yeniden yıkamak gerektiği
için ikiye katlanır. Tabak cam eşyaları ve
bulaşıkları yıkama, saklama ve taşıma
sırasında meydana gelen maliyet
analizini göstermektedir.
lma
Kimyasal 6
%
Genel Maliyet Tasarrufları
14%
İşçilik 49%
Su
%
20
Hesaplı Yatırımın Getirisi
Cambro Bulaşık Yıkama Sistemine yatırım yapmak
esaslı bir karar olup tasarruf yapmanızı sağlar.
ROI Hesaplayıcısı, açık duvarlı basketleri kullanmaya
kıyasla Camrack kapalı duvar sistemi kullanıldığında
artan tasarrufları karşılaştırmak için tasarlanmıştır.
ROI Hesaplayıcısını doldurarak, aşağıda listelenen
alanlardaki tasarrufları ölçebilirsiniz ve Cambro Bulaşık
Yıkama Sistemi yatırımınızı geri kazanmak için ne kadar
zaman geçmesi gerektiğini belirleyecektir.
• Toplam yatırımı ödemek için gerekli olan hafta sayısı
• Hafta başına litre cinsinden su tasarrufları
• Hafta başına litre cinsinden kimyasal tasarrufları
• Hafta başına kWh cinsinden enerji tasarrufları
• İşçilik tasarrufları
Camrack Sistem, ölçülebilir bir ROI sağlar ve kullanmaya
başladıktan sonra yıllar geçtikçe para tasarrufu
yapmanızı sağlar.
Çevresel Etkiyi En Düşük Seviyeye İndirir
Açık duvar bulaşık basketleri, Cambro Camrack'ler
tarafından sunulan kapalı, hijyenik saklama sistemine
kıyasla çevre üzerinde daha fazla negatif etkiye sahiptir.
Saklama için yeniden yıkama yapmak zorunda olan tesisler
tarafından, su, kimyasallar ve elektrik daha fazla miktarda
tüketilir. Cam eşyaları korumak için kullanılan streç film
her kullanımdan sonra aşınır. Cambro Camrack'ler, yıkama
sırasındaki kimyasal, su ve elektrik kullanımını azaltarak ve
cam eşyalar için sızdırmaz bir ortam hazırlamak amacıyla
streç film gereksinimini ortadan kaldırarak çevresel etkiyi
en düşük seviyeye indirir. Cambro, çevreyi koruyarak ve
gerçek sonucunuzu iyileştirerek cam eşya yatırımınızı
korumanıza yardımcı olur.
Camrack® Kadehler ve Bardaklar için Tam Boy Basketler
Hangi ebatta ve stilde olursa olsun bunları yıkamak, taşımak ve saklamak için doğru baskete sahibiz. Yıkamadan, istifleme,
saklama ve taşımaya kadar, bu basketler tüm hassas ve değerli kadehleriniz ve bardaklarınız için tam koruma sağlar.
Doğru bulaşık
basketini seçin:
1. Bölmelerin sayısını belirlemek için
cam eşyalarınızın (kadeh veya bardak)
maksimum çapını ölçün.
maks. çap
maks. yükseklik
maks. çap
2. Bölme yüksekliğini belirlemek için
çerçevenin üst kenarından cam
eşyalarınızın (kadeh veya bardak)
maksimum yüksekliğini ölçün.
49 BÖLME
6,2
9,2
KOD
49S318
BASKET YÜKSEKLIĞI (CM) 14,3
Ø MAKSIMUM ÇAP (CM)
MAKS. YÜKSEKLIK (CM)
6,2
13,3
49S434
18,4
6,2
17,4
49S638
22,5
6,2
21,5
49S800
26,7
6,2
25,7
49S958
30,8
6,2
29,8
49S1114
34,9
36 BÖLME
7,3
9,2
KOD
36S318
BASKET YÜKSEKLIĞI (CM) 14,3
Ø MAKSIMUM ÇAP (CM)
MAKS. YÜKSEKLIK (CM)
7,3
11,4
36S418
14,3
7,3
13,3
36S434
18,4
7,3
15,5
36S534
18,4
7,3
17,4
36S638
22,5
7,3
19,6
36S738
22,5
7,3
23,8
36S900
26,7
7,3
25,7
36S958
30,8
7,3
27,9
36S1058
30,8
7,3
29,8
36S1114
34,9
7,3
32
36S1214
34,9
7,94
13,3
30S434
18,4
7,94
17,4
30S638
22,5
7,94
21,5
30S800
26,7
7,94
25,7
30S958
30,8
7,94
29,8
30S1114
34,9
36 BÖLME
7,3
21,5
KOD
36S800
BASKET YÜKSEKLIĞI (CM) 26,7
Ø MAKSIMUM ÇAP (CM)
MAKS. YÜKSEKLIK (CM)
30 BÖLME
7,94
9,2
KOD
30S318
BASKET YÜKSEKLIĞI (CM) 14,3
Ø MAKSIMUM ÇAP (CM)
MAKS. YÜKSEKLIK (CM)
30 bölmeli Camrack'ler, cam eşyalarınız için daha fazla sağlamlık sağlar ve standart
25 ve 36 bölmeli basketler arasındaki boşluğu doldurarak daha az hareket ve kırılma
sunar. Yeni tasarım, standart 25 bölmeli basket tasarımına kıyasla alan kullanımında
%20 artış sağlar.
Ana Basket Renkleri:
110
119
151
163
Siyah
Sherwood
Yeşili
Açık Gri
Kırmızı
167
Kahverengi
168
184
Mavi
Krem
186
414
416
Lacivert
Petrol Yeşili
Kızılcık
25 BÖLME
8,7
9,2
KOD
25S318
BASKET YÜKSEKLIĞI (CM) 14,3
Ø MAKSIMUM ÇAP (CM)
MAKS. YÜKSEKLIK (CM)
8,7
11,4
25S418
14,3
8,7
13,3
25S434
18,4
8,7
15,5
25S534
18,4
8,7
17,4
25S638
22,5
8,7
19,6
25S738
22,5
25 BÖLME
8,7
21,5
KOD
25S800
BASKET YÜKSEKLIĞI (CM) 26,7
Ø MAKSIMUM ÇAP (CM)
MAKS. YÜKSEKLIK (CM)
8,7
23,8
25S900
26,7
8,7
25,7
25S958
30,8
8,7
27,9
25S1058
30,8
8,7
29,8
25S1114
34,9
8,7
32
25S1214
34,9
9,84
11,4
20S418
14,3
9,84
13,3
20S434
18,4
9,84
15,5
20S534
18,4
9,84
17,4
20S638
22,5
9,84
19,6
20S738
22,5
9,84
23,8
20S900
26,7
9,84
25,7
20S958
30,8
9,84
27,9
20S1058
30,8
9,84
29,8
20S1114
34,9
9,84
32
20S1214
34,9
20 BÖLME
9,84
9,2
KOD
20S318
BASKET YÜKSEKLIĞI (CM) 14,3
Ø MAKSIMUM ÇAP (CM)
MAKS. YÜKSEKLIK (CM)
20 BÖLME
9,84
21,5
KOD
20S800
BASKET YÜKSEKLIĞI (CM) 26,7
Ø MAKSIMUM ÇAP (CM)
MAKS. YÜKSEKLIK (CM)
20 bölmeli Camrack'ler, cam eşyalarınız için daha fazla sağlamlık sağlar ve standart
16 ve 25 bölmeli basketler arasındaki boşluğu doldurarak daha az hareket ve kırılma
sunar. Yeni tasarım, standart 16 bölmeli basket tasarımına kıyasla alan kullanımında
%20 artış sağlar.
16 BÖLME
11,11
9,2
KOD
16S318
BASKET YÜKSEKLIĞI (CM) 14,3
11,11
11,4
16S418
14,3
11,11
13,3
16S434
18,4
11,11
15,5
16S534
18,4
11,11
17,4
16S638
22,5
11,11
19,6
16S738
22,5
11,11
23,8
16S900
26,7
11,11
25,7
16S958
30,8
11,11
27,9
16S1058
30,8
11,11
29,8
16S1114
34,9
11,11
32
16S1214
34,9
14,9
9,2
KOD
9S318
BASKET YÜKSEKLIĞI (CM) 14,3
14,9
13,3
9S434
18,4
14,9
17,4
9S638
22,5
14,9
21,5
9S800
26,7
14,9
25,7
9S958
30,8
14,9
29,8
9S1114
34,9
168
184
186
414
416
Mavi
Krem
Lacivert
Petrol Yeşili
Kızılcık
Ø MAKSIMUM ÇAP (CM)
MAKS. YÜKSEKLIK (CM)
16 BÖLME
11,11
21,5
KOD
16S800
BASKET YÜKSEKLIĞI (CM) 26,7
Ø MAKSIMUM ÇAP (CM)
MAKS. YÜKSEKLIK (CM)
9 BÖLME
Ø MAKSIMUM ÇAP (CM)
MAKS. YÜKSEKLIK (CM)
Ana Basket Renkleri:
110
119
151
163
Siyah
Sherwood
Yeşili
Açık Gri
Kırmızı
167
Kahverengi
Diğer Camracks® Türleri
Depomuzda Bulunan Stok
Renkleri BR258: (110),
(119), (151), (163), (167),
(168), (184), (186), (414),
(416).
FR258, 8FBNH434: (151).
AÇIKLAMA
İÇ BASKET YÜKSEKLIĞI
DIŞ BASKET YÜKSEKLIĞI
KOD
*Tam Boy Ana Basket
Tam Boy Çatal-Bıçak Basketi
8 Bölmeli Yarım Boy
Çatal-Bıçak Basketi
8,3 cm
10,1 cm
BR258
6,7 cm
10,1 cm
FR258
12 cm
18,4 cm
8FBNH434 Tutacak Yoktur
Ana Basket renkleri için, önceki sayfada bulunan renk tablosuna bakın. Standart Yükseltici Rengi: Açık Gri (151).
* Ek yükseklik gerekliliği için, yükselticiler mevcuttur.
Stok Renkleri PR59314,
OETR314: (151).
TABAK BASKETLERI
BASKET İÇ YÜKSEKLIĞI
BASKET DIŞ YÜKSEKLIĞI
KOD
5 x 9 Tabak Basketi
Ucu Açık Tepsi Basketi
6,7 cm
10,1 cm
PR59314
6,7 cm
10,1 cm
OETR314
Basket rengi: Açık Gri (151).
Stok Renkleri: (151).
KUPA BASKETLERI
16 Bölmeli Basket
MAKS. KUPA YÜKSEKLIĞI 6,6 cm
10,7 cm
MAKS. KUPA ÇAPI
11,1 x 11,1 cm
11,1 x 11,1 cm
KOD
16C258
16C414
20 Bölmeli Basket
14,9 cm
11,1 x 11,1 cm
16C578
6,6 cm
11,1 x 8,8 cm
20C258
10,7 cm
11,1 x 8,8 cm
20C414
Basket rengi: Açık Gri (151).
Standart Yükseltici Rengi: Açık Gri (151).
Kapak ve Tekerlekli Taşıyıcı
Camrack Kapak
• Bağımsız, portatif hijyenik saklama sistemi oluşturur.
• Basketlerin tüm yükseklik ve istif boyutlarına uygundur.
• Atıkları uzak tutarak yeniden yıkamayı ortadan kaldırır.
• Streç film yada vinil kapak ihtiyacını ortadan kaldırır.
Camdolly® Tekerlekli Taşıyıcı
• Çalışanların kaldırma ve taşıma işlemlerini azaltarak
olası yaralanma ve kırılma riskini azaltır.
• Bükülmeyen, çatlamayan, eğilmeyen veya
aşınmayan aşırı dayanıklı plastikten yapılmıştır.
• Dayanıklı tekerlekler tüm bölge üzerinde
kolayca döner.
KOD
BOYUTLAR
UxGxY
RENK
DRC2020
CDR2020
50 x 50 x 2,4 cm
54,3 x 54,3 x 20,3
Gri (180)
Açık Gri (151)
Tabak Taşıma ve Servis Arabaları
Tabak Taşıma Arabaları
Tabakları ve tepsileri Cambro’nun tam bulaşık
malzemeleri serisi ile saklayın ve taşıyın.
Depomuzda Bulunan
Stok Renkleri ADCS:
(110), (401), (480).
ADC33: (131).
TDC30: (191).
KOD
AÇIKLAMA
ADCS
ADC33
TDC30
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
SÜTUN BAŞINA TABAK
Yaklaşık 45-60
Ayarlanabilir Tabak Taşıma
Arabası
Yaklaşık 45-60
GENEL BOYUTLAR
GxUxY
TAŞIYABILDIĞI TABAK
SAYISI
73 x 96 x 81 cm
76,05 x 98,4 x 83,82 cm
11,7 cm’den 33 cm’ye kadar
Kare ve Yuvarlar Tabak
Boyutları 11 cm - 73,6 cm
aralığın da olan yuvarlak, kare,
veya oval tabaklar
Yaklaşık 45-60
(80 Tepsi: 36 x 46 cm)
59 x 99 x 88 cm
Tabak ve Tepsiler
ADCS Renkleri: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Alacalı Gri (480), Koyu Kahve (131).
ADC33 Renkleri: Koyu Kahve (131), Kayrak Taşı Mavisi (401). ADC33, City of Industry, Kaliforniya’dan satışı bulunmamaktadır.
TDC30 Renkleri: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Sütlü Kahve (157), Koyu Kahve (131), Gri (180), Granit Gri191), Granit Yeşil (192).
Daha fazla boyut için, Cambro kataloğunuza bakın veya www.cambro.com adresini ziyaret edin.
Stok Renkleri DCS950,
DCS1125: (480).
KOD
AÇIKLAMA
SÜTUN BAŞINA TABAK
GENEL BOYUTLAR
GxUxY
TAŞIYABILDIĞI TABAK
SAYISI
DCS950
DCS1125
Sabit
Yaklaşık 45-60
69 x 78 x 81 cm
Sabit
Yaklaşık 45-60
69 x 78 x 81 cm
Yuvarlak: 21,3 - 24,1 cm
Kare: 18,4 - 20,5 cm
Yuvarlak: 24,4 - 28,6 cm
Kare: 21,3 - 24,1 cm
Renkleri: Siyah (110), Kayrak Taşı Mavisi (401), Koyu Kahve (131), Alacalı Gri (480).
Daha fazla boyut için, Cambro kataloğunuza bakın veya www.cambro.com adresini ziyaret edin.
KD Servis Arabaları ve KD Hizmet Arabaları
Taşınabilir, dayanıklı ve ekonomik servis arabaları. Taşıma
masraflarını minimize etmek için de-monte olarak sevk edilir.
KOD
AÇIKLAMA
YÜK KAPASITESI
BC340KD
BC340KDP
BC331KDTC
BC331KDSH
Büyük Hizmet
Arabası
180 Kg
101,5 x 54 x 95 cm
Tek Raf
Panel Ayarı
—
80,3 x 45 x 29,8 cm
30 L Çöp
Konteyneri
—
33 x 24 x 56 cm
9,5 L
Çatal-Bıçak Kutusu
—
33 x 24 x 18,5 cm
GENEL BOYUTLAR
GxDxY
Araba ve Raf Panel Set Renkleri: Siyah (110), Alacalı Gri (480).
Çöp Konteynerleri ve Çatal-Bıçak Kutuları Rengi: Siyah (110).
Stok Kontrolü
Camrack® Uzatıcı Tanılama Klipi
Camrack Extender ID Klipsler ile kolay envanter yapmak
sadece bir tık uzaklıkta. Etiket içeriğini anında göstermek
için ID klipsleri sadece üst kısımdaki ek extender üzerine
oturtun. Sürdürülebilir bir yol belirlemek ve mevcut
Camracks leri yeni bardaklar için kullanmak ister misiniz?
Klipsler içeriğin değiştirilmesine izin verir, kolay ID klips
değişimi ile yeniden etiketleyin ve aynı Rackleri kullanın .
• Çıkarılan mevcut raflar veya bant ve duvar afişleri
•
•
ile etiketlenenler için ekonomik ve sürdürülebilir
bir çözüm sunuyor.
Neredeyse kırılmaz ve yüksek ısılı ticari bulaşık
makinesine dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
34 adet dekor mevcuttur veya kendi klipslerinizi
kişiselleştirebilirsiniz!
Cambro® ya Güvenin
Camrack'ler, yıllardır dünya çapında
otellerde, restoranlarda ve yemek
hizmeti sektöründe kullanılmaktadır ve zaman, para ve kaynak
tasarrufu sağlamaktadır. Operatörler, Camrack’lerin cam eşyalarını ve
müşteri güvenliğini sağladığını bilirler. Çok çeşitli bölme seçenekleri
sayesinde, Camrack 4’ü 1 arada sistemi, tamamen kapalı, portatif
hijyenik bir saklama ünitesi sağlar. Cam eşyaları yeniden yıkama
veya streç film satın alma gerekliliğini tamamen ortadan kaldırır.
Camrack'ler, hijyenik, ekonomik ve çevre dostu bir seçenek sağlar
ve yıllar geçtikçe yapılan yatırımın geri döndüğünü göstermeye
devam eder. Ücretsiz Yatırım Geri Dönüşü fiyat teklifi ve gelecekteki
tasarruflar için yerel temsilcinizle temasa geçin.
Yeni etkileşimli Camrack Boyutlandırma Kılavuzundan yararlanmak
için, www.cambro.com/mycamracks adresini ziyaret edin.
www.cambro.com
CAMBRO - OZAY
Telefon: (90) 262 751 2940
FAKS: (90) 262 751 1879
[email protected]
© Copyright Cambro Manufacturing Company.
LITX16RACKBRTU
I111509
CAMBRO U.S.A.
Telefon: 1(714) 848-1555
FAKS: 1(714) 230-4375
[email protected]

Benzer belgeler

ağırlık - Cambro

ağırlık - Cambro uzatır ve yiyecek maddesinin güvenliğini artırır. • Polipropilen malzeme -40°C ile 70°C arasında güvenli olup, soğutucularda ve dondurucularda kullanım için idealdir.

Detaylı

Cam GoBox

Cam GoBox Cam GoBoxes™ yemeklerin tutma ve taşıma sırasında saatlerce 4°C altında veya 65°C ustunde güvenli sıcaklıklarda kalmasını temin eder. Soğuk ve sıcak tutma sürelerini daha da uzatmak için bu ünitele...

Detaylı

600 mm - Cambro

600 mm - Cambro • Gümüş iyon teknolojisi sayesinde bakteri ve çeşitli kirlerin girmesini

Detaylı