NX CAM

Transkript

NX CAM
Unigraphics NX CAM
Unigraphics NX, imalata yönelik komple çözüm paketleri içerisinde CAM konusuna en çok
yatırım yapan ve de CAM alanında 32 yıllık tecrübesi ile teknoloji lideri olmuş bir üründür.
Unigraphics NX CAM yazılımının genel özellikleri;
•
Aynı arayüzü kullanarak hem CAD hem de CAM işlemlerinin yapılmasına olanak sağlar.
3 boyutlu CAD datası ve CAM tamamen birbirine bağlantılı olarak çalışır. Modeldeki
değişiklikleri CAM operasyonları otomatik olarak algılar ve değişikliğe uyum sağlar.
Modelde değişiklik yaptıktan sonra her seferinde data transferi ve CAM operasyonlarının yeni
baştan yapılmasına gerek yoktur.
•
Katı model, yüzey model, 2 veya 3 boyutlu eğriler, nokta, vb. objeleri ayrıt etmeksizin
CAM yapılmasına olanak sağlar. Her durumda tutucu, pabuç veya çeşitli farklı geometrilerin
dalma kontrollerini yapmak mümkündür.
•
Kullanıcı, kendine özel operasyonlar hazırlayabilir; bunları şablon haline getirip CAM’de
kendi standartlarını oluşturabilir. En çok kullanılan menüler kişiselleştirilebilir, kullanıcı
kendi CAM fonksiyonlarının default ön değerlerini sabitleyebilir ve istediği zaman
değiştirebilir.
•
Bilgi tabanlı mühendislik uygulamaları yapılabilir. CAM sihirbazı sayesinde, CAM
operasyonları için harcanan zamanı kısaltır.
•
Sahip olduğu kabiliyetler nedeniyle imalata yönelik her türlü ihtiyacı karşılayabilecek bir
CAM paketidir. Aynı paket içerisinde, delik delme operasyonları, 2-2,5-3-4-5 eksen freze, tel
erezyon ve torna modülleri mevcuttur.
•
Bilindik katıdan kesim simülasyonu dışında kendine özgü takımyolu simulasyonu ve
takımyolu üzerinden dalma kontrolü özellikleri mevcuttur. Tool list özelliği ile takımın
hareket edecegi kordinatları post çıkarmadan önce görüp, post çıktısı ile karşılaştırma olanağı
sunar.
•
Kopyalama yolu ile çoğaltılmış geometriler için CAM operasyonunu sadece bir kez
yaparak bu operasyonun transform veya array yöntemleri ile çoğaltılabilmesine olanak tanır,
böylece harcanan zamanı azaltır.
•
•
Montaj ortamında da CAM yapmak mümkündür.
Takım ve parça malzemesine göre, ilerleme ve devir değerleri otomatik olarak
hesaplatılabilir.
•
•
Unigraphics NX’in kendi PDM paketi olan Teamcenter ile tam uyumludur.
•
Makine imalatçıları, kalıpçılar ve havacılık sektörü için özel CAM çözümleri vardır.
Delik Delme (Drilling):
Delik delme, kılavuz çekme, rayba ve
baralama operasyonlarını içerir. Üç boyutlu
geometri üzerindeki delikleri otomatik
olarak algılar. İki boyutlu geometri
üzerinden de işlem yapılabilir. Bu
operasyonlar, bir nokta, yay ve daire
merkezi
kullanılarak
uygulanabilir.
Delikler arası mesafeyi optimize ederek en
kısa zamanda deliklerin işlenmesini sağlar.
Delik delme işlemini gagalama şeklinde
veya takım delik tabanında istenilen süre
kadar kalacak şekilde ayarlayabilir. NC kodlar istenirse cycle
çevrimleri şeklinde yada normal linear kodlar şeklinde
alınabilir.
Otomatik Delik Delme (HoleMaking):
Delik delme işlemlerini otomatik hale getiren operasyondur. Model üzerinde delikler hazır
olduğunda bunlar algılanarak gerekli takımlar kütüphaneden otomatik olarak seçilip
operasyon süresi en aza indirgenmektedir. Örneğin H7 toleransında bir delik delinecekse
otomatik olarak puntalama, küçük çaplı bir delik delme, ve raybalama operasyonlarını
takımları ile birlikte otomatik olarak türetilir.
2.5 Eksen CAM (Planar Milling):
Unigraphics NX’in 2,5 eksen frezeleme operasyonudur. İki
boyutlu çizimden hatta noktalardan dahi işlem yapma kabiliyeti
vardır. Üç boyutlu geometriden doğrudan takımyolu
oluşturulabilir. Tek operasyon içinde, birden fazla derinlik
seviyesine sahip geometrilerin takımyolları yaratılabilir. Bir
önceki takımın alamadığı yerleri, otomatik olarak hesaplatıp
işlemek mümkündür, böylece 2,5 eksen uygulamalarında da rest
machining(yarı-kaba işleme) yapabilirsiniz.
3 Eksen CAM – Kaba/Yarı Kaba İşleme (Core&Cavity Milling):
Unigraphics NX’in kaba ve yarı kaba 3 eksen takımyolu
hazırlama operasyonlarıdır. Z vektörü ya da belirleyeceğiniz bir
vektör doğrultusunda takımyolu hazırlar. Toplam derinlik, farklı
talaş derinlikleriyle işlenebilir. Otomatik olarak bir önceki
operasyondan kalan talaşı takım çapına göre hesaplama yaparak
takım yolu üretebilir. Zig, Zig-Zag, parça geometrisine göre
ofsetler halinde, trochoidal gibi çeşitli kesme metotları mevcuttur. Takım tutucunun değerleri
verilip 3D simülasyondan talaş kaldırırken izlenebilir. NC kod çıktıları Linear, Circular(G17),
Circular (G17,G18,G19 üç eksende de), NURBS (Non-Uniform Rational Basis Splines)
şeklinde verilebilir. Trochoidal kesim yöntemi duvar kenarlarında talaş kaldırırken takıma
etkiyen ekstra yükleri azaltarak yüksek hızda talaş kaldırabilme imkanı tanır.
3 Eksen CAM – Yarı Hassas/Hassas İşleme (Fixed Contour):
Unigraphics’in yarı hassas ve hassas 3 eksen takımyolu hazırlama operasyonudur. Birden
fazla yüzeyden meydana gelen ya da bir sınır içinde kalan geometrilerin işlenmesi,
takımyolunun her yerde eşit aralıkta tutularak işlenmesi, dövme ya da dökümden gelen
modellerin stok miktarı verilerek ve kabadan hassasa doğru yüzey formu takip edilerek
işlenmesi, yazı yazılması gibi pek çok yarı hassas ve hassas işleme tekniklerini içerir.
Teknik resimde yazılmış olan yazıyı direkt olarak
tek hamlede seçip düzlemsel ya da formlu bir yüzeye
işleyebilmektedir.
Verilen bir açı değerinden daha dik ya da daha yatay
bölgeleri program otomatik olarak algılar ve
algılanan yüzeyler farklı yöntemlerle işlenebilir.
Z-level kesimlerde kalkma yapmadan parça üzerinde
direkt, rampa yaparak ya da izi helisel olarak
dağıtarak kesim yapabilir. Takım tutucusu hesaba
katılarak takımyolu oluşturulurken otomatik dalma
kontrolü yapılabilir.
Pasolara giriş ve çıkışlarda parçaya, kesme yönüne teğet
giriş-çıkışlar, kesmeye başlangıç bölgelerinde parçaya
helisel giriş gibi özellikler çok detaylı olarak
ayarlanabilir.
Açısına bakılmaksızın tüm yüzeylerde verilen takım yolu
aralığı ile eşit, scallop (eşit paso aralığı) kontrollü olarak
kesim yapılabilmektedir. Bu yüntem zig-zag veya parça
geometrisine ofsetli takımyolu oluştururken kullanılabilir.
Takım yollarını parça geometrisine göre teğet olarak uzatabilmektedir.
Hassas İşleme (Flow Cut):
Unigraphics NX’in süper hassas işleme
yöntemidir. Kaba ve hassas işlemler bittikten
sonra, geometri üzerindeki takım ucunun iki
noktasının temas ettiği alanlar bulunup işlenir.
Özellikle kalıpçılık sektörü için çok önemli olan
bir fonksiyondur.
4-5 Eksen CAM (Variable Axis):
Unigraphics NX’in 4 ve 5 eksen frezeleme operasyonudur. Her tür 4 ve 5 eksen tezgah için
kullanılabilir. Sürekli 4 ve 5 eksen hareket kabiliyetine sahiptir. 4 ve 5 eksen operasyonlarda,
kaba ve hassas işlemler mevcuttur.
Torna (Turning):
Unigraphics NX’in torna modülüdür. Her tür
torna için hızlı takımyolu hazırlama imkanı
verir.C eksen desteği de mevcuttur. Tüm
torna tezgahları için hızlı ve güvenilir takım
yolu üretir. Alın tornalama, kaba tornalama,
kanal açma, diş çekme gibi birçok
operasyon uygulanabilir.
Takım Yolu Düzenleme (Graphical Tool Path Editor):
Hazırlanmış takımyollarının sonradan operasyona girmeden düzenlenmesini sağlar. Örneğin,
bir takımyolunu hazırladıktan sonra, iş parçasını tezgaha bağlamak için gerekli aparatların
mecburen takımyollarının geçtiği bölgeye bağlanması gerekebilir. Bu durumda,
takımyollarının değiştirilmesi lazımdır. Bu takımyolunu oluşturma işi çok zaman alırsa yeni
bir kayıp oluşturur. Unigraphics NX ile, operasyona müdahale etmeden takımyolunu istenen
biçimde kesip yeni hareketler eklemek mümkündür. Takım yolunun ölçeği değiştirilebilir.
İşleme
Simülasyonu
(Cam
Visualization/Integrated
Simulations/Verification):
Unigraphics NX’in CAM simulasyonu fonksiyonudur. Takım yollarını
tezgaha göndermeden önce çarpma ve dalma kontrolünü görmek
mümkündür. Ayrıca, kalan talaş geometrisi de elde edilebilir. Post
çıktısını simüle etme yeteneğine sahiptir.Tezgaha göndermeden en
güvenilir şekilde kontrol yapmaya olanak sağlar.Tezgahın kinematik
özellikleri tanıtılarak simülasyon yapılabilir.Dalma ve çarpma kontrolü
yapılabilir.
Tel Erezyon (Wire EDM):
Unigraphics‘in tel erezyon modülüdür. 2 ve 4 eksen takımyolu
hazırlama olanağı verir. Çoklu parça seçimi,ardışık
programlama,aynı parça programlarını kaba,kopartma ve
finish olarak 3 ayrı program ya da tek program içerisinde
yapabilme yeteneğine sahiptir.
Unigraphics PostProcessor:
Unigraphics kendi postbuilder’ı ile 2 eksenden 5 eksene kadar tezgah ve kumanda panosu
bağımsız freze, torna, tel erzyon postlarını üretebilir ve CAM operasyonu bittiğin de tek bir
tıklama mesafesinde makinanıza uygun NC kodları üretebilir. NURBS ve high speed takım
yollarını destekler.
Trochoidal işleme:
NX3 versiyonu ile kullanıma sunulmuş olan Trochoidal
işleme metodu, NX4 versiyonunda kullanıcılardan gelen
talepler doğrultusunda oldukça geliştirildi. Kaba işleme
esnasında takımın fazla talaşa girmemesini sağlayan bu
metod, aynı zamanda highspeed işlemeler için optimize
edilmiş takım yolları üretmek için ideal bir seçimdir. NX4
versiyonu ile dışarıya doğru işleme, köşe yuvarlatma ve
değişken trochoid genişliği belirleyebilecek şekilde
fonksiyonellik
geliştirilmiştir.
Değişken
genişlik
parametresi sayesinde dar duvarları içeren geometriler bile
bu metodla işlenebilmektedir.
Takım kütüphanesinde kolaylıklar:
Takım özellikleri penceresinde yapılan değişikliklerle, takım eklemek için veritabanına erişim
yapmaya gerek kalmadan doğrudan son kullanıcının kütüphaneye takım veya tutucu
ekleyebilmesi mümkündür.
Genişletilmiş Malzeme kütüphanesi:
Takım malzemesi, kesim metodu ve parça malzemesine göre ilerleme hızlarının tavsiye
edilmesini sağlayan “Machining Data Libraries” veritabanı NX4 ile genişletilerek daha çok
kombinasyonu destekler hale getirilmiştir. Bu sayede, tavsiye edilen işleme parametreleri NX
içerisinden sorgulanabilmektedir.
Özel formlu takım tanımlama:
NX4 ile, ekran görüntüsünde görülen türden takımları açılara ve uzunluklara bağlı olarak
katman yapısıyla tanımlama imkanı gelmiştir.
Plunge Milling:
Birim zamanda daha çok kaba talaş
kaldırabilmek için tercih edilebilen bir
yöntem olan Plunge Milling, NX4 ile
varolan takım yolu stratejilerine Cavity
Milling dahilinde eklenmiştir. Kaba
işlemede ulaşmakta güçlük çekilen derin
kısımların kolayca işlenmesinde de
kullanılabilir.
2005
yılında
kullanıcılardan en çok oyu alan
geliştirme
isteği
olarak
NX’e
eklenmiştir.
Ters açıların işlenmesi:
T kesicilerle ters açıda kalan kısımların işlenmesi eskiden
dolaylı yoldan yapılabilirken, yeni versiyonla bu işlemeye ait
bir seçenek eklenmiştir. Bu sayede, tutucu ve takım çarpışma
kontrolleri de yapılabilmektedir.
In Process Workpiece
IPW (In Process Workpiece) olarak bilinen kütüğün işleme esnasındaki halleri torna, freze ve
delik delme işlemlerinde ortak olarak kullanılabilir hale getirilmiştir. Bu sayede tüm bu
operasyon tipleri, farklı talaş kaldırma yöntemleri olsalar bile ortak bir “yarıkaba” stratejisi
izlenebilmektedir.
Integrated Simulation and Verification:
NX Manufacturing modülünün en başarılı bulunan özelliklerinden birisi olan Integrated
Simulation and Verification (IS&V) sayesinde, kullanıcılar işleme simülasyonunu basit bir
ekranda takımın hareketi şeklinde değil, tezgah kinematiğine uygun bir şekilde, sahip
oldukları tezgah üzerinde görebilmektedirler. NX4 versiyonunda yapılan ISV geliştirmeleri
sayesinde, kullanılan her türlü operasyon tipi tezgah üzerinde simüle edilebilmektedir.
Virtual Prove Out:
Klasik simülasyon yöntemlerinde, tezgah üzerinde yapılan bir işlemenin gerçekte ne kadar bir
süre içerisinde tamamlanacağı o hareketin hangi hızla yapılacağına ve hareketin uzunluğuna
bağlı olarak teorik bir şekilde hesaplanmakta ve tezgahın ivmelenme, yavaşlama, highspeed
modunda dönüşlerde kendiliğinden yaptığı hareketler gibi faktörler dikkate alınmamaktadır.
Dolayısıyla, gerçek işleme süresi bu teorik süreden oldukça farklı çıkmaktadır.
ISV sayesinde, sanal tezgahın tanımlanmasının ardından, bu sürelerin tam olarak
hesaplanması mümkündür. NX4’ te eklenen Virtual Prove Out ile, kontrol ünitesi üzerindeki
parametreler bile hesaplamalara dahil edilmekte, tezgahın hareketleri tam olarak simüle
edilebilmektedir. Bu sayede klasik yaklaşımda mümkün olmayan cycle simülasyonları,
NURBS hareketleri gibi durumlar doğru olarak hesaplanır. Siemens 840D kontrol ünitesi ile
yapılmış bir çalışma resimde görülmektedir:
CAM Wizards:
NX4 versiyonuyla gelen CAM operasyon yardımcıları, yeni başlayan ya da genellikle
birbirine benzer işler ile uğraşan kullanıcılar için oldukça büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
NX kurulumu içerisinde bulunan yardımcıların yanı sıra, kullanıcılar kendi yardımcılarını da
Process Studio ile oluşturabilmektedir.
Solid Edge Parçalarının İşlenmesi :
Solid Edge parçalarının NX Manufacturing altında işlenebilmesi daha da kolay hale
getirilmiştir. Solid Edge içerisinden NX Manufacturing çalıştırılabilir, ve aktif parça işlenmek
üzere yüklenebilir. Solid Edge parçalarında bulunan unsurlar, unsur tabanlı işleme (Feature
Based Machining) uygulamalarında otomatik olarak tanınmaktadır.
Geliştirilmiş Dalma Kontrolü :
Dalma kontrolü, tüm freze ve delik işlemlerinde hem takım hem de takım tutucu için geçerli
olacak şekilde geliştirilmiştir. Güvenlik amacıyla, istenirse her postprocess işleminden önce
zorunlu ve otomatik olarak dalma kontrolü yaptırılabilir.

Benzer belgeler

SURFCAM YENİLİKLERİ_1

SURFCAM YENİLİKLERİ_1 CAM paketidir. Aynı paket içerisinde, delik delme operasyonları, 2-2,5-3-4-5 eksen freze, tel erezyon ve torna modülleri mevcuttur.

Detaylı

MasterCam 2017 Kataloğu - Ses3000 CNC Takım Tezgahları, CAD

MasterCam 2017 Kataloğu - Ses3000 CNC Takım Tezgahları, CAD güvenilir şekilde kontrol yapmaya olanak sağlar.Tezgahın kinematik özellikleri tanıtılarak simülasyon yapılabilir.Dalma ve çarpma kontrolü yapılabilir. Tel Erezyon (Wire EDM): Unigraphics‘in tel er...

Detaylı