PROF. DR. AYŞE AYÇİÇEĞİ-DİNN`İN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER

Transkript

PROF. DR. AYŞE AYÇİÇEĞİ-DİNN`İN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER
PROF. DR. AYŞE AYÇİÇEĞİ-DİNN’İN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
1. Adı Soyadı
: Ayşe Ayçiçeği-Dinn
2. Doğum Tarihi
: 25 Nisan 1966
3. Unvanı
: Profesör
4. Öğrenim Durumu :
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Psikoloji Bölümü
İstanbul Üniversitesi
1989
Y. Lisans
Psikoloji Bölümü
Boğaziçi Üniversitesi
1993
Doktora
Eğitim Bilimleri
Marmara Üniversitesi
1996
Post Doktora
Psikoloji Bölümü
Amerikan Üniversitesi,
Washington DC, ABD
1997-1999
Misafir Öğretim Üyesi Psikoloji Bölümü
Boston Üniversitesi, Boston ABD
1999-2001
Prof. Dr.
Psikoloji Bölümü
İstanbul Üniversitesi
2010-2016
Prof. Dr.
Psikoloji Bölümü
29 Mayıs Üniversitesi
2016--
5. Akademik Unvanlar/Görevler
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Ar. Gör.
İstanbul Üniversitesi
1989-1993
Ar. Gör.
Mimar Sinan Üniversitesi
1993-1995
Ar. Gör.
İstanbul Üniversitesi
1995-1996
Dr. Ar. Gör.
İstanbul Üniversitesi
1996-2003
Yrd. Doç.
İstanbul Üniversitesi
2003-2005
Doç. Dr.
İstanbul Üniversitesi
2005-2010
Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi
2010-2016
Prof. Dr.
İ.Ü
Kariyer
Merkezi 2010-2016
Kurucusu ve Müdürü
İ.Ü Sosyal ve Beşeri Bilimler
Araştırma
Etik
Kurul 2014-2016
Kurucusu ve Başkanı
Prof. Dr.
1
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı
The Effects of the Mother Training Program on Attitudes of Mothers Towards Sex Roles
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Boğaziçi Üniversitesi
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı
Uyaranların Hafızaya Kodlanmasında İşitsel, Görsel ve Anlamsal Özelliklerin Etkisi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayla Oktay, Marmara Üniversitesi
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6. 1 Yüksek Lisans Tezleri

Özbek, S. D., “Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (EDHB): Klinik
Sunum ve Nöropsikolojik Performans Profili”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul, 2006.

Memiş, Ö., “Renk Algısının Beyindeki Algısal Organizasyonun Bireysel Farklılıklar
Metoduyla Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul, 2007.

Karadeniz A. Y., “Otistik Çocukların Ebeveynleri: Nörobilişsel ve Klinik Bulgular”,
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007.

Karagöz, A., “Obsesif Kompulsif Bozuklukta Sigara Kullanım Alışkanlığının
İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007.

Şişman, S., “Sigara Kullanımı: Klinik Sunum ve Nöropsikolojik Performans Profili”,
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008.

Tekin, S., “Görgü Tanıklığı: Olay Sonrası Yanlış Bilgi Etkisi’nde Kategori Faktörü”
İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul, 2009.

Ulusoy, N., “Görgü Tanıklığı, Bellek ve Sosyal Uyum”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016.

Hocaoğlu, S., “İki Dil Konuşanlarda Ahlak Gelişimi”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, (Devam ediyor).
2

Yıldırım, A., “Pareidolia: Obsesif Kompulsif Yatkınlığı Olan Bireylerle Otistik
Yatkınlığı Olan Bireylerin Karşılaştırılması”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul, (Devam ediyor).
6. 2 Doktora Tezleri

Şişman, S., Hemisferik Asimetri ve Nöropsikolojik Performans. İstanbul Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014.
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ATIFLAR
(Makale,
kitap ve
tezleri
içerir)
1. Ayçiçeği, A., Dinn, W. M. & Harris, C. L. “Neuropsychological function in
obsessive-compulsive personality with schizotypal features,” Bulletin of Clinical
6
Psychopharmacology, 12(3), 121-125, 2002.
2. Ayçiçeği, A., Harris, C. L. & Dinn, W. “Parenting style and obsessive-compulsive
symptoms andpersonality traits in a student sample,” Clinical Psychology and
15
Psychotherapy, 9, 406-417, 2002.
3. Dinn, W. M. & Harris, C. L., Dinn, W. M. & Harris, C. L., Ayçiçeği, A., Greene, P. &
Andover, M. S. “Positive and negative schizotypy in a student sample: Neurocognitive
127
and clinical correlates,” Schizophrenia Research, 56(1-2), 171-185, 2002.
4. Ayçiçeği, A. & Harris, C. L. “How are letters containing diacritics represented?
Repetition blindness for Turkish words,” European Journal of Cognitive Psychology,
4
14(3), 371-382, 2002.
5. Ayçiçeği, A. & Peynircioğlu, Z. P. “Effects of bilingual and monolingual
presentations and time on concept- and language-matching tasks,” Psychological
0
Reports, 91, 17-27, 2002.
3
6. Ayçiçeği, A., Dinn, W. M. & Harris, C. L. “Assesing adult attention-deficit /
hyperactivity disorder: A Turkish version of the current symptoms scale ,”
21
Psychopathology, 36, 160-167, 2003.
7. Ayçiçeği, A., W. M. Dinn, C. L. Harris & Erkmen, H. “Neuropsychological function
in obsessive-compulsive disorder: Effects of comorbid conditions on task performance,”
84
European Psychiatry, 18, 5, 241-248, 2003.
8. Harris, C. L, Ayçiçeği, A. & Gleason, J. B. “Taboo words and reprimands elicit
greater autonomic reactiviy in a first than in a second language,” Applied
170
Psycholingusitics, 24, 561-579, 2003.
9. Dinn, W. M., Ayçiçeği, A. & Harris, C. L. “Cigarette smoking in a student sample:
138
Neurocognitive and clinical correlates,” Addictive Behaviors, 29, 107-126, 2004.
10. Dinn, W. M., Harris, C.L., Ayçiçeği, A, Greene, P., Kirkley, S. M., & Reilly, C.
“Neurocognitive function in borderline personality disorder,” Progress in Neuro-
87
Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 28, 329-341, 2004.
11. Ayçiçeği, A., Dinn, W.M., & Harris, C.L. Patterns of axis-II comorbidity in a
Turkish OCD Sample,” International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 8, 85-
1
89, 2004.
12. Ayçiçeği, A. & Harris, C.L. “Bilinguals’ recall and recognition of emotion words,”
39
Cognition and Emotion, 18, 977-987, 2004.
13. Ayçiçeği, A., Dinn, W.M., & Harris, C.L. “Validation of Turkish and English
versions of the schizotypal personality questionnaire- B,” European Journal of
27
Psychological Assessment, 21(1), 34-43, 2005.
14. Dinn, W.M., Ayçiçeği-Dinn, A., Robbins, N.C., & Harris, C.L. “Migraine headache
and obsessive-compulsive symptoms in a student sample,” Bulletin of Clinical
3
Psychopharmacology,15(4), 174-181, 2005.
15. Caldwell-Harris, C.L & Ayçiçeği, A. “When personality and culture clash: The
psychological distress of allocentrics in an individualistic culture and idiocentrics in a
77
collectivist culture,” Transcultural Psychiatry, 43(3), 331-361, 2006.
16. Ayçiçeği-Dinn, A ., Dinn, W.M. & Caldwell-Harris, C.L. “The temporolimbic
personality: A Cross-national study,” European Journal of Psychiatry, 22 (4) 211-244,
0
2008.
17. Caldwell-Harris, C.L. & Ayçiçeği-Dinn, A. “Emotion and lying in a non-native
49
language,” International Journal of Psychophysiology, 71, 193-204, 2009.
4
18. Ayçiçeği-Dinn, A ., Dinn, W.M. & Caldwell-Harris, C.L. “Obsessive compulsive
personality traits: Compensatory response to executive function deficit?” International
15
Journal of Neuroscience, 119, 600-608, 2009.
19. Ayçiçeği-Dinn, A. & Caldwell-Harris, C.L., “Emotion memory effects in bilingual
speakers: A levels-of-processing approach,” Bilingualism: Language and Cognition,
34
12(3), 291-303, 2009.
20. Caldwell-Harris, C. L. & Ayçiçeği-Dinn A. Emotion and lying in a non-native
62
language. International Journal of Psychophysiology, 71, 193-204, 2009.
21. Ayçiçeği-Dinn, A. & Kağıtçıbaşı, Ç. “The value of children for parents in the minds
15
of emerging adults,” Cross-Cultural Research, 44(2), 174-205, 2010.
22. Ayçiçeği-Dinn, A. & Caldwell-Harris, C.L. “Individualism-collectivism among
Americans, Turks and Turkish immigrants to the U.S.” International Journal of
15
Intercultural Relations, 35, 9-16, 2011.
23. Ayçiçeği-Dinn, A. & Dinn., W.M. “Efficacy of an alternative smoking cessation
4
treatment,” Journal of Addictive Diseases, 30(4): 368-381, 2011.
24. Ayçiçeği-Dinn, A., Dervent-Ozbek, S., Yazgan, Y., Bicer, D & Dinn, W.M.
“Neurocognitive correlates of adult attention-deficit/hyperactivity disorder in a Turkish
5
sample”, ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 3, 41-52, 2011.
25. Ayçiçeği-Dinn, A. & Dinn, W.M. “Rey complex figure test profile of Turkish
2
adults,” Archives of Neuropsychiatry, 49, 145-151, 2012.
26. Caldwell-Harris, C.L., & Ayçiçeği-Dinn, A.“Emotional phrases don't feel as strong
in a foreign language: Physiological studies. Impuls”, The Psychology Journal of the
2
University of Oslo, 3, 108-115, 2014.
27. Göz, İ., Tekin, S., & Ayçiçeği-Dinn, A. (2015,baskıda). Görgü tanıklığında olay
sonrası yanlış bilginin etkisi kategori kuvvetine göre değişir mi? Türk Psikoloji Dergisi,
-
30(75), 36-43.
28. Ayçiçeği-Dinn, A., Şişman-Bal, S. & Caldwell-Harris, C.L. (2015,baskıda). Does
attending an English-language university diminish abilities in the native
-
language? Data from Turkey. Applied Linguistics, 1-20.
29. Ayçiçeği-Dinn, A., Sisman, S., & Caldwell-Harris, C.L. (baskıda) “Are jokes
-
funnier in a native language?” HUMOR: International Journal of Humor Research.
30. Ayçiçeği-Dinn, Dinn, W., Goral, F., Karamursel, S., Akgun-Yıldırım, E., Hacıoglu-
-
5
Yıldırım, M., Fregni, F. (incelemede) “Treatment-resistant obsessive-compulsive
disorder: Insights from an open trial of transcranial direct current stimulation (tDCS) to
design a RCT”, European Archives of Psychiatry and Clinical Neurosciences.
31. Ayçiçeği-Dinn, A, Dinn, W., Gansler, D (yazım aşaması bitti) “Dysexecutive
-
Behavior, Executive Function, and its assessment”.
32. Ayçiçeği-Dinn, A., Dinn, W. & Gansler, D. (yazım aşaması bitti) “Executive
-
Function and Dysexecutive Behavior in Healthy Community Dwelling Individuals”.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Ayçiçeği, A. & Harris, C. L. “How are diacritic letters represented? Evidence from Turkish
repetition blindness,” Psychonomic Society 41st Annual Meeting’de sunulmuş poster, New Orleans,
2000.
2. Ayçiçeği, A. & Peynircioğlu, F. Z. “Effects of bilingual and monolingual presentations on
concept-and-language-matching tasks,” Eastern Psychological Association(EPA)’da sunulmuş
poster, Baltimore, 2000.
3. Harris, C.L. & Ayçiçeği, A. & Morris, A. L. “Words “blinded” due to repeated letters show
priming in word-stem completion,” 5th Annual Perception and Attention Mini-Conference,
Psychonomic Society Meeting’de sunulmuş bildiri, Orlando Florida, 2001.
4. Harris, C. L., Ayçiçeği, A. & Gleason, J. B. “Are taboo words less arosing when spoken in a
second language?” 9th 2002 Annual Meeting of the Cognitive Neuroscience Society’de sunulmuş
poster, San Francisco, 2002.
5. Harris, C. L., Ayçiçeği, A. & Gleason, J. B. “Taboo and emotion laden words elicit greater
autonomic reactivity in a first than in a second language,” Eastern Psychological
Association(EPA)’da sunulmuş bildiri, Boston, 2002.
6. Ayçiçeği, A. & Harris, C. L. “Emotional resonance differs for words and phrases in first and
second languages,” Eastern Psychological Association (EPA)’da sunulmuş poster, Baltimore. 2003.
7. Harris, C. L., Ayçiçeği, A.& Dinn, W. M. “Neuropsychological function in obsessive-compulsive
disorder: Effects of comorbid conditions on task performance,” Eastern Psychological Association
(EPA)’da sunulmuş poster, Baltimore, 2003.
8. Ayçiçeği, A., Harris, C. & Dinn, W. “Migrane headche and obsessive compulsive symtoms in a
6
student sample,” Eastern Psychological Association (EPA)’da sunulmuş bildiri,Washington DC.,
2004.
9. Ayçiçeği, A. & Harris, C. “Taboo words: arousal, memory, and cross-cultural issues,”
Sempozyum, Eastern Psychological Association (EPA),Washington DC, 2004
10. Ayçiçeği, A., Dinn, W.M., & Harris, C.L. “Obsessive-compulsive personality response to
executive function deficit,” Eastern Psychological Association (EPA), Boston, 2005.
11. Harris, C. L., Sanchez, N., Mehta, N., Robles, C. & Ayçiçeği, A. “Lying in a first or second
language: Psychophysiological differences,” American Psychological Society 17th Annual
Convention, Los Angeles, 2005.
12. Ayçiçeği-Dinn, A. & Dinn, W.M. “Schizotypal personality and executive dysfunction in
Turkish sample,” International Neuropsychology Conference, Boston, 2006.
13. Caldwell-Harris, C.L., Sanchez, N., Ventura, B., Angun, C. ve Ayçiçeği-Dinn, A. “Preferring to
lie in L1 vs L2: Is emotionality or proficiency more important?” Annual Meeting of the Association
for Psychological Science, Washington DC, 2007.
14. Ayçiçeği-Dinn, A. ve Caldwell-Harris, C.L. “Emotion and lying in a non-native language,”
Eastern Psychological Association (EPA), May 13-16, Boston, 2008.
15. Sisman, S., Ayçiçeği-Dinn, A. ve Dinn, W. M. “Cigarette smoking: Clinical presentation and
neuropsychological performance profile,” Cognition V: International Cognitive Neuroscience
Meeting’de sunulmuş poster, 17- 21 Mayıs, Divan Mares Hotel, Marmaris, 2008.
16. Dervent Özbek S., Ayçiçeği-Dinn, A., Yazgan Y., Biçer D. ve Dinn W. “Adult attention deficit
hyperactivity disorder: Neurocognitive correlates,” 10th International Conference on Cognitive
Neuroscience , 1-5 Eylül, Bodrum, 2008.
17. Brockhaus, R, Ayçiçeği-Dinn, A., Juday, M., Kok, P., Yavuz, A., Stevens, A. ve Thies, E. “Is
answering “Yes” and “No” a culturally distinct response style? Huba's Runs test applied to MMPI in
German and Turkish normal and litigant samples,” The First European Symposium on Symtom
Validity Assessment, 8-9 Mayıs, Almanya, 2009.
18. Ayçiçeği-Dinn, A. ve Caldwell-Harris, C.L. “Is it more anxiety-provoking to lie in a first or
second language? A skin conductance and rating study,” International Conference on Cognitive and
Neural Systems (ICCNS), 27-30 Mayıs, Boston, ABD, 2009.
19. Ayçiçeği-Dinn, A., & Caldwell-Harris, C.L. “Studying emotion-language connections: Jokes in
a Second Language Elicit Reduced Physiological Arousal.” Annual Meeting of the Presented at the
International Neuropsychological Society’de sunulmuş bildiri, 2-5 Şubat, Boston, ABD, 2011.
7
20. Ayçiçegi-Dinn A., Tekin S., Şişman S., Dinn W. M. “Efficacy of an alternative smoking
cessation treatment.” 82nd Annual Meeting of the Eastern Psychological Association’de sunulmuş
poster, 10-13 Mart, Hyatt Regency Hotel, Cambridge, MA, ABD, 2011.
21. Caldwell-Harris, C.L., Ayçiçeği-Dinn, A. “Syntactic difficulty can increase or decrease
perceived emotional content of a sentence.” Annual Meeting of the Eastern Psychological
Association’de sunulmuş bildiri, 10-13 Mart, Cambridge, MA, ABD, 2011.
22. Sunar, D. & Ayçiçeği-Dinn, A. “Cross-cultural and regional variation in childrearing practices
and their correlates,” International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP) Regional
Conference 'de sunulmus sözlü bildiri, 30 Haziran-3 Temmuz, Istanbul, Türkiye, 2011.
23. Ayçiçeği-Dinn, A. & Caldwell-Harris, C.L. “Does a first language feel more emotional just
because of conditioned associations?” American Association for Applied Linguistics Conference’da
sunulmuş bildiri, Boston, Massachusetts, Mart 2012.
24. Ayçiçeği-Dinn, A., Şişman, S. & Caldwell-Harris, C. “Does attending English-language
university diminish abilities in the native language? Data from Turkey.” World Conference
on Psychology & Sociology’de sunulmuş poster bildiri, 28 Kasım - 1 Aralık, Kemer,
Antalya, 2012.
25. Dinn, W. M., Şişman, S. & Ayçiçeği-Dinn, A. “Neurocognitive and clinical correlates of
compulsive hoarding.” World Conference on Psychology & Sociology’de sunulmuş sözel bildiri, 28
Kasım-1 Aralık, Kemer, Antalya, 2012. ve basıldı (Procedia-Social and Behavioral Science, 82,
335-359, 2013).
26. Ayçiçeği-Dinn, A., Şişman, S. & Dinn, W. M. “Cigarette smoking and personality features.”
World Conference on Psychology’de sözel bildiri, Dubrovnik, Hırvatistan, 2014 ve basıldı
(Procedia–Social and Behavioral Sciences, 159, 232-234, 2014).
27. Dinn, W. M., Ayçiçeği-Dinn, A., Göral, F., Yıldırım, E., Yıldırım, M. “Treatment-Resistant
Obsessive-compulsive disorder: Clinical and personality correlates.” World Conference on
Psychology’de sözel bildiri, Dubrovnik, Hırvatistan, 2014 ve basıldı (Procedia–Social and
Behavioral Sciences, 159, 239-242, 2014).
28. Ayçiçeği-Dinn, A., & Caldwell-Harris, C.L. “Humor ratings and skin conductance responses to
native and foreign language Jokes.” Annual Meeting of the Cognitive Neuroscience Society’de
sunulmuş bildiri, Boston, 2014.
29. Dinn, W., Ayçiçeği-Dinn, A., Doruk., D., Goral, F., Karamursel, S., Ulusoy, N., Yıldırım, A.,
Yıldırım, E.A., Hacıoglu, M & Fregni, F. Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) &
Treatment-Resistant Obsessive-Compulsive Disorderl, IV. International Symposium on
8
Neuromodulation, Sao Paulo, Brezilya, 2015.
30. Dinn, W., Ayçiçeği-Dinn, A., Göral, F., Darkal, O., Yıldırım, E & Hacıoğlu, M. “TreatmentResistant Obsessive-Compulsive Disorder: Neurocognitive and Clinical Correlates” International
Conference on Clinical and Counselling Psychology, 13-17 Eylül, İstanbul, 2015 ve basılacak
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, Şubat, 2016.
7. 3 Yazılan uluslar arası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Kayaalp, Z., Ayçiçeği, A., Çavaş. S. & Çavaş, M. “Ailede Çocuk Eğitimi. Bizim Büro Basımevi,
Ankara, 1995.
2. Harris, C.L., Gleason, J.B., & Ayçiçeği, A. “When is a first language more emotional?
Psychophysiological evidence from bilingual speakers,” Içinde A. Pavlenko (Ed.), Bilingual minds:
Emotional experience, expression, and representation. Clevedon, United Kingdom: Mulingual
Matters, 2006.
3. Solso, R.L. & Johnson, H.H. (1989) An Introduction to Experimental Design in Psychology: A
Case Approach (4.Baskı). (A.Ayçiçeği-Dinn, A, Çeviri Editörü İstanbul: Kitapevi Yayınları (3.Baskı
2010).
4. Solso, R.L., MacLin, O.H. & MacLin M.K. (2004) Cognitive Psychology (7.Baskı). (A.AyçiçeğiDinn, A, Çevirmen) İstanbul: Kitapevi Yayınları (5.Baskı 2011).
5. Ayçiçeği-Dinn, A. ve Yıldırım, A. (Çevirmenler) Forty Studies that Changed the Psychology,”
Çeviri Aşamasında.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Arık, A, İ. & Ayçiçeği, A. “Yaş ve zaman değişkenlerinin dikkati gerektiren görevlere etkisi,” İ.Ü.
Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 18, 51-60, 1990.
2. Ayçiçeği, A. “The effects of the mother training program on attitudes of mothers towards sex
roles,” Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2, 36-58, 1995.
3. Ayçiçeği, A., Oktay, A. “Okul öncesi çocuk kitaplarının değerlendirilmesi,” Yaşadıkça Eğitim
Dergisi,” 47, 10-16, 1996.
9
4. Ayçiçeği, A. “Uyaranın fiziksel ve anlamsal özelliklerinin tanımaya etkisi,” IX. Ulusal Psikoloji
Kongresi Kitabı, İstanbul, 1996.
5. Ayçiçeği, A. & Oktay, A. “İlkokul ve ortaokul ders kitaplarının analizi,” Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 33-40, 1997.
6. Ayçiçeği, A., Torbalı, N. & Karslı, A. “Tekrarlama kolaylaştırıcısı etkisinin sınırları,” İstanbul
Üniversitesi Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 191-201, 1999.
7. Ayçiçeği, A. & Aydemir, N. “Zekanın müzik yeteneğine etkisi,” İstanbul Üniversitesi Tecrübi
Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 242-246, 1999.
8. Ayçiçeği, A. & Yüceil, S. “Soyut kelimeler de somut kelimeler kadar hatırlanabilir mi?” İstanbul
Üniversitesi Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 233-239, 1999.
9. Ayçiçeği, A., Doğan, Z. & Gönenç, E. “Eşanlamlı, zıt anlamlı ve anlamca ilgili kelimeler
kendileriyle ilgili olmayan kelimelerin tanınmasına ket vurmakta mıdır?” İstanbul Üniversitesi
Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 183-190, 1999.
10. Ayçiçeği, A. & Özdemir, E. “Zihinde yeniden inşa,” İstanbul Üniversitesi Tecrübi Psikoloji
Çalışmaları Dergisi, 21, 215-220, 1999.
11. Ayçiçeği, A. & Tunoğlu, S. “Eşanlamlı, zıt anlamlı ve anlamca ilgili kelimelerin hafızdaki
konumu,” İstanbul Üniversitesi Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 171-182, 1999.
12. Ayçiçeği, A., Özdemir, E. & Yurtsever, A. “Kosslyn, Ball ve Reiser’in harita öğrenme deneyine
farklı bir yaklaşım,” İstanbul Üniversitesi Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 221-232, 1999.
13. Ayçiçeği, A., Göçmen, M. & Bal, E. “Hatırlama zamanının sınırlı olduğu durumda yerleştirme
metodunun etkinliği,” İstanbul Üniversitesi Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 203-213, 1999.
14. Ayçiçeği, A. “Resmin tanımaya etkisi,” İstanbul Üniversitesi Tecrübi Psikoloji Çalışmaları
Dergisi, 21, 93-110, 1999.
15. Ayçiçeği, A., Dinn, W. M. & Harris, C. L. “Prefrontal lob nöropsikolojik test bataryası: Sağlıklı
yetişkinlerden elde edilen test sonuçları,” İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları, 23, 1-26, 2003.
16. Ayçiçeği-Dinn, A. “Mevcut semptomlar ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması,” Klinik
Psikiyatri, 10, 201-215.
17. Ayçiçeği-Dinn, A., Harris, C. L. “Vertical collectivism, family-consciousness and urbanization in
Turkey,” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 47, 232-251, 2013.
18. Ayçiçeği-Dinn, A. & Caldwell-Harris, C.L. (incelemede) “How collectivism and family control
influence depressive symptoms in Asian American and European American college students” ,
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi.
10
19. Ayçiçeği-Dinn, A. & Caldwell-Harris, C.L. (incelemede) “Understanding gender and urban/rural
differences in depressive symptoms: Insights from university students in Turkey,” Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Kepir, H., Spor, Y. A. Öner, S. & Ayçiçeği, A. “Üniversite öğrencilerinde sınav öncesi sonrası
kaygı düzeyleri,” VI. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, İstanbul, 1990.
2. Arık, İ. A., Ayçiçeği, A., Dora, H. K. “Anaokulu faktörünün çocuğun sosyal ve bilişsel gelişimi
üzerindeki etkisi,” VI. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, 7, İstanbul, 1990
3. Cantez, E. & Ayçiçeği, A. “Psikojen ve organik kökenli rahatsızlıkların kişinin ruhsal yapısına
etkileri,” V. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, 8, İzmir, 1990.
4. Arık, İ. A. & Ayçiçeği, A. “Doğum sırası ve çalışan anne faktörlerinin, çocuklarda nörotik belirtiler
ve arkadaş çevresinin algıları üzerindeki etkileri,” V. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, 8, İzmir. 1990.
5. Ayçiçeği, A. “Anaokulu yaşantısının çocuğun bilişsel gelişimi üzerindeki etkisinin incelenmesi,”
VII.Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, 11, Ankara, 1992.
6. Ayçiçeği, A., Peksoy, Ö., Sayıner, B. “Fiziksel çekiciliğin kişilik özelliklerini değerlendirilmedeki
etkileri,” VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, 13, Ankara, 1992.
7. Ayçiçeği, A., Arık, İ. A. “Eysenck’in içedönüklük-dışadönüklük görüşünün test edilmesi,” VII.
Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, 12, Ankara, 1992.
8. Ayçiçeği, A. “Uyaranın fiziksel ve anlamsal özelliklerinin tanımaya etkisi,” IX. Ulusal Psikoloji
Kongresi Kitabı, İstanbul, 1996.
9. Tuncel, B., Gürel, G., Kutsal, Ş., Özmen, G. & Ayçiçeği-Dinn, A. “Üniversite öğrencilerinde
cinsiyete göre depresyon görülme sıklığı” Ege Üniversitesi 11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri
Kongresi, İzmir, 2006.
10. Yiğit, B., Çiftçi, B., Tunay, B. & Ayçiçeği-Dinn, A. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ve
şizotipal kişilik bozukluğunun obsesif kompulsif bozuklukla ilişkisi,” Ege Üniversitesi 11. Ulusal
Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İzmir, 2006.
11. Noyan H., Ayçiçeği-Dinn A. “Yetişkinlikte dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğunun eksen-II kişilik bozuklukları ile ilişkisi,” Ege Üniversitesi 11. Ulusal Psikoloji
Öğrencileri Kongresi, İzmir, 2006.
11
12. Kutlu, B., Kocaoğlu, Z., Coşkun, M., Sayar, A. & Ayçiçeği-Dinn, A. “El baskınlığının rey
karmaşık şekil tesi performansı üzerindeki etkisi,” Ege Üniversitesi 11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri
Kongresi, İzmir, 2006.
13. Ketenci, L., Şen, G., Özdemir, B. & Ayçiçeği, A. “Bir Türk öğrenci örnekleminde otizm ve el
tercihi,” Ege Üniversitesi 11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İzmir, 2006.
14. Akar, Ö., Ayçiçeği-Dinn, A. ve Dinn, W. M. “Pazarlama sektöründe çalışanların kişilik
özelliklerinin karşılaştırılması,” 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 2008
15. Sisman, S., Ayçiçeği-Dinn, A. ve Dinn, W. M. “Davranışsal aktivasyon sistemi/davranışsal
inhibisyon sistemi ölçeği'nin üniversite öğrencileri için güvenirlik ve geçerlilik çalışması,”
15.
Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 2008.
16. Karadeniz, Y.A., Ayçiçeği-Dinn, A. ve Dinn, W. M. “Otistik çocukların aileleri: Nörobilişsel ve
klinik bulgular,” 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 2008.
17. Karagöz, A., Ayçiçeği-Dinn, A. ve Dinn, W. M. “Obsesif kompulsif bozuklukta sigara kullanımı
ve komorbidite,” 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 2008.
18.Tekin, S., Göz, I., Ayçiçeği-Dinn, A. “Görgü tanıklığında bellek yanılması: ‘Olay sonrası yanlış
bilgi etkisi'nde kategori faktörünün rolü,” 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 14-17 Nisan, Mersin, 2010.
9. İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Mart 2002-Ekim
2002.

Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü,
Kasım 2005-2016.

Bölüm Başkanı, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ocak 2010- Aralık 2014.

Kariyer Merkezi Kurucusu ve Müdürü, İstanbul Üniversitesi, Nisan 2010-2016.

İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Etik Kurul Kurucusu ve
Başkanı, Ocak 2014-2016.

Rektör Yardımcısı, İstanbul Üniversitesi, Mart 2012-Mayıs 2013.
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
 Türk Psikologlar Derneği
 İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi’nin editörü, yayın kurulu üyesi ve
hakemi
12
11. Ödüller

TUBA Post-Doktora Yurt Dışı Bursu, 1997.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ödülü, 2003.

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ödülü, 2004.

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ödülü, 2005.
12. Son İki Yılda Verdiği Dersler
Akademik Dönem
Dersin Adı
Yıl
Bilişsel Psikolojiye Giriş
2014-2015 Güz
Araştırma
Yöntemleri
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Teorik Uygulama
2
120
ve
Etiği 3
10
Psikoloji Tarihi
3
20
Bahar
Bilişsel Psikoloji
3
30
Güz
Bilişsel Psikolojiye Giriş
2
120
Yüksek Lisans Dersi
2015-2016
Araştırma
Yöntemleri
ve
Etiği 3
10
Öğrenme Psikolojisi
3
20
Seminer
3
20
3
30
Yüksek Lisans Dersi
Yüksek Lisans Dersi
Bahar
Bilişsel Psikoloji
13

Benzer belgeler

Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN

Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN Ayçiçeği, A., Dinn, W.M., & Harris, C.L. (2004). Obsessivecompulsive disorder: Patterns of axis-II comorbidity, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 8, 85-89. Ayçiçeği, A. & Ha...

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ-DINN - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ-DINN - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ayçiçeği, A., Dinn, W.M., & Harris, C.L. (2005). Obsessive-Compulsive Personality Response to Executive Function Deficit, Eastern Psychological Association (EPA), Boston. Ayçiçeği-Dinn, A. & Dinn, ...

Detaylı