CT-S510 - Shimano

Transkript

CT-S510 - Shimano
SI-50F0A-002-05
Genel Güvenlik Bilgileri
Zincir uzunluğu
Zinciri aynakol dișlisine ve dișliye monte edin ve ardından iki bakla veya en fazla dört bakla
ilave ederek zincir uzunluğunu ayarlayın.
— Ciddi yaralanmalara meydan
vermemek için:
UYARI
• Zinciri temizlemek için doğal bir deterjan kullanın. Pas temizleyiciler gibi,
zincirin zarar görmesine ve/veya arıza yapmasına neden olabilecek alkalibazlı veya asit-bazlı deterjanlar kullanmayın.
• Güçlendirilmiș bağlantı pimini sadece ince tipte zinciri birleștirmek için
kullanın.
• İki farklı tipte güçlendirilmiș bağlantı pimi mevcuttur. Kullanacağınız pimi
seçmeden önce așağıdaki tabloyu inceleyin.
Güçlendirilmiș
bağlantı pimi
Zincir
Zincir aleti
Dișli
Gümüș
CN-7701/CN-HG93 gibi
9-vites çok ince zincir
TL-CN31/
TL-CN22
CS-S500
18D/20D
(t = 2,0 mm)
TL-CN31/
TL-CN22
ve
TL-CN30/
TL-CN21
16D-23D
(t = 2,3 mm)
6,5 mm
Siyah
CN-HG50/CN-IG51 gibi
8-/7-/6-vites ince zincir
7,1 mm
Kadroya montaj
1. Zinciri dișliye monte edin ve ardından hazne milini mil yuvalarına oturtun.
braketini hazne milinin sağ tarafına ve dönmez rondelayı hazne milinin sol
2. CT-S510
tarafına yerleștirin. Bu sırada, braketin ve dönmez rondelanın çıkıntılı parçaları mil
yuvalarının oluklarına gelecek șekilde kaset bağlantıyı çevirin. Bu ișlem yapılırsa, kaset
bağlantı hemen arka mașaya paralel olacak șekilde takılabilir.
(Bu sırada, makaranın diğer parçalara (örneğin, kadroya) değmemesi için kolu tespit eden
civatayı gevșetin.)
Kaset bağlantı
• Güçlendirilmiș bağlantı pimlerinden bașka bağlantı pimleri kullanılması
veya kullanılan zincir tipine uygun olmayan bir güçlendirilmiș bağlantı pimi
veya alet kullanılması halinde yeterli bağlantı kuvveti elde edilemeyebilir ve
bu durum zincirin kopmasına veya yerinden çıkmasına neden olabilir.
Mil yuvasının kanalı
Dönmez rondela (8L)
Kol tespit civatası
• Eğer dișli sayısındaki bir değișiklik nedeniyle zincirin uzunluğunu
ayarlamak gerekiyorsa, zinciri bir güçlendirilmiș bağlantı pimi veya uç
pimi kullanılarak bağlandığı yerden bașka bir noktada kesin. Zincir,
güçlendirilmiș bağlantı pimiyle veya uç pimiyle bağlandığı yerden kesilmesi
durumunda hasar görecektir.
Uç pimi
Link pimi
Ara parçası
(sadece
sağ taraf)
Güçlendirilmiș bağlantı pimi
Arka mașa
• Zincir gerginliğinin doğru olduğunu kontrol edin ve zincirin hasar
görmediğinden emin olun. Gerginlik çok zayıfsa veya zincir hasar
görmüșse, zincir değiștirilmelidir. Eğer bu önlem alınmazsa, zincir kırılarak
ciddi yaralanmaya neden olabilir.
• . Gevșek, așınmıș veya hasar görmüș parçalar sürücünün ciddi șekilde
yaralanmasına neden olabilir. Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını
kullanmanızı șiddetle tavsiye ederiz.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha sonra
bașvurmak üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.
CT-S510 braket
2 mm ara parçasını sağ taraf üzerine (zincir gergisinin dıșına) yerleștirin ve ardından
3. Aksesuar
tekerleği șapkalı somunlarla kadroya tespit edin. (Tavsiye edilen sıkma torku: 30-45 N•m)
Zincir hattının ayarlanması
1. Zincir hattı ayar vidasını gevșetin.
ve makara düz bir çizgi üzerinde oluncaya kadar
2. Dișli
makarayı kenara doğru hareket ettirin.
Dișli
3. Zincir hattı ayar vidasını sıkarak makarayı sabitleyin.
NOT:
Uygulanabilir hazneler
Göbekten 7-vites/8-vites
Uygulanabilir dișliler
16D-23D
Uygulanabilir mil yuvası
genișliği
4-9 mm
Uygulanabilir mil yuvası șekli
Dikey
Makara
Sıkma torku: 1-2 N•m
Hareket ettirin
Zincir hattı ayar vidası
• Bu ürün, kontra fren tipi ürünlerle birlikte kullanılamaz.
• Bu ürün sadece tek ön aynakollar içindir.
• Periyodik olarak zincir gergisini temizleyin ve makarayı yağlayın.
• Eğer makarada büyük miktarda oynama varsa ve sürüș sırasında anormal
miktarda ses üretiliyorsa, makarayı değiștirin.
• Makara ünitesini sökmeyin.
• Eğer uygulanan gerginlik çok güçlü ise, sürüș sırasında gürültü üretilebilir.
• Zincir uzar ve fazla gevșekleșirse, zincir gerginliğini tekrar ayarlayın.
• Parçalar doğal așınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya
karșı garantili değildir.
Zincir gerginliğinin ayarlanması
makara üzerine takın ve ardından, zincire dikey olarak gerginlik uygulandığında
1. Zinciri
zincirde 15-25 mm gevșeklik olacak șekilde kolu yukarı doğru çevirin.
(Eğer zincire yukarı yönde gerginlik uygulanamıyorsa,
bunun yerine gerginliği așağı yönde uygulayın.
Eğer ne așağı ne yukarı yönde gerginlik
uygulanamıyorsa, zincire iki bakla ekleyin
ve gerginliği așağı yönde uygulayın.)
• Kullanma veya bakım yöntemleriyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen
satıcınıza danıșın.
Yukarı yön
SI-50F0A-002
CT-S510
2. Kol tespit civatasını sıkarak kolu sabitleyin.
Teknik Servis Talimatı
Așağı yön
Yaklașık 100 g kuvvet uygulandığında
zincirde 15-25 mm gevșeklik olacak
șekilde ayarlayın.
kolunu çevirin ve tekerleğin anormal
3. Krank
gürültü çıkarmadan düzgün șekilde dönüp
Kol tespit civatası
Sıkma torku: 12-14 N•m
dönmediğini kontrol edin.
Bisikleti kullanmadan önce, bu servis talimatıyla birlikte göbekten 7-vites/8-vites
haznelerin servis talimatını da okuyun.
* Diğer dillerde Servis Talimatı için, bkz :
http://techdocs.shimano.com
Lütfen dikkat: Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Turkish)

Benzer belgeler

CN-7900 / CN-6700

CN-7900 / CN-6700 doğru yöne bakacak șekilde monte edildiğinde doğru tasarım performansı elde edilecektir. Eğer zıt yöne bakacak șekilde monte edilirse, zincir yerinden çıkabilir ve bisiklet devrilerek ciddi yaralan...

Detaylı

RD-4500 - Shimano

RD-4500 - Shimano İdeal SIS performansı için, güç aktarma parçalarını

Detaylı

FC-7900 FC-7950

FC-7900 FC-7950 • Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir șekilde okuyun. Gevșek, așınmıș veya hasar görmüș parçalar, bisikletin devrilmesine ve ciddi yaralanmaya neden olabilir. Sadece orijina...

Detaylı

Arka Dișli Sistemi

Arka Dișli Sistemi • Bisikleti sürmeden önce tekerleklerin emniyetli șekilde bağlanmıș olduğunu kontrol edin. Eğer tekerlekler herhangi bir șekilde gevșekse, bisikletten çıkarak ciddi yaralanmaya neden olabilirler. •...

Detaylı

SG-S700 CS-S500 CJ-S700

SG-S700 CS-S500 CJ-S700 Ara parçası (sadece sağ taraf)

Detaylı