EK - 4A

Transkript

EK - 4A
Curriculum Vitae
1. Name Surname
: HALİL İBRAHİM EROL
Contact Information
Address
:
E-mail
:
:
2. Date of Birth
: : 27/03/1959
3. Title
: Prof.Dr.
4. Education Status
:
Degree
Bachelor’s Degree
Master Degree
PhD.
Field
Medicine
University
Uludağ University
ENT
Uludağ University
Year
5. Academic Title
1982-1983: Practitioner, GATA
1983-1985:Res.Ass. GATA ENT.
1985-1988 Specialist in Sarıkamış Military Hospital
1988-1990 Ass. Prof. GATA Haydarpaşa Training Hospital
1990-1996 Assoc.Prof. at Gümüşsuyu Military Hospital
1996-2002 Assoc.Prof. at Yeditepe Faculty of Medicine ENT Dept.
2000-2003 Visiting Lecturer of Otolaryngology in Yeditepe University Faculty of Medicine and Faculty of
Dentistry
2000-2003 ENT specialist in Acibadem Hospital / Kadikoy, Medical Park Hospital / Fatih, Istanbul
2003-2006 ENT specialist Medipol Hospital / Kadikoy
2006-2013 ENT specialist in Anatomica Ear, Nose and Throat Hospital,
6. Managed Masters and PhD. Thesis
6.1. Master Thesis
6.2. PhD. Thesis
7. Publications
7.1. Articles published in international peer-reviewed journals
YALÇIN Ş., EROL H.İ , UÇMAKLI E., CANDAN H.,POYRAZO ĞLU E., YILDIRIM N.:
Carcinomaofthyroglossal cyst. Pakistan Journal of Otolaryngology 9:144-146 , 1993
• TOSUN Y.,TEZCAN Ş., EROL H.İ ,: Evaluatuation des parameters cranio- faciaux
chez les individus ayant des vegetations adenoides. Rev. Orthop. Dento.
Faciale.27 : 183-199, 1993
• DANACI M., TUROĞLU H.T., BOR B., GÜL S., EROL H. İ , ÇAMKIR Z., TOR H.,
KARSLI F. : The role of pentavalent Tc-99 m DMSA in the differential diagnosis
for cervical lymphadenopathies 8 (2): 72-78, 1995
7.2. Proceedings Papers Presented in International Scientific Meetings
7.3. International Books or Book Chapters
EROL H.İ.:Effüzyonlu otitis media. Alerjik hastalıklar ve b ronşial astma’da. Ed. AYDİLEK R.
Cilt 1. İstanbul , Özlem Grafik Matbaacılık Ltd. Şti. 1998; 210-213.
• EROL H.İ.: Sinüzit (alerji, astma ve sinüzit) Alerjik hasta lıklar ve bronşial astma’da. Ed.
AYDİLEK R. Cilt 1. İstanbul , Özlem Grafik Matbaacılık Ltd. Şti. 1998; 214-217
• EROL H.İ.: Nazal polipler. Alerjik hastalıklar ve bronşial astma’da. Ed. AYDİLEK R. Cilt 1.
İstanbul , Özlem Grafik Matbaacılık Ltd. Şti. 1998; 231-234.
• EROL H.İ.: Nazal polipler. . Alerjik hastalıklar ve bronşiyal astım’da. Ed. .AYDİLEK R. Cilt
1. İstanbul Bilmedya Grup 2004. 243-248.
7.4. Articles published in national journals
• EROL H.İ , GÜMRÜ C., CANDAN H., GÜNGÖR A.: Travmatik kulak zarıperforasyonları.
KBB İhtisas Dergisi 2:62-64, 1991
• TOSUN Y.,EROL H.İ., TEZCAN Ş.: Adenoid vegetasyona sahip bireylerde baş • postürünün
de ğerlendirilmesi. Türk Ortodonti Dergisi 5(1): 41-47, 1992
ÖZKARAKA Ş H., EROL H.İ ,ÖZCAN H., GÜNGÖR A., CANDAN H., POYRAZO ĞLU E.:
Effüzyonlu otitis mediada effüzyonun immünokimy asal değerlendirilmesi ve etyolojik
nedenlere yaklaşım. Türk Otolarengoloji Arşivi 31:139-141,1993
ÖZKARAKA Ş H., EROL H.İ , GÜMRÜ C., ER İŞEN L., CANDAN H., POYRAZOĞLU E.,
GÜNGÖR A. : Servikal tüberküloz lenfadanit. KBB İhtisas Dergisi 2(1) : 58-60, 1994 •
POYRAZOĞLU E., ÖZKARAKA Ş H., ÖZCAN H., EROL H. İ , CANAN H . : Septumun
kaudal deformitelerinde otogreft ve allogreft kartijal kullanımı. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 16
(3) : 227-233, 1994
• DANACI M., TUROĞLU H.T., BOR B., GÜL S., EROL H. İ , ÇAMKIR Z., TOR H.,
KARSLI F. : The role of pentavalent Tc-99 m DMSA in the differential diagnosis for cervical
lymphadenopathies 8 (2): 72-78, 1995
• ÖZKARAKA Ş H., POYRAZOĞLU E., CANDAN H., UĞUR G., EROL H.İ. : Adipoz tıkaç
miringoplasti. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Dergisi 3(1): 1-4, 1995
• CANDAN H ., POYRAZOĞLU E., EROL H.İ , ŞİŞMAN A ., ÖZÇEL İK N., ÖZKARAKA Ş
H., KIZILKAYA E.: Kronik otitis mediada bilgisayarlı tomografinin yeri. PTT Hastanesi Tıp
Dergisi 17(1): 57-63, 1995
• EROL H.İ , ŞİŞMAN A., POYRAZOĞLU E., ÖZÇEL İK N.,CANDAN H., ÖZKARAKA Ş
H., KIZILKAYA E.: Kronik otitis medialılara kemikçik zincirinin BT ile değerlendirilmesi PTT
Hastanesi Tıp Dergisi 2(3): 294-295, 1995
• EROL H.İ , GÜMRÜ C., CANDAN H., POYRAZO ĞLU E., BAŞAK M.: Bir olgu nedeniyle
Thornwaldt kisti. KBB İhtisas Dergisi 2(3): 294-295, 1995
• EROL H.İ , GÜMRÜ C., BAŞAK M., ÖZÇELİK N.: Tükrük bezi kitlelerinde
ultrasonografinin tanısal değeri. KBB İhtisas Dergisi 2(3): 296-297, 1995
GÜMRÜ C., EROL H. İ., ÖZCAN H., CANDAN H.: Trikloretilen inhalasyonunun fare burun
mukozasına etkileri. KBB İhtisas Dergisi. 2(3): 307-308, 1995
• ÖZKARAKA Ş H., CANDAN H., POYRAZOĞLU E., EROL H.İ., Ç İFTÇ İ F., BALOĞLU
H.: Sjögren Sendromu – Minör tükrük bezi biopsis inin tanısal önemi. Türk Otolarengoloji
Arşivi 33(3): 130-134, 1995
• CANDAN H., ÖZKARAKA Ş H., POYRAZOĞLU E., EROL H.İ.,GÜNGÖR A.: Mastoid
pnömatizasyonu ve lateral sinus.Türk Otolarengoloji arşivi 33(3): 164-166,1995.
• EROL H.İ., ŞAPÇI T., POYRAZO ĞLU E., GÜNGÖR A., ÖZKARAKA Ş H., ASLAN S.,
CANDAN H.: Konjental dış kulak yolu atrezisi ve konjenital kolesteatom. KBB • İhtisas Dergisi
2(4):344-346, 1995
EROL H.İ., GÜMRÜ C., CANDAN H., YILDIRIM N., ÖZKARAKA Ş H., ERİŞEN L.,
POYRAZOĞLU E., AKTAŞ D.: Erişkinlerde seröz otitis media etyolojisi. PTT • Hastanesi Tıp
Dergisi 17(3): 279-283, 1995
EROL H.İ., DÜNDAR K., GÜNGOR A.: Kronik süpüratif otitis me diada hiperbarik oksijen
tedavisinin etkileri. KBB İhtisas Dergisi 1 (3): 501-504, 1996
• EROL H.İ., SARAÇO ĞLU M., ÖZÇEL İK N.: Vokal kord paralizilerinde larengeal
elektromiyografi. KBB İhtisas Dergisi 1 (3): 534-538, 1996
• EROL H.İ., GÜNGÖR A., KOCABEYO ĞLU Ö., ASLAN S., U ĞUR G.: Tonsillektominin
serum immünglobinleri üzerine olan etkileri. KBB Postası 2-3 (5): 42-45, 1996
• EROL H.İ., POYRAZOĞLU E., CANDAN H., GÜNGÖR A., ŞAPÇI T., U ĞUR G., ERİM
T.,BALOĞLU H.: İntratemporal fasial sinir schwannoması. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 1(18):
406-409,1996
• GÜNGÖR A., POYRAZO ĞLU E., EROL H.İ., CANDAN H., ÖZKAL Ş., YAZGIN İ.:
Çenede görülen dev hücreli reperatif gronümalar. Ku lak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi
Dergisi 4:99-102,1996
• EROL H.İ., GÜNGÖR A., POYRAZO ĞLU E., ERDEM S., ŞAPÇI T., BÜYÜKSOY V.,
CANDAN H..: Radikal boyun diseksiyonu sonrası servikal lenfatik sistemin lenfsintigrafisi ile
değerlendirilmesi. PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 2(18):466-468,1996
• GÜNGÖR A., EROL H. İ., POYRAZOĞLU E., KIZILKAYA E., BAŞEKİM Ç., ÇOLAKA.,
CANDAN H.: Temporal kemik fibröz displazis i (iki olgu nedeniyle). PTT Hastanesi Tıp
Dergisi. 2(18): 480-484,1996
• ÖZKARAKA Ş H., BALOĞLU H., POYRAZOĞLU E., CANDAN H., UĞUR G., EROL H.İ.:
Nazal poliplerde goblet hücre da ğılımı ve respiratuvar epitelyum örne ği olarak nasal polip
mukozası. Türk Otolarengoloji Ar şivi. 34(1):49-51, 1996
• EROL H.İ., POYRAZOĞLU E., CANDAN H., DOĞAN M., YALÇIN Ş.: Waardenburg
Sendromu. Türk Otolarengoloji Ar şivi. 34(1): 56-58, 1996
• ÖZLKARAKA Ş H., POYRAZOĞLU E ., CANDAN H., ÖZÇEL İK N., EROL H.İ.:
Tonsillektomi sonrasında supralfat. Türk Otolarengo loji Arşivi 34(1): 52-55, 1996
• EROL H.İ.: Nazal polipler. Ktüel Tıp Dergisi 7(3): 403-405, 1998
7.5. Papers presented at National Scientific Meetings
7.6 Other Publications
8.Projects
9. Administrative Tasks
the deputy chief of the ENT department in GATA Haydarpasa Training Hospital
the head of ENT and Head/Neck Surgery Clinic and worked as deputy chef in Gümüş suyu
Military Chief of Staff in Diyarbakır Military Hospital
10. Memberships in scientific organizations
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanları Derneği
11. Awards
12.Given courses at undergraduade and graduade level in last two years
Academic Year
Term
Course name
Weekly Hours
Theoric
Practice
Number
of
Students

Benzer belgeler