Konaklama Endustrisi

Transkript

Konaklama Endustrisi
KONAKLAMA ENDÜSTRİSİ İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM
(Recycling for the Hospitality Industry)
YAZARLAR
Thomas D. Potts
Doçent
Park Rekreasyonu ve Turizm İşletmeciliği
Joyce H. Chriştenbury
Profesör
Aile ve Genç Gelişimi
Franciş J. Wolak
Profesör
Katı Atık Eğitimi İçin Tarım ve Biyoloji
Mühendisliği Koordinasyon Ofisi
ÇEVİRİ:
Nilgün Memiş
Öğretim Görevlisi, Muğla Üniversitesi, Fethiye Meslek Yüksekokulu, Fethiye, Muğla,
Türkiye.
2
BİLGİ
Bu el kitabı içindeki bazı maddeler diğer geri dönüşüm rehberleri içindeki bilgilerden
alınmıştır. Bunlar arasında en dikkate değer olanlar; Florida Kooperatif Geniş Servisi’nden
“Otel ve Motellerde Geri Dönüşüm”, Kuzeydoğu Maryland Atık Boşaltım Otoritesi’nden
“Ticari ve Kurumsal Geri Dönüşüm Rehberi” ve Çevresel Koruma Acentesi’nden “Katı
Atık Azaltmak İçin İş Rehberi” dir.
Yazarlar, Florida Üniversitesinden bayan J.M. Townsend’e yardımları otel ve motel geri
dönüşümü hakkındaki paha biçilmez görüşleri için memnuniyetlerini bildirmek isterler.
Güney Carolina da Hilton Head Island Westin Resort çalışanlarına pilot çalışmalarındaki
aktivitelerinden dolayı takdire şayandırlar. Son olarak bu el kitabının gelişmesini finansal
yardımlarıyla mümkün kılan Güney Carolina Sağlık ve Çevresel Kontrol Departmanı, Katı
Atık Azaltım ve Geri Dönüşüm Ofisi’ne teşekkür ederler.
3
ÖNSÖZ
Güney Carolina, okyanus kıyısından dağlarına kadar geniş ölçüde doğal kaynaklarıyla
bezenmiş bir eyalettir. Gelecek nesillerin refahı ve bizim çıkarımız için hepimiz çevremizi
birlikte korumaya çalışırız.
Sonunda, 1991 yılında Güney Carolina Katı Atık ve Yönetim Politikası Yasası’nı
kanunlaştırdı. Bu kanunlar vatandaşların katı atıkların çevre üzerindeki etkilerinden dolayı
kaygılarının büyümesiyle düzenlenmiştir. Yasanın ana ögesi, küçültmeyi ilerletmek ve katı
atıkları yanma ve toprağa karışmadan önce geri dönüşümünü ve tekrar kullanımını
sağlamaktır. 1997 yılında kanunun önlemlerinden biri %30 geri dönüşüm, %25 yeniden
kullanım hedeflerini sağlamaktır.
Hükümet bu hedeflere yalnız ulaşamaz. Kanunlar kendi başlarına insanları geri dönüşüme
ve küçültmeye teşvik etme yolu olamaz. Bu; hükümetin, şirketlerin, endüstrinin ve
vatandaşların işbirliği ile olur. Eğer bu güzel ülkenin sahip olduklarını koruyacaksak her
grup kendine düşeni yapmak zorundadır.
Bugün kaynaklarımızdan akıllıca yararlanmak ihtiyacımız artmaktadır. Çevremizin
çekiciliği Güney Carolina’nın potansiyel ziyaretçilerinin kararını etkiler böylece de pazar
potansiyelimizde önemli rol oynar. Çevresel temeli düzeltmek en büyük meydan
okumalarımızdan biridir.
Yerel çevreyi onarmak veya düzeltmek geri dönüşümün anahtar öğesidir. Geri dönüşüm
ziyaretçilere ve topluma sadece iyi bir ekonomik anlamı olduğunu değil iyi bir ahlaksal
anlamı olduğunu da kanıtlamıştır.
Kendi malınız için geri dönüşüm programı geliştirirken başlangıç noktasında bu el kitabını
kullanınız. Takım çalışmasıyla ve ulaşılabilir hedeflerle malınız başarılı geri dönüşüm
tecrübesine sahip olabilir. Bireysel olarak vatandaşların kamu ve özel sektör gruplarıyla
işbirliğinde olmasıyla biz Güney Carolina’nın daha iyi bir yer olması hedefimizde başarılı
olabiliriz.
4
GİRİŞ
Geri dönüşüm, Amerika’da belediyelerin büyüyen sorunlar
olarak söylenen katı atıklar için bir unsurdur. Geri dönüşümde,
ıskartaya atılmış olan değerli materyaller toplanacak, tekrar imal
edilecek ve tekrar kullanılacaktır. Kaynakları iyileştirmek ve
tekrar kullanmak düşüncesi desteklenen modern gelişmenin
anahtar öğesidir.
Katı atık sorununun bir başka çözümü; ilk aşamada, katı atık
miktarını düşürmektir. Kaynak azaltma, otellerde geri dönüşümün katılımıyla
tamamlanabilir. Bu yayın sizin işletmenizdeki geri dönüşüm programınızı geliştirirken
yardımcı rehber olacaktır. Ana merkez geri dönüşüm olmasına rağmen, otel çalışanlarının
hedefi öncelikle çöpü azaltma yollarını aramasıdır.
Etkili Katı Atık Yönetim Programınızda Aşağıdaki Başlıklar Bulunmalıdır
Atık akışından geri dönüşebilirlerin tespiti: Bu, geri dönüşümde sadece ilk adımdır ve
hangi maddelerin otel atık akısından etkili olarak ayrılabileceğini bilmeyi içerir. Aynı
zamanda yeni ürünlerin imalatında geri dönüşebilir maddeleri kullanmayı kabul edecek
yerel pazarı belirlemeyi içerir. Sadece bunun için yerel pazarın toplama programına dahil
edilmesi de dikkate alınmalıdır.
Geri dönüşebilir maddelerin yeniden üretilmesi için dağıtımı: Bu adım konaklama
endüstrisinden geri dönüşebilenleri kaliteli temiz olarak işleyiciye dağıtımı içerir. Bu
adımda aracı işlemci/nakliyeciler düşük haçimli malların dağıtımıyla ilgilidir. Temiz,
sınıflanmış olarak sunarsanız geri dönüşebilir maddeleriniz için pazar bulacağınıza emin
olabilirsiniz.
Kaynak tasarrufu: Konaklama endüstrisinde bu görüş büyük potansiyele sahiptir. Geri
dönüşüm takımınız göreve başlarken atık oluşmadan önce azaltma yollarını
belirleyebilirler. İki taraflı kopya gibi basit bir düşünce bile atık yönünde ve işlemde para
tasarrufu üzerinde çok büyük bir etkisi vardır (Katı atık satış masraflarından kaçınma
hesaba katılmasa bile).
Geri dönüşmüş madde içeren madde satın alma: Bu adım gerçek geri dönüşüm olması
için gereklidir. Eğer aktif olarak aramaz ve geri dönüşüm içinden ürünler satın almazsanız
toplama ve pazarlama sözünüz anlamsız olur. Geri dönüşüm endüstrisi genişledikçe,
yeniden kullanım için ürünler oldukça ve fiyat değişikliği rekabetiyle saf içerikli ürünler
ortadan kalkmaktadır.
5
PROGRAM GELİŞİMİ
Herhangi bir mal için geri dönüşüm programı yürütmek için tam ve mükemmel plan
geliştirmeye gereksinim bulunmaktadır. Bu yayın sizin sayenizde başarılı bir geri dönüşüm
programını geliştirmek ve yürütmek gerekliliği yöntemi için yol gösterici olarak, aşağıdaki
şekildeki gibi hazırlanmıştır. Şekildeki her bir adım takip eden sayfalarda detaylı olarak
tartışılmaktadır.
Program Gelişim Yöntemi
123456-
Uygulanabilirlik Kontrolü
Organizasyon- Takım
Bilgi Toplantısı
Yürütme
Bir sonraki Adım
Değerlendirme
Şekil 1- Geri dönüşüm gelişim programı yöntemi
Bu planlanan yöntem yukarıdan aşağı değil düz çizgi yöntemidir. Birinci planlar geliştirilir,
ana oyunculara yaklaşılır, bilgi toplanır, ileri planlar yapılır daha fazla bilgi ve daha fazla
işe gerek olup olmadığına karar vermek için sürekli Değerlendirme gerekir.
Bu el kitabı aynı yönde kullanılabilir. Örneğin; fizibilite raporu sadece başlangıç noktasıdır.
Takımın parçaları tanımlanıncaya kadar ve ilgili bilgi elde edilinceye kadar fizibilite raporu
tamamlanamaz. Takım yaklaşımını vurgulayarak ve her bir üyeyi işlevsel eleman yapmak
süper bir plan gerektirebilir.
6
BÖLÜM 1
FİZİBİLİTE RAPORU
Herhangi bir otelde veya motelde geri dönüşüm programının kurulabilmesine karar vermek
için başlangıç noktası olarak kabaca bir fizibilite analizi yapılmalıdır. Bu ilk başlangıç
analizi en az aşağıdaki maddeleri dikkate almalıdır;
Mallar için geri dönüşüm doğru mudur?
-Yönetim onu destekleyecek mi?
-Çalışanlar onu destekleyecek mi?
Toplanan maddeler için pazar var mıdır?
-Hangi maddeler bölgesel olarak pazarlanabilir?
-Bu aktiviteyi destekleyen halk ve / veya özel ilgilenenler var mıdır?
Geri dönüşümün masrafları nelerdir?
-Taşıma
-İşleme ücreti
Geri dönüşümün yararları nelerdir?
-Reklam?
-Toplumun olumlu üyesi olma?
-Çevreci?
-Daha az katı atık ücreti?
Yukarıdaki bütün sorulara yanıt ararken sadece basitçe oturarak karar vermek mümkün
değildir. İyi veriler her alanda bulunmayabilir. Son planın hayata geçirilmesini geliştirmek
veya durum değişinceye kadar beklemek ve yanıtlar aramak için bir geri dönüşüm takımı
kurulmasına ihtiyaç olabilir. Yerel durumların ve tutumların hızlı bir kontrolü geri
dönüşümün kurulması için daha kapsamlı bir planın geliştirilmesi ihtiyacının ip ucunu size
kolayca verecektir.
7
BÖLÜM 2
TAKIM ÇALIŞMASI ANAHTARDIR
Genel Müdürün Kararı
Başlangıç fizibilite raporu gözden geçirildikten sonra, genel
müdür bu geri dönüşüm programıyla yola devem etmeye karar
verirse, takip eden eylemler programın başarısının temini için
önerilir.
•
Otelin sahiplerini ve ilgili yöneticilerini otelin geri
dönüşüm planını organize etmek için bilgilendir, onların
sözlü ve parasal yardım taahhütlerini almaya çalış,
•
Bir yerel geri dönüşüm programı yöneticisi ata,
•
Aylık atık yönetim masraflarını gösterebilecek muhasebe sistemini hayata geçir.
Elden çıkarılan ve geri dönüşen atık bilgilerini kontrol için aylık bir rapora ihtiyaç
duyulur,
•
Geri dönüşüm programı için bir bütçe oluştur. Kova ve malzeme alımı ve çalışanların
motivasyonunu geliştirme programları için fonlara ihtiyaç olabilir,
•
Geri dönüşüm programı imkanları içerişinde çalışanların çıkar ve ilgi duymalarını
sağla,
•
Programın ilk başlangıç basamaklarında çalışanların katılmasıyla sahiplenmeyi sağla,
•
Otelin geri dönüşüm hedeflerini kurmakta, geri dönüşüm takımına yardımcı ol.
Hedefleri duyuru tahtasına yaz böylece bütün çalışanlar bilgilenir,
•
Programın gelişmesini takip etmek ve şirketin taahhüt ünü göstermek için geri
dönüşüm takımıyla periyodik olarak toplantı yap,
•
Programın daha başarılı işlemesini sağlayan geri dönüşüm takımının
kararlarını destekle,
•
Çalışanların görev tanımlamaları içerişine geri dönüşüm yöntemlerini kat.
Çalışanların organizasyonu ve eğitimi, çalışma toplantıları içine geri dönüşümü dahil
et,
•
Çalışanları programın gelişmesi ile ilgili bilgilendir,
8
•
Otel için bir çevresel yeşil pazarlama planı geliştir. Tanıtım maddeleri içinde otelin
geri dönüşüm ve eko satın alım programlarını öne çıkarmak için otelin pazarlama
şirketiyle birlikte çalış.
Konaklamayla ilgili bir geri dönüşüm programı organize etme uzun süreli bir taahhüt
gerektirir ki bu taahhüt sahipleri, genel müdürleri, departman yöneticilerini ve çalışanları
içine alan sistematik bir yaklaşım içerir. Westin çevresel politika duyurusu bu yaklaşım
örneği olarak aşağıda verilmiştir.
WESTIN
OTELS & RESORTS
DUYURU
Temmuz 27,1994
Konu: Westin Kuzey Amerika Politikasının Çevre ile İlgili Sözü
Kime: WNA Liderleri
Cc: Memurların işbirliği
Satış bürolarının işbirliği
Merkez rezervasyon bürosu
Değerli Çalışma Arkadaşlarım;
Bu, kuzey Amerika’nın doğal çevreyi koruma muhafaza etme ve mümkünse geliştirme
politikasıdır. Westin sürekli geliştirdiği çabalarıyla doğal kaynakları koruma, kirliliği
azaltma aktiviteleri ve doğal çevreyi zenginleştirme etkisi ve yardımıyla bunu yapar. Bu tür
çabalar enerji ve su tasarruf uygulaması atık azaltma ve geri dönüşüm, geri döndürülemez
ürünlerin kullanımı, çevreye zararlı maddelerin ve hava ve suyu kirleten atıkların
azaltılması ve eko sistemi zenginleştiricileri veya koruyucu yerel çabaların desteklenmesi
veya başlatılmasını içine dahil edecektir. Eylem için ilgili program ve planlar geliştirilecek,
yazılacak uygulamaya konulacaktır. Bu planı sürdürmek için plan sürekli yürürlükte
kalacak, her iş planın bir parçası olacaktır. Lütfen işinizin basamaklarını iş planı
yönteminin parçası olarak kabul ederek, bu politikayı gerçekleştirmek için sorumluluğunuz
rolünüzü başarıyor olmak ya da gelecekte başarmak olacaktır. Çok teşekkürler.
9
GERİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI YÖNETİCİSİNİN ATANMASI
Geri dönüşüm program yöneticisi genel müdür tarafından
görevlendirilmelidir. Bu pozisyon çalışmaları motive edebilmek
için kişisel liderlik ve iletişim becerisine ihtiyaç duyar. Otelin
bu günkü atık elden çıkarma uygulaması hakkında bilgi ve
prosedür sözleşmesi yapmak yararlı olacaktır. Geri
dönüşüm program yöneticisi;
-
Otelin genel müdürüyle aylık olarak geri dönüşüm
program yöntemi hakkında bilgilendirmek için toplantı yapmalıdır.
Otelin her departmanından çalışanını içine alacak geri dönüşüm takımı organize
etmelidir.
-
Müdürün yardımıyla programı organize etmek, ekipman almak ve çalışanları motive
etmek ve ödül vermek için bütçe oluşturmalıdır.
-
Randevuları, aktiviteleri, çalışanların eğitimi, reklamı içeren uygulama planı
geliştirmeli ve yönetim ve çalışanlar için raporlamalıdır.
-
Takım toplantı tarifesi oluşturmalıdır. Geri dönüşüm programı organize edilirken ilk
birkaç hafta boyunca haftalık toplantılara ihtiyaç duyulabilir. Bir kere program tam
olarak yürütülünce, aylık toplantılar belki yetebilir.
-
Toplantı anonslarını çalışanların duyuru panolarına asınca tüm çalışanlar toplantılardan
haberdar olurlar. Aktivite toplantı planlamacısıyla randevuları listelemelidir. Böylece
günlük aktivite televizyon ekranında halkı uyarır.
-
Geri dönüşüm maddeleri işlemcisiyle takımı madde hazırlığında eğitmek için
çalışmalıdır.
-
Faaliyet uygulamalarına uyan geri dönüşüm prosedürü geliştirmelidir.
-
Çalışanları departmanlarına özel olarak geri dönüşüm prosedürü içinde eğitmelidir.
-
Geri dönüşüm kova tipini ve ekipman fiyatlarını araştırmalıdır.
-
Araçlarla hükümetin madde geri alim birlikleriyle yöntem bilgisi için iletişim
kurmalıdır.
-
Departman yöneticilerinin ve çalışanlarının yardımlarıyla çalışanların çalışma
prosedürlerine uyan madde toplama ve depolama sistemleri oluşturmalıdır.
-
Atık taşıyıcıları aracıları kaldırma, nakil ve madde geri dönüşüm yöntemi için davet
etmelidir.
10
-
Genel müdürler ve halkla ilişkiler yöneticisiyle konaklama reklamı ve yerel medya için
gerçek haber hazırlamak için çalışmalıdır.
-
Satın alma ve geri dönüşüm kovaları ve ekipmanı kiralama için davet etmelidir.
-
Çalışmaları geri dönüşüm programını tamamlamaya razı etmek için kabul ettirici
program geliştirmelidir. Eğer bir çalışan, işlemcinin geri dönüşebilir maddeyi hazırlama
ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, bütün maddeler reddedilebilir.
11
GERİ DÖNÜŞÜM TAKIMI ORGANİZASYONU
Geri dönüşüm takımı organize ederken tüm departmanlardan ve çalışma şiflerinden
çalışanların dahil olduğundan emin olmak gerekir. Takım üyeleri gönüllüler, yönetici
tarafından seçilenler veya meslektaşları tarafından seçilenler olabilir. Geri dönüşümün
takım üyeleri için döner sistem kurduğuna emin olunmalıdır. Takımda her zaman bir kaç
deneyimli üye tutmak önemlidir.
Takım:
-
Gelişme ve ilerlemeye yardımcı olmalı, geri dönüşüm programı yöntemine inanmalıdır.
-
Kesin ölçü ve tartı azalış hedefleri belirlemelidir.
-
Çalışanlara kendi departmanlarında geri dönüşüm programı yöntemi hakkında
bilgilendirmelidir.
-
Meslektaşlarını geri dönüşüm program yöntemi hakkında bilgilendirmelidir.
-
Otelin değişik departmanları için geri dönüşüm prosedürü hazırlamasına yardımcı
olmalıdır.
-
Geri dönüşüm takımı tarafından oluşturulan geri dönüşüm prosedürlerine uymayı kabul
etmelidir.
-
Periyodik olarak değişik departmanlardaki meydana gelen atıkları tip ve miktar olarak
değerlendirmeli ve uygunsa bu maddeleri içine alan geri dönüşüm programı
ayarlanmalıdır.
-
Programın etkisini değerlendirmelidir.
12
TAKIM GÜNDEMİ
İlk iki üç ay boyunca, toplantılarının gündemi geri dönüşüm program ve çalışanları eğitim
üzerinde odaklanmalıdır. İlk program organizasyonundan sonra toplantı gündemleri
motivasyon programlarının çalışanların fikirlerini ve programın reklamını içermelidir.
Önerilen Takım Başlıkları;
-
Taşıma masrafları ve makbuzları,
Geri dönüşüm maddeleri ödemeleri,
Departmanların geri dönüşüm uyumu,
Programın reklamı,
Çalışanların motivasyonları ile ilgili programları,
Kovanın durumu / sıhhi durumu,
Çalışanların önerileri,
Kaynak azaltımı / eko satın alımıdır.
13
BÖLÜM 3
BİLGİ TOPLANTISI
Atık Kontrolü
Etkili bir program geliştirmek için başlangıç noktanızı bilmek önemlidir, bu da atık ile
başarılır. Atık kontrolü uygun şekilde geri dönüşüm için mevcut meydana gelen maddelerin
tahmini miktarını ve tipini tanımlar. Atık kontrolü size;
Atık miktarını ve geri dönüşebilenleri planlamanıza,
Geri dönüşebilecek olanların tipine,
Atık boşaltım maliyetinin düşmesi nedeniyle sağlanabilecek potansiyel tasarrufa
karar vermenizde yardım eder.
Geri dönüşebilenlerin miktarı direk atık sınıflama ve ölçümleme tahmin edebilse de,
deneyimler bize kabul edilebilir geri dönüşüm tahmininin imkanlarının devam eden
kontrolünü yürüterek satın alma kontrolü ve atık taşıma kayıtlarıyla yapılabileceğini
düşündürmektedir.
ANALİZ (Facility Walk-Through)
Bu aktivite, değişik atık oluşturan aktiviteleri ve üretilen atık tiplerini mevcut atık azaltma
çabalarını, tanımlamak ve kaydetmek için düzenlenmiştir. Bu aktivite boyunca kaynak
tasarruf program ve beyin fırtınası yoluyla tasarruf edilmesi, geri kazanılması veya gübre
yapılması hedeflenen maddeleri tanımlamak mümkün olacaktır.
Analiz aşağıdaki bilgileri üretir:
•
•
•
•
Atık üretme aktivitesi veya ekipmanı,
Üretilmiş atık madde,
Yıllık tahmini üretilmiş atık,
Yürürlükteki tasarruf uygulamaları.
Eğer varsa Analiz, dikkatlice atık üreten aktiviteleri ve ekipmanları araştırmayı, atık
kaplarının içindekini incelemeyi, şeflerle ve çalışanlarla görüşme yapmayı ve bulunanları
liste halinde yazmayı gerektirir.
Nakletme ve kabul bölümleri, kopyalama alanları, kafeteryalar, toplantı yerleri ve bunlar
gibi en fazla miktarda atık üretmeye yönelik alanlar ve eylemlere daha fazla dikkat
harcadığınızdan emin olunuz. Yer hizmetleri işlemlerini de gözden geçirmeyi dahil etmeyi
hatırlayınız. Bu analiz işlemini yaptığınız sırada gereksiz atık üreten ekipman ve aktiviteleri
ile beraber hala kullanımda olan atık azaltma çabalarını da yakından izleyiniz.
14
Analize başlamadan önce departman yöneticileriyle ziyaret ve departman çalışanlarıyla kısa
görüşme ihtimaliyle ilgili bilgi vermek için diyalog kurmalısınız. Eğer mümkünse, çöp
kovalarına kafi miktarda atığı toplamak için izin vermeden biraz önce analiz planlayınız.
Normal günleri temsil etmeyecek kadar atık üretilen tatil günlerinde ya da yakın günlerde,
şirket partileri olduğunda veya diğer özel günlerde bunun planlamasından kaçınınız.
Analiz boyunca günlük atık oluşumu değişimi hakkında sorular sorunuz. Örneğin,
periyodik dağıtımlar dağıtım gününde daha çok ıskartaya neden olabilirler.Ek olarak, atık
oluşumu tipini veya miktarını değiştirebilecek yeni ekipman veya yöntem gibi departmanda
yeni veya oluşan her hangi bir değişiklik hakkında soru sorunuz.
SATINALMA VE ATIK NAKLİ KAYITLARINI İNCELEME
İş etüdü aktivitelerini tamamladıktan sonra, kayıtları inceleyerek geri dönüşüm
potansiyelini not almak kullanışlı olabilir. Atık karton kutu, gazete, cam ve çelik ağırlıkları
çalışma kağıtları kullanılarak tahmin edilebilir. 6. ve 7. çalışma kağıtları sayesinde
potansiyel tasarruf not etmek için kullanılabilir.
Bu özet sadece geri dönüşümün çok önemli yardımının boşaltma miktarını azaltması
olduğuna dikkat çeker. (karton, gazete, cam ve çelik). Bununla beraber, alüminyum, büro
kağıtları ve plastik parçalar katı atık kutularından kolaylıkla ayrıştırılabilen parçalardır ve
pek çok yerde iyi pazarları vardır. Bunları programa almak için önem verilmelidir. Gelecek
bölümlerde karton, gazete, cam, çelik, alüminyum, büro kağıdı ve plastiği içeren geri
dönüşümlerin pazarlanması tartışılacaktır.
15
ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Atık Ağırlığı Tahmini
•
•
•
•
•
•
•
Kayıtlardan 12 aylık katı atık taşıyıcılarından hesaplanan toplam
ağırlık....ton/yıl
Aylık katı atık eğilimi (1/12).........................................................................ton/ay
Atık toplama kaplarının hacmi (genişlik*uzunluk*derinlik)..........................ft3
Aylık toplama sayısı......................................................................................#/ay
Kovalardaki ortalama yük.............................................................................
Otel atık hacminin ağırlığa dönüşme tahmini............................................... Ib/ ft3
Aylık katı atık eğilimi (3*4*5*6*:2000).......................................................ton/ay
ÇALIŞMA PROGRAMI 2. Karton Ağırlığı Tahmini
Bu parçayı ölçmek zordur. Toplam kullanımınızı tahmin etmek için kısa sure
içinde ara sıra ağırlıkları kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bazı otellerde aylık eski
çalışmaları, katı atık kaplarından karton geri dönüşüm oranının %18 kadar yüksek
olduğunu bulmuştur. Aşağıdaki verileri kaba taslak rehber olarak kullanabilirsiniz.
•
•
•
Aylık katı atık tonu (1.çalışma programındaki 2 veya 7)....... ton/ay
Kartonun katı atıklar içindeki yüzdesi.................................... %
Aylık karton toplam ağırlığı (1*2:100).................................. ton/ay
ÇALIŞMA PROGRAMI 3.Gazete Ağırlığı Tahmini
•
•
•
•
•
•
Aylık müşteri odalarına dağıtılan gazete sayısı....................... # /ay
Aylık satış makinesindeki gazete sayısı.................................. # /ay
Toplam gazete sayısı (1+2) .................................................... # /ay
Pound olarak bir gazete sayfasının ağırlığı............................ Ib/sayfa
Aylık toplam gazete ağırlığı (3*4)......................................... Ib/ay
Aylık toplam gazete ağırlığı (5 : 2000).................................. ton/ay
16
ÇALIŞMA PROGRAMI 4. Cam Ağırlık Tahmini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12 oz Bira şişesi ( normal cam )... kasa * 10.50. Ib/kasa .......Ib/ay
12 oz Bira şişesi ( ağır cam )........ kasa * 17.10. Ib/kasa .......Ib/ay
1.75 litre likör şişesi..................... kasa * 12.75. Ib/kasa .......Ib/ay
1 litre likör şişesi.......................... kasa * 13.50. Ib/kasa .......Ib/ay
750 ml likör şişesi........................ kasa * 11.60. Ib/kasa .......Ib/ay
4 litre ev şarabı............................. kasa * 10.25. Ib/kasa .......Ib/ay
3 litre ev şarabı............................. kasa * 09.00. Ib/kasa .......Ib/ay
1.5 litre ev şarabı.......................... kasa * 10.50. Ib/kasa .......Ib/ay
1.5 litre değişik şarap................... kasa * 10.50. Ib/kasa .......Ib/ay
750 ml değişik şarap.................... kasa * 11.60. Ib/kasa .......Ib/ay
375 ml değişik şarap.................... kasa * 19.50. lb/kasa ........Ib/ay
187 ml değişik şarap.................... kasa * 11.25. lb/kasa ........Ib/ay
1.5 litre şampanya........................ kasa * 15.00. Ib/kasa .......Ib/ay
1 litre şampanya........................... kasa * 24.00. Ib/kasa .......Ib/ay
750 ml şampanya..........................kasa * 17.25. lb/kasa .......Ib/ay
187 ml şampanya......................... kasa * 19.50. Ib/kasa .......Ib/ay
12 ons şarap soğutucusu.............. kasa * 10.50. Ib/kasa ........Ib/ay
10 ons bar karıştırıcısı................. kasa * 88.40. Ib/kasa ........Ib/ay
11 ons maden suyu...................... kasa * 13.50. Ib/kasa ........Ib/ay
6,5 ons perier su.......................... kasa* 07.90. Ib/kasa ........Ib/ay
Tüm camların toplam ağırlığı.................................................Ib/ay
Ton olarak toplam cam ağırlığı..............................................ton/ay
ÇALIŞMA PROGRAMI 5. Çelik Ağırlığı Tahmini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aylık geniş kutular için kullanılan kasa sayısı...................................................kasa/ay
Her kasa için kutu sayısı....................................................................................# /kasa
Her bir kutunun ağırlığı..................................................................................... Ib/kutu
Geniş kutuların toplam ağırlığı(1*2*3*)........................................................... Ib/ay
Orta büyüklükteki kutular için kullanılan kasaların aylık sayısı....................... kasa/ay
Her kasa için kutu sayısı....................................................................................# /kasa
Her bir kutunun ağırlığı..................................................................................... Ib/kutu
Orta büyüklükteki kutuların toplam ağırlığı(5*6*7*)....................................... Ib/ay
Aylık küçük kutular için kullanılan kasa sayısı..................................................kasa/ay
Her kasa için kutu sayısı.................................................................................... # /kasa
Her bir kutunun ağırlığı..................................................................................... Ib/kutu
Küçük kutuların toplam ağırlığı(9*10*11*)...................................................... Ib/ay
Tüm kutuların toplam ağırlığı (4+8+12)............................................................Ib/ay
Ton olarak tüm kutuların toplam ağırlığı (13 : 2000)........................................Ton/ay
17
ÇALIŞMA PROGRAMI 6. Atık Boşaltma Maliyeti
•
•
•
•
•
•
•
•
Her toplama için nakliye ücreti nedir................................................................$/#
Atık toplama sayısı...........................................................................................#/ay
Aylık atık nakliyesi ücreti(1*2).........................................................................$/ay
Aylık ortaya çıkan katı atık................................................................................$/ton
Toplam aylık ödeme..........................................................................................$/ay
Aylık kova kira ücreti........................................................................................$/ay
Toplam aylık katı atık Boşaltma maliyeti...........................................................$/ay
Ton başına toplam aylık katı atık boşaltım maliyeti (7:4).................................$/ton
ÇALIŞMA PROGRAMI 7. Geri Dönüşüm Sayesinde Potansiyel
Boşaltım Maliyeti Azaltma Özeti
•
•
•
•
•
•
•
Karton tonu tahmini (3, çalışma programı 2)...................................................ton/ay
Gazete tonu tahmini (3, çalışma programı 2)...................................................ton/ay
Cam tonu tahmini (3, çalışma programı 2).......................................................ton/ay
Çelik tonu tahmini (3, çalışma programı 2).....................................................ton/ay
Geri dönüşebilenlerin tonu (2+3+4+5+)).........................................................ton/ay
Her bir ton katı atık boşaltım maliyeti (8, çalışma programı 6).......................$/ton
Geri dönüşümden potansiyel tasarruf(5*6)......................................................&/ay
18
GERİ DÖNÜŞEN MADDELERİN SEÇİMİ
Başlangıç atık kontrolünüzün derinlemesine gözden geçirilmesi geri dönüşüm için imkanlar
sunan madde tiplerini ortaya çıkaracaktır. Geri dönüşüm takımınız atık raporunu tamamen
gözden geçirmeli ve gözden kaçırılabilmiş olabilen ekstra maddeleri tartışmalıdır. Madde
geri kazanım imkanları ve aracı işlemcilerini seçmek için 6 numaralı çalışma programı
formunu, atık raporu içinde gözden kaçırılmış olabilen maddeleri tanımlamaya yardim
etmek için kullanınız.
Bütün ülke çapında kabul edilmiştir ki, bir otelin atıklarının %50 ile
%65’lık kısmı geri dönüşür. Üretilen geri dönüştürülebilir
maddelerin çokluğu veya yoğunluğu su faktörlere bağlıdır: Yemek
faaliyetinin şayi ve büyüklüğü, lobi faaliyetleri, toplantılar, misafir
ve çalışanların aktiviteleri ve alim satım uygulamaları. Geri
dönüşüm şirketlerinin kabul edeceği maddeleri tanımlamak
gereklidir.
GERİ DÖNÜŞEBİLENLERİN PAZARLAMASI
Bir otelin geri dönüşüm programı oluşturmadan önce geri dönüşebilen maddelerin
işlenmeden önce nereye alınacağına dair karar verilmelidir. Geri dönüşebilenlerin basitçe
atılması veya onlar için para alınması arasında bir karar verilmelidir. Geri dönüşüm için
gerekli olan maddelerin hazırlanması için ihtiyaç duyulan zamanı bu düşünce belirler.
Değişik tipteki özel ya da kamu işleme şirketlerinden biri bu önemli karara genellikle dahil
edilecektir.
Aracılar üreticilere göndermek üzere geri dönüşebilen maddeleri kilolar halinde toplar, bir
araya getirir ve hazırlar. Bazı işleyici işletmeler üreticiler veya imalat haneler tarafından
işletilir ve sahiplenilir. İşlemciler değişik kademelerde servis sunarlar. Bazı işlemciler
maddelerin ağırlıklarının ölçüldüğü ve bazı özel maddelere ödeme yapıldığı geri satın alma
merkezleri işletirler. Tam kapasite ile çalışan (full-service) işlemcileri bir geri dönüşebilen
maddeleri kabul ederler ve maddelerin taşınması, kredi veya kova kiralanması gibi diğer
servisleri sunabilirler.
Madde geri kazanım merkezi (MGM); karışık geri dönüşebilir maddeleri de kabul edebilir.
MGM lerin çoğu cam, plastik, alüminyum ve çelik maddeleri kabul eder. Her operasyon
farklıdır. Öyleyse ihtiyaç duyulan hazırlıklar ve kabul edilebilir maddeler hakkında yerel
MGM yöneticileriyle iletişim kurulmalıdır. MGM’ler özel endüstriler ve ya şehir veya ilce
hükümetleri tarafından sahiplenebilir veya işletilebilir. Bazı devletlerde MGM’ler geri
dönüştürülebilen maddeler için ödeme yapabilir veya yapmayabilirler ve zaman zaman
işletme veya ayrıştırma ücreti alabilirler.
Otelinizin geri dönüşüm maddeleri için bir işlemci seçmeden önce ilçeniz içindeki
MGM’lerde toplama ve servis ücretlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikleri inceleyiniz.
19
Aracı işlemci veya geri dönüşüm şirketleri telefon rehberinde listelenir. Yeni veya küçük
şirketler telefon rehberinde yer almaya bilir. Eğer sizin ilçeniz içerisinde bir tane varsa ilce
MGM’deki yerel geri dönüşüm kanunları ve yönetmeliklerinin bir kopyası için ve
bölgenize servis veren geri dönüşüm şirketleri için yerel ilçe veya şehir geri dönüşüm
koordinatörü ile iletişim kurunuz. Buna ek olarak Güney Carolina sağlık ve çevresel
kontrol bölümü yardımcı olabilir. Tel : 1- 800- 768- 7348.
20
BİR MADDE İŞLEME SEÇİMİNİN İP UÇLARI
Takip eden sorular bir otelin geri dönüşüm maddelerini işlemek için bir şirket seçimi
sırasında karar vermede bilgi toplamaya yardımcı olacaktır:
1. İşlemci hangi geri dönüşüm maddelerini kabul eder? Bazı işlemciler otel ve
moteller tarafından geri dönüştürülebilen bütün maddeleri kabul eder. Bu
maddelere büro kağıdı, gazete, karton, çelik, plastik, alüminyum ve cam
dahildir. Bunun karşısında bazı işlemciler sadece bir veya iki seçilmiş maddeleri
kabul eder. Örneğin; bir işlemci sadece alüminyum veya büro kağıtlarını geri
döndürebilir. Oteldeki kamyon trafiğini azaltmak için bütün maddeleri kabul
eden bir işlemci arayınız. (Bir sonraki sayfada işlemci çalışma formuna bakiniz).
2. Maddelerin hazırlanmasında neler gereklidir? Maddelerin hazırlanmasının
derecesi maddelere ve işlemcilere bağlı olarak çeşitlenecektir. Bazı işlemciler
maddeleri temiz ve ayrıştırılmış olarak ister ve diğerleri temiz ayrıştırılmamış
maddeleri kabul eder.
3. İşlemci otel ve moteller için para ödemesi elde etmek geri dönüşüm için motive
edici bir güç olmamalıdır; ama ödeme maddeler için alındıysa geri dönüşüm
programının başlangıç masraflarını ve işçi programının masraflarına yardımcı
olabilir. Eğer işlemci geri dönüştürülebilir maddeler için ödeme yapıyorsa
ücretin ne olacağı ve ne sıklıkta ödemelerin yapılacağını kararlaştırınız. Otel
isim ve adresini işlemciye bildirin ki ödemeler nakliyeci firmaya yapılmasın.
4. İşlemci toplamayı ve/veya geri dönüşüm depolama kaplarını sağlar mı? Eğer
yanıt evetse, bu kaplar ücretsiz mi sağlanır? Eski yıpranmış kaplar nasıl
değiştirilir? İşlemciler maddeler için anlaşma haricinde ücretsiz geri dönüşüm
kapları sunabilirler.
5. İşlemci maddeler taşımayı sağlar mı? Eğer yanıt evet ise, bir ücret var mıdır?
Maddelerin alımı ne zaman ve ne sıklıktadır? Bazı maddeler için ücretsiz taşıma
sağlayabilen işlemciler vardır. Bazı devletlerde gazete kağıdı, büro kağıdı,
alüminyum, yemek yağlarının işlemcileri ve fabrikalarında bu eğilim olmuştur.
Taşıma ücretlerinde atık nakliye şirketleri rekabet halindedir. Otel ve moteller
atık nakliye ve işleme şirketleriyle uygun ücretlerin pazarlığında başarılı oldular.
6. Geri dönüşebilir madde işlenmesi için ücret var mıdır? İşleme ücretleri
işlemcilere bağlıdır. Bazı ücretler genel giderlerinin karşılanmasına yardımcı
olur. Genellikle geri dönüşebilen maddeleri işlemek için ücret talep etmezler.
7. İşlemci otele geri dönüşebilen maddelerin ağırlığını bildirir mi? Madde
ağırlıkları bilgisi otelin geri dönüşme programındaki tasarrufların hesaplanması
için değerlidir. Bazı işlemciler ağırlığı tahmin eder, diğerleri maddeleri tartar.
21
Ağırlık fişleri otelin geri dönüşüm maddelerinin ücret odemeleri maksatlı
kayıtlarının tutulmasına yardim eder. Otelin geri dönüşüm programı
başarılarının reklamı ve raporlanmasında da kullanılabilir. Maddelerin işlem için
alındığı aynı gün ağırlık fişlerinin size ulaştırılması veya postalanmasını talep
ediniz.
22
ARACILARIN SEÇİMİ VEYA MADDE GERİ KAZANIM FAALİYETİ İÇİN
Şirket ismi.........................................
İlgili..................................................
Telefon numarası..............................
□[
□[
□[
Kabul edilen Maddeler
□ alüminyum kutular
□ Gazete
□ Karton
□ Çelik kutu
□ Pet şişe
□ Renksiz Cam
□ çarşaf, üniforma gibi
□ alet edevat
□ Pil
□ Havuz kimyasalları
□ alüminyum folyo
□ Büro kağıdı
□ Karışık Kağıtlar
□ Dergiler
□ Telefon defteri
□ HDPE Plastik
□ Kahverengi cam
□ diğer plastik
□ Yeşil cam
□ ekipman
□ mobilya
□ Motor yağı,yemek yağı
□ boya
□ Çim biçme makasları ve baca atıkları
•
Gerekli Madde hazırlanması ______________________________________
•
Maddeler İçin ödeme ____________________________________________
•
Kap Sağlama __________________________________________________
•
Taşıma Sağlama ________________________________________________
•
Çöp alma Sıklığı ________________________________________________
•
Madde kaldırma ücreti ___________________________________________
•
Kaldırma Günü ve Saati __________________________________________
•
Maddenin Ağırlık Ölçülerinin Edinilmesi ____________________________
23
MADDE TAŞIMA SEÇİMİ İÇİN ÇALIŞMA PROGRAM FORMU
Şirket ismi.........................................
İlgili..................................................
Telefon numarası..............................
•
Kiralanmış veya satın alınmış kapların (Roll-of tipi) taşıma ücreti ....................
•
Daha küçük kaplar içindeki maddelerin toplanması için ücret.............................
•
Bayilik ve fazladan gaz doldurum gibi ekstra ücretler..........................................
•
Toplama saatleri..................................................................................................
•
Toplama sıklığı.....................................................................................................
•
Toplama uyarışı ne kadar önce verilmelidir............................................................
•
Anlaşma süresi......................................................................................................
•
Ağırlık kaydı edinimi.............................................................................................
•
Kapların temizlik sıklığı....................................................................................
24
BÖLÜM 4
YÜRÜTME
Ana Geri Dönüşüm Merkezi (AGM)
İşlemciye gönderinceye kadar otel içinde geri dönüşecek maddelerin depolandığı yer ana
geri dönüşüm merkezidir.
AGM nin Yeri
AGM’nin yeri üzerine detaylı düşünülmelidir. Kolaylık için otelin dışında çalışanların
servis çıkışı yakınlarında yerleştiriniz. Maddelerin araçlar vasıtasıyla alınıp sevk edilmesi
için kaplara kolay ulaşım gereklidir. Kaplar için oldukça geniş bir alana ihtiyaç olduğundan
AGM’ler genellikle otelin dışına yerleştirilir. AGM’lerin dışarıda yerleştirilmesine koku,
böcek ve kemirgenler de neden olur. Otelin dizaynı, yer darlığı ve araçların ulaşımı
AGM’lerin uygun bir şekilde yerleştirilmesini mümkün kılmayabilir.
AGM lerin görüntüsü bazı otel yönetimleri için bir kaygıdır. Onlar, geri dönüşüm
ekipmanları ve depolanan maddelerin görüntüsünün müşteriler için arzulanmayan
manzaralar yaratabileceğinden kaygılanırlar. Buna rağmen müşterilerin çevre koruma ve
geri dönüşüme ilgi göstermesi otelin pozitif çevreci imali yaratma yoludur. İyi korunmuş
müşteriler tarafından görülebilen AGM’ler otel için pozitif bir imaj yaratır.
Otellerin AGM’lerinin görüntüsüyle ilgili kaygısı ciltlerle, duvarlarla ve doğal görüntüyle
gizlenebilir.
Ana Geri Dönüşüm Merkezi Ekipman
Geri dönüşüm programı için ihtiyaç duyulan ekipmanlara karar
vermeden önce mevcut seçenekleri inceleyiniz. Bu karar atık
taşıyıcıları, kasaba, şehir meclisi yada geri dönüşüm maddeleri
taşıyan şirketler tarafından değil otel yönetimi tarafından verilmiş
olmalıdır.
Geri dönüşüm maddeleri işlemcisine taşınıncaya kadar AGM’lerde maddeleri hazırlamak
ve depolamak için ekipmana ihtiyaç vardır. AGM’lerde genellikle bulunan ekipmanlara,
geri dönüşüm roll-off kapları ve hareketli 92 galon kaplar veya dökücüler gibi geniş
depolama kaplar dahildir. Genellikle kaplar için bir bağlayıcı gereklidir. AGM içinde geri
dönüşebilenlerin atılması için çok geniş bir kapta yerleştirilmelidir. Eğer bir atık kabı yoksa
geri dönüştürülemeyenler, geri dönüştürme kaplarına veya yere atılabilir.
25
GERİ DÖNÜŞÜM ROLL-OFF KAPLARI
Geniş bölümlenmiş roll-off kapları otellerin AGM’leri çok unlu kaplardır. Bu ünite
ayrıştırılmış geri dönüşebilenler için bölümlenmiş veya karışık maddeler için kolay geniş
bir vagon olabilir. Bu geri dönüşüm üniteleri
uygunca yerleştirilmiş kayan kapaklarla
kapatılır. Bir çok değişik büyüklükte
bulunmakla birlikte, yerin izin verdiği ve
işlemcinin boşaltma ve alma sayılarını
azaltacak büyüklükte olanı seçilmelidir. Eğer
otel kaplar çekme ve işleme ücreti ödüyorsa
kaplar yarimken çekildiğinde geri dönüşümden
tasarruf edilir. Geri dönüşüm roll-off kapları bazı aracı işlemciler ve atık taşıyıcı şirketler
içinde mevcuttur. Geri dönüşüm kapları satın alinmiş veya kiralanmış olabilir.
GERİ DÖNÜŞÜM DÖKÜCÜLERİ
Daha küçük otel ve motellerde atıkları için daha küçük çöp kovaları yaygın olarak
kullanılır. Ofis kağıdı, karton, gazete gibi geri dönüştürülebilir özel maddelerin
depolanması için bir çok işletmede simdi onlar kullanılıyor. Damster kapları büyük oteller
için yeterince büyük değildir ve daha sıklıkla boşaltmak istenecektir. böylece geri dönüşüm
fiyatını arttıracaktır. Geri dönüşüm damsteri kamyon anlaşmadaki büyük bir kap içine
boşaltılır. Damster otelden ayrılmaz. Sürücüler değişik noktalardan maddeleri alabilir ve
işlemciye ve fabrikaya taşımadan önce aynı kap içine o maddeleri boşaltabilir. Bu
ağırlıkların nasıl kaydedileceğiyle ilgili bu soruyu yaratır. Damster içindeki geri
dönüşebilenlerin ağırlıklar genellikle tahminidir. Kamyon üstündeki büyük kaplar içine
boşaltmadan önce maddelerin ağırlığı ölçülmez. Eğer otel geri dönüştürülebilir maddeler
için ödeme bekliyorsa ağırlıkların nasıl kararlaştıracağını sorunuz. Damster çöp kovaları
geri dönüşebilir ve atık maddelerin toplanması için kullanılıyorsa geri dönüşüm kabı
değişik bir renkte boyanmalıdır ve etiketlenmelidir ki diğer atıklar içine atılmasın. Damsteri
geri dönüşüm kapları ücretsiz sağlanabilir veya taşıyıcı veya aracılardan parayla satın
alınabilir veya kiralanabilir.
PORTATİF DEPOLAMA KAPLARI
Maddelerin toplanması ve depolanması için AGM’ler içinde büyük 92 galon taşınabilir
dönen kaplar 3. Tip kaplardır. Bu kaplar küçük otel ve moteller için uygundur ki bu otel ve
moteller sadece ofis kağıdı ve alüminyum kutu gibi bazı parçaları geri dönüştürür. Bireysel
kaplar depolama ve taşıma kapasitesi üstünde limitlere sahiptir. Bu daha küçük tip kaplar
geri dönüşüm şirketi veya bir otel aracı tarafından taşınır. Otelin AGM’si için depolama
kapları hakkında son kararı vermeden önce kap kiralama ve alma masraflarını
karsılaştırınız.
26
DİKKATE ALINACAK DİĞER ALANLAR AŞAĞIDA LİSTELENMİŞTİR
Anlaşma: Geri dönüşüm kaplarının kiralanması işleme ve alıp götürme servisleri için bir
kısa donem anlaşması imzalayınız (1-3 ay). Bu depolama kaplarının test edilmesi ve
işlemci ve taşıyıcının servislerini gözden geçirmek için otele zaman kazandıracaktır. Eğer
taşıyıcıdan ve işlemciden alma servis tatmin edici değilse anlaşmanın sonuna bırakmak
daha kolaydır.
Atık Taşıma ve geri dönüşüm anlaşmalarını birbirine karıştırmayınız. Eğer bir servis
tatmin edici iken diğeri değilse anlaşmayı iptal etmek zordur. Anlaşmaları birleştirmek
bir çok atık taşıyıcılarının yaygın anlaşma uygulaması haline geliyor. Beklentiler ve servis
geri dönüşüm ve atık taşıması için aynı değildir. Otel arzu ettiği gibi bir geri dönüşümü
durdurmak ve boşaltmak için özgür olmalıdır. Geri dönüştürülebilir maddeler otellerin
üzerinde karar verme hakki olduğu mallardır ve otel malların geri dönüşüm metodunu
seçmek için özgür olmalıdır.
Kap Rengi: Otel bir kap rengi seçimine sahip mıdır? Bazı otel yöneticileri kapları otel
yapısı ile karışmasını ister ve diğerleri otellerin renginde kapları boyuyorlar.
Kap Temini: Kap temininden kim sorumludur? Tamir sorumluluğu anlaşmanın içine dahil
edilmelidir.
Kap Temizliği: Roll-off kaplar ne sıklıkta temizlenir? Yaz mevsiminde büyük roll-off
ünitelerinin kokusunu azaltmak için aylık olarak temizlenmesi tavsiye edilir. Ünite nerede
temizlenir? Onun otelde temizlenmesine izin vermeyiniz. Otel çimleri ve kaldırımları
üzerine atılmış temizleme kimyasalları ve atıklar olacaktır.
Geri dönüşüm Roll-Off lari üzerine otel isminin yazılması: Kiralanmış kaplar otel isimleri
ve logolarının yapıştırılmasına izin verildi mi? Örnek: Florida Orlando’daki The Holiday
Inn oteli geri dönüşüm rool-off larin arkasına ve önüne The Holiday Inn logosu ve
“Holiday Inn geri dönüşümü” yazdırmıştır. Roll—off işlemciye taşındığında otelin geri
dönüşüm çabaları üstüne fikir belirten insanlardan otele telefon açılır.
Etkili Toplama: Taşıyıcı, depolama hacmini gözlemleyerek etkili toplama işlemini
garantilemek için çalışacak mı?
27
ÇALIŞMA PROGRAMI
KAP SİPARİŞİ
Departman_______________________________________
Miktar
Modeli veya Id
numarası
Büyüklük
Renk
İmalatçı
Tedarikçiler
28
GERİ DÖNÜŞEN MADDELERİN AKIŞ PLANI GELİŞİMİ
Geri dönüşüm maddeleri atık planı geliştirirken ilk adım otelin kat planının gözden
geçirilmesidir. Tüm departmanlarda depolama alanlarını, koridorları eşya yerleşimini ve
işçi trafik maddelerini yerleştiriniz. Bu bilgilerle geri dönüşebilenlerin toplanması,
depolama kapların yerine ve otelden alınmasına ilişkin kararı verilebilir. Hareket yolu, otel
misafirleri veya işçi aktiviteleriyle en az miktarda engellenecek olmalıdır.
Geri dönüşüm toplama kaplarının yerleştirilmesi geri dönüşüm kaplarının çalışma alanında
nereye konulacağıyla ilgili karara çalışanlar da katılmalıdır. Geri dönüşüm programına
çalışanların katılımını büyütmek için toplama kaplarını geri dönüşebilir maddelerin ortaya
çıkarıldığı çalışma alanlarının içine ya da yakınına yerleştirmek gerekir. Bu yöntem, atık
ortaya çıkan yerde veya kaynakta toplama olarak adlandırılır. Örneğin; geri dönüşen
toplama kabının mutfakta kutu açıcısının yanına konması gibi. Ne zaman kutular açılıp içi
boşaltıldığında kolayca toplama kovasına atılır.
Otel Dizaynı, Ekipman Yerleşimi ve Trafik Yolları
Kapların uygun şekilde yerleştirilmesi engellenebilir. Böyle bir
durum olursa kovaları çalışma alanına olabildiğince yakın
yerleştiriniz. Geri dönüşüm işçi maliyetlerini düşürmek için
mümkünse geri dönüşecek maddeleri kısa surede atılmasını
planlayınız. Buna rağmen, ofis gibi alanlarda orta toplama
merkezlere ihtiyaç vardır. Kağıt toplama her masada veya çalışma istasyonlarında başlar.
Dolu masa kagir kovaları çalışma alanına yakın olan orta toplama kovasına boşaltılır. Gün
sonunda büyük depolama kovaları dolunca, otelin ana geri dönüşüm merkezine boşaltılır.
Madde Akış Planı Düzenleme
Önce etiketlenmiş geri dönüşüm kapları ve seçilmiş depolama kapları için madde akış planı
hazirlamalişiniz. Geri dönüşüm programı hazırlamak için madde akiş planı geliştirmek çok
önemli bir adımdir. Bu plan hangi özel yerlerde geri dönüşeceğine, maddelerin nerede
depolanacağını, toplama kaplarının nerede kullanılacağını ve hangi işçilerin
görevlendirileceğini düzenler.
Her depolama için madde akış plan çalışma programlarını tamamlayarak ve taşınmış
maddeleri kat planında yönlendirerek tanımlamak kalaylaşır ve müşteriyle işci trafik
problemi engellenir. Madde akış planı geri dönüşebilenlerin ortaya çıkardığı yerde başlar ve
AGM’lere gidene kadar devam eder. Bir geri dönüşüm madde akış planı ve birleştirilmiş
akış yöntem örnekleri ileriki sayfada verilmektedir.
29
Geri Dönüşüm Kovaları Seçimi
Madde toplama noktaları belirlendikten sonra, geridonusebilenlerin ilk olarak toplanacagi
ve depolanacagi küçük ve tasinabilir kovaları secme zamanidir. Kovaları toplanan
maddelere, tanimlanan toplamaya ve depo alanlarina uydurunuz. Özel geri dönüşüm
maddeleri kovalarının rengini dikkate alınız.
Geri Dönüşüm Kovalarını Seçerken
•
Ağır geri dönüşebilenleri kaldırabilecek ticari onemi olan, dayanikli maddeden
yapilmiş olani seciniz (cam için kullanilacak geri dönüşüm toplama ve depolama
kaplarinin kabul edilebilir dayaniliklikta olmasına ihtiyaç duyulur).
•
Yeniden kullanilabilecek ve geri dönüşebilir maddelerden yapilmiş olani seciniz.
•
Koridorlarda ve halida leke olmasini ve dokuntuyu engellemek için saglam tabanli
kovalar seciniz.
•
Yikanabilir maddeden kovalar seciniz.
•
Dayanıklı tekerlek sistemli kovalar seciniz.
•
Eğer arabalari halı, marley yada diğer özel koridor kaplamalarinin üzerinde
yürütülecekse bozulmayan tekerlekli kovaları seciniz.
•
Taşınabilir ve ana geri dönüşüm merkezlerindeki depolama kovalarına bosaltması
kolay kovalar seçilmelidir.
30
MADDE İŞLEME EKİPMANI
Çoğu otel geri dönüşüm programları toplama ve aracıya nakliyeye kadar geri dönüşüm
maddelerini depolamayı duzenler. Ancak depolama için ihtiyaç duyulan yeri minumuma
indirmek için maddelerin otelde işlenmesine ihtiyaç olabilir. Karton haricinde madde
işlenmesi otel geri dönüşüm programında tavsiye edilmez.
Balyalama makinesi, otel/motel geri dönüşüm programında en sık kullanılan geri dönüşüm
işleme ekipmanıdır. Eğer balyalayıcı kullanılmazsa otel/motel operasyonunda ortaya çıkan
büyük kartonlar geri dönüşüm roll-off kapları çabucak dolar.
Balyalanmış kartonlar kağıt fabrikaları ve bazı aracı işlemcilerce satınalınabilir. Bazen
fabrikalar ve/veya işlemcilerin temiz, balyalanmış kartonları otelden para almadan toplayıp
fabrikaya götürür. Gerçekte işlemciler/toplayıcılar toplanan kartonlar için ödeme yaparlar
ve taşıma için ücret alırlar. Her iki senaryoda da otel atık bosaltımı maliyetinden de tasarruf
sağlar. Ekonomik yaklaşımla balyalayıcı satınalımı çoğu oteller için akılcıdır. Kartonları
balyalayarak geri dönüşüm roll-off kaplarını veya geri dönüşüm dumsterlerının boşaltım
sayısını düşürür. Balyalanmış karton geri dönüşümü balyalayıcı yatırımı geri dönüşümünü
çabuklaştırır. Bazı yerlerde balyalanmış karton geri dönüşümünden tasarruf geri dönüşüm
makinelerine ödenir.
Ekipman Araştırması
İşlemede kullanılacak ekipmana karar verirken aşağıdaki parçalar analiz edilmelidir.
Madde işlerken gerekli zaman miktarı ve işçi sayısı. Oteller kendi işçilerini ezici veya
balyalayıcılar gibi işlem operasyonu kullanırken aslında genellikle işlemcilerin yaptığı işi
yaparlar. Geri dönüşüm işleme operasyonu ekipmanı yüzünden işçi ve sorumluluk maliyeti
artar mı? Ekipman ve işlenmiş madde depolaması için yer mevcut mu? ekipmanı satın
alma, yerleştirme ve sürekliliğini sağlama maliyeti maddeyi yerinde işlemek için finansal
yarar var mı? Eğer yanıt evet ise, ekstra işçi, sorumluluk, ekipman maliyeti ve devam
etmek gerektirip gerektirmediğini değerlendiriz. Ekipmanları korumanın önemini göz
önünde tutunuz. Geri dönüşüm ekipmanları Satın alırken koruma en önemli on
koşullardandır. Ekipmanların Amerikan Ulusal Standartları Endüstrisinin koruma
kurallarına uygunluğunu ispatlamak zaman alır. Balyalayıcı seçimi çalışma programı,
ilerleyen bölümlerde örnek akış yöntemi programı –alüminyum geri dönüşüm yöntemibaşlığı altında görülebilir.
31
GERİ DÖNÜŞÜM MADDELERİ AKIŞ PLANI
Çalışma Programı
Departman:.....................
Talimat
Oteldeki her departman için geri dönüşüm akış planı doldurunuz. 1. Alanda her
departmandaki geri dönüşebilenler için yer tanımlayınız. Maddeleri geri
dönüştürücüler/atık kaldırıcılar tarafından kaldırılıncaya kadar yer 1’den yer 2, 3 vb. gibi
taşıyınız. Akış prosedüründeki her bir yerde, kullanılan kapları ve maddeleri kaldıranları
etiketleyiniz. Mümkünse maddeleri kısa sürede aldırınız.
ALAN 1
Madde Kaynağı
Toplama kapları
A. ........................
B. ........................
C. ........................
D. .........................
Çalışanların Topladığı Maddeleri Listeleyiniz.
A. .................................
B. .................................
C. .................................
D. .................................
Çalışanların Topladığı Maddeleri listeleyiniz.
A. .................................
B. .................................
C. .................................
D. .................................
32
ALAN 2
Süreli Depolama
Depolama veya yukarıdaki her geri dönüşebilenlerin taşınması için kullanılan kapları listeleyiniz
A. .................................
B. .................................
C. .................................
D. .................................
Çalışanların Topladığı Maddeleri listeleyiniz.
E. .................................
F. .................................
G. .................................
H. .................................
ALAN 3
Geri dönüşüm Merkezi veya Roll-off Ünitesi
Depolama veya yukarıdaki her geri dönüşebilenlerin taşınması için kullanılan kapları listeleyiniz
D. .................................
E. .................................
F. .................................
D. .................................
Çalışanların Topladığı Maddeleri listeleyiniz.
I. .................................
J. .................................
K. .................................
L. .................................
33
ÖRNEK AKIŞ METODU PROGRAMI
Alüminyum Geri dönüşüm Metodu1
Renk Kodu : Kırmızı
Kullanılmış maddeler
1. Kapaklı dokuz 32 galon plastik kaplar
2. Ağır kaldırabilecek plastik torbalar
3. İşaretleme/Etiketleme
KURMAK
1. Her kapakta kutu için yeterli büyüklükte delik açınız
2. Her kutuyu “alüminyum kutu geri dönüşümü” olarak etiketleyiniz.
3. İhtiyaç duyuldukça her kovaya plastik torba yerleştiriniz.
4. Havuz kenerına, snack bara, fotokopi odasına, ziyafet salonuna ve otel restoranına
atık boşaltımı için plastik kovaları yerleştiriniz.
YONTEM
1. Misafirler ve üyeler geri dönüşüm konuusunda gönüllü olmakla sorumludur.
2. Plastik torbalar, havuz görevlileri tarafından günlük olarak ihtiyaç duyulduğunda
toplanmalıdır.
3. Dolu plastik torbalar satın almanın karşısındaki yükleme merkezine götürülecektir.
4. Port Royal Plaza’daki geri dönüşüm merkezine satın alma çalışanları götürecektir.
5. Çevre Komiteleri, yöntem hakkında tüm üyeleri göstererek eğitmeli ve
yetiştirmelidir
6. Sonuçları izlemek için alüminyum geri dönüşüm alt komisyonu oluşturmalıdır.
1
Ornek aleminyumyontem akiş formu, The Westen Resort, Hilton Merkez, S.C.
34
ÖRNEK AKIŞ METODU PLANI
Cam Geri dönüşüm yöntemi2
Renk Kodu: Beyaz, Yeşil ve kahve rengi
Kullanılmış Maddeler
1. Fıçı rengi kodu
• Beyaz – renksiz
• Yeşil – Yeşil
• Kahve rengi –kahve rengi
2. Fıçı astarı
• Dayanıklı ve çekme ipli çantalar satın almak
3. İşaretleme/ etiketleme
4. Law country Geri dönüşüm tarafından karşılanan ana toplama sandığı
KURMAK
1.Geri dönüşüm yerleşim alanı
• Ziyafet salonunda iki set
• Ana mutfakta bulaşıkhane yakınında bir set
• Carolina Cafe arka istasyonunda bir set
2. Her alana üç fıçıya bir set yerleştirildi
3.Yukarıdaki her alanla işaret tanımlaması için iletişim kurunuz
• Beyaz – renksiz
• Yeşil – Yeşil
• Kahve rengi –kahve rengi
• Yukarıdaki bir geri dönüşüm sembolü Fıçı işaretidir.
YONTEM
1. Cam şişeleri hazır fıçılara atiniz
2. Otel girişinde ana toplama sandığına dolu fıçıları bağlanmış torbalarla bulaşıkhane
çalışanları boşaltır.
3. Bulaşıkçılar fıçılara yeniden torba koymalı
4. Low Ccountry geri dönüşümü ana kovalardan haftada 1 kaldırır.
5. yöntem hakkında tüm üyeleri göstererek eğitmek ve yetiştirmek için Çevreci komite
oluştur.
6. Sonuçları izlemek için Cam geri dönüşüm alt komitesi oluştur.
2
Ornek cam yontem akiş formu, The Westen Resort, Hilton Merkez, S.C.
35
FIÇI VEYA PRES SEÇİMİ İÇİN ÇALIŞMA FORMU
Firma Adı............................................
İlgili....................................................
Telefon numarası.................................
Model numarası....................................
Fıçı Olcusu.............................................
Maliyet bilgisi
• Kira
• Satın alma
• Muhafaza ve tamir
Dağıtım ve düzenleme
Teminat
Ekipman Özelliği
Diğer
36
MADDE TOPLAMA VE HAZIRLAMA
Başarılı bir otel geri dönüşüm programı için, oteldeki her çalışan geri dönüşüm
maddelerinin toplanması ve hazırlanmasından sorumlu olmak zorundadır. Madde toplama
ve hazırlama metodu işlemci tarafından yapılacak hazırlığın derecesine bağlıdır.
Küçük miktardaki hazırlığa bütün işlemciler tarafından ihtiyaç duyulur. Geri dönüşebilirleri
kaynağında hazırlamak daha kolaydır ve daha az zaman kaybına yol açar. Ürünler
tüketildiğinde ya da taşıyıcılar (kaplar) boşaltıldığında, özel geri dönüşüm toplama
kaplarına konur. Bu işlem, maddeleri çöpe atmaktan daha fazla zaman ve çaba gerektirmez.
Geri dönüşebilirlerin nasıl toplanacağını ve nerede depolanacağını değerlendirirken, orta ve
ana geri dönüşüm merkezlerindeki kağıt depolama ve diğer maddelerin yerel kodları
hakkında araştırma yapınız.
Otellerde geri dönüşebilirleri depolamanın iki yolu vardır. Hangisinin seçileceği, otelin geri
dönüşebilir maddeleri ile ilgilenen işlemcilerin ihtiyaçlarına dayanır.
Ayrıştırılmış Maddeler:
Ayrıştırılmış maddeler geri dönüşüm programında, maddelerin tiplerine göre sınıflandırılır.
Çelik, alüminyum, plastik, kağıt ve camların her biri ayrı ayrı geri dönüşüm kaplarında
depolanır.
Karışık Maddeler:
Karışık geri dönüşüm programında, tüm geri dönüşebilir maddeler birlikte depolanır. Ofis
kağıdı genellikle hariçtir. Kağıt, temiz ve kuru tutulmak zorunda olduğundan ayrı
depolanır. Bu maddeler ayıklanacağı ve işleneceği yer olan madde yeniden yapılma
imalathanesine götürülür.
Çalışanlar madde toplamaya ve onları geri dönüşüm kaplarına koymadan önce madde
hazırlama yöntemi hakkında eğitim programı hazırlayınız. Maddeler Yeniden Yapılma
İmalat yerine gitse bile bazı sınıflamaya ve hazırlığa ihtiyaç vardır. Çalışanlar, eğitim
programına başlamadan önce ihtiyaç duyulan, işlemcinizle veya yeniden kullanma
imalathanesiyle yeniden kullanılacak maddelerin sınıflama ve hazırlık derecesini
görüşünüz. Çalışanların oluşturduğu Geri Dönüşüm Takımı için verilecek ön eğitim
çalışması için işlemcinizin yardımcı olmasını isteyiniz.
37
GERI DÖNÜŞÜM TUZUKLERI
Aşağıdaki geri dönüşüm tüzükleri madde hazırlığını yapabilmek için temel geri dönüşüm
bilgilerini sağlar. Fakat, madde hazırlığı her işlemci için değişebilir, bu yüzden personel
eğitim programına başlamadan önce işlemcinizle görüşünüz.
KAGIT
Oteldeki her departman geri dönüşebilir ofis kağıdı ortaya çıkarır. Geri dönüşebilir
kağıtların çoğu bilgisayar, beyaz hesap defteri, kopya kağıdı, mektup kağıdı ve zarftır.
Gelen postalar diğer geri dönüşebilir kağıt kaynağıdır. Kongre otelleri katılımcılar ve
sergiciler tarafından atılan ücretsiz madde ve basili broşür kutularına sahiptir. Bu
maddelerin çoğu ofis kağıtlarıyla geri dönüşebilirler. İşlemcinizle kongre el ilanları ve
kutulanmış maddeler hakkında görüşünüz.
Geri Dönüşen: bilgisayar ve fotokopi kağıdı, yazılı ve daktilo edilmiş kağıt, zarflar
ve kongre kağıtları
Hazırlık: En yüksek miktarda ofis kağıdı toplayabilmek için değişik kategorilere
ayırınız. Sınıflama beyaz hesap defteri ve renkli hesap defteri kağıdını içine alır.
İşlemciyle renk ayrımı ve kağıt tipi için görünüz. Yapışkan etiketleri çıkarınız ve
rulo kağıdı açınız. Kovalara temiz ve kuru kağıt atiniz.
Kabul edilmeyen Parçalar: Mumlu kağıt, kullanılmış kağıt havlu, mendil, tabak,
bardak, karbon kağıdı, plastik çerçeveli zarf, yiyecek paketi, yapışkanlı kağıt, dergi,
faks kağıdı, lastik bant, posta pulu ve plastik içerir.
38
METAL
Otel ve motellerde alüminyum ve çelik kutular bol miktarda
kullanılır. Alkolsüz içecek ve meyve suyu makineleri pek çok
bölüme yerleştirilir. Çelik kutular mutfakta ve yiyecek hazırlama
yerlerinde ortaya çıkar.
Geri dönüşenler: Alüminyum içecek kutuları, çelik yiyecek kutuları
ve boya kutuları. Metal pipetler ve beyaz ürünlerin motor,
alüminyum çerçeveler ve mobilyalar geri dönüşebilir. Ancak işlemciyle özel anlaşmaya
ihtiyaç vardır. Yerel işlemcinizle sadece geri dönüşebilir maddeler sunacağınıza emin
olması için görüşünüz.
Hazırlık: Yiyecek atıklarını gidermek için kutuları boşaltıp suyla çalkalayınız.
Büyüklüğünü düşürmek için çelik kutuların hem altını kesiniz hem de presleyiniz. Boyalı
boş kutuları kurulayınız.
Kabul edilmeyenler: Böcek ilci kutuları, güç aletleri, piller, gümüş eşya, petrol kutuları,
içinde sıvı veya yiyecek olan kutular ve pişirme araç-gereçleri.
CAM
Cam, öncelikle yiyecek içecek departmanlarında ortaya çıkar. Küçük
miktardaki cam, müşteri odalarındaki barlarda ortaya çıkabilir.
Camların çoğu bira, likör, şarap ve yiyecek kavanozlarından ortaya
çıkar.
Bazı işlemciler camın renklerine göre, renksiz, kahverengi ve yeşil
olarak sınıflandırılmasını isterler. Geri dönüştürme imalathanesi
işlemcileri cami karışık kabul eder. Böylece cam renklerine işlemci
tarafından ayrılır.
Geri dönüşenler: Meyve suyu, su, alkolsüz içecekler, yiyecek, bira, şarap ve likör için
kullanılan cam kaplar.
Hazırlık: Kapları boşaltınız, yiyecek atıklarından arındırmak için çalkalayınız, işlemci
tarafından istediği gibi renklerine göre sınıflayınız, şişelerin metal parçalarını ve plastik
koruyucularını çıkarınız.
Kabul edilmeyenler: Yeme-içme camları, aynalar, tepsiler, lambalar, pencere camı, kristal,
seramik, televizyon tüpü, içinde yiyecek bulunan camlar ve kırık camlar.
39
PLASTIK
Otelde geri dönüşebilir plastik bol miktarda bulunur. Plastik
taşıyıcılar yiyecek-içecek departmanlarında, kat hizmetleri ve teknik
servis departmanlarında bulunur. Müşteriler genellikle odada plastik
şişe bırakırlar.
Plastik Endüstri Birliği, değişik plastikleri tanımlamak için
tanımlama sistemi standardı geliştirdi. Bu standart, plastik
işlemcilerine değişik plastik türlerini tanımada yardim eder. Tanımlama için 1- 7 rakamıyla
geri dönüşüm kodlama sistemi kullanılır. Orijinal olarak sadece plastik şişeler
kodlanmışken simdi pek çok plastik kovalarında geri dönüşüm sembolü tabandadır.
İşlemcinizle kabul edecekleri plastik tipi için görüşünüz. Geri dönüşüm plastik tipi
çoğunluk PR+ (kod1) ve HDPE(kod2) dir.
Pet, kod 1, sert, hafif, temiz polyester maddeden yapılır. Pet alkolsüz içecek şişelerinde,
likör şişelerinde ve diğer yiyecek ve yiyecek olmayan kaplarda kullanılır.
HDPE , Kod 2, ev döşemesinde, otomotivde, kişisel korumada, yiyecek hazırlanmasında
ve ürün temizliğinde kullanılır. Örneğin; sut, su ve çamaşırhane deterjan şişeleri.
PVC , Kod 3, bilister kaplamasında kullanılır.
LDPE, Kod 4, örneğin plastik çöp poşeti, ekmek poşeti, kapların plastik kollarında
kullanılır.
PP, Kod 5, yoğurt kutuları, şampuan şişeleri ve margarin kutuları.
PS, kod 6, yiyecek servisi taşımasında yiyecek tepsi strafor yapımında kullanılır. PS
ürünler geri dönüşebilir ama kabul edecek işlemci bulmak zordur.
Geri dönüşebilenler: Meyve suyu, alkolsüz içecek ve yiyecek kapları, sabun ve deterjan
kapları, pirinç ve un paketi, PC kaplar ve paketleme maddeleri.
Hazırlama: Boşaltılıp çalkalanır ve atıklardan arındırılır. Sıvıdan ve metal parçalardan
arındırılır.
Kabul edilmeyenler: Süt makinesi plastik torbası, çiçek potları, motoryağı ve gazolin
kapları.
40
BÖLÜM 5
BIR SONRAKI ADIM
Kaynak Azaltımı
Geri dönüşüm programına fizibilite planı ile başladıysanız, ilk önce çöp ortaya çıkmadan
kaçınma yollarını aramak uygun olur. Kaynak azaltımı, az madde kullanarak çöp
oluşturmaktan kaçınmak, ekipmanları ve maddeleri çok verimli kullanmak ve sağlam,
kolay temin edilebilir veya geri dönüşebilir ürünler almaktır. İşte kaynak azaltmak için,
çalışanlar ve yöneticiler verimli bir şekilde bir araya gelmeli ve iletişim kurmalıdır.
Aşağıdaki düşünceler sizin durumunuza uyabilecek örnekler olarak önerilebilir:
Yazılı/Basili Kağıt
•
Şirkette iki taraflı fotokopi politikası kurunuz ve gelecekte fotokopi makinesi satın
alırken makinenin iki taraflı kapasiteye sahip olduğundan emin olunuz.
•
Zarfları tekrar kullanınız veya iki yönlü zarf kullanınız.
•
Postalama listesini tekrara karşı güncel tutunuz.
•
Kullanılmış kağıtları karalama kağıdı yapınız.
•
Duyuruları, dokümanları, periyodik olan şeyleri ve raporları (kopyalama yerine)
dolaştırınız.
•
Aldığınız reklam postalarını azaltmak için posta tercih servisine yazarak posta
listesinden çıkarılmanızı isteyin.
•
Geçersiz mektup kağıdı başlığını şirket içi duyurularda kullanınız.
•
Dokümanları kağıda kopyalamak yerine hard diskde ve/veya floppy disklerde
saklayınız.
•
Dokümanları basmadan önce bilgisayar ekranında ayarlayınız.
•
Gerekli olmayan raporları çıkarınız
•
Eski dergileri ve gazeteleri hastane, kliniklere veya kütüphaneye bağışlayınız.
41
PAKETLEME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Malları ambalajsız şekilde sipariş ediniz.
Ürünleri minimum paketli veya konsantre halde satın alınız.
Mallarını korumak için paketlemeyi az düzeyde kullanan satıcılarla çalışınız.
Karton kutuları ve köpükleri satıcıya yeniden kullanım için iade edebileceğiniz bir
sistem kurunuz.
Malların geri dönüşümlü veya iade edilebilir konteynerler içinde taşınmasını isteyiniz.
Kendi ürünlerinizin paketlenmesinde paketlemeyi azaltınız.
Ürünlerinizin taşınmasında yeniden kullanılabilen veya geri dönüşebilen konteynerler
kullanınız.
Rafları tamir edin veya yeniden kullanın veya satıcıya geri iade ediniz.
Paketlemede gazeteleri tekrar kullanın veya parça kağıt kullanınız.
Ambalaj köpüklerini, karton kutuları yeniden kullanın veya bir başka kuruluşa
bağışlayınız.
EKİPMAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nadiren kullanılan ekipmanları kiralayınız.
Eskimiş araba lastiklerini peyzajda veya salıncak yapımında kullanınız.
Yeniden imal edilmiş olan ofis ekipmanlarını kullanınız.
Fotokopi makinası, bilgisayar ve ağır aletler gibi ekipmanların ömrünü uzatmak için
bakımlarını düzenli olarak yapınız.
Mümkün olduğu yerlerde şarj edilebilen bataryalar kullanınız.
Yeniden kullanılabilen ocak ve klima filtreleri monte ediniz.
Eski ekipmanlardan kullanılabilen kısımlardan faydalanınız.
Fax ve yazıcı kartuşlarını şarj edin veya yeniden imal edilmek üzere satıcısına iade
ediniz.
Eski mobilyaları ve ekipmanları satın veya diğer işyerleri, hayır kurumları, dernekler
veya işçilere veriniz.
42
ORGANİK ATIKLAR
•
•
•
•
•
Bahçe düzenlemesi yapın veya peyzaj düzenlemecisinden düzenleme yapılmasını
isteyiniz.
Alan düzenleme yapmaya uygun değilse, belediyelere yapılacak bir düzenleme
programına katılıp katılmayacağınızı araştırınız.
Az bakim gerektiren bir peyzaj düzenlemesi kullanınız
Yağsız atıkların toprakta çürüyebileceği çöp kovalarından kullanınız.
Otları bırakan çim biçme makinesi kullanın veya yerinde çim parçalarını çimlerin
üzerinde bırakınız.
ENVANTER/SATINALMA
•
•
•
•
•
•
•
•
Optik tarayıcılara bağlı olan gelişmiş bir sistem kullanarak arz edilen mallar üzerinde
daha kesin bir kontrol sağlayınız.
Hiç bir zaman kullanılmayacak aşırı mal sipariş etmekten sakınınız.
Malzeme değişimi yaparak fazlalık ve yeniden kullanılabilen atıkları değerlendiriniz.
Personelinizin kullanılmış maddeleri değiştirebileceği bir alani işyerinizde olusturunuz.
Hala yenebiliyorsa fazla yiyecekleri yiyecek bankalarina bağışlayınız.
Az toksik olan mürekkep, boya, temizlik malzemeleri gibi malzemeleri toksik
olmayanlarla degiştiriniz.
Atık azaltımını destekleyen ürünler kullanınız (daha uzun omurlu, daha kaliteli, geri
dönüşebilen, yeniden kullanılabilen ürünler).
Aşırı ambalajdan kaçınmak için uygun olduğu yerlerde malları ambalajsız olarak sipariş
ediniz.
43
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ÜRÜNLERÜ SATIN ALMA
Geri dönüşümlü ürün ifadesi tamamen veya kısmen daha önceki veya sonraki tüketicinin
atıklarından oluşturulan ürünü ifade etmektedir. Geri dönüşümlü ürün yeniden yapılan bir
ürünü, malzemeyi de ifade edebilir.
“Geri dönüşümlü ürünleri satın alma programı” nın ana amacı geri dönüşümlü ürünlere
talep olduğunu göstermektir. Bu durum, imalatçıların yatırımlarını geri dönüşebilen
ekipmanlara yapmalarında teşvik edici bir unsurdur. Geri dönüşebilir içerikli mallardan
satın almak sadece geri dönüşümü değil aynı zamanda geri dönüşüme katılan personeli de
teşvik eder.
Güney Carolina yasalari, eyalet
hukumetini
%25
oranında
geri
dönüşümlü ürünler kullanmaya teşvik
etmektedir. Buna ek olarak, Guney
Carolina içinde yer alan birkaç yerel
hükümet ve yerel kuruluş geri
dönüşebilen malları satın almayı teşvik
eden
satın
alma
politikası
geliştirmişlerdir. Ulusal düzeyde çevre
koruma ajansi olan EPA, beş ürün tipi
için satın alma rehberi bastırmıştır. Geri
dönüşebilen kağıt ve kağıt ürünleri,
yeniden rafine edilebilen petrol, yeniden
oluşturulabilen lastik dişleri, bina
yapımı, uçan külle yapılan çimento ve
beton.
İşyerleri ve menfaat gozetmeyen
çevreler Guney Carolina’da geri
dönüşümlü
ürünler
kullanmaya
baslamıştır ama yine de yapılacak çok
şey bulunmaktadır.
Atıkların azaltılmasında ve geri dönüşüm işleminde önemli bir aşama olan geri dönüşümlü
ürünlerden satın almanın başarılı olabilmesi için aşağıdaki görevlerin gerçeklestirilmesi
gerekmektedir:
44
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ÜRÜNLERDEN SATIN ALMA PROGRAMININ NASIL
UYGULANACAĞI?
1. Satın almak için tahhütte bulununuz: Geri dönüşümlü ürünlerden satın alan bir
politika oluşturunuz. Bu taahhüt diğer kullanıcılara önderlik edecektir. Bu işlem
imalatçı ve saticilara sabit ve uzun vadeli talebin mevcut olduğunu gösterir.
2. Satın alma ozelliklerini gözden geciriniz: Geri dönüşümlü mallara karşı olan
yasaklama ve sınırlamaları ortadan kaldırmak için mevcut özllikleri yeniden gözden
geçiriniz. Bu sadece el değmemiş ürünler ve daha güçlükle ayirdedilebilen kağıdın
parlaklık duzeyi gibi ozellikleri içerir.
3. Yaygın ifade ve yüzdeler kullanınız: Kuruluşlar mevcut içerik standartları ve
ifadelerini kullanmalıdırlar. Imalatçılar her bir kuruluşa ayrı ayrı ürün arz edemez.
Standart özellikler, imalatçıların özel ürünlerden daha düşük fiyatlarla mallar
sunmalarına imkan tanır.
4. Çeşitli özellikte geri dönüşümlü ürünleri satın alınız: Atıkların büyük bir oranını
kağıt olusturmasına rağmen, sadece atık kağıt satın almak yeterli değildir. Aşağıdaki
geri dönüşümlü ürünleri de satın almayı düşününüz:
KAGIT:
Mektup kağıdı
Burusuk dosyalar/klasör
Makine şeritleri
Yiyecek servis ürünleri
Fax kağıdı
Baskı kağıdı
Fotokopi kağıdı
Gazete kağıdı
Ambalaj kağıdı
Not defteri
Ofset kağıdı/teksir kağıdı
Zarf
PLASTIK:
Çöp torbası
Halı
Toplama kapları
Paspas
Park işaretleri
Duvar perdeleri
Süpürgeler
Kova/çöp kovaları
Gereksiz eşya
Ofis malzemesi
Röntgen filmleri
KAUCUK:
Lastik dişleri
Yer döşemesi
Yer paspası
DIGER:
Uniformalar
Yeniden rafine edilmiş petrol
Temizlik bezleri
Otomobil parcalari
Gübre
Ayrica tekerlek dişlerinin yenilenmesi ve petrol geri dönüşüm sirketleri gibi hizmetleri de
düşününüz.
45
5. Ürünleri test ediniz: Belirli ekipmanlar üzerinde nasıl çaliştiklarini görmek için geri
dönüşümlü ürünleri büyük miktarda almadan önce test ediniz. Geri dönüşümlü mallara
karşı pesin hükümlü olmayınız, gözü kapalı satın almayınız.
6. Aşamalı yaklaşım yöntemini kullanınız: Geri dönüşümlü ürünlerin kullanımında
aşama kullanımı akıllıcadır, böylelikle kullanıcılar programa uyum sağlayabilir ve geri
dönüşümlü ürünler üretmek için imalatçılar sermaye yatırımı yapabilirler.
7. Tesvik edici fiyatlar sununuz: Geri dönüşümlü ürünler ilk el ürünlerden daha pahalı
olabilir, bu da geri dönüşümlü ürünler üreten imalatçıların sayısının az olması ve
değişen ekonomik koşullardan dolayıdır. Aşağıdaki üç unsur geri dönüşümlü malların
satın alımı taahhüdünün gerçeklesmesinde kamu/hükümet kuruluşları tarafından
kullanılmıştır.
a. Alıcılara düşük fiyat seçeneği sununuz (geri dönüşümlü malların fiyatlarının
%5-10 daha pahalı olmasına izin veriniz).
b. Yaşam maliyetlerini göz önünde tutunuz (ürünün tekrar kullanılabilir olmasi ilk
fiyatına yansımaktadır).
c. Birikim yapınız.
Kamu sektoründeki bir çok kuruluş pazar gelişimindeki bir yatırım olarak teşvik edici
fiyat benimsemiştir.
Özel sektöre ait bazı kuruluşlar satıcıların geri dönüşüm içerikli mallar sunmasını talep
etmişlerdir. Kuruluşun büyüklüğüne bağlı olarak, ilk el mallara kıyasla azalmalar
genellikle geri dönüşümlü ürünlerin hiçbir ek masraf alınmadan korunmasını
sağlamaktadır.
8. Imalatçılar, satıcılar ve kullanıcılar arasındaki işbirliğinin arttırılması: Kuruluslar,
imalatcilar, satıcılar ve kullanıcılardan ürünlerin açık arttırma yapilmasını ve acik
arttırmanın halka duyurulmasını rica ederler. Imalatçı ve satıcılarin farklı özellikte
ürünler kullanıp satıcılara bildirilmesi gerekmektedir.
9. İşbirlikçi satın almaya katılım: Kuruluşlar geri dönüşümlü malları satın almak için
birbirleri ile işbirliği yapmalıdır. İş birlikçi alış-veriş satın alma hacmini arttırır, birim
maliyetlerini düşürüp malların mevcut oluşumuna yardım eder ve ortak özellikler
kurulmasına yardımcı olur.
10. Atıkların azaltılması ve geri dönüşüm: Geri dönüşümlü malların satınalınmasına ek
olarak kuruluşlar geri dönüşümü olan ürünleri satın almalıdır.
11. Personelin eğitimi: Ofis gereçlerinin kullanımında personelinizden geri dönüşümlü
ürünler kullanmalarını rica ediniz.
46
12. Kayıt tutunuz: Satın aldığınız geri dönüşümlü ürünler, maliyetleri ve performansları
hakkında kayıt tutunuz.
13. Çabalarınızı duyurunuz: Satın alınan geri dönüşümlü ürünlerin miktarı hakkında bilgi
toplayınız. Bu, programa katılanların hevesini ve programa katılımı arttırabilir ve diğer
kuruluşların benzer çabalar gostermesine ön ayak olabilir.
47
1 YILLIK UYGULAMA CIZELGESI
Aşağıdaki tablolar 12 aylık zaman diliminde atıkların azaltılması ve geri dönüşüm
programlarının uygulanmasını mantıklı şekilde sunmaktadır. Bazı kuruluşlar daha hızlı
hareket edebilirler ama yeni programların kullanılabilmesi için genellikle 1 yil yeterlidir.
Aşağıdaki tablolar program idarecileri tarafından her bir programın gelişimini takip etmekte
ve yıllık gelişim raporlarını hazırlamakta kullanılabilir.
ATIK AZALTIM PROGRAMI
Aylar
1
Üst duzeydeki idare desteği güvence altına alınız
Programın koordinatorünü atayınız
Atıkların hesabını çıkartınız
Atık azaltım ve geri dönüşüm politikaları belirleyiniz
Programın başlangıcını duyurunuz
Personeli eğitiniz
Programı kurunuz
• Kağıt azaltım stratejilerine ön ayak olunuz
• Geri dönüşümlü ürünler kullanın, kampanyasını
geliştirip on ayak olunuz
• Envanter kontrol sistemi kurunuz
• Yıllık bağış mekanizması kurunuz
Programın gelişimini takip edip feed back alınız
Yıllık gelişim raporlarını geliştirip sununuz
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OFİS GERİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI
Aylar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Idarenin desteğini alınız
Koordinatorü ve gerekirse program monitorleri düzenleyiniz
Ortaya çıkan geri dönüşümlü ürünlerin çesit ve miktarlarını
saptayınız
Pazar arştırması ve seçimi yapınız
Herbir geri dönüşümlü ürün için toplama sistemi geliştiriniz
Programın başlangıcını duyurun, personeli eğitiniz
Programa ön ayak olunuz
Periyodik olarak program sonuçlarını duyurunuz
Yıllık gelişim raporlarını geliştirip dağıtınız
48
BÖLÜM 6
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme, başarınızı ölçen ve planlamada ihtiyaç duyulan düzeltmeleri yapmaya
yardım eden sürekliliği olan bir işlemdir. Programın başarısının hem resmi hem de resmi
olmayan başarısının geliştirilmesinde faydalıdır. Şu anki konumuz değerlendirme
tekniklerinin ötesinde faydalıdır. Aşağıdaki verileri, bilginin çesit ve kaynağını saptamada
kullanınız.
Geri dönüşüm takımı feedback almada anahtar kaynağıdır. Yaptıkları yorumların
duyulduğu ve hareketlerinin izlendiği bir ortamda çalışıyor olmalılar. Diğer kaynaklardan
bilgi toplanmasında da değerli bir kaynaktırlar.
Otel personeli bilginin anahtarıdır. “Açık takım yaklaşımı” ile önemli ölçüde feedback
sağlanır. Planların gerçekleştirilmesinde otel personeli anahtardır ve geri dönüşümün ön
saflarındadırlar. İyi bir planın işlemesinde personelin girdileri ve teklifleri gelişim için
kritik önem taşır.
Oteldeki misafirler bilginin anahtar kaynağıdır. Memnuniyetlerini ölçmek için hem resmi
hem de resmi olmayan yöntemlere ihtiyaç duyulur. Gercek patron onlardır. Onların ne
düşünduğü önemlidir. Gelecek dönemlerde müşteriye “daha iyiye nasıl ulaşabiliriz”
sorusunu sorarak da olumlu ifade elde ederiz.
ACABA NE KADAR GERİ DÖNÜŞÜM YAPTIK?
Değerlendirmenin bir göstergesi de ekonomik etkisidir. Şekiller katı atıkların azaltılmış
maliyeti ile geri dönüşümün maliyetini kıyaslamada kullanılabilir. Umarız otel işletmeleri
kasalarındaki parada maliyet azalması olduğunun farkına varırlar.
Ayrıca ekonomik analizleri yaparken, geri dönüşümle ilgili taşınmaz ve reklam değerlerini
birleştirmek önemlidir.
Programın başarısının bir başka göstergesi de arazi doldurmada kullanılan katı atıkların
oranıdır. Bu gösterge geri dönüşümlü ürünlerin ve arazi doldurmakta kullanılan katı
atıkların toplamının bilinmesini gerektirir. Geri dönüstürülen madde toplamı topraktan
çıkan katı atık maddenin oranıyla ifade edilebilir.
Katı atıkların ne kadarının arazi doldurmakta kullanılarak geri dönüstürüldüğünü tam
olarak saptamak gurur ve başarı kaynağı olacaktır. Bunu yapmak için kesin kayıtlar elde
edilmelidir. Eğer bilgisayarınızda atık ve geri dönüşüm ağırlık şekilleriyle gösteriliyorsa
sorun mevcut verilerin analiz edilmesinden kaynaklanmaktadır. Eger ağırlık yoksa şekil
2’deki veriler ağırlıkların tahmininde kullanılabilir.
49
SEÇİLMİŞ MADDELERİN HACİM AĞIRLIKLARININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Geri Dönüşümlü Maddelerin Hacimlerinin Dönüştürülmesindeki Örnek Ağırlıklar
Kağıt
Gezete kağıdı, sıkıştırılmamış
Gazete kağıdı, sıkıştırılmış
Gazete kağıdı
Kırışık karton kağıt, sıkıştırlmamış
Kırışık karton, sıkıştırılmış
Kırışık karton, balyalanmış
Bilgisayar kağıdı, yığın halinde
Bilgisayar kağıdı, sıkıştırılmış/baylanmış
Karışık hesap defteri kağıdı,duz,
sıkıştırılmamış
Karışık hesap defteri kağıdı,duz
Sıkıştırılmış
Karışık hesap defteri kağıdı, burusuk
sıkıştırılmış
Hacim
1 yard kup
1 yard kup
12’’ yıgın
1 yard kup
1 yard kup
1 yard kup
1 yard kup
1 yard kup
1 yard kup
Pound olarak ağırlık
360-500
720-1000
35
50-150
300-500C
1000-1100
655
1310
380
1 yard kup
755
1 yard kup
610
1 yard kup
1 yard kup
1 yard kup
bir bakkal torbası
55 gallon drum
500-700
1000-1800
1800-2700
16
125-500
PET soda şişesi, hepsi, sıkıştırılmamış
PET, soda şişesi, hepsi, sıkıştırılmamış
PET soda şişesi, balyalanmış
1 yard kup
gaylord
30’x48’x60’
30-40
40-53
500
HPDE süt şişesi, hepsi, sıkıştırılmamış
HPDE süt şişesi, balyalı
HPDE karışık, balyalı
1 yard kup
30’x48’x60’
30’x48’x60’
24
500-800
600-900
1 yard kup
bir bakkal torbası
55 galon plastik torba
1 yard kup
1 yard kup
50-74
ortalama1.5
13-20
150
850
Cam
Cam, hepsi şişe
Cam, yari sıkıştırılmış
Cam, makineyle sıkıştırılmış
Cam, hepsi şişe
Cam, sıkıştırılmamış elle kırılmış
Plastik
Alüminyum
Alüminyum kutu, hepsi
Alüminyum kutu, hepsi
Alüminyum kutu
Krom kutu, hepsi
Krom kutu, duzlestirilmiş
50
Organik
Yaprak, sıkıştırılmamış
Yaprak, sıkıştırılmış
Yaprak, vakumlanmış
Odun yongası
Kesilmiş çimen, sıkıştırılmamış
Kesilmiş çime, sıkıştırılmış
1 yard kup
1 yard kup
1 yard kup
1 yard kup
1 yard kup
1 yard kup
250-500
320-450
350
500
350-450
550-1500
Kullanılmış motor yağı
Lastik-binek oto
Lastik-kamyon
bir galon
bir
bir
7
12
60
Yemek atigi,katı ve sıvı yağlar
55 galon teneke
412
Oto Yan Ürünleri
51
References and Guides
A Business Guide for Reducing Waste, EPA/530-K-92-004, U. S. EPA, Office of Solid Waste,
401 M Street SW, Washington, DC 20460, 713-941-4452
Buy Recycled Guide, National Recycling Coalition, Inc. 1101-30th Street NW, Suite 305,
Washington, DC 20007, 202-625-6406; Fax: 202-625-6409.
Decision Makers Guide To Solid Waste Management, EPA/530-SW-89-072, U. S. EPA,
Office of Solid Waste, 401 M Street SW, Washington, DC 20460, 713-941-4452
Energy Efficiency For Florida’s Hospitality Industry, florida Energy Extension Service, P. O.
Box 110940, Gainesville, FL 32611, 904-392-1511; Fax: 904-392-9033.
Food For Thought, San Francisco Restaurants’ Guide to Waste Reduction and Recycling, San
Francisco Recycling Program, Office of the Chief Administrative Officer, 4145 Market Street,
#401, San Francisco, CA 94103, 415-554-3400.
Guide to Recycling Products for Consumers and Small Business, Pennsylvania Resources
Council, P. O. Box 88, Media, PA 19063. Phone: 215-565-9131.
How Businesses are Saving Money by Reducing Waste, EPA/530-K-92-005, U. S. EPA,
Office of Solid Waste, 401 M Street SW, Washington, DC 20460, EPA/RCRA Hotline 1-800424-9346.
How to Organize a Hotel/Motel Recycling Program, Townsend, J. and J.F.K. Earle, PhD, PE.
Florida Energy Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of
Florida. Gainesville, FL 32611, 904-392-1511 or 904-392-1945.
Making Less Garbage: A Planning Guide For Communities, Fishbein, B. K. and C. Gerlb.
INFORM, Inc., 381 Park Avenue S., New York, NY 10016-880, 212-689-4040.
Recycling Guide For Hotels and Motels, publication and video, available from Dr. Thomas
McCall, Instructional Materials Service, 101 Rolfs Hall, University of Florida, Gainesville, FL
32611-0131, 904-392-0502; Fax: 904-392-9585.
Recycled Products Guide, P. O. Box 577, Ogdensburg, NY 13669, 1-800-267-0707. Over 400
recycled product classifications and 2600 cross-referenced listing; published twice yearly.
Waste in the Workplace, Keep American Beautiful, Inc., 9 W. Broad Street, Stamford, CT
06902, 203-323-8987.
Business Recycling Manual, 1991, over 202 pages, compiled for the Westchester County
Association, by Recourse Systems, Inc. and INFORM, Inc., 381 Park Avenue S., New York, NY
10016-8806, 212-689-4040, $85.
How to Recycle Waste Paper, 1985, 20 pages, free, American Institute, Paper Recycling Committee, 260 Madison Avenue, New York, NY 10016.
Developing an Office Paper Recycling Program, 1990, 30 pages, Lancaster County Solid
Waste Management Authority, Recycling Division, 1299 Harrisburg Pike, P O Box 4425,
Lancaster, PA 17604.
Waste Reduction and Recycling Manual for Commercial, Industrial, and Institutional Operations, 1990, 44 pages, Lancaster County Solid Waste Management Authority, Recycling Division, 1299 Harrisburg Pike, P O Box 4425, Lancaster, PA 17604.
52
A Business Guide to Office Paper Recycling, 1990, 13 pages, Fairfax County Waste Reduction and Recycling Program, 3930 Pender Drive, Fairfax, VA 22030.
Office and Corrugated Paper Recycling Guide for the Business Community, 1989, 17 pages,
free, published by the Westchester County Department of Public Works, Solid Waste Division,
White Plains, NY 10601.
Office Paper Recycling: A Great Idea, 1990, free, Town of Babylon Recycling Program,
Department of Environmental Control, 281 Phelps Lane, North Babylon, NY 11703.
Office Paper Recycling...it makes dollars and sense! 1990, 10 pages, free, Town of Islip,
Department of Environmental Control, 401 Main Street, Islip, NY 11751.
Your Office Paper Recycling Guide, ND, 15 pages, San Francisco Recycling Division, Solid
Waste Management Program, City of San Francisco, City Hall, Room 271, San Francisco, CA
94102.
Buy Recycled: Your Practical Guide to the Environmentally Responsible Office, 1990, 40
pages, Services Marketing Group, 8 South Michigan Avenue, Suite 2500, Chicago, IL 60603,
charge.
How to Start a Successful Office Recycling Program, ND, 14 pages, Recycling Receptacles,
Inc., 905 Murray Road, East Hanover, NJ 07936.
Office Paper Recycling: A Community Recycling Handbook, 1987, 25 pages, Metropolitan
Service District, 2000 S. W. First Avenue, Portland, OR 97201-5398.
Handbook for Reduction and Recycling of Commercial Solid Waste, 1988, 49 pages, free,
Rhode Island Department of Environmental Management, 83 Park Street, Providence, RI 029031037.
Master Waste Educator Program, Office for Solid Waste Education, 222 McAdams Hall,
Clemson University, Clemson, SC 29634-0357, phone 803-656-4075.
Reducing Hazardous Products in the Home, WML1, December 1992, Cooperative Extension
Service, Room 82 Poole & Ag. Center, Clemson University, Clemson, SC 29634-0311,
(803)656-3261.
Disposal of Hazardous Household Waste, WML2, December 1992, Cooperative Extension
Service, Room 82 Poole & Ag. Center, Clemson University, Clemson, SC 29634-0311,
(803)656-3261.
Enviroshopping: Shopping With Concern For The Environment, WML3, December 1992,
Cooperative Extension Service, Room 82 Poole & Ag. Center, Clemson University, Clemson, SC
29634-0311, (803)656-3261.
Recycling Yard Wastes: Home Composting, Information Leaflet 48, October 1991, Cooperative Extension Service, Room 82 Poole & Ag. Center, Clemson University, Clemson, SC 296340311, (803)656-3261.
Recycle Your Grass Clippings, Information Leaflet 49, September 1992, Cooperative Extension
Service, Room 82 Poole & Ag. Center, Clemson University, Clemson, SC 29634-0311,
(803)656-3261.
53

Benzer belgeler