44.İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ

Transkript

44.İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ
1-24
HAZİRAN
JUNE 2016
44.İSTANBUL
MÜZİK
FESTİVALİ
44th ISTANBUL
MUSIC
FESTIVAL
44. İSTANBUL
MÜZİK FESTİVALİ
44TH ISTANBUL
MUSIC FESTIVAL
1- 24 HAZİRAN/JUNE
2016
“EĞER MÜZİK
AŞKIN GIDASIYSA,
DURMADAN ÇALINIZ”
— W. Shakespeare, On İkinci Gece
“IF MUSIC BE THE
FOOD OF LOVE, PLAY ON”
— W. Shakespeare, Twelfth Night
İstanbul Müzik Festivali,
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.
Istanbul Music Festival is organised by
Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV).
İstanbul Müzik Festivali
Avrupa Festivaller Birliği Üyesidir.
Member of the European Festivals Association.
Programda değişiklik hakkı saklıdır.
Programme subject to change.
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
44. İstanbul Müzik Festivali’nin
gerçekleştirilmesine büyük destek sağlayan
TC Başbakanlık Tanıtma Fonu, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı,
TC İstanbul Valiliği, TC İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TC Beyoğlu Kaymakamlığı ve
Beyoğlu Belediyesi’ne teşekkür eder.
İçindekiler Contents
1ça
we
Açılış Konseri
Opening Concert
04
2peth
5pasu
8çawe
İdil Biret: Bir Virtüözün Piyano Maratonu
İdil Biret: The Piano Marathon of a Virtuoso
06
3cu
fr
Orchestra of the Swan “Bir Yaz Gecesi Rüyası”
Orchestra of the Swan “A Midsummer Night’s Dream”
10
4ct
sa
Müzik Rotası
Music Route
12
Yıldızlar Buluşması-I A Classical Constellation-I
Antonio Meneses & Maria João Pires
16
5pa
su
Hafta Sonu Klasikleri-I
Weekend Classics-I
18
6pt
mo
Academy of St Martin in the Fields & Murray Perahia-I
20
7sa
tu
Academy of St Martin in the Fields & Murray Perahia-II
22
9pe
th
Yehudi Menuhin 100 Yaşında Yehudi Menuhin Centenary
Menuhin Akademisi Solistleri & Maxim Vengerov
Menuhin Academy Soloists & Maxim Vengerov
24
10cu
fr
Alexei Volodin
“Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa, Durmadan Çalınız”
“If Music be the Food of Love, Play on”
26
11ct
sa
Hafta Sonu Klasikleri-II
Weekend Classics-II
28
Deniz Küstü
The Sea-Crossed Fisherman
30
12pa
su
Cadı ile Maestro - Çocuklar için Müzikal bir Masal
The Witch and the Maestro - A Musical Fairy Tale for Children
32
13pt
mo
Yıldızlar Buluşması-II A Classical Constellation-II
Artemis Quartet & Gautier Capuçon
34
14sa
tu
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası & Angel Blue
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra & Angel Blue
36
15ça
we
Festival Buluşması Festival Encounter
Trio Arte & Gérard Caussé
38
16pe
th
Isabelle van Keulen Topluluğu “Tango Nuevo”
Isabelle van Keulen Ensemble “Tango Nuevo”
40
17cu
fr
Varşova Filarmoni Orkestrası & Herbert Schuch
Warsaw Philharmonic Orchestra & Herbert Schuch
42
18ct
sa
Varşova Filarmoni Orkestrası & Gautier Capuçon
Warsaw Philharmonic Orchestra & Gautier Capuçon
44
19pa
su
Hafta Sonu Klasikleri-III
Weekend Classics-III
48
Dolunaya Şarkılar
Songs to the Full Moon
50
20pt
mo
Venedik Barok Orkestrası & Patricia Petibon
Venice Baroque Orchestra & Patricia Petibon
52
22ça
we
Richard Galliano & Sylvain Luc “Edith Piaf’a Saygı”
Richard Galliano & Sylvain Luc “Homage To Edith Piaf”
54
24cu
fr
Viyana Senfoni Orkestrası & Pablo Heras-Casado & Alice Sara Ott
Wiener Symphoniker & Pablo Heras-Casado & Alice Sara Ott
56
The Istanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank the Promotion Fund of the Prime Ministry,
the Ministry of Culture and Tourism, Governorship of Istanbul,
Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism,
Istanbul Metropolitan Municipality, Beyoğlu District Governorship,
and the Beyoğlu Municipality whose contributions have made
the 44th Istanbul Music Festival possible.
03
04
44. is tan bul m üzi k festival i
AÇILIŞ KONSERİ
OPENING CONCERT
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
05
© harald hoffmann
borusan istanbul filarmoni orkestrası
borusan ıstanbul phılharmonıc orchestra
sascha goetzel şef conductor
dmıtry masleev piyano piano
(2015 XV. Çaykovski Yarışması birincisi, 2015 XV Tchaikovsky Competition winner)
01.06.2016 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
ça we 19.00 Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Centre
biletler tıckets 150, 120, 90, 60 tl — öğrenci student 35 tl
19.00kokteyl cocktaıl
20.00 ödül töreni ve konser
award ceremony and concert
▪▪ 44. İstanbul Müzik Festivali görkemli bir
programla başlıyor. Açılış konserinde yine
genç bir yıldızı dinleyicilerle buluşturan
festival, Uluslararası Çaykovski Piyano
Piotr Ilyich Tchaikovsky
Yarışması 2015 birincisi Dmitry Masleev
Piyano Konçertosu No.1, Op.23
ile festivalin Yerleşik Orkestrası Borusan
Piano Concerto No.1, Op.23
İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı Sascha
Goetzel yönetiminde bir araya getiriyor.
Dmitri Shostakovich
Uzun zamandır görülmemiş bir seyirci,
Hamlet Süiti, op.116a
jüri ve medya desteği ile Çaykovski
Hamlet Suite, op.116a
Piyano Yarışması’nı kazanan Dmitry
Masleev, kendisine oy birliği ile birincilik
Arasız 70’ sürer. Lasts 70’ without interval. getiren, The Financial Times’ın “parlak bir
virtüözite” olarak tanımladığı Çaykovski
törende ilhan baran’a
1 numaralı Piyano Konçertosu yorumu
onur ödülü sunulacaktır.
ile Türkiye’de ilk konserini verecek. Müzik
ilhan baran wıll be presented the
eleştirmenleri genç yıldızın yaratıcı
honorary award at the ceremony.
karakterinin yanı sıra doğal stiline
özellikle dikkat çekiyor.
Borusan
İlk konserini verdiği Mayıs 1999’dan
İstanbul
bu yana Türkiye’nin kültürel hayatının
Filarmoni Orkestrası İstanbul Müzik
vazgeçilmez unsurlarından biri olan
Festivali Yerleşik Orkestrası’dır.
BİFO, 2010 Salzburg Festivali açılış
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra etkinliklerinde ve 2014’te BBC Proms’ta
is the Orchestra in Residence of the Istanbul verdiği konserlerle dünya basınında da
Music Festival.
övgülerle yer aldı.
Piyano repertuarının başyapıtlarından
Çaykovski’nin 1 numaralı Piyano
Konçertosu’nun yanı sıra özgünlüğü,
yoğun ruh hali ve dinleyicide bıraktığı
etkisi ile Şostakoviç’in en başarılı film
müziği olarak görülen Hamlet Süiti,
festivalin bu yılkı temasına gönderme
yaparken, tüm ay boyunca dinleyicileri
bekleyen muhteşem konserlerin de
sinyallerini veriyor.
▪▪ The 44th Istanbul Music Festival
opening night brings pianist Dmitry
Masleev, the sensational winner of
the 2015 International Tchaikovsky
Competition, together with Turkey’s best
symphonic ensemble Borusan Istanbul
Philharmonic Orchestra.
© özge balkan
06
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
İDİL BİRET:
BİR VİRTÜÖZÜN PİYANO MARATONU
İDİL BİRET:
THE PIANO MARATHON OF A VIRTUOSO
idil biret piyano piano
02.06.2016 Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
pe th 20.00 Boğaziçi University Albert Long Hall
05.06.2016
pa su 18.00
Franz Schubert
Piyano Sonatı La Majör, op.120
Piano Sonata in A Major, op.120
Franz Schubert/Franz Liszt
biletler tıckets 120, 90 tl — öğrenci student 35 tl
Gabriel Fauré
Franz Schubert
Béla Bartók
2 Eleji, Sz.41
2 Elegies, Sz.41
Igor Stravinski
Petruşka
Petrushka
Maurice Ravel
Gaspard de la Nuit
Süreyya Operası
Süreyya Opera House
biletler tıckets 120, 90, 60 tl — loca box 150 tl — öğrenci student 35 tl
3 Lied
3 Lieder
Tema ve Varyasyonlar, op.73
Theme and Variations, op.73
konsere doğru
aydın büke’nin idil biret ve program
üzerine konuşması*
pre-concert talk
by aydın büke on idil biret and the
programme*
19.00-19.30
boğaziçi üniversitesi albert long
hall fuayesi
boğaziçi unıversıty albert long hall
foyer
* türkçe olacaktır.
* to be held ın turkısh.
Sonat No.2, op.14
Sonata No.2, op. 14
Fantezi Do Majör, op.15 “Wanderer * türkçe olacaktır.
Fantezi”
* to be held ın turkısh.
Fantasy in C Major, op.15 “Wanderer
Fantasy”
Franz Liszt
Piyano Sonatı Si minör, S.178
Piano Sonata in B minor, S.178
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.
08.06.2016 Aya İrini Müzesi
ça we 20.00 Hagia Eirene Museum
Johann Sebastian Bach
Kromatik Fantezi ve Füg, BWV 903
Chromatic Fantasia and Fugue,
BWV 903
İtalyan Konçertosu Fa Majör,
BWV 971
Italian Concerto in F Major,
BWV 971
Fransız Süiti No.6 Mi Major,
BWV 817
French Suite No.6 in E Major,
BWV 817
İyi Düzenlenmiş Klavye’den
4 Prelüd ve Füg
4 Preludes and Fugues from the
Well-Tempered Clavier
Partita No.1 Si bemol Majör,
BWV 825
Partita No.1 in B flat Major,
BWV 825
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
Ara dahil 100’ sürer. Lasts 100’ inc. interval.
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
konsere doğru
can çakmur’un program üzerine
konuşması*
pre-concert talk
by can çakmur on the programme*
17.00-17.30
süreyya operası üst fuaye
süreyya opera house upper foyer
biletler tıckets 120, 90, 60 tl — öğrenci student 35 tl
Sergei Prokofiev
07
konsere doğru
filiz ali’nin idil biret ve program
üzerine konuşması*
pre-concert talk
by filiz ali on idil biret and the
programme*
19.00-19.30
aya irini müzesi ön avlusu
front courtyard of hagıa eırene
museum
* türkçe olacaktır.
* to be held ın turkısh.
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
“Günümüzün en büyük virtüözlerinden birinin huzurundayız.
Onun kuşağında piyanoya böylesine hâkim ve bu hâkimiyeti zengin
hayal gücüne sahip böylesi olgun bir aklın hizmetine sunmuş
başka hiçbir piyanist görmüyorum.”
— Nouvelles Litteraires
09
▪▪ 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren klasik müziğe yorumcu olarak dünya çapında
damgasını vurmuş bir sanatçı İdil Biret. Küçük yaşta müzik otoriterlerini kendisine
hayran bırakarak Türkiye’de “Harika Çocuklar Kanunu”nun çıkarılmasına vesile olan
piyanist, eşsiz yeteneği ile Paris Konservatuvarı’nda ünlü müzisyen ve pedagog Nadia
Boulanger’nin öğrencisi olmaya hak kazandı. 15 yaşında birincilikle mezuniyetinin
hemen ardından asrın en büyük piyanistlerinden Alfred Cortot ve Wilhelm Kempff ile
çalıştı. Kempff’in “En sevdiğim öğrencim İdil Biret… Bu dâhi piyanist zamanımızın
seçilmiş piyanistleri sınıfına ait.” diye nitelendirdiği Biret, 16 yaşında konser
sahnelerine adım attı; Belçika Ulusal Orkestrası eşliğinde verdiği ve Belçika Kraliçesi
Elisabeth’in de katıldığı konserle uluslararası çapta yıldızı parladığında ise henüz 19
yaşındaydı.
Usta sanatçı, yarım yüzyılı aşan müzik kariyerinde oluşturduğu kendine özgü tonu,
yorumu ve muhteşem tekniği ile Boston Senfoni, Leningrad Filarmoni, Londra
Senfoni, Dresden Filarmoni gibi dünyanın büyük orkestraları ve Leinsdorf, Monteux,
Keilberth, Scherchen gibi büyük şefleri ile beş kıtayı kapsayan iki bine yakın konser
verdi ve birçok festivale katıldı.
Sanat hayatına Fransa, İngiltere, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden
aldığı sayısız ödül sığdıran, ülkemizde 1971 yılında çıkan kanunla ilk Devlet
Sanatçılarımızdan olan Biret, 2007 yılında Chopin’in bütün piyano eserlerini kayıtları
ve konser icraları ile Polonya kültürüne yaptığı katkılar nedeniyle Polonya’nın en
üst nişanı olan Yüksek Liyakat Madalyası’na layık görüldü. İlk kaydına sekiz yaşında
Fransız radyosu stüdyolarında giren İdil Biret, o günden bu yana EMI, Decca, Naxos
gibi firmalar ile radyo ve televizyonlar için 100’ü aşkın kayıt yaptı. Çağımızın en
geniş repertuarına sahip piyanistlerinden biri olarak tanınan Biret, Beethoven’ın
dokuz senfonisinin Liszt tarafından yapılan piyano uyarlamaları, Brahms, Chopin ve
Rachmaninov’un tüm piyano eserleri, Hindemith’in beş piyano konçertosu, Boulez’in
üç sonatı ile Ligeti’nin etütlerini de içeren diskografisi ile Altın Diyapazon, Frédéric
Chopin Diski Büyük Ödülü dâhil pek çok ödül kazandı. Sanatçı 2002 yılında IBA
adıyla kendi etiketini kurarak Naxos dağıtımında eski ve yeni kayıtlarını yayınlamaya
başladı.
Piyano repertuarının en zor eserlerindeki yetkinliği ve Nouvel Observateur dergisinin
tabiriyle “şimdiye kadar nadiren duyulmuş senfonik bir derinlik” içeren yorumları ile
Biret, klasik müziğin unutulmayacak isimleri arasında yerini almıştır.
44. İstanbul Müzik Festivali, barok dönemden 20. yüzyıl müziğine uzanan geniş
repertuarlı bir maraton ile bu sene 75. yaşını kutlayan, çağımızın büyük virtüözü İdil
Biret’e bir kez daha saygısını sunuyor.
▪▪ The festival pays tribute to the great piano virtuoso İdil Biret, who is celebrating
her 75th birthday in 2016. This three-concert marathon will bear witness to her
“supreme mastery of tempi, sonorities, polyphony, and technique... symphonic
depth rarely heard until now”, as Le Nouvel Observateur puts it.
“İdil Biret 20. yüzyılın en müthiş harika çocuklarından biriydi….
bugün de daha az harika değil.”
— Boston Globe
“Sadece belli bir tür virtüözde, ne çalarsa çalsın
insanı hipnotize etmeyi başaran o icracılarda olan kişisel bir cazibesi var.
Horowitz bunlardan biriydi, Samson François vardı ve şimdi de İdil Biret.”
— Montreal Star
“Nefes aldığı kadar kolay çalıyor izlenimi veriyor.
İdil Biret’in sanatı insana neşe veriyor ve duygu katıyor.”
— Sovietskaia Kultura
“Biret’in hassas ve neredeyse tensel tınıları gerçekten büyüleyici.”
— Gramophone dergisi
© harold shapıro
“üstün liyakate sahip bir sanatsal güç”
— Die Welt
10
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
11
ORCHESTRA OF THE SWAN
“Bir Yaz Gecesi Rüyası”
“A Midsummer Night’s Dream”
davıd curtıs şef conductor
tamsın waley-cohen keman violin
ayşe şenogul, pınar koç soprano
yeliz çelikkol alto
tilbe saran oyuncu actress
03.06.2016 Aya İrini Müzesi
cu fr 20.00 Hagia Eirene Museum
biletler tıckets 200, 150, 100 tl — öğrenci student 35 tl
konsere doğru
Keman Konçertosu Mi minör, op.64 asuman kafaoğlu büke’nin
Violin Concerto in E minor, op.64 shakespeare ve bir yaz gecesi rüyası
Felix Mendelssohn
Bir Yaz Gecesi Rüyası, op.61
A Midsummer Night’s Dream,
op.61
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.
Oyundan alıntılar Türkçe olacaktır.
Excerpts from play to be in Turkish.
üzerine konuşması*
pre-concert talk
by asuman kafaoğlu büke on
shakespeare and a mıdsummer
nıght’s dream*
19.00-19.30
aya irini müzesi ön avlusu
front courtyard of hagıa eırene
museum
* türkçe olacaktır.
* to be held ın turkısh.
ORKESTRA
RESMI TAŞIYICISI
OFFICIAL CARRIER
OF THE ORCHESTRA
Felix Mendelssohn
▪▪ Bu yılki temasını Shakespeare’in
dizelerinden alan İstanbul Müzik Festivali,
ölümünün 400. yılında büyük yazarı özel
bir projeyle selamlıyor. Shakespeare’in
en renkli oyunlarından Bir Yaz Gecesi
Rüyası için Mendelssohn’un bestelediği
eserde, kökleri Stratford-upon-Avon’da
olan Orchestra of the Swan ile sopranolar
2015 Leyla Gencer Şan Yarışması Halk
Ödülü sahibi Ayşe Şenogul ve İstanbul
Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Pınar
Koç ve Yeliz Çelikkol, ödüllü Shakespeare
yorumcusu, oyuncu Tilbe Saran’la bir
araya geliyor. Orchestra of the Swan, Mendelssohn’un son büyük orkestra eseri olan
Keman Konçertosu’nda ise dünya sahnelerinde yıldızı hızla yükselen genç İngiliz
kemancı Tamsin Waley-Cohen’i konuk ediyor.
Birmingham Şehir Salonu’nun Yerleşik Orkestrası Orchestra of the Swan, geçtiğimiz
sezon İngiltere genelinde 60’tan fazla konser verdi; ayrıca Çin’e ilk turnesini büyük
başarıyla tamamladı. BBC Music dergisinin “mükemmel, heyecan dolu bir orkestra
ve şef” diye tanımladığı orkestra ve artistik direktörü David Curtis’in yapmış olduğu
kayıtlar Gramophone dergisi ve Classic Fm tarafından Haftanın Albümü seçildi.
Geniş repertuarı ile dikkat çeken orkestra, çağdaş bestecilerin 60’tan fazla eserinin
prömiyerini de gerçekleştirdi.
Yorumunu The Guardian’ın “korkusuz bir enerji” olarak tanımladığı yetenekli
kemancı, Orchestra of the Swan’ın 2015/16 sezonu Yerleşik Sanatçısı Tamsin
Waley-Cohen Avrupa’dan Amerika’ya ve Yeni Zelanda’ya uzanan kariyerinde
Kraliyet Filarmoni, Londra Filarmoni, BBC Orkestraları ve Budapeşte Filarmoni gibi
topluluklar eşliğinde konserler veriyor.
Shakespeare’nin Bir Yaz Gecesi Rüyası’nın büyüsüne kapılarak ona bestesi ile tekrar
can veren Mendelssohn’un aynı adlı eserini, ünlü tiyatrocumuz Tilbe Saran’ın oyundan
canlandıracağı bölümler ile daha da zenginleştirerek sunmaktan büyük mutluluk
duyan İstanbul Müzik Festivali, bu konsere tüm müzik ve tiyatroseverleri bekliyor.
▪▪ The special project, A Midsummer Night’s Dream features Mendelssohn’s
incidental music performed by the Orchestra of Swan and singers Ayşe Şenogul,
Pınar Koç, and Yeliz Çelikkol, with the celebrated actress Tilbe Saran acting out
excerpts from the play.
12
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
MÜZİK ROTASI
MUSIC ROUTE
12.50-13.30
13.50-14.30
k a h va l t ı l ı b i l e t t ı c k e t s w ı t h b r e a k f a s t 2 0 0 t l — b i l e t t ı c k e t s 1 5 0 t l
04.06.2016 Kahvaltı Breakfast: 09.00-10.30
ct sa
Konserler Concerts: 11.00-16.00 | 12.00-17.00
09.00-10.30 Cezayir Bahçe
Cezayir Garden
Sent Antuan Alt Kilisesi
Sent Antuan Lower Church
auner quartet
danıel auner keman violin
barbara galante keman violin
natalıa bınkowska viyola viola
konstantın zelenın viyolonsel cello
Franz Schubert
Mert Taner rehber guide
Açık büfe kahvaltı sırasında Hıristiyanlık tarihi
ve arkeolojik turlar uzmanı rehber Mert Taner
tarafından Müzik Rotası’nın mekânları hakkında
bilgi verilecektir.
Konuşma Türkçe olacaktır.
Kahvaltılı biletler Cezayir Bahçe kapasitesiyle
sınırlıdır.
13
Information given about venues of the
Music Route by Mert Taner, expert on
history of Christianity and archeological
tours, during open buffet breakfast.
Talk to be in Turkish.
Tickets with breakfast are limited to the
capacity of Cezayir Garden.
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.13, D 804
“Rosamunde”
String Quartet No.13, D 804
“Rosamunde”
14.00-14.40
15.00-15.40
Hollanda Konsolosluğu Şapeli
Palais de Hollande Chapel
darıa van den bercken piyano piano
George Frideric Handel
11.00-11.30
12.00-12.30
Klavsen Süitleri
Harpsichord Suites
Üç Horan Kilisesi
Surp Yerrortutyun Church
15.30-16.00
16.30-17.00
cansın kara viyolonsel cello
Kırım Anglikan Kilisesi
Crimea Memorial Church
Johann Sebastian Bach
Viyolonsel Süiti No.4 Mi bemol
Majör, BWV 1010
Cello Suite No.4 in E-flat Major,
BWV 1010
12.00-12.30
13.00-13.30
istanbul oda orkestrası
istanbul chamber orchestra
hakan şensoy şef conductor
emre engin keman violin
gamze erengönül keman violin
Meryem Ana (Panayia İsodion) Kilisesi
Church of Panayia Isodion
Johann Sebastian Bach
Keman Konçertosu No.1 La minör,
BWV 1041
Violin Concerto No.1 in A minor,
BWV 1041
trıo pax
zeynep keleşoğlu flüt flute
günsu özkarar viyola viola
meriç dönük arp harp
İki Keman için Konçerto Re minör,
BWV 1043
Concerto for Two Violins in
D minor, BWV 1043
Théodore Dubois
Terzettino
Maurice Ravel
Flüt, Viyola ve Arp için Sonatin
Sonatina for Flute, Viola, and Harp
• Müzik Rotası yürüyerek yapılacaktır. Mekânlara araçla ulaşım sağlanmayacaktır.
• Rota üzerinde yokuş ve merdivenler bulunduğundan dinleyicilerimizin rahat ayakkabılar
Jacques Ibert
• Mekânlar engelli erişimine uygun değildir.
• Mekânlarda yiyecek içecek satışı yoktur.
• Bu etkinlikte öğrenci bileti uygulaması yoktur.
• Music Route is covered on foot. The festival will not provide any vehicles to the venues.
• The route is uphill and downhill at places. We recommend you to wear comfortable shoes.
• Disabled Access not available.
• There will be no cash-bar at the venues.
• There will be no student tickets for the event.
giymesi tavsiye olunur.
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
Flüt, Viyola ve Arp için 2 İnterlüd
2 Interludes for Flute, Viola, and Harp
Üç Horan Kilisesi
Meryem Ana
(Panayia İsodion) Kilisesi
Sent Antuan Alt Kilisesi
Kırım Anglikan Kilisesi
14
44. is tan bul m üzi k festival i
© sahir uğur eren
© sahir uğur eren
© sahir uğur eren
© sahir uğur eren
© sahir uğur eren
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
▪▪ Eşsiz konserlerle bugüne kadar
izleyicilerini unutulmayacak müzik
yolculuklarına çıkarmış olan İstanbul
Müzik Festivali, ilk kez gerçekleştireceği
Müzik Rotası’nda Beyoğlu’nun tarihi
mekânlarında gerçek bir yolculuk
vadediyor.
Müzik Rotası, Beyoğlu’nun en renkli
bölgelerinden Balıkpazarı’ndaki Üç
Horan Ermeni Kilisesi’nde başlıyor.
16. yüzyıldan beri var olduğu
belgelerden anlaşılan, mermer
ve altın varakla süslü bu etkileyici
mekânda müzikseverler Bach’ın teknik
mükemmeliyet, sanatsal güzellik
ve entelektüel derinlikle yoğrulmuş
4 numaralı Viyolonsel Süiti’ni 2013
Festival Genç Solisti Cansın Kara’dan
dinleyecekler.
Müzik Rotası’nın ikinci durağında,
müziğin birleştirici gücünün evrensel
bir barış elçisi olduğuna inanan üç
genç müzisyenden oluşan Trio Pax,
15. yüzyıldan kalma bir Meryem ikonası
da dâhil çok çeşitli ikonalarla, tasvirlerle
bezeli 1804 tarihli Panayia İsodion
Rum Ortodoks Kilisesi’nde dinleyicileri
Fransız repertuarıyla buluşturacak.
Tüm İstanbul’un belki de en tanınmış
kilisesi diyebileceğimiz Sent Antuan’ın
çok daha az bilinen alt kilisesindeki
konserde Viyanalı yaylı çalgılar dörtlüsü
Auner Quartet Viyana’nın dünyaya
armağanı bir büyük bestecinin,
Schubert’in zarif atmosferi, leziz
lirikliğiyle öne çıkan Rosamunde’sini
seslendirecek.
Halen Başkonsolosluk olarak kullanılan
Hollanda Sarayı’ndaki en eski yapı olan
1711 tarihli Şapel, ev sahipliği yaptığı
Protestan cemaatinin dışında bu kez
kapılarını İstanbul Müzik Festivali’ne
açacak. Amsterdam Concertgebouw ve
Gergiev Festivali’nin düzenli konuğu
Daria van den Bercken, kendisine 2012
Amsterdam Ödülü’nü de kazandıran
Handel Piyanoda projesinden Klavsen
Süitleri’ni seslendirmek için burada
müzikseverleri bekliyor olacak.
Müzik Rotası İstiklal Caddesi’nin
aşağısında sessiz sakin bir sokakta
yükselen Neo-gotik tarzdaki Kırım
Anglikan Kilisesi’nde, başladığı gibi
yine Bach’ın eserleri ile son bulacak.
Beyoğlu’nun eşsiz mekânlarına yeni
anlamlar katacak olan bu tarihi yolculuk
şef Hakan Şensoy yönetimindeki
15
İstanbul Oda Orkestrası ile 2012 Festival Genç Solisti Emre Engin ve 2015 Süreyya
Operası Ulusal Keman Yarışması birincisi Gamze Erengönül’ün Bach’ın keman
konçertoları yorumlarıyla sona erecek.
Dinamiğin, ruhani huzurun, tarihin izlerinin eksik olmayacağı Müzik Rotası, tüm
müzikseverlere Beyoğlu’nun tarihi mekânlarına farklı bir pencereden bakma şansı
tanıyor.
▪▪ The festival takes its followers on an excursion full of music and history across five
churches in Beyoğlu. A first for festival audience, this programme offers a unique
opportunity for both music and city explorers.
© andreas terlaak
16
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
17
YILDIZLAR BULUŞMASI-I
A CLASSICAL CONSTELLATION-I
ANTONIO MENESES & MARIA JOÃO PIRES
marıa joão pıres piyano piano
antonıo meneses viyolonsel cello
04.06.2016
ct sa 20.00
Süreyya Operası
Süreyya Opera House
biletler tıckets 120, 90, 60 tl — loca box 150 tl — öğrenci student 35 tl
Ludwig van Beethoven
Viyolonsel Sonatı No.4 Do Majör,
op.102 No.1
Cello Sonata No.4 in C Major,
op.102 No.1
“Çalışlarının samimi ve etkileşimli
doğasında, fikirlerin kendiliğinden
paylaşılıp biçimlenmesinde hem
müzikal hem de sözel olarak aynı dili
konuştukları hemen belli oluyor.”
— The Telegraph
Ludwig van Beethoven
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
▪▪ Gerek müzikal gerek kişisel çizgisiyle
klasik müzik dünyasında yaşayan bir
efsane olan piyanist Maria João Pires
ile düzenli işbirliği yaptığı usta çellist
Antonio Meneses, yakın zaman önce
Manuel de Falla
Deutsche Grammophon etiketiyle
Viyolonsel ve Piyano için
çıkardıkları Wigmore Hall Recital
Popüler İspanyol Süiti
albümüyle de övgüler toplayan, fevkalade
Popular Spanish Suite for cello
müzikal birlikteliklerini İstanbul Müzik
and piano
Festivali’ne taşıyorlar.
Gramophone dergisinin “zamanımızın
Johannes Brahms
yorumu en doğal usta piyanistlerinden
Viyolonsel Sonatı No.1 Mi minör,
biri” olarak tanımladığı Maria João Pires
op.38
1948’de dört yaşındayken verdiği ilk
Cello Sonata No.1 in E minor, op.38 konserinden bu yana müzikal yorumu
ve sanatının kusursuz bütünlüğü ile
Ara dahil 105’ sürer. Lasts 105’ inc. interval. dinleyicilerini büyülemeye devam ediyor.
Hem Deutsche Grammophon hem de
Erato’nun 2014 yılında 70. doğum günü onuruna kapsamlı CD setlerini yayınladığı
Pires, Berlin Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Viyana Filarmoni, Boston
Senfoni gibi orkestraların, Schleswig-Holstein, Schubertiade, Edinburgh, BBC Proms
gibi festivallerin aranan konuğu olmasının yanı sıra Augustin Dumay ve Antonio
Meneses ile de pek çok oda müziği konseri veriyor.
1977 yılında Münih ARD Yarışması ve 1982’de Moskova’da Çaykovski Yarışması’nda
kazandığı birinciliklerle müzik dünyasına bir göktaşı gibi düşen Antonio Meneses,
o günden bu yana dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle konserler veriyor.
Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni ile Deutsche Grammophon firması için iki
kaydı, Kraliyet Filarmoni, Northern Sinfonia, Köln WDR Senfoni, Moskova Filarmoni,
Basel Senfoni ve Münih Oda Orkestrası dâhil pek çok topluluk eşliğinde albümleri
bulunan Meneses, müziğin içsel güzelliğini ortaya çıkardığı düşünceli, sıcak ve zarif
yorumları ile eleştirmenlerce en büyük virtüözler arasında sayılıyor.
Beethoven’ın son dönem başyapıtlarının seslendirileceği konserde, piyano ile
viyolonselin dengesiyle öne çıkan ve viyolonsel repertuarında önemli yere sahip
Brahms’ın 1 numaralı Viyolonsel Sonatı ve İspanya’nın dünya müzik kültürüne en
© felıx broede / dg
Piyano Sonatı No.32 Do minör,
op.111
Piano Sonata No.32 in C minor,
op.111
büyük armağanlarından Falla’nın Viyolonsel
ve Piyano için Popüler İspanyol Süiti de
yer alıyor. Yorumlarındaki yaşam gücü ve
özgürlük duygusu, müzikal iletişimlerindeki
kusursuzlukla müziğe tüm doğallığıyla hayat
veren Maria João Pires - Antonio Meneses
ikilisi bu konserde Alman ve İspanyol
müziğinden bir seçki sunuyorlar.
▪▪ A living legend for both her musical line
and her person, pianist Maria João Pires,
and her regular music partner, the
acclaimed cellist Antonio Meneses bring
their refined musical collaboration to the
festival. The duo’s recent Wigmore Hall
Recital album by the Deutsche Grammophon
was received with much acclaim by critics
and audiences alike.
18
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
HAFTA SONU KLASİKLERİ-I
WEEKEND CLASSICS-I
AUNER QUARTET
auner quartet
danıel auner keman violin
barbara galante keman violin
natalıa bınkowska viyola viola
konstantın zelenın viyolonsel cello
05.06.2016
pa su 11.00
Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi
Garden of Austrian Culture Forum
ücretsizdir.* free entrance.*
Wolfgang Amadeus Mozart
▪▪ 44. İstanbul Müzik Festivali sizi,
hafta sonu sabahlarınıza da müzikle
başlamaya davet ediyor. Güneşli bir hafta
sonunda şehrin karmaşasını ardınızda
bırakıp ailecek yeşilin ve müziğin keyfine
varmak istiyorsanız Hafta Sonu Klasikleri
Franz Schubert
tam size göre!
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.13, D 804 Auner Quartet, müzikal yoğunluk ve yeni
“Rosamunde”
yorum olasılıklarının peşindeki bağımsız
String Quartet No.13, D 804
müzisyenlerden oluşan, alışılmışın
“Rosamunde”
dışında bir Viyana yaylı çalgılar dörtlüsü.
Kemancılar Barbara Galante ve Daniel
Arasız 70’ sürer. Lasts 70’ without interval.
Auner‘den oluşan Duo Mozartiano,
Viyana Filarmoni Akademisi, Wienerwald
Yaz Konserleri, Viyana Konzerthaus ve Musikverein’ın da aralarında bulunduğu
müzik merkezlerinde başarılı işbirliklerine imza attığı müzisyenler Natalia Binkowska
ve Konstantin Zelenin’i de 2013 yılında bünyesine katarak Auner Quartet adı altında
müzik yaşamına devam etti. Her biri farklı ülke ve kültürden gelen bu dört müzisyeni
birleştiren fikir ise müziğin doğallığını ve orijinalliğini dolaysız olarak seyirciye
aktarmaktı. Viyana Klasikleri’nden günümüz müziğine geniş bir repertuara sahip
Auner Quartet, Mozart’ın dörtlü biçiminin yaratıcısı olarak görülen Haydn’a ithaf
ettiği 17 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile Schubert’in günümüze ulaşan nadir
tiyatro müziklerinden, ruh halinin ve duyguların en güzel müzikal anlatımı olarak
nitelendirilen 13 numaralı “Rosamunde” Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nü yorumlayacak.
▪▪ Leave behind all the chaos of the city and enjoy the greenery along with music with
your family and friends on a sunny weekend morning. The garden of the Austrian
Culture Forum on the Bosphorus will be the perfect setting for this concert with
the Viennese Auner Quartet, known for its musical density and search for new
interpretation possibilities.
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.17
Si bemol Majör, KV 458 “Av”
String Quartet No.17 in B flat
Major, KV 458 “The Hunt”
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
* Mekân kapasitesi sınırlı olduğundan lütfen [email protected] adresine bir e-posta göndererek
rezervasyon yaptırıp teyit alınız.
* Reservation is required due to limited capacity. Please e-mail [email protected] for confirmation.
• Hava muhalefeti durumunda konser iç mekana alınacaktır.
• In case of adverse weather conditions, the concert will move indoors.
19
20
44. is tan bul m üzi k festival i
ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS
& MURRAY PERAHIA-I
“Perahia’nın olağanüstü piyanistliği bir arınma ayini ve bir nevi piyanistliğin
masumiyet çağına geri dönüş”
— Los Angeles Times
murray perahıa piyano piano & şef conductor
tom keller konzertmeister concert master
“Hassasiyet, özen, dört dörtlük müzisyenlik ve Avrupa’daki tüm oda orkestralarının
toplamından daha üstün bir stil anlayışıyla icra edilen bir müzik bu.”
— Gramophone
06.06.2016 Aya İrini Müzesi
pt mo 20.00 Hagia Eirene Museum
biletler tıckets 250, 200, 150 tl — öğrenci student 35 tl
Felix Mendelssohn
Yaylı Çalgılar Senfonisi No.13
Do minör, “Sinfoniesatz”
String Symphony No.13 in C minor,
“Sinfoniesatz”
Wolfgang Amadeus Mozart
Piyano Konçertosu No.9 Mi bemol
Majör, K 271, “Jeunehomme”
Piano Concerto No.9 in E flat
Major, K 271, “Jeunehomme”
Robert Schumann
Senfoni No.2, Do Majör, op.61
Symphony No.2 in C Major, op.61
Ara dahil 115’ sürer. Lasts 115’ inc. interval.
konser öncesinde murray perahıa’ya
yaşam boyu başarı ödülü sunulacaktır.
murray perahıa wıll be presented the
lıfetıme achıevement award before the
concert.
▪▪ 44. İstanbul Müzik Festivali
çağımızın efsane piyanistlerinden
Murray Perahia ile günümüzün en
iyi oda orkestralarından Academy of
St Martin in the Fields’ı iki konserde
ağırlıyor. Bu ilk konserde büyük virtüöz,
eleştirmenler tarafından klasik stilin ilk
başyapıtı sayılan Mozart’ın 9. Piyano
Konçertosu’nu seslendirecek.
40 yılı aşan müzik hayatı boyunca
dünyanın önde gelen festivallerinde ve
salonlarında konserler veren Murray
Perahia, benzersiz müzikal hassasiyeti
ile dinleyicileri her konserinde adeta
büyülemiştir. Sayısız albüme imza
atmış olan piyanist, kazandığı çeşitli
Gramophone ödüllerinin yanı sıra iki
de Grammy sahibidir. Konuk Birinci
Şefi olduğu Academy of St Martin
in the Fields ile birlikte de pek çok
önemli kayıt, büyüleyici konser ve ABD,
Avrupa, Japonya ve Asya’ya turneler
gerçekleştirmişlerdir.
© chrıs chrıstodoulou
© felıx broede
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
Taze ve göz kamaştırıcı yorumlarıyla tanınan Academy of St Martin in the Fields
ayrıca bu konserde Mendelssohn’un son ve ustalık senfonisi olan 13 numaralı Yaylı
Çalgılar Senfonisi’ni ve Schumann’ın kendi ifadesiyle “içinde bulunduğu ruhsal
çöküntünün bir tedavisi” olarak gördüğü, bütün kederinin eserin yavaş bölümünde
karşımıza çıktığı fakat uyumlu ve uzlaşmacı finaliyle özellikle kendisine karşı bir zafer
olarak nitelendirdiği 2. Senfonisi’ni de yorumlayacak.
▪▪ One of today’s best chamber orchestras, the Academy of St Martin in the Fields, and
its principal guest conductor, the legendary pianist Murray Perahia visit the festival for
two concerts. This first concert features Mozart’s 9th Piano Concerto, with Perahia at
the piano, as well as Mendelssohn’s last symphony and Schumann’s second.
22
44. is tan bul m üzi k festival i
ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS
& MURRAY PERAHIA-II
“Perahia’yı günümüzün önde gelen piyanistlerinden biri yapan nitelikler,
müziğe içe işleyen ve kişisel bir ışık yansıtma kabiliyetinde yatar,
öyle ki onunla hiçbir şey ‘alışılagelmiş’ değildir.”
— Chicago Tribune
murray perahıa piyano piano & şef conductor
tom keller konzertmeister concert master
“Academy of St Martin in the Fields leziz bir tazelikte,
ifadeli ve hayatın kendisi kadar sahici.”
07.06.2016 Aya İrini Müzesi
sa tu 20.00 Hagia Eirene Museum
— BBC Music
biletler tıckets 250, 200, 150 tl — öğrenci student 35 tl
Benjamin Britten
▪▪ Büyük virtüöz Murray Perahia’nın
Konuk Birinci Şefi olduğu Academy
of St Martin in the Fields ile birlikte
gerçekleştireceği ikinci festival konseri
Aya İrini Müzesi’nin eşsiz atmosferinde
dinleyicilere unutulmaz bir müzik
Franz Schubert
serüveni yaşatmaya devam ediyor.
Senfoni No.8 Si minör, D 759,
Murray Perahia sadece virtüözitesiyle
“Bitmemiş”
değil, müziğe kattığı hassasiyetiyle de
Symphony No.8 in B minor, D 759 günümüzün en aranan ve el üstünde
“Unfinished”
tutulan piyanistlerinden biridir. Gençlik
yıllarında çellist Pablo Casals, piyanist
Ludwig van Beethoven
Vladimir Horowitz gibi efsanevi
Piyano Konçertosu No.4 Sol Majör, sanatçılarla çalışmış olan Perahia,
op.58
İngiliz besteci Benjamin Britten’ın da
Piano Concerto No.4 in G Major,
hayranlığını kazanmıştır.
op.58
Benzersiz tınısı ile zamanımızın en
saygın oda orkestralarından kabul
Ara dahil 115’ sürer. Lasts 115’ inc. interval.
edilen Academy of St Martin in the
Fields ile 30 yılı aşkın süredir sayısız
konser veren Murray Perahia, bu orkestrayla müzik eleştirmenlerinin “mutlaka
canlı izlenmesi gereken bir performans” olarak nitelendirdiği Beethoven’ın tüm
piyano konçertolarının DVD kaydını da yapmıştır. Bu konserde piyano repertuarının
başyapıtlarından biri olan, Beethoven’ın en içe dönük ve duygusal konçertosu sayılan
4. Piyano Konçertosu’nu festival dinleyicileriyle buluşturacak olan Perahia ayrıca,
BBC Music dergisinin “leziz bir tazelikte, ifadeli ve hayatın kendisi kadar sahici”
olarak tanımladığı Academy of St Martin in the Fields’ı, “Bitmemiş Senfoni” adıyla
da bilinen, orkestrasyon sanatının başyapıtlarından Schubert’in 8. Senfonisi’nde
yönetecek.
▪▪ On the second night, Murray Perahia is back on stage with the Academy of
St Martin in the Fields, with whom he has produced acclaimed recordings and
spellbinding performances throughout the world both as conductor and pianist.
Frank Bridge’in Teması Üzerine
Çeşitlemeler, op.10
Variations on a Theme of Frank
Bridge, op.10
© felıx broede
© chrıs chrıstodoulou
24
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
YEHUDI MENUHIN 100 YAŞINDA
YEHUDI MENUHIN CENTENARY
MENUHIN AKADEMİSİ SOLİSTLERİ
MENUHIN ACADEMY SOLOISTS
& MAXIM VENGEROV
25
▪▪ Yehudi Menuhin’s Menuhin Academy Soloists are joined by world-renowned
violinist Maxim Vengerov at the festival for a night of exquisite music with some of
the best examples of the German, Russian, and French repertoire for the strings.
1. İstanbul Festivali arşivinden
maxım vengerov keman violin & şef conductor
09.06.2016 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
pe th 20.00 Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Centre
biletler tıckets 250, 200, 150, 100, 80 tl — öğrenci student 35 tl
Johann Sebastian Bach
▪▪ I. İstanbul Festivali’nde verdiği
unutulmaz konserlerle hafızalardan hâlâ
silinmeyen, 20. yüzyılın en büyük sanatçı
ve vizyonerlerinden Yehudi Menuhin
tarafından 1977 yılında Gstaad’da
kurulan, dünyanın dört bir yanından
Wolfgang Amadeus Mozart
üstün yetenekli genç müzisyenleri bir
Keman Konçertosu No.5 La Majör, araya getiren Uluslararası Menuhin
K.219
Akademi’sinin solistleri günümüzün
Violin Concerto No.5 in A Major,
yaşayan en iyi keman virtüözlerinden,
K.219
Grammy, Gramophone, Echo, Edison
ödülleri sahibi Maxim Vengerov ile
Piotr Ilyich Tchaikovsky
festivalde! Günümüzde klasik müzik
Melankolik Serenat, Op.26
sahnelerinin en aranan solistlerinden
Serenade Melancholique, Op.26
biri olmasının yanı sıra şefliğiyle de göz
dolduran Maxim Vengerov geçtiğimiz
Valse Scherzo, Op.34
sezonlarda Berlin Filarmoni, Londra
Senfoni, BBC Senfoni, New York
Yaylı Çalgılar için Serenat Do Majör, Filarmoni, Chicago Senfoni, Montreal
Op.48
Senfoni, Mariinsky Tiyatrosu Orkestrası
Serenade for Strings in C Major,
ve Hong Kong Filarmoni gibi pek çok
Op. 48
önemli orkestrayla konserler verdi.
Maxim Vengerov 2011 yılında, Avrupa
Ara dahil 120’ sürer. Lasts 120’ inc. interval. müzik mirasının bir nesilden diğerine
aktarılabilmesi için büyük müzisyenler
ve öğrenciler arasında dolaysız bir bağlantı kurmak misyonuyla Yehudi Menuhin
tarafından 39 yıl önce kurulan Uluslararası Menuhin Müzik Akademisi’nin müzik
direktörlüğünü üstlendi. Tarihi boyunca genç müzisyenlere Nadia Boulanger,
Benjamin Britten, Pablo Casals, Gaspar Cassado, George Enescu, Arturo Toscanini
gibi efsane müzisyenlerle çalışma şansı tanımış olan Akademi, bünyesinde
oluşturduğu Menuhin Akademisi Solistleri topluluğu ile öğrencilerine dünya
sahnelerinde tecrübe kazandırıyor. Geniş repertuarı, teknik mükemmelliği ve
müzikalitesinin tazeliği ve doğallığı ile tanınan Menuhin Akademisi Solistleri Londra
Kraliyet Festival Salonu, Champs Elysées Tiyatrosu, Amsterdam Concertgebouw,
Edinburgh Festivali gibi müzik merkezlerine ve Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika’daki
çeşitli ülkeler ile Japonya ve Çin’e düzenli turnelere çıkıyor. Alman, Rus ve Fransız
yaylı çalgılar repertuarının en güzel eserlerinden bir seçki, Maxim Vengerov’un hem
şef hem de solist olarak yer alacağı bu konserde müzikseverlerle buluşuyor.
GÖSTERI EŞ SPONSORLARI
PERFORMANCE
CO-SPONSORS
© naım chıdıac
© ozan sağdıç
İki Keman için Konçerto Re minör,
BWV 1043
Concerto for Two Violins in D
minor, BWV 1043
26
44. is tan bul m üzi k festival i
ALEXEI VOLODIN
“Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa,
Durmadan Çalınız”
“If Music be the Food of Love, Play on”
alexeı volodın piyano piano
mert fırat oyuncu actor +
tilbe saran oyuncu actress *
10.06.2016 Sent Antuan Alt Kilisesi
cu fr 20.00 Sent Antuan Lower Church
biletler tıckets 150, 100 tl — öğrenci student 35 tl
Sergei Prokofiev
Romeo ve Juliet balesinden
10 Parça +
10 Pieces from Romeo & Juliet
ballet
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
27
Rus piyano okulunun yeni temsilcileri arasında görülen Alexei Volodin, 2003 yılında
Geza Anda Yarışması’nda kazandığı birincilik ödülü ile adım attığı, baş döndürücü bir
kariyer sürdürmektedir. Güçlü tekniği, hassas yorumu ve geniş repertuarı ile orkestra
ve konser salonlarının yıldız solistlerinden olan sanatçı, New York Filarmoni, Leipzig
Gewandhaus ve Londra Senfoni gibi dünyanın önde gelen orkestralarıyla Viyana
Konzerthaus, Amsterdam Concertgebouw, Paris Filarmoni, Londra Wigmore Hall,
Münih Herkulesaal, Zürih Tonhalle gibi dünyanın en önemli konser salonlarında
konserler vermektedir. Geçtiğimiz sezon Mariinsky Tiyatrosu’nun Yerleşik Sanatçısı
olan piyanistin Beethoven Piyano Konçertoları Maratonu ve Prokofiev’in tüm
konçertolarını seslendirdiği konserleri, yorumundaki sadelik, melodik yapıya sadıklığı
ve parlak tekniği ile dünya basınında övgü dolu yorumlarla yer aldı.
Shakespeare’in aralarında Prokofiev’in de bulunduğu birçok besteciye ilham
kaynağı olan karakterleri Romeo ve Juliet’in ölümsüz aşkıyla açılacak olan konser,
yine yazarın Mendelssohn tarafından müziğe uyarlanmış Bir Yaz Gecesi Rüyası ve
© marco borggreve
Felix Mendelssohn
(piyano düz: S. Rachmaninov
piano arr: S. Rachmaninov)
Bir Yaz Gecesi Rüyası, op.61 MWV
M13: I. Scherzo *
A Midsummer Night’s Dream,
op.61 MWV M13: I. Scherzo
Nikolai Medtner
Masal No.4 Do diyez minör, op.35:
Kral Lear’dan
“Esin rüzgârlar, esin! Yanaklarınız
çatlayıncaya kadar üfürün!” +
Fairy Tale No.4 in C sharp minor,
op.35:
“Blow, wind and crack your cheeks”
from King Lear
Sergei Rachmaninov
Sonat No.1, op.28
Sonata No.1, op.28
Ara dahil 125’ sürer. Lasts 125’ inc. interval.
Oyunlardan alıntılar Türkçe olacaktır.
Excerpts from plays to be in Turkish.
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
▪▪ 44. İstanbul Müzik Festivali’nin teması ile aynı adı taşıyan, gücünü Shakespeare’in
ölümsüz eserlerinden, ünlü piyanist Alexei Volodin’in müzikal hassasiyeti ve Mert Fırat
ile Tilbe Saran’ın güçlü oyunculuğundan alan konser, ölümünün 400. yıldönümünde
Shakespeare’i ve büyük Rus bestecilerini müzikseverlerle buluşturuyor.
Medtner’in Kral Lear’dan esinlenerek bestelediği masalı ve ardından Rus piyano
repertuarının yapıtaşlarından sayılan Rachmaninov’un 1. Sonatı ile devam ederken
Türk tiyatrosunun usta ismi Tilbe Saran ile genç kuşağın en yetenekli oyuncularından
Mert Fırat Shakespeare’in oyunlarından sahneler canlandıracaklar.
▪▪ Named after the festival theme, this concert draws its strength from Shakespeare’s
ageless works, combined with Alexei Volodin’s musical sensitivity and the powerful
acting of Mert Fırat and Tilbe Saran.
28
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
HAFTA SONU KLASİKLERİ-II
WEEKEND CLASSICS-II
BRASSOLIST
▪▪ 44. İstanbul Müzik Festivali sizi, hafta sonu sabahlarınıza da müzikle başlamaya
davet ediyor. Güneşli bir hafta sonunda şehrin karmaşasını ardınızda bırakıp ailecek
yeşilin ve müziğin keyfine varmak istiyorsanız Hafta Sonu Klasikleri tam size göre!
Klasik kalıpların dışına çıkarak, izleyicilerin de sahne performansına katılımını
amaç edinen İstanbul Devlet Opera ve Balesi bakır nefesli sanatçıları tarafından
kurulan Brassolist, ülkemizin yenilikçi, interaktif ve bir o kadar da dinlemesi zevkli
topluluklarından. Caz müziğinden türkülerimize uzanan geniş ve renkli bir repertuar
bu sefer bakır nefesli çalgıların parlak tınısında ve Ceren Gündoğdu’nun solistliğinde
bugüne kadar hiç duymadığınız bir yorumla Fenerbahçe Parkı’nda piknik imkanları ile
denizin, yeşilin ve müziğin müthiş birleşiminde sizleri bekliyor.
▪▪ For the second Weekend Classics in the series, the Brassolist will be at the
Fenerbahçe Park on this lovely summer morning. The ensemble will perform a lively
and colourful repertoire spanning jazz and folk music.
brassolıst
ceren gündoğdu vokal vocals
volkan coşar trompet trumpet
onurcan çağatay trompet trumpet
sertan sancar korno horn
dılan selek ilhan trombon trombone
ertan şahin tuba
11.06.2016
ct sa 11.00
Fenerbahçe Parkı
Fenerbahçe Park
ücretsizdir. free entrance.
Türkülerden caz standartlarına
neşeli bir seçki
A joyful selection spanning folk
songs and jazz standards
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
Arasız 60’ sürer. Lasts 60’ without interval.
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
29
30
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
31
DENİZ KÜSTÜ
THE SEA-CROSSED FISHERMAN
Yaşar Kemal’in romanından
uyarlanan müzik tiyatrosu
Total music theatre based on
Yaşar Kemal’s novel
hezarfen ensemble
mıchael rafferty şef conductor
gwıon thomas, robyn allegra parton, louıse ınnes, damıan thantrey,
adam green solistler singers
evrim akyay, gizem bilgen, can gökdoğan, serhat kural dansçılar dancers
11.06.2016
ct sa 14.00 | 20.00
Süreyya Operası
Süreyya Opera House
biletler tıckets 90, 70, 50 tl — loca box 120 tl — öğrenci student 35 tl
Deniz Küstü*
The Sea-Crossed Fisherman*
Yaşar Kemal’in aynı adlı romanından
Michael Ellison tarafından uyarlanan
müzik tiyatrosu
Total music theatre by Michael
Ellison based on Yaşar Kemal’s novel
The Sea-Crossed Fisherman
Müzik Music: mıchael ellıson
Libretto: sımon jones
Reji Stage Direction: sımon jones
Koreografi Choreography: zeynep
tanbay
Video: nohlab
Repetitör Repetiteur: ıan shaw
konsere doğru
cevat çapan’ın yaşar kemal ve
deniz küstü romanı üzerine
konuşması*
pre-concert talk
by cevat çapan on yaşar kemal and
the sea-crossed fısherman novel*
19.00-19.30
süreyya operası üst fuayesi
süreyya opera house upper foyer
* türkçe olacaktır.
* to be held ın turkısh.
© ara güler
bestecisi Michael Ellison, 2012’de İstanbul Müzik Festivali ve Rotterdam Operadagen
ortak siparişi üzerine bestelediği Söyle Ben Senim-Mevlana’daki gibi yine Türk
geleneksel çalgılarını çoksesli müziğin içine işleyerek, eserin Boğaz’a özgü eşsiz ses
dünyasını yaratıyor. İstanbul’un manzaraları ile karakterlerinin hayallerini anlatırken
kâh bir tekneye kâh şehir labirentine dönüşen sahnenin fonundaki video skenografiyle
Beyoğlu ve Kadıköy’ün karanlık köşeleri de fantastik deniz manzaralarına, hayal
dünyalarına dönüşüyor.
Deniz Küstü’de lirizm ile idealizm, en temel insani özlemler ve insanın denizleri ve
karaları paylaştığı diğer canlılara duyduğu sevgi ile daha karanlık gerçekler arasında
dramatik, zaman zaman gerçeküstü bir etkileşim söz konusu. American Record Guide’ın
“ustaca, kuvvetli ve sürükleyici” olarak nitelendirdiği Ellison’ın müziği, barındırdığı renk
zenginliği, kontrastları, değişken ritmik dili ile bu etkileşimi açığa vuruyor.
* dünya prömiyeri
world premıere
Ara dahil 90’ sürer. Lasts 90’ inc. interval.
İngilizce, Türkçe üstyazılı.
In English, with Turkish surtitles.
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
▪▪ Yaşar Kemal’in 1978 tarihli romanından uyarlanan ve İstanbul’a, İstanbul’un
denizlerine, yunuslarına, deniz yaşamına bir övgü niteliği taşıyan Deniz Küstü, Balıkçı
Selim gibi idealistler ile sırf kendi ceplerini doldurmak uğruna deniz yaşamını olduğu
gibi insanların da yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını yok eden diğerlerinin hayatları
kesiştiğinde olacakları lirik ve dramatik bir bakışla irdeliyor.
Yaşar Kemal’in öngörülü, çevreci romanını ele alan bu güçlü müzik tiyatrosunun
Modern kültürümüzün yapı taşlarından Yaşar Kemal’in Deniz Küstü romanının Michael
Ellison’un müzikleri, metin ve rejide Simon Jones, koreografide Zeynep Tanbay ve video
skenografisinde NohLab işbirliğiyle sahneye taşınacağı bu dünya prömiyeri, matine ve
suare olmak üzere iki seansta izleyicilerle buluşarak festival seyircilerine nadiren tanıklık
edebilecekleri müzikal ve görsel bir deneyim yaşatacak.
▪▪ Celebrating Istanbul, its seas, and marine life, The Sea-Crossed Fisherman, adapted
from Yaşar Kemal’s novel of 1978, is a powerful lyrical and dramatic music theatre
that weaves Turkish traditional instruments into a contemporary music and theatrical
setting.
32
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
CADI İLE MAESTRO
THE WITCH AND THE MAESTRO
Çocuklar için Müzikal bir Masal
A Musical Fairy Tale for Children
▪▪ The 44th Istanbul Music Festival opens the doors to the magical realm of music
this time for children and takes them on a musical journey through an exciting and
mischievous fairy tale, all the while introducing them to a wide range of musical
instruments.
BRANDENBURG devlet orkestrası
brandenburg state orchestra
howard grıffıths şef conductor
bergüzar korel anlatıcı narrator
Zorlu PSM Drama Sahnesi
Zorlu PSM Drama Stage
Sihirli bir masalın içerisinde harikulade
bir müzik yolculuğuna çıkmaya ne
dersiniz? İşte karşınızda Cadı ile
Müzik Music: fabıan künzlı
Maestro’nun öyküsü! Gözlerinizi
Metin Text: howard grıffıths
kapattığınızda müzik sizi sihirli bir
evrene taşıyacak: Minik bir köyün
Arasız 60’ sürer. Lasts 60’ without interval. tuhaf sakinleri, kapkara bir ormanda
kedisiyle birlikte yaşayan küçük cadı ve
Anlatım Türkçe olacaktır.
cesur Maestro ile tanışacak ve elbette
Narration to be in Turkish.
cadının büyük sırrını öğreneceksiniz.
Ama daha fazla anlatıp da sürprizi
bozmayalım. Cadı ile Maestro size müzik dinleyerek geçireceğiniz mutlu bir saat
vadediyor.
© koray parlak / marıe claıre
Cadı ile Maestro
The Witch and the Maestro
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
GÖSTERI EŞ SPONSORU
PERFORMANCE
CO-SPONSOR
▪▪ 44. İstanbul Müzik Festivali müziğin büyülü dünyasının kapılarını bu kez de
çocuklara açıyor ve özel bir projeyle çocukları bir masalın içinde sihirli bir müzik
yolculuğuna çıkarıyor. Zürih Gençlik Senfoni Orkestrası’nın kurucusu, gençlik
projelerine her zaman büyük önem veren, ülkemizde de çok sevilen ünlü İngiliz şef
Howard Griffiths, metnini kendisinin yazdığı, müzikleri Fabian Künzli’ye ait olan Cadı
ile Maestro masalında çocuklara klasik müziği eğlenceli bir dille sunuyor.
Londra Kraliyet Filarmoni, Fransa Ulusal Orkestrası, Çaykovski Senfoni, İsrail
Filarmoni ve Varşova Filarmoni gibi dünyanın önde gelen orkestralarının
ağırlamaktan her zaman mutluluk duyduğu şef Griffiths’in birlikte çalıştığı
günümüzün önde gelen solistleri arasında Maurice André, Kathleen Battle, Joshua
Bell, Rudolf Buchbinder, Augustin Dumay, Sir James Galway, Mischa Maisky, Vadim
Repin, Maria João Pires ve Gil Shaham’ı saymak mümkün. Klasik müziğe her zaman
yenilikçi bir açıdan bakan Griffiths çeşitli orkestralar ile gerçekleştirdiği cross-over
projelerde Burhan Öçal, Igudesman & Joo, Abdullah Ibrahim gibi isimlerle çalıştı;
Charlie Chaplin filminin gösteriminde Zürih Oda Orkestrası’nı yönetti.
Genel Müzik Direktörlüğü’nü Howard Griffiths’in yaptığı, temelleri 1842’ye dayanan
Brandenburg Devlet Orkestrası 2012’de dünya prömiyerini yaptığı Cadı ile Maestro
projesi ile büyük dikkat çekti. Bu proje, Alman Çocuk Edebiyatı Akademisi Ödüllerine
aday olduğu gibi Almanca konuşan tüm ülkeleri kapsayan Genç Kulaklar Yarışması
finalistleri arasına da girdi.
Oynadığı filmler ve dizilerle pek çok kez En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazanan
ünlü tiyatrocu Bergüzar Korel’in anlatımıyla can bulacak bu proje, çocuklara hem
eğlenecekleri hem de öğrenecekleri bir masalda yer alma şansı tanıyor.
Etor Charity Foundation ve
Urs Grunder
* 4 yaş ve üzeri çocuklar için tavsiye edilir; tüm çocuklar bilete tabidir.
* Recommended for children of 4 years old or older; all children are subject to ticket.
© karın hellert-knappe
© karın hellert-knappe
biletler tıckets 120, 90 tl — çocuk/öğrenci chıldren/student 90, 60 tl
© tobıas tanzyna
12.06.2016
pa su 12.00 | 14.00
33
34
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
YILDIZLAR BULUŞMASI-II
A CLASSICAL CONSTELLATION-II
ARTEMIS QUARTET & GAUTIER CAPUÇON
▪▪ The Berlin-based Artemis Quartet was founded in 1989 at the Musikhochschule
Lübeck and is recognised today as one of the foremost quartets in the world. The
Istanbul Music Festival is happy to present the quartet’s internationally acclaimed
collaboration with the stellar cellist Gautier Capuçon.
artemıs quartet
Vıneta Sareıka birinci keman 1st violin
Anthea Kreston ikinci keman 2nd violin
Gregor Sıgl viyola viola
Eckart Runge viyolonsel cello
gautıer capuçon viyolonsel cello +
13.06.2016
Süreyya Operası
pt mo 20.00 Süreyya Opera House
biletler tıckets 120, 90, 60 tl — Loca box 150 tl — öğrenci student 35 tl
NAHİDE KORAL
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
GÖSTERI EŞ SPONSORLAR
PERFORMANCE
CO-SPONSORS
EVA BARLAS
© gregory batardon
▪▪ İstanbul Müzik Festivali dinleyicileri
her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük
buluşmalara tanıklık ediyor.
Gramophone, Diapason d’Or ve
Echo ödülleri sahibi Artemis Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü, The Guardian’ın
Franz Schubert
“çello semasının genç yıldızı” olarak
Yaylı Çalgılar Beşlisi, op.163 D 956
nitelendirdiği Gautier Capuçon ile
(1828) +
uluslararası çapta övgüler toplayan
String Quintet, op.163 D 956
işbirliğini bu kez festivale taşıyor.
(1828)
Kendisini dünyanın en saygın
dörtlülerinden biri olarak kanıtlamış
Ara dahil 115’ sürer. Lasts 115’ inc. interval.
Artemis Quartet, Avrupa, Amerika,
Japonya ve Avustralya’daki belli
başlı müzik merkezlerine ve festivallere konuk olmasının yanı sıra 2011 yılında
Viyana Konzerthaus’un Yerleşik Topluluğu ilan edildi; 2004 yılından beri de Berlin
Filarmoni’de kendi serisini gerçekleştiriyor. Beethoven’ın eserlerini yorumlamadaki
ustalığı nedeniyle Beethoven Evi Onur Üyeliğine kabul edilen topluluk, hem
bestecinin müziğine olan özel bağını hem de kendi 20. yıldönümünü kutlamak üzere
2009’da başlayan kapsamlı bir Avrupa turnesinde Beethoven’ın tüm yaylı dörtlülerini
seslendirdi; turne sonunda bu eserleri kaydettiği albüm ise Charles Cros Akademisi
Büyük Ödülü’nü kazandı.
Bol ödüllü viyolonselci Gautier Capuçon Gergiev, Dudamel, Bychkov, Haitink,
Dutoit ve Eschenbach gibi şeflerin yönetiminde Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni,
Amsterdam Concertgebouw, Mariinsky Tiyatrosu, Tokyo NHK Senfoni, New York
Filarmoni dâhil dünyanın dört bir yanındaki orkestralar eşliğinde konserler veriyor.
Yorumundaki enerji ve hissel yoğunlukla övgü toplayan Capuçon resitaller ve oda
müziği konserleriyle de Avrupa’nın önemli salonlarına ve festivallerine konuk oluyor;
Martha Argerich, Daniel Barenboim, Mikhail Pletnev, Yuja Wang, Yuri Bashmet,
Angelika Kirchschlager, Ebène Quartet gibi solist ve topluluklarla çalıyor.
Enstrüman hakimiyetleri ile nefes kesici performanslara imza atmak Artemis Quartet
ve Gautier Capuçon’un ortak özelliklerinden. Beş güçlü müzisyeni bir araya getirecek
bu konser, programındaki Beethoven’ın Yaylı Çalgılar Dörtlüsü “Razumovsky” ve
Schubert’in zengin ve derin renklerle örülü Yaylı Çalgılar Beşlisi ile kaçırılmayacak bir
müzikal buluşma.
© felıx broede
Ludwig van Beethoven
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, No.7, op.59
no.1, “Razumovsky”
String Quartet, No.7, op.59 no.1,
“Razumovsky”
35
36
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
BORUSAN İSTANBUL
FİLARMONİ ORKESTRASI
BORUSAN ISTANBUL
PHILHARMONIC ORCHESTRA
& ANGEL BLUE
37
Türkiye’nin en iyi senfonik topluluğu olmasının yanı sıra Avrupa’da da adından söz
ettiren BİFO, 2010 yılında Salzburg Festivali’nin açılış etkinliklerinde çaldı; 2014’te
BBC Proms’ta verdiği ilk konseri için The Guardian gazetesi “Klas, coşkulu bir
topluluk ve Sascha Goetzel dört dörtlük bir gösteri adamı” yorumunu yaptı.
▪▪ Recognized for her beautiful timbre, the charming soprano Angel Blue is joined by
the Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra in this concert.
sascha goetzel şef conductor
angel blue soprano
istanbul avrupa korosu
ıstanbul european choır
14.06.2016 Aya İrini Müzesi
sa tu 20.00 Hagia Eirene Museum
biletler tıckets 250, 200, 150 tl — öğrenci student 35 tl
Franz Liszt
Erich Wolfgang Korngold
konsere doğru
füsun özgüç’ün program üzerine
konuşması*
pre-concert talk
by füsun özgüç on the programme*
19.00-19.30
aya irini müzesi ön avlusu
front courtyard of hagıa eırene
museum
Kuru Gürültü Süiti, op.11
Much Ado About Nothing Suite,
op.11
* türkçe olacaktır.
* to be held ın turkısh.
Maurice Ravel
▪▪ Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası,
Mephisto Valsi No.1, S.514
Mephisto Waltz No.1, S.514
Richard Strauss
Son Dört Şarkı, TrV 296
Last Four Songs, TrV 296
Daphnis ve Chloé Süiti No.1 ve 2
The Financial Times’ın “jenerasyonunun
Daphnis and Chloé Suite Nos.1 & 2 en olağanüstü seslerinden biri” olarak
tanımladığı Angel Blue ile festivalde
buluşuyor.
Angel Blue, Placido Domingo’nun
Borusan
Operalia’sında 2009 yılında kazandığı
İstanbul
ödüller ve 2010 yılında katıldığı Verbier
Filarmoni Orkestrası İstanbul Müzik
Festivali’ndeki başarılı performansıyla
Festivali Yerleşik Orkestrası’dır.
uluslararası kariyerine adım atarak son
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra
beş yılda 30 ülkede sahneye çıktı. Kısa
is the Orchestra in Residence of the Istanbul sürede kendini kanıtlayan sanatçı 2015
Music Festival.
Opera Ödülleri’ne aday gösterildi.
Özellikle parlak tizleri ve “dumanlı”
orta tonları, zarafeti ve teatral yeteneği ile opera repertuarının en önemli kadın
rollerinin aranan isimlerinden biri haline gelen Angel Blue İngiliz Ulusal Operası’nın
La bohème prodüksiyonunda 2013’te Musetta, geçtiğimiz sezon ise Mimi olarak
sahneye çıktı; bu sezon başında da La Scala Tiyatrosu’nda Musetta rolüyle övgüler
topladı. Zubin Mehta, Placido Domingo ve Simon Rattle ile düzenli olarak büyük
projelerde buluşan sanatçı, BBC Proms ile Edinburgh Festivali’nin aralarında
bulunduğu önde gelen festivallerde konserler de veriyor.
Ara dahil 115’ sürer. Lasts 115’ inc. interval.
© sonya garza
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
“Melek sesli güzellik kraliçesi”
— The Mail
“Amerikalı soprano
Angel Blue tümüyle
vokal esnekliğe ve
lezzetli tonlara sahip.”
— The Independent
38
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
39
FESTİVAL BULUŞMASI
FESTIVAL ENCOUNTER
TRIO ARTE & GÉRARD CAUSSÉ
trıo arte
veriko tchumburidze keman violin
dorukhan doruk viyolonsel cello
yunus tuncalı piyano piano
Gérard Caussé viyola viola
15.06.2016
Sent Antuan Alt Kilisesi
ça we 20.00 Sent Antuan Lower Church
biletler tıckets 90, 60 tl — öğrenci student 35 tl
Johannes Brahms
▪▪ İstanbul Müzik Festivali’nin her
Piyanolu Trio No.3 Do minör, op.101 sene ilgiyle takip edilen serisi Festival
Piano Trio No.3 in C minor, op.101 Buluşmaları, bu kez ünlü viyolacı
Gérard Caussé ile genç yaşlarında büyük
başarılara imza atmış üç müzisyenden
Ludus Modalis*
oluşan Trio Arte’yi ilk kez bir araya
getirirken müzikseverler bu konserde
Johannes Brahms
festival tarafından üçlü için özel olarak
Piyanolu Dörtlü No.3 Do minör,
sipariş edilen Özkan Manav’ın yeni
op.60 “Werther”
bestesinin dünyadaki ilk seslendirilişine
Piano Quartet No.3 in C minor,
de tanıklık edecekler.
op.60 “Werther”
Güher-Süher Pekinel’in himayelerinde,
Türkiye’nin uluslararası konser
* dünya prömiyeri,
sahnesinde boy gösterecek yeni kuşak
istanbul müzik festivali
müzisyenlerini desteklemek üzere
siparişi.
yürütülen Dünya Sahnelerinde Genç
world premıere,
Yetenekler projesi kapsamında yer alan
ıstanbul musıc festıval
üç genç müzisyen, eğitimlerine devam
commıssıon.
ederken bir yandan da göğsümüzü
kabartan başarılara imza atıyorlar.
Ara dahil 100’ sürer. Lasts 100’ inc. interval. 19 yaşındaki Veriko, 2012 yılında
7. Çaykovski Genç Müzisyenler
Yarışması’nda kazandığı birincilikle uluslararası çapta dikkat çekerek, 2013’te
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde 41. İstanbul Müzik Festivali’nin
açılışını gerçekleştirdi. 2011 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Çıkış Yapan
Genç Müzisyeni seçilen 1991 doğumlu Dorukhan, uluslararası çaptaki birinciliklerine
günümüzün en prestijli yarışmalarından Witold Lutoslawski Uluslararası Viyolonsel
Yarışması’nda kazandığı ikincilik ile iki özel ödülü de ekledi; Viyana Konzerthaus,
Zürih Tonhalle gibi Avrupa’nın tanınmış salonlarına ve Bodensee, Verbier, SchleswigHolstein Festivalleri’ne konuk oldu; 42. İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri’nin
de solistiydi. Solistliği ile olduğu kadar kusursuz oda müzisyenliğiyle de uluslararası
alanda kendini gösteren 23 yaşındaki Yunus, Musica Mundi Yaz Oda Müziği Festivali
ve Pablo Casals Oda Müziği Festivali dâhil, çeşitli uluslararası festivaller ve müzik
merkezlerinde konserler vermekte.
Genç virtüözlere bu konserde katılacak isim ise kendisine adanmış pek çok viyola
eseri ile çalgısında yeni tınısal olanakları keşfedip geliştirerek viyolanın solo bir
enstrüman olarak rağbet görmesinde büyük rol oynamış olan ünlü viyolacı Gérard
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
© muhsin akgün
Özkan Manav
Caussé. Charles Cros Akademisi Büyük Ödülü,
Gabriel Fauré Ödülü ve SACEM Ödülü ile
taçlandırılmış 40’ı aşkın albümü kapsayan bir
diskografiye sahip olan sanatçı, Gidon Kremer,
Maxim Vengerov, Frank Peter Zimmermann,
Renaud ve Gautier Capuçon ve Modigliani
Yaylı Çalgılar Dörtlüleri ile sık sık bir araya
gelmekte.
Bir usta ve üç başarılı genç müzisyeni
bir araya getirecek bu konser bir dünya
prömiyerine ev sahipliği yapmasının yanı
sıra, Goethe’nin karşılıksız aşk sonucu
intihar eden, 18. yüzyılın romantik kahramanı
Werther’in hikâyesini anlattığı romanının
notalara döküldüğü Brahms’ın 3 numaralı
Piyanolu Dörtlüsü ve yine Brahms’ın Aere
Gölü’nde bestelediği üç oda müziği eserinin
sonuncusu olan 3 numaralı Piyanolu Trio’su
ile nesiller arası bir köprü kuracak.
▪▪ Three up-and-coming soloists from the
Young Musicians on World Stages Project
will come together with the acclaimed violist Gérard Caussé in a concert that will also
feature the world premiere of Istanbul Music Festival’s commission to Özkan Manav.
40
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
41
ISABELLE VAN KEULEN TOPLULUĞU
ISABELLE VAN KEULEN ENSEMBLE
“TANGO NUEVO”
ısabelle van keulen keman violin
chrıstıan gerber bandoneon
rüdıger ludwıg kontrbas double bass
ulrıke payer piyano piano
16.06.2016
pe th 21.00
Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı
Embassy of Germany Tarabya Summer Residence
biletler tıckets 150, 120, 90 tl — öğrenci student 35 tl
Astor Piazzolla
▪▪ “Kalpten Gelen Müzik”: Isabelle
van Keulen Topluluğu’nun kaydettiği
DVD’deki kısa belgeselin başlığı
olan bu cümle, topluluğun Piazzolla
Ara dahil 100’ sürer. Lasts 100’ inc. interval. yorumundaki başarısının sırrını da
içinde barındırıyor. Bu güne kadar sayısız
topluluk tarafından sayısız kere dünya sahnelerine taşınan Arjantinli besteci Astor
Piazzolla’yı yorumlamanın sırrı nerede yatıyor? Günümüzün tanınmış keman ve
viyola sanatçısı Isabelle van Keulen cevabın sadelik olduğunu söylüyor.
Bu, tüm süslemelerden uzak, samimi müziği şık kurdelelerle paketlenmiş halde
sunmak yerine, tüm sadeliği ve hatta zaman zaman hamlığı ile dolaysız ve duygu
dolu bir biçimde yorumlamak gerektiğine inanan Isabelle van Keulen, kendisi ile aynı
düşünceleri paylaşan, her biri kuşağının önde gelen icracılarından olan bandeneoncu
Christian Gerber, kontrbasçı Rüdiger Ludwig ve piyanist Ulrike Payer ile 2011 yılında
bir araya geldi. Daha ilk konserlerinde sadık bir hayran kitlesi kazanan topluluk,
Amsterdam Concertgebouw, Rheingau Müzik Festivali, Schleswig-Holstein Müzik
Festivali ve Delft Festivali gibi prestijli salon ve festivallerde verdiği konserlerle çok
konuşuldu ve hemen tekrar davetler almaya başladı. Kuruluşundan kısa bir süre
sonra Challenge Classics’ten kayıt teklifi alan topluluk, ilk CD ve DVD’si Tango!’yu
çıkardı.
Astor Piazzolla’nın yenilikçi stili ve tangoyu ciddi müzik dinleyicilerine sunma
arzusuyla yarattığı Nuevo Tango, Buenos Aires’in arka sokaklarında doğan geleneksel
tango melodileri ile klasik müzik formlarını ve caz unsurlarını ustaca sentezleyerek,
Arjantin’in belli bir kesimine hitap eden bir müzik türü olmaktan çıkıp günümüzün
en gözde müzik türlerinden biri haline geldi. 20. yüzyılın modern ve hızlı dünyasına
tekrar romantik bir soluk getiren Nuevo Tango, 16 Haziran akşamı İstanbul Almanya
Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı’ndan Arjantin sokaklarına bir kapı açacak.
▪▪ In their concerts the Isabelle van Keulen Ensemble inspires their audience with the
highest level of perfection and musical intensity and transmits the poignant beauty,
strength and melancholy of Piazzolla’s music in a direct and gripping way.
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
Tangolar
Tangos
• Konser ağaçlık alanda gerçekleşeceğinden mekâna düz ayakkabı ile gelmeniz tavsiye olunur.
• Tarabya’da yaz akşamları serin olur, sıkı giyinin.
• Hava muhalefeti durumunda konser kapalı mekana alınacaktır.
• We recommend you to wear flat shoes as the concert is in woodland.
• It gets chilly on summer nights in Tarabya, dress warmly.
• In case of adverse weather conditions, the concert will be taken to an indoor venue.
42
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
VARŞOVA FİLARMONİ ORKESTRASI
WARSAW PHILHARMONIC ORCHESTRA
& HERBERT SCHUCH
jacek kaspszyk şef conductor
herbert schuch piyano piano
17.06.2016 İş Sanat Konser Salonu
cu fr 20.00 İş Sanat Concert Hall
biletler tıckets 200, 150, 100 tl — öğrenci student 35 tl
Piotr Ilyich Tchaikovsky
Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü
Romeo and Juliet Fantasy Overture
Sergei Rachmaninov
Paganini’nin bir Teması Üzerine
Rapsodi
Rhapsody on a Theme of Paganini
Mieczysław Weinberg
Senfoni No.4 La minör, op.61*
Symphony No.4 in A minor, op.61*
▪▪ İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki
Yerleşik Konuk Orkestrası Varşova
Filarmoni, İstanbullu müzikseverlerle
buluşacağı iki konserin ilkinde klasik
müziğin sevilen eserlerinin yanı sıra son
yılların en önemli müzikal keşfi Polonyalı
besteci Weinberg’in 4. Senfonisi’nin
de Türkiye’deki ilk seslendirilişini
gerçekleştirecek. Bu konserin solisti,
farklı stillerdeki mükemmelliği ve
yumuşak tonu kadar zeki yorumlarıyla da
* Türkiye prömiyeri Turkey premiere
Varşova Filarmoni Orkestrası
44. İstanbul Müzik Festivali
Yerleşik Konuk Orkestrası’dır.
Warsaw Philharmonic Orchestra is the
Guest Resident Orchestra of the
44th Istanbul Music Festival.
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.
konsere doğru
aydın büke’nin program üzerine
konuşması*
pre-concert talk
by aydın büke on the programme*
19.00-19.30
iş sanat konser salonu fuayesi
iş sanat concert hall foyer
BERRİN ERENGÜL
CANAN PAK İMREGÜN
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
GÖSTERI EŞ SPONSORLARI
PERFORMANCE
CO-SPONSORS
* türkçe olacaktır.
* to be held ın turkısh.
43
eleştirmenlerin övgüsünü toplayan, günümüz klasik müzik dünyasında heyecan
uyandıran piyanistlerden Herbert Schuch. Albümleri iki yıl üst üste Echo Klassik
ödülü kazanan Herbert Schuch Londra Filarmoni’den Tokyo NHK Senfoni’ye,
Camerata Salzburg’dan Danimarka Radyo Senfoni’ye pek çok orkestra eşliğinde
çalmakta; Kissinger Sommer, Rheingau, Ruhr ve Salzburg dâhil, önemli festivallere
düzenli konuk olmakta. Schuch’un 2015/16 sezonunda, Gergiev yönetimindeki
Mariinsky Orkestrası ile ilk konserinin yanı sıra DSO Berlin ve Camerata Salzburg ile
devam eden işbirlikleri göze çarpıyor.
Avrupa’nın köklü orkestralarından Varşova Filarmoni, ağırladığı Edvard Grieg,
Vladimir Horowitz, Otto Klemperer, Sergei Prokofiev, Sergei Rachmaninov, Richard
Strauss, Maurice Ravel ve Aram Haçaturyan gibi efsane şef ve solistlerle 20. yüzyıl
müzik tarihinin adeta canlı tanığı. Orkestra Martha Argerich, Vladimir Ashkenazy,
Gidon Kremer, Radu Lupu, Anne-Sophie Mutter, Kent Nagano, Simon Rattle gibi
günümüzün büyük şef ve solistleriyle işbirliği yapmaya da devam ediyor. Beş kıtada
140’a yakın turne gerçekleştirmiş olan Varşova Filarmoni, 50’den fazla albüm içeren
diskografisiyle Grammy dâhil pek çok ödül sahibi.
Bu konserde Polonya’nın Şostakoviç’i olarak adlandırılan Weinberg’in 4. Senfonisi’nin
Türkiye prömiyerinin yanı sıra “form açısından bir mucize” olarak gösterilen
Rachmaninov’un Paganini’nin bir Teması Üzerine Rapsodi’si ve Çaykovski’nin ilk
başyapıtı sayılan, festival temasına da gönderme yapan fantezi uvertürü ile heyecan
verici bir program müzikseverleri bekliyor.
▪▪ In its first of two concerts as this year’s Guest Resident Orchestra, Warsaw
Philharmonic is joined by the multi-Echo Klassik winner pianist Herbert Schuch.
44
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
VARŞOVA FİLARMONİ ORKESTRASI
WARSAW PHILHARMONIC ORCHESTRA
& GAUTIER CAPUÇON
arasında. Varşova Filarmoni Prag, Luzern, Montrö, Moskova, La Folle Journée
gibi son derece prestijli festivallere düzenli olarak konuk olurken, 1950’lerde
kendisinin başlattığı Varşova Sonbaharı Festivali de bugün klasik müzik alanında
önemli yere sahip.
Müzikseverlerin Varşova Filarmoni Orkestrası’nın Gramophone dergisi tarafından
“nefes kesici” olarak tanımlanan yorumunu bir kez daha dinleme fırsatı bulacakları
bu konserde solist Gautier Capuçon da çalışındaki tutku ve ironiyle dinleyicileri bir
kez daha baştan çıkaracak.
▪▪ Widely recognized as one of the foremost cellists of his generation, Gautier
Capuçon is the soloist of Warsaw Philharmonic in their second concert at the festival.
jacek kaspszyk şef conductor
gautıer capuçon viyolonsel cello
18.06.2016
ct sa 20.00
İş Sanat Konser Salonu
İş Sanat Concert Hall
biletler tıckets 200, 150, 100 tl — öğrenci student 35 tl
Camille Saint-Saëns
Viyolonsel Konçertosu No.1
La minör, op.33
Cello Concerto No.I in A minor, op.33
Jules Massenet
Thaïs operasından Meditasyon
Meditation from the opera Thaïs
Sergei Prokofiev
Romeo ve Juliet Süitlerinden
Seçmeler, op.64 ve 101
Excerpts from the Romeo and
Juliet Suites, op.64 & 101
Varşova Filarmoni Orkestrası
44. İstanbul Müzik Festivali
Yerleşik Konuk Orkestrası’dır.
Warsaw Philharmonic Orchestra is the
Guest Resident Orchestra of the
44th Istanbul Music Festival.
Ara dahil 110’ sürer. Lasts 110’ inc. interval.
konsere doğru
dikmen gürün’ün shakespeare
üzerine konuşması*
pre-concert talk
by dikmen gürün on shakespeare*
19.00-19.30
iş sanat konser salonu fuayesi
iş sanat concert hall foyer
* türkçe olacaktır.
* to be held ın turkısh.
▪▪ 44. İstanbul Müzik Festivali
Yerleşik Konuk Orkestrası Varşova
Filarmoni yıldız viyolonselci Gautier
Capuçon ile işbirliği yaptığı bu
konserinde, 19. yüzyıl Avrupa’sının
büyük bestecilerinin sevilen eserlerini
seslendiriyor; aynı zamanda
Shakespeare’den ilham almış iki
başyapıtla festival temasına da
gönderme yapıyor.
Pek çok müzisyenin gelmiş
geçmiş en gösterişli viyolonsel
konçertosu olarak nitelendirdiği
Saint-Saëns’ın 1 numaralı Viyolonsel
Konçertosu ile Massenet’nin
Meditasyon’unda usta şef Jacek
Kaspszyk yönetimindeki Varşova
Filarmoni Orkestrası, kuşağının önde
gelen viyolonselcilerinden Gautier
Capuçon’a eşlik edecek. Telegraph
gazetesinin “Çalışında kusursuz zevk,
romantik ateş ve teknik özgüvenin
bileşimi var” dediği Capuçon
Berlin Filarmoni, Amsterdam
Concertgebouw, Mariinsky Orkestrası,
Tokyo NHK Senfoni, Los Angeles ve
New York Filarmoni dâhil, dünyanın
dört bir yanında önemli orkestralara
defalarca konuk olmasının yanı sıra
oda müziği projeleriyle de adından
söz ettiriyor. Bol ödüllü sanatçı
viyolonsel repertuarının başyapıtlarını
içeren geniş diskografisiyle ayrıca
dikkat çekiyor.
Kurulduğu 1901 yılından bu yana
ağırladığı efsane solist ve şeflerle
Avrupa’da klasik müziğin nabzını
tutan topluluklardan biri olan Varşova
Filarmoni Orkestrası, beş kıtada
gerçekleştirdiği 140’a yakın turneyle
dünyaca da tanınan saygın orkestralar
© gregory batardon
Otto Nicolai’nin Windsor’un Şen
Kadınları için Bale Müziği Uvertürü
Ballet Music Overture for The Merry
Wives of Windsor by Otto Nicolai
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
Stanisław Moniuszko
45
46
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
47
Bilet Fiyatları (tl) Ticket Prices
Haziran Konserler
June Concerts
kademe category
1.st
2.nd
3.rd
4.th
5.th
öğrenci loca
student
box
Mekânlar
Venues
1 ça
Açılış Konseri
150**
— 120906035 — Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
we
Opening ConcertLütfi Kırdar Convention and Exhibition Centre
İdil Biret: Bir Virtüözün Piyano Maratonu-I
12090———35 —Albert Long Hall
2 pe
th
İdil Biret: The Piano Marathon of a Virtuoso-I
Albert Long Hall
Orchestra of the Swan: “Bir Yaz Gecesi Rüyası” 200
150100
——35 —Aya İrini Müzesi
3 cu
fr
Orchestra of the Swan: “A Midsummer Night’s Dream”
Hagia Eirene Museum
Müzik Rotası
200 ◆+
150 + —————Beyoğlu
4 ct
sa
Music RouteBeyoğlu
1209060— — 35 150Süreyya Operası
Yıldızlar Buluşması-I
A Classical Constellation-ISüreyya Opera House
Antonio Meneses & Maria João Pires
Hafta Sonu Klasikleri-I*
———————Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi
5 pa
su
Weekend Classics-I*Garden of Austrian Culture Forum
1209060— — 35 150Süreyya Operası
İdil Biret: Bir Virtüözün Piyano Maratonu-II
İdil Biret: The Piano Marathon of a Virtuoso-IISüreyya Opera House
Academy of St Martin in the Fields & 250200
150——35 —Aya İrini Müzesi
6 pt
mo
Murray Perahia-IHagia Eirene Museum
Academy of St Martin in the Fields & 250200
150——35 —Aya İrini Müzesi
7 sa
tu
Murray Perahia-IIHagia Eirene Museum
İdil Biret: Bir Virtüözün Piyano Maratonu-III
1209060— — 35 — Aya İrini Müzesi
8 ça
we
İdil Biret: The Piano Marathon of a Virtuoso-III
Hagia Eirene Museum
Menuhin Akademisi Solistleri & Maxim Vengerov
250 200150 100 80 35 — Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
9 pe
th
Menuhin Academy Soloists & Maxim VengerovLütfi Kırdar Convention and Exhibition Centre
Alexei Volodin
150 +
100 + —
—
—
35 +
—
Sent Antuan Alt Kilisesi
10 cu
fr
Sent Antuan Lower Church
Hafta Sonu Klasikleri-II*
———————Fenerbahçe Parkı
11 ct
sa
Weekend Classics-II*Fenerbahçe Park
907050——35 120Süreyya Operası
Deniz Küstü
The Sea-Crossed FishermanSüreyya Opera House
Cadı ile Maestro
12090———90 ▴
—Uniq Hall, Uniq İstanbul
12 pa
su
The Witch and the Maestro
60 ▾
1209060— — 35 150Süreyya Operası
13 pt Yıldızlar Buluşması-II
mo A Classical Constellation-IISüreyya Opera House
Artemis Quartet & Gautier Capuçon
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası & Angel Blue 250200150——35 —Aya İrini Müzesi
14 sa
tu
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra & Angel Blue
Hagia Eirene Museum
90 +
60 +
—
—
—
35 +
—
Sent Antuan Alt Kilisesi
15 ça Festival Buluşması Festival Encounter
we Trio Arte & Gérard CausséSent Antuan Lower Church
Isabelle van Keulen Topluluğu: “Tango Nuevo”
15012090——35 —Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı
16 pe
th
Isabelle van Keulen Ensemble: “Tango Nuevo”Embassy of Germany Tarabya Summer Residence
Varşova Filarmoni Orkestrası & Herbert Schuch
200
150100
——35 —İş Sanat Konser Salonu
17 cu
fr
Warsaw Philharmonic Orchestra & Herbert Schuchİş Sanat Concert Hall
Varşova Filarmoni Orkestrası & Gautier Capuçon
200
150100
——35 —İş Sanat Konser Salonu
18 ct
sa
Warsaw Philharmonic Orchestra & Gautier Capuçonİş Sanat Concert Hall
Hafta Sonu Klasikleri-III*
———————Sakıp Sabancı Müzesi Bahçesi
19 pa
su
Weekend Classics-III*Garden of Sakıp Sabancı Museum
12090———35 —Uniq Açık Hava Sahnesi, Uniq İstanbul
Dolunaya Şarkılar
Uniq Open Air Stage, Uniq Istanbul
Songs to the Full Moon
Venedik Barok Orkestrası & Patricia Petibon
250200
150——35 —Aya İrini Müzesi
20 pt
mo
Venice Baroque Orchestra & Patricia PetibonHagia Eirene Museum
Richard Galliano & Sylvain Luc
150 +
100 + —
—
—
35 +
—
Fransız Sarayı Bahçesi
22 ça
we
Edith Piaf ’a Saygı Homage to Edith PiafGarden of Palais de France
Viyana Senfoni Orkestrası & Pablo Heras-Casado
300250180 120 90 35 — Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
24 cu
fr & Alice Sara OttLütfi Kırdar Convention and Exhibition Centre
Wiener Symphoniker & Pablo Heras-Casado
& Alice Sara Ott
* Ücretsiz. Oturma düzeni yoktur, kısıtlı sayıda minder mevcuttur. Free entrance. No seating; limited number of cushions avaliable.
** Salon yerleridir. Parterre seats.
+ Yerler kategori içinde numarasızdır. Seats are unnumbered within each category.
◆ Kahvaltılı bilet. Ticket with breakfast.
▴ Birinci kategori çocuk/öğrenci bileti. 1st category children/student ticket.
▾ İkinci kategori çocuk/öğrenci bileti. 2nd category children/student ticket.
Saat
Time
19.00
20.00
20.00
11.00
12.00
20.00
11.00
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
11.00
14.00
20.00
12.00
14.00
20.00
20.00
20.00
21.00
20.00
20.00
11.00
20.00
20.00
21.00
20.00
48
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
49
HAFTA SONU KLASİKLERİ-III
WEEKEND CLASSICS-III
4CELLOS
4cellos
ülker tümer viyolonsel cello
umut sağlam viyolonsel cello
gülce sucular viyolonsel cello
buğrahan sarıbaz viyolonsel cello
poyraz baltacıgil viyolonsel cello
19.06.2016
pa sa 11.00
Sakıp Sabancı Müzesi Bahçesi
Garden of Sakıp Sabancı Museum
ücretsizdir.* free entrance.*
Villa-Lobos’tan Debussy’ye
tatlı bir yaz sabahı için
klasik müzik parçaları
Pieces by a selection of composers,
from Villa-Lobos to Debussy, for a
sweet summer morning
Arasız 70’ sürer. Lasts 70’ without interval.
▪▪ 44. İstanbul Müzik Festivali sizi, hafta
sonu sabahlarınıza da müzikle başlamaya
davet ediyor. Güneşli bir hafta sonunda
şehrin karmaşasını ardınızda bırakıp
ailecek yeşilin ve müziğin keyfine varmak
istiyorsanız Hafta Sonu Klasikleri tam
size göre!
Genç, yeni ve dinamik bir viyolonsel
dörtlüsü olan 4Cellos, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul
Devlet Konservatuvarı’nın ödüllü
eğitmeni Dilbağ Tokay’ın birbirinden
yetenekli ve uluslararası yarışmalarda
büyük başarılara ulaşmış öğrencilerinden
oluşuyor. Orkestra eşliğinde ilk
konserini 13 yaşında Filarmonia
İstanbul ile veren ödüllü bir başka genç
viyolonselcimiz Poyraz Baltacıgil’i Max
Bruch’un Kol Nidrei eserinde solist
olarak dinleyeceğimiz bu konser, genç
müzisyenlerimizin büyük potansiyellerini
gözler önüne sererken viyolonselin derin
ve yumuşak tonunu yansıtan birbirinden
güzel eserlerle müzikseverlere güzel bir
pazar sabahı yaşatacak.
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
© ali güler
▪▪ The young and dynamic cello quartet, 4Cellos promises you a lovely Sunday
morning with your family and friends. Listen to some of the nicest repertoire written
for the deep and soft sound of the cello, while enjoying the greenery in the arboretum
of the Sakıp Sabancı Museum.
50
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
51
DOLUNAYA ŞARKILAR
SONGS TO THE FULL MOON
tekfen filarmoni orkestrası
tekfen phılharmonıc orchestra
azız shokhakımov şef conductor
teona dvalı soprano
andrej dunaev tenor
19.06.2016 Uniq Açık Hava Sahnesi, Uniq İstanbul
pa su 20.00 Uniq Open Air Stage, Uniq Istanbul
biletler tıckets 120, 90 tl — öğrenci student 35 tl
Suleiman Yudakov
Leo Delibes
Orkestra için Düğün Merasimi
Wedding Procession for orchestra
Les Filles de Cadix
Giuseppe Verdi
Antonin Dvořák
Russalka operasından
from Russalka
Aya Şarkı Song to the Moon
La Traviata operasından
from La Traviata
“Un di, felice eterea”
Gaetano Donizetti
Jules Massenet
Werther operasından
from Werther
“Pourquoi me reveiller”
Aşk İksiri operasından
from L’Elisir d’Amore
“Esulti pur la barbara”
Georges Bizet
Piotr Ilyich Tchaikovsky
Eugene Onegin operasından
from Eugene Onegin
Lensky’nin Aryası Lensky’s Aria
Carmen Süitleri No.1 ve 2
Carmen Suites Nos.1 & 2
Ara dahil 120’ sürer. Lasts 120’ inc. interval.
▪▪ İstanbul Müzik Festivali’nin klasik müziği ay ışığı altında açık havaya taşıdığı yeni
serisi tam da dolunayın aydınlattığı bir gecede başlıyor. Dvořák’ın Russalka operasından
Aya Şarkı aryasından Puccini’nin şefkatli “O mio babbino caro”suna uzanan bir seçki bu
geceyi unutulmaz kılacak.
Barış adına ortak bir dil yaratmak amacı ile farklı ülkelerden ve kültürlerden müzisyenleri
bir araya getiren Tekfen Filarmoni Orkestrası’nı bu konserde Özbekistan’ın dünya klasik
müzik sahnelerine armağanı Aziz Shokhakimov yönetiyor.
Mariinsky Operası solisti soprano Teona Dvali, son dakikada Anna Netrebko’nun yerine
üstlendiği Adina (Aşk İksiri) rolüyle opera dünyasının dikkatini çekmişti. Ödüllü soprano
La Scala ve Ravenna Operası dâhil, pek çok önemli sahnenin de aranan solistlerinden.
Bolşoy Tiyatrosu’nun yeni prodüksiyonu Eugene Onegin’deki Lensky karakteri ile övgü
toplayan deneyimli tenor Andrej Dunaev, BBC Proms, Glyndebourne Festivali, Deutsche
Oper, Semperoper Dresden ve Los Angeles Operası gibi pek çok önemli opera evi ve
festivale konuk olmakta.
Dolunay altında sevilen aryalarla başlayan gece, daha sonra opera tarihinin en ateşli aşk
hikâyelerinden Carmen operasının unutulmaz ezgilerinden süitlerle devam edecek.
Charles Gounod
Romeo ve Juliette operasından
from Romeo & Juliette
“Je veux vivre”
Gaetano Donizetti
Aşk İksiri operasından
from L’Elisir d’Amore
“Una Furtiva Lagrima”
Giacomo Puccini
Gianni Schicchi operasından
from Gianni Schicchi
“O mio babbino Caro”
Giacomo Puccini
▪▪ Istanbul Music Festival takes classical music out under the moonlight in its new
series that kicks off on a night of full moon. A selection of most popular operatic
arias along with Carmen suites will make this night unforgettable.
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
La Boheme operasından
from La Boheme
“Che Gelida Manina”
• Hava muhalefeti durumunda konser iç mekana alınacaktır.
• In case of adverse weather conditions, the concert will move indoors.
52
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
VENEDİK BAROK ORKESTRASI
VENICE BAROQUE ORCHESTRA
& PATRICIA PETIBON
konserler vermişti. Diaposon d’Or, Echo ve Edison gibi önemli ödüllerle de başarısını
kanıtlayan topluluğu BBC Music dergisi “esnek, renkli, virtüöz” diye tanımlıyor.
Venedik Barok Orkestrası’nın Patricia Petibon ile vereceği festival konserinin
sadece barok müzik tutkunları değil, tüm müzikseverler için yılın en heyecan verici
etkinliklerinden biri olacağı şüphesiz.
▪▪ One of the brightest stars on France’s current opera scene, soprano Patricia Petibon
makes her Turkey debut with Andrea Marcon’s Venice Baroque Orchestra for a
vibrant evening in the enchanting environment of the Hagia Eirene Museum.
andrea marcon şef conductor
patrıcıa petıbon soprano
20.06.2016 Aya İrini Müzesi
pt mo 20.00 Hagia Eirene Museum
biletler tıckets 250, 200, 150 tl — öğrenci student 35 tl
Francesco Maria Veracini
Uvertür No.6 Sol minör
Overture No.6 in G minor
Antonio Vivaldi
La Senna festeggiante’den Sinfonia
Do Majör, RV 693
Sinfonia in C Major from La Senna
festeggiante, RV 693
George Frideric Handel
Alcina, Ariodante ve Giulio Cesare
operalarından aryalar
Arias from Alcina, Ariodante and
Giulio Cesare
Concerto Grosso Si bemol Majör,
op.3 No.2, HWV 313
Concerto Grosso in B flat Major,
op.3 No.2, HWV 313
Ariodante operasından Uvertür
Overture from the opera Ariodante
Terpsicore’den Chaconne,
HWV 8b
Chaconne from Terpsicore,
HWV 8b
Ara dahil 115’ sürer. Lasts 115’ inc. interval.
▪▪ Fransa’nın opera dünyasındaki en
parlak yıldızlarından Patricia Petibon,
Venedik Barok Orkestrası ile ilk kez
Türkiye’de! Handel’in operalarından
seçilmiş aryaları da içeren bir programla
müzikseverleri 17. yüzyılda müzikal bir
yolculuğa çıkaracak bu konsere Aya
İrini Müzesi de eşsiz tarihi dokusu ve
etkileyici akustiğiyle büyüsünü katacak.
Victoires de la Musique Classique’te
iki kez En İyi Opera Sanatçısı ödülü
kazanmış Patricia Petibon Paris,
Rennes, Bastille, Bavyera, Zürih, Viyana
Operaları ile Salzburg ve Aix-enProvence Festivalleri dâhil, dünyanın
dört bir yanında önde gelen opera evleri
ve festivallerinde pek çok farklı rolde
sahneye çıkıyor. İlk albümü Amoureuses
ile En İyi Opera Albümü dalında 2009
BBC Müzik Ödülü’nü kazanan Patricia
Petibon, Andrea Marcon ve orkestrasıyla
da övgü dolu yorumlar alan kayıtlar
yapıyor.
Andrea Marcon yönetiminde Amerika,
Avrupa, Asya ve Japonya’yı kapsayan
turneleriyle günümüzde barok müziğe
en uzun yolu katettiren topluluklardan
Venedik Barok Orkestrası, 2011 ve
2013 yıllarında yine İstanbul Müzik
Festivali’nde hayranlık uyandıran
“Ses rengi, diksiyon, entonasyon,
her şey mükemmele yaklaşmış.
Ve bu meziyetlerini oyunculuktaki
güçlü kabiliyeti ile birleştirince,
Petibon duygularımızı deşerek bize
hem cenneti hem cehennemi yaşatıyor.”
— Le Monde
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
© anna carmıgnola
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
53
© lucy boccadoro / dg
54
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
RICHARD GALLIANO & SYLVAIN LUC
“EDITH PIAF’A SAYGI”
“HOMAGE TO EDITH PIAF”
rıchard gallıano akordeon accordion
sylvaın luc gitar guitar
22.06.2016 Fransız Sarayı Bahçesi
ça we 21.00 Garden of Palais de France
biletler tıckets 150, 100 tl — öğrenci student 35 tl
▪▪ Fransa’dan çıkan pek çok müzisyen
dünya çapında ün kazanmıştır, fakat
sadece Edith Piaf ölümünden yarım yüzyıl
sonra bile hâlâ uluslararası güncel müzik
sahnesinde varlığını hissettirmektedir.
Acılar, kayıplar ve aşkla dolu hayatını
Arasız 90’ sürer. Lasts 90’ without interval.
anlatan şarkıları, yaşadığı dönemde olduğu
gibi bugün de dünyanın dört bir yanında insanlar için aşkın ifadesidir. 44. İstanbul
Müzik Festivali Shakespeare’in ünlü dizesi “Eğer müzik aşkın gıdasıysa, durmadan
çalınız” etrafında kurgulanan bu yılki programının sonuna yaklaşırken, 20. yüzyılın en
güzel aşk şarkılarını yorumlayan Fransa’nın ikonik sesi, Edith Piaf’ı da hatırlıyor.
II. Dünya Savaşı sırasında genellikle otobiyografik şarkıları ile Fransa’nın ulusal ikonu
haline gelen kabare şarkıcısı, şarkı yazarı ve oyuncu Edith Piaf nesilleri kapsayan bir
ilham kaynağı. Fransız şansonlarının divasının bu karşı konulmaz çekimine kapılan ünlü
müzisyenlerden biri de klasik müzikten caza uzanan besteci kimliği ile günümüzün
en büyük akordeoncularından Richard
Galliano. Farklı müzik stillerine hâkimiyeti
ile tango, salsa ve şansonlarla adeta flört
ettiği söylenen Galliano, caz unsurları ve
geleneksel valslerin bir sentezi olan New
Musette’in de yaratıcısı. Bugüne kadar
sayısız sanatçıyla işbirliği yapmış, birçok
albüme katkısı bulunmuş Galliano’nun
solist olarak da 50’yi aşkın albüm kaydı
bulunmakta. Müziğin birleştirici gücüne
her zaman vurgu yapan kusursuz caz
gitaristi Sylvain Luc ise aranjör ve besteci
olarak Paris cazının vazgeçilmezleri
arasında sayılıyor. 2008 yılında Django
D’or ödülünü kazanan Luc’un ertesi sene
çıkardığı Summertime albümü kısa sürede 70.000’i aşan satış rakamına ulaştı.
90’lı yıllarda Richard Galliano Trio’da birlikte çalışan fakat daha sonra müzik
kariyerlerine ayrı ayrı devam eden Galliano ve Luc ikilisi, “Kaldırım Serçesi”nin
2015’teki 100. doğum yılı onuruna gerçekleştirdikleri bu projede sanatçının saf duygu
yoğunluğunu yansıtan unutulmaz şansonlarını tüm tazeliğiyle ikili olarak tekrar
yorumluyorlar.
▪▪ Richard Galliano, one of the greatest accordionists of the modern era, and the
unimpeachable jazz guitarist Sylvain Luc reunite their talents for this duo project
dedicated to the grande dame of French chanson. The result is a virtuoso jewel,
showcasing and reawakening the freshness of the Piaf repertoire.
DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE
SPONSOR
La Vie en Rose, Je ne regrette rien,
Sous le Ciel de Paris,
Hymne à L’amour ve dahası…
and more
• Fransız Başkonsolosluğu tarafından yapılacak güvenlik kontrolleri nedeniyle konser
mekânına 1 saat önceden gelinmesi ve kimlik belgelerinin hazır bulundurulması
önemle rica olunur. El çantasından büyük çantalar mekâna ve vestiyere kabul
edilmeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
• Konser bahçede yapılacağından mekâna düz ayakkabı ile gelinmesi tavsiye olur.
• Due to security checks to be conducted by the French Consulate General, please
arrive at the venue 1 hour before the concert and bring a valid ID with you.
Anything larger than a handbag will not be accepted either in the venue or the
cloackroom. Thank you for your understanding.
• We recommend you to wear flat shoes as the concert is in the garden.
SıfırKarbon Konser | ZeroCarbon Concert
Konser organizasyonu ve katılımcıların ulaşımından doğan karbon emisyonları Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından sıfırlanıyor.
Carbon offsetting of the organization and audience transport will be made by the sustainable bank of Turkey, TSKB.
55
44. is tan bul m üzi k festival i
VİYANA SENFONİ ORKESTRASI
WIENER SYMPHONIKER
& PABLO HERAS-CASADO
& ALICE SARA OTT
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
57
© marıe staggat
56
pablo heras-casado şef conductor
alıce sara ott piyano piano
24.06.2016 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
cu fr 20.00 Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Centre
biletler tıckets 300, 250, 180, 120, 90 tl — öğrenci student 35 tl
Piotr Ilyich Tchaikovsky
▪▪ 44. İstanbul Müzik Festivali, 115 yıllık
zengin müzikal geleneğiyle Viyana’nın
kültür elçisi ve şehrin kültürel hayatında
aslan payının sahibi olduğu gibi,
Avrupa’nın en saygın topluluklarından biri
kabul edilen Viyana Senfoni Orkestrası
Franz Liszt
ile kapanıyor. Orkestra, bu konserinde
Piyano Konçertosu No.2 La Majör,
yorumlarıyla özellikle övgü topladığı
S.125
Romantik dönemden başyapıtlar
Piano Concerto No.2 in A Major,
seslendirecek.
S.125
Konserin solisti, eleştirmenlerin övgü
yağmuruna tuttuğu Alice Sara Ott, The
Antonín Dvořák
Guardian gazetesi tarafından “müzik
Senfoni No. 7 Re minör, op.70 B.141 dünyasında bir efsane olacak potansiyele
Symphony No. 7 in D minor, op.70 sahip” olarak görülüyor. Chopin
B.141
Valsleri’nin tamamını yorumladığı iddialı
kaydı İngiltere dâhil 25 ülkede liste başı
Ara dahil 115’ sürer. Lasts 115’ inc. interval.
olurken piyaniste ayrıca Echo ödülünü
de kazandırdı. Londra Kraliyet Filarmoni,
konsere doğru
Philharmonia Orkestrası, Bavyera Radyo
sevin okyay’ın konuşması*
Senfoni, NHK Senfoni, Los Angeles
pre-concert talk
Filarmoni, Chicago Senfoni Orkestrası
by sevin okyay*
gibi önemli orkestralar eşliğinde konserler
19.00-19.30
vermiş olan 27 yaşındaki genç solist,
lütfi kırdar kongre ve sergi sarayı
festivalde Viyana Senfoni Orkestrası
üst fuayesi
ile Liszt’in Weimar yıllarının en önemli
lütfi kırdar conventıon and
eserlerinden biri olan ve yorumcunun
exhıbıtıon centre upper foyer
virtüözitesini şart koşan 2 numaralı
Piyano Konçertosu’nu yorumlayacak.
* türkçe olacaktır.
1900 yılında kurulduğundan bu yana
* to be held ın turkısh.
geleneksel Viyana tınısına sahip çıkan
Orkestra için Fantezi Uvertür
Fa minör, Op.18 “Fırtına”
Fantasy Overture for Orchestra in
F minor, Op.18 “The Tempest”
orkestranın müzikal karakterini şekillendiren efsanevi şefler arasında Richard Strauss,
Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan ve Fabio Luisi sayılabilirken, konuk şef olarak
orkestrayı yöneten isimler arasında da Leonard Bernstein, Lorin Maazel, Zubin Mehta
ve Claudio Abbado yer alıyor. Artık çağımızın orkestra repertuarının temel taşları haline
gelmiş çeşitli eserlerin ilk seslendirilişleri de Viyana Senfoni imzasını taşıyor.
Türkiye’de ilk kez konser yönetecek olan
Pablo Heras-Casado ise Staatskapelle
Berlin’den Mariinsky Orkestrası’na,
Metropolitan Operası’ndan Mozarteum
Salzburg Festivali’ne uzanan düzenli
işbirlikleriyle etkileyici bir kariyer
sürdürüyor.
▪▪ Vienna’s cultural ambassador and
premier concert orchestra, the Vienna
Symphony gets together with the
sensational Alice Sara Ott for the closing
concert of the festival.
© bubu dujmıc
58
44. is tan bul m üzi k festival i
Etkinlikler Events
KONSERE DOĞRU KONUŞMALARI PRE-CONCERT TALKS
▪▪ Konsere erken gelmek için bir nedeniniz var! İstanbul Müzik Festivali, Konsere
Doğru etkinliklerinde izleyicileri gerek klasik müzik alanından gerekse farklı
disiplinlerden çok değerli konuşmacılarla buluşturuyor. Program içeriklerine,
sanatçıların hayatlarına ve festival temasına değinilecek bu sohbetler sanata olduğu
kadar hayatın kendisine dair, öğretici olduğu kadar keyifli.
▪▪ You have a reason to come early before a concert! Istanbul Music Festival presents
the Pre-Concert Talks with distinguished speakers from classical music, as well as
from a variety of different disciplines. These talks that cover programme contents,
artists’ lives and the festival theme are about art as much as life; they are informative
as much as entertaining.
aydın büke
Flüt sanatçısı, müzik yazarı,
İstanbul Müzik Festivali Danışma Kurulu üyesi
Flautist, music writer,
Istanbul Music Festival Advisory Committee member
İDİL BİRET: BİR VİRTÜÖZÜN PİYANO MARATONU
İDİL BİRET: THE PIANO MARATHON OF A VIRTUOSO
02.06. 2016 Pe Th 19.00-19.30
Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Fuayesi
Boğaziçi University Albert Long Hall Foyer
İdil Biret ve program üzerine konuşma*
Talk on İdil Biret and the programme*
VARŞOVA FİLARMONİ ORKESTRASI
WARSAW PHILHARMONIC ORCHESTRA
& HERBERT SCHUCH
17.06.2016 Cu Fr 19.00-19.30
İş Sanat Konser Salonu Fuayesi
İş Sanat Concert Hall Foyer
Program üzerine konuşma*
Talk on the programme*
asuman kafaoğlu büke
Felsefeci, çevirmen, yazar, edebiyat eleştirmeni
Philosopher, translator, writer, literary critic
ORCHESTRA OF THE SWAN
“BİR YAZ GECESİ RÜYASI”
“A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM”
03.06.2016 Cu Fr 19.00-19.30
Aya İrini Müzesi Ön Avlusu
Front Courtyard of Hagia Eirene Museum
Shakespeare ve Bir Yaz Gecesi Rüyası üzerine konuşma*
Talk on Shakespeare and A Midsummer Night’s Dream*
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
can çakmur
Piyanist
Pianist
İDİL BİRET: BİR VİRTÜÖZÜN PİYANO MARATONU
İDİL BİRET: THE PIANO MARATHON OF A VIRTUOSO
05.06. 2016 Pa Su 17.00-17.30
Süreyya Operası Üst Fuayesi
Süreyya Opera House Upper Foyer
Program üzerine konuşma*
Talk on the programme*
filiz ali, prof. dr.
Piyanist, müzikolog, müzik yazarı
Pianist, musicologist, music writer
İDİL BİRET: BİR VİRTÜÖZÜN PİYANO MARATONU
İDİL BİRET: THE PIANO MARATHON OF A VIRTUOSO
08.06. 2016 Ça We 19.00-19.30
Aya İrini Müzesi Ön Avlusu
Front Courtyard of Hagia Eirene Museum
İdil Biret ve program üzerine konuşma*
Talk on İdil Biret and the programme*
cevat çapan, prof. dr.
Akademisyen, şair, yazar, çevirmen
Academician, poet, writer, translator
DENİZ KÜSTÜ
THE SEA-CROSSED FISHERMAN
11.06.2016 Ct Sa 19.00-19.30
Süreyya Operası Üst Fuayesi
Süreyya Opera House Upper Foyer
Yaşar Kemal ve Deniz Küstü romanı üzerine konuşma*
Talk on Yaşar Kemal and The Sea-Crossed Fisherman novel*
59
60
44. is tan bul m üzi k festival i
füsun koçoğlu özgüç
Radyo program yapımcısı
Radio producer
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
BORUSAN ISTANBUL PHILHARMONIC ORCHESTRA
& ANGEL BLUE
14.06.2016 Sa Tu 19.00-19.30
Aya İrini Müzesi Ön Avlusu
Front Courtyard of Hagia Eirene Museum
Program üzerine konuşma*
Talk on the programme*
BİZ SEVDİĞİMİZ ŞARKIYI PLAKTAN DİNLER,
BEKLEDİĞİMİZ KONSERİ CAZ FESTİVALİ’NDE İZLERİZ.
BİZ MÜZİĞİN YENİ SESLERİNİ SALON KONSERLERİNDE,
ŞEHRİN YENİ YERLERİNİ FESTİVAL GÜNLERİNDE
dikmen gürün, prof. dr.
Akademisyen, tiyatro eleştirmeni, yazar,
İstanbul Tiyatro Festivali Danışma Kurulu üyesi
Academician, theatre critic, writer,
Istanbul Theatre Festival Advisory Committee member
VARŞOVA FİLARMONİ ORKESTRASI
WARSAW PHILHARMONIC ORCHESTRA
& GAUTIER CAPUÇON
18.06.2016 Ct Sa 19.00-19.30
İş Sanat Konser Salonu Fuayesi
İş Sanat Concert Hall Foyer
Shakespeare üzerine konuşma*
Talk on Shakespeare*
KEŞFE ÇIKARIZ. BİZ YILLARDIR FİLM FESTİVALİ
KATALOGLARINI SAKLAR, MÜZİK FESTİVALİ’NDE
HEP BİR ESKİ ARKADAŞA RASTLARIZ.
BİZ HER TİYATRO FESTİVALİ’NE SÖZLEŞEREK BİLET ALIR,
HER TASARIM BİENALİ’NDE SANKİ SÖZLEŞMİŞ
GİBİ KARŞILAŞIRIZ. BİZİM AŞİNALIĞIMIZ ETKİNLİK
sevin okyay
Gazeteci, yazar, edebiyat ve sinema eleştirmeni, çevirmen
Journalist, writer, literary and movie critic, translator
ARALARINDA BİRLİKTE KAHVE İÇMEKTENDİR,
ÇOCUKLARIMIZIN ARKADAŞLIĞI BİZİMLE BİENAL
VİYANA SENFONİ ORKESTRASI
WIENER SYMPHONIKER
& PABLO HERAS-CASADO & ALICE SARA OTT
24.06.2016 Cu Fr 19.00-19.30
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Üst Fuayesi
Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Centre Upper Foyer
Konuşma*
Talk*
GEZMEKTEN. BİZ KÜLTÜR VE SANATLA DOLU
BİR HAYATI YAKIŞTIRIRIZ İSTANBUL’A,
İSTANBUL DA BİZE. SİZİN DE BİR LALE’NİZ VARSA,
RASTLAŞIRIZ BİR GÜN MUHAKKAK.
* Türkçe olacaktır. To be held in Turkish.
Lale Kart sahibi olmak için:
Lale Kart İletişim Merkezi (216) 556 98 56 ○ www.lalekart.org
62
44. is tan bul m üzi k festival i
44 t h ı stan bu l m u sı c festı val
Bilet Bilgileri
Ticket Sales
Önemli Bilgiler
Important Notices
GENEL GENERAL SALES
biletler için
tıckets wıll be avaılable for purchase or delıvery on all sales channels;
biletix satış noktaları outlets
biletix çağrı merkezi call centre (216) 556 98 00
www.biletix.com
Artırılan güvenlik önlemleri nedeniyle, konser başlangıç saatinden en az
30 dakika önce mekânda hazır bulunmanızı ve yanınızda el çantasından
büyük çanta bulundurmamanızı önemle rica ederiz. Bavul ve büyük sırt
çantaları mekâna ve vestiyere kabul edilmeyecektir.
Due to increased security at our concerts, please make sure to arrive at the venue
at least 30 minutes prior to the concert and not to carry anything larger than a
handbag. Please note that suitcases and large backpacks will not be accepted either
in the venue or the cloakroom.
ana gişe iksv maın box office
10.00-18.00, Pazar hariç except Sundays
UYARILAR VE HATIRLATMALAR WARNINGS AND REMINDERS
Öğrenciler için sınırlı sayıda indirimli bilet yalnızca İKSV’den satışa sunulacak,
biletler öğrenci kimliği gösterilerek alınabilecektir.
İKSV’den yapılan satışlardan hizmet bedeli alınmaz.
Service fee is not applicable for sales made through İKSV box office.
BİLETİX SATIŞ KANALLARI BILETIX SALES CHANNELS
Biletix Çağrı Merkezi’nden 10.00–19.00
saatleri arasında telefonla yapılacak
alımlarda sadece kredi kartı geçerlidir.
Telefonla, BİLETİX Çağrı Merkezi ya da
İnternet üzerinden satın alınan biletler,
etkinlik günü etkinlik mekânından
kredi kartı ve kimlik kartı gösterilerek
gösterinin başlamasından önceki 2
saat içinde teslim alınabilir. Konser
günleri bilet gişeleri önünde kuyrukların
oluşmasını önlemek için, biletlerinizi
konserden bir gün öncesine kadar
herhangi bir BİLETİX satış kanalından
teslim almanız önerilir.
Only credit cards are valid for
purchases made by phone on
(216) 556 98 00, between 10.00am
and 19.00pm. We recommend that
you get your tickets from one of
the BILETIX retail outlets at least
one day before the performance
in order to avoid queues on the
performance night. Tickets purchased
on the Internet can be obtained upon
presentation of the credit card and an
ID card at the venue at least two hours
before the performance begins.
LALE KART ÜYELERİ TULIP CARD HOLDERS
Siyah ve Beyaz Lale Kart üyelerimiz %25, Black and White Tulip Card holders’
Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyelerimiz %20 are entitled to a discount of 25% while
20% discount is applicable for the Red
oranında indirim hakkına sahiptir.
and Yellow Tulip card holders.
Üyelik ve bilet satışlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için
For more information on Tulip membership and ticket sales, please visit
www.lalekart.org
lale kart iletişim merkezi call centre (216) 556 98 56
istanbulmuzikfestivali
İKSV Mobil
muzikfestivali
İKSV Kitaplık
istanbulmuzikfestivali
geç gelenler Konsere geç gelen
izleyiciler, sadece ilk alkış esnasında
içeri alınır. İlk alkışı kaçıran izleyiciler
konser arasını beklemek zorundadır.
Ara olmayan konserlerde geç gelen
izleyiciler salona alınmayacaktır. Geç
gelen izleyicilerimize bilet iadesi
yapılmayacaktır.
kayıt cihazları Konser sırasında
kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu
ve her türlü kayıt cihazı ile kayıt yapılması
yasaktır.
çocuklu izleyiciler Konserlere yedi
yaşından küçük çocukların getirilmemesi
rica olunur. Yedi yaş ve üzeri çocuklar
için bilet alınması gerekmektedir. Cadı ile
Maestro konseri 4 yaş ve üzeri çocuklar
için tavsiye edilir; tüm çocuklar bilete
tabidir.
bilet iade ve değişikliği Satın alınan
biletler, konserin iptali veya tarih
değişikliği olması dışında değiştirilemez
veya iade edilemez. İptal veya tarih
değişikliği sonucunda yapılacak iade
ve değiştirme işlemleri değişiklik
duyurusunda belirtilen tarihe kadar
gerçekleştirilmelidir.
mekân değişikliği Elde olmayan
nedenlerle konser mekânlarında
değişiklik olabilir. Festival yönetimi,
yeni mekânda izleyicilerimizin bilet
numaralarına en yakın yeri temin edecek
bir oturma planı hazırlayacaktır. Mekân
değişikliği nedeniyle satın alınan biletler
iade edilmez.
programda değişiklik Elde
olmayan nedenlerden dolayı konser
programlarında değişiklik yapılabilir.
Program değişikliği nedeniyle satın
alınan biletler iade edilmez.
sağlık Tüm konser mekânlarında sağlık
ekibi ve ambulans bulunmaktadır.
late-comers Late comers are allowed
to enter the hall only during the first
applause. Those who miss this chance
must wait until the interval. In concerts
without interval, late comers won’t be
allowed to enter the hall. No refunds
will be given to late comers.
recorders Any visual or audio
recording, using handy-cam, camera,
mobile phone or any other type of
recording device during the concert is
not allowed.
parents and chıldren Parents
are asked not to bring their children
under 7 to the concerts. Children of
7 and older need tickets for entrance.
The Witch and the Maestro concert is
recommended for children of 4 years
old and older; all children are subject to
ticket.
tıcket return or change Purchased
tickets cannot be changed or returned
unless the concert is cancelled or its
date is changed. In such cases, the
process should be completed before the
date specified in the announcement.
venue changes Venue changes may
occur due to reasons beyond control.
The Festival authority shall re-arrange
the new sitting order according to seat
numbers printed on tickets, providing
the audience with the closest sitting
positions. Tickets cannot be returned
for reason of venue change.
programme changes Changes in the
concert programme may occur due to
reasons beyond control. Tickets cannot
be returned for reason of programme
change.
health servıces All concert venues
shall be provided with a paramedical
team and an ambulance.
63
64
44. is tan bul m üzi k festival i
Festival Mekânları Festival Venues
Yeniköy Caddesi No. 88
Tarabya
Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı
Embassy of Germany Tarabya Summer Residence
Topkapı Sarayı Topkapı Palace
I. Avlu 1st Courtyard, Sultanahmet
Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum
Köybaşı Caddesi No. 44
Yeniköy
Avusturya Kültür Ofisi
Austrian Culture Forum
Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Boğaziçi University Albert Long Hall
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs
Boğaziçi University South Campus
Bebek Mahallesi, Nispetiye Caddesi, Bebek
Hayriye Caddesi No. 12
Galatasaray, Beyoğlu
Cezayir Bahçe
Cezayir Garden
Fenerbahçe,
Kadıköy
Fenerbahçe Parkı
Fenerbahçe Park
Alt Giriş Lower Entrance
Tomtom Kaptan Sokak, Beyoğlu
Fransız Sarayı
Palais de France
İstiklal Caddesi No. 197
Beyoğlu
Hollanda Konsolosluğu Şapeli
Palais de Hollande Chapel
İş Kuleleri
Levent
İş Sanat Konser Salonu
İş Sanat Concert Hall
Serdar-ı Ekrem Caddesi No. 83
Beyoğlu
Kırım Anglikan Kilisesi
Crimea Memorial Church
Gümüş Caddesi No. 4
Harbiye
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Centre
Meryem Ana (Panayia İsodion) Kilisesi
Church of Panayia Isodion
Sakıp Sabancı Müzesi
Sakıp Sabancı Museum
Emir Nevruz Çıkmazı No. 24
Beyoğlu
Emirgan Mahallesi, Sakıp Sabancı Caddesi No. 42
Emirgan
İstiklal Caddesi No. 171
Beyoğlu
Sent Antuan Alt Kilisesi
Sent Antuan Lower Church
Süreyya Operası
Süreyya Opera House
Caferağa Mahallesi, Bahariye Caddesi No. 29
Kadıköy
Uniq Açık Hava Sahnesi, Uniq İstanbul
Uniq Open Air Stage, Uniq Istanbul
Maslak - Ayazağa Caddesi No. 4
Ayazağa, Sarıyer
Uniq Hall, Uniq İstanbul
Maslak - Ayazağa Caddesi No. 4
Ayazağa, Sarıyer
Üç Horan Kilisesi
Surp Yerrortutyun Church
Balık Pazarı, Sahne Sokak No. 6
Beyoğlu
Mekânlara ulaşım için web sitemizi ziyaret ediniz: muzik.iksv.org
For directions please visit our website: muzik.iksv.org
İSTANBUL
KÜLTÜR SANAT VAKFI
ISTANBUL
FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
—İKSV—
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV),
Istanbul Foundation for Culture and Arts
kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına
(İKSV) is a non-profit cultural institution.
çalışan bir kültür kurumu. 1973 yılından
bu yana İstanbul’un kültür-sanat yaşamını
Since 1973, the Foundation continues its
efforts to enrich Istanbul’s cultural and
zenginleştiren çalışmalar yürütüyor.
artistic life. İKSV regularly organises the
Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film,
Istanbul Festivals of Music, Film, Theatre
Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali,
and Jazz, the Istanbul Biennial, the Istanbul
İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan
Design Biennial, Leyla Gencer Voice
Yarışması ve Filmekimi’ni düzenleyen,
yıl boyunca özel etkinlikler gerçekleştiren
Competition, autumn film week Filmekimi
and realises one-off events throughout the
vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer
year. The Foundation hosts cultural and
alan Salon’da da farklı disiplinlerdeki
artistic events from various disciplines
etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Venedik
at its performance venue Salon, located
Bienali’nde dönüşümlü olarak Uluslararası
at the Nejat Eczacıbaşı Building. İKSV
Mimarlık ve Sanat Sergilerindeki Türkiye
also organises the Pavilion of Turkey at
Pavyonu’nun organizasyonunu ve
the International Art and Architecture
Fransa’daki Cité International des Arts
sanatçı atölyesindeki bir misafir sanatçı
programının koordinasyonunu da
üstlenen İKSV ayrıca kültür politikalarının
geliştirilmesine katkıda bulunmak
Exhibitions of la Biennale di Venezia and
coordinates an artist residency programme
at Cité International des Arts, France.
Furthermore, İKSV conducts studies and
drafts reports with the aim of contributing to
amacıyla araştırmalar yürütüyor
cultural policy development. The Foundation
ve raporlar hazırlıyor. Vakıf ayrıca
also supports artistic and cultural production
festivallerinde sunduğu ödüller, verdiği
eser siparişleri ve yer aldığı yerel ve
through presenting awards at its festivals,
commissioning works and taking part in
uluslararası ortak yapımların yanı sıra her
international and local co-productions,
yıl klasik müzik alanında çalışan bir gence
as well as the Aydın Gün Encouragement
sunduğu Aydın Gün Teşvik Ödülü ve yine
Award, presented annually to a young
her yıl üstün başarılı bir edebiyat çevirisinin
çevirmenine sunduğu Talât Sait Halman
Çeviri Ödülü ile güncel kültür-sanat
üretimini destekliyor.
musician working in the field of classical
music, and Talât Sait Halman Translation
Award, presented to the translator of an
outstanding literary translation into Turkish.
İstanbul Müzik Festivali
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.
Istanbul Music Festival
is organised by Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV).
www.iksv.org
festival sponsoru
festıval sponsor
iksv
öncü sponsor
leadıng sponsor
iksv
resmi sponsorları
offıcıal sponsors
İletişim
Communication
Taşıyıcı
Carrier
Konaklama
Hotel
istanbul müzik festivali
yerleşik orkestra sponsoru
orchestra ın resıdence of the
ıstanbul musıc festıval sponsor
gösteri sponsorları
performance sponsors
EVA BARLAS
en yüksek katkıda bulunan
gösteri sponsorları
performance sponsors wıth the
hıghest contrıbutıon
NAHİDE KORAL
BERRİN ERENGÜL
CANAN PAK İMREGÜN
değerli işbirliği için
teşekkür ederiz
acknowledgıng
the kınd collaboratıon of
basın sponsorları
press sponsors
MERYEM ANA
(PANAYIA ISODION) KİLİSESİ
SENT ANTUAN ALT KİLİSESİ
ÜÇ HORAN KİLİSESİ
ETOR CHARITY FOUNDATION
VE URS GRUNDER
KIRIM ANGLİKAN KİLİSESİ
televizyon sponsorları
tv sponsors
dergi sponsorları
magazıne sponsors
radyo sponsorları
radıo sponsors
iksv
sigorta sponsoru
ınsurance sponsor
iksv
sağlık sponsoru
healthcare sponsor
iksv
servis sponsorları
servıce sponsors
Kurumsal Eğitim
Corporate Education
Stratejik Araştırma
Strategic Research
Şehir İçi Ulaşım
Local Transport
CRM Danışmanlığı
CRM Consultancy
CRM Yazılım
CRM Software Development
festival kampanyası
festıval campaıgn
festivalin
tanıtım çalışmalarındaki destekleri
için teşekkür ederiz.
we acknowledge theır kınd support
towards the promotıon of the
festıval.
Ücretsiz Spotify Premium
üyeliği Vodafone Red’de
Spotify Premium üyeliği, takımınızın lig maçları ve
pek çok ücretsiz Premium İçerik, Vodafone Red’in
7 artısından sadece biri.
Arayın, gelelim: 0850 250 20 55
Vodafone
Red M ve Red L Tarifelerindeki aboneler faydalanabilirler.
Vodafone Red Tarifeleriyle birlikte alınabilecek Premium İçerikler, tarifelere göre değişiklik gösterebilir.
Yalnızca aktif statüdeki Red XS, Red S, Red M, Red L Tarifelerindeki aboneler Premium İçeriklerden
faydalanabilir. Ücretsiz Spotify Premium üyeliğinden yalnızca aktif statüdeki Red L Tarifesi’ndeki aboneler
ve Digiturk Play Sinema üyeliğini aktifleştirmemiş Red M aboneleri faydalanabilir. Bu içeriği seçen abonelere,
12 ay boyunca geçerli Spotify Premium üyeliği verilecektir. Digiturk Play Süper Lig Taraftar Paketi içeriğinden
aktif statüdeki ve Digiturk Play Sinema üyeliğini aktifleştirmemiş Red L aboneleri faydalanabilirler. Abonelerin,
Premium İçerikleri kullanırken tüketecekleri internet, tarifelerindeki internet kotasından düşecektir.
Vodafone ve içerik sağlayıcı anlaşmalı firmalar, Premium İçeriklerin yapısında değişiklik yapma ve bu içerikleri
sonlandırma hakkına sahiptir. Detaylı bilgi için: vodafone.com.tr/Red
İ Ç H U Z U R A YO L C U L U K
Cemil Topuzlu Caddesi
No: 104A 16-17 Ragıp Paşa Korusu
34728 Caddebostan İstanbul
T 0 216 467 71 00
F 0 216 346 70 99
g alipkaynar.com
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
www.machka.com.tr
im
AFRICA EXPRESS PRESENTS:
ORCHESTRA OF SYRIAN MUSICIANS
+ DAMON ALBARN + GUESTS
CHIC FEAT. NILE RODGERS
ALLAN HARRIS, ROBERTA GAMBARINI,
ROY HARGROVE & TRT HAFIF MÜZİK
VE CAZ ORKESTRASI
JOSS STONE
BRANFORD MARSALIS QUARTET WITH
SPECIAL GUEST KURT ELLING
SCOFIELD MEHLDAU GUILIANA
KAMASI WASHINGTON
ÖZDEMİR ERDOĞAN
ERNEST RANGLIN & FRIENDS
(TONY ALLEN, CHEIKH LO, IRA COLEMAN,
ALEX WILSON & COURTNEY PINE)
ve çok daha fazlası için biletler
Biletix ve İKSV’de!
iksv öncü
taşıyıcı
sponsor
konaklama
iletişim
iksv
resmi
sponsorlar
taşıyıcı
konaklama
92
44. is tan bul m üzi k festival i
İstanbul Müzik Festivali
Istanbul Music Festival
direktör dırector
Dr. Yeşim Gürer Oymak
direktör yardımcısı assıstant dırector
Efruz Çakırkaya
operasyon koordinatörü operatıons coordınator
Ayşe Emek
editör edıtor
Filiz Oflazoğlu
konuk ağırlama hospıtalıty
Mirlinde Banjska
Festival Kampanyası
Festival Campaign
reklam ajansı advertısıng agency
Alametifarika
Festival Kitapçığı
Festival Booklet
grafik tasarım graphıc desıgn
Kerem Yaman, BEK
grafik uygulama graphıc applıcatıon
Ferhat Balamir, İKSV
baskı ve cilt prıntıng and bındıng
Ofset Yapımevi
Şair Sokak No: 4
Kağıthane Mahallesi
Çağlayan 34410 İstanbul
© istanbul kültür sanat vakfı
Tüm hakları saklıdır. All rights reserved.
İstanbul Müzik Festivali
istanbul kültür sanat vakfı
Istanbul Music Festival
ıstanbul foundatıon for culture and arts
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No: 5
Şişhane 34433 İstanbul
t (212) 334 07 00
f (212) 334 07 01-02
e [email protected]
www.iksv.org

Benzer belgeler