Her Çiğneme tableti

Transkript

Her Çiğneme tableti
KONTİL ÇİĞNEME TABLETİ
FORMÜLÜ:
Her Çiğneme tableti:
Pirantel pamoat 725 mg (250 mg baza eşdeğer)
(Tatlandırıcı: Sodyum Siklamat, Pudra şekeri, Koku verici: Frambuaz esansı) içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Pirantel pamoat, insanlarda sık görülen yuvarlak barsak parazitleri olan, Ascaris
lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus,
Trichostrongylus colubriformis ve orientalis’e son derece etkili bir antihelmintiktir. Pirantel
pamoat etkisini parazitlerin nöromüsküler sistemini bloke ederek gösterir. Parazit spastik
felce uğrar ve barsağın peristaltik haraketleri ile dışarı atılır.
Pirantel pamoat’ın gastrointestinal sistemden absorpsiyonu düşüktür. Oral yoldan tek doz kg
başına 11 mg pirantel kullanımını takiben, 1-3 saat içinde 50-130 ng/ml doruk plazma
konsantrasyonuna ulaşır. Karaciğerde kısmen metabolize olur. Uygulanan dozun yaklaşık %
50’si değişmemiş olarak dışkı ile ve yaklaşık % 7’si değişmemiş ilaç ve metaboliti olarak
idrarla atılır.
ENDİKASYONLARI:
Aşağıda belirtilen gastrointestinal parazitlerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde
endikedir.
- Ascaris lumbricoides (solucan)
- Enterobius vermicularis (kıl kurdu)
- Ancylostoma duodenale (kancalı solucan)
- Necator americanus (kancalı solucan)
- Trichostrongylus colubriformis ve orientalis
KONTRENDİKASYONLARI:
Pirantel pamoat’a karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER:
12004966-00
Önceden karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastaların
küçük bir kısmında geçici olarak minör SGOT yükselmeleri bildirilmiştir.
Gebelerde Kullanımı:
Kontil’in gebe kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli ve kontrollü çalışmalar bulunmadığından,
gebelik süresince kesin gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Gebelerde kullanımı hekim
kontrolünde olmalıdır.
Çocuklarda Kullanımı:
2 yaşından ufak çocuklarda pirantel pamoat’la sınırlı tecrübeye sahip olunduğundan ancak
potansiyel yararları, muhtemel risklerine ağır bastığı durumlarda kullanılmalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:
Kontil Tablet iyi tolere edilmekle beraber bazen deri kızartıları, bulantı kusma, mide ağrısı,
ishal, baş ağrısı, baş dönmesi ve ateş yükselmesine neden olabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ:
Pirantel pamoat ile piperazin’in karşılıklı antagonist olabilme olasılığı nedeniyle ikisi bir
arada kullanılmamalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus,
Trichostrongylus colubriformis ve orientalis enfeksiyonlarının tedavisinde tavsiye edilen doz
10 mg/kg’dır (maksimal doz 1 g). Tek doz olarak uygulanır.
Bu endikasyonlarda kullanılması gereken dozaj aşağıdaki gibidir:
Erişkinlerde:
75 kiloyu aşanlarda 4 tablet,
75 kiloya kadar olanlarda 3 tablet çiğnetilerek verilir.
Çocuklarda:
6-12 yaşında (22-41 kg) olanlarda 2 tablet,
2-6 yaşında (12-22 kg) olanlarda 1 tablet,
6 ay -2 yaşında (12 kg’dan az) olanlarda ½ tablet çiğnetilerek verilir.
Necator americanus’un şiddetli enfeksiyonlarında doz 20 mg/kg’a kadar arttırılabilir. 20
mg/kg birbirini takip eden iki gün tek dozda, ya da birbirini takip eden 3 gün 10 mg/kg tek
doz olarak uygulanır. Tek başına ascaris lumbricoides enfeksiyonlarına bağlı durumlarda 5
mg/kg uygulanabilir.
12004966-00
Tedavi dozu 1 g’ı (4 tableti) aşmamalıdır. Kontil tablet günün herhangi bir saatinde
yemeklerden önce ya da sonra uygulanabilir. Müshile gerek yoktur. Oksiyüriaziste, paraziti
kesin şekilde ortadan kaldırmak için ailesel tedavi uygulanması önerilir. Ayrıca, bir
otoreenfestasyonu önlemek için ilk dozdan 2-3 hafta sonra ikinci bir doz uygulanmalıdır.
DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER:
Doz aşımı halinde gastrik lavaja ilave olarak destek tedavisi yapılmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
25oC’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
3-6 tabletlik blister ambalajlarda.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
Kontil Süspansiyon.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
REÇETE İLE SATILIR.
Ruhsat Tarihi ve No: 10.07.1975-121/100
Ruhsat Sahibi:
HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.
34398 Maslak-İSTANBUL
İmal Yeri:
Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
GOSB 41480 Gebze-Kocaeli
Prospektüs Onay Tarihi: 08.04.1997
12004966-00

Benzer belgeler

Kontil Süspansiyon P _12005928-00

Kontil Süspansiyon P _12005928-00 Gebelikte ve Emziren Annelerde Kullanımı: Gebelik kategorisi C’ dir. Pirantel pamoat’ın gebe kadınlarda ve laktasyonda kullanımı ile ilgili yeterli ve kontrollü çalışmalar bulunmadığından, gebelik ...

Detaylı

TOCLASE Şurup

TOCLASE Şurup yoktur. Doz aşımı vakalarına yönelik genel önlemler (gastrik lavaj ve destekleyici tedavi), ilacın alımından sonra en kısa sürede uygulanmalıdır. Solunum ve kardiyovasküler fonsiyonlar hastane koşu...

Detaylı

Sef 500 mg film tablet, 16 tablet, Sef 1 g film tablet, 16

Sef 500 mg film tablet, 16 tablet, Sef 1 g film tablet, 16 ara ile verilir. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 500 mg 12 saat ara ile verilir. Çocuklarda: Önerilen tam doz günde 25-50 mg/kg arasında değişebilir; genellikle 6 saat ara ile ve eşit dozlar...

Detaylı