MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Transkript

MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Düzenleme Tarihi: 15/02/2007 Revizyon No.: 1
Ticari Adı: EMS FORCE 807 HIZLI YAPIŞTIRICI
1 – Ürünün ve Firmanın Tanıtımı
Ürün Adı
Ürün Tipi
Firma
Adres
: EMS FORCE 807 HIZLI YAPIŞTIRICI
: Siyanoakrilat Yapıştırıcı
: Ems Grup Endüstri ve Hırdavat Malzemeleri Ltd.Şti.
: Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İşmerkezi No.1 Kat.2
34420 Karaköy, İstanbul TÜRKİYE
: 0212 235 52 55
: 0212 253 42 12
: 0800 211 60 39
Tel
Fax
Ürün Destek Hattı
2 – Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
Maddeler
Ethyl-2-cyanoacrylate
Xi: R36/37/38
% Wt.
CAS No.
EC No.
86.0 - 99.5
7085-85-0
230-391-5
3 – Tehlike Tanımı
Siyanoakrilat. Tehlikelidir. Cildi ve gözleri anında yapıştırır. Çocukların ulaşamayacağı bir
yerde tutunuz.
GÖZÜ, SOLUNUM ORGANLARINI VE CİLDİ TAHRİŞ EDER.
Buharını solumayınız.
Cilde ve göze temasından kaçınınız.
Göze temas ettiğinde derhal bol su ile yıkayınız ve tıbbi müdahale isteyiniz.
Uygun eldivenler giyiniz.
4 – İlk Yardım Önlemleri
Solunum:
Temiz havaya çıkarınız ve yatırınız. Hızlı bir şekilde iyileşemiyorsa, tıbbi
yardım çağırınız.
Gözler:
Siyanoakrilat göz kapaklarını anında yapıştırır. Derhal en az 15 dakika bol su
ile yıkayınız. Kimyasalın bir gözden diğerine geçmesine dikkat ediniz. Eğer
göz kapağı kapalı bir şekilde yapıştıysa, açmak için zorlamayın. Sıcak suyla
ıslatılmış tıbbi ped ile tampon yapınız. Kurumuş yapıştırıcının katı zerreleri
gözü çizebileceğinden, derhal tıbbi yardım çağırınız. Yapıştırıcı çözülene
kadar tıbbi pedi gözünüzde tutunuz, bu 1 ila 3 gün sürebilir. (Gözyaşı
çözülmeye yardımcı olur)
Cilt:
Yapışmış deriyi koparmayınız. Madde ile temas eden kıyafetleri çıkarınız.
Sabun ve temizleyici ile yıkayıp, bol su ile çalkalayınız. Sıcak ve sabunlu su
ile yıkadıktan sonra, keskin olmayan bir nesne yardımı ile yapışkanı yavaşça
sıyırınız. Hassasiyet devam ederse, tıbbi yardım alınız. Cildin geniş bir
alanına dökülmesi durumunda, yüzeysel yanıklara sebep olabilir – uygun bir
şekilde tedavi edilmelidir.
Yutma:
Nefes yollarının kapalı olmadığından emin olunuz. Ürün ağız içinde,
yutulmayı imkansız hale getirecek şekilde, derhal donacaktır, ancak nefesi
kesme riskine dikkat ediniz. Tükürük donmuş maddeyi yaklaşık bir saat
sonra ağızdan ayıracaktır. Tıbbi yardım isteyiniz.
Sayfa 1 / 5
MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Düzenleme Tarihi: 15/02/2007 Revizyon No.: 1
Ticari Adı: EMS FORCE 807 HIZLI YAPIŞTIRICI
5 – Yangınla Mücadele Bilgileri
Uygun söndürme maddeleri: Alkole dayanıklı köpük, Toz, Karbondioksit, basınçlı su.
Uygun olmayanlar:
Doğrudan su püskürtmek
Tehlikeli ayrışma:
Polimerizasyon bir hayli eksotermiktir, termal ayrışma ve/veya kabını
bozabilecek seviyede ısı meydana getirebilir. Zehirli gazlar, CO, CO2,
nitrojen oksidi oluşabilir.
Özel yöntemler:
Ateşe maruz kalırsa, kabını su püskürterek soğutunuz.
Ayrışmış maddeyi ve gazları solumayınız.
Soluma aparatı kullanınız.
Koruyucu yangın kıyafeti ve göz koruyucu kullanınız.
Yangın söndürme suyunun yüzey veya yeraltı suyuna karışmasını
engelleyiniz.
Büyük yangınlar sadece eğitimli kişilerce söndürülmelidir.
6 – Kaza Sonucu Dökülmeye Karşı Tedbirler
Çevresel önlemler:
Bölüm 8‘ deki Kişisel Korunma maddelerine bakınız.
Alanı havalandırınız.
Çalışan personeli tahliye ediniz ve bariyerlerle yetkili kişiler dışında
olay mahalline giriş çıkışı engelleyiniz. Döküntünün kanalizasyona,
drenaja ve su giderine karışmasını engelleyiniz.
Kişisel önlemler:
Büyük döküntülerde, EN405 FFA2 veya EN140 A2 gibi solunum
aparatı kullanınız.
Politen veya viton eldiven giyiniz.
Kimyasal dayanımı olan ekipman giyiniz.
BS EN 166 kimyasal dercesine uygun gözlük takınız.
İmha yöntemi:
Kalan kimyasalı kum veya toprak gibi emici bir madde ile kapatınız
(kumaş kullanmayınız) veya su ile polimerize ediniz ve kepçe ile
plastik bir kaba koyunuz. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde
imha ediniz.
7 – Kullanım ve Depolama
Kullanma:
Cilde ve göze temastan kaçınınız. Buharını solumayınız, yeterli havalandırmayı
sağlayınız. Politen, polipropilen veya viton eldiven kullanınız. Lateks, naylon veya
PVC eldivenler sadece birkaç saniyelik koruma sağlarlar. Güvenlik gözlüğü kullanınız.
Büyük miktarlarda kullanılacaksa, uygun giysi kullanılmalıdır. Vereceği rahatsızlığı
azaltmak için ortam nemi %35’ den düşük olmalıdır.
Depolama:
Sıkıca kapatılmış, etiketli kaplarda saklayınız. Serin ve iyi havalandırılan bir alanda,
güneş ışınlarına maruz kalmayacak bir şekilde depolayınız. En uzun raf ömrüne
ulaşmak için 2-8°C aralığında saklanması tavsiye edilir. Okside ajanlardan ve güçlü
asid/alkaliden uzak tutunuz. Opak polietilen kaplarda saklanabilir.
Sayfa 2 / 5
MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Düzenleme Tarihi: 15/02/2007 Revizyon No.: 1
Ticari Adı: EMS FORCE 807 HIZLI YAPIŞTIRICI
8 – Maruz Kalma/Kişisel Korunma
Mesleki maruz kalma limiti:
3
Etil siyanoakrilat için 0.3ppm = 1.5mg/m (STEL 15 dakika)
(EH40/2002).
Politen, polipropilen veya viton eldiven kullanınız. Lateks, naylon
veya PVC eldivenler sadece birkaç saniyelik koruma sağlarlar.
BS EN 166 kimyasal derecesine uygun gözlük takınız.
Büyük miktarlarda kullanılacaksa, uygun giysi kullanılmalıdır.
Kimyasal bulaşmış giysileri ve ayakkabıları derhal çıkarın ve bir daha
giymeyiniz.
İyi havalandırılmış alanlarda uygulayınız. Uygulama uzunsa ve ortam
iyi havalandırılmadıysa, uygun maske ve A tipi filtreli respirator
kullanınız.
Vereceği rahatsızlığı azaltmak için ortam nemi %35’ den düşük
olmalıdır.
9 – Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Görünüm
Koku
PH değeri
Kaynama noktası
Erime noktası
Parlama noktası
Alev alma
Patlayıcı özelliği
Oksitlenme özelliği
Buhar basıncı
İzafi yoğunluk
Suda çözülme
Sovent çözünülürlüğü
Buhar yoğunluğu
Bölünme katsayısı, log Pow
Viskosite
Buharlaşma oranı (Bu Ac = 1)
Kesme/Kayma Mukavemeti
Çalışma Isı Aralığı
: Şeffaf, tamamen renksiz sıvı
: Keskin, acımsı
: Takribi 6-7
: >150°C (0.45mmHg’ de takribi 55°C)
: Takribi -30°C
o
: >85 C (C.C.)
: Yanıcı değil
: Yok
: Yok
o
: 25 C’ de takribi 0.1mmHg
: Değişken – derecesine göre 1.05 ila 1.12
: Çözülmez. Su ile derhal polimerize olur.
: Aseton gibi organik solventlerle
: Tespit edilmedi
: Tespit edilmedi
: 80 - 120 cps
: Tespit edilmedi
2
: 19.61 N/mm
O
O
: - 50 C ila + 80 C
10 – Kararlılık ve Tepkime
Normal sıcaklıkta dengededir.
Kaçınılması gereken durumlar: Aşırı ısınma, doğrudan güneş ışığı, alev ve kıvılcım kaynağı,
düşük oksijenli ortam. Uzun süre yüksel sıcaklığa maruz kalırsa,
tehlikeli yabancıl polimerizasyon oluşabilir.
Kaçınılması gereken maddeler:Oksitleyici ajanlar, su, alkaliler, amineler, alkol, serbestradikal başlatıcılar. Bu ajanlarla temas halinde derhal
polimerizasyon başlayacaktır.
Tehlikeli bozulma ürünleri:
Yanıcı/eksotermik polimerizasyon karbon oksidi, keskin
duman ve tahriş edici gazlar oluşturacaktır.
Sayfa 3 / 5
MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Düzenleme Tarihi: 15/02/2007 Revizyon No.: 1
Ticari Adı: EMS FORCE 807 HIZLI YAPIŞTIRICI
11 – Zehirleme Bilgileri
Akut zehirlilik:
Ağız yolu ile – çok düşük. LD50 (fare)’ de yaklaşık >3,000mg/kg.
Ağızda oluşacak polimerizasyon dolayısı ile nerede ise yutulması olanaksız
Solunum yolu ile – düşük. 8. Bölüm’ e bakınız.
Ten yolu ile – cilde temas halinde derhal polimerize olacağı için çok düşük
olması beklenir - LD50 (tavşan)’ da >3,000mg/kg.
Paslanma/tahriş:
Gözde – tahriş eder. Konjunktival tahriş ve kalıcı hasar mümkündür.
Bol göz sulanmasına sebebiyet verir.
Cilt – temas eden yerde tahriş ve kızarıklık. Uzun süreli ve çok tekrarlı
temas, sert ve çatlak cilt sonucu veren kurutma etkisine sebep olabilir.
Solunum – burun ve gırtlakta tahrişe sebep olur.
Hassasiyet oluşturu olarak sınıflandırılmamıştır. Uzun süreli ve çok tekrarlı
temas cilt hassasiyetine sebep olabilir.
Tavsiye edilen OES seviyelerinde beklenmiyor (1-2ppm’ lık NOAEL uygun)
Uygun olmayan bir sonuç raporlanmadı
Uygun olmayan bir sonuç raporlanmadı
Uygun olmayan bir sonuç raporlanmadı
Hassasiyet:
Tekrar durumu:
Değişime uğratma:
Kanser riski:
Çoğalan zehirlilik:
12 – Ekolojik Bilgi
CHIP3 yönetmeliğinin 3.liste I ve III kısmında tanımlanan geleneksel metoda göre çevre için tehlikeli
olarak tanımlanmadı.
Ekotoksik:
Suyla hızlı polimerisazyona uğradığı için çok düşük olarak
değerlendiriliyor.
Bio birikim potansiyeli:
Çok düşük olduğu sanılıyor.
Devamlılık:
Biyolojik dengeyi bozmadığı düşünülüyor.
Yayılma/devingenlik:
Suyla hızlı polimerizasyona uğradığı için hemen hemen sıfır olarak
değerlendiriliyor.
13 – İmha Etme Bilgileri
Akarsu, drenaj ve kanalizasyona dökerek imha etmeyiniz.
Kimyasallar ulusal kurallara uygun şekilde imha edilmelidir.
14 – Taşımacılık Bilgileri
UN No:
3334
IMDG Sınıfı:
IATA/ICAO:
Sınıf 9
ADR/RID No: Taşımacılığa uygun adı:
Paketleme Grubu: Paketleme Grubu: Sınıf: Yanma noktası: Havacılık Denetimindeki Sıvı (siyanoakrilat ester)
Sayfa 4 / 5
MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Düzenleme Tarihi: 15/02/2007 Revizyon No.: 1
Ticari Adı: EMS FORCE 807 HIZLI YAPIŞTIRICI
15 – Mevzuat Bilgileri
Tehlike Sembolü/Etiketi:
Etiket Tanımı
Siyanoakrilat. Tehlikelidir. Cildi ve gözleri anında yapıştırır.
Çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutunuz.
Risk ve Güvenlik Tanımı
R36/37/38
Göz, solunum organları ve cildi tahriş edici
S23
S24/25
S26
S37
Buharını solumayınız
Cilde ve göze temasından kaçınınız
Göze teması halinde, bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız
Uygun eldiven kullanınız
Diğer ilgili yönetmelik ve yayınlar
Health & Safety at Work etc. Act 1974
COSHH Essentials
Environmental Protection Act 1990
Control of Substances Hazardous to Health Regulations 1994
EH40/ series – Occupational Exposure Limits
Special Waste Regulations 1996
16 – Diğer Bilgiler
2. Bölümde bahsi geçen risk tanımları:
R36/37/38
Gözü, solunum organlarını ve cildi tahriş eder
Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), Konsey Yönetmelikleri 67/548/EC (Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği) ve 99/45/EC
(Tehlikeli Preparat Yönetmeliği)’ inde uygulanan Kimyasallar (Teslimat Tehlike Bilgi ve Paketleme) Düzenlemeleri 2002 (CHIP
3)’ e uygun olarak düzenlenmiştir, ve takip eden düzeltmeler, 67/548/EEC’ in 28.ATP uygulaması 2001/59/EC dahil, ve
99/45/EC’ nin 1.ATP uygulaması, ve 2001/55/EC’ nin Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği’ nin 2001/58/EC ikinci güncellemesini
kapsar.
Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler bir çok kaynaktan elde edilmiş olup, düzenleme tarihinde tam ve geçerli olduğu kabul
edilir. EMS GRUP Endüstri ve Hırdavat Malzemeleri Ltd.Şti. ve yetkili satıcıları bu formda yer alan bilgilerden ve tanımlanan
ürünün kullanımı, uygulaması ve yöntemi ile ilgili sorumlu tutulamazlar. Kullanıcı ürünün uygunsuz kullanımından doğabilecek
muhtemel tehlikelere karşı dikkatli olmalıdır.
Türkiye Yetkili Satıcısı:
Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Ticaret Limited Şirketi
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İşmerkezi No.1 Kat.2
34420 Karaköy, İstanbul
Tel: 0212 235 52 55 Fax: 0212 253 42 12
http://www.metsan.gen.tr/
e-mail: [email protected]
Sayfa 5 / 5

Benzer belgeler

MSDS (MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU) FİRMA: ARTI

MSDS (MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU) FİRMA: ARTI Büyük yangınlar sadece eğitimli kişilerce söndürülmelidir.

Detaylı

Katalog - karbon gallery

Katalog - karbon gallery denemelerin yanı sıra, resim, söylem, metin ve algı arasında kurulan karmaşık bir ilişki bulunmaktadır. Claude Levi-Strauss’a göre: “Yolculuk; mekan, zaman ve sosyal hiyerarşide hemzamanlı gerçekle...

Detaylı

: Interspeed ULTRA, at www.SVB.de

: Interspeed ULTRA, at www.SVB.de INTERSPEED ULTRA BLACK Versiyon No. 4

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu

MSDS Güvenlik Bilgi Formu 99/45/EC’ nin 1.ATP uygulaması, ve 2001/55/EC’ nin Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği’ nin 2001/58/EC ikinci güncellemesini kapsar. Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler bir çok kaynaktan elde ed...

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu

MSDS Güvenlik Bilgi Formu 99/45/EC’ nin 1.ATP uygulaması, ve 2001/55/EC’ nin Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği’ nin 2001/58/EC ikinci güncellemesini kapsar. Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler bir çok kaynaktan elde ed...

Detaylı