Kurumsal Koçluk ve Mentorluk

Transkript

Kurumsal Koçluk ve Mentorluk
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
KURUMSAL KOÇLUK VE MENTORLUK
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
5
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
2. Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki
yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
3. Yarıyıl
Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim,
Uzaktan Eğitim)
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca)
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön
Koşul olan dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış olması önerilen
dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul
dersi yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
(Ders için önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi
bir staj uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
• Kurumsal Koçluk ve Mentorluk becerilerinin geliştirilmesi
Öğrenme Çıktıları
ÖÇ1.Kurumsal koç ve mentorların özelliklerini ve temel
faaliyetlerini anlayabilmek
ÖÇ2. Kurumsal koçluk ve mentorluk alanında edindiği kuramsal
ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, değerlendirebilmek.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında kurumsal koç ve mentorların temel tanımları,
özellikleri ve faaliyetleri tartışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (yarıyıllık
dersler için arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 16 haftalık, yıllık dersler
için arasınav ve final sınavları dahil
edilerek 30 haftalık)
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
Koçluğun Tanımı
Koçluğun Özellikleri
Koçluğa Hazırlanmak
Koç ve danışan arasındaki ilişki
Aktif Koçluk ve Takip
Üst Düzey Yönetici Koçluğu
Takım Koçluğu
Satış Koçluğu
Vize
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen
Kaynaklar
Girişimcilik Koçluğu
Mentorluk ve Yönetim
Mentor Özellikleri
Etkin Mentorluk Becerileri
Sunumlar
Sunumlar
Final
İş Dünyasında Koçlar ve Mentorlar, Richard Luecke, Harvard
Business Scholl Press
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
Devam
-
Laboratuar
-
Uygulama
-
Arazi Çalışması
-
Derse Özgü Staj (Varsa)/
-
Ödev
-
Sunum
-
Projeler
-
Seminer
-
Ara sınavlar
40
Final
60
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
14
1
14
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
Sunum / Seminer Hazırlama/
6
2
12
Ödevler
14
1
14
Ara sınavlar
1
10
1
2
1
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
2
1
40
TOPLAM
82
13
150
Proje
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
150/30=5 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi *
Ders Öğrenme
Çıktıları
Program Çıktıları
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
2
2
3
4
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
4
4
3
5
2 Düşük
4
5
5
4
3 Orta
4
5
3
5
4
5
4 Yüksek
4
3
3
4
2
4
5
5
5 Çok yüksek
(Öncelikle öğrenme çıktılarının hangi program çıktılarıyla ilgili olduğunu belirleyiniz. Daha
sonra, öğrenme çıktılarının ilgili program çıktılarına katkı düzeyini, yukarıda verilen
seçeneklere göre yazınız. Örneğin, ÖÇ1 PÇ1 ile ilişkiliyse ve ÖÇ1’in PÇ1’e katkısının orta
düzeyde olduğunu düşünüyorsanız, ilgili kutucuğa 3 rakamını yazınız.)
3
5
2
3

Benzer belgeler

busıness

busıness Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması

Detaylı

Liderlik ve Yöneticilik Geliştirme

Liderlik ve Yöneticilik Geliştirme Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması

Detaylı

karar teorisi ve optimizasyon

karar teorisi ve optimizasyon Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması

Detaylı

İşletmeye Giriş (ING)/Introduction to Business

İşletmeye Giriş (ING)/Introduction to Business Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak

Detaylı

Stratejik Pazarlama Yönetimi

Stratejik Pazarlama Yönetimi Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması

Detaylı

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Yönetimi Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması

Detaylı

operatıons research ı

operatıons research ı Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Sunum / Seminer Hazırlama/ Proje

Detaylı

1 Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta

1 Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta DEĞERLENDİRME Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri

Detaylı

fransızca ı

fransızca ı Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması

Detaylı

İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Arazi Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Sunum / Seminer Hazırlama/ Proje Ödevler

Detaylı

stratejik perakende yönetimi

stratejik perakende yönetimi Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Sunum / Seminer Hazırlama/ Proje

Detaylı

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması

Detaylı

liderlik analizleri ve takım yönetimi

liderlik analizleri ve takım yönetimi Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması

Detaylı

ders öğretim planı

ders öğretim planı Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak

Detaylı