EZCAM Versiyon 20

Transkript

EZCAM Versiyon 20
EZCAM BİLGİSAYAR YAZILIM
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tel: (212) 219 59 97 – 219 64 09
Faks: (212) 219 49 98
e-mail: [email protected]
Nakiye Elgün Sok. No:47 D:3
Osmanbey-Şişli / İSTANBUL
EZCAM Versiyon 20 - Yenilikler
3D Stoktan Kaba Frezeleme
EZ-CAM V20 ile birlikte gelen yeni özelliklerden biri, yüklenmiş olan 3D formlu stok
(kütük) modeli üzerinden kaba frezeleme işlemi yapılabilmesi. Bu sayede sadece
stokla parça yüzeyi arasında kalan bölge işlenebilir ve boştaki dolaşmaların
tamamen elimine edilmesiyle zaman tasarrufu sağlanır.
Stok Oluşturma Seçenekleri
Yeni versiyonda gelen simülasyon kütüğü (stok) oluşturma seçenekleri programın
görsel kontrolünü kolaylaştırıyor. Stok olarak tanımlanmış katı model otomatik
olarak yarı şeffaf beyaz renk ile gösterilir ve böylece stok ve parça modelinin
birlikte görüntülenebilmesi mümkün olur. Ayrıca Simülasyon Ayarları
penceresinde parametre girilerek tanımlanan dikdörtgen veya silindir stok modeli
de yeni komutla çizim ekranında otomatik olarak oluşturulur. Bununla birlikte aktif
patikadan da aynı komutla kolayca katı model stok oluşturulabilir. Katı modeli
oluşan stok, orijinin (parça sıfırı) stok köşelerine vs. taşınmasında da kolaylık
sağlar.
Stok ve parçanın birlikte gösterimi
Komut Yöneticisi (Command Manager)
Simülasyonda stok üzerinden işleme
EZCAM BİLGİSAYAR YAZILIM
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tel: (212) 219 59 97 – 219 64 09
Faks: (212) 219 49 98
e-mail: [email protected]
Nakiye Elgün Sok. No:47 D:3
Osmanbey-Şişli / İSTANBUL
Komut Yöneticisi (Command Manager)
Yeni “komut yöneticisi” komut düğmelerinin işlevine göre gruplanarak EZ-CAM
penceresinin üst kısmına yerleştirilmesini sağlar. Komutların gruplanması
sekmelerle yapılır ve kullanıcı sekmeleri ve içerdiği komutları tamamen kendi
isteğine göre düzenleyebilir. Ayrıca sekmelere ulaşabilmek için kısayol tuşu da
tanımlanabilir. Bu sayede komutlara erişim daha kolay hale getirilmiştir.
Kısayol Tuşu ile Beliren Toolbar (Düğme Grubu)
Bu yeni tip toolbar, tanımlanmış kısayol tuşuna basıldığında fare imlecinin
hemen yanında otomatik olarak belirir ve uygulanan komut seçildiğinde
kaybolur.
Böylece
komut
seçmek
için
farenin
bulunduğu yerden
uzaklaştırılmasına gerek kalmaz ve programda daha seri şekilde çalışılabilir. En
sık kullandığınız komut düğmelerini bu tip bir toolbarda toplayarak kısayol
tuşuna bastığınızda hızlıca ekrana gelmesini sağlayabilirsiniz.
Farklı Kullanıcılar için Ekran Düzeni (Komut/Toolbar) Kaydetme --- Screen
EZCAM BİLGİSAYAR YAZILIM
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tel: (212) 219 59 97 – 219 64 09
Faks: (212) 219 49 98
e-mail: [email protected]
Nakiye Elgün Sok. No:47 D:3
Osmanbey-Şişli / İSTANBUL
Farklı Kullanıcılar için Ekran Düzeni (Komut/Toolbar) Kaydetme --- Screen
Layout Management
EZ-CAM V20 sürümünden itibaren ekran düzeninin (toolbar/düğme grupları
vs.) farklı kullanıcılar için ayrı ayrı kaydedilmesine olanak tanıyor. Bu ayarları
barındıran EZCAMW/EZCAM20 klasörüne kaydolan EZ-CAM20.INI dosyası
kopyalanarak EZ-CAM kurulan başka bilgisayarlara da aynı ayarların taşınması
kolayca sağlanabilir. Programı kullanan farklı kişiler Düğme Ekle / Kaldır
penceresinden kendi kullanım ayarlarına tek adımda geçiş yapabilirler.
Geliştirilmiş Lolipop Takım Desteği
Lolipop takım tanımlamasında yapılan geliştirmelerle programda takım sapı
değeri de girilmekte ve program bunu takım yolu oluştururken dikkate
almaktadır. Bu kapsamda 3D Eş Paso ve Z-Dilimleme operasyonlarında
parçadaki ters açıların da (takım sapı elverdiğince) işlenebilmesi sağlanır.
ED Eş Paso ile finiş Lolipop takım
Parçadaki ters açılı kısımları da işleyen takım yolu önden
görünümü
Kaba Frezelemedeki Hızlı Hareketlerin Azaltılması
EZCAM BİLGİSAYAR YAZILIM
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tel: (212) 219 59 97 – 219 64 09
Faks: (212) 219 49 98
e-mail: [email protected]
Nakiye Elgün Sok. No:47 D:3
Osmanbey-Şişli / İSTANBUL
Kaba Frezelemedeki Hızlı Hareketlerin Azaltılması
Karmaşık modellerde bulunabilen bağımsız çukur bölgeler işlenirken önce kendi
içinde tamamlanarak diğer bölgelere geçilir, böylece bu bölgeler arasındaki
boşta gidip/gelmeler ve zıplamalar engellenmiş olur. Buna ilave olarak kaba
frezelemede bir pasodan diğerine inerken gerçekleşen kalkmalar da minimize
edilmiş ve mümkünse takımın en çok “Dalma-Güvenlik” seviyesine yükselmesi
sağlanmıştır. Bu iyileştirmeler ile kaba frezeleme operasyonları için boşta
geçen zaman önemli ölçüde azalır.
EZCAM BİLGİSAYAR YAZILIM
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tel: (212) 219 59 97 – 219 64 09
Faks: (212) 219 49 98
e-mail: [email protected]
Nakiye Elgün Sok. No:47 D:3
Osmanbey-Şişli / İSTANBUL
3D Eş Paso Finişte Çoklu Bölge Desteği
V20 yeniliklerinden bir başkası da 3D Eş Paso tekniği ile gerçekleştirilen finiş
işleminde birbirinden bağımsız bölgelerin tek operasyonda tanımlanabilmesidir.
Farklı işleme alanları tek bir patikada birleştirilmek suretiyle tek adımda çoklu
bölgede kısmi finiş işlemi uygulanabilir.
Yeni Silüet Çevresi / Patika Komutu
EZCAM BİLGİSAYAR YAZILIM
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tel: (212) 219 59 97 – 219 64 09
Faks: (212) 219 49 98
e-mail: [email protected]
Nakiye Elgün Sok. No:47 D:3
Osmanbey-Şişli / İSTANBUL
Yeni Silüet Çevresi / Patika Komutu
Daha önceki versiyonlarda sadece EZ-MILL Pro’da bulunan Silüet Çevresi
patika komutunun standart sürümü artık EZ-MILL, EZ-TURN ve EZ-EDM
modüllerinde de geçerli. Çok karmaşık modellerde yine komutun Pro sürümü
tavsiye edilse de standart sürüm rastlanan çoğu modelde gerekli neticeyi
vermektedir. Komut katı modelin en dışta (ve içte) kalan çeperlerinden XY
düzleminde bir patika oluşturur. EZ-TURN programında oluşan patika ise model
döndüğünde süpürdüğü bölgeyi işaret eder.
EZ-MILL’de yüklenmiş katı model
Silüet Patikası
EZ-TURN’de yüklenmiş katı model
Silüet Patikası
Koordinat Sistemini Yüzeye Göre Yerleştirme
Görünüm menüsündeki Koordinat Sistemi, Şekle Göre komutu ile eğer katı
model üzerindeki herhangi bir yüzey seçilirse mevcut koordinat sistemi o
yüzeyin işlenebilmesine olanak tanıyacak şekilde (Z-eksenini yüzeye dik hale
getirerek) ayarlanır ve koordinat sistemi World (varsayılan orijin) merkezine
taşınır. Bu yeni kullanım şekli sayesinde EZ-CAM’e yüklendiğinde dönük gelen
parçalar kolaylıkla yukarı bakması gereken yüzeyi seçilerek doğrultulabilir.
Ayrıca 4-eksende (divizörde) farklı açılarda bulunan yüzeyleri işlenecek
parçaların işleme yüzeyleri tek tıklamayla seçilerek divizör döndürme açısı
sisteme tanıtılabilir. İşlem neticesinde yüzeyle orijin arasındaki mesafe panoya
kopyalanarak işleme bilgilerinde Üst Yüzey (Z) değerinin girilmesinde
kullanılabilir.
Geliştirilmiş 3D Katı Model Simülasyon Performansı
EZCAM BİLGİSAYAR YAZILIM
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tel: (212) 219 59 97 – 219 64 09
Faks: (212) 219 49 98
e-mail: [email protected]
Nakiye Elgün Sok. No:47 D:3
Osmanbey-Şişli / İSTANBUL
Geliştirilmiş 3D Katı Model Simülasyon Performansı
Katı Model Simülasyonun azami görüntüleme hızı devreye alınan Open-GL
Vertex-Buffer-Object opsiyonu sayesinde daha da artırılabilmektedir. Bu
özellik Yardım menüsünde bulunan Özel Ayarlar penceresindeki Simülasyon
– Open-GL İvmelendirmesi kutucuğu işaretlenerek aktive edilebilir.
EDM – Yeni Otomatik Başlama/Bitiş Komutu
EZ-EDM programında Patika menüsündeki yeni Otomatik Başlama / Bitiş
komutu kullanıcının tanımladığı giriş mesafesine göre otomatik olarak başlama
noktası / çizgisi oluşturur. Pozitif mesafe değerleri başlama noktasını kapalı
patikanın içinde oluştururken (dişi) negatif değerler dışında oluşturur (erkek).
Başlama noktası figürün en uzun düz çizgisinin karşısına denk getirilerek
oluşturulur ve erkek figürlerde başlama noktasının başka bir figürün içinde
kalmaması sistem tarafından garantilenir. Yeni komut özellikle çok sayıda figür
grubundan oluşan patikaların delik merkezlerinin tek seferde, hatasız ve
otomatik olarak belirlenmesinde önemli ölçüde zaman tasarrufu ve kolaylık
sağlar.
Daha önceki versiyonların yeniliklerini görmek için lütfen aşağıdaki linkleri inceleyiniz:
EZ-CAM V19
http://ezcam.com.tr/products/v19.htm
EZ-CAM V18
http://ezcam.com.tr/products/v18.htm
EZ-CAM V17
http://ezcam.com.tr/products/v17.htm
EZ-CAM V16
http://ezcam.com.tr/ebulten/EZCAM_V16_YENILIKLER.pdf