09.02.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Transkript

09.02.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları
T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Tarih
Toplantı Sayısı
: 09 Şubat 2016
: 06
Karar:1/1
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Eda KUMCU hakkında
düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Eda KUMCU’nun, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde
çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:1/2
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Şule GÖKYILDIZ
hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Şule GÖKYILDIZ’ın, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde
çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:1/3
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Sultan ALAN hakkında
düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Sultan ALAN’ın, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde
çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:2
2014-TUS Sonbahar Dönemi sınavına ilişkin Ankara 9. İdare Mahkemesi
kararının uygulanması amacıyla ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirme işlemlerinin
yeniden düzenlenmesi neticesinde atamaların gerçekleştirilmesi için Üniversitemiz Tıp
Fakültesinde boş bulunan Araştırma Görevlisi kadrolarından bir kısmının anılan
Fakültenin çeşitli birimlerine aktarılması ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5.
maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kullanım izni alınması
hakkında görüşüldü.
2014-TUS Sonbahar Dönemi sınavına ilişkin Ankara 9. İdare Mahkemesi
kararının uygulanması amacıyla ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirme işlemlerinin
yeniden düzenlenmesi neticesinde atamaların gerçekleştirilmesi için Üniversitemiz Tıp
Fakültesinde boş bulunan Araştırma Görevlisi kadrolarından bir kısmının anılan
Fakültenin ekli listede belirtilen çeşitli Anabilim Dallarına aktarılması ve 78 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından
kullanım izni alınmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:3
Mülkiyeti Üniversitemize ait 198 Ada 9 no’lu parsel içinde kalan 300 m² alanın
Fevzi Çakmak, Adana Yurdu ve Ramazanoğlu Yurtlarının su ihtiyacı nedeniyle
Rektörlüğümüzce yapılacak bir protokol kapsamında “Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar
Kurumu, Adana Bölge Müdürlüğüne” resmi tahsis işlemi hakkında görüşüldü.
Mülkiyeti Üniversitemize ait 198 Ada 9 no’lu parsel içinde kalan 300 m² alanın
Fevzi Çakmak, Adana Yurdu ve Ramazanoğlu Yurtlarının su ihtiyacı nedeniyle 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47. maddesi ile Kamu İdarelerine Ait
Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca
Rektörlüğümüzce yapılacak bir protokol kapsamında “Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar
Kurumu, Adana Bölge Müdürlüğüne” resmi tahsis işleminin uygun olduğuna oy birliği
ile karar verildi.

Benzer belgeler

17.03.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

17.03.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Sultan ALAN hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı için ilan ed...

Detaylı

27.01.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

27.01.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Sultan ALAN hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı için ilan ed...

Detaylı

24.11.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

24.11.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı için ilan edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Fatma Pervin BİLİR hakkında düzenlenen ...

Detaylı

11 Ocak 2005 Toplantı Sayısı

11 Ocak 2005 Toplantı Sayısı Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Eda KUMCU hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüld...

Detaylı