Orijinal kullanim talimatlari Yüksek seviyeli yük alıcı

Transkript

Orijinal kullanim talimatlari Yüksek seviyeli yük alıcı
Orijinal kullanim talimatlari
Yüksek seviyeli yük alıcı
EK-X
2131 2133
5213 804 2521 TR - 10/2013
İçindekiler
g
1
Önsöz
Genel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Makine Yönergesine uygun olarak EC Uygunluk Beyanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Güvenlik kuralları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Standart versiyon ve isteğe bağlı ekipmanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Taşıt tanımı, Araç bilgi etiketi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ürün destek belgeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ürüne eşlik eden aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Saklama ve aktarma
.................................................. 6
Telif hakkı ve mülkiyet hakları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Operatör, hitap şekli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2
Güvenlik
Genel güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Genel güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
İyonlaşmayan radyasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Titreşimler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Yük alımı hakkında özel güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sarf malzemelerinin güvenli kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Risk değerlendirmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kalan Tehlikeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Yük alıcı forklift ile ilişkili yan tehlikeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Muayeneler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Uygulama alanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Orijinal parçalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Yönergeler ve talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sürücü belgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kişisel koruyucu ekipman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3
Genel bakış
Güvenlik ekipmanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Forklift tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kullanım Amacı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5213 804 2521 [TR]
I
İçindekiler
g
Forkliftin görünümü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Operatör konsolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ekran
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Göstergeler ve bilgiler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kontrol bölmesine bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4
Kullanım
Genel teslimat . . . . .
İlk işletmeye başlama
Taşıma ve yükleme .
Tahrik aküsü . . . . . .
Aküyü devreye alma .
Akünün değiştirilmesi
Akü kilidi . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
......
......
......
......
......
......
......
34
34
35
37
38
39
40
Günlük teslimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Çalışma öncesi kontrol listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kullanım cihazları . . . . . .
Fren sistemi . . . . . . . . . . .
Direksiyon sistemi . . . . . .
Kontrol sisteminin açılması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
......
......
......
......
44
44
45
47
Sürüş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kılavuzsuz sürüş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Otomatik kılavuzla sürüş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Yük alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yüklerin alınması ve indirilmesi . . . . . .
İzin verilen yüklerin şeması . . . . . . . . .
Destek vidaları . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otomatik kılavuz olmadan yük kaldırma
Otomatik kılavuz ile yük kaldırma . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.........
.........
.........
.........
.........
.........
54
54
55
56
57
59
Acil durumda kullanım . .
Acil durumda kullanım . .
Acil durum indirme valfi .
Acil durum indirme sistemi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
61
61
64
66
....
....
....
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
......
......
......
......
Park etme, devre dışı bırakma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Aracın park edilmesi ve terk edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
II
5213 804 2521 [TR]
İçindekiler
g
5
Bakım
Yük desteğinin sabitlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Kapağın çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Sigortalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Servis - Genel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Bakım planı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Akü bakımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Yağlayıcı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Yağlama programı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6
Teknik veriler
Teknik Veriler
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Özel donanım
Endüktif kılavuz (IZF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kişisel koruma sistemi (MPSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
İki kişilik kabin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Çalışma platformları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Soğuk hava deposu için olan aletler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Yük tarafı kumanda paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Palet makarası üzerindeki akü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Sesli uyarı sinyali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Tilt bariyeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5213 804 2521 [TR]
III
1
Önsöz
1
Önsöz
Genel
Genel
Endüstriyel araçlarımız, yürürlükteki Avrupa
mevzuatıyla uyumludur. Yürürlükteki ülkeye
özel düzenlemelere veya endüstriyel araçların
kullanımı ile ilgili çalışma koşullarına da
mutlaka uyulmalıdır.
Bu kılavuz, endüstriyel aracınızı nasıl güvenli bir şekilde kullanacağınız ve nasıl çalışır
durumda tutacağınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle
operatörlerin, kullanan personel ve bakım personelinin, bu kılavuzu tanımaları, anlamaları
ve içeriğine bağlı kalmaları gereklidir. Kullanılabilirlik, performans ve aracın hizmet ömrü
aşağıdakilere bağlıdır:
• Doğru kullanım
• Operatör tarafından yapılan günlük
muayene ve
• Düzenli, uygun bakım işi
2
5213 804 2521 [TR]
1
Önsöz
Makine Yönergesine uygun olarak EC Uygunluk Beyanı
Makine Yönergesine uygun olarak EC Uygunluk Beyanı
Beyan
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
D-22113 Hamburg Almanya
Aşağıda belirtilen makinenin:
Endüstriyel forklift
bu kullanım talimatlarına göre
Model
bu kullanım talimatlarına göre
2006/42/EC makine yönergesinin en son haline uygun olduğunu beyan ederiz.
Teknik belge düzenleme yetkisi bulunan personel:
bkz. EC uygunluk beyanı
STILL GmbH
.
5213 804 2521 [TR]
3
1
Önsöz
Güvenlik kuralları
Güvenlik kuralları
Bu kılavuzda kullanılan terimlerin açıklamaları:
UYARI
Operatör için hayati riski bulunmaktadır.
Bu tehlikeyi önlemek için belirtilen prosedürlere tam
olarak uyulmalıdır.
İKAZ
Ciddi mal kaybına veya operatörün ciddi şekilde
yaralanmasına neden olabilecek bir tehlike bulunmaktadır.
Bu tehlikeyi önlemek için belirtilen prosedürlere tam
olarak uyulmalıdır.
DİKKAT
Mülke zarar tehlikesi vardır.
Bu tehlikeyi önlemek için belirtilen prosedürlere tam
olarak uyulmalıdır.
NOT
Özellikle uyulması gereken prosedürlere
ve teknik gereksinimlere özel olarak dikkat
çekilmiştir.
Standart versiyon ve isteğe
bağlı ekipmanlar
Bu talimatlarda standart versiyon forkliftlerin
kullanım amacı ve bunlar için önerilen bakım
çalışmaları ile basım tarihi itibariyle sunulan
yardımcı ekipmanlar anlatılmaktadır.
Özel versiyonlar ve özel ekipmanlar
(UPA)
Özel versiyon ya da özel ekipmanlarla donatılmış forkliftler için, önerilmesi halinde siparişle
ilgili ek belgeler oluşturulacak ve basılacaktır.
4
5213 804 2521 [TR]
1
Önsöz
Taşıt tanımı, Araç bilgi etiketi
Taşıt tanımı, Araç bilgi etiketi
Fabrika etiketi sürücü koltuπunun bulunduπu
alana takılmıştır ve üzerinde aşaπıdaki bilgiler
bulunmaktadır:
Araç bilgi etiketi
1
2
3
4
5
CE işareti. CE işareti, AB makine yönetmeliklerine ve bu ürün için geçerli olan tüm
yönetmeliklere uyulduğunu belirtir.
Araç tipi
Seri numarası, araç. Bu seri numarasını tüm
sorularınızda belirtmeniz gerekir.
Model
Nominal taşıma kapasitesi
6
7
8
9
10
11
12
5213 804 2521 [TR]
Boş ağırlığı
Bataryanın voltajı
Bataryanın azami ağırlığı
Bataryanın asgari ağırlığı
Yürüyüs motoru anma gücüà
Sabit yük
Üreticis
5
1
Önsöz
Ürün destek belgeleri
Ürün destek belgeleri
Aşağıdakileri içerir:
• Yedek parça listesi
• Kullanım ve bakım kılavuzu
• VDMA (Almanya Mühendislik Federasyonu) uygun kullanımla ilgili bilgi kitapçığı
• Sürücü koltuğuyla ilgili ek belgeler
• Ek parçalarla ilgili ek belgeler
• Aküyle ilgili ek belgeler
• Siparişle ilgili ek belgeler
Ürüne eşlik eden aksesuarlar
Her forklift, fabrikadan bir kutu aksesuarla
birlikte teslim alınır.
İçerik, forklift tipi ve siparişe göre değişir.
Burada diğer eşyaların yanı sıra çekiş motorundaki manyetik frenin mekanik araçlarla nasıl
devre dışı bırakılacağını gösteren bir yapışkan etiket bulunur. Bu yapışkan etiket, kontrol
bölmesinde manyetik frenin yanına, uygun bir
konuma yapıştırılabilir.
Bu kutu ayrıca, ürünle ilgili dokümentasyon ve
manyetik freni devre dışı bırakmak için gerekli
vidaları ve anahtarı ihtiva eder.
Tipe bağlı olarak, bakım için ek yağlama
memeleri de bulunabilir.
Saklama ve aktarma
• Bu kullanım ve bakım kılavuzunu, herkesin
ulaşabileceği bir şekilde saklanması gerekir.
• Dokümantasyon sonradan sipariş edilebilir.
Tanım numarasını veya iş numarasını
giriniz.
• Araç başkasına satıldığında kendisine tüm
dokümantasyonun da aktarılması gerekir.
6
5213 804 2521 [TR]
1
Önsöz
Telif hakkı ve mülkiyet hakları
Telif hakkı ve mülkiyet hakları
Bu kılavuz ve bu kılavuzdan yapılan alıntılar,
üreticinin yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz,
tercüme edilemez ve hiçbir formatta üçüncü
kişilere verilemez.
Operatör, hitap şekli
Ürünlerimiz erkek veya kadın operatörler
tarafından kullanılabilir. Ancak bu talimatlarda
metnin daha kolay anlaşılmasını sağlamak
için erkek hitap şekli kullanılmıştır"."
Forkliftlerimizdeki operatör bölmesi boyutları
DIN EN ISO 3411 standardına uygun şekilde
tasarlanmıştır ve hem kadın hem de erkek
operatörlere uygun olarak yapılmıştır. Bu
standartta operatörün vücut ağırlığının ve
boyutlarının bulunması gereken aralık da
belirtilmektedir. Bu forkliftler bu kriterlere
uymayan kişiler (erkek veya kadın) tarafından
kullanılırsa aşağıdaki etkiler göz önünde
bulundurulmalıdır:
• Ergonomik koşullar daha az rahat olabilir.
Örneğin, gaz ve fren pedallarına ulaşmak
zor olabilir, tepe koruması çok kısa kalabilir
veya direksiyon simidi ve koltuk ayar
aralıkları yetersiz olabilir.
• Forkliftin yük taşıma kapasitesi olumsuz
yönde etkilenebilir.
Yardıma ihtiyaç duymanız halinde lütfen yetkili
bayiye danışın.
5213 804 2521 [TR]
7
1
Önsöz
Operatör, hitap şekli
8
5213 804 2521 [TR]
2
Güvenlik
2
Güvenlik
Genel güvenlik bilgileri
Genel güvenlik bilgileri
• Forkliftin çalışma alanında (tehlikeli alan)
hiç kimse bulunmamalıdır. Tehlikeli alana
birisi girdiğinde forkliftin tüm hareketleri
derhal durdurulmalı ve bu kişi alanın dışına
çıkarılmalıdır.
• Araç sadece kabinden kullanılmalıdır.
• Yüksüz hareket ederken çatalı zemin
seviyesine indirin.
• Yüklü kullanıldığında, yükün zeminden
birkaç santimetre (maksimum 500 mm)
yukarıya kaldırılması gerekir.
• Sürücü, vücudunun tüm kısımlarını sürücü bölmesinin sınırları içinde tutmalıdır.
Sürücü, daha iyi görüş için başını dışarı çıkarmamalı ve hareket halindeki kaldırma
çubuğuna uzanmamalıdır; bunlar son derece tehlikelidir.
• Forkliftte iki kişinin çalıştırabileceği ek bir
ekipman yoksa forkliftte sürücü dışında
başka kimse bulunmamalıdır.
• Sürüş yolları işaretliyse güvenlik nedeniyle
forklift sadece bu işaretlerin içinde kullanılmalıdır.
• Kaldırılmış haldeki bir yükün veya sürücü
bölmesinin altında hiç bir zaman durulamaz.
• Temel olarak sürücünün görevi sürüş
hızını yerel koşullara ve duruma göre
ayarlamaktır. Özellikle köşe dönüşlerinde
genel yüksekliğe ve sonuçta yüksek olacak
olan ağırlık merkezine dikkat edilmelidir.
• Zemin yüzeyinin durumu, forkliftin fren mesafesini etkiler. Sürücü, sürüş ve frenleme
tarzı ile ilgili olarak bunu dikkate almalıdır.
10
5213 804 2521 [TR]
2
Güvenlik
Genel güvenlik bilgileri
Genel güvenlik bilgileri
• Öncelikle, forklift üzerindeki tüm güvenlik
bilgilerine dikkat edilmelidir.
• Eksik ya da okunamayan güvenlik bilgileri
değiştirilmelidir.
• Köşeleri dönerken ya da binaların görüşü
engelleyen kısımlarından geçerken, kornayı kullanarak herkesi forkliftin yaklaştığı
konusunda uyarın.
• Eğer sürücü koltuğu geniş bir yük gibi
herhangi bir nedenle engelleniyorsa,
güvenliği sağlamak için bir rehber yolu
göstermelidir.
• Kapılardan ya da tavan girişlerinin altından
geçerken forkliftin yüksekliğini dikkate alın.
• Çok sayıda işlem ya da burada anlatılmamış farklı işlem türleri, özellikle cihazların
engellenmesi veya devre dışı kalması, forklifte zarar verebileceği gibi kontrolsüz hareketlere yol açabilir ve bu nedenle yasaktır.
• Forkliftten ayrılırken kontak anahtarını
çıkarıp alarak veya elektronik erişim kontrol
sistemindeki erişim bilgilerini silerek sürücü
forklifti izinsiz kullanıma karşı güvenceye
alabilir.
• Uygulama alanı ve iş durumuna göre gerekli olması halinde operatör, koruyucu
ayakkabı, kask, koruyucu eldiven veya endüstriyel gözlük gibi koruyucu ekipmanları
kullanmalıdır. Operatör ve işletmeci şirket
bunun sağlanmasından sorumludurlar.
• Akünün gazlama analındaki delikler tam
olarak kapatılmamalıdır. Potansiyel olarak
patlayıcı gaz karışımlarının oluşmasının
engellenmesi için hava girişi engellenmelidir.
• Akünün gazlama alanında, şarj sırasında
oluşan gazın dürücü bölmesi alanına
girmesine neden olabilecek şekilde delikler
açılmamalıdır.
Çalışma güvenliği çalışma hızından daha
önemlidir!
5213 804 2521 [TR]
11
2
Güvenlik
İyonlaşmayan radyasyon
İyonlaşmayan radyasyon
İKAZ
Yaralanma tehlikesi
Aktif ya da aktif olmayan tıbbi cihazların takılı olduğu kişiler, sorumluluk kendilerine ait olmak üzere
tehlikeli elektromanyetik alanlara maruz kalmayacaklarından emin olmalıdırlar. Aşağıdaki tabloda
bu forklift tarafından yayılan elektromanyetik radyasyonun maksimum elektrik alanı gücü sınır
değerleri verilmiştir.
Bu tehlikelerin çalışanlara ayrıntılı olarak açıklanması forklifti işleten şirketin sorumluluğundadır.
10 m mesafede EN 12895’e göre yayılan
elektromanyetik dalgalar için maksimum sınır
değerleri.
Frekans [MHz]
Elektrik alanının
gücü [dBµV/m]
30 - 75
34
75 - 400
Artan frekansla 34 45
400 - 1000
45
.
Titreşimler
Makinenin titreşimleri, EN 13059 "Endüstriyel
araçlar için titreşim ölçümleri" standardıyla
uyumlu, benzer bir makine kullanılarak belirlenmelidir.
Gövdenin maruz
kaldığı (ayaklar ya
da koltuk yüzeyi)
hızlanmanın etkili
ağırlıklı değeri
< 1,2 m/s2
Belirsizlik K
0,3 m/s2
Testler, direksiyon simidi üzerindeki el, kol ya
da forkliftte çalışan parçaların titreşimlerinin
genliğinin 2,5 m/sn2’den az olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bu ölçümler için bir
ölçüm kılavuzu yoktur.
Sürücünün bir günlük kişisel titreşim yükü,
kullanım alanında, 2002/44/EC Yönergesine
göre, kullanan şirket tarafından, sürüş yolu,
12
5213 804 2521 [TR]
2
Güvenlik
Titreşimler
kullanım yoğunluğu vs. gibi tüm ek parametreleri dikkate almak amacıyla belirlenmelidir.
5213 804 2521 [TR]
13
2
Güvenlik
Yük alımı hakkında özel güvenlik bilgileri
Yük alımı hakkında özel
güvenlik bilgileri
Bu konuda güvenlik görevliniz ile konuşun.
Tehlike görüldüğünde tehlike ortadan kalkar!
• Ayrı ayrı paketlerden ibaret olan yükler,
kabinin üst kenarından daha yukarıya
çıkmamalıdır.
• Yükler ancak uygun konteynerler içinde ve
sağlam koliler halinde taşınabılır.
• Yük; hizlanma, frenleme ya da dönüşlerde
(merkezkaç gücü) ağırlık merkezini değistirmemeli ve düşmemelidir.
• Eğer yükler gereken güvencede taşınamıyorsa, bu güvenlik uygun konteyner ve
bağlantılarla sağlanmalıdır.
• Her yükü kaldırmadan evvel, kaldırılacak
olan yükün, aracın azami yük taşıma
kapasitesini (yük taşıma diyagramına
göre) ve mümkün olan en büyük boyutları
aşmamasına dikkat edilmelidir.
• Kaldırılacak ve depolanacak olan yükler,
transport esnasında ağırlık merkezinin kayması nı ve bazı parçaların yere düşmesini
önlemek için emniyetli şekilde paket edilmelidir. Burada ayrıca iş arkadaşlarınızın
güvenliğini de düşünün.
• Transport esnasında, görüş mesafesini
kapatacak olan yüksek yüklerin kaldırılması
durumunda, gerekli emniyet önlemlerini
alın.
• Herhangi bir şekilde sarkan veya sallanan
yüklerin asılması ve nakledilmesi yasaktır.
14
5213 804 2521 [TR]
2
Güvenlik
Sarf malzemelerinin güvenli kullanımı
Sarf malzemelerinin güvenli
kullanımı
Bu forkliftte aşağıdaki sarf malzemeleri
kullanılmaktadır:
• Şanzıman yağı
• Hidrolik yağı
• Akü asidi
Bu malzemeler kapsamlı güvenlik yönergelerine göre kullanılmalıdır. En önemli noktalar
şunlardır:
Dişli ve hidrolik yağı için
UYARI
Basınç altında kaçan hidrolik sıvısına bağlı yaralanma veya ölüm tehlikesi.
Basınç altında örneğin hasarlı bir borudan veya
bir bileşendeki açıklıklardan hidrolik sıvısı kaçak
yaparsa cilde kolayca nüfuz edebilir. Çevreleyen
dokuyu zehirleyerek etkilenen bölgenin kaybedilmesine veya ölüme yol açabilir. Bu tür yaralanmalar
ciddi veya ağrılı olmasa da mutlaka bir doktora danışılması gerekir. Yaralanmanın nedeni tam olarak
açıklanmalı ve tedavi hemen başlatılmalıdır.
ÇEVRE UYARISI
• Yağlar su kaynaklar için tehdit oluşturur
ve mutlaka yönergelere uygun kaplarda
taşınmaları ve toplanmaları gerekir.
• Yağ kesinlikle etrafa sıçramamalıdır. Sıçrayan yağları uygun malzeme kullanarak
toplayın..
• Yağ içeren atıkları dikkatli ve doğru bir
şekilde atın.
• Kullanılan yağı doğru şekilde atın.
Kişisel koruyucu ekipmanlar
• Ciltle her türlü temastan sakının. Özellikle
basınç altında ortaya çıkan yağa (hortum
kopması, sızıntılar) temas etmemeye çok
dikkat edin.
• Yağ buharını solumayın.
• Yağla temastan kaçınamıyorsanız koruyucu eldiven, koruyucu gözlük gibi koruyucu ekipmanlar kullanın.
5213 804 2521 [TR]
15
2
Güvenlik
Risk değerlendirmesi
Akü asidi için
UYARI
Patlama tehlikesi
– Akü şarj edilirken, şarj işlemi bittikten çok sonra
bile patlayıcı bir gaz karışımı ortaya çıkabilir.
Yeterli havalandırmayı sağlayın.
– Şarj edilen akülerin 2 metre çevresinde sigara
içmek ve açık alev veya ateş bulundurmak
yasaktır.
• Akü asidi zehirlidir. Hiçbir şekilde buharını
solumayın.
• Akü asidi kostik bir maddedir. Ciltle temas
etmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri
alın.
• Akü asidini bol suyla derhal yıkayarak
giderin.
• Akü asidini taşırken koruyucu eldiven,
koruyucu giysi ve yüz koruması kullanın.
• Ciltle temas halinde derhal bol suyla yıkayın
ve bir doktora danışın.
• Akü şarj cihazının üreticisi tarafından
sağlanan ve aküyle birlikte verilen diğer
kullanım belgelerine mutlaka uyun.
Risk değerlendirmesi
İlgili CE Yönergelerine göre ticari bir işletmenin operatörü, risk değerlendirmesini temel
alarak bir Çalıştırma talimatı belgesi hazırlamalıdır. Analizin amacı, ilgili kullanım alanında ve bu alanda geçerli kullanım koşullarında üründen veya ürünün kullanılmasından
kaynaklanabilecek tehlikelerin belirlenmesidir. Risk değerlendirmesini yaparken size
yardımcı olabiliriz. Çalıştırma talimatı belgesinde tehlikeler ile ilgili uyarılar ve alınabilecek
önlemler yer almalıdır.
Elinizdeki Çalışma talimatları kitapçığının
tamamının Çalıştırma talimatı belgesine
eklenmesini tavsiye ederiz.
Kalan Tehlikeler
Taşıtlarımızın tasarımı ve üretimi esnasında,
geçerli olan tüm güvenlik yönetmeliklerinin
16
5213 804 2521 [TR]
2
Güvenlik
Yük alıcı forklift ile ilişkili yan tehlikeler
yerine getirilmesi ve işleticinin taşıtı talimatlarda öngörüldüğü gibi kullanmasına rağmen,
işletme esnasında yine bazı tehlikeler ortaya
çıkabilir. İlgili bölümlerde özellikle bu konulara
değineceğiz.
Lütfen tüm güvenlik yönetmeliklerine mutlaka
uyun.
Yük alıcı forklift ile ilişkili yan
tehlikeler
UYARI
Kaza riski
– Sürüş sırasında, operatör vücudunun tüm
kısımlarını, özellikle de bariyerleri ve kabin rayı
olmayan forkliftlerde daima forkliftin sınırları
içinde tutmalıdır.
– Yük alımına, yani forkliftin sınırlarının dışına
uzanmaya yalnızca forklift hareketsiz olduğunda
izin verilir.
– Statik binaları ve raf kısımlarını geçerken, yeterli
mesafeyi koruduğunuzdan emin olun ve sürüş
hızınızı ayarlayın.
– Trafiğin olduğu durumlarda, her zaman kendiniz
ile yaklaşan forklift arasına yeterli bir mesafe
koyun ve sürüş hızınızı ayarlayın.
– Operatör her zaman güvenli bir konumda
olmalıdır ve özellikle köşeleri dönerken platform
üzerinde dengeli ve sağlam durabilmelidir.
Durumların açıklanması
Burada sözü edilen yük alıcı forkliftlerin
tasarım veya kullanım şekline bağlı olarak,
statik binalar veya raf parçaları operatörün
ciddi bir şekilde yaralanmasına sebep olabilir.
Risk aşağıdaki özellikleri taşıyan forkliftlerde
mevcuttur:
• Bariyersiz ve kabin raysız
• Ray kılavuzsuz
• Tek tarafta veya her iki tarafta taşıyıcı
makaralara sahip olan
• Tek taraflı kılavuza sahip olan
Belirtilen modellerde ikinci elle kullanım
forklift tipi ve çalışma modları için gerekli
olmadığından yukarıda bahsedilen riskler
oluşabilir. Ayrıca bariyersiz veya kabin raysız
5213 804 2521 [TR]
17
2
Güvenlik
Muayeneler
forkliftler, sürücü bölmesi kaldırılmış konumda
kullanılabilir (sürücü kabininin zemini < 1,2
m). Bariyerli ve kabin raylı forkliftler sürücü
bölmesi kaldırılmış konumda kullanılırken
bariyerler açık bırakılabilir (sürücü kabininin
zemini < 1,2 m). Sürücü kabininin 1,2 m’den
yükseğe kaldırılması gerekiyorsa bariyerler
kapatılmalıdır.
Muayeneler
Bu forkliftin yılda en az bir kez, bir yetkili uzman
tarafından FEM 4.004 Forkliftlerin Düzenli
Kontrolü prosedürüne uygun olarak kontrol
edilmesi gerekmektedir.
Bu kontrol hakkında yazılı bir rapor düzenlenmesi gerekmektedir.
Forkliftin bir yetkili uzman tarafından düzenli
olarak kontrol edilmesi konusunun bu forkliftin kullanılacağı ülkede yasal bir zorunluluk
olup olmadığını lütfen kontrol edin. Forkliftin
işletme şirketi olarak bu, sizin sorumluluğunuzdadır.
Uygulama alanı
Uygulama alanının zemini, forklifitin ağırlığını
taşıyabilecek mukavemette olmalıdır. Forkliftinize özgü tekerlek yükleri / zemin yükleri,
satış temsilciniz tarafından size verilecektir.
Zemin yüzeyinin durumu, forkliftin fren mesafesini etkiler. Operatörün forklifti kullanırken
ve fren yaparken buna dikkat etmesi gerekir.
Burada belirtilen forkliftler (VDI2695, sınıf 1
uyarınca), aşağıdaki alanlarda kullanım için
tasarlanmıştır
• önemli eğim bulunmayan (%3’ten düşük)
düz ve engelsiz zemin
• normal iş yükü, %50 kapasite kullanımı; tam
yük ve yarım vardiya veya yarım yük ve tam
vardiya.
ve EN 1175-1’e uygun ortam sıcaklıkları.
18
5213 804 2521 [TR]
2
Güvenlik
Orijinal parçalar
İKAZ
Uygulama alanındaki kısıtlamalar.
Burada belirtilen forkliftler aşağıdaki alanlarda
kullanılmamalıdır:
– yangın riski olan alanlar
– patlama riski olan alanlar
– korozyon etkisi bulunan ortamlar
– çok tozlu alanlar
– halka açık trafik
– soğuk hava depoları (bkz. „özel ekipman“Soğuk
hava deposu).
– yatay olmayan yüzeyler.
İlgili ulusal mevzuatlara mutlaka uyulmalıdır.
Orijinal parçalar
Orijinal parçalarımız ve aksesuarlarımız özel
olarak sizin aletiniz için tasarlanmıştır. Tarafımızdan sevk edilmeyen parçalar ve aksesuarlar aynı zamanda denetlenmemiş ve
kullanımına izin verilmemiştir. Sizi bu konuda
özellikle uyarmak isteriz. Bu gibi parçaların
takılması veya kullanılması aracınızın teknik
özelliklerini negatif yönde değiştirebileceğinden aktif veya pasif bir şekilde kullanım emniyetini etkileyebilir. Bu gibi orijinal olmayan
parçaların kullanılmasından meydana gelebilecek hasarlardan imalatçı firma hiçbir surette
sorumlu tutulamaz.
Yönergeler ve talimatlar
Çoğu ülkede, bu forkliftlerin uygun kullanımı
için yerel yönergeler ve talimatlara uygun
hareket edilmelidir. Bu nedenle, daha fazla
bilgi için ilgili makamlarla iletişim kurmanızı
veya yetkililerle konuşmanızı rica ediyoruz.
Operatör olarak bunun sorumluluğu size aittir.
Sürücü belgesi
Birçok ülkede forklift kullanmak için sürücü
belgesi gerekir.
Ülkenizde, bu forklifti kullanmak için sürücü
belgesi gerekip gerekmediğini kontrol edin.
5213 804 2521 [TR]
19
2
Güvenlik
Kişisel koruyucu ekipman
Bu sürücü belgesi kapsamlı eğitimin tamamlandığına ilişkin kanıt teşkil eder. İşletmeci
şirket olarak bu gereksinimin karşılanmasını
sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.
Bu nedenle şubenizle veya uzman bir temsilciyle iletişime geçmeniz önerilir. Sürücü
belgenizi almanız için gereken ilgili eğitim ve
testleri size sunacaklardır.
Kişisel koruyucu ekipman
Ürünlerimizin çalıştırılması için normal uygulama koşullarında kişisel koruyucu ekipman
takılması gerekli değildir.
Ancak, saha şartları veya yerel ya da şirket
içi yönetmelikler nedeniyle kişisel koruyucu
ekipmanların kullanılması gerekebilir.
Kullanım yerinde geçerli ulusal yönetmeliklere
uyulmalıdır.
20
5213 804 2521 [TR]
3
Genel bakış
3
Genel bakış
Güvenlik ekipmanı
Güvenlik ekipmanı
Acil durum şalteri
Acil durumlarda güç kaynağı, forklifti durana
kadar frenleyen acil DURDURMA şalterine
basılarak kesilebilir.
NOT
Yalnızca acil durumlarda etkinleştirin!
Bariyer
İKAZ
Ezilme tehlikesi
Bariyeri açarken ve kapatırken işaretlenmiş alanlar
dışındakilere dokunmayın.
Bariyeri açarken ve kapatırken işaretlenmiş
alanlar dışındakilere dokunmayın. Aksi
takdirde eliniz ezilme tehlikesi içindedir. 1,2 m
kabin yüksekliğine kadar (operatör kontrollü
veya yönlendirilmiş hareket) kabin bariyerleri
sürüş sırasında açık kalabilir. 1,2 m’yi aşan
kaldırma yüksekliklerinde bariyerler sürüş
sırasında kapatılmalıdır.
NOT
Forkliftte tekli çubuk ve yardımcı kaldırıcı
varsa ilgili tüm işlevler için değişiklik noktası
1,2 m değil 0,4 m’dir.
Korna
Korna, operatörün zayıf görme koşullarında
yaklaşmakta olduğunu bildirmek için kullanabileceği bir sesli uyarı cihazıdır. Korna,
forkliftin güvenlik tertibatının parçasıdır ve her
zaman çalışır durumda olmalıdır.
İki elle kullanılan kontroller
Raf koridorunun içinde her işlevin iki elle
çalıştırılması gereklidir.
22
5213 804 2521 [TR]
3
Genel bakış
Forklift tanımı
Sürücü tepe koruması
İKAZ
Yaralanma tehlikesi
Aracın burada anlatılan sürücü tepe koruması
özellikle küçük cisimlere, kağıt rulolarına veya
paketlenmiş keresteye karşı koruma için uygun
değildir. Bu tür bir cisim taşınacaksa sürücü tepe
koruması uygun şekilde değiştirilmelidir.
Forklift tanımı
İlgili bölümlerde her bir fonksiyonun nasıl
çalıştırılacağı ile ilgili bölümler bulunmaktadır.
Genel
Bu yük alıcının çok sayıda modeli vardır:
•
•
•
•
•
Yardımcı kaldırıcı olmadan
Yardımcı kaldırıcıyla
Mekanik kılavuzla
Endüktif kılavuzla
Kılavuz sistemi olmadan
Sürücü, sürücü kabinini kaldırarak kendisini
ve yük taşıma donanımını gereken çalışma
yüksekliğine getirebilir.
Yardımcı kaldırıcı* yük alma gibi görevleri
gerçekleştirirken uygun raf yüksekliğine göre
ayarlamak üzere kullanılabilir. Yardımcı kaldırıcı*, yükler taşınırken yükle zemin arasında
az bir mesafe kalana dek alçaltılmalıdır.
Çok dar koridorlarda, yük alıcıya mekanik
veya endüktif olarak kılavuzluk edilir (bkz.
"Özel donanım" başlıklı bölüm).
Koridorlar yeteri kadar genişse forkliftler yük
indirilmiş olarak serbestçe dolaşabilirler. Tüm
hareketler (sürme, kabin kaldırma/indirme,
yardımcı kaldırıcıyı kaldırma/indirme) sonsuz
şekilde ayarlanabilir.
Çalışma hataları güvenlik devreleri aracılığıyla geniş ölçüde önlenebilir. Sürücü kabininin zeminden yüksekliği 1,2 m’ye kadar olan
forkliftler için (serbest veya kılavuzla kullanılan) forklift kullanılırken kabin bariyerleri açık
bırakılabilir. Forklift 1,2 m’den daha büyük bir
5213 804 2521 [TR]
23
3
Genel bakış
Forklift tanımı
kaldırma yüksekliğinde kullanılıyorsa bariyerler kapatılmalıdır.
Ekrandaki bir sembol operatörü bu gereklilik
konusunda bilgilendirir.
* Seçenek
24
5213 804 2521 [TR]
3
Genel bakış
Kullanım Amacı
Kullanım Amacı
Bu forkliftler, raf sistemlerinde depolanan
parçaların toplanması gibi sipariş toplama işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu nedenle bu forklift dikey yük alıcı olarak
adlandırılmaktadır. Sipariş için alınan parçaların indirilmesi için çatalların uygun yükleme
ekipmanıyla donatılmış olması gerekir. Bu
işlem Yüklerin alınması ve indirilmesi başlıklı
bölümde açıklanmıştır.
Başka amaçlar için kullanımı yasaklanmıştır.
NOT
Bu yük alıcının aynı zamanda yürüyüş alanlı
yük alma kafesine veya çatal yerine yük alma
platformuna sahip modelleri de bulunmaktadır.
Yardımcı kaldırıcı, sipariş toplama sırasında
parçaları indirme ve alma için uygun bir
yüksekliğe kaldırılabilir.
"Güvenlik" bölümünde açıklanan talimatlara
uyun.
Kaldırılabilecek maksimum yük, yük taşıma
bilgi plakasında (yük diyagramında) belirtilmiştir ve aşılmamalıdır.
Bu forkliftin bu talimatlarda belirtilmeyen veya
endüstriyel forkliftlerin tanımlanan ve doğru
kullanımı için talimatlarda yer almayan işler
için kullanılması gerekirse ve bu amaçla aracın dönüştürülmesi veya ak parçalar takılması
gerekirse orijinal yapı üzerinde gerçekleştirilecek olan değişikliklerin sürüş tepkisine ve
forkliftin dengesine zarar verebileceği ve dolayısıyla bizim mutabakatımız olmadan buna
izin verilmediği unutulmamalıdır.
Ek parçalar ve değişiklikler (örn. parçaların
kaynakları veya açıklıkların oluşturulması)
destekleyici yapıyı zayıflatabilir ve dolayısıyla
sadece tasarım departmanımızın kabulünün
ardından gerçekleştirilmesine izin verilmektedir. Elektrik sisteminde veya yazılımda değişiklik yapılmasıyla gerçekleştirilecek fonksiyonel değişiklikler de onayımızı ve iznimizi
gerektirmektedir.
5213 804 2521 [TR]
25
3
Genel bakış
Kullanım Amacı
Bu sebeple bu tür bir uygulama gerçekleştirilmeden önce bölgenizdeki şube ofisiyle veya
uzman temsilciyle bağlantıya geçmeniz gerekmektedir.
26
5213 804 2521 [TR]
3
Genel bakış
Forkliftin görünümü
Forkliftin görünümü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kaldırma çubuğu
Yük zinciri
Tepe koruması
Ayna modülü*
İndirme sistemi
Gösterge paneli
Bariyer
Yardımcı kaldırıcı
Yük çatalı
10
11
12
13
14
15
16
17
*
5213 804 2521 [TR]
Kaldırma silindiri
Kaldırma çubuğu desteği*
Akü bölmesi kapağı
Kontrol bölmesi kapağı
Akü
Akü kilidi
Kılavuz makaraları*
Yük tekerleği
Seçenek
27
3
Genel bakış
Operatör konsolu
Operatör konsolu
1
2
3
4
5
6
7
Acil durdurma şalteri
Korna butonu
İki elle kullanım için korkuluk ve sensör
yüzeyi
Çalıştırma kolu – ileri/geri hareket
Kontak anahtarı
İki elle kullanım için direksiyon kolu ve
sensör yüzeyi
Özel işlev önseçim düğmesi*
8
9
10
11
12
İptal düğmesi; örn. otomatik frenleme
sonrasında freni serbest bırakmak veya ara
kaldırmayı kesmek amacıyla köprü yapmak
için*
Önseçim düğmesi ek kaldırma
Forklift çalışma durumu için ekran alanı
İki elle kullanım için direksiyon simidi* ve
sensör yüzeyi
Kabin kaldırma veya ek kaldırma - indirme
için devre anahtarının çalıştırılması
*Seçenek
28
5213 804 2521 [TR]
3
Genel bakış
Ekran
Ekran
0
1
2
3
4
5
6
7
0 sayısını girin veya kg cinsinden ağırlık
göstergesine geçin*
1 sayısını girin veya sürüş programı 1’e
geçin*
2 sayısını girin veya km/sa cinsinden hız
göstergesine geçin
3 sayısını girin veya fonksiyon 1’e geçin*
4 sayısını girin veya sürüş programı 2’ye
geçin*
5 sayısını girin veya sa cinsinden çalışma
saatleri göstergesine geçin
6 sayısını girin veya fonksiyon 2’ye geçin*
7 sayısını girin veya sürüş programı 3’e
geçin*
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
8 sayısını girin veya mm cinsinden kaldırma
yüksekliği göstergesine geçin
9 sayısını girin veya fonksiyon 3’e geçin*
LCD ekran, bkz. LCD ekranlar bölümü.
Parlaklık sensörü
izf* için seçme ve seçimi kaldırma düğmesi,
özel fonksiyon*
YUKARI ok düğmesi
AŞAĞI ok düğmesi
Menü değiştirme düğmesi
Blue Q düğmesi
Girişi iptal edin
* Seçenek
5213 804 2521 [TR]
29
3
Genel bakış
Ekran
Göstergeler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Onay düğmesi gereklidir
Bariyerler açıldı
Bakım aralığı süresi doldu
Acil durdurma etkin
Sürünme hızı etkin
Direksiyon açısı göstergesi
Akü boşalma göstergesi
Direksiyonun her iki elle kullanılması gerekir
Korkulukta her iki elin kullanılması gerekir
10
11
12
13
14
15
Endüktif kılavuz için otomatik mekanizma
Ayak şalterini kullanmak için etkinleştirme
gerekir
Endüktif kılavuzun çalışma durumu
Çalışma saatleri, hız*, kaldırma yüksekliği*
ve yük ağırlığı* göstergeleri
Tuş takımı kullanılarak PIN kodu girişi
gereklidir
Hata mesajları ve bilgi mesajları göstergeleri
* Seçenek
30
5213 804 2521 [TR]
3
Genel bakış
Göstergeler ve bilgiler
Göstergeler ve bilgiler
Çalışma hataları ve arızalar çalışma saatleri
gösterge alanında hata numaralarıyla temsil
edilir.
Gösterge
Neden
Çözüm
Bilgi1
Akü boşalmıştır.
Yeni şarj edilmiş bir akü
kullanın.
Bilgi2
Acil kapatma şalterine basıldı.
Acil kapatma şalterini açın.
Bilgi3
Programlı tahrik durdurma.
Açılabilir veya köprülenebilir
(isteğe bağlı).
Bilgi9
Kılavuz raylı hareket veya
endüktif kılavuz sırasında
direksiyon kolu merkezi
konumundan > 2° dışa doğru
çıkar.
Direksiyon kolunu merkezi
konuma getirin.
Bilgi12
Gevşek zincir.
Ana kaldırıcıyı kaldırın.
Bilgi13
Endüktif kılavuzda "otomatik"
öğesinden "manuel" öğesine
kazara geçiş.
Otomatik direksiyona geri
dönün.
Bilgi14
İzin verilmeyen bir fonksiyon
seçildi veya etkinleştirme
mümkün değil.
Fonksiyonları yalnızca
açıklanan şekilde etkinleştirin.
Bilgi15
Yanlış açma sırası.
Forklifti çalıştırırken kullanım
cihazları aktif olmamalıdır.
Yukarıda tanımlananlar dışında farklı bilgi göstergeleri olması durumunda, kontak anahtarını kapatın ve yeniden açın. Forklift çalıştırıldıktan sonra bu göstergeler görüntülenmeye
devam ederse lütfen bir teknisyenle iletişime
geçin.
5213 804 2521 [TR]
31
3
Genel bakış
Kontrol bölmesine bakış
Kontrol bölmesine bakış
1
2
3
4
5
6
7
8
9
32
Kontrol akımı sigortaları
Programlama arayüzü
Direksiyon için ana akım sigortası
Tahrik ve pompa için ana akım sigortası
Forklift kontrol ünitesi
Korna
Elektromanyetik fren
Direksiyon motoru
Yürüyüş motoru
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Direksiyon dişlileri ve vites kutusu
Çarpışma koruması
Hidrolik yağı deposu
Hidrolik yağı filtresi
Hidrolik yağı doldurma ağzı
Acil durum indirme valfi
Pompa motoru
Akü konektörü
Yön göstergesi
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
4
Kullanım
Genel teslimat
Genel teslimat
İlk işletmeye başlama
Ωayet araç hazır monte edilmiş şekilde teslim edilmediyse, ilk defa işletmeye geçmeden
önce, aracın uzman kişilerce usulüne uygun bir şekilde monte edilmesine son derece
dikkat edilmelidir. Tüm elektrik ve hidrolik
bağlantıları kontrol edin. Nakliye esnasında
çıkarılan tüm mekanik bağlantıları özenle
tekrar bağlayın. Tüm civata bağlantıları moment anahtarı ile kontrol edilmelidir. Hidrolik
deposunun hidrolik yağının kontrol edilmesinden sonra işletmeye başlanabilir. Tüm ilk
işletmeye başlama bizim servis personelimiz
tarafından yapılmalıdır. İşe başlamadan önce
itibaren görülen kontrolÇalışmadan önceki
kontrol listesi yerine getirilecektir.
34
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Genel teslimat
Taşıma ve yükleme
ÇEVRE UYARISI
Hidrolik yağı sökülü hidrolik bağlantılardan
sızabilir.
Toplam yüksekliğe bağlı olarak forklift, bütün
bir cihaz olarak veya demonte halde teslim
edilebilir. Her iki durumda da bileşenlerin veya
bütün cihazın ağırlığı belirtilmeli (teslimat
belgeleri) ve uygun vinçler ve tesisatlar
sağlanmalıdır.
Bağlantı
NOT
Forklift boyasının korunması için her zaman
kumaş askı kullanılmasını öneririz. Tesisatların keskin kenarlardan korunması için şimler
gerekebilir.
Şasiye ait kaldırma noktaları yükleme tekerlekleri alanında solda ve sağda ve aynı zamanda tahrik ünitesinin yanındaki şasi alanında yer alır. Kaldırma noktaları karşısındaki
uyarı resmi ile gösterilir.
Şasi, forklift hizmete alınmadığı sürece
mekanik olarak frenlenir.
Yükleme
Taşıma amacıyla forkliftin bir yükleme alanına
sabitlenmesi için toplam sekiz ahşap takoz ve
uygun germe kayışları kullanılmalıdır. İki ahşap bloğu forkliftin önüne ikisini de arkaya yerleştirin, kalan blokları çiftler halinde forkliftin
sağına ve soluna yerleştirin. Forkliftin zemin
üzerinde sağlam şekilde durduğundan emin
olmak için akü bölmesi üzerinden ve direklerin etrafından gergi kayışları geçirilmelidir.
Ek olarak, akü bölmesi kapağı çıkartılmalıdır.
Yüksek kaldırma çubuğu bulunan forkliftlerde
bunlar da yanlarda kayışlarla sabitlenmelidir.
Kaldırma çubuğunun takılması
Kaldırma çubuğuna takmak üzere kayışlar en
üstteki köprü parçalarının etrafına sarılabilir.
5213 804 2521 [TR]
35
4
Kullanım
Genel teslimat
Bu amaca yönelik tesisatlar kullanılmalıdır
(mapa veya kaldırma cihazı). Gerekirse kazara ayrılarak ağırlık merkezinin değişmesine
yol açmalarını önlemek için bu işlem sırasında
kaldırma çubuğu parçaları birbirlerine bağlanabilir.
NOT
Kabloların veya hortumların ezilmemesine
veya kopmamasına özen gösterin.
36
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Genel teslimat
Tahrik aküsü
İKAZ
Elektrolitle dolu aküler nedeniyle yaralanma tehlikesi
Elektrolit (akü asidi) zehirli ve yakıcıdır. Akü asidiyle
çalışırken belirlenmiş güvenlik önlemlerine uyun.
Özellikle yeni şarj edilmiş akülerde gaz bulunan
alanlarda patlama tehlikesine karşı dikkatli olun.
UYARI
Devrilme nedeniyle kaza riski
Çok hafif bir akü forkliftin dengesini ciddi şekilde etkiler. Bunun sonucunda forkliftin devrilme tehlikesi
ortaya çıkabilir.
Akünün gerilimi ve ağırlığı, forklift değer plakasındaki gerekliliklere uygun olmalıdır. Bu sebeple,
aracın ve akünün değer plakalarını karşılaştırın.
Geçici olarak daha hafif bir akü kullanılıyorsa sıkıca
monte edilmiş bir ağırlık kullanarak ağırlık farkını
giderin ve şim kullanarak farklı formatlara uygun
hale getirin. Forkliftinizde daha hafif bir aküyü
dengeleyecek ek ağırlık bulunuyorsa bu ağırlık
çıkartılmamalıdır. Değer plakasında verilen bilgiye
uygun olduğundan emin olun.
Akü boyutları
Akü odayı yalnızca birkaç milimetrelik boşluk
kalacak şekilde doldurmalıdır. Bu, çalışma
sırasında akünün kaymasını ve hatta yana
yatmasını engeller. Siparişe uygun olarak
akünün teknik verilerine (akü tepsisi adedi,
akü gerilimi ve kapasitesi) uyun.
Akü tipi
DİKKAT
Malzemenin hasar görmesi tehlikesi
Yanlış şarj cihazını kullanmak, akünün tamamen
bozulmasına sebep olabilir.
Kullanılan çekiş aküleri kurşunlu, jel ya da kuru
tip akülerdir. Çeşitli türler arasında yapısal
farklılıklar bulunduğundan, her durum için
bunlara uygun şarj cihazları kullanılmalıdır.
Bu yük alıcılarda, normal kurşunlu ıslak aküler
(PzS) için standart olarak tasarlanan entegre
akü boşalma göstergesi bulunmaktadır.
Farklı bir akü tipi kullanılırsa akü boşalma
5213 804 2521 [TR]
37
4
Kullanım
Genel teslimat
göstergesi sıfırlanmalıdır. Ayrıntılar için bkz.
Akü boşalma göstergesi, ayarlama işlemi
Aküyü devreye alma
DİKKAT
Kaza tehlikesi
Çalışmaya başlamadan önce isteğe bağlı akü
mandalının düzgün çalışıp çalışmadığını daima
kontrol edin.
DİKKAT
Kısa devre tehlikesi
Akü kablosunun ezilmemiş veya sıkışmamış olduğundan emin olun.
Aküyü ilk kez kullanmadan önce devreye alma
işleminin doğru şekilde yapılması zorunludur.
Akü forkliftten ayrı olarak temin edilmişse
nominal gerilim, istenen minimum ağırlık
ve monte edilen erkek akü konektörünün
kontrol edilmesine özellikle dikkat edin. Bu
durum özellikle uzun taşıma mesafeleri (örn.
deniz aşırı) nedeniyle akülerin kuru olarak
yüklenip taşınması halinde önem kazanır. Akü
üreticisinin talimatlarına ve düzenlemelerine
kesinlikle her zaman uyun.
Forkliftinizde Avrupa tipi erkek akü konektörü
bulunuyorsa gerilim endeksi piminin doğru
konumda olduğundan emin olun. Ayarlanan
gerilim seviyesin bir gözlem camından (1)
okumak mümkündür.
38
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Genel teslimat
Akünün değiştirilmesi
Akü bölmesi kapağını açın
Akü bölmesi kapağı, kaldırma çubuğu yönünde iki tarafa doğru kaldırılarak açılabilir.
Kapak özel bir menteşe sistemiyle yönlendirilir.
Bakım işlemleri için kapak tamamen çıkarılabilir.
Akünün forklift kullanılarak değiştirilmesi
Standart olarak akü, şaside (1) bu amaca
yönelik bir yuva içinde bulunur. Akü bir forklift
kullanılarak değiştirilebilir. Bunun için aküyü
yan kısımdan sökün.
5213 804 2521 [TR]
39
4
Kullanım
Genel teslimat
Akü değiştirme çerçevesi kullanılarak
akünün değiştirilmesi
Alternatif olarak akü makara kanalları* üzerine
yaslanır ve akü değiştirme çerçevesi* kullanılarak yandan monte edilebilir veya sökülebilir.
Kelepçeli vidaların bulunduğu önceden monte
edilmiş plakalar yandan yuvarlanmaması için
aküyü sabitler.
• Önceden monte edilmiş plaka sökülür (2)
• Önceden monte edilmiş plaka yerleştirilir
ve kelepçeli vidalar sıkılır (3). Kelepçeli
vidaların iki yandan da simetrik olarak
sıkılmasını sağlayın.
DİKKAT
Parça hasarı tehlikesi
Her vardiyadan önce akü kilidinin iyi durumda ve
çalışır halde olup olmadığını kontrol edin.
* Seçenek
Akü kilidi
Geniş şasi için akü kilidi
Akü kilidi elektronik olarak izlenir (1). Bu izleme fonksiyonunun bir hata bulması durumunda forkliftin sürüş hızı 2,5 km/sa ile sınırlanır ve ekranda bir hata mesajı görüntülenir.
Dar şasi için akü kilidi
Dar şasiye sahip forkliftlerde akü, akünün üst
kısmında yer alan bir kilitle sabitlenir. Aküyü
güvenle kilitlemek için iki kolu da aşağıya
doğru bastırın.
NOT
Çalışmaya başlamadan önce kilit plakalarının aküye arada boşluk olmadan temas edip
etmediğini kontrol edin. Arada boşluk varsa
yetkili servis merkezi kilitleme cihazını ayarlayabilir.
40
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Günlük teslimat
Günlük teslimat
Çalışma öncesi kontrol listesi
İKAZ
Çalışma öncesi kontroller yapıldıktan sonra çalışma veya trafik güvenliği ile ilgili herhangi bir arıza
belirlenmesi halinde, bu arızaların uygun ve profesyonel bir şekilde giderilmesi için gerekli adımlar
atılmalıdır.
Onarılana kadar forklift kullanılmamalıdır.
Çalışmaya başlamadan önce sürücü, forkliftin
çalışır durumda olup olmadığını kontrol
etmelidir. Genel kontroller:
• Forkliftin kullanılacağı ülkede sürücü
belgesinin zorunlu olup olmadığını kontrol
edin.
• Forklift ancak tüm kapak ve kanatları
kapalı ve tüm kapaklar yerine takılıyken
kullanılabilir.
Fren sistemleri fonksiyon kontrolü
• Ayak şalteri freninin çalışmasını kontrol
edin.
• Geri vites frenini kontrol edin. Frenleme ve
ardından hızlanma, dengeli ve sarsıntısız
olmalıdır.
• Acil DURDURMA şalterini etkinleştirdikten
sonra fren fonksiyonunu kontrol edin ve
• Sistem fonksiyonunu Koridor sonu frenleme* ile kontrol edin: Bırakarak otomatik frenleme, sürünme hızı geçişi ve tam
durma.
Direksiyon performans testi
• Direksiyon sarsılma olmadan kontrol
edilebilmelidir.
• Sol/sağ yak. 90° Maksimum direksiyon
açısına ulaşılmalıdır. .
Kullanım cihazları fonksiyon kontrolü
• Tutamakların, tuşların ve kolların çalışmasını kontrol edin.
• Kumanda kolu ve tuşları nötr konuma
otomatik olarak dönmelidir.
• Tüm çalıştırma öğelerinin uygun şekilde
çalışıp çalışmadığı ve durumları kontrol
edilmelidir.
5213 804 2521 [TR]
41
4
Kullanım
Günlük teslimat
Erişim kontrolünün kontrolü
• Anahtar 0 konumundayken veya anahtar
çıkarılmışsa forklifti kullanmak mümkün
olmamalıdır.
• Elektronik erişim kontrolü için*: Erişim engellenmişse forklift devre dışı bırakılmalıdır
Yük süspansiyon cihazı ve bağlantı cihazının
kontrol edilmesi
• Çatallarda herhangi bir çatlak olmamalıdır.
• Çatallar eğilmiş olmamalıdır.
• Dövme çatallar aşınma nedeniyle %10’dan
fazla yıpranmış olmamalıdır.
• Çatal kilit mekanizması* çalışır durumda
olmalıdır. Kilit cıvataları kolay hareket
etmeli ve kendinden kilitlemeli olmalıdır.
• Çatal taşıyıcı bükülmüş veya kırılmış
olmamalıdır.
• Yük zincirlerinin aşınma, gerginlik ve yağ
durumları kontrol edilmelidir.
• Yük zincirinde herhangi bir hasar görülmemelidir!
Diğer kontroller
• Tepe korumasının kaynaklı sızdırmazlık
noktalarında deformasyon, hasar veya
çatlak olup olmadığını kontrol edin.
• Tepe koruması kapağını gözle kontrol
edin*.
• Yük sırtlığını gözle kontrol edin*.
• Tekerleklerde yabancı madde olup olmadığını kontrol edin.
• Tahrik tekerleğinin ve yük tekerleğinin
durumunu kontrol edin.
• Bariyeri ve acil DURDURMA şalterini
kontrol edin. Bariyer açıkken (1,2m’den
yüksek) veya acil DURDURMA şalteri
etkinken herhangi bir tahrik veya hidrolik
fonksiyonun etkinleştirilmesi mümkün
olmamalıdır.
• Bariyerin açılması (1,2m’den yüksek) veya
acil DURDURMA şalterinin etkinleştirilmesi
derhal bir araç frenleme işlemini tetiklemelidir.
• Forklift bir bariyer kilidiyle donatılmışsa
belirli bir kaldırma yüksekliğinde bariyeri
açmak mümkün olmamalıdır.
42
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Günlük teslimat
• Korna ve diğer uyarı cihazları çalışıyor
olmalıdır.
• Lambalar* varsa çalışmaları kontrol edilmelidir.
• Akü kilidinin iyi durumda ve çalışır halde
(kilitleniyor) olup olmadığını kontrol edin.
*Seçenek
5213 804 2521 [TR]
43
4
Kullanım
Kullanım cihazları
Kullanım cihazları
Fren sistemi
Ayak şalteri
Ayak şalteri kabin zeminine monte edilmiştir.
Elektromanyetik yaylı freni serbest bırakmak
için bu bileşenin devreye alınması gereklidir
ve bu bileşen aynı zamanda sürücünün
kabinin ortasında kalmasına da yardımcı
olur. Ayak şalteri kabin zeminindeki kauçuk
paspasın altına gizlenecek şekilde monte
edilir. Bu alan taban paspasındaki hafif bir
yükselti sayesinde fark edilebilir. Ayak şalteri
etkinleştirildiğinde bu alan hafifçe çöker.
DİKKAT
Ayak şalteri forklift kontrol ünitesinin çalıştırma
işlemi sırasında etkinleştirilmelidir.
Aksi halde çalıştırma işlemi kesintiye uğrar ve
ekranda bilgi 15 görüntülenir.
Ayak şalteri serbest bırakılarak frenleme
başlatıldığında ilk olarak jeneratör freni
uygulanır. Frenleme sürecinin sonuna doğru
yaylı fren harekete geçer. Ayak şalteri, servis
freni ve el freni ile aynı işlevi görür.
İKAZ
Kaza riski
Kabin zemininde herhangi bir nesne bulunmamalıdır. Aksi halde ayak şalterinin etkinleştirilmesi
tehlikesi mevcuttur ve bunun sonucunda fren kalıcı
olarak serbest bırakılır.
Servis freni
Normal çalışma sırasında fren yapmak için
sürüş çalıştırma kolu da serbest bırakılabilir.
Forklift böylece elektronik olarak fren yapar
NOT
Forkliftin frenleme mesafesi zemin kalitesinden etkilenir. Sürücü sürüş ve fren stilini
belirlerken bunu göz önünde bulundurmalıdır.
NOT
Genel kural olarak, servis freni ya da geriye
hareket freni normal görevler için kullanılma44
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Kullanım cihazları
lıdır. Bu yaklaşım sayesinde fren balataları
korunmuş olur. Ayak şalteri, acil durumlarda
el freni olarak kullanılmalıdır.
Geriye hareket freni
Doğrudan bir hareket yönünden diğerine geçildiğinde (2) geriye hareket freni devreye
girer. Bu, elektronik kontrollü frenleme sonrasında aracı ters yönde hızlandırır. Bu durumda fren balataları kullanılmaz. Bu frenleme şekli, kumanda kolundaki sapma sayesinde hassas şekilde ölçülebilir.
Kol, hareket yönü tersine döndürüldüğü anda
serbest bırakılırsa forklift, hareketsiz kalır
Acil kapatma şalteri
Acil kapatma şalterine (3) basıldığında,
mekanik frenleme etkinleşir ve forklift mümkün
olan en kısa mesafede durma konumuna gelir.
Direksiyon sistemi
Direksiyon sistemi elektrikle çalışır. İstenen
direksiyon açısını belirlemek için sürücü
direksiyon kolunu veya direksiyon simidini*
çevirir.
*seçenek
5213 804 2521 [TR]
45
4
Kullanım
Kullanım cihazları
Direksiyon kolu
Direksiyon kolunun sağ ve sol tarafta birer
durdurma noktası bulunmaktadır. Direksiyon
kolunun dönüş aralığı, her yönde yaklaşık
130°’dir. Dolayısıyla direksiyon her bir yöne
doğru maksimum 95° açıyla hareket eder.
Direksiyon simidi
Direksiyon simidi olan forkliftlerde, direksiyon
yine her bir yöne doğru maksimum 90° açıyla
hareket eder. Direksiyon simidinin 2, 3
veya 4 tur döndürüleceğini ayarlamak için
parametreleri kullanabilirsiniz. Direksiyon
simidinin uç durma noktaları yoktur.
46
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Kullanım cihazları
Kontrol sisteminin açılması
– Akü bölmesi kapağını açın ve erkek akü
konektörünü (1) takın
– Kabine tırmanın ve bunun için belirlenmiş
olan noktalardan (2) bariyerleri kavrayarak
bariyerleri kapatın.
NOT
Sürücü kabininin zeminden yüksekliği 1,2
m’ye kadar olan kaldırma yükseklikleri için
forklift kullanılırken kabin bariyerleri açık
bırakılabilir. Forklift 1,2 m’den daha büyük
bir kaldırma yüksekliğinde kullanılıyorsa
bariyerler kapatılmalıdır.
UYARI
Kaza tehlikesi
Hareket halindeyken asla forkliftin üzerine çıkmayın veya atlamayın. Hareket halindeki bir forkliftten asla aşağı inmeyin ya da atlamayın.
– Çevirerek acil durdurma şalterini (3) serbest
bırakın.
– Kontak anahtarını (4) çalıştırın.
Herhangi bir arıza olmaması koşuluyla,
gösterge ünitesindeki ilgili ekranlar yanar.
5213 804 2521 [TR]
47
4
Kullanım
Sürüş
Sürüş
Kılavuzsuz sürüş
İKAZ
Kaza tehlikesi
Çalışmaya başlamadan önce kontrol listesini ve
tüm güvenlik bilgilerini gözden geçirin.
İlk sürüş alıştırmaları
Bu forkliftin sürüş ve fren özelliklerini öğrenmek için ilk sürüş denemesi depoda temiz, düz
bir zemin üzerinde gerçekleştirilmelidir. Aşağıdaki alıştırmaları yapmanız halinde, forklifti
kısa sürede tanıyabilirsiniz. Bu alıştırmalar bu
forkliftin sunduğu yüksek performans potansiyelinden en üst düzeyde yararlanmak için son
derece önemlidir.
Ayak şalteri
Ayak şalterine (1) basıldığında fren serbest
bırakılır ve yürüyüş kontrol kartı hareket için
bırakma sinyalini alır.
Ayak şalteri (1) serbest bırakıldığında, yürüyüş kontrol kartı kapanır ve forklift fren yapar.
48
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Sürüş
Sürüş şalteri
Sürüş yönü ve hızı, çalıştırma kolunu (2) kuvvetlice hareket ettirerek seçilir. Kolu ters
yönde hareket ettirerek sürüş yönünü değiştirmek mümkündür. Elektronik kontrollü
frenleme yaptıktan sonra hızlanmaya geriye
hareket adı verilir. Bu, elektronik kontrollü
frenleme sonrasında aracı ters yönde hızlandırır. Bu durumda, fren sürtünme balatası
kullanılmaz. Bu tür frenleme, sürüş şalterini
hareket ettirerek hassas biçimde ölçülebilir.
Sürüş yönü tersine çevrildikten sonra sürüş
şalterinin çalıştırma kolu serbest bırakılırsa
forklift hareket etmez. Kural olarak geriye
hareket, belirli işlerde servis freni olarak kullanılmalıdır.
Sürücü kabininin zeminden yüksekliği 1,2
m’ye kadar olan kaldırma yükseklikleri için
forklift kullanılırken kabin bariyerleri açık
bırakılabilir.
Korkuluk sensörü
Korkuluk üzerinde, çalıştırma kolunun yanında sürücünün eliyle temas olması halinde
bunu algılayan bir sensör bulunmaktadır. Sürüş durumuna geçebilmek için ayak şalterinin
devreye alınması ve korkuluk sensörüne temas edilmesi gerekir.
Direksiyon
Direksiyonu etkinleştirmek için ayak şalteri (1)
devrede olmalıdır. Sol el direksiyon kolunu
(3) veya direksiyon simidini (4) kontrol ettiğinden, hareket yönünü de belirler. Direksiyon
simidinin maksimum dönüş açısı her iki yönde
95°’dir. Bu, forkliftin bulunduğu yerde döndürülmesini sağlar.
Çapraz hareket ettirmek mümkündür. Bu,
forkliftin yük kaldırılmış veya indirilmiş olarak
sürülebilmesini sağlar.
NOT
• Direksiyon kolu(3) her iki tarafta yakla-
şık 130°derece dönüş açısına sahiptir ve
5213 804 2521 [TR]
49
4
Kullanım
Sürüş
mekanik olarak durur. Bu ekipmanla donatılmış forkliftler genellikle bir koridordan
diğerine hızlı geçiş amacıyla depolarda kılavuzla kullanım için tasarlanmıştır.
• Diğer taraftan, direksiyon simidinin(4)
durma noktaları yoktur. Her iki tarafta yaklaşık 90°’lik maksimum direksiyon açısı
için direksiyon simidine düz konumdan
sola veya sağa yaklaşık 3 dönüş yaptırmak
gerekir. Bu ekipmanla donatılmış forkliftler genellikle hassas direksiyon nedeniyle
depolarda kılavuzsuz kullanım için tasarlanmıştır.
Acil durdurma şalteri
Acil durdurma şalterine (5) basıldığında mekanik frenleme etkinleşir ve forklift, mümkün
olan en kısa mesafede durma konumuna gelir.
50
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Sürüş
Otomatik kılavuzla sürüş
İki tür kılavuz sistemi bulunmaktadır:
• Mekanik kılavuz
• Endüktif kılavuz
Mekanik kılavuz
Mekanik kılavuz, bir ya da iki raydan meydana
gelir, forkliftin yanında ya da ortasında, izin
verilen değişim 5 mm’dir.
Raf koridoruna giriş
Ray kılavuzuna girmek için forklifti mümkün
olduğu kadar merkezi biçimde ve içeri giren
huninin önünde yer alan raf koridoruyla aynı
hizada yerleştirin.
Raf koridorunun önündeki bu yerleştirme
işlemi ne kadar dikkatli yapılırsa forklift o kadar
hızlı ve rahat biçimde kılavuza yerleştirilebilir.
Forklift kılavuzun içine yerleştirildikten sonra
yanal ray şalterleri (1) çalıştırılır.
Bir ray şalterinin (1) yardımıyla ray kılavuzunun tespiti sayesinde, direksiyon kontrolü
otomatik olarak yeni kılavuz sistemine geçer
• Bunun için sürücünün sol eli direksiyon
koluyla / direksiyon simidiyle temas halinde
olmalıdır. Denetleyici el temasını fark ettiği
zaman daha fazla fonksiyona olanak tanır.
• Sadece hareket etmek istiyorsanız ayak
şalterine basıldıktan sonra iki elle kontrol
anahtarı etkinleştirilmelidir ve kumanda
kolu "hareketi" istenen yöne doğru çevrilmelidir.
• Hareket etme ve kaldırma/indirme işlemleri
aynı anda yapılacaksa kumanda kolu
ve kumanda devre anahtarı aynı şekilde
çevrilmelidir.
• Örnek: Sağ taraftaki kumanda devre
anahtarına basarken çalıştırma koluna
da yukarıya doğru basmak, ana kaldırma
işlemi ve ileri hareketle sonuçlanır. Bu
çalışma modu, çapraz hareket olarak bilinir.
5213 804 2521 [TR]
51
4
Kullanım
Sürüş
Kabin kaldırma: kaldırma - indirme
• İki elle kontrol düğmesine basın
• Kumanda devre anahtarını kullanarak
hareketin yönünü ve hızı seçin (ya da
çapraz hareket bölümüne bakın).
Ek kaldırma: kaldırma – indirme, çalışma
konsolunu kullanarak çalışma
• Önseçim düğmesine basın
• Kumanda devre anahtarını kullanarak
hareketin yönünü ve hızı seçin.
NOT
Azaltma kontrolünü ve diğer değişimleri
etkilemek için ilgili "önseçim Ek kaldırma"
seçeneğini kullanarak öncelikle istenen
hareketi seçmek ve ardından kumanda kolunu
ya da kumanda devre anahtarını çevirmek
gereklidir.
Ek kaldırma: kaldırma – indirme, yük tarafı
düğmelerini kullanarak çalışma *
• Önseçim düğmesine basın.
• Kaldır düğmesine basın veya
• İndir düğmesine basın.
52
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Sürüş
Raf koridorlarını değiştirme
Forklift, aktarım gibi sebeplerle bir raf koridorundan diğerine alınacaksa aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır:
• Raf koridorunu terk etmeden önce direksiyon kolunun doğru harekete uygun biçimde ayarlandığından emin olun.
• Forkliftin toplam uzunluğu rafın dışına
çıkarılmalıdır.
• Yavaşça raf koridorunun dışına çıkın
ve aktarma koridorunda olabilecek olan
insanlara ya da diğer araçlara dikkat edin.
• Forklift rayların dışına yerleştirildikten sonra
ray şalterinin yanındaki direksiyon tekrar
çalışabilir hale gelir - forklift bu noktada 90°
döndürülebilir. Şimdi forklift hedef koridora
taşınabilir.
• Forklift doğru yerde geriye doğru 90 ° döndürüldüyse bu durumda yeni raf koridorunun önüne konumlandırılmıştır ve içeri
girmeye hazırdır.
Raf koridorlarını değiştirmek ve aktarma
yapmak için bu sürüş tekniği ekteki çizimde
gösterilmiştir.
Çapraz hareket
Çapraz hareket, sürüş ve kaldırma kabini
/ sürüş ve indirme kabini fonksiyonlarının
toplamına verilen isimdir.
Ayrıca çapraz hareket, koridorun dışında da
izin verilen bir harekettir. Yani burada da aynı
anda hareket etmeye ve kabini kaldırmaya ya
da indirmeye izin verilmektedir.
• Ayak şalterine basın (freni boşa alın)
• Kumanda kolunu ve kumanda devre anahtarını ilgili yöne doğru çevirerek, “Öne/arkaya doğru sürüş ve kabini kaldırma/indirme” hareketlerini gerçekleştirin
• Her iki hareket de kademesiz olarak kontrol
edilebilir.
5213 804 2521 [TR]
53
4
Kullanım
Yük alma
Yük alma
Yüklerin alınması ve indirilmesi
Yükün alınması
NOT
Bu forkliftte yük, Kullanım Amacı başlıklı
bölümde açıklandığı üzere, yük alımı için
parçaların toplanması amacıyla yükleme
ekipmanının forklifte alınmasıdır. Yükler
yalnızca düz ve yatay zeminlerden alınıp düz
ve yatay zeminlere indirilebilir.
Forklifti yükleme ekipmanına doğru sürün
ve çatalı çatal ceplerine geçirin. Yük/yükleme
ekipmanı çatalın arkasına değene kadar çatalı
yükleme ekipmanının içine sokun.
DİKKAT
Bu işlem sırasında yük yerinden oynayabilir ya da
devrilebilir.
Çatalı sarsmamaya dikkat edin.
Yükün indirilmesi
– Yükün indirileceği alana dikkatlice yaklaşın.
– Yükü mümkün olduğunca doğru bir biçimde
yerleştirin.
– Destek yüzeyine güvenli bir şekilde yerleştirilene kadar yükü dikkatlice indirin.
– Yük ile çatal arasında yeterli boş alan
kalana kadar çatalı indirin.
DİKKAT
Parçaların zarar görme tehlikesi
Forklifti destek yüzeyine bırakmayın.
– Forkliftin yükleme ekipmanından ayrılabilmesi için forklifti yavaşça geriye doğru
sürün.
– Bu işlemi dikkatle izleyin. Çatalın konumu,
forklift dikkatlice kaldırılarak ya da indirilerek düzeltilebilir.
54
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Yük alma
İzin verilen yüklerin şeması
İzin verilen yüklerin şeması, kabine yapıştırılmıştır. İzin verilen yüklerin şeması (1) ve
belirli uygulama koşulları altında gözlenecek
olan, şart koşulmuş yük taşıma kapasite kısıtlamalarına kesin olarak uyulmalıdır. Belirtilen
sınırlara uyulmaması, cihazın sabit dengesinin bozulmasına neden olabilir.
Elbette bu durum, sevkiyat içerisinde bulunan
malların bir sonucu olarak yükün artması için
de geçerlidir.
Örnek
Alçak tek kaldırma çubuğu olan forkliftler için
örnek
Kabin zemini kaldırma yüksekliği maksimum
4550 mm
Yardımcı kaldırıcı kaldırma yüksekliği artı 800
mm
Yük merkezinin çatalın arkasından itibaren
mesafesi,
400 mm
500 mm
600 mm
maksimum yük 800
kg
maksimum yük 500
kg
maksimum yük 300
kg
Kaldırma yüksekliğin arttırılması ve yük
merkezinin mesafesinin arttırılması, forkliftin
yük kapasitesini düşürür
Gerçek durumla ilgili olan veriler izin verilen
yük şemasında bulunabilir.
5213 804 2521 [TR]
55
4
Kullanım
Yük alma
Destek vidaları
DİKKAT
Forkliftin devrilmesi sonucunda kaza riski!
Destek vidaları yalnızca yetkili servis personeli
tarafından ayarlanabilir.
Destek vidalarının temel konumu yük kapasitesi diyagramındaki bilgilere uygun olmalıdır.
Forkliftin şasisi üzerindeki destek vidaları
dengenin artırılması için kullanılır.
Destek vidaları yalnızca yetkili servis personeli tarafından ayarlanabilir.
Forklift engebeli yüzeylerde kullanılırken sorunlar meydana gelirse denge üretici tarafından yeniden hesaplanmalıdır. Böylece gerekirse destek vidalarının ayarlama boyutları
arttırılabilir.
Bu sayede forklifte, üzerinde yeni ayarlama
boyutlarının gösterileceği yeni bir yük kapasitesi diyagramı takılabilir.
İKAZ
Kaza riski
Destek vidaları için ayarlama boyutu 6 ayda bir
yetkili servis personeli tarafından kontrol edilmeli
ve gerekirse ayarlanmalıdır.
56
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Yük alma
Otomatik kılavuz olmadan yük
kaldırma
Yük alıcılar, öncelikli olarak konteynırlarda
veya paletlerde bulunan malların toplanması
veya dağıtımı için tasarlanmıştır. Yüklerin
boşaltılması ve yer değiştirilmesi dar koridorlarda mümkün değildir. Taşıma esnasında, ek
kaldırma* ilkelere göre aşağı indirilmelidir.
UYARI
İleriye yatırmanın tehlikesi
Yük alma sürecinin bir sonucu olarak, taşınan yükler biriktirilir ve artan ağırlık yük taşıyıcının üzerinde
birikir. Bunun manuel olarak gerçekleştirilen bir
süreç olmasından ötürü, forklift kontrol sistemi tarafından izlenemez ve sonuç olarak sistem aşırı yükleme durumunda bir uyarı veremez. Operatörün
yük alıcının yük taşıma kapasitesinin geçilmediğinden emin olması gerekir.
1
2
Sınırsız değişkenlikte indirme
Sınırsız değişkenlikte kaldırma
UYARI
Yan yatmanın tehlikesi
Eğer forklift, çatallarını dar koridorların dışında,
yüklerin altında çalıştırabiliyorsa, araç yük istifleme
için kullanılabilir. Hiçbir şart altında, asla köşelerde,
zemin boşluğu yüksekliğinden daha yukarıya
yerleştirilmiş yüklerle seyahat etmeyin. Daha
büyük yüksekliklerde, sadece sürünme hızındaki
konumlandırma hareketine izin verilmektedir ve bu
esnada direksiyon düz olmalıdır.
*Seçenek
Kabinin sınırsız biçimde değişken kaldırılması
veya indirilmesi için kumanda devre anahtarını sağa veya sola doğru yatırın.
5213 804 2521 [TR]
57
4
Kullanım
Yük alma
Ek kaldırma
(1) veya (2) için kumanda devre anahtarına
basmadan önce düğmesine basın(3).
3
Önseçim düğmesi, ek kaldırma
1
2
3
4
Önseçimli ek kaldırma
Kaldırma
İndirme
Atanmamış
Ek kaldırma, yük tarafı çalıştırma
İsteğe bağlı olarak, ek kaldırma için bu forkliftler yük tarafı çalıştırmayla kullanılabilir.
58
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Yük alma
Otomatik kılavuz ile yük kaldırma
Yük alıcılar, öncelikli olarak konteynırlarda
veya paletlerde bulunan malların toplanması
veya dağıtımı için tasarlanmıştır. Yüklerin
boşaltılması ve yer değiştirilmesi dar koridorlarda mümkün değildir. Taşıma esnasında, ek
kaldırma* ilkelere göre aşağı indirilmelidir.
UYARI
Öne yatmanın tehlikesi
Yük alma sürecinin bir sonucu olarak, taşınan yükler biriktirilir ve artan ağırlık yük taşıyıcının üzerinde
birikir. Bunun manuel olarak gerçekleştirilen bir
süreç olmasından ötürü, forklift kontrol sistemi tarafından izlenemez ve sonuç olarak sistem aşırı yükleme durumunda bir uyarı veremez. Operatörün
yük alıcının yük taşıma kapasitesinin geçilmediğinden emin olması gerekir.
1
2
Ek kaldırma
Sınırsız değişkenlikte indirme, direksiyon
kolu veya direksiyon simidiyle aynı anda
temas
Sınırsız değişkenlikte kaldırma, direksiyon
kolu veya direksiyon simidiyle aynı anda
temas.
(1) veya (2) için kumanda devre anahtarına
basmadan önce düğmesine basın(3).
3
5213 804 2521 [TR]
Önseçim anahtarı, ek kaldırma
59
4
Kullanım
Yük alma
Ek kaldırma, yük tarafı çalıştırma
Ek kaldırma için , isteğe bağlı olarak bu forklift
yük tarafı çalıştırmayla kullanılabilir.
1
2
3
4
60
Önseçimli ek kaldırma
Kaldırma
İndirme
Atanmamış
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Acil durumda kullanım
Acil durumda kullanım
Acil durumda kullanım
Tüm forklift kontrol ünitesi veya bir parçası
arızalanırsa forklift ilgili acil durum çalışması
yapılarak çalışma alanının dışına taşınabilir.
Kontrol bölmesi kapağının açılması
– Kapak üzerindeki iki vidalı tapayı saat
yönünün tersine çevirin ve sökün.
– Kapağı havalandırma boşluklarında tutun,
kaldırın ve ardından bir tarafa yerleştirin. İndirme valfi kontrol bölmesine yerleştirilmiştir
ve kontrol bölmesi kapağı açıldıktan sonra
erişilebilir.
– Valf bloğu üzerindeki kelebek vidayı (1) saat
yönünün tersine çevirin. İndirme prosedürü
başlar.
– Acil durum indirme valfi üzerinde kelebek
vidadan başka bir vidayı ayarlamayın.
5213 804 2521 [TR]
61
4
Kullanım
Acil durumda kullanım
Fren acil durum havalandırması
İKAZ
Kaza riski
Fren aşağıda anlatılan şekilde mekanik olarak
devre dışı bırakılmışsa çekme için uygun bir çeki
demiri kullanılmalı veya forkliftin frenleme işlemini üstlenebilmesi için forklifte ikinci bir aracın
bağlanması gerekir. Fren mekanik olarak serbest
bırakılırsa forklifti yenide devreye sokmadan önce
doğru monte edilip edilmediği ve düzgün çalışıp
çalışmadığı kontrol edilmelidir. Fren balatasının
da yaklaşık 0,4 mm açıklığa sahip olup olmadığı
kontrol edilmelidir.
1. seçenek: Fren bloklarını sökün
– Üç montaj vidasını (1) sökün
– Fren bloklarını bir tarafa koyun.
2. seçenek: Fren ankraj plakasını sıkın
– Fren bloğu üzerindeki deliklere, uygun M4
somunları ve M4 rondelalarıyla birlikte iki
soket başlı veya altıgen başı vida (M4X25)
yerleştirin ve sıkın.
Direksiyon çalışır durumda çekme
Forkliftin direksiyonu hala çalışıyorsa ve fren
çekili değilse forklift bir halat aracılığıyla ya
da çeki demirine uygun kaldırma noktaları
bulunduğu sürece çeki demiri kullanılarak
çekilebilir.
Bu işlem sırasında aşağıdakiler dikkate
alınmalıdır:
• Yalnızca sürünme hızında çekin
• Çekilen forkliftte mutlaka bir sürücü olmalıdır
• Römork katarının tehlike bölgesinde kimse
olmamalıdır
• Kuvvetli yanal kuvvetler sonucunda devrilme riskini önlemek amacıyla, köşelerden
geçerken mutlaka yeterince boşluk bırakın
• Çekme için kullanılan araç her zaman
dikkatli bir biçimde sürülmeli ve hafifçe ve
zamanında fren yapabilmelidir
62
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Acil durumda kullanım
Direksiyon çalışmaz durumda çekme
Direksiyon çalışmıyorsa forklift, direksiyonlu
ağır iş makaraları gibi ekipmanlar kullanılarak
çekilebilir. Tasarıma bağlı olarak, ağır iş
makaraları tahrik tekerleği veya şasinin
altına yerleştirilmelidir. Bu çekme yöntemi
kullanıldığında, tahrik tekerleği yerle temas
etmediği için frenler kullanılamaz. Bu yüzden
lütfen "Fren acil durum havalandırması"
başlıklı bölümde yer alan güvenlik bilgilerine
uyun.
Tahrik ünitesi kılavuzluğunda çekilmek üzere
bir forklifte bağlanırken uygun uzunluğa sahip
bir askı kayışı veya halat kullanılmalıdır ve
çarpışma koruması çevresinde yeterli yük
kapasitesi dolaştırılmalıdır.
Forklift kılavuzluğunda çekilmek üzere bir
forklifte bağlanırken uygun uzunluğa sahip
bir askı kayışı veya halat kullanılmalıdır
ve çatal taşıyıcıda yeterli yük kapasitesi
dolaştırılmalıdır.
NOT
Kaldırma noktaları ve yöntemleri özel forklift
modellerine göre değişebilir. Her türlü sorunuz için lütfen ilgili servis istasyonuyla temasa
geçin.
5213 804 2521 [TR]
63
4
Kullanım
Acil durumda kullanım
Acil durum indirme valfi
NOT
Bu tip forkliftte, 3 m ve üzeri kabin kaldırma
yüksekliğine sahip elle çalışan bir valf bulunur.
Bu valf, kaldırılmış kabini indirmek için kullanılabilir. Bunun için kelebek vidayı (1) saat
yönünün tersine çevirin. İndirme prosedürü
tamamlandığında valfi, tekrar kapatmak için
saat yönünde çevirin.
Sürücü kabini acil durum indirme
Acil durumda sürücü kabinini terk etme
Teknik bir arıza nedeniyle forklift sürücü kabini
kaldırılmış durumdayken kapatıldığında
veya kaldırılmış kabindeki operatör forklifti
kullanamaz hale geldiğinde (örneğin bilincini
kaybettiğinde) sürücü kabini yerde bulunan
ikinci bir kişi tarafından elle çalışan acil durum
indirme valfi kullanılarak indirilebilir.
64
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Acil durumda kullanım
İKAZ
Yaralanma riski
Ek parça ve yük ile her iki taraftaki raflar arasında
yeterli boş alan bulunmalıdır. Aksi takdirde kabinin
güvenli bir şekilde indirilmesi garanti edilemez.
Operatör bilincini kaybederse vücudunun tamamının sürücü kabininin içinde olduğundan ve indirme
prosedürü sırasında operatörün yaralanma tehlikesi bulunmadığından emin olun.
Acil durum indirme valfi operatörü, kaldırma çubuğunun hareketli bileşenlerinin valf açıldığında derhal harekete geçeceğinden emin olmalıdır. Kabine,
zincirlere ve kaldırma çubuğunun iç çubuklarına
özel olarak dikkat edilmelidir.
Kaldırma çubuğundaki yük zincirlerinin tamamı
indirme prosedürü sırasında gergin kalmalıdır.
Acil durum indirme valfi açıldıktan sonra kaldırma
çubuğu bileşenleri hemen hareket etmezse valfi
derhal kapatın.
Acil durum indirme valfi operatörü kaldırma çubuğunu tam olarak göremiyorsa kaldırma çubuğunu
tam olarak gören üçüncü bir kişi işe katılmalıdır.
Elbette bu üçüncü kişi indirme valfi operatörü ve
forklift operatörü ile kolayca iletişim kurabilmelidir.
Açıklanan şekilde bir hareket hemen görülemiyorsa
veya zincirlerden biri gevşemişse kaldırma çubuğunda mekanik sıkışmadan şüphelenilir. Bu durumda acil durum indirme prosedürü, acil durum
indirme valfi kapatılarak derhal durdurulmalıdır.
Ardından, operatör başka bir şekilde alınmalıdır.
Uygunsa ikinci bir taret forklift veya kaldırma iş
platformu kullanılabilir.
Acil durum indirme sonrasında tekrar
çalıştırma
İKAZ
Kaza riski
Acil durum indirme işlevine teknik arıza nedeniyle
ihtiyaç duyulduysa forklift, arızanın nedeni bir uzman tarafından giderildikten sonra tekrar kullanıma
alınmalıdır.
Yukarıda açıklanan şekilde kaldırma çubuğunda
mekanik sıkışmadan şüpheleniliyorsa indirme
sistemi kullanılmamalıdır. İşlemden kaynaklanan
titreşimler mekanik sıkışmanın boşalmasına neden
olabilir; bu da kabinin alçalmasıyla daha büyük bir
tehlikeye yol açabilir.
5213 804 2521 [TR]
65
4
Kullanım
Acil durumda kullanım
Acil durum indirme sistemi
Acil durumda kaldırılmış kabinden çıkış
NOT
Acil durum indirme sistemi ancak sürücü bölmesi 3000 mm’den daha yükseğe kaldırılabiliyorsa gereklidir.
NOT
İlgili yönetmelikler gereğince, her bileşen (ör.
halat, güvenlik donanımı), tasarımları dikkate
alınarak maksimum yük kapasitelerine göre
sınırlandırılmıştır. Bu yük kapasitesinin üst
sınırı hakkındaki bilgiler, her parça ile ilgili
kullanım talimatlarında bulunabilir.
Acil durum indirme sisteminin saklama yeri bir
etiketle (1) işaretlenmiştir.
66
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Acil durumda kullanım
UYARI
Düşme tehlikesi!
– Dar koridor forkliftini kullanmadan önce operatör
acil durum indirme sistemi kullanılarak bir uzman
tarafından eğitilmelidir.
– Çantadaki kullanım talimatları okunmalı ve bu
talimatlara uyulmadır.
– Her kullanımdan önce kullanıcı kaldırma sisteminin iyi durumda ve kullanıma hazır olup olmadığı
gözle kontrol etmelidir.
– Her kullanımdan önce güvenlik kayışlarının
başlangıç konumunda olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Tepe koruması ile güvenlik kayışı
halkası arasındaki serbest halat uzunluğu doğru
bir şekilde ayarlanmalıdır. Tepe koruması ile
güvenlik kayışı halkası arasındaki halatta az
miktarda gevşekliğe izin verilir. Bunu sağlamak
için halat ek olarak takılan tespit segmanının
(tepe korumasının içinde bir tane bulunabilir)
içinden geçirilmelidir.
– Halatla inme alıştırmalarına yalnızca bir uzman
denetimi altında izin verilir.
– Almanya’da halatla inme alıştırmalarının yılda
bir kez tekrarlanması zorunludur. Açıkça zorunlu
kılınmasa da bu alıştırmaların diğer ülkelerde de
yapılması önerilir.
– İndirme sisteminde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
– Acil durum indirme sistemi gerçek kullanım
amacına uygun olarak sadece bir kişiyi kabinden
veya taret forkliftten kurtarırken kullanılır.
– Alıştırmalar tamamlanınca acil durum indirme
sistemi bir uzman tarafından tekrar paketlenmeli
ve doğru bir şekilde istiflenmelidir.
– İzin verilen maksimum hizmet ömrünün sonunda
(aşınmanın değişme durumu), indirme sistemi
atılmalı ve yeni bir sistem ile değiştirilmelidir.
Acil durum indirme sistemi sürücü kabinine
takılıdır ve kullanıma hazırdır.
Güvenlik tesisatı, indirme cihazı ve halat
çantanın içine yerleştirilmiştir.
Üst uç, tespit segmanı aracılığıyla tepe
korumasında bulunan halkaya takılıdır.
Sekiz düğümün bir şekli düğümün açılmasını
engellemek üzere diğer uca bağlanmıştır. Bu
düğüm bir kablo bağlanmasıyla sağlamlaştırılmıştır.
5213 804 2521 [TR]
67
4
Kullanım
Acil durumda kullanım
Redirecting point for the rope
Halatla inen kişiyi daha uyun konuma getirmek
için halat tepe korumasının birçok modelinde
ek bir segmanla tekrar yönlendirilebilir. Ek
tespit segmanı güvenlik kayışı halkası alanına
takılmıştır. Halatı tekrar yönlendirmek için
halat orijinal konumundan çıkarılır ve tepe
korumasındaki (2) destek üzerinde yer alan
bir deliğe tekrar takılır.
Çantada her bileşenle ve sistemin kullanımıyla ilgili kullanım talimatları bulunur. Bu
talimatlara dikkatli bir şekilde uyulmalıdır ve
hiçbir koşulda talimatların dışına çıkılmamalıdır.
Kontrolü
Bir uzman indirme sisteminin iyi durumda ve
çalışır halde olup olmadığını en az yılda bir
kez kontrol etmelidir.
Değiştirme gereken aşınma durumu
Bu indirme sistemi için izin verilen maksimum
hizmet ömrü sekiz yılla sınırlandırılmıştır. Bu
süre içinde yalnızca asgari düzeyde kullanıma
izin verilir ve sistemin en uygun koşullarda
saklanması gerekir.
Hizmet ömrü sona erdiğinde bütün sistem
değiştirilmelidir.
İki kişilik kabin
İki operatöre izin veren kabine sahip forkliftler
iki indirme sistemi ile donatılmalıdır.
Bu tür forkliftlerde, sadece üretici tarafından
onaylanan süspansiyon noktalarının kullanıldığından emin olun.
Farklı operatörler
Bir forklift birden fazla kişi tarafından kullanılıyorsa (ör. çok vardiyalı kullanım) birkaç
ön ayarlı indirme sisteminin hazırda bulundurulması gerekebilir. Farklı boy ve/veya kilodaki operatörler söz konusuysa ve güvenlik
kayışlarının ciddi derecede ayarlanması gerekiyorsa bu yaklaşım özellikle akla yatkındır.
68
5213 804 2521 [TR]
4
Kullanım
Park etme, devre dışı bırakma
Bu tür forkliftlerde, sadece üretici tarafından
onaylanan süspansiyon noktalarının kullanıldığından emin olun.
Park etme, devre dışı bırakma
Aracın park edilmesi ve terk edilmesi
NOT
Forklifti terk ederken kontak anahtarının çıkarılması ve böylece forkliftin yetkisiz kullanımlara karşı güvenceye alınması operatörün görevidir. Forkliftte elektronik erişim
kontrolü bulunuyorsa, bu kontrol sıfırlanmalı
ve/veya erişim kontrol cihazı çıkarılmalıdır.
Mümkünse, forklift bir raf koridorunun girişine
veya yükleme alanına park edilmelidir. Park
alanları varsa, forklift bu alanlara park edilmelidir. Çatal sonuna kadar zemine indirilmeli ve
varsa, denge kaybı riskini azaltmak için yatırma parçası zeminedoğru yatırılmalıdır.
Kapatma
ÇEVRE UYARISI
Burada bahsedilen forkliftin kapatılması gerekiyorsa, tüm parçaların yerel olarak yürürlükteki kanunlara uygun olarak atılmalarına
dikkat edin. Kullanılan çalışma maddeleri,
geri dönüşüm ve/veya doğru şekilde atılmak
için gönderilmelidir.
5213 804 2521 [TR]
69
4
Kullanım
Park etme, devre dışı bırakma
70
5213 804 2521 [TR]
5
Bakım
5
Bakım
Yük desteğinin sabitlenmesi
Yük desteğinin sabitlenmesi
UYARI
Kaza riski
Üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadan önce
hidrolik sistem basıncının, yük desteği zemine
indirilerek boşaltılması gerekir.
Herhangi bir kişinin kaldırılan kabinin altındaki
alandan geçebilmesi için çubuk traversinin veya
krikonun etrafına gerekli şekilde güçlü bir destek
gibi mekanik bir güvenlik aracı monte edilmelidir.
Kapağın çıkarılması
Kontrol bölmesine erişim sağlamak için kapak
çıkarılmalıdır.
– İki plastik vidayı sökün. Açmak için saat
yönünün tersine çevirin.
– Kapağı yukarıya ve mandalın dışına doğru
kaldırın ve bir kenara bırakın. Kapak çok
hafiftir ve dolayısıyla herhangi bir özel alet
kullanmadan çıkarılabilir.
Kapağı takmak için bu adımları ters sırayla
uygulayın. Kapağı dikkatlice kılavuzuna ve
mandal mekanizmasına yerleştirin ve plastik
vidaları elinizle sıkın.
Sigortalar
(1) Primer akım sigortaları
• 1F1 355A
• 3F1 35A
(2) Kontrol akımı sigortaları
• F2 7,5A F3 7,5A, Akü gerilimi
• F4 10A, Akü gerilimi
• F5 10A, 24V
• F6 10A, 24V
• F7 5A, 24V
• F8 5A, 24V
• F9 5A, 24V
• F10 5A, 24V
72
5213 804 2521 [TR]
5
Bakım
Servis - Genel
Servis - Genel
İKAZ
– Tüm servis işleri için güvenli çalışma tedbirleri
mutlaka alınmalıdır.
– Normal mesleki güvenlik talimatlarına ek olarak
özellikle bu broşürde altı çizilen güvenlik hususlarına mutlaka uyulmalıdır.
– Hidrolik sistem üzerinde çalışırken, sistemin
tamamında basıncın alındığından emin olun. Bu
özellikle dahili akümülatör bulunan forkliftler çok
önemlidir.
– Servis işine başlamadan önce (fonksiyon testleri
dışında) akü soketini çıkarın.
– Elektrik sistemindeki çalışmalar sadece uygun
servis istasyonundan gelen elektrik teknisyenleri
tarafından yapılmalıdır.
Forkliftinizin uzun süre güvenli bir biçimde kullanılmasını sağlamak için servis işlemlerinin
mutlaka belirtilen aralıklarda kapsamlı olarak
yapılması gerekir. Servis işlemleri servis programında açıklanmıştır ve mutlaka eğitimli uzman personel tarafından yapılmalıdır. Yedek
parça listesinden bulabileceğiniz orijinal yedek parçaları kullanmanızı öneriyoruz. Başka
parça kullanılması garantiyi geçersiz kılacaktır. Servisimiz bakım ve servis hakkındaki her
türlü sorunuza yardımcı olacaktır. Sizin için
düzenli güvenlik muayeneleri yapabilmemiz
için bizimle garanti anlaşmaları imzalama fırsatı sunulmaktadır.
Servis aralıkları ve zamanları
Servis işlemleri altı aylık aralıklarla yapılmaktadır. Gerekli işleri tespit etmek için servis
programını kullanabilirsiniz. Servis aralığı
yüksek düzeyde toza ve önemli sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalan forkliftler için daha
kısadır. Her servis işlemi sırasında fonksiyon
ve durum kontrolü mutlaka yapılmalıdır.
NOT
Garantiden tam anlamıyla yararlanabilmeniz
için düzenli bakım yaptırmanız şarttır.
5213 804 2521 [TR]
73
5
Bakım
Bakım planı
Bakım planı
Bu bakım planı, tek vardiya çalışma düzeninde normal yükleme için geçerlidir. Ağır
iş ve/veya çok vardiyalı çalışma düzeni için
aralıklar uygun şekilde kısaltılmalıdır. Lütfen
Uygulama alanı başlıklı bölümdeki bilgilere
uyun.
Bakım: Her altı ayda veya 1000 saatte
bir
Tahrik ünitesi
– Vites kutusunda gürültü ve kaçak olup
olmadığını kontrol edin.
– Vites kutusu yağ seviyesini kontrol edin;
gerekiyorsa doldurun.
– Tahrik ünitesinin vida bağlantısının sıkılığını kontrol edin (torka dikkat edin).
– Tahrik tekerleğinin durumunu ve aşınıp
aşınmadığını kontrol edin.
– Tahrik tekerleği, tekerlek somunları ve
dolgu lastiklerinin güvenli şekilde takılı
olduğunu kontrol edin.
– Yürüyüş motoru yatağı çalışma sesini
kontrol edin; gerekiyorsa yatağı değiştirin.
Direksiyon
– Direksiyonun çalışmasını kontrol edin.
– Maksimum direksiyon açısını kontrol
edin. Her bir tarafa 90° açıyla dönebilmesi
gereklidir.
– Oynama seviyesini ve direksiyon açısı
ölçümünün (gerçek değer) durumunu
kontrol edin.
– Direksiyon simidinin kolay hareket edip
etmediğini (ayar noktası değeri) kontrol
edin.
– Forkliftin tam öne hareketini kontrol edin;
gerekiyorsa gerçek değer potansiyometresini (ray) yeniden ayarlayın.
– Direksiyon döner tabla yatağının kolayca
hareket edip etmediğini ve aşınma olup
olmadığını kontrol edin.
74
5213 804 2521 [TR]
5
Bakım
Bakım planı
– Direksiyon dişlilerinde oynama olup olmadığını kontrol edin.
– Direksiyon sisteminin kolay hareket edip
etmediğini kontrol edin.
– Direksiyon motoru yatağının çalışma sesini
kontrol edin; gerekiyorsa yatağı değiştirin.
Fren sistemi
– Ayak şalterinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
– Geriye hareket freninin düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
– Fren balatasının kalınlığını ve durumunu
kontrol edin; gerekiyorsa balatayı değiştirin.
– Fren boşluğunu kontrol edin; gerekiyorsa
ayarlayın (0,4 - 1,0 mm).
– Fren balatalarını yağsız basınçlı hava
ile temizleyin (dikkat: Aşınma kalıntıları
sağlığınıza zarar verebilir; koruyucu maske
takın).
– Her ayarlama işleminden sonra fren yavaşlatmasını kontrol edin (dinametre).
– Otomatik frenleme mekanizmasının*
düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Siparişle ilgili fonksiyonel açıklamalara
uyun.
– Endüktif aktarıcının* düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
– Fotoelektrik sensörü/ışık bariyerlerini temizleyin ve düzgün çalışıp çalışmadıklarını
kontrol edin.
Alt takım
– Kapıların ve kapakların durumunu ve kolay
hareket edip etmediklerini kontrol edin.
– Ray anahtarlarının fonksiyonunu ve durumunu kontrol edin*.
– Tepe korumasını görsel olarak kontrol edin.
– Güvenliği etkileyebilecek tüm kaynaklı sızdırmazlık noktalarını görsel olarak kontrol
edin. Tereddüt halinde, renk penetrasyonu
testi uygulayarak kaynaklı sızdırmazlık noktalarını kontrol edin.
5213 804 2521 [TR]
75
5
Bakım
Bakım planı
Kaldırma sistemi
DİKKAT
Kaza riski
%2’lik aşınma sınırına henüz gelinmediyse bile ana
kaldırıcı zincirleri ve yardımcı kaldırıcı zinciri 5000
çalışma saatinden sonra değiştirilmelidir. Soğuk
depo versiyonu forkliftler için geçerli talimatlara
uyun.
– Kaldırma silindirlerinin montaj ve yatak
noktalarının iyi durumda olup olmadığını
kontrol edin.
– Ana kaldırıcı ve yardımcı kaldırıcı üzerindeki tüm zincirlerin durumunu kontrol edin
ve aşınma, uzama, hasar, yağlama ve gerginlik durumlarını kontrol edin.
– Zincir makaralarının kolayca hareket edip
etmediğini kontrol edin.
– Kaldırma çubuğu kılavuz yüzeylerinin
durumunu kontrol edin ve aşınma ve
yağlama durumunu kontrol edin.
– Kaldırma çubuğu makaralarının durumunu
kontrol edin ve ayarlarını kontrol edin.
– Kılavuz elemanların durumunu kontrol edin
ve kaldırma çubuğu parçaları arasında
yanal boşluk olup olmadığını kontrol edin;
gerekiyorsa değiştirin.
– Çatal mandallarını* ve güvenlik cihazlarını
kontrol edin.
– Çatallarda çatlak veya bükülme olup
olmadığını gözle kontrol edin.
Yükleme tekerlekleri ve yük tekerlekleri
– Yük makaralarının ve yük tekerleklerinin
durumunu, bağlantısını ve aşınıp aşınmadığını kontrol edin.
– Yükleme tekerleklerinin ve yük tekerleklerinin kolayca hareket edip etmediğini kontrol
edin.
Elektrik sistemi
– Akü kabloları, akü bağlantıları ve akü
erkek konektörlerinin durumunu ve sağlam
bir şekilde bağlanmış olup olmadıklarını
kontrol edin.
76
5213 804 2521 [TR]
5
Bakım
Bakım planı
– Akü gerilimini yük altında ölçün.
– Akü tepsisi ve akünün pozitif veya negatif
terminali arasında yalıtım arızası olup
olmadığını kontrol edin.
– Teknik olarak mümkün olduğu kadar
elektrolit seviyesini kontrol edin.
– Yürüyüş kontrol kartı ve pompa kontrol
cihazının sürüş, hızlanma, frenleme ve
geriye gitme işlevlerini kontrol edin.
– Tüm bağlantı ve soketlerin sağlam bir
şekilde takılmış olup olmadığını kontrol
edin.
– Kontaktörlerin durumunu ve aşınma olup
olmadığını kontrol edin; gerekirse değiştirin.
– Sigortaların doğru değerde olduğunu ve
durumlarını kontrol edin.
NOT
Akü bakımı, forklift bakımının bir parçası
değildir ve akü üreticisi tarafından sağlanan
talimatlara uygun şekilde yapılmalıdır.
Hidrolik sistem
– Ana kaldırıcı silindirinde sızdırma olup
olmadığını ve fonksiyonunu kontrol edin.
– Yardımcı kaldırıcı silindirinde sızdırma olup
olmadığını ve fonksiyonunu kontrol edin.
– Depodaki yağ seviyesini kontrol edin,
gerekiyorsa doldurun. Yağlayıcı tablosuna
bağlı olarak doğru yağ sınıfına uyun.
– Tüm hidrolik vida bağlantılarını sızıntı
açısından kontrol edin; gerekirse sıkın veya
değiştirin.
– Tüm hatlarda ve hortumlarda sızıntı olup
olmadığını kontrol edin.
– Tüm hatların ve hortumların durumunu kontrol edin ve sıkışma noktası olup olmadığını
kontrol edin.
– Tüm hortumlardaki tüm yüzeylerin durumunu (ör. delikli alanlar) kontrol edin.
– Hidrolik hortumları değiştirme aralığını
kontrol edin. Tüm hidrolik hortumlar altı
yıllık kullanım sonrasında değiştirilmelidir.
5213 804 2521 [TR]
77
5
Bakım
Akü bakımı
Bunu kontrol etmek için hortum üzerindeki
tarih damgasına ya da kıvrılmaya bakın.
– Pompa motoru yatağı çalışma sesini kontrol
edin; gerekiyorsa yatağı değiştirin.
– Hidrolik yağı filtresini değiştirin
– Hidrolik deposunun havalandırma filtresini
gözle kontrol edin veya gerekiyorsa değiştirin.
Diğer kontroller
– Tüm çalışma cihazlarının fonksiyonunu ve
durumunu kontrol edin.
– İlave kişisel koruyucu ekipmanların* durumunu kontrol edin (sıralamaya bakın)
ve düzgün çalıştıklarını kontrol edin; gerekiyorsa onarın.
– Etiketlerin mevcut ve okunaklı olduğunu
kontrol edin. (İsim etiketi, etiket bilgileri ve
uyarı işaretleri, yük kapasitesi diyagramı).
Eksik ya da okunamayan etiketler değiştirilmelidir.
Yağlama planı
– Yağlama planına uygun şekilde yağlayın.
Bakım: Yılda veya 2000 saatte bir
– Hidrolik deposunun havalandırma filtresini
değiştirin.
– Bir uzmandan düzenli olarak güvenlik
denetimi gerçekleştirmesini isteyin. İlgili
ulusal mevzuatlara mutlaka uyulmalıdır.
*Seçenek
Akü bakımı
NOT
Akü bakımı araç bakımı kapsamına dahil
değildir ve her seferindeki akü imalatçısının
verdiği bilgilere göre uygulanmalıdır.
78
5213 804 2521 [TR]
5
Bakım
Akü bakımı
UYARI
Elektrolit (Akü asidi) zehirlidir ve tahriş edici etkisi
vardır. Özellikle yeni şarj edilmiş akülerde, gaz
oluşum bölgesinde patlama tehlikesinin bulunması
na dikkat edin
Akü asidi ile çalışırken geçerli güvenlik önlemlerine
mutlaka uyun.
Akü enerji kaynağıdır özenli kullanın! Bu
nedenle:
• kuru ve temiz tutun
• düzenli şekilde doldurun ve elektrolit
seviyesini kontrol edin .
• kablo bağlantılarının ve akü fişinin durumunu kontrol edin.
• korozyondan korumak için akünün kutup
başlarına asitsiz kutup başı yağından
sürün.
Sıvı elektrolit maddesi içeren aküler için ek
bilgiler:
• Düzenli aralıklar ile elektrolit seviyesini
kontrol edin.
• dökülmüş olan elektrolit emici yardımı ile
akü bölümünden temizlenmelidir.
NOT
Jel akülerinin dolumu ve bakımı özel talimatlar
dikkat edilerek olmalıdır. İmalatçının yönetmeliklerine dikkat edin.
Akünün sonuna kadar boşalmasını önlemek
için araçlarda fabrikasyon olarak akü deşarj
göstergesi bulun-maktadır. Bu tertibatın esas
kaldırma tertibatı için kapama fonksiyonu
bulunmaktadır
DİKKAT
Akü fişi, bazı fonksiyonların açık olması halinde
takılırsa, elektrik kontakları yanabilir.
Akü fişini yalnızca kontak anahtarını çıkardığınızda
çıkarın veya takın.
5213 804 2521 [TR]
79
5
Bakım
Yağlayıcı
Yağlayıcı
DİKKAT
Parça hasarı tehlikesi
Soğuk depolarda kullanılan forkliftleri yağlamak için
farklı yağlayıcılar kullanılmalıdır. Soğuk depolarda
kullanılan forkliftler hakkındaki kullanım talimatlarına başvurun.
Aşağıdaki yağlayıcıların kullanılması gerekir:
Hidrolik sistem
• HLP DIN 51524/T2
• Kimlik no. 8 036 912
Depoların üzerinde min-maks işaretli etiketler
bulunur. Hidrolik yağı doldurulduktan veya
değiştirildikten sonra yağ seviyesinin min ve
maks işaretleri arasında olması gerekir.
Vites kutusu
• SAE 75W-90 API GL-5
• Kimlik no. 732 600 0007
Vites kutusu 2,9 l vites kutusu yağı alır.
Gres yağlama noktaları
• Lityumlu gres yağı LITH-EP2
• Kimlik no. 8 010 107
Zincir yağı
• Stabylan 2100
• Kimlik no. 8 010 100
80
5213 804 2521 [TR]
5
Bakım
Yağlama programı
Yağlama programı
Her altı ayda veya 1000 saatte bir
• Direksiyon dişlilerini çok amaçlı gresle
yağlayın
• Tüm kaldırma zincirlerine zincir spreyi
kullanarak gres uygulayın.
• Tüm hareketli parçaları motor yağıyla
yağlayın.
• Çubukların kayar yüzeylerini bir kat gres
uygulayarak korozyondan koruyun.
• İlk yağ değiştirme 1000 saat sonradır,
bunun ardından her 24 ayda veya 4000
saatte bir gerçekleştirilir.
Her yıl veya 2000 saatte bir
• Hidrolik yağını değiştirin.
Her iki yılda veya 4000 saatte bir
• Dişli yağını değiştirin.
5213 804 2521 [TR]
81
5
Bakım
Yağlama programı
82
5213 804 2521 [TR]
6
Teknik veriler
6
Teknik veriler
Teknik Veriler
Teknik Veriler
Bu aracın teknik veriler, siparişe bağlıdır.
Bu nedenle, araç teslim edildiğinde size
aracınız için hazırlanan bir veri sayfası verilir.
Lütfen tüm teknik veriler için bu ek sayfaya
başvurunuz.
Ses basınç göstergesi 61dB(A)
84
5213 804 2521 [TR]
7
Özel donanım
7
Özel donanım
Endüktif kılavuz (IZF)
Endüktif kılavuz (IZF)
Sistem açıklamaları
Genel
Forkliftiniz endüktif kılavuz ile yönlendiriliyorsa
forklift endüksiyon hattına yönlendirilmeden
ve hattan çıkılmadan önce kaydırma (1)
düğmesine basılması gerekir. Gösterge
panelindeki bu şalter manuel direksiyondan
otomatik direksiyona geçiş yapmak için
kullanılır. Diğer tüm çalışma işlemleri standart
forkliftteki gibidir.
Bir frekans jeneratörü (2) tarafından zemine
döşeli kabloya (3) AC beslemesi sağlanır. Bu
AC beslemesi, forkliftte bulunan antenler tarafından bir sinyal olarak algılanır ve forklifti
yönlendirmek için kullanılır. Sinyaller analiz
edildikten sonra forklift bir bilgisayar tarafından kablo hattı boyunca sürülür. Kapsamlı
güvenlik devreleri ve bir diyagnostik program
sistemin servis çalışmasını kolaylaştırır. Endüktif kılavuz kullanım cihazları, gösterge
paneline entegre edilmiştir. Çalışma durumu
göstergesi, sistemin aktif çalışma durumunu
(4) gösterir. Kontrol sistemi açıldıktan sonra
kılavuz sisteminde bir kendi kendine test yapılır.
Koridora giriş
Kılavuz prosedürü
– Forklifti kablo hattına (endüksiyon hattı)
doğru sürün ve önünde durdurun.
– Kablo hattı ile açı 60° değerinden daha fazla
olmamalıdır.
– Direksiyonu düz konuma ayarlayın.
– "Man/auto" (manuel otomatik) (1) düğmesine basarak otomatik direksiyonu seçin.
– "Kablo arama" (5) simgesi yanıp sönmeye
başlar.
– Kablo hattına doğru ilerleyin. Sürüş hızı
otomatik olarak azaltılır.
– Kontrol sistemi birinci anten aracılığıyla
endüksiyon hattını algıladığında otomatik
moda geçer.
86
5213 804 2521 [TR]
7
Özel donanım
Endüktif kılavuz (IZF)
– Sesli bir sinyal devreye girer.
– İki simge (6) de yanıp sönmeye başlar.
– Devam edin. Forklift otomatik olarak kablo
hattının ortasına doğru sürülür.
– İki anten de endüksiyon hattını algıladığında kablo arama işlemi biter ve (4) simgesi sürekli olarak yanmaya başlar.
– Şimdi forklift raf sisteminin içinde izin verilen
hızda sürülebilir.
NOT
Sürücü forkliftin ortasını kablo hattının üzerine
ne kadar doğru şekilde getirirse kılavuzluk
prosedürü o kadar hızlı tamamlanır.
Koridora giriş
– Forklifti otomatik sürüş modunda koridorun
içine doğru sürün.
– Forkliftin sensör sistemi koridoru algıladığında, koridor içinde izin verilen maksimum
hıza çıkılabilir.
Koridorda otomatik sürüş
Direksiyon kolu otomatik sürüş modundayken yanlışlıkla düz konuma (ortada durdurma)
döndürülürse forklift otomatik olarak frenlenerek durdurulur.
Koridor içinde otomatikten manuel çalışmaya
geçme
Forklift koridorun içindeyken yanlışlıkla manuel direksiyona geçirilirse hemen frenlenerek
durdurulur. Bu durumda yalnızca sürünme hızıyla devam edilebilir.
Sürüş hızı adaptasyonu
Otomatik hız uyarlaması aracılığıyla, mümkün
olan maksimum sürüş hızı duruma göre
2,5 ile maks. 9 km/sa arasında ayarlanır.
Güvenli olmayan bir durum oluşursa sürüş hızı
sınırlanır veya sürüş işlevi tamamen kapatılır.
5213 804 2521 [TR]
87
7
Özel donanım
Kişisel koruma sistemi (MPSE)
Endüksiyon hattından çıkılması
– Forkliftin tamamını koridordan dışarı çıkarın.
– "Man/auto" (manuel/otomatik) (1) düğmesine tekrar basarak otomatik direksiyonu
kapatın.
– Forklift otomatik olarak frenlenir
– Sesli bir sinyal devreye girer.
– Manuel direksiyonu kullanarak forklifti kablo
hattından dışarı çıkarın. Koridorun dışında
izin verilen maksimum hız kullanılabilir.
Koridor değiştirme
Forklift bir koridordan diğerine sürülüyorsa
"Koridor değiştirme" bölümündeki notlara
uyulmalıdır
Kişisel koruma sistemi
(MPSE)
Mobil kişisel koruma sistemleri, forkliftin
frenleme alanına planlanmamış bir şekilde
giren kişilerin korunmasını sağlar. Her sürüş
yönünde bulunan birer adet güvenlik lazeri
tarayıcısı, frenleme alanını tarar ve bu alanda
(koruyucu alan) bir kişi ya da nesne tespit ettiği
anda forkliftteki frenleme sistemini harekete
geçirir.
Kural olarak, bu kişisel koruma sistemleri
yalnızca kılavuz fonksiyonuyla etkinleşir.
Fonksiyonel aralık, isteğe bağlı olarak, ön uç
izleme de dahil olacak şekilde genişletilebilir.
DİKKAT
Kaza riski
Bir kişisel koruma sistemi kullanıyor olsa da kişilerin
ve çok dar koridor forkliftlerinin aynı anda aynı
koridorda bulunmasına izin verilmez.
NOT
Onayladığımız mobil kişisel koruma sistemi
çeşitleri, fonksiyonlar ve seçenekler bakımından aynı değildir. Kullanım ve bakım ile ilgili
tüm bilgiler için, üretici tarafından verilen ilgili
belgelere bakın.
88
5213 804 2521 [TR]
7
Özel donanım
İki kişilik kabin
Arayüz X99
Soket X99, forklift kontrol ünitesi ile kişisel koruma sistemi arasındaki arayüzü temsil eder.
Bizim tarafımızdan tanımlanan tüm sinyaller
bu sokete atanır. Çok dar koridor forkliftlerinin
teslimat kapsamı, MPSE kontrol cihazındaki
bir iç arıza forkliftin arızalanmasına neden
olduğunda MPSE konektör soketinin yerine
takılabilen köprüleme soketi X99’u içerir.
Arayüz X99, man-down forkliftlerde gösterge
panelinin yakınına ve man-up forkliftlerde
kontrol bölmesine takılır.
UYARI
Kaza riski
Köprüleme soketi takılıyken, MPSE’nin tüm güvenlik fonksiyonları askıya alınır ve forkliftin maksimum
sürüş hızı 2,5 km/s ile sınırlandırılır. Bu nedenle
köprüleme soketi ile kullanıma yalnızca forkliftin
yüklenmesi için izin verilir. Bu köprüleme soketi,
sorumlu depo yöneticisi tarafından saklanmalı ve
ancak onun talimatları doğrultusunda kullanılmalıdır.
İki kişilik kabin
Genel
Standart olmayan ekipman “İki kişilik kabin”
ile, araç hareket halindeyken kabinde ikinci
bir kişinin seyahat etmesi mümkündür. Özel
ekipman niteliklerinin kullanılmasıyla, yolcu,
vücudunun hiçbir bölümü kabinin dış hatlarından dışarıya çıkmayacak ve dolayısıyla
yaralanma riski taşımayacak bir pozisyonda,
kabinde sabitlenir. Bu ek ekipman özellikleri
şunlardır:
• Yalnızca Sürücü modundan(1) Yolcu
moduna(2) geçmek için anahtar şalteri.
• Kabin zemininde bir ya da iki ek ayak şalteri.
• Uygun olduğu takdirde, geriye yaslanmanın
önlenmesi için (kabin boyutuna bağlı
olarak) bariyerin yükseltilmesi
5213 804 2521 [TR]
89
7
Özel donanım
İki kişilik kabin
• Uygun olduğu takdirde, yanlara yaslanmanın önlenmesi için (kabin boyutuna bağlı
olarak) çubuk tarafına bakan ek kapaklar
UYARI
Forklift operatörü yolcunun sorumluluğunu taşır.
Çalışma modu anahtarı doğru pozisyona getirilmeden yolcunun kabin içerisinde yolculuk etmesine
izin vermek, yolcu için potansiyel ciddi ya da ölümcül yaralanma riski taşır.
Operatör, sürüş esnasında doğru davranış şekli
hakkında yolcuyu yönetmek zorundadır. Bir yolcunun bu davranış kurallarına uymayı reddetmesi
halinde, kendisinin kabine erişimi engellenmelidir.
Ayrıca operatör bir yolcu taşırken anahtar şalteri
doğru pozisyona getirmeye mecburdur.
NOT
İki operatöre izin veren kabine sahip forkliftler
iki indirme sistemi ile donatılmalıdır.
• Bu tür forkliftlerde, sadece üretici tarafından
onaylanan süspansiyon noktalarının kullanıldığından emin olun.
Fonksiyon
Operatör bir yolcu almak istediğinde, anahtar
şalterinin doğru simgeye çevrilmesiyle, ilgili
çalışma modu ayarlanmalıdır. Yolcu kabine
girer ve bariyeri kapatır. Bir veya mümkünse
her iki ayak şalteri açık olmalıdır. Yolcunun
her iki kolu da tutması ve aynı zamanda
koordinasyon anahtarına basması gerekir.
Yolcunun operatöre engel teşkil etmeyen bir
pozisyon alması gerekir.
Test etme
Harekete geçmeden önce, ekipman özellikleri
kontrol edilmelidir. Yolcu modunda, koordinasyon anahtarı açılmadan forklift herhangi
bir fonksiyona izin vermemelidir. Eğer koordinasyon anahtarlarından biri, bir fonksiyon
esnasında serbest bırakılırsa, bütün fonksiyonlar derhal durdurulmalıdır.
90
5213 804 2521 [TR]
7
Özel donanım
Çalışma platformları
Çalışma platformları
Endüstriyel forkliftlerle birlikte çalışma platformlarının kullanımı ulusal kanunlarla düzenlenmiştir.
Bu mevzuata uygun hareket edilmelidir. Çalışma platformlarının kullanımına ancak kullanılacağı ülkenin mevzuatları çerçevesinde izin
verilir. Çalışma platformlarını kullanmadan
önce ülkenizdeki yetkili mercilere başvurun.
İKAZ
Çatallar, kesinlikle insanları kaldırmak veya taşımak için kullanılamaz!
Soğuk hava deposu için olan
aletler
Araçların çok düşük sıcaklıklarda da (-30 C
derece) fonksiyonunu sağlamak için, soğuk
hava deposunda çalışan forkliftler birçok özel
donanım ile donatılmalıdır. Bu aletlerin işletilmesinde özel talimatlara dikkat edilmelidir.
Bu talimatlar bu kullanma talimatnamesinde
bulunmaz. Soğuk hava deposu koşullarına
uygun olan araçlar yandaki sembol ile işaretlenmiştir
DİKKAT
Donmuş zeminler
Kumanda ve fren davranışı donmuş zeminlerde
aşırı negatif etkilenir. En aşırı durumda kumanda
veya fren kabiliyeti tamamen kaybolabilir. Bu
sebepten dolayı araçlar sürekli kardan (buzdan)
uzak tutulmalıdır.
5213 804 2521 [TR]
91
7
Özel donanım
Yük tarafı kumanda paneli
Yük tarafı kumanda paneli
İkinci kumanda paneli
Forkliftlere, özel ekipman olarak yük tarafında
ikinci (1) kumanda paneli takılabilir. Bu
ikinci kumanda paneli, anahtar şalteri ve
gösterge ekranı dışında kaldırma çubuğu
tarafındaki standart kumanda paneli ile
benzer fonksiyonlara sahiptir. Bu nedenle,
forklifti kaldırma çubuğu tarafındaki veya
yük tarafındaki kumanda panelini kullanarak
çalıştırmak mümkündür. Bir seferde sadece
bir kumanda panelinin çalışması garanti
edilmiştir. Forklift, yük çubuğu tarafındaki
kumanda panelinin ortak anahtar şalteriyle
çalıştırılır(2). Bu kumanda paneli forklift
çalıştırıldığında her zaman otomatik olarak
devreye girer.
NOT
Forklifti çalıştırmak için "Kontrol cihazının
açılması" başlıklı bölümde verilen talimatları
uygulayın.
Aktif kumanda panelinin değiştirilmesi
DİKKAT
Kumanda paneli değiştirilirken diğer tüm fonksiyonlara ek olarak, direksiyon da diğer kumanda paneline geçirilebilir. Kumanda paneli değiştirilmesi
sonucunda direksiyon açısında önemli bir değişiklik
meydana gelebilir.
Kumanda panelini değiştirmeden önce her seferinde direksiyonu düz konuma getirin.
Aktif kumanda panelinin hemen değiştirilmesi gerekiyorsa, forkliftin durdurulması,
ayak şalterinin bırakılması ve bu ana kadar
pasif durumda olan kumanda panelindeki X
düğmesine (3) basılması gerekir. Ardından,
fonksiyonlar bu kumanda paneline geçer.
Diğer kumanda paneli pasif duruma gelir ve
forklift fonksiyonları buradan tetiklenemez.
NOT
Her iki kumanda panelindeki acil durdurma
şalterleri her zaman devrededir.
92
5213 804 2521 [TR]
7
Özel donanım
Yük tarafı kumanda paneli
NOT
X düğmesi (3) belirli bir fonksiyona atanmışsa,
bu fonksiyon aktif hale gelen kumanda panelinde aynı şekilde kullanılabilir.
Bu aşamada, çalışmaya devam etmek için
ayak şalterini devreye alın. Yeni direksiyon
açısı kontrol edilmeli ve gerekirse düzeltilmelidir. Kaldırma çubuğu tarafındaki göstergeden
direksiyon açısını kontrol edin.
DİKKAT
Forkliftin yanal hareketleri nedeniyle kaza riski
vardır.
Yükü indirirken dikkatli olun.
Kumanda paneli, sadece yük tarafı
Forkliftlere, özel ekipman olarak sadece yük
tarafında (1) bir kumanda paneli takılabilir.
Bu durumda kumanda paneli değiştirmek
gerekmez.
Anahtar şalteri (4) ve gösterge (5) kaldırma
çubuğu tarafında kalır. Bu tarafta direksiyon
düğmesi veya kumanda konsolu yoktur.
5213 804 2521 [TR]
93
7
Özel donanım
Yük tarafı kumanda paneli
Palet makarası üzerindeki akü
Açıklama
Akü, palet makarası üzerinde yer alır ve akü
değiştirme çerçevesi kullanılarak yan taraftan
takılıp çıkarılabilir*. Akü, her iki taraftan
kelepçeleme parçalarıyla sabitlenir ve böylece
yerinde durması sağlanır.
İzleme
Akü kilitleri elektriksel olarak izlenir. Kilitlerden
biri yerine düzgün bir şekilde oturmazsa
ekranda bir hata mesajı görüntülenir ve forklift
durur.
İKAZ
Çalışmaya başlamadan önce her zaman akü
kilitlerinin (2) iyi durumda ve çalışır halde olup
olmadığının kontrol edilmesi gerekir.
1
2
3
Çentikli vida
Akü kilidi
Kauçuk tampon
* Seçenek
Akü kilidinin ayarlanması
DİKKAT
Ezilme ve parçaların zarar görme tehlikesi
Doğru biçimde sabitlenmemiş aküler, köşelerden
dönerken forkliftten düşerek insanları ve yükleri
tehlikeye atabilir. Akü sıkıca sabitlenemiyorsa
sorumlu servis merkezi çağırılmalıdır. Aküsü hatalı
sabitlenen veya doğru biçimde sabitlenmeyen
forkliftleri kullanmaya devam etmek tehlikelidir.
Bu forkliftin çalışma güvenliğini sağlamak
için çekiş aküsü akü bölmesine kelepçeleme
yoluyla sıkıca sabitlenmelidir. Ayrıca forkliffte
ayarlanabilir bir akü kilidi bulunmalıdır. Akü
kilidi ayarlama aralığı her iki tarafta yaklaşık
94
5213 804 2521 [TR]
7
Özel donanım
Palet makarası üzerindeki akü
olarak 30 mm’dir. Her iki kilit de simetrik olarak
ayarlanmalıdır.
NOT
Akü şaside ilk kez kullanılıyorsa aşağıda
açıklanan eylemlerin birkaç adım halinde
tekrarlanması gerekebilir. Kauçuk tampon
dişi (yay elemanı) düzgün hareket edemiyorsa
ayarlama öncesinde bu durum giderilmelidir.
– Aküyü akü bölmesinin yaklaşık olarak merkezine yerleştirin. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, akü kilitlerinden biri forkliftte fren
olarak kalır.
– Çentikli vidayı (1) ve kauçuk tamponu (3)
her (4) iki kilide (2) tamamen oturacak
şekilde döndürün.
– İkinci akü kilidini forklifte takın.
– Aküye yaslanana kadar iki kauçuk tamponu
sökün. Görünür diş uzunluğu akünün iki
tarafında da benzer olmalıdır. Gerekiyorsa
aküyü hafifçe yana çekin. Her bir kauçuk
tampon için maksimum ayarlama aralığı
yaklaşık olarak 20 mm’dir.
– Her iki kauçuk tampondaki kullanılabilir
dişler tamponları aküye bağlamak için gereken uzunlukta değilse ayarlama aralığını
artırmak için çentikli vidalar daha fazla sıkılmalıdır. Aynı zamanda kauçuk tamponlar
çentikli vidalarla birlikte dönüyor olmalıdır.
– İki çentikli vidadan biri daha fazla sıkılarak
gerginlik artırılabilir. Çentikli vidaları elle
sıkın. Kauçuk tamponun açık bir şekilde deforme olması, akü kilidinin iyice sabitlendiği
anlamına gelir.
– Bu adımların uygulanmasına rağmen akü
yeterince sabitlenemiyorsa yanlış boyutlu
bir akü kullanılıyor olabilir. Akü sıkıca
kilitlenmemişse forklift kullanılmamalıdır.
Aksi takdirde kaza ve hasar tehlikesi
doğabilir.
– Sabitleme işlemi gerçekleştirildiğinde, (5)
ve (6) noktalarında diş görünüyor olmalıdır.
5213 804 2521 [TR]
95
7
Özel donanım
Sesli uyarı sinyali
Sesli uyarı sinyali
Bu forkliftler, ek güvenlik önlemi olarak isteğe
bağlı sesli uyarı sistemiyle donatılabilir.
Sinyal, sürüş yönüne veya hızına göre verilir.
Tilt bariyeri
Açıklama
Yatık bir konumdayken tilt bariyeri rafların
bulunduğu yönde yana doğru dışa açılır.
Böylece raflara olan mesafe azalır ve yük
alma işlemi kolaylaşır. Operatör tilt bariyerini
serbest bıraktığında, tilt bariyeri yay gücü
sayesinde otomatik olarak ilk konumuna geri
döner.
Tilt bariyeri, temelde hareketli bir üst kısım,
sabit bir alt parça ile üst ve alt parçaları
bağlayan bir menteşeden oluşur. Güvenlik
nedeniyle, tilt bariyerinin kilidi yalnızca belirli
koşullarda açılır.
Fonksiyon
Bariyer ancak şu koşullarda açılır:
• Forklift koridordaysa
• Bariyerler kapalıysa
• İki elle kullanılan sensörler etkinleştirilmemişse
• Sürüş/hidrolikler için çalıştırma kolları nötr
konumdaysa
• Ayak şalteri etkinleştirilmemişse
• Sürüş hızı 0,1 km/sa’dan düşük ise
Bariyer şu koşullarda kilitlenir:
• Bariyerlerden biri açılırsa
• Ayak şalteri ve sürüş kumanda kolu etkinleştirilmişse
• Ana kaldırıcı fonksiyonu seçilirse
• Forklift koridorda değilse
NOT
Forklift koridordayken ve iki bariyerden biri
açılıp kapandığında, tilt bariyeri kilitlenir. Ayak
şalteri kısa bir süreliğine etkinleştirildiğinde ve
96
5213 804 2521 [TR]
7
Özel donanım
Tilt bariyeri
kilidin açılması için gerekli olan diğer koşullar
sağlandığında, tilt bariyerinin kilidi tekrar açılır.
5213 804 2521 [TR]
97
7
Özel donanım
Tilt bariyeri
98
5213 804 2521 [TR]
İndeks
g
A
Acil durdurma şalteri . . . . . . . . . . . . 28, 48
Acil durum havalandırması . . . . . . . . . . . 61
Acil durum indirme sistemi . . . . . . . . . . . 66
Acil durum indirme valfi . . . . . . . . . . . . . . 64
Acil durum şalteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Acil durumda kaldırılmış kabinden çıkış . . 66
Açıklık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ağırlık göstergesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Aktif kumanda paneli . . . . . . . . . . . . . . . 92
Akü ağırlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Akü asidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Akü bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Akü boyutları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Akü bölmesi kapağını açın . . . . . . . . . . . 39
Akü değiştirme çerçevesi . . . . . . . . . . . . 39
Akü gerilimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Akü kapasitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Akü kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Akü kilidinin ayarlanması . . . . . . . . . . . . 95
Akünün değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . 37, 39
Aküyü devreye alma . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Alt takım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Araç bilgi etiketi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Arayüz X99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Ayak şalteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 48
B
Bariyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bariyer kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bariyerler açık halde sürüş . . . . . . . .
Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boşluğun az olmasının yol açtığı yan
tehlikeler . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
41
17
31
. . . 17
Ç
Çalışma güvenliği . . . . . . . .
Çalışma hatası . . . . . . . . . . .
Çalışma öncesi kontrol listesi
Çalışma platformları . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11
23
41
91
Çalışma talimatı belgesi . . . . . . . . . .
Çalışmadan önceki kontrol listesi . . .
Çalıştırma makaraları . . . . . . . . . . . .
Çapraz hareket . . . . . . . . . . . . . . . .
Çarpışma engelleyici cihazın kontrolü
Çeki demiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çekme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
34
17
51
41
61
61
D
Dar şasi için akü kilidi . . . . . . . . . . . . . . . 40
Değiştirme gereken aşınma durumu . . . . 66
Destek vidaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Direksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 74
Direksiyon açısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Direksiyon çalışır durumda çekme . . . . . 61
Direksiyon çalışmaz durumda çekme . . . 61
Direksiyon kolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Direksiyon performans testi . . . . . . . . . . 41
Direksiyon simidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Dişli yağı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Doğru şekilde atılma . . . . . . . . . . . . . . . 69
Dönüşümler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Düzenli güvenlik muayenesi . . . . . . . . . . 73
Düzenli Kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
E
Ebatlar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eğitim . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ek belgeler . . . . . . . . . . . . . . .
Ek donanım . . . . . . . . . . . . . . .
Ek kaldırma . . . . . . . . . . . . . . .
Ek parça . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ek parçalar . . . . . . . . . . . . . . .
Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El freni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrik alanının gücü . . . . . . . .
Elektrik sistemi . . . . . . . . . . . . .
Elektromanyetik radyasyon . . .
Emisyonlar . . . . . . . . . . . . . . .
Endüksiyon hattından çıkılması
Endüktif kılavuz . . . . . . . . . . . .
Erişim kontrolünün kontrolü . . .
5213 804 2521 [TR]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . 84
. . . 19
.... 6
. . . 91
57 – 59
.... 6
. . . 25
. . . 29
. . . 44
. . . 12
. . . 74
. . . 12
. . . 12
. . . 86
51, 86
. . . 41
99
İndeks
g
F
Farklı operatörler için acil durum
indirme sistemi . . . . . . . . .
FEM 4.004 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonksiyon kontrolü . . . . . . . . . . .
Forkliftin görünümü . . . . . . . . . .
Frekans . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fren mesafesi . . . . . . . . . . . . . . .
Fren sistemi . . . . . . . . . . . . . . . .
Fren sistemleri fonksiyon kontrolü
Frenleme özellikleri . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
66
18
29
41
27
12
74
18
44
41
10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
73
11
40
69
44
31
22
18
88
G
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genel güvenlik bilgileri, kısım 2
Geniş şasi için akü kilidi . . . . .
Geri dönüşüm . . . . . . . . . . . .
Geriye hareket freni . . . . . . . .
Göstergeler . . . . . . . . . . . . . .
Güvenlik ekipmanı . . . . . . . . .
Güvenlik Kontrolü . . . . . . . . .
Güvenlik lazer tarayıcısı . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . 29
. . . 74
15, 80
. . . 81
H
Hız göstergesi . . . . . . .
Hidrolik sistem . . . . . . .
Hidrolik yağı . . . . . . . . .
Hidrolik yağını değiştirin
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
Islak kurşunlu akü . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
IZF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
I
İki elle kontrol . . . . . . . . . .
İki elle kullanılan kontroller
İki elle kullanım . . . . . . . .
İki kişilik kabin . . . . . . . . .
İkinci kumanda paneli . . . .
İlk işletmeye başlama . . . .
100
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . 51
. . . 22
. . . 28
66, 89
. . . 92
. . . 34
İlk sürüş alıştırmaları . . . . . . . .
İşletme Şirketi . . . . . . . . . . . . .
İşletmeci şirketin yükümlülükleri
İyonlaşmayan radyasyon . . . . .
İzin verilen kullanım . . . . . . . . .
İzin verilen yüklerin şeması . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
48
18
12
12
25
55
J
Jel aküler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
K
Kabin bariyerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kabin kaldırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kabinin kaldırılması. . . . . . . . . . . . . . 57, 59
Kalan Tehlikeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kaldırma çubuğu tarafındaki kumanda
paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Kaldırma çubuğunun takılması . . . . . . . . 35
Kaldırma kapasitesi . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kaldırma noktaları . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kaldırma sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kaldırma yükseklik göstergesi . . . . . . . . 29
kaldırma zincirleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Kapağın çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kılavuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kişisel koruma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kişisel koruma sistemi . . . . . . . . . . . . . . 88
Kişisel koruyucu ekipman . . . . . . . . . . . . 20
Kişisel koruyucu ekipmanlar . . . . . . . . . . 15
Konteyner numarası . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kontrol akımı sigortaları . . . . . . . . . . . . . 72
Kontrol bölmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Kontrol bölmesi kapağının açılması . . . . 61
Kontrol bölmesine bakış . . . . . . . . . . . . . 32
Kontrol sisteminin açılması . . . . . . . . . . . 47
Koridora giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Koridorda otomatik sürüş . . . . . . . . . . . . 86
Korkuluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Korkuluk sensörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Korna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 22
Korna butonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5213 804 2521 [TR]
İndeks
g
Korozyon tehlikesi . . . . . . . . . . . . . .
Köprüleme soketi X99 . . . . . . . . . . .
Kullanım Amacı . . . . . . . . . . . . . . . .
Kullanım cihazları . . . . . . . . . . . . . .
Kullanım cihazları fonksiyon kontrolü
Kullanım ve bakım kılavuzu . . . . . . .
Kumanda paneli değiştirme . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
37
88
25
28
41
. 6
92
Makine Yönergesine uygun olarak EC
Uygunluk Beyanı . . . . . . . . . . .
Mekanik kılavuz . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modifikasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
. 3
51
25
88
M
N
normal iş yükü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
O
Operatör konsolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Orijinal parçalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Otomatik kılavuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ö
Ön uç izleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
P
Palet makarası üzerindeki akü
Pasif kumanda paneli . . . . . . .
Primer akım sigortaları . . . . . .
PzS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
95
92
72
37
Servis aralıkları ve zamanları . . . . .
Servis freni . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ses basınç göstergesi . . . . . . . . . .
Sesli uyarı sinyali . . . . . . . . . . . . . .
Sızıntılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigortalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sipariş toplama . . . . . . . . . . . . . . .
Siparişle ilgili belgeler . . . . . . . . . . .
Sistem basıncının boşaltılması . . . .
soğuk hava deposu . . . . . . . . . . . .
Soğuk hava deposu için olan aletler
Sürücü belgesi . . . . . . . . . . . . . . . .
Sürücü eğitimi . . . . . . . . . . . . . . . .
Sürücü kabini . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sürücü tepe koruması . . . . . . . . . .
Sürüş hızı adaptasyonu . . . . . . . . .
Sürüş programı . . . . . . . . . . . . . . .
Sürüş şalteri . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tahrik aküsü . . . . . . . . . . . .
Tahrik ünitesi . . . . . . . . . . . .
Taşıma . . . . . . . . . . . . . . . .
Taşıt tanımı . . . . . . . . . . . . .
Tehlikeli bölge . . . . . . . . . . .
Teknik Veriler . . . . . . . . . . . .
Telif hakkı ve mülkiyet hakları
Tesisat . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilt bariyeri . . . . . . . . . . . . . .
Titreşimler . . . . . . . . . . . . . .
Tuş takımı . . . . . . . . . . . . . .
U
Raf koridorlarını değiştirme . . . . . . . . . . 51
Raf yüksekliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Risk değerlendirmesi . . . . . . . . . . . . . . . 16
uygulama alanı .
Uygulama alanı .
Uygun kullanım .
Uygunluk beyanı
Saklama ve aktarma . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sarf malzemeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
73
44
84
96
15
72
25
. 6
72
18
91
19
19
23
22
86
29
48
T
R
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
37
74
35
. 5
10
84
. 7
35
96
12
29
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
74
. 6
. 3
Ü
Ürün destek belgeleri . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ürüne eşlik eden aksesuarlar . . . . . . . . . . 6
5213 804 2521 [TR]
101
İndeks
g
V
VDE0117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VDI2695 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VDMA (Almanya Mühendislik
Federasyonu) . . . . . . . . . .
VDMA (Almanya Mühendislik
Federasyonu) bilgi kitapçığı
Vites kutusu yağı . . . . . . . . . . . . .
Vites kutusu yağını değiştirin . . . .
Vücut boyutları . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 18
. . . . . 18
. . . . . 25
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 6
80
81
. 7
Y
Yağ içeren atıklar .
Yağlama planı . . .
Yağlama programı
Yağlayıcı . . . . . . .
Yardımcı kaldırıcı .
Yaylı fren . . . . . . .
Yedek parça listesi
Yetkili Uzman . . . .
Yollar . . . . . . . . . .
102
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . 15
. . 74
. . 81
. . 80
23, 25
. . . 44
.... 6
. . . 18
. . . 10
Yük alımı hakkında özel güvenlik bilgileri . 14
Yük desteğinin sabitlenmesi . . . . . . . . . . 72
Yük kaldırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 59
Yük kapasitesi diyagramı . . . . . . . . . . . . 25
Yük süspansiyon cihazının kontrolü . . . . 41
Yük tarafındaki kumanda paneli . . . . . . . 92
Yük taşıma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Yük taşıma donanımı . . . . . . . . . . . . . . . 23
Yük tekerlekleri ve makaralar . . . . . . . . . 74
Yükleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Yükün alınması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Yükün indirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Z
Zemin koşulları . . . . . . . .
Zemin yüksekliği . . . . . . .
zemin yükü . . . . . . . . . . .
zemin yüzeyi . . . . . . . . . .
Zeminle temasın kesilmesi
Zincir spreyi . . . . . . . . . . .
5213 804 2521 [TR]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
10
18
18
10
81
STILL GmbH
Berzeliusstrasse 10
D-22113 Hamburg
Tanım no. 5213 804 2521 TR

Benzer belgeler