Darbeye desteği kes ya da git

Yorumlar

Transkript

Darbeye desteği kes ya da git
SAYFA
CUMHURİYET
10
DIŞ HABERLER
15 TEMMUZ 2009 ÇARŞAMBA
[email protected]
İran’da 13 ‘Sünni
militan’ asıldı
‘Tüm Güneydoğu Arka Bölgemizdir’ kitabnn yazar Alman araştrmac Thörner’e göre Türkiye de etki alannda
Dış Haberler
Servisi - İran’da
Cundullah örgütüne
üye olduğu söylenen
13 kişi idam edildi.
Örgüt lideri
Abdulmelik Rigi’nin
kardeşi Abdulhamid
Rigi’nin ölüm
cezasnn infaznn ise
başka bir güne
ertelendiği belirtildi.
Yarglama sürecinin
adil olmadğn
söyleyen Uluslararas
Af Örgütü, idamlarn
ertelenmesini istemişti.
Tahran, sanklar,
mays aynda bir
camiye düzenlenen ve
25 kişinin ölümüne yol
açan bombal saldr
dahil bir dizi saldrdan
sorumlu tutuyor.
Tahran ayrca
Pakistan’da üslenen
örgütün, El Kaide’nin
yan sra dş güçlerle
bağlantl olduğunu,
silah ve para yardm
aldğn söylüyor.
Almanya’nn geniş arka bahçesi
Dış Haberler
Servisi - Fransa’da “14
Temmuz Ulusal Gün
Kutlamalar” öncesi
sabaha karş gençler,
ülke genelinde çok
sayda banliyöde 317
arac ateşe verdi.
Araçlar yakan
gençlerle çkan
arbedelerde 13
güvenlik görevlisi
yaraland, 190 kişi
gözaltna alnd. Bu yl
yaklan araç saysnda,
geçen ylki 14
Temmuz kutlamalar
öncesi yaklan araç
saysna oranla yüzde
6.73 orannda artş
görüldüğü bildirildi.
Ku Klux Klan’cı
İsrail’de
TEL AVİV (AA) Amerikan Federal
Soruşturma Bürosu’nun
(FBI) en çok arananlar
listesindeki bir Ku Klux
Klan üyesinin Tel
Aviv’de yakalandğ
bildirildi. 33 yaşndaki
Amerikal Micky Louis
Mayon’un, İsrail
göçmen polisinin önceki
gece yaptğ
operasyonda bir
apartman dairesinde ele
geçirildiği belirtildi.
ABD’de rkç saldrlar
düzenlemek, federal ajan
ve yargçlara ait araçlar
kundaklamak ve başka
şiddet olaylarna
karşmakla suçlanan
Mayon’un, bulunmamak
için gün aşr ev
değiştirdiği kaydedildi.
Mayon’un, 2007’de
İsrail’e kaçtğ ortaya
çkt.
FRANKFURT - Türkiye’nin 19’uncu
yüzyln ikinci yarsndan sonra adm
adm Almanya’nn nüfuz alanna çekildiği,
ancak bu tek tarafl bağmllk ilişkisinin
hep göz ard edildiği vurguland. Halen çalşmalarn yaync olarak sürdüren araştrmac ve yazar Dr. Klaus Thörner, yaklaşk yarm yüzyl önce imzalanan TürkAlman işgücü anlaşmasnn Türkiye’nin
Almanya ile arasndaki tarihsel bağmllk ilişkisini daha da pekiştirdiğini ileri sürdü. Cumhuriyet’in sorularn yantlayan
Alman araştrmac, özellikle 1989’da her
iki Almanya’nn birleşmesinden sonra,
Türkiye’nin açk bir biçimde “Almanya’nın arka bahçesinde kaldığını” ve
Berlin’in Ortadoğu politikalar açsndan
önemli bir ülke haline geldiğini savundu.
Bir süre önce yaymladğ “Der ganze Südosten ist unser Hinterland”
(Tüm Güneydoğu Arka Bölgemizdir)
T
hörner: Türkiye’nin şu anda Almanya’nn Güneydoğu Avrupa politikas için hemen
hemen hiçbir anlam bulunmuyor, çünkü Almanya, bu bölgede zaten neredeyse snrsz bir
hegemonya kurmuş durumda. Bu nedenle de diğer ülkelerle işbirliğine veya ittifaka
bağml değil. Ama Türkiye, Alman Yakndoğu politikas için büyük önem taşyor. Bu, bir
yandan İslam damgal Irak, İran, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkelerde Alman
çkarlarna araclk etmek için, diğer yandan da Türkiye’yle askeri ittifakna bir temel direk
gözüyle bakan ABD’nin Yakndoğu’daki askeri konumunu geriletmek için önemlidir.
başlkl kitabyla
yeni tartşmalarn kapsn açan Dr.
Thörner, Alman İmparatorluğu ile Osmanl İmparatorluğu arasndaki işbirliğinin sonuçlarnn bugün de görülebileceğini ve Türkiye’nin Almanya’nn nüfuz alanna girdiğini ileri sürdü. Bu nüfuz alanlar politikasnn Atatürk dönemine rasgelen Weimar Cumhuriyeti
yllarnda hafiflediğini hatrlatan 45 yaşndaki yazar, ABD ile ittifak ve NATO
sayesinde Türkiye’nin 1945-1989 dö-
ye’ye teknoloji ve modern makineler sattğn, karşlğnda ise ucuz tekstil ve benzeri ürünler aldğn hatrlatrken Leopard
tanklarn da örnek gösterdi ve bu bağmllk ilişkisinin silah dahil her alanda sürdüğünü vurgulad.
Almanya’nn, Çekoslovakya ve Yugoslavya’nn çözülmesinden sonra,
1919’da kendisine karş Doğu Avrupa’da
kurulan setleri ykp aştğn ileri süren Dr.
Thörner, şu saptamalarda bulundu:
“Türkiye artık çok açık bir biçimde
JERZY BUZEK
Türkiye’nin
adaylğna
‘karş olmayan’
başkan
Sol direnç göstermedi
ÇİMEN TURUNÇ BATURALP
BRÜKSEL - Avrupa Birliği’ne
beş yl önce, 2004 ylnda üye olan
Polonya’nn eski başbakan Jerzy
Buzek Avrupa Parlamentosu’nda yaplan seçim sonucunda 555 oy alarak
AP başkanlğna seçildi.
Üyesi olduğu Avrupa Parlamentosu
Hristiyan Demokrat Grup Başkan Joseph Daul, Buzek’in seçildiği günü “tarihi bir gün” olarak nitelendirdi. Daul dün gerçekleşen seçimin “Avrupa’nın doğusuyla batısının tekrar
buluşmasının” sembolü olarak niteledi. Seçim sonuçlarnn açklanmasnn
ardndan başkanlk kürsüsüne gelen
Buzek de, kendisinin bu göreve seçilmesinin 2004 ylnda AB’ye giren Doğu Avrupa ülkeleri için önemli bir mesaj olduğunu belirtti ve bu vesileyle demir perdenin yklmasn sağlayan Doğu Avrupa ülkesi vatandaşlarn saygyla
andğn söyledi.
Buzek, “Artık doğu, batı değil tek
Avrupa var, hepimiz Avrupa’nın inşası için çalışıyoruz” diye konuştu.
Eski Polonya Başbakan Buzek’in
AB’nin en önemli kurumlarndan biri olan Avrupa Parlamentosu’nun
başkanlğna seçilmesi, birliğe entegrasyonuna kuşkuyla baklan Doğu
Avrupa’ya gönderilen anlaml bir
mesaj olarak değerlendiriliyor.
Buzek, Avrupa Parlamentosu Başkan sfatyla önümüzdeki 2.5 yl boyunca, Brüksel’de ylda birkaç kez
tekrarlanan AB üyesi devlet ve hükümet başkanlar zirvesine başkanlk
edecek.
Filipinler’de Amerikan elçiliği önünde toplanan bir grup, Honduras’taki darbeyi protesto etti. (AFP)
‘Darbeye desteği kes ya da git’
Dış Haberler Servisi - Venezüella
Devlet Başkan Hugo Chavez,
pazar günkü haftalk televizyon
program “Alo Başkan”da, ABD
Başkan Barack Obama’y,
Honduras’ta Devlet Başkan Jose
Manuel Zelaya’y deviren
darbecilere destek vermekle
suçlad.
ABD Başkan’na “Hareketlerinle
sözlerin çelişmesin ve dünyayı
kandırma” diye seslenen Chavez,
“Obama, Honduras’taki
askerlerini çek, darbecilere
verdiğin desteği kes, banka
hesaplarını dondur, vize
taleplerini reddet, böylece bu
hükümet hemen düşer” dedi.
Venezüella lideri, “Emperyalist
şahinlere karşı olduğunun yalan
olmadığını göster ya da git, yoksa
sonun Bush’tan kötü olur” diye
konuştu. Bolivya Devlet Başkan
Evo Morales de “Elimde ABD
askeri komutanlığının
Honduras’taki darbeyi
tertiplediğini gösteren birinci
elden bilgiler var. Bu darbe, ABD
imparatorluğunun saldırısı ve
tahrikidir” diye konuştu. Morales,
Uruguay’n başkenti
Montevideo’da yaptğ açklamada,
ABD’nin değişimine inanmadğn
belirterek “ABD’nin her zaman
şartlı işbirliği yaptığını ve
ülkelere doğal kaynakları
özelleştirmelerini ve neoliberal
ekonomik modeli uygulamaları
dayattığını” söyledi.
Askeri darbeyle 28 Haziran’da
görevinden uzaklaştrlan Zelaya
ise önceki gün Nikaragua’nn
başkenti Managua’da yaptğ
konuşmada, darbe hükümetiyle
müzakerelerde sonuç alnamamas
ve görevine iade edilmemesi
halinde, başka yollara
başvuracağn belirtti.
Türkiye’nin yakn tarihinde Güneydoğu Avrupa ve Yakndoğu yönünde yaylmay hedefleyen Alman planlarna hiç
karş çkmadğn savunan Dr. Klaus
Thörner, Irak Savaş’yla Yakndoğu’da
zayflamaya başlayan ABD yüzünden,
gelecek dönemde yaylmac Alman niyetlerinin gerçekleştirilmesinin daha
bir muhtemel ve basit olacağ öngörüsünde de bulundu. Dr. Thörner, şu görüşleri ileri sürdü:
“Türkiye’nin şu anda Almanya’nın Güneydoğu Avrupa politikası
için hemen hemen hiçbir anlamı bulunmuyor, çünkü Almanya, bu bölgede zaten neredeyse sınırsız bir hegemonya kurmuş durumda. Bu nedenle de diğer ülkelerle işbirliğine
veya ittifaka bağımlı değil. Ama, Türkiye, Alman Yakındoğu politikası için
büyük önem taşıyor. Bu, bir yandan,
İslam damgalı Irak, İran, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkelerde Alman çıkarlarına aracılık etmek için,
diğer yandan da Türkiye’yle askeri ittifakına bir temel direk gözüyle bakan
ABD’nin Yakındoğu’daki askeri konumunu geriletmek için önemlidir.”
Yugoslavya’da partizan savaş dşnda, Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’de,
Alman yaylmac ve hegemon siyasetine karş ciddiye alnabilir bir direnç
gösterilmediğini kaydederken solu eleştiren Thörner, sözlerini şöyle bitirdi:
“Sol, Güneydoğu Avrupa’da veya
Türkiye’de Almanya’yı, ABD ve
Büyük Britanya’nın tersine, hiç
emperyalist bir büyük güç olarak
görmedi. Çünkü Alman fetih siyaseti, iki dünya savaşındaki 10 yıllık
dönem dışında, sadece ekonomik
araç ve yöntemlerle gerçekleştirilmişti. Ayrıca dünya ölçeğinde yayılmış Amerikan karşıtlığı, solu,
Alman niyet ve stratejilerine karşı
körleştirdi.”
T.C. BEYOĞLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI
ANKARA CUMOK ÇAĞRISI
Dosya No: 2009/12791 E.
YURTSEVER GAZETECİ
MUSTAFA BALBAY
İLE SÖYLEŞİ
Tarih
Saat
Yer
Adres
neminde tümüyle Alman çkarlarna
bağlanmasna engel olunabildiğini ileri
sürdü. Thörner, “Ancak, Alman hükümetlerinin Türkiye’yi İkinci Savaş
sonrasında kendi nüfuz alanına çekme
çabası sürdü. İşte bu noktada konuk
işçiler için 1960’ların başında imzalanan anlaşmalarla Almanya’ya gelen
milyonlarca Türk göçmen, Türk ekonomisinin Almanya’ya bağımlılığını
pekiştirmiş oldu” diye konuştu. Alman araştrmac, Almanya’nn Türki-
bu Alman arka bahçesinde yer almaktadır. 19’uncu yüzyıl sonundan beri izlenen Alman hedefi, Kuzey Denizi’nden İran Körfezi’ne kadar uzanan
ve Almanya’nın egemenliğinde bir
ekonomi bölgesiydi. Bu bölgedeki ülkelere de en fazla bir yarı-sömürge statüsü tanınıyordu. Böyle bir bölge hâlâ günceldir. Almanya’nın İran’daki
molla rejimi’yle yakın ekonomik ilişkileri buna bir örnektir.”
Türkiye’deki Alman şirketlerinin çok
uzun bir süredir en büyük yatrmc grubu oluşturduğuna işaret eden Klaus
Thörner, iki ülke arasndaki ilişkileri de
şöyle yorumlad: “Almanya, Türkiye’nin bir numaralı dış ticaret partneridir ve yine Almanya Türkiye’deki
en büyük ekonomik güçtür. Ayrıca
Türkiye’nin Almanya’ya tekstil tipi
ürünler ve ucuz işgücü ihraç ettiği
gerçeği de var. Bütün bunlar, Alman
sömürge gücüyle Türk yarı-sömürgesi arasında 1878-1918 döneminde yerleşiklik kazanan ilişkinin,
tekrar gündemde olduğunu gösteriyor. Bu ilişki, halen Türkiye’nin
AB üyeliğine karşı otoriter Alman
karşıtlığıyla daha da bir belirginlik
kazanıyor.”
: 17 Temmuz 2009 CUMA
: 19.00
: Cumhuriyet Kültür Merkezi
: Ahmet Rasim Sokak No: 14 Çankaya Ankara
Mustafa BALBAY ve Aydnlarmza
birlikte selam gönderelim.
www.ankaracumok.org
YAŞAMAK GÜZEL
YAŞATMAK DAHA DA GÜZEL
0 212 557 70 70 / PBX
Bir borçtan dolay ipotekli olup satlmasna karar verilen ve aşağda yazl özellikleri bulunan taşnmaz satlarak paraya çevrilecektir.
TAPU KAYDI: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi, 285 pafta, 3510 ada, 15 parsel sayl , 147.00m2 yüzölçümlü kargir apartmanda 20/160 arsa payl 3.kat (7) nolu bağmsz bölümde kaytl Büro vasfl taşnmazn tamam borçlu adna kaytldr.
İMAR DURUMU: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi, 285 pafta, 3510 ada, 15 parsel sayl yer 1/1000 ölçekli 27.06.2006 tasdik tarihli tadilat plannda istikamet kesintili 0.25 / 0.75 emsalli ayrk nizam konut alannda kalmaktadr.
HUDUDU VE SAHASI: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi, 285 pafta, 3510 ada, 15 parsel sayl bölümün çap örneği yerinde
uygulanmş ve hudutlarnn aynen uyduğu görülmüştür.
HALİ HAZIR DURUMU: Satşa konu, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi, 285 pafta, 3510 ada, 15 parsel sayl kargir niteliğindeki apartmann 3. kat 7 bağmsz bölümüdür. Apartman Sel Sokak ile Zincirlikuyu Caddesi’nin kesiştiği köşede yer almaktadr. Sel Sokağa bakan cephede kot farkndan dolay bir zemin kat bulunmaktadr. Zincirlikuyu Caddesi’nin olduğu cephede ise 1. kat ve apartmann ana giriş kaps mevcuttur. Apatman (zemin+4 kat+bir
çat kat) katndan ibarettir. Binaya Sel Sokak tarafndaki zemin katdan da girilmektedir. Çat katnn sonradan ilave edildiği anlaşlmştr. Taşnmazn adresi: Büyükpiyalepaşa Zincirlikuyu Caddesi N:254 Kasmpaşa/İstanbul. Taşnmaz Büyükpiyaiepaşa Camii nin karşsnda ve iki sokağn kesiştiği noktadadr. Konum itibariyle mahallenin işlek bir yerinde ve Piyalepaşa Bulvarna çok yakndr. Ulaşm Taksim ve Okmeydan denilen merkezi yerlere toplu taşm araçlar ile kolay yaplmaktadr. Bina 1981 ylnda yaplmş ikinci snf bir yapdr. Gerek dş cephesi gereksi iç bölümleri ypranmştr. İmalathane olarak kullanldğndan içerisinde de projesine uygun
olmayan tadilatlar yapldğ gözlenmiştir. Bina ana giriş kaplar ve bağmsz bölüm kaplar demir doğramadr. Pencere doğramalar da demirden yaplmştr. Dş cephe çok eski ve ypranmştr. Elektrik ve su vardr ancak snma sistemi yoktur. Binada asansör yoktur. Merdivenler standart ölçülere uygun değildir. Basamaklar mozaik, korkuluk ise demir doğramadr. Duvarlar yar yüksekliğe kadar yağl boya, üst taraflar plastik boyadr. Satşa konu 7 nolu bağmsz bölüm, Sel sokak tarafndaki
girişe göre 3.kat, Zincirlikuyu Caddesinden apartman ana kapsndan girildiğinde ise 2.kat dr. İçerisi çukulata imalathanesi olduğundan iki bölümden ibaret salon şeklindedir. Bölünme şekli PVC ile yaplmştr. Duvarlar tavana kadar beyaz fayans, tavan badanadr. Yer döşemesi ise mozaik taşdr. Bu bağmsz bölümde çukulata yapmnda kullanlan çeşitli dinlendirme tanklar, diğer imalat makineleri ve iki adet elektrik panosu bulunmaktadr. Bu bölümde mutfak, banyo gibi ksmlar bulunmamaktadr. Giriş kaps ve pencereler demir doğramadr. Camlarda normal pencere cam kullanlmştr. Bu bölümün uzun süredir kullanlmadğ anlaşlmştr. Bina uzun
süredir bakm yaplmadğ için eskimiş ve iç ksm gelişigüzel tadilatlarla değiştirildiği için, tapu kaydnda ofis olarak geçmesine rağmen halihazr durumu ile ofis kullanmna uygun değildir. Apartmann tamam çukulata ve şekerleme imalathanesi olarak kullanlmaktadr. Bu konuda gerekli ruhsatlar bulunmaktadr.
DEĞERİ: 97.500,00-TL (doksanyedibinbeşyüztürkliras)
SATIŞ TARİHİ VE SAATLERİ: (Birinci Açk Arttrmas)
21/08/2009 Tarihinde Saat: 15.00 ile 15.10 arasnda.
SATIŞ ŞARTLARI VE SATIŞ YERİ: Beyoğlu 1. İcra Müdürlüğü’nde açk arttrma sureti ile yaplacaktr. Bu artrmada tahmin edilen kymetin %60’n ve rüçhanl
alacaklar varsa alacaklarn mecmuunu ve satş masraflarn geçmek şart ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alc çkmazsa en çok artrann taahhüdü baki kalmak şart
ile 31/08/2009 tarihinde ayn yer ve ayn saatler arasnda ikinci artrmaya çkarlacaktr. Bu artrmada da bu miktar elde edilememiş ise, gayrimenkul en çok arttrann
taahüdü sakl kalmak üzere artrma ilannda gösterilen müddet sonunda en çok artrana ihale edilecektir. Şu kadar ki artrma bedelinin maln tahmin edilen kymetin %40’n
bulmas ve satş isteyenin alacağna rüçhan olan alacaklarn toplamndan fazla olmas ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştrma masraflarn geçmesi lazmdr.
Böyle’bir fazla bedelle alc çkmazsa satş talebi düşecektir.
2- Artrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kymetin %20 nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankann teminat mektubunu vermeleri lazmdr.
Satş peşin para iledir. Alc istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, %18KDV, ihale pulu, tapu harç ve masraflar alcya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye resmi ihale bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacakllarla diğer ilgililerin*bu gayrimenkul üzerindeki haklarn hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarn dayanağ belgeler ile on beş gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazmdr. Aksi takdirde haklar tapu siciliyle sabit olmadkça paylaşmadan hariç braklacaklardr.
4- İhaleye katlp daha sonra ihale bedelini yatrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alclar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardr. İhale fark ve temerrüt faizi ayrca hükme hacet kalmakszn dairemizce
tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alnacaktr.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açk olup masraf verildiği takdirde isteyen alcya bir örneği gönderilebilir.
6 - Satşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş münderecatn kabul etmiş saylacaklar başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/12791 esas sayl dosya numaras ile müdürlüğümüze başvurmalar, Tapuda adresi olmayanlara işbu satş ilan tebliğ yerine kaimdir, ilan olunur.
*İc.İf.K. 126.ilgililerin tabirine irtifak hakk sahipleri de dahildir.
(Basn: 39454)
C MY B
C MY B
14 Temmuz yine
olaylı geldi
OSMAN ÇUTSAY