Türkçe El K_Tabi

Transkript

Türkçe El K_Tabi
GİRİŞİMCİLİK RUHU
MESLEK ÖĞRETMENLERİ İÇİN KILAVUZ
2013-1-RO1-LEO04-29529 7
01 Ağustos 2013 – 31 Temmuz 2015
https://pfeprojectenglish.wordpress.com/
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
YAZANLAR:
JOANNA SZCZECINSKA (KOORDİNATÖR)
AYSUN GÜZEY
MEHMET AKMANOĞLU
M. İLKER ARICIOĞLU
SEZGİN DURMUŞ
PROJE KOORDİNATÖRÜ
Oświatowiec - Private Educational Company - Lodz, POLONYA
http://www.oswiatowieclodz.pl/index.php/pl/
ORTAKLAR
Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TÜRKİYE
http://kastamonueml.meb.k12.tr/
Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Izmir, TÜRKİYE
http://mebk12.meb.gov.tr/
The Vocational Evening High School of Chania - Crete, YUNANİSTAN
http://epal-esp-chanion.chan.sch.gr/
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
İçindekiler
1.Giriş ...................................................................................................................................................................... 4
1.1. Girişimciliğin Önemi ..................................................................................................................................... 4
1.2.Neden bu el kitabı? ....................................................................................................................................... 4
2.Bu El Kitabı Hakkında ........................................................................................................................................... 6
2.1. Bu El Kitabını Kimler Kullanabilir? ................................................................................................................ 6
3. Yeni Bir Başlangıç ................................................................................................................................................ 7
3.1. Ortak Ülkelerde Mevcut Durum................................................................................................................... 7
3.1.1. Türkiye................................................................................................................................................... 7
3.1.2.Yunanistan ............................................................................................................................................. 8
3.1.3.Polonya .................................................................................................................................................. 8
3.2. Avrupa’daki Mevcut Durum ......................................................................................................................... 9
3.3. Bu projenin bize ve Avrupa Birliğine katkısı nedir?.................................................................................... 10
4.Her Girişimcide Olması Gereken 10 Özellik ....................................................................................................... 11
5.Girişimcilerin En Çok Yaptıkları Hatalar Nelerdir? ............................................................................................. 14
6. Girişimcinin Yol Haritası .................................................................................................................................... 15
6.1. Mesleki Okullar İçin Projenin Ders Planları Önerisi.................................................................................... 15
6.1.1.Yunanistan (Girişimcilik kültürü /Başarı için faktörler) ........................................................................ 16
6.1.2.Türkiye-Kastamonu (Girişimcilik Becerileri) ......................................................................................... 16
6.1.3.Türkiye-İzmir (Kendi işi için gerçek piyasada iş fırsatları aramak) ....................................................... 16
6.1.4.Polonya (Bir fikrim var ve bunu nasıl gerçekleştirebilirim?) ................................................................ 16
7. Metodoloji-Pilot Uygulamalar........................................................................................................................... 17
8. Sonuç ve Öğrendiklerimiz ................................................................................................................................. 17
9.Öneriler .............................................................................................................................................................. 20
10. Yararlanılabilecek Web Siteleri ....................................................................................................................... 21
10.1.Turkey ....................................................................................................................................................... 21
10.2.Greece ....................................................................................................................................................... 22
10.3. Poland ...................................................................................................................................................... 23
Kaynakça ............................................................................................................................................................... 23
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
1.Giriş
1.1. Girişimciliğin Önemi
* İşsizlik sorununa önemli bir çözüm olanağı sunduğu gibi ekonomik büyümenin de dinamosudur.
* Girişimci, ekonomik kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek alanlara aktarılma sürecinde
baş aktördür, çünkü üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim
faktörlerinin kullanılmasını sağlar. Dolayısıyla üretimi artırır.
* Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır, ayrıca yeni
endüstrilerin doğmasına yol açar, teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırır ve hızla büyüyen
sektörler yarattığı için ekonomik büyümeyi de hızlandırır.
1.2.Neden bu el kitabı?
Bu el kitabı mesleki eğitim öğrencilerinin girişimcilik bilgilerini artırmak için öğretmenlerin
yapabileceği ve kullanacağı ders planını özetler. Öğretmenlere bu anlamda rehberlik yaparken içeriği
proje ortakları tarafından yazılan modüllerin pilot uygulama örneklerini de gösterir. Bu el kitabıyla
konunun öneminin öncelikle mesleki eğitimin paydaşları tarafından kavranması önceliğimizdir.
Girişimcilik konusunu Mesleki okullar bazında değerlendirmek, Avrupa’daki örnekleriyle
karşılaştırmak, eksikleri tamamlamak ve pilot uygulamalarla bir sentez yaparak çalışmaların kısa
özetinin verilmesi düşünülmektedir. Avrupa Birliği 2020 hedeflerinde de önemine değinilen
‘girişimcilik’ konusunun doğru bir şekilde anlaşılabilmesi ve özellikle Mesleki Eğitim öğrencilerinin
girişimcilik özelliklerini geliştirebilmek için bu el kitapçığı hazırlanmıştır.
Öğretmenler bu el kitabını mesleki eğitim öğrencilerinin girişimcilik bilgilerini geliştirmek için
kullanabilir ve kullanılacak ders planlarını özetleyebilir. Bu anlamda içerik, pilot projede öğretmenlere
rehber olması açısından ortaklar tarafından yazılan modüllerin örneklerini göstermektedir. El kitabının
öneminin anlaşılması konusu, mesleki eğitim paydaşlarının ilk önceliğidir. Girişimciliği, pilot çalışmayla
meslek okullar bazında değerlendirmek, Avrupa ile mukayese etmek, eksikleri tamamlamak ve
çalışmaların bir sentezini oluşturmak kısa bir özet olarak düşünülebilir. Bu el kitabı ortak ülkelerde
girişimcilikle ilgili yapılan uygulamaları, farklılıkları ve öğretmenlerin, öğrencilerin çabaları
sonucundaki fikir alışverişlerini anlatmaktadır ve girişimcilikle ilgilenen herkes için hazırlanmıştır.
Yaşam boyu öğrenme anahtar yetkinlikleri ile ilgili Avrupa Parlamentosu önerisi Avrupalı
politika yapıcılar, eğitim sağlayıcılar, işverenler, öğrenciler için bir referans aracı sağlar. Bu çerçeve
girişim duygusu ve girişimcilik gibi önemli yetkinliklerin sekiz alanını içerir. Bu sekiz alanın tümünün
eşit öneme sahip olduğu kabul edilir çünkü bilgi toplumunda başarılı bir yaşam için katkıda bulunurlar.
2020 için ilk Mesleki Eğitim ve Öğretim ile ilgili Avrupa Birliği Stratejisi, Mesleki Eğitim ve
Öğretimin gençlere işgücü piyasası için e-beceri ve daha yüksek düzeyde geliştirilmiş temel beceriler
gibi sürekli gelişim için uygun yetenekleri sağlaması gerektiğini belirtmektedir. Mesleki Eğitim
sistemlerinin modernizasyonu tüm paydaşların, kamu otoritelerinin, işletmelerin güçlü bir katılımını
ve kararlı olmalarını gerektirir.
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
Öğretmen ve eğitmenlerin rolü esastır ve gelecek onlara yeni öğretim alanında yeni zorluklar,
müfredat tasarımı, kalite güvencesi ve yönetim sunar.
Girişimcilik eğitimi, fikirleri uygulamaya koyma yeteneği, yaratıcılık, teşebbüs ve özgüven
anlamına gelir bu yüzden müfredat boyunca ve çalışmanın tüm alanlarında, tüm mesleki eğitim
öğrencilerine açık olmalıdır. Girişimcilik öğretmenlerin ve eğitmen yetkinliklerinin önemli bir parçası
haline gelmelidir.
Bu anlamda bu el kitabı katılımcı ortak okulların zorunlu ve seçmeli müfredat içinde girişimci
unsurların bir analizini sunar ve girişimcilik becerilerinin oluşumuna katkıda bulunan bu içerikleri
tanıtır. Proje aynı zamanda içerik olarak pedagojik araçların uygulanmasını sağlamak için öğretmenler
hazırlamayı amaçlamaktadır.
Girişimcilik eğitimi genellikle geleneksel yöntemler ve teorik bilgilerle yapılmakta ve
girişimciliğin önemi hakkında henüz yeterli farkındalık oluşturulamamıştır. Bu farkındalığın
oluşturulabilmesi için ilk ve en önemli adım bu öğretimi teorik bilgiden pratik uygulamaya
dönüştürmektir. İkinci adım müfredatın uygulama (pratik) dersleri içermesini sağlamaktır. Öğrenciler
gerçek anlamda öğrendiklerini uygulamalıdır. Bu uygulama (pratik) dersleri daha çok projelere dayalı
olmalıdır. Böylece öğrenciler bir proje üretir ve gerçek bir ortamda bu projeyi uygulama imkânı bulur.
Bu şekilde öğrenciler ödev ve projeler yoluyla teorik bilgilerini uygulama fırsatı elde ederler.
Bu projenin genel amacı, öğrencilerin olduğu kadar öğretmenlerin de yerel, ulusal ve
uluslararası çalışma piyasasına uyum ve erişimini artırmak için mesleki ve teknik eğitim konusunda
girişimcilik becerilerinin geliştirilmesidir. Bu projenin özel amaçları ise;
 mesleki eğitim ve öğretim okullarında çalışan öğretmenlerin girişimcilik becerilerini
geliştirmek,
 lise mezunlarının rekabet ve girişimcilik becerileri ile Avrupa pazarına ilişkin bilgisini
artırmak,
 girişimcilik alanında öğretim stratejilerinin ve öğretim yöntemlerini Avrupa kalite
güvencesi bağlamında belirlemek,
 proje katılımcılarının öğretme, dil, bilişim teknolojileri, kültürel, sosyal ve uyum
becerilerini ticari hizmetler bağlamında geliştirmektir.
Bu el kitabı, konunun ortaklar tarafından yapılan karşılaştırmalı bir çalışmayı içermekte ve
girişimcilik becerileri için alternatif bir öğretim programında ya da temel öğretim programında
yardımcı kaynaktır.
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
2.Bu El Kitabı Hakkında
“Girişimcilik için Ortaklık “ projesi, Polonya, Yunanistan ve Türkiye’den 2 (İzmir ve Kastamonu)
olmak üzere toplamda dört ortaktan oluşan Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir Avrupa
Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamındaki bir LDV ortaklığı projesidir. Proje kapsamında özellikle
mesleki okullarda girişimciliği öğretmek ile ilgili durum analizleri yapıldı ve araştırmada önemli
bulgular ortaya çıktı. Ortaklar, girişimciliğin kendi ülkelerinde okul müfredatında mesleki eğitim
düzeyinde nasıl olduğunu araştırdılar ve araştırma sonucunda girişimcilik temel derslerinin mesleki
üst sınıflarda zorunlu olduğu ancak müfredatta işlenilen saat sayısının ülkeler açısından farklılıklar
olduğu ortaya çıkmıştır.
Aşağıdaki tablo, ortakların
farklılıkları(mavi olanlar) gösterir.
Yunanistan
Girişimciler – davranış, tutum
ve kişilik tipi
Liderlik ve yönetim
İş planı oluşturma ve örnekler
Ekonomik ve sosyal kalkınma
Girişimcilik ve ekonomik gelişme
Sosyal ağlar ve insan kaynakları
ülkelerinde
müfredat
Polonya
Girişimci tutumların geliştirilmesi.
Etkili iletişim ve işbirliği
becerilerinin geliştirilmesi.
İş faaliyetlerine aktif ve bilgili
katılım için hazırlık.
Piyasa ekonomisinin nasıl
işlediğini öğrenme.
Piyasa ekonomisi ve ekonominin
entegrasyonu ve küreselleşme
konusunda devlet rolünün
öğrenilmesi.
Aktif iş arama ve bu alanda
bilinçli seçimler yapmak için
öğrenme.
hedeflerindeki
benzerlikleri
ve
Türkiye
İş kurmak için çalışma programı
hazırlanması.
Bir iş kurma sürecini
tamamlamak için bir iş planı
hazırlama
Sürdürülebilir firma için gerekli
planları hazırlanması ve kapasite
geliştirme
İş hukuku hakkında mevzuatı
anlama
Yapısına göre firmaları
sınıflandırmak
2.1. Bu El Kitabını Kimler Kullanabilir?
Bu el kitabının hedef grubu;




Mesleki okul öğretmenleri
Diğer lise öğretmenleri
Meslek lisesi öğrencileri
Girişimcilikle ilgilenen herkes
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
3. Yeni Bir Başlangıç
Girişimcinin iş kurma sürecinde geçireceği aşamalar, başarılı bir iş fikri belirleme, çalışma
programı hazırlama, iş planı hazırlama, işi kurma ve iş geliştirme olarak özetlenebilir. Bu süreçleri
başarabilmek için girişimcinin gerekli motivasyona sahip olması, sabırlı davranması, risk alabilmesi,
araştırmaya ve bilgiye önem vermesi ve yatırım yapabilecek belirli bir ekonomik varlığa sahip olması
gereklidir.
Mesleki eğitim, bireylere işgücü piyasasında gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve kişilik
özelliklerini kazandırırken, amacı sadece sektörde bir işyerinde ücretli personel olarak çalışmasını
sağlamak değil, aynı zamanda girişimci bir kişilik kazandırarak kendi adına gerekli girişimcilik
özelliklerini gösterip bir anlamda işveren olmasını sağlayabilmektir. Çünkü ekonomik sektörde
girişimci yatırım yaparak iş alanı oluşturmaz ise nitelikli işgücü yetiştirmek tek başına bir anlam ifade
etmeyecektir. Bu nedenle, girişimciliğin özellikle mesleki okullarda altının çizilmesi ve bu konuda
teorik bilgiden ziyade pratik uygulamaların yapılması son derece önemlidir.
3.1. Ortak Ülkelerde Mevcut Durum
3.1.1. Türkiye: Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin oynadığı rol çok daha
büyüktür. Girişimcilik Türkiye’de yeni bir kavram olması sebebiyle pek fazla ilerleme
göstermemektedir.
AB üyeliğine hazırlanan Türkiye’nin de kişi başına düşen gelir düzeyini ve istihdam oranını
artırmak için bu çeşit bir plana ve bir takım reformlara ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Bu sebeple
Türkiye genelinde pek çok kurum oluşturulmuş ve Türkiye’deki girişimcileri veya girişimci adaylarını
desteklenmeye ve girişimcilik özellikle gençler arasında özendirilmeye başlanmıştır. TUSİAD (Türk
Sanayici ve İş adamları Derneği), AIESEC(Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği),
KOSGEB(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı )gibi sivil
toplum örgütlerinin düzenledikleri kongreler bu kavramın önemsenmeye başlandığının belki de en iyi
örnekleridir.
Ülkemizin kalkınması açısından bireylerin, iş hayatının ve toplumun ihtiyaçlarına göre
eğitilmeleri, eğitildikleri mesleklerde istihdam edilmeleri ve kendi mesleki alanlarında girişimci bir
ruha sahip olmaları, bu ruh ve yeterliliklerle kendi iş alanlarını yaratmaları ve müteşebbis olmaları
ülke ekonomisi açısından önem taşımaktadır. EARGED tarafından yapılan bir araştırmada girişimcilik
dersinin etkililiğinin değerlendirilmiş; mesleki ve teknik ortaöğretim okullarından mezun olan
öğrencilerin, mezuniyet sonrası kendi iş yerlerini kurmaları ve müteşebbis olabilmeleri konusunda
Girişimcilik dersi içeriğinin yeterliliği incelenmiştir. Bu araştırmanın genel amacı, mesleki ve teknik
ortaöğretim okullarında okutulan girişimcilik dersinin, mezunların kendi işlerini kurmaları konusunda
yeterliliğinin genel bir değerlendirmesinin yapılarak mevcut durumun ortaya konulmasıdır. Bu
araştırmanın sonuçları aşağıdaki şekildedir:
 Yönetici ve öğretmenlerin % 69,7’si, girişimcilik dersinin mevcut program yapısını mezunların
kendi işlerini kurmalarında yeterli bulmuşlardır.
 Yönetici ve öğretmenlerin % 64,5’ince girişimcilik dersinin konuları mezunların kendi işlerini
kurmaları açısından yeterli bulunmuştur.
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.

Mezunların % 73,6 ‘sı ile yönetici ve öğretmenlerin %59 ‘u girişimcilik dersinin program yapısı
piyasa gerçeklerine uygun olduğunu düşünmektedir.
 Yönetici ve öğretmenlerin % 39,4’üne göre Girişimcilik dersinde okulda uygulanan öğretme –
öğrenme yöntemleri(ders anlatımı, ödev vb.) öğrencileri öğrenmeye teşvik etmektedir.
 Yönetici ve öğretmenlerin % 40,4’üne göre Girişimcilik dersiyle ilgili okuldaki ders araç –
gereçleri eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yeterlidir.
 Yönetici – öğretmenlerin % 44’ü ve mezunların %37,5’ine göre Girişimcilik dersi konuları,
başarılı ve uygulanabilir bir iş fikrinin özelliklerini açıklamada yeterlidir.
Araştırmada da görüldüğü gibi, Türkiye’de mesleki okullarda girişimcilik dersi ile ilgili gerek
materyal gerekse içerik çok yeterli değildir. Bu projeyle bu oranların uzun vadede yükseltilmesi ve bu
konuda yapılacak çalışmalara bir başlangıç olması amaçlanmaktadır.
Türkiye’de, seçmeli Girişimcilik dersi için öğrenci merkezli bir yaklaşım kabul edilir. Proje
çalışması ve diğer sınıf dışı görevleri öğrencinin yaratıcılığını ve etkileşimini teşvik eder. Dersin
müfredatı ve ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları tarafından yazılır.
3.1.2.Yunanistan
Yunanistan, iş kurma aşamasında diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında yüksek bir paya
sahip olarak ortalamanın üzerindedir. Şu anda ülkede pek çok aile şirketi ve küçük özel limited
şirketleri bulunmaktadır. Ülkenin birçok aceleci girişimci yüzünden, girişimcilik aktivitesi konusunda
ortalamanın altında olduğu da bir gerçektir. İş fırsatlarını takip etmek yerine zorunluluktan dolayı
düşük risk-toleransına sahip işler seçme ile Yunan girişimcilerinin neredeyse % 65’i bu tipe aittir.
Ayrıca bu tür girişimcilerin yaş ortalaması 55 yaş grubu üzerindedir.
Birçok girişimcinin her iki hedefi de harmanlamak için sosyal sorumluluk konuları ve girişimcilik
etiği açısından politikalar benimsemesi ümit vericidir: Kurumsal büyüme ve kamu yararı. 1995 yılında
kurulan Yunanistan Girişimcilik Derneğinin üyeleri Yunan işletmelerinden oluşmakta ve bu yönde
farkındalığı artırmaktadır. Ana amaç, yenilik ve risk üstlenmenin yanı sıra toplumda iyi kabul ve anlayış
gören faaliyetler yaratmayla ilgili iş fırsatlarının takibinde ve toplumsal yaşamın tüm düzeylerinde
girişimciliği teşvik etmektir.
Turizm, Su kültürü - Balık yetiştiriciliği, Gıda işlemesi - paketleme ve BT & Telekomünikasyon
gibi bazı sektörlerde destek vardır. Hükümet, bir yandan para yardımı sağlayarak(% 40 nakit hibe,% 40
para yardımı faizi,% 40 kiralama para yardımı veya% 100 vergi indirimi ve% 40 para yardımı faizi )diğer
yandan da 16 bürokratik işlem ve önemli bir miktar para isteyerek, yeni girişimcilere hem yardımcı
olma ve hem de onları yeni iş kurmaktan caydırma gibi önemli bir rol oynar.
Başarılı işletme örnekleri, gençlere faaliyet ve eğitim yoluyla girişimcilik kültürünü geliştirmek
için yardımcı olur.
3.1.3.Polonya
Polonya ekonomisi 1989 yılında başlayan siyasi sistem dönüşümünden sonra değişti. Leh
ekonomisi karışık bir ikonolojidir. Kamu sektörü şu anda gayri safi yurtiçi hâsılanın yaklaşık % 25’ni
üretiyor. Polonya'da sistem dönüşümün başlangıcından bu yana küçük ve orta ölçekli işletmeler,
sektör düzeyi, yapısı ve istihdamın yanı sıra Polonya toplumunun zenginlik düzeyinin belirlenmesinde
ve ekonomimizde önemli bir itici güç olmaya devam etmektedir. 2008 yılında gayri safi yurtiçi hâsılanı
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
oluşturmaya sektörün katkısı % 47 eşdeğerdi ve 2003-2008 yılları arasında işletmelerde oluşturulan
işyerlerinin yarıdan fazlası KOBİ gelişiminin sonucudur.
Kaynak: http: //www.egospodarka.pl/58234,Sektor-MSP-w-Polsce-w-latach-2008-2009,3,39,1.html
Şimdiye kadar işsizliğe karşı tepki olarak yeni şirketler kuruldu. Ama şimdi bir süredir işsizliğin
azaldığı ve şirketlerin sayısının hala arttığı fark edilebilir. Şu sonuca varılabilir: şirketlerin kurulması
sadece istihdam eksikliğine değil, kendi işini kuramayanlar için de bir tepkidir. Günümüzde,
Polonyalılar çok daha sık kendi işlerini kurmaktadırlar çünkü onlar kendilerini geliştireceklerine
güvenirler.
Polonyalıların yaklaşık % 67’sinin ortak görüşü, kendi ait bir şirket olumlu bir kariyer yoludur.
Bir başka olumlu yön de, Polonyalı girişimcilerin diğer Avrupa ülkelerinde olanlara kıyasla nispeten
daha genç olduğudur.
Kendi işinin patronu olan yirmili yaşlarının sonlarında olan girişimcilerin sayısı artmaktadır.
Polonya'da kadın girişimciliği konusunda da büyük bir potansiyel vardır. Polonyalı kadınlar çok iyi
eğitimlidir ve kendi şirketini kurmayı destekleyen faaliyetler olumlu sonuçlar doğurmuştur.
Polonya Ajansına göre, Şirket Gelişimi konusunda, Polonya’daki mikro, küçük, orta ölçekli
şirketlerin yapısı için Avrupa Birliği'nde benzer, ancak dâhili istihkaklar önemli ölçüde farklıdır.
Polonya'da mikro girişimciler baskındır: serbest çalışanlar tüm sektörün % 92’sini oluşturur ve aile
şirketleri (girişimciler ve aileleri) Tüm yeni kurulan işletmelerin % 90’nını oluşturuyor.
Mikro şirketler rekabetçi bir alt sektörünü oluşturmaz çünkü -tüm Avrupa Birliği ile
karşılaştırıldığında- onlar üç kat daha düşük brüt katma değer sağlarlar. Ayrıca, piyasada hayatta
kalma şansları nispeten azdır: 4 şirketten 3’ü ilk 12 ay boyunca aktif kalır, ancak zamanla onların şansı
azalır - % 54’ü üç yıl sonra ve % 31’i de beş yıl sonra kapanır.
3.2. Avrupa’daki Mevcut Durum
13 Nisan 2012 Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Avrupa
ülkelerinin birçoğunda girişimcilik eğitimi her geçen gün daha fazla desteklenmektedir. Sekiz ülke
(Danimarka, Estonya, Litvanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Galler ve Belçika’nın Flaman kısmı) girişimcilik
eğitiminin geliştirilmesi amacıyla özel stratejiler uygulamaya koymuş; 13 ülke ise (Avusturya,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, Lihtenştayn,
Polonya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve Türkiye) bu eğitimleri ulusal yaşam boyu öğrenme, gençlik ya
da büyüme stratejilerinin bir parçası olarak uygulamaktadır. Avrupa ülkelerinin yarısı, girişimcilik
eğitiminin güçlendirilmesini de kapsayan bir eğitim reformu sürecine girmiştir.
Müfredatlar arası bir yaklaşım, lise eğitiminde olduğu gibi ortaokul eğitiminde de yani Avrupa
ülkelerinin yaklaşık üçte ikisinde yaygındır. Ancak ortaokul ve lise öğretimi arasında bazı farklılıklar
vardır. Örneğin, Almanya'da, girişimcilik eğitimi ortaöğretim boyunca disiplinler arası bir müfredat
hedefine sahipken, lise eğitiminde sadece seçmeli ders olarak yer almaktadır. Ortaokullarla
karşılaştırıldığında bu eğitim düzeyinde en çok dikkat çeken şey ise, girişimcilik eğitimini seçmeli
derslere tamamlayan Avrupa ülkelerinin sayısındaki artıştır.
Ortaokul öğretimde olduğu gibi, bu okul düzeyinde bazı ülkeler diğer yaklaşımlara ek olarak
girişimciliğin ayrı bir ders olmasını önerir. Bu nedenle, yeni müfredatta ayrı bir zorunlu ders olarak yer
alan girişimcilik Polonya dışındaki tüm ülkelerde seçmeli derstir. 1 Eylül 2009 tarihinde tanıtılan ve
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
yavaş yavaş 2016 yılına kadar uygulanan, yeni müfredat önceliklerinden biri olarak girişimciliği içerir.
Ancak, liseler için 2012-2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Bulgaristan, Litvanya, Avusturya, Slovenya,
İsveç, Türkiye ve Norveç'te, girişimcilik konusu seçmeli veya belirli bir dalın bir parçasıdır.
Lise öğretimde, ülkelerin yarıdan fazlası ekonomi, işletme çalışmaları ve kariyer eğitimi
konularında girişimcilik eğitimi içerir. Ancak, sadece birkaç ülkede zorunlu derstir. Girişimcilik
eğitiminin (bir düzine ülkede civarında) sosyal bilimler alanına entegre edildiği yerlerde, bu konular
zorunlu dersler olarak kalır. Ortaokul öğretiminde çok az ülke girişimciliği matematik, fen bilimleri,
teknoloji ve bilişim teknolojileri alanlarına (Litvanya, Polonya, Slovenya ve İsveç) dâhil etmiştir ve bu
konuların hepsi zorunludur. Polonya'da, şu an devam eden ve 2016 yılında tamamlanacak olan
müfredat reformu girişimcilik dâhil tutum ve yeterliliklerin şekillenmesi üzerinde duruluyor.
3.3. Bu projenin bize ve Avrupa Birliğine katkısı nedir?
Yukarıda belirtildiği gibi girişimcilik oranlarının Avrupa’da ve ülkemizde düşük olması
nedeniyle, hazırlanan materyaller ve pilot uygulamalarla hem Avrupa ülkelerinde hem ülkemizde bu
oranların artırılması için katkı sağlayacaktır.
Bu proje sayesinde, Avrupa standartlarında girişimcilik öğretimi bilgi ve becerilerini elde etmek
istiyoruz.
Ortak okulların öğretmenlerinin ve ortak ülkelerdeki şirket çalışanlarının hareketliliği İngilizce
dilinin, bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımı ile daha fazla kültürel işbirliği için önemli olacaktır ve
ortak ülkelerdeki kültürel çeşitliliği, anlayışı, saygıyı ve kabulü teşvik edecektir.
Projemizin mesajı, bütün öğretmenler ve öğrenciler içindir ve AB bölgelerinde talep üzerine
kendi işlerini kurmaya teşvik etmek amacı da taşır. Bu mesaj Proje web sitesinde bulunabilir ve
herhangi bir okula tarafından kullanılabilir. Ayrıca katılan öğretmenler sadece pedagojik yaklaşımlar
geliştirmekle kalmayacak aynı zamanda Avrupa bağlamında ekip çalışması ve işbirliğini geliştirmiş
olacaktır.
Bu proje Avrupa işgücü piyasasının rekabet ihtiyaçlarını, ekonomik işbirliği ve iletişim ihtiyacını
göz önünde bulundurarak, teknik ve ekonomik eğitim sisteminin genç mezunlarının girişimcilik
becerilerine ve ihtiyaçlarına değer katar. Ayrıca, Avrupa ruhuna uygun şekilde birlikte çalışmak adına
okullar ve Avrupa ülkeleri için bir fırsat oluşturmaktadır. Eğitim firmaları geliştirmek için teknik okullar
için adapte edilmiş müfredat modeli, kendi işini kurmak isteyen birçok eğitmen ve genç öğrenci için
mükemmel bir örnek olacaktır.
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
4.Her Girişimcide Olması Gereken 10 Özellik
1- İleri Görüşlülük
Bir girişimci için yarını bugünden görebilmenin önemi
çok büyüktür.
2- Motivasyon
Bir yerde maaşlı çalışırken sizi motive edecek pek çok
şey zaten vardır. Ama tek başınıza olduğunuzda bu
motivasyonun içinizden gelmesi gereklidir.
3- Özgüven
Özgüveniniz yükseltmek için her şeyden önce kendinize,
sonra da işinizle ilgili teknik becerilerinize inancınız yüksek
olması gerekir.
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
4- Zaman Yönetimi
Zaman yönetimi konusunda kendinizi geliştirin. Henüz
işin başındaki çok az girişimcinin boşa harcayacak
zamanı vardır.
5- Finansal Bilgi
Para konusunu sizin için yönetebilecek uzmanlarla
çalışmak iyi bir çözüm olabilir ama bu durumda bile
sizin de finansal bilgi sahibi olmanızda büyük fayda var.
6- Yönetim Becerisi
Ve her ekibin verimliliğini sürekli hale getirmek için iyi
bir lidere ihtiyacı vardır. Ekibi her zaman mutlu ve
verimli halde tutabilmek ise özel bir yetenek ister.
7- Planlama Yeteneği
Planlama yeteneği bir iş planı hazırlamaktan çok daha
fazlasını ifade ediyor. İş planı önemli ama bunun
ötesinde planlarınızı daha ufak ve daha çabuk hayata
geçirilebilir parçalara bölebiliyor olmanız gerekiyor.
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
8- Esneklik
Her zaman işler planladığınız gibi gitmeyebilir.
Öngördüğünüz durumlar tam tersi şekilde
gerçekleşebilir. Bu tip durumlarda iki seçeneğiniz var. Ya
“buraya kadarmış” deyip her şeyden vazgeçeceksiniz. Ya
da esnek olup değişen şartlara ayak uydurarak yolunuza
devam edeceksiniz.
9- Hırslı Olmak
İşinizi büyütmek, bir sonraki adıma geçebilmek adına hırslı
olmak aslında başarıya doğru kararlı bir şekilde yol almak
anlamına geliyor. Özellikle başarısızlıkla karşılaştığınızda pes
etmemeyi sağlaması açısından önemlidir.
10- İletişim Becerisi
Müşterilerinizle, personelinizle, ortaklarınızla veya
yatırımcılarla doğru şekilde iletişim kurmakta
zorlanıyorsanız hayallerinizi hayata geçirmekte daha da
zorlanacaksınız demektir.
11-Bonus: Şans
Şans “sebebini açıklayamadığımız gelişmeler” olarak
özetlenebilir. Girişimcilerin başarı hikâyelerine
baktığınızda önemli bir kısmında şans ile
karşılaşacaksınız. En başta da söylediğim gibi işinizi
şansa bırakmamak en iyisi ama eğer biraz da
şanslıysanız bunun da zararı olmaz
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
5.Girişimcilerin En Çok Yaptıkları Hatalar Nelerdir?
Yeni bir iş fikrini hayata geçirirken veya mevcut işletmeyi büyütme aşamasında girişimcilerimizin
göz ardı ettiği bazı konular var ki, işletmelerin daha ilk evresinde kapanmasına, harcanan emeklerin
boşa gitmesine neden oluyor.
Taklit: Yapılan bir girişimin başarılı olduğunu görerek, aynı yerde, aynı tipte, benzer hizmetler veren
bir şirket kurmak. Bunun için işinize hizmetinize yenilik getirmeli, bir iş fikrini hayata geçirirken
yenilikçi tarafını mutlaka ön plana çıkarmalısınız.
Sermaye bulamamak: Birçok girişimcinin düştüğü hatalardan bir tanesi, kuracağı işin ne kadar maliyet
gerektireceğini önceden hesaplayamadan veya varını yoğunu tek bir işe kanalize ederek işletme
kurması.
Yüksek Maliyet: İş fikriniz size göre çok rantabl olabilir; ancak eğer yeterli pazar araştırması
yapmadıysanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Eğer sermayeniz kısıtlıysa, yolun başında gereksiz
masraflardan mutlaka kaçınmanız, maliyetleri kontrol altına almanız gerekiyor.
Yanlış Yönetim: Genellikle aile işletmesi olan KOBİ’Ler kurumsallaşmaktadır. Şirketin potansiyeli
gelişirken yönetimin hala aile içinde kalması işletme içinde çatışmalar olabiliyor. Belli büyüklükteki
şirketlerin aile işletmesi yapısından kurtulması, hatta işin başındayken profesyonel bir ekiple çalışmayı
tercih etmesi doğru bir yol olarak görülüyor.
Hedefsizlik: Ölçeği her ne olursa olsun her işletmenin belli planlar dâhilinde hayata geçirilecek
hedeflere ihtiyacı var. Girişimcilerin en büyük hatalarından bir tanesi, değişen koşullara "bağlı olarak
hedeflerinde köklü değişiklikler yapması.
Hatalı İstihdam: Profesyoneller yerine yakın çevresine iş imkânı sağlaması. Doğru istihdam yerine,
yeterince yetkin olamayan yakınlarına iş verilmesi, işletmenin orta ve uzun vadede verimsiz
çalışmasına neden oluyor.
Gereksiz Korkaklık veya Cesaret: Girişimcilerin faaliyet gösterdiği iş kolunda uzmanlara danışmadan
sadece hislerine dayanarak cesur kararlar alması işlerine zarar verebiliyor. Ya da atmaları gereken
riskli bir adımda fazlasıyla çekingen davranabiliyorlar. İşletmeyi derinden etkileyecek konularda bir
uzmandan destek alınması tavsiye ediliyor.
Bilgi ve Teknolojiden Uzak Durmak: Girişimcinin sektöründeki teknolojik yenilikleri mutlaka takip
etmesi gerekiyor. Yoğun rekabet ortamında teknoloji, şirketleri bir adım öne çıkarmak için bir araç.
Personele Karşı Açık Olmamak: Küçük işletme sahiplerinin, kendi şirketleri için aldığı kararları
genellikle çalışanlarıyla paylaşıyor. Bu durum, yeni fikirlerin gelişmesini engellediği gibi işyerinde
motivasyon eksikliğine de yol açabiliyor.
Müşteriyi Yeteri Kadar Tanımamak: Ürün veya hizmetleriyle ulaşmak istedikleri müşteri kitlesini
yeteri kadar tanıyamaması. Bunun için müşteri ihtiyaçlarını dönemsel dolarak takip ederek, ihtiyaca
uygun çözümler geliştirilmesi gerekiyor.
Finansman Yönetiminde Beceriksizlik: Tahsilatlarla ödeme planlarının nakit krizine yol açmayacak
nitelikte olması gerekiyor.
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
Müşteri Sayısını Artıramamak: Müşteri sayısını artırmaya yönelik programlar geliştirememek yeni
işletmelerin sıkıntılarından bir diğeri. Farklı tekniklerle farklı müşteri gruplarına hitap edebilecek
çözümler geliştirmeniz gerekiyor.
Değişimin Gerisinde Kalmak: Yönetim ve işletme dinamikleri sürekli olarak değişiyor. Geçmişte sizi
başarıya götüren yollar bugün geçerli olmayabilir. Bu nedenle, gerektiğinde hem yönetim arayışınızı
hem de ürettiğiniz ürün ve hizmetleri değişen şartlara adapte etmeniz gerekiyor.
Büyüme Yönetimini Yapamamak: Büyüme, şirketlerde yeni yönetim anlayışını da beraberinde
getiriyor. Adaptasyon sürecinde, kontrollü büyürken, işletmenizin yönetim becerisini de geliştirmeniz
gerekiyor.
Ölçüsüz Büyümek: Büyürken kontrolü kaybetmek işletmeler için bir diğer riskli durum. Bir anda çok
hızlı ve kontrolsüz büyümek, kısa vadede iyi gibi görünse de orta ve uzun vadede şirketler için risklidir.
6. Girişimcinin Yol Haritası
6.1. Mesleki Okullar İçin Projenin Ders Planları Önerisi
Bu ders planları bütün bir ders veya tek ders olarak kullanılabilir. Bunlar okulda zorunlu
derslerde veya ders programı dışında da kullanılabilir. Ayrıca, farklı ülkelerde öğretmenlerin
ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Hangi ortağın hangi ders planlarını oluşturduğu ve ne hakkında olduğu
ile bilgiye ulaşabilirsiniz.
Kılavuz bir el kitabı gibi değildir; onun karakteri mevcut eğitim programlarını ve yurttaşlık
eğitime yoğunlaşan materyalleri destekleyen araçtan daha fazlasıdır.
Bu kılavuzun amacı, farkındalığı artırmak, düşünceyi teşvik etmek ve faaliyetlere ilham
vermektir.
Her şeyden önce bu rehberin yazarlarının amacı, gençler arasında girişimcilik yanlısı bir tutum
geliştirmektir. Sadece konferanslar, okumalar ve ödev egzersizleri gibi geleneksel yöntemler
vasıtasıyla girişimci beceri ve tutumlarını etkili bir şekilde teşvik etmek mümkün değildir.
Bir girişimcilik eğitimi "iş okulu" olmalıdır- katılım ve diyalog odaklı eğitim modeli için bilginin
tek taraflı transferi modeli aşılmalıdır. Öğretmen bir rehber ve bir temsilcidir. İşte, bu el kitabında yer
alan ders planlarının neden aktif öğretim formlarına dayandığının nedeni budur. Dersler boyunca,
öğrencilerin gerçek iş problemlerine muhatap olmalıdır, tartışma ve anketlere katılmalı ve çeşitli iş
faaliyetleri yürütmelidir.
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
Yazarlar tek tek her bir ülkenin Avrupa eğitim sistemlerinde girişimcilik eğitimini öğretme
yollarının çok farklı olduğunun farkındadır ve eğitim sistemleri nasıl olursa olsun, farklı ülke
öğretmenleri tarafından kullanılabilecek öğretim materyalleri geliştirmek istemişlerdir. Bu nedenle
ders planları birleşik, tutarlı ve kapalı bir konunun öğretim programı değildir. Farklı senaryolar ayrı bir
parça temsil eder ve onların temelinde yürütülen faaliyetler elbette dersin diğer unsurlarından ayrı
olarak yapılabilir. Senaryolar ayrıca zenginlik olarak girişimcilik eğitiminin mevcut müfredat
programına dâhil edilebilir ya da girişimcilik eğitiminin öğelerinin dâhil olduğu diğer konuların
öğretiminde kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Sunulan planları kullanacak olan öğretmenler, (kılavuzda olduğu gibi) değiştirilmemiş haliyle
bunları uygulayabilir ya da ihtiyaca göre adapte edip değiştirebilir, örneğin: farklı bir yaş grubu için,
diğer konular için, vb.
6.1.1.Yunanistan (Girişimcilik kültürü /Başarı için faktörler)
1.Girişim kültürüne genel bakış
2.Girişimcilerin düşünce yapısı
3.Girişimcinin motivasyonları
4.Girişimcinin özellikleri I
5.Girişimcinin özellikleri II
6.1.2.Türkiye-Kastamonu (Girişimcilik Becerileri)
1.Karar verme
2.Müzakere
3.Problem çözme
4.Yaratıcılık
5.Değerlendirme
6.1.3.Türkiye-İzmir (Kendi işi için gerçek piyasada iş fırsatları aramak)
1.Gerçek Piyasada iş fikrinin sektör özellikleri
2.Bağlantılı olunacak piyasa özellikleri
3.Üretilecek hizmet ve ürün için hedef kitlesi ve özellikleri
4.Aynı hizmet ve ürünü sağlayan firmalar ve rekabetçi çevrenin karakteristik özellikleri
5.Hizmet ve ürünlerin hedef müşterilere arz özellikleri
6.1.4.Polonya (Bir fikrim var ve bunu nasıl gerçekleştirebilirim?)
1.Gerekli kaynakların saptanması
2.Tedarikçiler
3.Finansal kaynaklar
4.Yasal form ve yapı
5.Pazarlama stratejileri
Ders planları tam versiyonları dört dilde projenin web sayfasında mevcuttur.
(https://pfeprojectenglish.wordpress.com/)
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
7. Metodoloji-Pilot Uygulamalar
Bu proje kapsamında yapılan ortak ülke ziyaretlerinde modül hazırlama konusunda görev
paylaşımı yapılmıştır. Her ortak kendi konusuyla ilgili 5 derslik plan oluşturacaktır. Ders planları için
hedef grupları olarak meslek okulları öğretmen ve öğrencileri olarak belirlenmiştir.
Her ortak 5 derslik pilot uygulaması yapacaktır. Kendi oluşturduklarından 1 ders ("kendi") ve
diğer ortaklarınkinden 4 ders uygulayacaklardır: her modül / konu / kapsamdan biri. Pilot düzenli
dersler sırasında veya ders dışı aktivite şeklinde yapılacaktır. Pilotların metodolojisi konferans, atölye
çalışmaları, proje çalışmaları şeklinde olabilir. Öğrenci sayısı minimum 10-15 dir ve öğrenci grupları
aynı olmalıdır ancak pilot uygulamaları yapan öğretmenler değişebilir. Pilot uygulamaların sonunda
değerlendirme olarak 3 ayrı anket uygulanacaktır: öğretmenler, okul ve öğrenciler için.
Buna göre ortaklar aşağıdaki konuları seçmişlerdir:
YUNANİSTAN
KASTAMONU
İZMİR
POLONYA
: Girişimcilik kültürü
: Girişimcilik becerileri
: Kendi işi için gerçek piyasada iş fırsatları aramak
: Bir fikrim var ve bunu nasıl bir şirket haline aktarırım
8. Sonuç ve Öğrendiklerimiz
Girişimcilik için Ortaklık dersleri kendi doğruluğunu ve etkinliğini kontrol etmek için okullarda
pilot olarak uygulandı. Pilot uygulamalar Mart ve Mayıs 2015 tarihleri arasında Yunanistan, Polonya
ve Türkiye'de gerçekleşti. Her ortak için seçilen dersleri uygulamak 1 ay sürdü.
Pilot uygulamaya katılan okul, öğretmen ve öğrenci sayıları
Okul Sayısı
Katılan Öğretmen sayısı
Katılan öğrenci sayısı
ESPERINO EPAL
CHANIA (Yunanistan Girit)
1
5
57
Oświatowiec Łódź
(Polonya - Lodz)
3
4
83
Kastamonu Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
(Türkiye-Kastamonu)
1
5
20
BUCA TEKNIK ve
ENDUSTRI MESLEK
LISESI (Türkiye-İzmir)
1
2
54
Toplam
6
16
214
Ortak
Öğretmenler öğrencileri için daha uygun ve daha iyi öğretebilecekleri ders planları seçmişlerdir.
Girişimcilik için Ortaklık derslerinin % 70’i pilot uygulamalar sırasında kullanılmıştır(20 dersten 14’ü).
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
Aşağıda oluşturulan ve her bir ülkede kullanılan derslerin tablosu bulunmaktadır:
Ders
Planı
Derslerin Konusu (her ülke
Yunanistan Polonya
için ders sayısı)
Türkiye
Türkiye
Kastamonu İzmir
Kullanım
Sayısı

Girişim kültürüne genel bakış
oluşturdu
kullandı
kullandı
3

Girişimcilerin düşünce yapısı
oluşturdu
kullandı

Girişimcinin motivasyonları
oluşturdu
0

Girişimcinin özellikleri I
oluşturdu
kullandı
1

Girişimcinin özellikleri II
oluşturdu
0

Gerekli kaynakların
saptanması
oluşturdu

Tedarikçiler
oluşturdu
kullandı
1

Finansal kaynaklar
oluşturdu
kullandı
1

Yasal form ve yapı
oluşturdu
kullandı
2

Pazarlama stratejileri

Karar verme

Müzakere

kullandı
oluşturdu
kullandı
kullandı
1
kullandı
2
kullandı
oluşturdu
kullandı
1
kullandı
2
oluşturdu
kullandı
2
Problem çözme
oluşturdu
kullandı
1

Yaratıcılık
oluşturdu
0

Değerlendirme
oluşturdu
0

Gerçek Piyasada iş fikrinin
sektör özellikleri

Bağlantılı olunacak piyasa
özellikleri

Üretilecek hizmet ve ürün için
hedef kitlesi ve özellikleri


kullandı
oluşturdu
kullandı
1
kullandı
oluşturdu
1
kullandı
oluşturdu
kullandı
2
Aynı hizmet ve ürünü sağlayan
firmalar ve rekabetçi çevrenin
karakteristik özellikleri
oluşturdu
0
Hizmet ve ürünlerin hedef
müşterilere arz özellikleri
oluşturdu
0
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
Pilot uygulaması Türkiye’de (İzmir ve Kastamonu) müfredattan bağımsız oldu. Yunanistan ve
Polonya’ da ise normal derslerde uygulandı. Pilot aşaması, Girişimcilik derslerinin müfredat içinde
veya okulda ek eğitim faaliyetleri esnasında meslek okullarında kullanılabilir olduğunu doğruladı.
Öğretmenler ve öğrenciler pilot uygulamaları genelde başarılı ve iyi hazırlanmış olarak
değerlendirdiler. Öğretmenlerin çoğu "Girişimcilik Dersleri" fikrinin, meslek okulunda Girişimciliği
öğretirken yeni öğretim yaklaşımını geliştirmek için yararlı olduğunu söylemektedir ve "Girişimcilik
Derslerinin" girişimciliği öğretmede ve kendi işini kurmada yararlı olduğunu düşünmektedirler.
'Girişimcilik Derslerinin' en güçlü yanları nelerdir?
 ilginç konu ve öğretimde aktivasyon yöntemiyle tüm öğrencilerin etkin katılımı (takım
çalışması, tartışma, müzakereler, beyin fırtınası vb.)
 comple girişimcilik konusunun karmaşık ve sistemik sunumu.
 Bazı derslerin çok ilginç egzersizleri ve öğrenme materyalleri mevcut.
'Girişimcilik Derslerinin' en zayıf yanları nelerdir?
 Tüm görevleri doğru bir şekilde bitirmek için çok kısa bir zaman ayrılması
 Alıştırmaların değerlendirilmesi ile ilgili kriterlerin ne olduğuna dair ve öğrencilerin aldığı
notları işaretlemek için herhangi bir ölçüm yok.
 Multimedya sunum ve öğrenme panoları, görseller, animasyonlar ve videolar formunda
materyal eksikliği
Öğrenciler tarafından yapılan değerlendirme sonuçları
Sorular
EVET
HAYIR
DİĞER
CEVAPLAR
(Bir fikrim yok,
Bilmiyorum, vb.)
1. Bu ders içeriği ilginizi çekti mi?
Neden çektiğini ya da çekmediğini
iki cümle ile açıklayınız.
%86
%12%
%2
2. Bu model GİRİŞİMCİLİK ile ilgili
yeni anlayışlar kazanmak için size
yardımcı oldu mu? Nasıl oldu ya
da neden olmadı?
%85
%14
%1
3. Ders içeriği size göre açık ve
anlaşılır mıydı? Değilse, daha
açık hale getirmek için ne
yardımcı olabilirdi?
%92
%8
%0
4. Dersi zor buldunuz mu?
Evetse neden ( içerik mi zordu,
dokümanlar mı yetersizdi, sorular
%10
%89
%1
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
açık ve net değilmiydi vs.)?
7. Bu ders sizin girişimçilikle ya da
kendi işini farklı bir yolla kurma ile
ilgili düşünmenizi sağladı mı?
%90
%9
%1
Öğrencilerin % 88,4’ü girişimcilik derslerinden memnun, %10,60’ı memnun değil ve% 1’nin bu
konuda kendi görüşü yok.
Öğrenciler açısından bu derslerle ilgili beğenilen noktalar
 Beyin Fırtınası ve diğer gruplar tarafından oluşturulan sıradışı fikirler
 SWOT analizi
 Fon: Yeni bir iş kurmak girişimcilere verilen devlet teşvikleri
 Grup çalışması, ekip çalışması, ekip çalışmasında iletişim,
 Bilginin Araştırılması
 Tartışma, konuşma özgürlüğü, kişinin kendi görüşünü sunma imkanı
 Kişinin kendi yaratıcılığını gösterme fırsatı
 Müşteri karşı davranış analizi
 Girişimcinin zihniyeti, girişimci davranışlarının analizi
 Eğlenerek öğrenme
 Sunumlar yaparak öğrenme
 Normalden daha farklı bir şekilde öğrenerek öğrenme
Öğrencilerin derslerde uygulanmasını istedikleri değişiklikler
 Daha fazla sure
 Görsel-işitsel materyal, iyi bilinen girişimcilerle ilgili filmler
 Sanal iş
 Gelecekte bu derslerdeki materyalleri kullanmayı mümkün kılan daha fazla çalışma grafiği
 iyi bilgi kaynakları hakkında daha fazla bilgi
Girişimcilik derslerinin öğrenciler için katma değeri ise onların - ekip çalışması, yaratıcılık,
sunum becerileri, işbirliği gibi – hassas yeteneklerini geliştirmesidir. Hemen hemen bütün öğrenciler
girişimcilik derslerinde kullanılan interaktif beğenmişlerdir.
9.Öneriler
Bu proje sonucunda girişimciliğin Avrupa’da ve ülkemizde oranlarının artırılması, mesleki
okullarda pratik uygulamaların teşviki açısından önerilerimiz:
1. Girişimcilik dersinin ilgili konuları işletmelerde uygulamalı olarak verilmelidir.
2. Girişimcilik dersi mezuniyete yakın dönemlerde ( 12. Sınıf ) uygulamalı olarak verilmelidir.
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
3. Girişimcilik dersi konuları oldukça fazla ve farklı başlıklardan oluşmaktadır. Bu nedenle Girişimcilik
herhangi bir dersin modülü olarak değil, ders olarak okutulmalı ve değişik yeterlikler gerektiren
konuları girişimcilik dersinin altındaki modülleri oluşturmalıdır.
4. Girişimcilik konusunda seminerler düzenlenmelidir.
5. Girişimcilik konusunda Ticaret ve Sanayi Odaları daha aktif olmalıdır.
6. Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) ile işbirliği yapılmalıdır.
7. Mesleki okullarda öğrencileri özendirmek ve bilgilendirmek amacıyla girişimcilik kulüpleri
kurulmalıdır.
8. Girişimcilik konusunun yaygınlaştırılması için Twitter ve Facebook gibi sosyal platformlar
kullanılmalıdır.
9.12-18 Kasım Global Girişimcilik haftası faaliyetleri teşvik edilmelidir.
10. Okullarda Girişimcilik Günleri adı altında etkinlikler düzenlenebilir.
11.Başarılı girişimcilerle irtibat kurularak okullarda seminerler verilmesi sağlanabilir.
12. İl bazında proje yarışmaları düzenlenebilir. ( Örneğin: “Kastamonu Girişimcisini Seçiyor!”)
10. Yararlanılabilecek Web Siteleri
10.1.Türkiye
*Turkcell akademi: ABC of entrepreneurship. The foundations of entrepreneurship with videos.
http://www.turkcell.com.tr/akademi/kategori/inovasyon-ve-girisimcilik/girisimcilik
*Initiative factory: Using a 5-week acceleration program creates opportunities for entrepreneurs to
test their ideas.
http://www.girisimfabrikasi.com/
*Young entrepreneurs: It is belong to youth and sport ministry of Turkey and A total of 70 hours of
training for entrepreneurs.
http://gencgirisimciler.gsb.gov.tr/#/genc-girisimciler/anasayfa
*International entrepreneurship centre: Meeting place of the entrepreneurial university students in
Istanbul.
http://www.uluslararasigirisimcilikmerkezi.org/
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
*Entrepreneurship council of Sabancı University: Continuously certified entrepreneurship education
center for all university students.
http://girisimcilikkonseyi.sabanciuniv.edu/
*Capitalism | Blogomi: Entrepreneurship game on facebook based
http://www.blogomi.net/kapitalizm
* Materials about Entrepreneurship: Worksheets, games
http://www.econedlink.org/lessons/index.php?lid=476&type=educator
*Further readings
http://swotanalizi.com/ornek-swot-analizleri.asp
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
http://kobitek.com/swot_analizi
http://www.businessnewsdaily.com/4245-swot-analysis.html
http://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/
www.synergyistanbul.com
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVTE/v12n1/Balamuralikrishna.html
http://www.businessballs.com/swotanalysisfreetemplate.htm
https://www.business.qld.gov.au/business/starting/market-customer-research/swotanalysis/example-swot-analysis
http://mfiles.pl/pl/index.php/Kryteria_wyboru_dostawc%C3%B3w
http://interaktywnie.com/okiem-eksperta/crowdfunding-udzialowy-szansa-dla-start-upow-248971
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1585981,1,crowdfunding-po-polsku.read
http://polakpotrafi.pl/
http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_pl.htm
http://www.aniolybiznesu.org/PL/DlaProjektodawcow/Szukamy/Default.aspx
http://www.firmy.pl/dotacje.html
http://www.inicjatywamikro.pl/pozyczki/pozyczka-na-start/
http://www.mbank.pl/firmy/kredyty/kredyt-na-start/
http://pierwszymilion.forbes.pl/kredyty-na-start-od-tysiaca-zlotych-do-pozyczek-z-szesciomazerami,artykuly,164296,1,1.html
http://www.ideabank.pl/kredyt-na-start-plus-rok-bez-zus
http://www.klon-mikropozyczki.pl/
http://www.parp.gov.pl/files/74/81/98/warunki.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_gospodarcza
http://www.sciencenetwork.eu/formy-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-w,20,9.html
https://www.google.pl/search?q=butelki+plastikowe+zastosowanie&espv=2&biw=801&bih=770&tb
m=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Wk0RVJ6PCuviywPtzYIo&ved=0CEoQsAQ
http://fundir.org/gallery,nietypowe_zastosowanie_przedmiotow_codziennego_uzytku,2159,0,0.html
www.entrepreneur.com
www.findarticles.com
www.gemconsortium.org
www.aiesec.org
www.aiesec.org.tr
www.aiesec.org/turkey/
10.2.Yunanistan
*Sivitanidios Public School of Trades and Vocations - Virtual Enterprises, http://www.sivitanidios.edu.
*General Secretariat for Lifelong Learning, http://www.gsae.edu.gr/en/
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
*National Strategic Reference Framework, http://www.espa.gr/en
*State Scholarships Foundation (IKY), It is the Erasmus+ National Agency, http://www.iky.gr/en/
*The Ebusinessforum is a permanent consultation mechanism between the State, the business
sector and the academic community, aiming at establishing useful measures for promoting
electronic business in Greece. http://www.ebusinessforum.gr/
*Foundation for Economic & Industrial Research, http://www.iobe.gr/default_en.
*Ministry of Economy, Infrastructure, Maritime Affairs and Tourism, http://www.antagonistikotita.
10.3. Polonya
Kaynakça
1.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rwQ2UxeUrfYJ:kisi.deu.edu.tr/userweb/
ethem.duygulu/yesilkitap.pdf+&cd=3&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
2. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
(EARGED) Girişimcilik Dersinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi, ANKARA – 2009.
3. Entrepreneurship Education at School in Europe National Strategies, Curricula and Learning
Outcomes (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice)
4. http://www.amwayentrepreneurshipreport.com/home
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
Girişimciler – Doğulur mu yoksa Olunur
mu?
Girişimciler – Doğulur mu yoksa Olunur mu?
Bu soruyu sorduk ve cevap verenlerin % 63’ü girişimciliğin öğretilebileceğine ve
öğrenilebileceğine inandıklarını söyledi. Ülke sonuçlarını merak mı ediyorsunuz? Bu
tartışmada kendi ülkenin sonuçlarını gör.
Ve sonuçlar...

Polonya
Türkiye
Leh katılımcılar girişimci:
Türk katılımcılar girişimci:
DOĞULDUĞUNA
OLUNDUĞUNA
DOĞULDUĞUNA
OLUNDUĞUNA
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
Yunanistan
Yunan katılımcılar girişimci:
DOĞULDUĞUNA
OLUNDUĞUNA
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.