EV DONATIM KREDİSİ

Transkript

EV DONATIM KREDİSİ
E V D O N AT I M K R E D İ S İ
CSN FAKTABLAD TURKISKA
KREDİ KİMLERE, NE İÇİN VERİLİR?
Mülteciler ve bazı yabancılar ev donatım
kredisi [hemutrustning] almak için başvuruda
bulunabilirler. Bu krediyi alabilmek için,
belediyenin mülteci kabul süreci kapsamında
olmak ya da İş ve İşçi Bulma Kurumunda
[Arbetsförmedlingen] kayıtlı olup yerleşim
ödeneği alma hakkına sahip olmak gerekir.
Ayrıca bir belediyeye ilk kez kabul edildiğinizde 18 yaşını doldurmuş olmalısınız.
Kredi mutfak eşyası, mobilya ve benzeri
ihtiyaçları karşılamak için verilir. Bu para
yiyecek gibi gereksinimleri karşılamak ya da
kira ödemek için kullanılamaz.
NE ZAMAN KREDİ ALABİLİRİM?
Kredi başvurusu, bir belediyeye ilk kabul
tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılmış
olmalıdır. Bu daha önce alınan bir krediyi
tamamlayıcı ek kredi başvuruları için de
geçerlidir.
NE KADAR KREDİ ALABİLİRİM?
Verilecek kredinin miktarı ailenin büyüklüğü, konutun mobilyalı olup olmadığı gibi
etkenlere bağlıdır. Her zaman öngörülen
en yüksek miktarın altında bir kredi almak
olasıdır. Birlikte kredi başvurusunda bulunan
evli ya da birlikte yaşayan çiftler [sambo],
kredinin geri ödenmesinden de birlikte
sorumlu tutulurlar.
ödeneği alıyorsanız, burada sizinle ilgilenen
kişi, size yardım edecektir. Sizinle ilgilenen
bu görevli başvuruyu doldurmanıza yardım
eder ve kredinin koşullarına ilişkin sizi bilgilendirir. Daha sonra bu görevli [handläggaren]
başvuruyu CSN’e gönderir.
ZATEN BİR KREDİ ALDIM, DAHA
FAZLASINI ALABİLİR MİYİM?
Daha önce alınmış krediye ek olarak alınacak kredi başvurusu için gereken koşullar
şunlardır
• daha önce alınan kredi miktarı hak edilen
miktardan daha az ise
• mobilyalı bir evden mobilyasız bir eve
taşınılırsa
• aileye İsveç’te doğan yeni bir fert katılırsa
• belediyelerin mülteci kabul sürecine dahil
ya da yerleşim ödeneğine hakkı olan yakın
bir akraba İsveç’e gelirse. Yakın akraba
kapsamına karı/koca ya da evli olmayan
çiftler ve 21 yaşın altındaki çocuklar girer.
Karı/koca ve birlikte yaşayan çiftler, krediyi
birlikte alırlarsa kredinin geri ödenmesinden
de birlikte sorumlu tutulurlar.
İŞLEM ÜCRETİ
Verilen krediden 300 kron tutarında bir
işlem ücreti kesilir. Ek kredinin işlem ücreti
ise 100 krondur.
KREDİ SİZE NASIL ÖDENİR?
Kişi sayısı CSN 4001P/1311
1
2
3
4
5
Mobilyasız verilecek Mobilyalı/ başkasının
en yüksek kron
yanında kiralık oda
miktarı
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
CSN krediyi Swedbank aracılığı ile öder.
Kredi ya banka havalesi ile ya da doğrudan
banka hesabınıza yatırılarak ödenir. Banka
hesabı Swedbank’a veya başka bir bankaya
ait olabilir. Paranın hesabınıza yatırılabilmesi
için, Swedbank ile iletişime geçerek hangi hesaba
yatırılacağını bildirmeniz gerekir.
KREDİ İÇİN NASIL
BAŞVURABİLİRİM?
ALINAN KREDİ NE ZAMAN GERİ
ÖDENİR?
Mülteci kabul süreci kapsamında iseniz, Göçmen Dairesinde ya da belediye göçmen kabulünde sizinle ilgilenen kişiyle [handläggaren]
ilişkiye geçiniz. İş ve İşçi Bulma Kurumunda
[Arbetsförmedlingen] kayıtlıysanız ve yerleşim
Kredinin ilk ödendiği tarihten iki yıl sonra,
kredinin geri ödemesi başlar. Normal geri
ödeme planına sadık kalınarak kredi geri
ödendiği takdirde geri ödeme 1 ile 7 yıl
arasında bir süre tutar.
KREDİNİN FAİZİ NASIL HESAP
EDİLİR?
Kredinin ilk ödendiği tarihten başlamak üzere
faiz işlemeye başlar. Geri ödemeden muaf tutulan ilk iki yılın faiz tutarı kredi borcuna eklenir. Daha sonra ödenecek faizler bu yeni borç
üzerinden hesaplanır. www.csn.se adresinden
her yıl için geçerli olan faiz oranını öğrenebilirsiniz. Faiz oranı hükümet tarafından saptanır.
KREDİ NASIL GERİ ÖDENECEK?
İki yıl sonra SCN ilk geri ödeme bildirimini
gönderir. Geri ödeme normalde aylık taksitler
halinde yapılır. Ne kadar ödeneceği alınan
kredi miktarına bağlıdır. Zamanında ödenmeyen taksitler için CSN, ilgili kişiye bir
bildirim göndererek hatırlatmada bulunur.
FAZLADAN ÖDEME YAPILABİLİR Mİ?
Eğer istenirse ödemeden muaf ilk iki yıl
dolmadan geri ödemeye başlanabilir. Ayrıca
borcu daha hızlı geri ödeyebilmek için fazladan taksit de ödenebilir.
GERİ ÖDEMEDE ZORLANIRSAM
NE OLUR
Geliri az olduğu için ödemede zorlananlar,
taksitleri daha aza indirgemek (nedsatt
betalning) ya da ertelemek için başvuruda
bulunabilirler (anstånd). Taksitlerin düşürülmesi ya da ertelenmesi kararının verilmesinde,
ilenin büyüklüğü ve gelir miktarı etkili olur.
Alınan her karar, bir takvim yılı için geçerlidir.
Erteleme kararı alınmış olsa bile, faiz işlemeye
devam eder. Bu nedenle geri ödeme için
beklenildiği takdirde borç oranı artar. İsveç’te
oturmayanlar için, erteleme kararı başvurusu
koşulları farklıdır. Bu koşullara ilişkin bilgiyi
CSN’den öğrenebilirsiniz.
BORÇ BAĞIŞLANABİLİR Mİ?
Eğer CSN, uzun vadede borcun ödenmesinin
mümkün olmadığı saptamasında bulunursa,
borç tamamen silinebilir. Bu düşük gelirli
olupta sürekli hastalık ya da yaşlılık hali söz
konusu olduğunda geçerli olabilir. Ölüm
halinde borç kendiliğinden silinir.
İNTERNET SİTESİ
Ev donanım kredisine ilişkin daha fazla bilgi
www.csn.se adresinden edinilebilir.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
İsveç içinde herhangi bir adres değişikliği
olduğu takdirde yeni adres nüfus idaresine
bildirilmelidir. Adres değişikliğini ayrıca
CSN’e bildirmek de iyi olur. Adres değişikliği
kartlarını CSN’den ısmarlayabilirsiniz.
DAHA FAZLA BİLGİ
Daha fazla bilgi için başvurulabilecek adres
ve telefon numarası:
CSN
Hemutrustningslån
851 82 Sundsvall
Telefon: 0771-276 100
Telefon saatleri: 9.00–12.00 arası
Telefaks: 060-18 60 06
E-posta: [email protected]
İnternet sitesi: www.csn.se
Bu broşür Arnavutça, Arapça, İngilizce,
Fransızca, Kurmançi, Farsça, Rumence,
Rusça, BKS, Somalice, İspanyolca,
Sorani, Tigrinyaca, Türkçe, Vietnamca, Romani ve Badinanca’ya
çevrilmiştir. Çeviriler Sematix
tarafından yapılmıştır.

Benzer belgeler