Chrome İçin Proxy Ayarları

Transkript

Chrome İçin Proxy Ayarları
ChromeİçinProxyAyarları
1.ÖnceChromewebtaracısınıaçınız.Tarayıcınınsağüstköğesindekiikonaşekildekigibitıklayınız.KarşınızaçıkanyenipenceredeSettings/Ayarlar‘a
tıklayınız.
2.AçılanekranınenaltındaShowadvancedsettings/Gelişmişayarlarıgöster‘itıklayınız.
3.AçılanpenceredeChangeproxysettings/Proxyayarlarınıdeğiştir‘itıklayınız.
4.KarşınızaçıkanpenceredekiConnections/BağlantılarsekmesiniveardındanLanSettings/YerelAğAyarları’nıtıklayınız.
5.AçılanpenceredeUseautomaticconfigurationscript/Otomatikyapılandırmakomutdosyasıkullankutucuğunuişaretleyin.Buişleminsonrasındaalttayeni
birkutucuk(Adress/Adres)aktifolacaktır.Bukutucuğahttp://proxy.hacettepe.edu.tr/proxy.pacyazınız.
BuişlemdensonraişlemsırasındaaçılanbütünpencereleriOkey/Tamamtıklayarakkapatınız.
Kütüphanekaynaklarınaerişmekistediğinizdee-mailkullanıcıadınızveşifrenizikullanarakkaynaklaraerişebilirsiniz.
İnternetExplorerİçinProxyAyarları
1.Ekranınsağüstköşesindeyıldızınsağındakiimgeyitıklıyoruz.Buişlemdensonrakarşınızaaşağıdakipencereçıkacaktır.BupenceredeInternetOptions/
İnternetSeçeneklerisekmesinitıklıyoruz.
2.KarşınızaçıkanpenceredekiConnections/BağlantılarsekmesiniveardındanLanSettings/YerelAğAyarları’nıtıklayınız.
3.AçılanpenceredeUseautomaticconfigurationscript/Otomatikyapılandırmakomutdosyasıkullankutucuğunuişaretleyin.Buişleminsonrasındaalttayeni
birkutucuk(Adress/Adres)aktifolacaktır.Bukutucuğahttp://proxy.hacettepe.edu.tr/proxy.pacyazınız.
BuişlemdensonraişlemsırasındaaçılanbütünpencereleriOkey/Tamamtıklayarakkapatınız.
Kütüphanekaynaklarınaerişmekistediğinizdee-mailkullanıcıadınızveşifrenizikullanarakkaynaklaraerişebilirsiniz.
FirefoxİçinProxyAyarları
1.FirefoxİnternetTarayıcısınıaçtıktansonraekranınsağüstköşesindekiimgeyeresimdegörüldüğügibitıklayınız.Karşınızaaşağıdakipencereaçılacaktır.Bu
penceredenOptions/Seçenekleriaç‘atıklayınız.
2.Karşınızaaşağıdakipencereçıkacaktır.BuradapencereninsolundakiAdvanced/GelişmişsekmesiniardındandaNetwork/Ağsekmesinitıklayınız.Sonrada
pencereninsağındakiSettings/Ayarlarbutonunatıklayınız.
3.AçılanpenceredeAutomaticproxyconfigirationURL:/OtomatikvekilsunucuURL’sinitıklayınız.Aktifolanpencereyealttagörüldüğüşekilde
http://proxy.hacettepe.edu.tr/proxy.pacyazınız.
BuişlemdensonraişlemsırasındaaçılanbütünpencereleriOkey/Tamamtıklayarakkapatınız.
Kütüphanekaynaklarınaerişmekistediğinizdee-mailkullanıcıadınızveşifrenizikullanarakkaynaklaraerişebilirsiniz.
SafariİçinProxyAyarları
1.ÖnceSafariwebtarayıcısınıaçınız.SafariyazanyeretıklayıpaçılanpenceredekiPreferecenses/Tercihler‘itıklayınız.
2.AçılanpenceredesağüstkısımdakiAdvanced/İleriDüzeytıklayıpardındandapencereninaltkısmındakiChangeSettings/AyarlarıDeğiştir‘etıklayınız.
3.SağüsttekiProxies/ProxysekmesinitıkladıktansonraAutomaticProxyConfigiration/OtomatikProxyKonfigürasyon‘unbaşındakikutucuğuişaretleyiniz.
URL:kutucuğunahttp://proxy.hacettepe.edu.tr/proxy.pacyazınız.
BuişlemdensonraişlemsırasındaaçılanbütünpencereleriOkey/Tamamtıklayarakkapatınız.
Kütüphanekaynaklarınaerişmekistediğinizdee-mailkullanıcıadınızveşifrenizikullanarakkaynaklaraerişebilirsiniz.

Benzer belgeler

Chrome İçin Proxy Ayarları

Chrome İçin Proxy Ayarları 1.Önce Chrome web taracısını açınız. Tarayıcının sağ üst köğesindeki ikona şekildeki gibi tıklayınız. Karşınıza çıkan yeni pencerede Settings / Ayarlar ‘a tıklayınız.

Detaylı

İnternet Explorer İçin Proxy Ayarları

İnternet Explorer İçin Proxy Ayarları İnternet Explorer İçin Proxy Ayarları

Detaylı

Safari İçin Proxy Ayarları

Safari İçin Proxy Ayarları 1.Önce Safari web tarayıcısını açınız. Safari yazan yere tıklayıp açılan penceredeki Preferecenses / Tercihler ‘i tıklayınız.

Detaylı