Lees hier het hele artikel.

Transkript

Lees hier het hele artikel.
 Strategische belastering van Fethullah Gulen: Engels vs. Turks Door Dogan Koç Departement van Politieke Wetenschappen Universiteit van Cairo Fethullah Gulen is een gematigde Turkse moslimgeleerde die vooral bekend is om zijn onderwijs en dialoog activiteiten. De Gulen Beweging, vernoemd naar hem, heeft honderden onderwijs en dialoog instellingen over de hele wereld. Er zijn diverse boeken, honderden artikelen en nieuwsberichten geschreven over Gulen zelf en de Beweging. Sommige van deze boeken en artikelen belasteren Gulen en de Beweging. Turker (2009) wijst erop dat er in deze belasterende artikelen verschillende strategieën in verschillende talen worden gebruikt. Volgens Turker is er een grote tegenstelling tussen de Engelstalige en Turkstalige artikelen die Gulen belasteren. Terwijl binnen het Turkse taalgebied Gulen wordt afgeschilderd als een CIA / zionistische agent, een Amerikaanse marionet, een geheime kardinaal van de Paus en een westers Trojaans paard in de islamitische wereld, die ofwel moslims probeert te kerstenen of het de westerse mogendheden vergemakkelijkt de islamitische wereld te exploiteren door middel van zijn gematigde islamitische leer. Aan de andere kant wordt hij, in de Engelse versies van kritiek op Gulen, afgeschilderd als een antisemitische, antiwesterse persoon die christenen probeert te islamiseren, en als een tweede Khomeini die een islamitisch kalifaat in de wereld probeert te vestigen (Turker 2009). Deze bijdrage analyseert artikelen en boeken in het Turks en Engels die belasterende kritiek uiten op Fethullah Gulen, en illustreert dat deze belasteringen niet willekeurig maar afgestemd zijn op het betreffende publiek. Met andere woorden, zoals Turker (2009) er op wijst: "...ze zijn gericht op verschillende doelgroepen. Het heeft meer zin om Turkse toehoorders te waarschuwen voor een Amerikaanse imperialistische gevaar dat gesteund wordt door zionisten. Maar aan de andere kant vindt u, voor Engels sprekenden, meer kopers als u wijst op het islamitische gevaar. " Hikmet Cetinkaya, 'een van de meest meedogenloze tegenstanders van Fethullah Gulen,'is een zeer goed voorbeeld van deze strategische laster. Hikmet Cetinkaya heeft in het Turks vele artikelen en 10 boeken geschreven die Gülen belasteren. Hoewel hij ook heeft beweerd dat Gulen een islamitische staat in Turkije probeert te vestigen, is zijn belangrijkste argument in deze artikelen en boeken dat Gülen een Amerikaanse marionet zou zijn en dat hij gecontroleerd wordt door Amerika (zie rubriek Belastering van Gulen in het Turks en Bijlage voor meer informatie). Dezelfde Hikmet Cetinkaya verschijnt echter meerdere malen in een Nederlandse tv‐documentaire (NOVA 2008) en waarschuwt de Nederlanders tegen de Gulen Beweging. Het belangrijkste argument in de betreffende documentaire is dat de 1
Gülen Beweging een gevaarlijke radicale islamitische beweging is die probeert om het Westen te islamiseren terwijl het in haar interactie met de westerse wereld gebruik maakt van religieus‐ gesanctioneerde dissimulatie (Sharon‐Krespin 2009). Met andere woorden, terwijl in zijn Turkse geschriften Hikmet Cetinkaya Gulen vooral portretteert als een Amerikaanse marionet, toont hij Gulen als een islamitisch gevaar voor het Westen als hij zich tot een westers publiek richt. Dit artikel toont aan dat Hikmet Cetinkaya niet alleen staat in deze belasterende 'campagnes,' er is een brede groep van mensen die strategisch acteren bij het belasteren van Fethullah Gülen en de Gülen Beweging. Zowel bij het verzamelen van gegevens als bij de bespreking van het onderwerp gebruik ik de term 'belastering” als de handeling van het belasteren; valse of ongerechtvaardigde beschadiging van de goede reputatie van een ander door middel van laster of smaad (dictionary.com 2010). Belastering van Gulen in het Engels: Hoewel er uitzonderingen zijn is Gulen, in de Engelstalige versies, in het kort afgeschilderd als een islamitisch gevaar voor de westerse wereld die probeert een islamitisch kalifaat te vestigen met religieus‐gesanctioneerde dissimulatie (taqiyya: omstreden gedragsregel om het geloof onder bedreiging of dwang te verbergen) als zijn belangrijkste strategie. Volgens deze artikelen is Gulen antiwesters en antisemitisch. Meeste artikelen in deze categorie betogen dat terwijl Gulen in het openbaar tolerantie, begrip en interreligieuze dialoog aanmoedigt, hij in werkelijkheid in het geheim zijn kalifaat aan het vormgeven is. Er zijn verschillende thema's die systematisch worden hergebruikt in deze Engelstalige versies van de belasterende artikelen, inclusief het Paard van Troje, de schijn van een gematigde islam en interreligieuze dialoog; gelijkenis met Khomeini; het omverwerpen van de Turkse seculiere regering en de oprichting van een islamitische staat; het doen herrijzen van een nieuwe Ottomaanse Rijk en een universeel kalifaat; infiltratie in de Verenigde Staten; en onlangs, opleiding van islamitische milities in de Verenigde Staten. Terwijl de meeste van deze belasterende artikelen betrekking hebben op vrijwel identieke thema's, en vaak naar elkaar verwijzen, worden één of meerdere thema's geselecteerd en onderstreept in elk artikel. In de onderstaande paragrafen worden een aantal toonaangevende auteurs en hun artikelen gepresenteerd voor elk thema. Voor de complete lijst van de artikelen en thema’s verwijzen wij naar de bijlage. Het Trojaanse Paard van de Islam: gematigde Islam als Taqiyya Een van de eerste belasterende artikelen werd geschreven door Paul Stenhouse bij Quadrant, betreffende de oprichting van de Fethullah Gülen Leerstoel voor Islamitische Studies 2
en Interreligieuze Dialoog aan het Centrum voor Interreligieuze Dialoog bij de Fitzroy campus van de Australische Katholieke Universiteit in Melbourne. Stenhouse (2007) stelde vragen over Gulen en impliceerde dat de Gülen Beweging “een groep die doelbewust toegewijd is aan de bevordering van een islamitische ideologie.” Zoals duidelijk wordt uit de gekozen titel voor zijn artikel, "Het Trojaanse Paard van Islam 1? Turks nationalisme en de Nakshibendi Soefi Orde”, beweert hij dat ondanks het feit dat de Gulen Beweging tolerantie en interreligieuze dialoog aanmoedigt, ze in werkelijkheid een verborgen islamitische agenda heeft. Artikelen die erop aandringen dat Gulen een verborgen agenda heeft en de gematigde islam als dekmantel gebruikt, verwijzen heel vaak naar een bewerkte video‐opname van Gulen 2. Deze artikelen beweren dat Gulen deze dekmantel rechtvaardigt door middel van taqiyya (religieus‐gesanctioneerde dissimulatie) en stiekem de westerse samenleving infiltreert (Fitzgerald 2008, Rubin 2008, Sharon‐Krespin 2009, Stenhouse 2007, Mitzell 2008). Deze artikelen verwijzen gewoonlijk ook naar de Gulen Beweging als een ‘geheime sekte' in plaats van een sociale beweging. Amerika’s Khomeini: hetzelfde kwaad, ander baard Michael Rubin is een leidende figuur in de productie van belasterende artikelen over Gulen. In een vroege artikel op National Review Online getiteld "Turkey's Turning Point," stelt Rubin (2008) dat Gulen uiteindelijk een islamitische staat in Turkije zal vestigen, net zoals Khomeini in Iran heeft gedaan. "Terwijl Khomeini bewust parallellen trok tussen hem en de Twaalfde Verborgen Imam van het Sjiisme, zal Gülen stil blijven als zijn aanhangers zijn terugkeer afschilderen als bewijs dat het kalifaat, formeel ontbonden door Ataturk in 1924, is hersteld." In een recent artikel herhaalt Rubin (2010) zijn aantijgingen en definieert Gulen als "een sekteleider, en het dichtstbijzijnde ding dat Turkije heeft van een Khomeini‐in‐ballingschap." Deze keer tilt hij zijn aantijgingen echter naar een volgende fase en beweert dat Gulen “een islamitische sekteleider is die een complex, bemand en beveiligd door schurken met machine geweren, handhaaft in de bergen van Pennsylvania." Zeer in overeenstemming met Rubin vergelijkt Fitzgerald (2008) Gulen ook met Ayatollah Khomeini en waarschuwt de westerse wereld, vooral de Verenigde Staten, voor het als gastheer toegang verlenen tot deze "gematigde islamisten." Volgens Fitzgerald is Gulen gevaarlijker dan Khomeini omdat hij 'sluw, slim en heel, heel sinister' is. Hij zegt dat Turkije 1
De term "Trojaans Paard" wordt door bijna alle groepen gebruikt die Gülen strategisch proberen in diskrediet te brengen. Het komt zowel in de Engelse als de Turkse versies van de belasterende artikelen voor. Terwijl Gulen ervan wordt beschuldigd het Paard van Troje van de Islam in de Westerse wereld/ het christendom te zijn, wordt hij in de Turkse vesies ervan beschuldigd het Trojaanse Paard van het Westen / de Paus in de islamitische wereld te zijn. 2
Zie Abdullah Ademoglu's (2010) artikel “Belastering van Gulen als een Rookscherm "voor meer informatie over deze gefabriceerde opnames. 3
reeds gewonnen is door Fethullah Gülen en ondanks dat hij geen angst heeft om terug te keren naar Turkije, Gulen toch voor een verblijf in de Verenigde Staten kiest ten behoeve van zijn grotere plannen: "Nu dat het in Turkije net zo gaat als Fethullah Gülen wenste, kunt u zich afvragen waarom hij niet naar huis vliegt om als een held te worden ontvangen. En het antwoord is dat hij nu andere, en belangrijkere zaken te doen heeft. Hij heeft de hele westerse wereld om het van binnenuit te helpen veroveren (Fitzgerald 2008)”. Omverwerping van de Turkse Seculiere Staat en Stichting van een Islamitische Staat Dit thema wordt door bijna alle belasterende artikelen in het Engels aangehaald. Gülen wordt ervan beschuldigd te proberen om eerst de bestaande seculiere staat in Turkije omver te werpen en later een islamitische staat, verspreid over de hele wereld, te stichten. Rachel Sharon‐Krespin's (Sharon‐Krespin, 2009) artikel met de titel "Fethullah Gulen's Grote Ambitie: Turkije’s Islamitische Gevaar" heeft hierbij een unieke plek, niet alleen in deze categorie, maar in het geheel van belasterende artikelen in het Engels. Sharon‐Krespin's artikel is zorgvuldig, als ware het een wetenschappelijke verhandeling, geschreven en werd gepubliceerd in Middle East Quarterly. Hoewel dit artikel Fethullah Gulen en de Gulen Beweging aan de hand van informatie en referenties lijkt te analyseren, manipuleert het doelbewust de feiten en belastert het Gülen op systematische wijze 3. Dit artikel is ook van belang omdat het in andere belasterende artikelen in het Engels is gebruikt als een belangrijke bron. Sharon‐Krespin (2009) schrijft: "Vandaag de dag heeft premier Recep Tayyip Erdogan, ondanks de retoriek over de toetreding tot de Europese Unie, Turkije van Europa afgewend ten gunste van Rusland en Iran en heeft de Turkse politiek in het Midden‐Oosten hergeoriënteerd van sympathie richting Israël naar nog veel meer vriendschap met Hamas, Hezbollah en Syrië. Anti‐Amerikaanse, antichristelijke en antisemitische gevoelens zijn toegenomen. Achter Turkije's transformatie is niet alleen de indrukwekkende AKP (Adelet ve Kalkinma Partisi ‐ Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling) politieke machine, maar ook een schimmige islamitische sekte geleid door de mysterieuze hocaefendi (meester Heer) Fethullah Gülen, de sekte doet zich vaak voor als een voorstander van tolerantie en dialoog maar werkt voor doeleinden in precies de tegenovergestelde richting. Tegenwoordig trachten Gülen en zijn achterban (Fethullahcılar (TR)), 3
Sharon‐Krespin manipuleert informatie uit een artikel waar ik co‐auteur van ben. Ik heb een compleet artikel geschreven betreffende manipulaties, misrekeningen, en andere problemen in het artikel vanSharon‐Krespin. Voor meer informatie zie "Fethullah Gülen’s Grand Ambition: A Biased, Selective, Misleading, Misrepresentative and Miscalculated Article” (Koc 2010). 4
Fethullahisten (NL)) niet alleen de overheid te beïnvloeden, maar ook de overheid zelf te worden. " Gurdogan (2010) presenteert de Gulen Beweging als een 'gevaar dat zich vanaf Turkije in de wereld verspreidt.' Hij benadrukt met klem dat de Gülen Beweging een 'geheime sekte' is, die in samenwerking met de huidige regerende partij AKP, de Turkse overheid langzaam overneemt. Hij schrijft: "... Deze cultus [Gulen Beweging] zorgt ervoor dat leden die zich bij hen aansluiten uiteindelijk hun trouw verpanden terwijl ze op jonge leeftijd zijn, waarmee voor hen de weg wordt geëffend voor goed onderwijs en ze dusdanig worden voorbereid dat ze elke positie aan overheidsinstellingen kunnen krijgen. Met deze methode vermijden ze een direct conflict en discussie tussen de staat en zichzelf en plaatsen tegelijkertijd sekteleden in verschillende overheidsinstanties, ook bekend als Trojaanse paarden, en laten ze hen geheel in het belang van de cultus handelen om de agentschappen waar zij werken van binnenuit te helpen ‘veroveren’.” Wederopstanding van het Nieuwe Ottomaanse Rijk en Universeel Kalifaat Het thema van een wederopstanding van het Ottomaanse Rijk of de stichting van een nieuwe Ottomaanse Rijk en een universeel kalifaat is ook het voorwerp van onderwerp in vele belasterende artikelen in het Engels. Aland Mitzell en Paul Williams 4 zijn echter de toonaangevende figuren binnen dit thema. Mitzell heeft diverse artikelen gerelateerd aan Gulen en de Gulen Beweging geschreven, waarin hij Gülen in diskrediet brengt. In een van zijn vroege artikelen met de titel "De opkomst van een Nieuwe Ottomaanse Rijk: De Valstrik van Interreligieus Dialoog", schrijft hij: "Gulen meent dat aangezien het Ottomaanse Rijk voor vele eeuwen met vrede over de wereld heerste, hij het opnieuw wilt terug brengen. Door het creëren van grote lobby's vordert Gulen richting zijn uiteindelijke doel van het dicteren van Amerikaanse en westerse sociale, politieke en economische beleid. Hij heeft duizenden leraren en miljoenen studenten gerekruteerd en tegelijk miljarden dollars aan economische steun opgehaald" (Mitzell 2008). In een ander artikel herhaalt Mitzell (2010) zijn beweringen: "...vandaag de dag is het Ottomaanse Rijk terug. Nu willen de Ottomaanse voorstanders ‐ zoals Fethullah Gülen en zijn volgelingen ‐ alles omkeren wat Ataturk deed. Verscheidene islamitische groepen hebben zich van 4
Paul Williams is een interessante figuur in deze lastercampagne, hij is overal. Voor meer informatie zie rubriek Paul Williams: Een Laster Machine. 5
verschillende platforms bediend om hun macht aan de mensen op te leggen, maar vandaag voert de eenentwintigste‐eeuw tactiek, van het opstaan van leiders met een radicale agenda voor het herstellen van de Turkse Ottomaanse kern van Islam onder de dekmantel van een educatief systeem, het land terug richting de prerepubliek dagen." Ongeacht zijn andere beschuldigingen beweert Williams ook dat Gulen in zijn scholen een nieuwe generatie grootbrengt om het Ottomaanse Rijk te herstellen. Williams (2010): "De gevaarlijkste islamist in de wereld is noch Afghaans, noch Arabisch. Hij komt noch uit Soedan, noch uit Somalië. En hij woont noch in de bergen van Pakistan, noch in de woestijnen van de Palestijnse gebieden. Deze persoon heeft de seculiere regering van Turkije omvergeworpen en heeft madrassah (islamitische hoge school) over de hele wereld gesticht. Zijn scholen indoctrineren kinderen in de leerstellingen van de radicale islam en bereiden jongeren voor op de islamisering van de wereld... Tientallen van zijn universiteiten, inclusief de Fatih Universiteit in Istanbul, leiden jonge mannen op om advocaten, accountants en politieke leiders te worden, zodat zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan de restauratie van het Ottomaanse Rijk en de islamisering van de Westerse Wereld." In hetzelfde artikel beweert Williams (2010) dat Gulen ‘een fortuin heeft vergaard ‐ meer dan $ 30 miljard ‐ voor de oprichting van een universeel kalifaat.' David Goldman (2010) sluit zich bij Mitzell en Williams aan en beweert dat Gulen's visie van een gematigde islam een 'magische, mystieke visie van de Ottomaanse restauratie en een pan‐Turkse kalifaat' is. Hij stelt ook dat Gulen 'een sjamaan is, een overblijfsel van de prehistorie, bewaard gebleven in het culturele barnsteen van oostelijk Anatolië', 'die leeft in de magische wereld van djinns, en tovenarij en wetenschap ziet als een krachtige vorm van magie die de Turken dienen aan te wenden om hun macht te vergroten' (Goldman 2010). Infiltratie in de Verenigde Staten Een breed scala van artikelen en commentaren op Internet, zelfs blogs en websites, zijn aan dit thema gewijd: dat Fethullah Gulen de Verenigde Staten aan het infiltreren is door middel van charter scholen, en hij Turkse religieus‐politieke indoctrinatie nastreeft in het openbaar onderwijs (Schwartz 2010, Rodgers 2010 ). Een van de eerste artikelen werd geschreven door Guy Rodgers op het ‘Act for America’ website in het begin van 2010. Rodgers beweert in dit artikel dat Fethullah Gulen, een gevaarlijke islamitische leider, de Verenigde Staten aan het islamiseren is onder de dekmantel van charter scholen. Hij beweert zelfs dat het ‘Department of Homeland Security’ geprobeerd heeft om hem het land uit te laten zetten maar hierin niet is geslaagd. Volgens Rodgers beheert 6
de Fethullah Gulen Gemeenschap meer dan 90 openbare scholen in de Verenigde Staten, verdeeld over minstens 20 staten. Deze scholen hebben een dekmantel als wetenschappelijke academiën (Schwartz 2010) en presteren goed op academisch gebied, maar 'doen uitstekend werk in het volgen van Gulen’s predicatie en het verbergen van hun ware intentie (Rodgers 2010).' Rodgers (2010) schrijft: "Bij het bouwen van een verfijnde en goed gefinancierde wereldwijd netwerk, inclusief een substantiële aanwezigheid hier in de VS, volgt Fethullah Gulen in de voetsporen en predicatie van Mohammed, die geduld en bedrog aanraadde als een middel in het overwinnen van de ongelovigen als de macht van de ongelovigen groter was dan de macht van de umma, de moslimgemeenschap. In werkelijkheid is dit even of meer sinister dan de frontale aanvalstrategie van islamitische organisaties zoals al‐Qaeda en Hamas, omdat, net als de spreekwoordelijke ‘kikker in de ketel’, wij stapsgewijs ‘levend worden gekookt’ zonder het te beseffen. De FGC charter scholen in Amerika kunnen naar buiten onschuldig lijken, maar dienen zij een groter en lange termijn doelstelling van Fethullah Gülen. " Trainen van een islamitische militie in de Verenigde Staten Hoewel het niet zo gebruikelijk is als de andere, is het thema van opleiding van islamitische milities in de Verenigde Staten ook aangekaart door verschillende auteurs en aangehaald door diverse blogs en websites. Paul Williams en Roberto Santiago zijn de eerste auteurs die beweren dat Gülen milities opleidt in een complex in Pennsylvania. Williams schreef: "Christelijke milities zijn bestormd in Michigan en Ohio, hun leden opgepakt en in de gevangenis gegooid en hun wapenvoorraad in beslag genomen. Maar een goed bewapende islamitische militie ‐ niet samengesteld uit Amerikaanse burgers, maar buitenlandse militanten ‐ opereert onder de neuzen van de federale staat en wetshandhavers. Als je het niet gelooft, breng een bezoek aan Saylorsburg, Pennsylvania, in het hart van de Pocono Mountains (Williams 2010)." Williams stelt dat Fethullah Gulen ook 'naar verluidt complexen beheert om jihadisten te trainen in de tactiek van guerrillaoorlogvoering' (Williams, 2010). In een ander blog‐bericht schrijft hij: "... de machtige Turkse pasja Fethullah Gülen heeft een 45 hectare grote vesting in de bergen opgezet. De vesting wordt voortdurend beschermd door 100 Turkse bewakers en een wachtpost. Buurtbewoners hebben geklaagd over automatisch geweervuur vanuit het complex en van een laag vliegende 7
helikopter die het gebied patrouilleert tegen potentiële indringers (Williams 2010)." Paul Williams: Een Laster Machine Paul Williams is een interessante figuur binnen deze lastercampagne, hij is alomtegenwoordig en produceert veelvuldig lasterlijke artikelen. Hij kwam op het toneel aan het begin van 2010, maar heeft intussen meer belasterende artikelen in het Engels geschreven dan enig ander. Hij is inconsistent in zijn geschriften en beschuldigt Gulen van bijna alles wat denkbaar is. Het vereist een apart artikel om enkel Williams zelf te onderzoeken. Zoals hierboven weergegeven, beweert Williams (2010) dat Gulen gewapende milities traint op zijn complex in Pennsylvania en in een vesting beschermd door gewapende bewakers en helikopters leeft. Volgens hem werkt Gulen samen met de CIA, en de CIA gebruikt Gülen. Hij beweert dat Gulen geld heeft en dat dit geld voor zijn projecten afkomstig is uit de drugshandel. Aan de andere kant, in de wereld van Williams, is Gulen in het geheim ook bezig een kalifaat proberen te stichten en het Ottomaanse Rijk te doen herleven. In een van zijn artikelen schrijft Williams het volgende: “Deze jongens gebruiken volautomatische wapens ‐ AK‐47's – voor schietoefeningen”, zegt een lokale zakenman. "We hebben de FBI gebeld, maar er is niets gedaan om hen te stoppen." De moslims zijn hier al jaren", zegt een andere inwoner. "Ze houden zich bezig met training voor guerrillaoorlogvoering." De moslims in kwestie zijn Turken die een 45‐hectare complex bewonen die eigendom is van en wordt geëxploiteerd door Fethullah Gulen (Williams 2010)." In een ander artikel stelt Williams: "Hij [Gulen] beheert naar verluidt ook complexen om jihadisten te trainen in de tactiek van guerrillaoorlogvoering. Deze persoon heeft een fortuin vergaard ‐ ‐ meer dan $ 30 miljard ‐ ‐ voor de oprichting van een universeel kalifaat. De Saylorsburg woning bestaat uit een massieve chalet omringd door tal van bijgebouwen, inclusief recreatieve centra, slaapzalen, hutten voor bezoekende buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, een helikopterlandingsplaats, en schietbanen. Buren klagen over het onophoudelijke geluid van geweerschotten ‐‐ inclusief het rat‐tat‐tat van volautomatische wapens ‐‐ vanuit het complex en de laagvliegende helikopter die boven het gebied rondcirkelt op zoek naar alle indringers. De FBI is op verzoek naar de locatie komen kijken, zeggen de buren, maar geen actie is ondernomen om de illegale activiteiten te beëindigen. Bewakers houden wacht bij de poorten van het landgoed om alle nieuwsgierige bezoekers weg te sturen (Williams 2010). 8
Hij is vol van tegenstrijdigheden met zich zelf. In sommige van deze artikelen beweert hij dat Gülen door de CIA wordt ondersteund en gebruikt, en dat Gulen's geld afkomstig is van drugshandel door de CIA (Williams 2010): "Tijdens de regering‐Clinton begon de CIA Gulen en zijn beweging te financieren met miljoenen uit de drugshandel – inclusief de inkomsten vergaard door Turkse onderwereld figuren (baba’s) uit het heroïne verkeer uit Afghanistan via Noord‐Iran naar Turkije. Met het geld vestigde Gulen radicale madrassah (islamitische scholen) en cemaats (moslim gemeenschappen) door heel Oezbekistan, Azerbeidzjan, Kazachstan, Turkmenistan en de nieuw gevormde Russische republieken om de controle te krijgen over de enorme olie‐ en aardgasreserves van deze ontwikkelingslanden. De beweging groeide uit tot meer dan zes miljoen moslimaanhangers, die Gulen’s poging, om het Ottomaanse Rijk te herstellen en een universeel kalifaat te stichten, steunden." Belastering van Gulen in het Turks: In tegenstelling tot de Engelse versies van belasterende artikelen wordt Gulen in de Turkse versies afgeschilderd als een Amerikaanse / zionistische marionet die door westerlingen gebruikt wordt om Turkije en de islam te vernietigen en de moslimbevolking te exploiteren. Sommige van deze artikelen beweren zelfs dat Gulen niet moslim is en voor de paus werkt. Hoewel er ook artikelen zijn, voornamelijk de oudere, die beweren dat Gulen een islamitische staat probeert te vestigen in de seculiere Turkse Republiek, getuigen de meerderheid van de geschriften in de tegenovergestelde richting. Vergelijkbaar met Engelse versies behandelen de Turkstalige versies Gulen ook in verschillende thematieken. Belangrijke thema’s die in Turkstalige versies worden gebruikt zijn: Amerikaanse marionet; het dienen van het Vaticaan door middel van interreligieuze dialoog; zionistische connecties; beschadigen van islam. Amerikaanse Marionet: Het Grote Midden‐Oosten Project De meest voorkomende thema is dat Gülen door Amerika wordt gebruikt. Terwijl sommige artikelen beweren dat Gulen rechtstreeks voor de CIA of de Amerikaanse paramilitaire organisatie 'Super NAVO’ werkt, stellen andere dat Amerika een soort islam probeert te ontwikkelen die niet enig weerstand zal bieden aan de Amerikaanse exploitatie in de islamitische wereld, en dat Gulen voor het tot stand brengen van deze Amerikaanse versie van de islam, de ‘gematigde islam’, werkt. In de eerste groep zijn Dogu Perincek en het tijdschrift (Aydinlik) waar hij hoofdredacteur van is, de leidende figuren die beweren dat Gülen een CIA‐agent is en samenwerkt met 'Super NAVO’ 9
(Perincek 2007, Perincek 1996). In het kader van dit thema heeft Amerika paramilitaire organisaties in de meeste NAVO‐lidstaten gevestigd. Deze organisatie, bekend als 'Super NAVO' of Gladio, handelt achter de schermen om de Amerikaanse belangen in de NAVO‐landen te beschermen. Gladio zit ook achter de meeste aanslagen, moorden en staatsgrepen (Perincek 2007). Auteurs die beweren dat Gulen voor Amerika werkt, stellen dat Amerika’s nieuwe project voor het Midden‐Oosten en Centraal‐Azië 'Buyuk Ortadogu Projesi’ (BOP), (vertaald als ‘het Grote Midden‐Oosten Project’) wordt genoemd. Door middel van dit project probeert Amerika het Midden‐Oosten, inclusief enkele grenswijzigingen van landen in de regio, her in te richten. De auteurs beweren dat Fethullah Gulen en de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan hierin co‐
voorzitters zijn, maardat Fethullah Gülen de meest effectieve leider van dit BOP‐project is. Deze 'Super NAVO' bestuurt zogenaamd het land sinds Turkije’s lidmaatschap van de NAVO en zit achter elke operatie. Zelfs de huidige Ergenekon‐zaak 5 wordt als een 'Super NAVO' operatie uitgelegd en wordt Gulen afgeschilderd als een actief onderdeel van deze operatie (Yanardag 2007, Yanardag 2006, Veren 2007, Sezgin 2005) (Perincek 2007, Perincek 1996, E. Koc 2006, E. Koc 2006, Deniz 2007, Kizilkan 2008) (zie bijlage voor de volledige referentielijst). "Super NAVO vertelde Tayyip Erdogan dat ze Diyarbakir het centrum van het tweede Israël gaat maken, welk zal worden gevestigd in Noord‐Irak. Erdogan’s co‐voorzitterschap voor het Grote Midden‐Oosten Project is als taak vanuit Super NAVO en de ‘diepe staat’ (een vermeende groep van invloedrijke antidemocratische coalities binnen het Turkse politieke systeem en de strijdkrachten) opgelegd. De leider van deze 'diepe staat' is Fethullah; Tayyip; en de Fethullahistische bende die zijn gepositioneerd in het politiesysteem, zijn de leden van deze diepe staat" (pagina 3) (Perincek 2007). In aanvulling op kranten ‐en tijdschriftartikelen zijn er verschillende boeken over dit thema gepubliceerd. Hikmet Cetinkaya, Merdan Yanardag en Ergun Poyraz zijn hierin toonaangevende auteurs. Hikmet Cetinkaya schreef binnen dit thema: "Fethullah Gulen's 40 jarige Avontuur‐1 en 2" (Cetinkaya 2004, Cetinkaya 2005); "Fethullah Gulen, VS en AKP" (Cetinkaya, Fethullah Gülen ABD ve AKP 2007); "De Ganzen van de Religie Baron" (Cetinkaya, Din Baron'un Kazlari 2006);" De Fethullahistische Gladio" (Cetinkaya, Fethullahçı Gladyo 2008); “de Harmonicaspelers van Amerika "(Cetinkaya, Amerikan Mızıkacıları 2009);"Kinderen van Soros” (H. Cetinkaya 2008). Ergun Poyraz publiceerde: "Imam in Amerika" (Poyraz 2009); "Degenen die Wudu (religieuze wassing) doen met bloed" (Poyraz 2007), "Het ware gezicht van Fethullah" (Poyraz 2000), "Van Said Nursi tot Demirel en Ecevit: Het ware gezicht van Fethullah" (Poyraz 2000). 5
Ergenekon is de gegeven naam aan een vermeende illegale, ultra‐nationalistische organisatie in Turkije die banden heeft met leden van ‘s lands strijdkrachten en veiligheidsdiensten. Vele veiligheids‐en militaire personeel, inclusief gepensioneerde generaals zijn gearresteerd en het is nog steeds een lopend onderzoek. Voor meer informatie zie (Bozkurt 2010, Today's Zaman 2009). 10
Merdan Yanardag heeft in dit verband ook verschillende boeken gepubliceerd: "Hoe Turkije is belegerd: Achtergrond van de Fethullah Gulen Beweging" (Yanardag 2006), "AKP als een Amerikaans Project" (Yanardag 2007) (zie bijlage voor de volledige lijst van boeken). Sommigen beweren zelfs dat CIA‐agenten als docenten Engels werkzaam zijn in Gulen’s Scholen. Ze werken vooral op scholen in Centraal‐Aziatische landen (Acik Istihbarat 2010). Duyar (1998) beweert dat Amerika, Amerikaanse paspoorten heeft verstrekt aan meer dan 1000 Turkse leerkrachten die op Gulen scholen werken, en dat deze zelfs niet reguliere paspoorten zijn, maar paspoorten die normaal alleen aan Amerikaanse diplomaten werden verstrekt (officiële paspoorten). Gematigde Islam: De Geheime Kardinaal van de Paus De tweede meest voorkomende thema in Turkstalige versies van belasterende artikelen is dat Gulen voor de paus werkt, hetzij als een geheime kardinaal, hetzij heeft hij een geheim pact met de paus. Gulen wordt verweten om met zijn interreligieuze activiteiten en 'gematigde islam' te proberen de islam te vernietigen en moslims te kerstenen (Yilan 2006, Bala 2006). Aziz Karaca en Emin Koc van de krant Yeni Mesaj zijn de toonaangevende auteurs die zich hebben toegewijd zijn aan dit thema. Ze hebben talrijke krantenartikelen geschreven met de bewering dat Gulen voor het Vaticaan werkt om de islam te vernietigen. Volgens dit thema is de ontmoeting van Gulen met paus Johannes Paulus II in 1998, het officiële bewijs voor deze connectie. Poyraz (2000) beweert ook dat deze bijeenkomst door de CIA was opgezet. Karaca (2006) stelt in zijn artikel getiteld "Vervloek degenen die dit pad hebben geopend": "De kinderen van de islamitische Turkse natie, die de vlag van de islam voor een duizend jaar hebben gedragen, bewegen richting de drie‐eenheid en polytheïsme [christendom]... Polytheïstische, kruisvaarders‐ en zionistische verbonden die deze natie [islamitische Turkse natie] in de strijd niet konden verslaan, zijn bezig deze natie van binnenuit te verslaan en maken haar tot hun instrument door het vernietigen van haar geloof. ... De liefde van de regering voor de EU en het dialoog team [de Gülen Beweging] dat deel uitmaakt van de missie van het Vaticaanse Concilie, hebben alles voorbereid voor zendelingen en duwen ze met hun verraderlijke plannen onze mensen in de armen van missionarissen, en hebben onze mensen tot een open markt voor hen gemaakt." In zijn boek "Vaticaan en de Tempeliers" beweert Aytunc Altindal dat in jaren ‘90 van de vorige eeuw paus Johannes Paulus II het 'dialoog project' van het Vaticaan heeft gereactiveerd. Na het bespreken van hoe Gulen’s dialoogactiviteiten in Turkije en het dialoog project van het Vaticaan overeenstemmen, zegt hij: "Op 21 februari 1998 benoemde Paus Johannes Paulus II 20 nieuwe kardinalen tot de Vaticaanse Senaat… [In aanvulling op deze 20 kardinalen] 11
gebruikte Paus Johannes Paulus II ook zijn recht twee geheime kardinalen te benoemen. Dit recht is niet gebruikt door enig paus in meer dan honderd jaar… Slechts zeven mensen kennen de identiteiten van deze twee kardinalen… als ze hun identiteit onthullen zullen ze in hun land worden gedood... Het wordt aangenomen dat een van deze 'in beeld' kardinalen (die tot andere godsdiensten behoren en hun identiteit verbergen) een religieuze leider in China is…Zou de andere een koning / leider of een religieuze leider in de islamitische wereld zijn?" (Pagina 115‐6‐7) (Altindal 2004). Zionistische connecties Vergelijkbaar met de Amerikaanse connectie, wordt Gulen binnen dit thema afgeschilderd als een zionistische agent die met Mossad en Israël samenwerkt. Terwijl een aantal artikelen Gulen als een crypto‐jood (iemand van joodse afkomst die zijn ware identiteit verbergt) afschilderen samen met vooraanstaande leden van de AKP‐regering, beweren andere dat Gulen enkel voor de zionistische groepen werkt (Poyraz 2000, Eraydin 2007, Biskin 2007, Sezgin 2007). Ergun Poyraz schreef in 2007 een serie boeken genaamd Mozes’ Kinderen. In deze boeken 'bewijst' hij dat president Abdullah Gul, premier Tayyip Erdogan, AKP’s vooraanstaande lid Bulent Arinc, en Gulen afstammelingen van joden zijn. Deze boeken zijn getiteld als Mozes’ AKP, Mozes' Gul, Mozes’ Kinderen Tayyip en Emine 6, enz. (Poyraz 2007, Poyraz 2007, Poyraz 2007, Poyraz 2007). In zijn bespreking van de ADL (Anti Defamation League), beschrijft Riza Zelyut (2007) de ADL als een joodse organisatie die Gulen beschermt en promoot. Hij beweert ook dat de ADL Gulen's ontmoeting met paus Johannes Paulus II heeft gearrangeerd en dat Gulen's boek over de islam door de ADL werd gedistribueerd. In zijn artikel getiteld "Gulen, RTE (Recep Tayyip Erdogan) en hun schare zijn ADL bedienden" brengt Emin Koc (2005) dezelfde argumenten naar voren en stelt dat de ADL Fethullah Gulen's boek "Liefde en Verdraagzaamheid" over de hele wereld heeft gedistribueerd. Sommigen gaan verder en beweren dat B’nai‐B’rith alle boeken van Gülen gratis weggeeft (Acik Istihbarat Z.D.). Milli Çözüm's Onderzoek Team heeft een ‘Gulen Dossier’ voorbereid en beroepen ze zich in dit dossier op gelijkenissen tussen de Gulen Beweging en de Unification Church 7, en beweren dat beide groepen georganiseerd zijn door een zionistische organisatie: CSIS (Centrum voor Strategische en Internationale Studies) (Milli Görüs Research Team 2004). 6
7
Primier Tayyip Erdogan’s vrouw Emine Erdogan. Ook bekend als de Moon Order. 12
Vernietiging van Islam: Gulen is niet een moslim Hoewel niet zo veelvuldig als andere thema's, maar voldoende om hier als een apart thema te worden opgenomen, wordt Gulen in belasterende artikelen in het Turks afgeschilderd als zijnde een niet moslim, maar een hypocriet die de islam van binnenuit aan het vernietigen en veranderen is (Poyraz 2000, E. Koc 2006 ). In overeenstemming met andere thema’s wordt Gulen in sommige artikelen weergegeven als een crypto‐jood, of een 'in beeld' geheime kardinaal die de islam corrumpeert en de massa’s beïnvloedt. In zijn nieuwe boek "Imam in Amerika” beweert Poyraz (2009) dat Gulen's kennis van de islam is beperkt en slecht is. Volgens Poyraz weet Gulen niet eens de elementaire dingen, zoals de vereisten van salah (gebed) en heeft hij geen enkele kennis over de islamitische madhabs (rechtsscholen binnen de soennitische islam) en hun imams. Senoglu en Bolat (2007) impliceren dat Fethullah Gulen een fatwa (een juridisch advies in de islam, dat door een godsdienstige wetspecialist wordt uitgevaardigd met betrekking tot een specifieke kwestie) uitvaardigde dat de naam van de profeet Mohammed verwijderd moest worden uit de Shahada 88 (islamitische getuigenis). In zijn boek getiteld "Fethullah Müsluman mi?" (vertaald als 'Is Fethullah moslim?'), beweert Semih Tufan Gulaltay dat Fethullah Gulen Bahai is, en presenteert hij 'bewijs' voor zijn bewering (Gulaltay Z.D.). In aanvulling op de bovengenoemde thema's beweren een aantal andere artikelen dat Gulen met de Koerdische separatistische groep ‐‐ de PKK ‐‐ en haar leider Abdullah Ocalan samenwerkt (Akgul 2009, Ekmekci 2008, Gozubuyuk 2009). Data en Classificatie: Teneinde de strategische belastering aan te tonen, heb ik twee verschillende Gulen’s gedefinieerd: Gulen1 en Gulen2 en heb ik de artikelen dienovereenkomstig geclassificeerd. Gulen1: Amerikaanse/Zionistische/Westerse agent Gulen2: Islamist/Khomeini/Nieuw Ottomaan/Kalifaat De dataset omvat 436 cases zowel in het Engels als in het Turks. Deze cases zijn onder andere boeken, tijdschriften, kranten en tijdschriftartikelen, weblog en website‐berichten. Terwijl de Turkse versies meer als gedrukt materiaal, zoals boeken, tijdschriften en kranten worden gepubliceerd, verschijnen de Engelse versies meestal online, vooral in weblogs. De Engelstalige versies maken in het bijzonder ook gebruik van vergelijkbare tactieken. Eerst verschijnt er een belasterend artikel op een weblog en verspreidt het zich vervolgens 8
De shahada is de islamitische getuigenis van geloof in de eenheid van Allah en de aanvaarding van Mohammed als profeet van God. Het leest als "Er is geen god dan God en Mohammed is de boodschapper van God." 13
overal naar toe. Vergelijkbare weblogs nemen het artikel over en vergroten zo de circulatie op het Web. Na een tijdje verschijnt hetzelfde artikel opnieuw op Internet als ware het een nieuw artikel. Sommige websites, zoals het Middle East Forum, tonen zelfs Google advertenties voor deze belasterende artikelen op zoekwoorden zoals "Gulen" en "Gulen Beweging". Bij het classificeren heb ik alleen boeken / artikelen / nieuws geselecteerd die Gulen volgens een van beide bovengenoemde strategieën afschilderen. Met andere woorden, artikelen die Gulen of de Beweging op een oprechte manier bekritiseren, zijn in de dataset niet opgenomen. Bijvoorbeeld, Karaca's (2005) artikel met de titel "DIYALOG meyveleri zehirliyor" vertaald als "De vruchten van de DIALOOG zijn giftig" is kritisch over Gulen, en vooral over de dialoog activiteiten van de Gulen Beweging. Iin dit artikel verkondigt echter Karaca zijn eigen meningen en impliceert dat "dialoog activiteiten Turkse moslim jongeren schaden." Daarom is dit artikel niet opgenomen in de dataset. Aan de andere kant, in zijn artikel getiteld "Diyaloga karşıyız, çünkü…" vertaald als "Wij zijn tegen de dialoog, omdat..." bekritiseert Karaca (2005) niet alleen de dialoog activiteiten van Gulen, hij impliceert ook dat Gülen deel uitmaakt van het dialoog project van het Vaticaan (hij omschrijft dit project als een project dat door het Vaticaan is ontwikkeld om moslims te kerstenen door middel van dialoog activiteiten). Daarom is dit artikel wel in de dataset opgenomen. Als een artikel beide gevallen van belastering bevat is het twee keer opgenomen en als zodanig gekwalificeerd. Bijvoorbeeld, in een artikel getiteld "Gulen beweging maakt de weg vrij voor een Nieuwe Islamitische Wereld Orde, miljarden stromen in Gulen’s kas vanuit de drugshandel," zegt Paul Williams: "Gülen is een Turk die de intentie heeft om een universeel kalifaat te stichten, en een militante islamist die de jeugd tracht te indoctrineren met de politieke leer van de Koran." Vanwege de bovenstaande beschrijving is het artikel geclassificeerd als Gulen2. In hetzelfde artikel beweert hij echter ook: "De CIA heeft het heroïneverkeer vanuit Afghanistan naar Europa en de Verenigde Staten toegestaan om de Gulen Beweging te financieren." Vanwege deze bewering is hetzelfde artikel ook geclassificeerd als Gulen1. Vooral wat betreft de Engelstalige versies van deze artikelen, is er sprake van een veelvuldige herpublicatie van hetzelfde artikel op verschillende weblogs. Bij de dataclassificatie is, indien hetzelfde artikel als exact hetzelfde meerdere malen op verschillende weblogs is geplaatst, alleen het originele artikel in de dataset opgenomen. Echter, als een artikel voorzien 14
van enkele aanvullende opmerkingen op verschillende weblogs is geplaatst, is elk artikel in de dataset opgenomen en dienovereenkomstig geclassificeerd. Data Analyse en de Resultaten: Tabel‐1: Beschrijvende statistiek van de data #Gulen1 #Gulen2 %Gulen1 Turks 340 7 %98 Engels 10 79 %11 TOTAAL 350 86 %80 Grafiek‐1: % Grafiek van Gulen1 en Gulen2 volgens taal %Gulen2 %2 %89 %20 Bovenstaande statistieken en grafiek laten zien dat in 98% van de Turkse artikelen Gulen wordt afgeschilderd als een Amerikaanse / Zionistische / Vaticaanse agent (Gulen1). Slechts in 2% van Turkstalige artikelen is Gulen weergegeven als een islamist / Khomeini / Nieuw Ottomaan / voorvechter voor een Kalifaat (Gulen2). In Engelstalige artikelen is echter het tegenovergestelde het geval. Terwijl Gulen als Gulen1 wordt afgeschilderd in 11% van de Engelstalige artikelen, wordt hij in 89% ervan gepresenteerd als Gulen2. Over het geheel is Gulen in 80% van de artikelen gepresenteerd Gulen1 als en in 20% als Gulen2. Dit komt omdat het aantal Turkstalige artikelen meer is dan het aantal Engelstalige. Wanneer we naar de onderstaande grafieken, waaruit de tijdslijn van de artikelen zichtbaar wordt kijken, blijkt dat de Turkstalige belasteringen eerder zijn begonnen dan de Engelstalige versies ervan. Er is echter in de afgelopen jaren een enorme toename in het aantal Engelstalige belasteringen. Als deze trend zich voortzet zal het aantal Engelstalige belasteringen het aantal Turkstalige binnenkort evenaren. 15
Grafiek‐3: Gulen1 in het Engels Grafiek‐4: Gulen2 in het Engels 16
Grafiek‐5: Gulen1 in het Turks Grafiek‐6: Gulen2 in het Turks 17
Grafiek‐7: Gulen1 en Gulen2 zowel in het Turks als in het Engels Correlatie tussen de gebruikte taal en de afschildering van Gulen (obs=436) (t=38.093) (p<0.0001) Taal Gulen Taal 1.0000 Gulen 0.8776 1.0000 Gulen1 is geclassificeerd als 1, Gulen2 is geclassificeerd als 2; Turks is geclassificeerd als 1, Engels is geclassificeerd als 2 De correlatie van 436 gevallen is 0,8776, welk een zeer sterke positieve correlatie betekent. Dit betekent dat het meest waarschijnlijk is dat Gulen als Gulen1 wordt belasterd in gevallen waarbij de Turkse taal is gebruikt en als Gulen2 wanneer het Engels is aangewend. 1.8
1
1.2
Language
1.4
1.6
2
Grafiek‐8: Zonnebloem grafiek van Taal en Gulen 1
1.2
1.4
1.6
1.8
Gulen
Language
1 petal = 25 obs.
18
1 petal = 1 obs.
2
De donkere punten tonen de concentraties van de waarnemingen. De bovenstaande grafiek laat zien dat een concentratie van Turkstalige artikelen optreedt op het punt waar Gulen als Gulen1 wordt weergegeven, en de concentratie van Engelstalige artikelen zichtbaar wordt op het punt waar Gülen als Gulen2 wordt afgeschilderd. Het is een andere manier om te zeggen dat Gulen meestal als Gulen1 wordt afgeschilderd in het Turks en als Gulen2 in het Engels. Conclusie: Zowel uit literatuuronderzoek als statistische analyses blijkt dat bij de belastering van Fethullah Gulen en de Gulen Beweging strategisch wordt gehandeld. Gülen wordt tegelijkertijd afgeschilderd als een islamitisch gevaar die in het geheim probeert het Ottomaanse Rijk en het kalifaat te laten herrijzen, en als een Amerikaanse en zionistische marionet die Turkije en de islam vernietigt met zijn 'gematigde islam.' Het lijkt erop dat deze strategieën gaandeweg zijn ontwikkeld om specifieke en verschillende doelgroepen te overtuigen. Terwijl de voorstelling van een islamitisch gevaar die in het geheim probeert het Ottomaanse Rijk en het Kalifaat te laten herrijzen nog alarmerender is voor Engelstalige lezers, is de voorstelling van een Amerikaanse en zionistische marionet die Turkije en de islam aan het vernietigen is met zijn 'gematigde islam' waarschijnlijk gericht op manipulatie van de Turkstalige lezers. In het licht van het bovenstaande is het moeilijk om niet in te stemmen met Turker's (2009) bewering dat: "Men vraagt zich af hoe het komt dat deze critici zoveel in tegenspraak met elkaar zijn ofschoon ze dezelfde bronnen gebruiken. Hoe komt het dat ze Gulen voor het zijn van een Amerikaanse en zionistische marionet (Turkse versies) bekritiseren, maar tegelijkertijd als een islamitisch gevaar die een anti‐
Amerikaanse, antisemitische islamitische staat (Engels versies) probeert te stichten? In feite is het niet zo moeilijk te begrijpen, omdat ze zich op verschillende doelgroepen richten. Het heeft meer zin om Turks‐sprekenden te waarschuwen voor een Amerikaans imperialistisch gevaar dat wordt ondersteund door zionisten. Maar aan de andere kant vindt u meer luisteraars bij Engels‐sprekenden als u gebruik maakt van het betoog van een islamitisch gevaar. Echter, degenen die beide talen kunnen lezen, zullen de hypocrisie erin herkennen." 19
Bibliografie Acik Istihbarat. 2010. http://www.acikistihbarat.com/Haberler.asp?haber=5420 (accessed August 15, 2010). Acik Istihbarat. "Fethullah Sebekinin Baglantilari." Acik Istihbarat. http://www.acikistihbarat.com (accessed August 6, 2010). Ademoglu, Abdullah. "Defamation of Gulen as a Smoke Screen." Fethullah Gulen Forum. April 5, 2010. http://www.fethullahgulenforum.org (accessed August 19, 2010). Akgul, Abdullah. "PKK'ya saygi, TSK'ya Saldiri." Milli Cozum, September 19, 2009. Altindal, Aytunc. Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri. Alfa Yayinlari, 2004. Bala, Tevfik. "ILIMLI İSLAM TUZAĞI ." Milli Cozum, September 1, 2006. Biskin, Necmettin. "MASONLUK VE DİNLERARASI DİYALOG İLİŞKİSİ VE SİYONİSTLERİN ERBAKAN ENDİŞESİ." Milli Cozum, March 1, 2007. Bozkurt, Abdullah. "Ergenekon Fact vs. Fiction ‐ Unraveling the trial of the century." Today's Zaman, April 21, 2010. Cetinkaya, Hikmet. Amerikan Mızıkacıları. Istanbul: Cumhuriyet Kitaplari, 2009. —. Din Baron'un Kazlari. Istanbul: Gunizi Yayincilik, 2006. —. Fethullah Gülen ABD ve AKP. Istanbul: Gunizi Yayincilik, 2007. —. Fethullah Gülen'in 40 Yıllık Serüveni. Istnabul: Gunizi Yayincilik, 2004. —. Fethullah Gülen'in 40 Yıllık Serüveni‐2nd book. Istanbul: Gunizi Yayincilik, 2005. —. Fethullahçı Gladyo. Istanbul: Gunizi Yayincilik, 2008. Cetinkaya, Himket. Soros'un Çocukları . Istanbul: Cumhuriyet Kitaplari, 2008. Deniz, Ahmet. "DOSTU AMERİKA OLANIN POSTU MEZATA ÇIKAR!" Milli Cozum, September 1, 2007. dictionary.com. Dictionary. 2010. http://dictionary.reference.com/browse/defamation (accessed August 12, 2010). Duyar, Dogan. "Ogretmenlere Amerikan Pasaportu." Aydinlik, March 1, 1998. Ekmekci, Hakan. "ÖCALAN CUMHURBAŞKANI, FETULLAH DİYANET VE DİYALOG BAKANI! ." Milli Cozum, November 24, 2008. Eraydin, Osman. "SİYONİST SERMAYENİN 'NGO'LARI VE EMPERYALİZMİN SİVİL LEJYONLARI." Milli Cozum, November 1, 2007. Fitzgerald, Hugh. Jihadwatch. 2008. http://jihadwatch.com (accessed August 5, 2010). Goldman, David. "Fethullah Gulen's cave of wonders." Asia Times. June 9, 2010. http://atimes.com (accessed August 8, 2010). Gozubuyuk, Yakup. "KÜRTLEŞMİŞ YAHUDİLERLE İSRAİL İLİŞKİLERİ, PKK‐FETULLAHCILIK İŞBİRLİĞİ ." Milli Cozum, October 28, 2009. Gulaltay, Semih Tufan. Fethullah Musluman mi? Gurdogan, Burhan. "The Gulen Movement is a danger spreading from Turkey to the world." The Comment Factory. January 30, 2010. http://www.thecommentfactory.com (accessed July 7, 2010). Karaca, Aziz. "Bu Yolu Acanlara Lanet Olsun." Yeni Mesaj, January 1, 2006. —. "Diyalog meyveleri zehirliyor." Yeni Mesaj Gazatesi, March 09, 2005. —. "Diyaloga karşıyız, çünkü…." Yeni Mesaj Gazatesi, February 18, 2005. Kizilkan, Nail. "RECEP ERDOĞAN OF THE USA AND THE REINS OF BARACK OBAMA ." Milli Cozum, December 29, 2008. Koc, Dogan. "“Fethullah Gülen's Grand Ambition”: A Biased, Selective, Misleading, Misrepresentative and Miscalculated Article." Fethullah Gulen Forum. January 29, 2010. http://www.fethullahgulenforum.org (accessed August 5, 2010). Koc, Emin. "BOP işgalleri öncesi toplum mühendisliği." Yeni Mesaj, April 24, 2006. —. "Diyalogcu nurcunun “İncilli meali”nden BOP’un “Furkan’ül Hakk”ına." Yeni Mesaj, March 14, 2006. 20
—. "Diyalogcu nurcunun “İncilli meali”nden BOP’un “Furkan’ül Hakk”ına." Yeni Mesaj, MArch 14, 2006. —. "Gulen, RTE ve Avanesi ADL Hizmetcisi." Yeni Mesaj, May 10, 2005. Milli Gorus Research Team. "Fethullah Gulen Dosyasi." Milli Gorus, December 1, 2004. Mitzell, Aland. "Does terrorism help Gülen’s Muslim missionaries? A first class revolution from the bottom up ." Kurdish Media. August 9, 2010. htpp://www.kurdishmedia.com (accessed August 25, 2010). —. "The Rise of a New Ottoman Empire: The Trap of Interfaith Dialogue." Kurdish Aspects. 2008. http://kurdishaspects.com (accessed July 5, 2010). Kamermeerderheid Eist Onderzoek Naar Turkse Beweging. Directed by Selli Altunterim and Jan Eikelboom. Performed by NOVA. 2008. Perincek, Dogu. "ABD’nin NATO Ulkelerini Kontrol Orgutu: SuperNATO." Aydinlik, November 2, 2007. —. "ORG. EŞREF BİTLİS’İ KATLETTİREN GLADYO TAYYİP ERDOĞAN’I İKTİDARA GETİRDİ." Aydinlik, October 21, 1996. Poyraz, Ergun. Amerika'daki İmam. Togan Yayincilik, 2009. —. Fethullah'in Gercek Yuzu. Otopsi Yayinlari, 2000. —. Kanla Abdest Alanlar. Togan Yayincilik, 2007. —. Musa'nin AKP'si. Togan Yayincilik, 2007. —. Musa'nın Çocukları Tayyip ve Emine. Togan Yayincilik, 2007. —. Musa'nın Gülü. Togan Yayincilik, 2007. —. Musa'nın Mücahiti. Togan Yayincilik, 2007. —. Said‐i Nursi'den Demirel ve Ecevit'e Fethullah'ın Gerçek Yüzü . Otopsi Yayinlari, 2000. Rodgers, Guy. "Fethulla Gulen: Infiltrating the U.S. Through Our Charter Schools? ." Act for America. 2010. htpp://actforamerica.org (accessed June 5, 2010). Rubin, Michael. "Fethullah Gulen Speaks." National Review Online, 2010. Rubin, Michael. "Turkey's Turning Point." National Review Online, 2008. Schwartz, Stephen. "Islamist Gülen Movement Runs U.S. Charter Schools." Islamist Watch. March 29, 2010. htpp://islamist‐watch.org (accessed July 12, 2010). Senoglu, Ruhsar, and Serdar Bolat. "Fethullah’in Fetvasi Uygulandi, Hz. Muhammed’I Kelime‐I Sehadet’ten Cikardilar!" Aydinlik, November 2, 2007. Sezgin, Ismet. "SİYONİZMİN İSLAMCI MÜRİTLERİ." Milli Cozum, May 1, 2007. —. "Zaman'cilar Ehli Kitap midir?" Milli Cozum, September 1, 2005. Sharon‐Krespin, Rachel. "Fethullah Gülen's Grand Ambition: Turkey’s Islamist Danger." Middle East Forum, 2009. Stenhouse, Paul. "Islam's Trojan Horse? Turkish Nationalism and the Nakshibendi Sufi Order." Quadrant, 2007. Today's Zaman. "Ergenekon File." Today's Zaman, 2009. Türker, Abdulhamid. "Hypocrisy in languages: criticizing Fethullah Gülen, English or Turkish? ." Today's Zaman, November 19, 2009. Fethullahçı Gladyo Belgeseli . Performed by Ulusal TV. 2009. Veren, Nurettin. Kuşatma / ABD'nin Truva Atı Fethullah Gülen Harekatı . Istanbul: Siyah Beyaz Yayin, 2007. Williams, Paul. "“Exclusive: Has the Universal Caliphate Emerged from Pennsylvania? Is the CIA Serving the Needs of an Islamist? (Part Two)” ." thelastcrusade.org. 2010. http://www.thelastcrusade.org (accessed August 12, 2010). —. "Exclusive: Obama Administration turns Blind Eye to Muslim Foreign Militia in Pennsylvania." Family Security Matters. April 9, 2010. htpp://www.familysecuritymatters.org (accessed July 19, 2010). —. "Fethullah Gulen: Working for the Islamic Caliphate from Saylorsburg, PA." sheikyermami. April 6, 2010. http://www.sheikyermami.com (accessed July 8, 2010). 21
—. "PENNSYLVANIA PERFECT STAGING AREA FOR NEXT 9/11." The Last Crusade. May 7, 2010. htpp://www.thelastcrusade.com (accessed August 22, 2010). Yanardag, Merdan. Bir ABD Projesi Olarak AKP. Istanbul: Siyah Beyaz Yayın, 2007. —. Bir ABD Projesi Olarak AKP. Siyah Beyaz Yayin, 2007. —. Türkiye Nasıl Kuşatıldı? / Fethullah Gülen Hareketinin Perde Arkası . Siyah Beyaz Yayinlari, 2006. —. Türkiye Nasıl Kuşatıldı? / Fethullah Gülen Hareketinin Perde Arkası. Siyah Beyaz Yayin, 2006. Yilan, Orhan. "TÜRKİYE'Yİ HIRİSTİYANLAŞTIRMAK VEYA İSLAMİYETİ ILIMLAŞTIRMAK ." Milli Cozum, November 6, 2006. Zelyut, Riza. "Nedir bu ADL?" Gunes, August 27, 2007. 22
Appendix: Dataset Auteur Datum Uitgever Taal 2007 2007 2007 2007 Togan Yayıncılık Togan Yayıncılık Togan Yayıncılık Togan Yayıncılık Turks Turks Turks Turks 1 1 1 1 boek boek boek boek Musa'nin AKP'si Kanla Abdest Alanlar Amerika'daki İmam Misyonerler Arasında Altı Ay Dünden Bugüne Hıristiyanlığın Ve Yahudiliğin Analizi Tarikat, Siyaset, Ticaret ve Cinayet Masonlarla El Ele Said‐i Nursi'den Demirel ve Ecevit'e Fethullah'ın Gerçek Yüzü Fethullah'in Gercek Yuzu Türkiye Nasıl Kuşatıldı? / Fethullah Gülen Hareketinin Perde Arkası 2007 2007 2009 Gökbörü Yayıncılık Togan Yayıncılık Togan Yayıncılık Turks Turks Turks 1 1 1 boek boek boek 2004 Toplumsal Dönüşüm Yayınları Turks 1 boek 2009 Togan Yayıncılık Turks 1 boek 2000 2000 Otopsi Yayınları Otopsi Yayınları Turks Turks 1 1 boek boek 2006 Siyah Beyaz Yayın Turks 1 boek 2007 Siyah Beyaz Yayın Turks 1 boek 2004 Günizi Yayıncılık Turks 1 boek 2005 Günizi Yayıncılık Turks 1 boek 16 Hikmet Cetinkaya Bir ABD Projesi Olarak AKP Fethullah Gülen'in 40 Yıllık Serüveni Fethullah Gülen'in 40 Yıllık Serüveni 2. Kitap Fethullah Gülen ABD ve AKP 2007 Günizi Yayıncılık Turks 1 boek 17 Hikmet Cetinkaya Din Baronunun Kazları 2006 Günizi Yayıncılık Turks 1 boek 18 Hikmet Cetinkaya Fethullahçı Gladyo 2008 Günizi Yayıncılık Turks 1 boek 19 Hikmet Cetinkaya Amerikan Mızıkacıları 2009 Cumhuriyet Kitaplari Turks 1 boek 20 Hikmet Cetinkaya Soros'un Çocukları 2008 Cumhuriyet Kitaplari Turks 1 boek 21 Hikmet Cetinkaya Yobaz ve Hokkabaz Kuzu Postunda Kurt Tarikat Siyaset Ticaret Türkiye'nin Şeytan Üçgeni / Tarikat ‐ Siyaset ‐ Ticaret Bu Dinciler O Müslümanlara Benzemiyor 2008 Cumhuriyet Kitaplari Turks 1 boek 2007 Günizi Yayıncılık Turks 1 boek 2007 Günizi Yayıncılık Turks 1 boek 2009 Doğan Kitap Turks 1 boek 1 2 3 4 Ergun Poyraz Ergun Poyraz Ergun Poyraz Ergun Poyraz 5 Ergun Poyraz 6 Ergun Poyraz 7 Ergun Poyraz 8 Ergun Poyraz 9 Ergun Poyraz 10 Ergun Poyraz 11 Ergun Poyraz 12 Merdan Yanardag 13 Merdan Yanardag 14 Hikmet Cetinkaya 15 Hikmet Cetinkaya 22 Hikmet Cetinkaya 23 Hikmet Cetinkaya 24 Soner Yalcin Titel Musa'nın Çocukları Tayyip ve Emine Musa'nın Gülü Musa'nın Mücahiti Patlak Ampul 23
Gulen Type 25 Nurettin Veren 26 Aytunç Erkin 27 Semih Tufan Gülaltay Kuşatma / ABD'nin Truva Atı Fethullah Gülen Harekatı 2007 Fethullah Hoca'nın Şifreleri 2005 Siyah Beyaz Yayın Kaynak Yayinlari Turks Turks 1 1 boek boek 2006 İleri Yayınları Turks 1 boek 28 Alpaslan Işıklı Fethullah Müslüman Mı? SAID NURSİ,FETHULLAH GÜLEN VE "LAİK" SEMPATİZANLARI 1998 Hasat Yayinlari Turks 1 boek 29 Necip Hablemitoglu Kostebek 2003 Toplumsal Dönüşüm Yayınları Turks 1 boek 30 Necip Hablemitoglu Kostebek Nurculuk Dünü Bugünü Said Nursiden Müslüm Gündüz Ve Fethullah Gülen'e Kim bu Fethullah Gulen Hoca'nin Okullari Belgelerle Dinlerarası Diyalog Misyonerleri Bir Cumhuriyet Düşmanının Portesi ya da Fethullah Gülen Hocaefendinin derin misyonu Bir Cumhuriyet Düşmanının Portesi ya da Fethullah Gülen Hocaefendinin derin misyonu İrtica ve Bölücülüğe Karşı Militan Demokrasi Dip Dalgası Emperyalizmin Uşakları İhanetin Belgeleri Türkiye Cumhuriyeti Çökerken Vatanın Bağrına Düşman Dayamış Hançerini 2003 Toplumsal Dönüşüm Yayınları Turks 2 boek 1999 1999 1998 Beyaz Yayınları Ozan Yayincilik STKB Turks Turks Turks 2 2 2 boek boek boek n.d Turks 1 boek 2000 Cumhuriyet Kitaplari Turks 1 boek 2000 Cumhuriyet Kitaplari Turks 2 boek 2000 2006 Bilgi Yayinevi Bilgi Yayinevi Turks Turks 2 1 boek boek 2008 Bilgi Yayinevi Turks 1 boek 2008 Bilgi Yayinevi Turks 1 boek 2007 Bilgi Yayinevi Turks 1 boek 2001 Su yayınları Turks 2 boek 2010 Asya Safak Yayinlari Turks 1 boek 2004 Alfa Yayinlari Turks 1 boek 31 Hulki Cevizoğlu 32 Faik Bulut 33 Faik Bulut 34 Emin Koc 35 M. Emin Değer 36 M. Emin Değer 37 Vural Savaş 38 Vural Savaş 39 Vural Savaş 40 Vural Savaş 41 Vural Savaş 42 Zübeyir Kındıra 43 Kaan Turhan 44 Aytunç Altındal Fethullahın Copları Ergenekon ve Fethullah Yeni Osmanlı Misyonu'yla Kürdistan İnşası Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri 24
45 Rachel Sharon‐Krespin 46 Michael Rubin Fethullah Gulen's Grand Ambition: Turkey's Islamist Danger 2/2/2009 Middle East Forum Engels 2 Tijdschrift 14/4/2008 National Review Online Engels 2 Tijdschrift 47 Paul Stenhouse Turkey’s Turning Point Islam's trojan horse? Turkish nationalism and the Nakshibendi Sufi order 12/1/2007 Quadrant Engels 2 Tijdschrift 48 Mehmet Sevket Eygi Papa ile Gizli Anlasma 5/26/2000 Milli Gorus Turks 1 Krant 49 Mehmet Sevket Eygi Turk Dunyasi The Rise of a New Ottoman Empire: The Trap of Interfaith Dialogue Erdogan’s AKP, Fethullah Gülen’s opium, and the Kurdish Question 5/5/2000 Milli Gazate Turks 1 Krant 10/1/2007 Kurdishaspect.com Engels 2 website 4/15/2005 Kurdish Media Engels 2 website 2/1/2009 Jane's Islamic Affairs Analyst Engels 2 Rapport 2/25/2010 Foreign Policy Engels 2 Magazine 5/16/2009 Newsweek Engels 2 Magazine 4/6/2010 National Review Online Engels 2 Tijdschrift 3/14/2010 thelastcrusade.org Engels 2 weblog 6/1/2010 cbs7kosa.com Engels 2 webnieuws 7/21/2010 thelastcrusade.org Engels 2 weblog 7/21/2010 thelastcrusade.org Engels 1 weblog 6/2/2010 6/4/2010 babbazeesbrain.blogspot.com Right Truth Engels Engels 2 2 weblog weblog 6/2/2010 thelastcrusade.org Engels 2 weblog 50 Aland Mitzell 51 Aland Mitzell 52 jane's report 53 Soner Cagaptay 54 Soner Cagaptay 55 Michael Rubin 56 Paul Williams 57 Michelle Fowler 58 Paul Williams 59 Paul Williams 60 Paul Williams 61 Debbie 62 Paul Williams Turkey’s third power What's Really Behind Turkey's Coup Arrests? Behind Turkey’s Witch Hunt Fethullah Gulen Speaks FETHULLAH GULEN: THE PENNSYLVANIA PASHA FINALLY EXPOSED West Texas Charter School May Have Ties to Radical Islam GULEN MOVEMENT PAVES WAY FOR NEW ISLAMIC WORLD ORDER BILLIONS POUR INTO GULEN’S COFFERS FROM DRUG TRADE GULEN MOVEMENT PAVES WAY FOR NEW ISLAMIC WORLD ORDER BILLIONS POUR INTO GULEN’S COFFERS FROM DRUG TRADE GULEN MOVEMENT GENERATES WINDS OF WORLD WAR Enough is Enough ISRAEL FACES SHOWDOWN 25
FETULLAH GULENIN 63 masonlar.azeriblog.com MASKASI CIRILDI Fethullah Gulen's cave of wonders 64 David Goldman America TAXPAYERS ALLOWED TO ‘WRITE OFF’ DONATIONS TO TERRORIST 65 Myke SCHOOLING! Exclusive: White House Muslim Advisor Supports Islamist Gülen Movement 66 Paul Williams Fethullah Gulen: Infiltrating the U.S. 67 Guy Rodgers Through Charter Schools Wilson Center's Award to Davutoglu 68 Michael Rubin ISLAM RULES THE WEST TEXAS TAQIYYA 69 Paul Williams Gulen Movement Engulfs Lone Star State 70 Paul Williams Tag Archive for 'gulen‐
movement' 71 J Murrah Islamist Gülen Movement Runs U.S. Charter Schools 72 Right Side News GULEN MOVEMENT FUNDED BY HEROIN VIA 73 Paul Williams THE C.I.A. Kenny Gamble aka Luqman Abdul Haqq; Fethullah 74 BGuzzardi Gulen; CAIR & Taqiyya Fethullah Gulen is Rebelling Aganist the Democratic Republic of 75 rick murphy Turkiye GÜLEN, THE CIA, AND THE 76 Mizgîn AMERICAN DEEP STATE IN SIBEL'S CROSSHAIRS: FETHULLAH GÜLEN, CENTRAL ASIA, AND 77 Mizgîn BEYOND WORLD WAR III ARISES FROM ANKARA (AND 78 Paul Williams PENNSYLVANIA) We must stop the drive for Sharia Law in America 79 Devvy Kidd Does terrorism help Gülen’s Muslim missionaries? A first class revolution from the 80 Aland Mitzell bottom up 6/6/2010 masonlar.azeriblog.com Turks 1 weblog 6/9/2010 Asia Times Engels 2 webnieuws 6/12/2010 desertconservative.com Engels 2 weblog 6/15/2010 familysecuritymatters.com Engels 2 weblog 6/16/2010 This Generation Engels 2 weblog 6/17/2010 the corner Engels 2 weblog 6/21/2010 babbazeesbrain.blogspot.com Engels 2 weblog 6/22/2010 familysecuritymatters.com Engels 2 weblog 6/22/2010 texaslos.com Engels 2 weblog 6/25/2010 socialismisnottheanswer.com Engels 2 weblog 6/28/2010 thelastcrusade.org Engels 2 weblog 7/7/2010 The Conservative Reform Network Blog Engels 2 weblog 7/4/2010 google groups Engels 2 webgroup 6/28/2008 rastibini.blogspot.com Engels 1 weblog 7/11/2008 rastibini.blogspot.com Engels 1 weblog 6/5/2010 thelastcrusade.org Engels 2 weblog 7/26/2010 devvy.com Engels 2 weblog 9/8/2010 kurdishmedia.com Engels 2 weblog 26
81 Paul Williams 82 Thomas Benson Backlash for Fethullah Gulen’s Jihad: U.S. Court Upholds Reality Of Armenian Genocide 14/8/2010 familysecuritymatters.com Engels 2 weblog n.d gulenwatch.blogspot.org Engels 2 weblog 7/4/2010 jihadwatch.com Engels 2 weblog 22/8/2010 thelastcrusade.org Engels 2 weblog 23/8/2010 babbazeesbrain.blogspot.com Engels 2 weblog 7/4/2010 babbazeesbrain.blogspot.com Engels 2 weblog 27/4/2010 babbazeesbrain.blogspot.com Engels 2 weblog 28/4/2010 babbazeesbrain.blogspot.com Engels 2 weblog 27/4/2010 thelastcrusade.org Engels 2 weblog 8/5/2010 babbazeesbrain.blogspot.com Engels 2 weblog 7/5/2010 thelastcrusade.org Engels 2 weblog 91 Paul Williams Gulen Watch Fitzgerald: Ayatollah Khomeini and Fethullah Gulen IS WALMART FUNDING RADICAL ISLAMIC SCHOOLS IN USA? This Ain't Yer Ma's Walton Family Who TF is Fethullah Gulen and Why Should You Care? Super Caliph Fatalish And Worse Than Halitosis Stupid Caliphs Fatefully Invade You By Osmosis! CIA SERVES “WORLD’S MOST DANGEROUS ISLAMIST” Covert PA Caliphate Infects Us With Necrosis PA: PERFECT STAGING AREA FOR NEXT 9/11 92 Babbazee Gulen's CIA Smack Cash 28/6/2010 babbazeesbrain.blogspot.com Engels 2 weblog 93 Babbazee Fuller Shit! Who has been called “the most dangerous Islamist on earth,” Gülen , a Turkish Preacher. Is Walmart Wealth Funding Radical Islamic Schools in the U.S.A.? Exclusive: Education Jihad Sweeps the Country – A Guide to the Gulen Schools in America Fethullah Gulen: Infiltrating the U.S. Through Our Charter Schools? Stupid Rich Confabulater Funding Mo's Necrosis CIA AND U.S. STATE DEPARTMENT FUND NEW ISLAMIC WORLD ORDER 20/7/2010 babbazeesbrain.blogspot.com Engels 2 weblog 23/8/2010 actforamericaomaha.com Engels 2 website 24/8/2010 thetwomalcontents.com Engels 2 website 22/4/2010 familysecuritymatters.com Engels 2 website n.d actforamerica.org Engels 2 website 24/5/2010 babbazeesbrain.blogspot.com Engels 2 weblog 27/4/2010 thelastcrusade.org Engels 2 weblog 83 Hugh Fitzgerald 84 Paul Williams 85 Babbazee 86 Babbazee 87 Babbazee 88 Babbazee 89 Paul Williams 90 Babbazee 94 noname 95 noname 96 Paul Williams 97 Guy Rodgers 98 Babbazee 99 Paul Williams 27
100 Paul Williams 101 Paul Williams 102 Sheikyermami 103 Roberto Santiago 104 noname 105 noname 106 noname 107 Stephen Schwartz 108 BGuzzardi 109 BabbaZee 110 Tel‐Chai Nation 111 Paul Williams 112 Stephen Schwartz 113 Stephen Schwartz 114 Hugh Fitzgerald 115 Guy Rodgers 116 Wayne Madsen 117 Wayne Madsen CIA AND U.S. STATE DEPARTMENT FUND NEW ISLAMIC WORLD ORDER World’s ‘Most Dangerous Islamist’ Alive, Well, and Living in Pennsylvania Fethullah Gulen: Working for the Islamic Caliphate from Saylorsburg, PA Muslim Militias in America against America is a‐OK! Fethullah Gulen is a "CIA Illegal Operations" Fethullah Gulen is a "CIA Illegal Operations" Fetullah Gulen, America's Khomeini Islamist Gulen Movement Runs U.S. Charter Schools Fethullah Gulen in the Poconos ISLAMIC ARMED FORTRESS EMERGES FROM POCONO MOUNTAINS Islamic Gulen movement running US charter schools ISLAMIC SOLDIERS INVADE SAYLORSBURG PA. Islamist Gulen Movement Runs U.S. Charter Schools Islamist Gulen Movement Runs U.S. Charter Schools Khomeini and Fethullah Gulen: Same Evil, Different Beard Fethullah Gulen: Infiltrating the U.S. Through Our Charter Schools? [incl. Tarek ibn Ziyad Academy] Mossad implicated in a coup plot in Turkey, a NATO country; CIA fingerprints also found on attempt Mossad implicated in a coup plot in Turkey, a NATO country; CIA fingerprints also found on attempt 27/4/2010 thelastcrusade.org Engels 1 weblog n.d familysecuritymatters.com Engels 2 weblog 6/4/2010 windsofjihad.com Engels 2 weblog 9/4/2010 thechroniclewatch.com Engels 2 weblog 16/5/2010 stichingturkeli.blogspot.org Engels 2 weblog 16/5/2010 stichingturkeli.blogspot.org Engels 1 weblog 7/4/2010 theiconoclast.com Engels 2 website 29/3/2010 freedomwatch.com Engels 2 website 19/5/2010 thelastcrusade.org Engels 2 website 6/4/2010 thelastcrusade.org Engels 2 website 17/4/2010 doubletriangle.com Engels 2 website 9/4/2010 thelastcrusade.org Engels 2 website 29/3/2010 Islamist‐watch.org Engels 2 website 29/3/2010 Europenews.dk Engels 2 website n.d thelastcrusade.org Engels 2 website 8/4/2010 actmidwestnews.blogspot.com Engels 2 weblog 4/12/2008 onlinejournal.com Engels 1 website 4/12/2008 onlinejournal.com Engels 2 website 28
118 Mizgin 119 Mizgin 120 Paul Williams 121 Teomankaiser 122 midnight rider 123 Aland Mitzell 124 Don Morris 125 Robert Spencer 126 Burhan Gurdogan 127 Burhan Gurdogan 128 noname 129 David Livingstone 130 Paul Williams 131 Roy Schestowitz 132 noname 133 Don Morris 134 Acik Istihbarat 135 noname NEWS THAT'S NOT FIT TO PRINT IN AMERICA NEWS THAT'S NOT FIT TO PRINT IN AMERICA Exclusive: Obama Administration turns Blind Eye to Muslim Foreign Militia in Pennsylvania Paul Williams: Gulen & CIA POCONO MOUNTAINS: NEW HAVEN FOR TERRORISTS? Gulen and academic research: Propaganda tour to Turkey and for the Gulen Movement Radical Islamic Schools Thrive Throughout America Symposium: The World’s Most Wanted: A “Moderate Islam” The Gulen Movement is a danger spreading from Turkey to the world The Gulen Movement : Cult influence over the Justice and Development Party (AKP) Turkification, Islamization is alive and well in the USA Uighur Nationalism, Turkey and the CIA UNIVERSAL CALIPHATE EMERGES FROM PENNSYLVANIA Where Gates Wealth Goes Why the Turkish ship started the fight in Gaza? The flotilla is the perfect cover up World’s ‘Most Dangerous Islamist’ Alive, Well, and Living in Pennsylvania Fethullah Sebekesinin Baglantilari FETHULLAH GÜLEN‐
SİYONİZM İLİŞKİSİ ve İŞBİRLİGİ 10/9/2006 rastibini.blogspot.com Engels 1 weblog 10/9/2006 rastibini.blogspot.com Engels 2 weblog 9/4/2010 familysecuritymatters.com Engels 2 website 5/12/2010 teomankaiser.blogspot.com Engels 2 weblog 7/5/2010 ibloga.blogspot.com Engels 2 weblog 17/3/2010 KurdishMedia.com Engels 2 website 21/4/2010 docstalk.blogspot.com Engels 2 weblog 15/6/2010 frontpagemag.com Engels 2 website 30/1/2010 thecommentfactory.com Engels 2 website 10/5/2010 thelastcrusade.org Engels 2 website 13/5/2010 righttruth.typepad.com Engels 2 weblog 31/7/2009 eldib.wordpress.com Engels 2 weblog 28/4/2010 thelastcrusade.org Engels 2 weblog 31/5/2010 techrights.org Engels 2 website 31/5/2010 koolnews.wordpress.com Engels 2 weblog 7/4/2010 docstalk.blogspot.com Engels 2 weblog n.d acikistihbarat.com Turks 1 website n.d hanifiislam.com.tr Turks 1 website 29
136 noname 137 Ergun Poyraz 138 Rıza Zelyut FETHULLAH GÜLEN'İN İLİŞKİ ve İŞBİRLİGİNDE BULUNDUGU SİYONİSTLER: Richard Perle, Morton Abramowitz, ADL(Anti‐
Defamation League) hanifiislam.com.tr Turks 1 website n.d 8/27/2007 hanifiislam.com.tr Gunes Turks Turks 1 1 website Krant 139 Rıza Zelyut Fethullah'ın Gerçek Yüzü Nedir bu ADL Fethullahçı Müslümanlar uyanın 10/1/2007 Gunes Turks 1 Krant Milli Çözüm Araştırma 140 Ekibi FETULLAH GÜLEN DOSYASI 12/1/2004 Milli Cozum Turks 1 Magazine AKP'nin PERDE ARKASI FİTNETULLAH VE BAYKAL Fetullahçılar ve Barzanilerle İyi İlişkiler Kurabilen DİYARBAKIR VALİLERİ, ÜST GÖREVLERE ATANIYORDU! AKP KURMAYLARININ “BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ” ANLAYIŞI VE “ACI SON”UN YAKLAŞMASI ÖLÇÜ ERDOĞAN VE FETULLAH MI, YOKSA KUR’AN VE RESULÜLLAH MI? İSRAİL SALDIRISINA KARŞI;İSLAM DÜŞMANLARININ, DİN İSTİSMARCILARININ VE AKP YANDAŞLARININ ORTAK TELAŞI! DANIŞTAY SALDIRISININ OYAK VE FETULLAH CEMAATİ BAĞLANTILARI MİLLİ GAZETE’NİN FETULLAHÇI YAZARLARI VE YANILGILARI FETULLAHÇILARIN RÜYASI MI, YOKSA ŞİFRELİ CIA UYARISI MI? TSK’YA SATAŞILMASI VE KANCIKLARIN ŞAPŞALLAŞMASI! 12/1/2004 5/18/2010 Milli Cozum Milli Cozum Turks Turks 1 1 Magazine Magazine 7/22/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 6/24/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 6/21/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 6/8/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 5/24/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 5/24/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 4/29/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 2/23/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine Milli Çözüm Araştırma 141 Ekibi 142 Ahmet Akgul 143 Osman Eraydin 144 Nail Kizilkan 145 Ismet Sezgin 146 Ahmet Akgul 147 Ramazan Yucel 148 Nejat Hakkul 149 Orhangazi Yilmayan 150 Osman Eraydin 30
151 Yakup Gozubuyuk 152 Yakup Gozubuyuk 153 Bayram Yonem 154 Ahmet Akgul 155 Zeynep Basyazar 156 Osman Eraydin 157 Ramazan Yucel 158 Osman Eraydin 159 Bayram Yonem 160 Bayram Yonem 161 Bayram Yonem 162 Nevzat Gunduz 163 Ufuk Efe 164 Ahmet Akgul 165 Nevzat Gunduz 166 Ahmet Akgul 167 Bayram Yonem “Ergenekon”da İlginç İddialar İçeren Bir Dilekçe SİYONİST SENARYOLAR SORGULANIYORDU! KÜRTLEŞMİŞ YAHUDİLERLE İSRAİL İLİŞKİLERİ, PKK‐
FETULLAHCILIK İŞBİRLİĞİ FETULLAHCILIK, KÜRESEL EMPERYALİZMİN BİR ARACIDIR KÜRT AÇILIMI VE HIYANET ALÇAKLIĞI BAŞBUĞ’UN ABD ZİYARETİ VE RAHATSIZ ETTİKLERİ SİYONİST NETANYAHU “ORDUSUZ FİLİSTİN” İSTİYOR…Bizdeki Sabataist Cunta ise;ORDUYU ZAYIFLATMAYA ÇALIŞIYOR! FETULLAHÇILARIN TELAŞI!? FETULLAHÇILARLA BARZANİ İTTİFAKI VE F. TİPİ YAPILANMANIN İFLASI GAVURLARA “NÜKLEER GÜCÜ”, MÜSLÜMANLARA “HOŞGÖRÜYÜ” REVA GÖRENLER GKB İLKER BAŞBUĞ'UN SÖZLERİ VE TÜRKÇESİ İnsanları Allah İle Aldatan, Ama Şeytan Amerika'ya Çalışan: BİR FİGÜRAN; FETHULLAH GÜLEN ENCÜMENİ DANİŞ VE EMEKLİ GENERALLER SÜLEYMAN KARAGÜLLE'NİN MİLLİ ÇÖZÜM İLE İLGİLİ SAPTAMALARI, YAŞAR NURİ ÖZTÜRK'ÜN SAPTIRMALARI TSK'YI KISITLAMA VE KISTIRMA HAZIRLIKLARI MİT ESKİSİ MAHİR'İN ÇARPITMA VE İFTİRA ATMA MAHARETİ ERGENEKON'UN AÇILIMI: IRKÇI EMPERYALİZM AT DEĞİŞTİRİYOR! İSRAİL UŞAKLIĞI VE TSK DÜŞMANLIĞI 11/23/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 10/28/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 9/19/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 8/21/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 7/25/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 7/25/2009 6/25/2009 Milli Cozum Milli Cozum Turks Turks 1 1 Magazine Magazine 6/25/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 6/25/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 5/23/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 4/27/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 3/25/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 3/25/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 3/25/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 3/4/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 3/4/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 1/29/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 31
168 Mehmet Deniz 169 Nail Kizilkan 170 Nail Kizilkan 171 Hakan Ekmekci 172 Ufuk Efe Milli Çözüm Araştırma 173 Ekibi 174 Ahmet Akgul 175 Necati Akgul 176 Orhan Yilan 177 Orhan Yilan 178 Bayram Yonem 179 Ufuk Efe 180 Nevzat Gunduz 181 Bayram Yonem 182 Ufuk Efe 183 Orhangazi Yilmayan 184 Abdullah Akgul ERGENEKON MASALI VE TUNCAY GÜNEY MAVALI ABD'NİN RECEP ERDOĞAN'I VE BARAK OBAMA'NIN YULARI RECEP ERDOĞAN OF THE USA AND THE REINS OF BARACK OBAMA ÖCALAN CUMHURBAŞKANI, FETULLAH DİYANET VE DİYALOG BAKANI! YARGININ YAMULMASI VE HAKİMEVİ SKANDALI VAR MISINIZ, MASON LOCALARINA MAHKEME AÇMAYA?! "Orduya Hücum!" Operasyonu:BİR ERGENEKOMİK SENARYOSU VE CIA‐
FETULLAHÇI FİYASKOSU PENTAGON‐ERGENEKON HATTI BAYRAM DEĞİL, SEYRAN DEĞİL, KRALİÇE BİZİ, NİYE ÖPMEK İSTEMİŞTİ? WHAT WAS THE REASON FOR THE UNEXPECTED VISIT OF QUEEN? PENTAGON ERGENEKON HATTI "MİLLİ"CİLİK Mİ, "ULUSAL"CILIK MI? AKP'Yİ KAPATMA DAVASI VE MASONİK CEPHENİN TELAŞI Bu Yırtık, Dikiş Tutmayacak!.. ÖNCE BULANACAK, SONRA DURULACAK MI? AYIN AYNASI “YAHUDA”YI TANIMAYAN VE İSLAM’A DAYANMAYAN HERKES SİYONİZMİN HİZMETKÂRIDIR! “MARDİN FETVASINDAN” SONRA, RIFAT BÖREKÇİNİN ANKARA FETVASINI DA GEREKSİZ VE GEÇERSİZ SAYACAKLAR MIYDI? 12/29/2008 Milli Cozum Turks 1 Magazine 12/29/2008 Milli Cozum Turks 1 Magazine 12/29/2008 Milli Cozum Engels 1 Magazine 11/24/2008 Milli Cozum Turks 1 Magazine 10/24/2008 Milli Cozum Turks 1 Magazine 8/23/2008 Milli Cozum Turks 1 Magazine 8/8/2008 Milli Cozum Turks 1 Magazine 7/28/2008 Milli Cozum Turks 1 Magazine 6/26/2008 Milli Cozum Turks 1 Magazine 6/26/2008 Milli Cozum Turks 1 Magazine 6/4/2008 Milli Cozum Turks 1 Magazine 6/4/2008 Milli Cozum Turks 1 Magazine 4/30/2008 Milli Cozum Turks 1 Magazine 4/30/2008 2/2/2004 Milli Cozum Milli Cozum Turks Turks 1 1 Magazine Magazine 7/22/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 7/22/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 32
185 Ufuk Efe 186 Mikail Yilmaz 187 Aykut Ozubuyuk 188 Zeynep Basyazar 189 Ahmet Akgul 190 Nevzat Gunduz Milli Çözüm Araştırma 191 Ekibi 192 Abdullah Akgul 193 Ufuk Efe 194 Ahmet Akgul 195 Mikail Yilmaz 196 Ahmet Akgul 197 Ismet Sezgin 198 Ahmet Akgul 199 Ramazan Yucel 200 Ismet Sezgin 201 Nail Kizilkan KEMALİZMİN MUCİDİ; MOİZ KOHEN (M.TEKİNALP) YAHUDİSİ OLAYLARA GLOBAL BAKIŞ ODA TV’NİN, ODALIK TEPKİSİ SİYONİST GÜDÜMLÜ BATININ PANZEHİRİ VE ERBAKAN’IN SİLAH TEKNOLOJİLERİ İSRAİL SALDIRISINA KARŞI;İSLAM DÜŞMANLARININ, DİN İSTİSMARCILARININ VE AKP YANDAŞLARININ ORTAK TELAŞI! İSRAİL’İN MANYAKLIĞI, AKP’NİN MÜNAFIKLIĞI ERHAN GÖKSEL’İN SIR ÖLÜMÜYLE, DENİZ BAYKAL KOMPLOSUNUN BAĞLANTILARI MÜNAFIKLAR ARAMIZDA MI, YOKSA TARİHİN MEZARLIĞINDA MI? TÜRKİYE’DE DERİN DEVLET SAVAŞLARI VE MUHTEMEL SONUÇLARI ABD’NİN ZIRVA ZİRVESİ VE AKP’NİN İRAN TERTİBİ CEMAATLER, GENERALLER VE İHTİMALLER SICAK YAZ YAKLAŞIYOR VE İRAN KUŞATILIYOR! DÜNYA EN BÜYÜK DÖNÜŞÜME HAZIRLANIYOR;MASONLUK VE SİYONİZM CAN ÇEKİŞİYOR! BAŞBUĞ’UN BAŞAĞRISI VE MİLLİ VİCDANIN: “YETER!” ÇAĞRISI SİYASALLAŞAN YARGININ YARALANMASI VE İSTİSMARCI DİN YARASALARI ABD’NİN KÜRTLERİ VE Demokratik Açılım İsteyen TEKSASLILARIN AKIBETİ! 31 MART VAK’ASINDAN ERGENEKON DALGASINA 7/22/2010 6/24/2010 Milli Cozum Milli Cozum Turks Turks 1 1 Magazine Magazine 6/24/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 6/24/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 6/8/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 5/31/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 5/25/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 5/24/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 5/24/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 5/24/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 4/29/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 4/16/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 3/24/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 3/24/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 2/23/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 2/23/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 1/24/2010 Milli Cozum Engels 1 Magazine 33
202 Yakup Gozubuyuk 203 Osman Eraydin 204 Nevzat Gunduz 205 Mikail Yilmaz 206 Osman Eraydin 207 Nejat Hakkul 208 Ramazan Yucel 209 Osman Eraydin 210 Yakup Gozubuyuk 211 Abdullah Akgul 212 Ahmet Akgul Milli Çözüm Araştırma 213 Ekibi 214 Osman Eraydin Milli Çözüm Araştırma 215 Ekibi 216 Selman Yucel 217 Halil Yaman 218 Ufuk Efe 219 Mehmet Deniz 220 Nevzat Gunduz Ey Asker ve Sivil, Bütün Millet! YA ERBAKAN’IN ADİL DÜZENİNE RAZI OLACAKSINIZ, VEYA AMERİKA’NIN ZİLLETİNE KATLANACAKSINIZ! RECEP TAYYİP EKİBİNİN DÖNEKLEŞİP DEĞERLENMESİ! DERSİM DERSLERİ VE İKİYÜZLÜLÜK TERESLERİ AKP’NİN VURGUN ŞEBEKESİ VE MAFYA EKONOMİSİ AÇILIM EDEBİYATI VEYA HIYANETİN YOL HARİTASI “FİTNE” KAVRAMI VE Bediüzzaman’a göre “UMUMİ SELAMET” İNKILÂBI İSLAM LİBERALİZMİ SAFSATASI VE HOŞGÖRÜ SALATASI SOYGUN DÜZENİ, SİYASET VE MEDYA ALÇAKLIĞIN BELGESİ VE “NAMUZSUZ”LARIN AKIBETİ PKK’YA SAYGI, TSK’YA SALDIRI İRAN’I VURMAK İÇİN, İSRAİL YOLA ÇIKTI YÖNETİCİLERİMİZİ KİM YÖNETİYOR? ABD'NİN ARSIZ POLİTİKASI VE AKP'NİN AYARSIZ PALAVRASI DİNİ VE MİLLİ HAREKETLERDEKİ KRİPTO (GİZLİ) YAHUDİLER SİYONİZM'İN SÖMÜRÜ SALTANATI VE ABD'NİN BORÇLANDIRMA BARBARLIĞI TAYYİB BEY'İN TABİATI: Her Sözünden Geri Adım Attı! ERBAKAN'I YABAN ANLADI, ŞABAN ANLAMADI İRTİCA MEVCUTTUR VE EN SİNSİ SORUNDUR! TÜRKİYE YOL AYRIMINDA 1/24/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 1/24/2010 Milli Cozum Engels 1 Magazine 12/21/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 11/23/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 11/23/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 10/28/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 9/19/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 9/19/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 9/19/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 9/19/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 9/19/2009 Milli Cozum Turks 1 Magazine 2/2/2004 Milli Cozum Turks 1 Magazine 2/2/2004 Milli Cozum Turks 1 Magazine 10/2/2004 Milli Cozum Turks 1 Magazine 10/2/2004 Milli Cozum Turks 1 Magazine 11/2/2004 Milli Cozum Turks 1 Magazine 10/1/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 11/6/2006 11/6/2006 Milli Cozum Milli Cozum Turks Turks 1 1 Magazine Magazine 34
221 Orhan Yilan 222 Osman Eraydin 223 Erdogan Piskin 224 Orhan Yilan 225 Tevfik Bala 226 Mikail Yilmaz 227 Orhan Yilan 228 Osman Eraydin 229 Ufuk Efe 230 Necati Akgul 231 Abdullah Akgul 232 Nevzat Gunduz 233 Nail Kizilkan 234 Ismet Sezgin 235 Okan Ekinci 236 Ufuk Efe 237 Abdullah Akgul 238 Mikail Yilmaz 239 Nail Kizilkan 240 Mikail Yilmaz 241 noname 242 Osman Eraydin TÜRKİYE'Yİ HIRİSTİYANLAŞTIRMAK VEYA İSLAMİYETİ ILIMLAŞTIRMAK ADNAN OKTAR, OLTAYA MI TAKILDI? BİR ÇETE ARANIYOR FETTULLAHCILARIN "FETTANL"LIĞI ILIMLI İSLAM TUZAĞI FEHMİ KORU: BİLDERBERG "VAAZ" CISI MI YAPILDI? FETULLAH GÜLEN'İN KURTULUŞ YOLU! HÜKÜMETİN HABERİ VAR MIYDI? CIA'NIN HİLAFET HAZIRLIĞI ve "VAİZ" PAZARLIĞI AMERİKA GÖÇÜYOR VE FETULLAHÇILAR FİRAVUNA GÜVENİYOR! BEDİÜZZAMAN'A İFTİRA SİNSİ BİR PROJENİN PERDE GERİSİ VE DİN ADINA MASUM BİR HİZMETİN HIYANETE DÖNÜŞMESİ BAĞNAZLIĞIN FATURASI VE FİKRET OTYAM'IN TUTARSIZLIĞI FİRAVUNLAR VE FİGÜRANLAR GARİP AMA GERÇEK! VURAL SAVAŞ'IN TARİHİ TESPİTLERİ VE FETULLAH TEHLİKESİ SÜLEYMAN KARAGÜLLE'NİN KÖR GÜLLELERİ HİLAL HAÇLI SAVAŞI VE ILIMLI İSLAMCILARIN SAFI TARİH BOYUNCA DİN İSTİSMARI ŞU DÖRT TARİHİ UNUTMAYALIM!.. ARSLANOĞLU KÖYLÜLERİ: ESARETTEN CUMHURİYETE TÜRKİYE, SURİYE VE İRAN'I SATTI MI? AKP, ABD nin Truva Atı mı? 11/6/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 11/6/2006 9/1/2006 Milli Cozum Milli Cozum Turks Turks 1 1 Magazine Magazine 9/1/2006 9/1/2006 Milli Cozum Milli Cozum Turks Turks 1 1 Magazine Magazine 8/1/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 8/1/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 7/1/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 7/1/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 7/1/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 6/1/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 5/1/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 3/1/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 3/1/2006 3/1/2006 Milli Cozum Milli Cozum Turks Turks 1 1 Magazine Magazine 2/1/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 2/1/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 2/1/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 2/1/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 1/1/2006 Milli Cozum Turks 1 Magazine 12/1/2005 Milli Cozum Turks 1 Magazine 12/1/2005 Milli Cozum Turks 1 Magazine 35
243 Nevzat Gunduz 244 Mehmet Deniz 245 Ismet Sezgin 246 Ufuk Efe 247 Nevzat Gunduz 248 Tevfik Bala 249 Halil Yaman 250 Osman Eraydin 251 Ismet Sezgin 252 Ahmet Akgul 253 Ismet Sezgin 254 Necati Akgul 255 Kazim Gulfidan 256 Hakan Ekmekci 257 Orhan Yilan 258 Tevfik Bala 259 Oguzhan Cildir 260 Kazim Gulfidan 261 Mehmet Deniz 262 Oguzhan Cildir YAŞAR BÜYÜKANIT PAŞA MI HAKLI, YOKSA; ÖMER LÜTFİ METE MAŞA MI? BİR DOĞRUYU, YANLIŞ AMAÇLAR İÇİN KULLANMAK "ZAMAN"CILAR EHLİ KİTAP MI DIR? SEFERBERLİK SORUŞTURMASI YA, AKP VE F. GÜLEN ALEYHİNE SONUÇLANIRSA!? ERBAKAN'I ÖNLEMEK İÇİN, DİĞER İSLAMCI HAREKETLERİN DESTEKLENMESİ MİLLİ DUYARSIZLIK VE TUTARSIZLIK MÜBAHALE ‐ LANETLEŞME LAİKLİK, MİSYONERLİK VE ATATÜRK AYIN AYNASI PUTİN'İN HAYIRLI YAKLAŞIMI VE ARMEGEDON SAVAŞI FETULLAHÇILARIN MARAZI VE KUR'ANIN MESAJI EKÜMENLİK FECAETİ VE DİYANET'İN DENAETİ YENİ OLUŞUMUN ESKİ OYUNCAKLARI! YENİ OSMANLICILIK, NATO'NUN YENİÇERİSİ OLMAKTIR!.. "İBRAHİM YOLU" MU, "ABRAHAM OYUNU" MU? AKP, UÇURUMA YAKLAŞAN ABD DOLMUŞUNA MUAVİNLİK YAPIYOR! "AYDINLIK"IN AYIBI VE AKP'NİN ARSIZLIĞI FETULLAH GÜLEN'İN KEHANETİ VE HİRANT DİNK CİNAYETİ DERİN HESAPLAŞMA VE MİLLİ JANDARMA KARMAŞIK İLİŞKİLER VE ÇELİŞKİLER 11/1/2005 Milli Cozum Turks 1 Magazine 9/1/2005 Milli Cozum Turks 1 Magazine 9/1/2005 Milli Cozum Turks 1 Magazine 2/1/2010 Milli Cozum Turks 1 Magazine 8/1/2005 Milli Cozum Turks 1 Magazine 6/1/2005 6/1/2005 Milli Cozum Milli Cozum Turks Turks 1 1 Magazine Magazine 1/1/2005 6/1/2005 Milli Cozum Milli Cozum Turks Turks 1 1 Magazine Magazine 1/1/2005 Milli Cozum Turks 1 Magazine 1/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 1/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 1/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 2/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 2/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 2/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 3/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 3/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 3/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 3/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 36
263 Necmeddin Biskin 264 Nail Kizilkan 265 Ismet Sezgin 266 Oguzhan Cildir 267 Ahmet Akgul 268 Nevzat Gunduz 269 Nevzat Gunduz 270 Nail Kizilkan 271 Oguzhan Cildir 272 Ahmet Akgul 273 Orhan Yilan 274 Bayram Yonem 275 Ahmet Deniz 276 Tevfik Bala 277 Oguzhan Cildir 278 Osman Eraydin MASONLUK VE DİNLERARASI DİYALOG İLİŞKİSİ VE SİYONİSTLERİN ERBAKAN ENDİŞESİ MASON TARİKATÇILARI VE ATATÜRKÇÜLÜK SAHTEKÂRLARI SİYONİZMİN İSLAMCI MÜRİTLERİ FETULLAH MI, FİTNETULLAH MI? AKP AMİGOLARINI, AMERİKA BİLE KURTARAMADI VE CHP ÇILKINI ÇIKARDI FETULLAHÇILAR, CAMİLERİ KİLİSE GİBİ, KÜLTÜR EVİ YAPACAK MI? FETULLAH GÜLEN ŞEBEKESİ, SİYONİST ABD'NİN MİSYONERLERİ Mİ? SAFINI BİLMEYEN YA SAFTIR VEYA SAHTEKÂRDIR! SEVENLERİNİN DİLİNDEN FETHULLAH GÜLEN DERİN AMERİKA'NIN GÜNDEMİ NİYE TÜRKİYE? Bilderberg ve CFR Tarihinde Bir İlk : BU İKİ SİYONİST KURULUŞ AYNI TARİHLERDE NİYE TÜRKİYE DE Yahudi Samanıyla Beslenen Zamancılara Cevap:AKP NİN LÜBNAN HIYANETİ VE BÖLGEMİZİN FELAKETİ DOSTU AMERİKA OLANIN POSTU MEZATA ÇIKAR! F.GÜLEN VE S. DEMİREL TÜRKİYE'Yİ AKP'LEŞTİRİYOR,İSRAİL AKP'Yİ İSLAMSIZLAŞTIRIYOR VİCDANLI HIRİSTİYAN,MÜNAFIK MÜSLÜMANDAN HAYIRLIDIR! SİYONİST SERMAYENİN 'NGO'LARI VE EMPERYALİZMİN SİVİL 4/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 5/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 5/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 5/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 5/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 6/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 7/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 8/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 8/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 8/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 9/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 9/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 9/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 10/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 10/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 11/1/2007 Milli Cozum Turks 1 Magazine 37
LEJYONLARI 279 Emin Koc 280 Emin Koc 281 Emin Koc 282 Emin Koc 283 Emin Koc 284 Emin Koc 285 Emin Koc 286 Emin Koc 287 Emin Koc 288 Emin Koc 289 Emin Koc 290 Emin Koc 291 Emin Koc 292 Emin Koc 293 Emin Koc 294 Emin Koc 295 Emin Koc 296 Emin Koc 297 Emin Koc 298 Emin Koc 299 Emin Koc 300 Emin Koc 301 Emin Koc GÜLEN, RTE VE AVANESİ ADL HİZMETÇİSİ YAHUDİ MAFYASI ADL ve GÜLEN İLİŞKİSİ Zaman mı saptırıyor Ahmet Şahin mi? AB ve misyonerlik Diyalogcuların "küresel bela"sı Misyonerliğin dik âlası “İbrahimî dinler kavramı”nın patenti kadim müşriklere ait Zaman’dan Gülerce’ye niçin acıyorum? Müslümanları, papazların kucağına nasıl sürüklüyorlar? Bak şu “Nurcu Papaz”ın yaptığına! "Müslüman kılıklı rahipler"i tanımak için "foyametre" Rahiplerin örümcek ağları Hayrettin Karaman ne diyor bu işlere? ABD’de Yahudi mafyası: ADL ve Gülen Efendi’nin diyalog masalı Papazlarınızı ve hahamlarınızı da yanlarınıza alarak geliniz! Al sana bir nurcu papaz daha ey pişkin diyalogcu! Al sana “ABD’de Yahudi mafyası: ADL” ve “Gülen Efendi’nin ADL teklifli diyalog masalı” Bunlar kimin çocukları? Hz. Muhammed sevgisini oltanın ucuna takmak ADL’de kesiştiren hikmet ne? Dinlerarası diyalog bir Vatikan kurumu Uzaktan kumandalı dinlerarası diyalogun stratejik boyutu Diyalog’ta çok yüzlülük 5/10/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 4/6/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 6/18/2001 10/18/2003 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 4/28/2004 5/15/2004 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 5/18/2004 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 12/27/2004 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 12/29/2004 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 12/31/2004 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 1/19/2005 1/26/2005 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 2/22/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 3/23/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 4/1/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 4/2/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 4/6/2005 4/7/2005 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 4/13/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 6/11/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 7/7/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 7/14/2005 7/19/2005 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 38
302 Emin Koc 303 Emin Koc 304 Emin Koc 305 Emin Koc 306 Emin Koc 307 Emin Koc 308 Emin Koc 309 Emin Koc 310 Emin Koc 311 Emin Koc 312 Emin Koc 313 Emin Koc 314 Emin Koc 315 Emin Koc 316 Emin Koc 317 Emin Koc 318 Emin Koc 319 Emin Koc 320 Emin Koc 321 Emin Koc 322 Emin Koc esası Diyalogcuların terörizm istismarı “Diyalogcu kel”lerin barış ilacı Diyalogcuların işbu yeni rivayet Mesihiyet anlayışı Şimdi de katolik nikahlı “medeniyetler ittifakı” Elhamdülillah, Ahmed Şahin bir adım attı, şimdi sıra Zaman’da… Bayram üstü sahnelenen diyalog zenneliği ABD’nin koynundaki diyalogcu nurcular ve üstatları "Hıristiyan nur talebeleri" ADL, İslam’a ve Türklüğe hizmet ediyormuş da haberimiz yokmuş… Papazın ölüsünden medet umanlar "Diyalogcu olmama hakkı" yok! Diyalogcuların karikatürü Kur’an–ı Kerim’in “İncilleştirilmesi” ve “İncil’li mealci”nin itirafları Diyalogcu nurcunun “İncilli meali”nden BOP’un “Furkan’ül Hakk”ına “İncilli meal” üreten bozacı ve diyalogcu şahidi şiracı Rasulüllah’ın ikazından “İncilli meal üretenler”in payına düşen Bir değil bin tane Karaman olsa ne yazar "Sultan Hamid’in emriyle tımarhaneye kadar sürüklendim" ABD’nin “yeşil kuşağı” ekseninde Said Nursî–
İnönü ittifakı BOP işgalleri öncesi toplum mühendisliği Papaz eli öpenler, neden cami duvarını kirletmeye kalkışıyorlar? 7/26/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 7/27/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 7/28/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 7/29/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 8/18/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 12/15/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 12/17/2005 12/21/2005 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 12/26/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 2/10/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 2/11/2006 2/24/2006 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 3/11/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 3/14/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 3/15/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 3/16/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 3/17/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 4/21/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 4/22/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 4/24/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 5/25/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 39
323 Emin Koc 324 Emin Koc 325 Emin Koc 326 Emin Koc 327 Emin Koc 328 Emin Koc 329 Emin Koc 330 Emin Koc 331 Emin Koc 332 Emin Koc 333 Emin Koc 334 Emin Koc 335 Aziz Karaca 336 Aziz Karaca 337 Aziz Karaca 338 Aziz Karaca 339 Aziz Karaca 340 Aziz Karaca 341 Aziz Karaca 342 Aziz Karaca 343 Aziz Karaca 344 Aziz Karaca 345 Aziz Karaca 346 Aziz Karaca Papanın küfürleri ve Türkiyeli papağanları ’Diyalogcu nurcu’lar kendilerine yeni Papa arıyorlar AKP’den “Fetullahçı yerine Nakşibendi versek” manevrası MHP’deki “F tipi” değişim… Papa’larını “güya inkâra kalkışan”lar Mandacılar ve ortak özellikleri Cinayetlerin “F tipi” ipuçları ve AKP’nin dut yemiş bülbülleri Hem papazlık, hem imamlık bir arada yapılır mı? Diyaloğun çocuklarının cinayetleri bunlar Takke‐tespih maskeli Haçlı ittifakçılarının foyası ETÖ ile F‐ETÖ Saçları ağarmış Zeybek’e acırım “Türkiye’de ılımlı İslam iktidardadır” Ulemanın ‘diyalog’tan anladıkları Papalık Konseyi misyonunun parçasından verir misiniz? “Hizmet” hezimete döndü duydun mu? Gülen’le röportaj furyası Diyaloga karşıyız, çünkü… Diyalog çarpmış yamyassı olmuş Diyalog çarpmış yamyassı olmuş‐2 Vatikan tarafından sulanan diyalog meyveleri Kovayı uzatan Müslümansa, Hoşgörü muslukları kuruyor “Erzurum Kongresi’nden Abant Platformuna” öyle mi? Bu vakfın sicili tartışmalı 9/16/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 9/19/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 10/9/2006 11/24/2006 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 11/25/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 12/3/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 2/14/2007 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 3/30/2007 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 4/27/2007 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 4/15/2009 5/1/2009 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 12/10/2009 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 5/21/2004 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 5/22/2004 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 5/26/2004 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 1/20/2005 1/28/2005 2/18/2005 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks Turks 1 1 1 Krant Krant Krant 3/1/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 3/2/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 5/20/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 6/1/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 6/19/2005 6/20/2005 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 40
347 Aziz Karaca 348 Aziz Karaca 349 Aziz Karaca 350 Aziz Karaca 351 Aziz Karaca 352 Aziz Karaca 353 Aziz Karaca 354 Aziz Karaca 355 Aziz Karaca 356 Aziz Karaca 357 Aziz Karaca 358 Aziz Karaca 359 Aziz Karaca 360 Aziz Karaca 361 Aziz Karaca 362 Aziz Karaca 363 Aziz Karaca 364 Aziz Karaca 365 Aziz Karaca 366 Aziz Karaca 367 Aziz Karaca 368 Aziz Karaca 369 Aziz Karaca 370 Aziz Karaca 371 Aziz Karaca 372 Aziz Karaca 373 Aziz Karaca Abant Platformu için Erzurum yanlış bir seçim Nene Hatun’un torunlarına soruyoruz Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir İşte o vakfın bir kitabı ve seyreyleyin gümbürtüyü Camileri konser salonu yapmak! Yaktığınız mumlarla memleket alev alev Sam amcanın nefesiyle dönen değirmenler Hıristiyanlığın ılımlısı çıkmadı mı daha? Zaman’ın bir teklifi var “Hizmet” hezimete döndü duydun mu? Papazların şahsında katillere kucak açmak Bir konu iki kalem mandacılar bir alem Diyalog coğrafyamıza döşenen bir mayındır Diyalogcuların dikkatine!.. Haçlılardan himmet görenleri görmüyor musun? Bu yolu açanlara lanet olsun Hocaefendi Vatikan’a bir daha gitse iyi olur! Başına ‘diyalog’ tuğlası düşmüş adamlar Beşer şaşar, Faruk Beşer de şaşar Diyalogcuların ipliği bir kez daha pazarda BOP’un boynuzu kulağı görünmüşken… ABD’ye ‘hayır’, ABD’cilere ‘evet’ olur mu? ’Papa Cenapları ve Saz Arkadaşları’ Sahibinin sesi Zaman okuyorsanız… Diyalog ikliminde ihanete şeref diyorlar Zaman neye tekabül eder? 6/22/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 6/23/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 6/24/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 6/26/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 6/29/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 6/30/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 7/1/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 9/2/2005 9/17/2005 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 9/20/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 10/8/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 10/10/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 10/28/2005 11/9/2005 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 11/14/2005 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 1/1/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 4/20/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 5/11/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 6/22/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 7/30/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 8/16/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 8/18/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 8/20/2006 8/30/2006 9/20/2006 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks Turks 1 1 1 Krant Krant Krant 10/28/2006 11/29/2006 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 41
374 Aziz Karaca 375 Aziz Karaca 376 Aziz Karaca 377 Aziz Karaca 378 Aziz Karaca 379 Aziz Karaca 380 Aziz Karaca 381 Aziz Karaca 382 Aziz Karaca 383 Aziz Karaca 384 Aziz Karaca 385 Aziz Karaca 386 Aziz Karaca 387 Aziz Karaca 388 Aziz Karaca 389 Aziz Karaca 390 Aziz Karaca 391 Aziz Karaca 392 Aziz Karaca 393 Aziz Karaca 394 Aziz Karaca 395 Aziz Karaca 396 Aziz Karaca 397 Aziz Karaca 398 Aziz Karaca 399 Aziz Karaca 400 Aziz Karaca “Diyalogun bir adım sonrası işgaldir” Diyalogcu medya büyüyormuş! Büyüyen ve büyütülen nedir? Zaman her zamanki gibi… Hacım şehit cenazesinde, cebinde Zaman İftar haberlerini harmanlarsak… ‘Ya başka bir Kur’an getir ya da onu değiştir’ Bizi öğüten değirmenlere su taşıyan yine biz Gülen hareketi: Mazlumlara sızlanmak yasak “Batı asla düşmanımız değil”miş! Tecdit mi tahrip mi? Kaleyi kazmalayan birileri var Çırpındıkça batmak bu olsa gerek Bir sualim var Uyan! Lord Ahmet’in renkli misafirleri Kime ve neye hizmet? Misyoner minare çalar, Diyalogcu kılıf hazırlar Amerika’nın Gülen yüzü somurtuyor Şu “Türkçe öğretiyoruz” meselesi… Savunuyor mu, savuruyor mu? Sayın Gülerce güldürmeye devam ediyor “Hizmete” hudut çizilmiyor Mihriban Zaman’da Zamanvari bir zamane haberi “Ben hizmete hizmet demem, Hizmet bana olmadıkça” “ABD dünyaya lazım imiş” Bunun için mi? Kendi oklarıyla vurulan millet 12/22/2006 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 1/10/2007 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 1/12/2007 2/1/2007 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 3/18/2007 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 9/23/2007 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 10/4/2007 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 10/28/2007 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 11/1/2007 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 11/2/2007 11/6/2007 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 11/8/2007 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 11/9/2007 11/26/2007 12/11/2007 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks Turks 1 1 1 Krant Krant Krant 12/18/2007 1/15/2008 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 1/16/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 3/26/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 4/29/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 5/8/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 5/10/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 5/15/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 5/22/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 5/29/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 6/5/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 7/8/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 42
401 Aziz Karaca 424 Aziz Karaca 425 Aziz Karaca 426 Aziz Karaca KİM: Kitleleri İfsat Merkezi BOP’un hizmetinde olanlar Ve “hizmet” adlı yalanlar Kiralık gözler, Sam amcadan gözlükler ve… Amerika’ya asa Gazi’ye isyan Paspas gazetesinde paspas olan fikirler Kutsal zannederek öptüğüm elin, Ellerime kiri çıktı neyleyim Kan gölünde yüzen yüzsüzler İhanetin Türkçesi Bu kargayı kim besledi? Kaleminde bir sızıntı var Bedi bereketi var mı kazancın, Çift aboneli hacım Hezimet bize hizmet dışarıya Bilumum Amerikan uşaklarına… Tesadüfler zinciri !.. Peçeteyle tutulacak gazeteler Amerikancı ekolün okulu Fitne Üretim Merkezleri: FÜM Irak’ta bir kuş ölse… Ilımlı İslam neymiş anladınız mı? Gizlenmiş hezimet “hizmet” içinde O cenahta yeni bir şey yok Siz nelere “evet” demediniz ki? Amerikan müftüsünden fetvalar Kalkın ve doğrulun mezarınızda Ölü soyguncuları El cevap: Hayır! 427 Aytunc Erkin Fethullah Gulen, Nurettin Veren’i Aradi: Aramizda Halledelim 428 noname Suikastta MOSSAD‐ Fethullah Hatti 402 Aziz Karaca 403 Aziz Karaca 404 Aziz Karaca 405 Aziz Karaca 406 Aziz Karaca 407 408 409 410 Aziz Karaca Aziz Karaca Aziz Karaca Aziz Karaca 411 Aziz Karaca 412 Aziz Karaca 413 Aziz Karaca 414 Aziz Karaca 415 Aziz Karaca 416 Aziz Karaca 417 Aziz Karaca 418 Aziz Karaca 419 Aziz Karaca 420 Aziz Karaca 421 Aziz Karaca 422 Aziz Karaca 423 Aziz Karaca 7/20/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 10/26/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 10/28/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 11/6/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 11/9/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 12/1/2008 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 1/8/2009 5/6/2009 8/26/2009 8/28/2009 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks Turks Turks 1 1 1 1 Krant Krant Krant Krant 9/9/2009 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 10/16/2009 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 10/24/2009 10/26/2009 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 11/7/2009 11/8/2009 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 1/30/2010 4/9/2010 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 4/12/2010 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 5/22/2010 6/7/2010 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks 1 1 Krant Krant 7/31/2010 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 8/5/2010 Yeni Mesaj Turks 1 Krant 8/9/2010 8/19/2010 8/22/2010 28/
11/
200
4 22/
12/
200
2 Yeni Mesaj Yeni Mesaj Yeni Mesaj Turks Turks Turks 1 1 1 Krant Krant Krant Aydinlik Turks 1 Magazine Aydinlik Turks 1 Magazine 43
429 Zekeriya Beyaz AB raporu, ic savas yatirimidir” 430 Aytunc Erkin Fethullah Olum Emrimi Verdi” 431 Vural Savas 432 Dogu Perincek Ruhsar Senoglu/Serdar 433 Bolat 434 Sahin Filiz 435 Tansu Akgün 436 Dogan Duyar Ugur Mumcu’nun Olum Fermani ABD’nin NATO Ulkelerini Kontrol Orgutu: SuperNATO Fethullah’in Fetvasi Uygulandi, Hz. Muhammed’I Kelime‐I Sehadet’ten Cikardilar! Diyalog”un Temeli Isa Mesih Hristiyanligi CIA NEDEN FETHULLAH GÜLEN’İ DESTEKLİYOR Fethullah'in Ogretmenlerine Amerikan Pasaportu 7/11/2004 21/
11/
200
4 28/
1/2
007 Aydinlik Turks 1 Magazine Aydinlik Turks 1 Magazine Aydinlik Turks 1 Magazine 11/2/2007 Aydinlik Turks 1 Magazine 11/2/2007 Aydinlik Turks 1 Magazine 11/2/2007 Aydinlik Turks 1 Magazine 3/5/2010 Odatv Turks 1 website 1/3/1998 Aydinlik Turks 1 Magazine 44

Benzer belgeler