4. sınıf- 2. Bülten

Transkript

4. sınıf- 2. Bülten
VEGA OKULLARI 4. SINIF ”GELİŞİM SERÜVENİ”
SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ
DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA
ZAMAN VE MEKANDA YERIMIZ: Mekan ve zaman hakkında sorgulama,
kişisel tarihimiz evler ve seyahatler insanlığın keşifleri, icatlar ve göçler, yerel ve
küresel bakış açısından bireyler ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların
birbiriyle bağlantısı
KONU BAŞLIĞI: Gelişim Serüveni
ANA FİKİR: İnsanlığın varoluşu ve gelişim serüveninde atılan adımlar evrensel
kültürü oluşturur.
SORGULAMA HATLARI:
1.
2.
3.
Anadolu kültürünün zenginlikleri
Yaşadığımız toplumun tarihsel sürecine yön verenler
Dünyada uygarlığın izleri
TARIH: 02.11.2015 – 11.12.2015
1
TÜRKÇE
dersleri, her sınıf düzeyinde öğrenciyi okursak yazarız, konuşursak
anlaşırız ilkesine hazırlanmak üzere programlanmıştır. Ana dilinin zenginliklerini
bilen, dille düşünen ve sözlü-yazılı anlatımını etkili biçimde kullanan bireyler
olmak için kitapların dünyasında olmak gerekiyor. Derslerimizde bütün okuma ve
yazma etkinliklerimizde amaç, öğrencinin dil evrenindeki adımlarının daha güçlü
olmasıdır.
ÖĞRENME DENEYİMLERİMİZ
KÜLTÜREL DEĞERLER
Öğrenciler bu üniteye, onlara Anadolu’yu ve farklı coğrafyaların kültürlerini
öğreten, dünya kültürleri ile ilgili bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen ve
farkındalıklarını arttıran bir çalışma ile başladılar. Her öğrenci, Anadolu’nun
kültürel zenginliklerinden birini araştırdı. Farklı kültürlerden olan öğrenciler de
kendi kültürleriyle ilgili birer çalışma hazırladılar. Tüm öğrenciler, edindikleri
bilgileri arkadaşlarına görseller eşliğinde aktardı.
Avrupa, Uzakdoğu, Rusya, Amerika ve Arap
kültürlerini de yakından tanıma fırsatı
bulan öğrencilerin izlenimleri, kültürel
etkileşim açısından son derece önemliydi.
2
VEGA Müzesi’nde sergilenen eserlere bakışı da etkileyen bu çalışmalar, tarih
boyunca yaşanan değişimi de gözler önüne serdi.
Sunumlar, öğrenciler tarafından ilgiyle
izlendi.
3
Halk oyunları ile ilgili sunum yapan öğrencilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda,
diğer öğrencilerin, kendi istekleri doğrultusunda, anlatılan halk oyununu
canlandırarak sunuma katkıda bulunmaları, bilgi aktarımının sağlıklı bir şekilde
gerçekleştiğinin ve öğrencilerin sunumları keyifle takip ettiklerinin önemli bir
göstergesidir.
“ANILARDA ATATÜRK” PANELİ
Öğrenciler, derste yapılan anlatımlarla yaşadığımız toplumun tarihsel sürecine
yön veren en önemli isim olan Mustafa Kemal Atatürk’ü daha yakından tanıma
fırsatı buldular. Atatürk’e ait anılardan oluşan “Atatürk Öyküleri” adlı kitabı
okuyan öğrenciler, kitaptan yola çıkarak bir panel hazırladılar.
4
Kitaptaki tüm anılar, panelde öğrenciler tarafından canlandırıldı. Bazı öğrenciler
panelist, diğerleri de canlandırmalarda oyuncu ve anlatıcı olarak görev aldı.
Yazma – okuma- anlatma yeteneklerini sunumları sırasında doğru bir şekilde
dinleyicilere ileten öğrencilerimiz çalışmalarından dolayı yapabilirliklerini
kendilerine kanıtlamış oldular.
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
Zamanı etkin bir şekilde kullanma, etkinliklerin planlanmasında ve yürütülmesinde
etkin rol oynar. Arkadaşlarını dinleyen ve topluluk içerisinde işbirliği yaparak
çalışma becerilerini zenginleştiren öğrencilerimiz, görsel malzemeler kullanarak,
etkili sunum yaptılar.
GRUP ÇALIŞMASI
Dilbilgisi konularından atasözleri ve deyimler işlenirken, konu anlatımı ve
örneklerden sonra grup çalışması yaptırılıp her bir gruba önceden hazırlanmış
birer A3 kağıdı verildi ve kendilerine tanınan süre içerisinde bildikleri /
öğrendikleri tüm atasözü ve deyimleri yazmaları istendi. Süre sonunda kağıtlar
öğrencilerden toplandı ve kontrol edildi. Birinci olan grup belirlendi ve arkadaşları
tarafından alkışlanarak kutlandı. Bu çalışmayla, öğrencilerin atasözü ve deyimi
ayırt etmeleri sağlanırken, birbirlerinden yeni atasözleri ve deyimler
öğrenmelerine de imkan tanınmış oldu.
Grup çalışması yapan öğrenciler, yardımlaşmayı ve birlikte çalışmayı keşfederler.
Grup çalışması, öğrencilerimizde çok önemsediğimiz sorumluluk bilincinin
desteklenmesine de katkı sağlar. Bu çalışmalarda öğrenci, kendisini sadece
öğretmenine değil, grubundaki arkadaşlarına karşı da sorumlu hisseder.
5
YARATICI DÜŞÜNME VE YAZMA
“Şiir Saldım Gökyüzüne” adlı şiir kitabındaki Martı şiiri sınıfta okundu ve
etkinlikleri yapıldı. Daha sonra öğrencilerden okudukları şiiri resimle anlatmaları
istendi. Bu şekilde Okuma- Anlama-Aktarma döngüsünde görsel sanatlardan da
yararlanılmış oldu. Öğrencilerin önce bir şiiri okumaları, ardından anlamaları
sağlanmış oldu. Aktarma basamağındaki etkinlik, düşünerek zihninde canlandırma
/ resmetme ve bir kompozisyon oluşturabilme üzerine kuruluydu. Öğrencilerin bu
çalışmayı görsel malzemelerden yararlanarak keyifle gerçekleştirdiği gözlemlendi.
SUNUM
“YAZININ SERÜVENİ”
Öğrencilerin dünyada uygarlığın izlerini ararken attıkları ilk adım, yazının
ortaya çıkış serüvenini öğrenmek oldu. Önce yazının icadından önceki dönemde
insanların iletişim kurma ve haberleşme yöntemleriyle ilgili beyin fırtınası yapıldı,
ardından yazının ortaya çıkışı anlatıldı. Öğrenciler, ev çalışması olarak kendi
istedikleri bir hikaye/masalı yazının henüz icat edilmediğini varsayarak, çizerek
anlatmaya çalıştılar. Tıpkı eski tabletlerde sembollerle / mağara duvarlarında
resimlerle anlatıldığı gibi. Öğrenciler, yaptıkları çalışmaları sınıfta arkadaşlarına
sunarak, yaptıkları çalışmalarda hangi hikayeyi/masalı anlattıklarını bilmelerini
istediler. Yazmadan anlatmaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu gören öğrenciler,
yazının hayatımızı kolaylaştırmak suretiyle iletişimde ne kadar önemli bir yere
sahip olduğunu öğrenmiş oldular.
SOSYAL BİLGİLER dersi ikinci Bilgi Teması “Geçmişimi Öğreniyorum”
kapsamında pek çok etkinlik yapıldı. Gelenek ve göreneklerimizden;
bayramlarımız, oyunlarımız, evlilik törenlerimiz, ata sporlarımız gibi konular ele
alındı. Sınıf içi çalışmalarda gerçekleştirilen etkinliklerden örnekler aşağıdaki
gibidir.
Kültür ögelerin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin kanıtlar görsellerle
desteklenerek işlendi. Geçmişten günümüze ufak değişikliklerle aktarılan kına
gecesi, öğrencilerin evden getirdikleri malzemelerle desteklenerek canlandırıldı.
Yine ata sporlarımızdan “cirit” videodan izletilerek, kuralları öğrencilerle birlikte
tespit edildi. Her iki kültürel öğenin başka ülkelerde olup olmadığı ve benzerleri
bulunmaya çalışıldı.
6
Günümüzde geçmiş medeniyetlerin izini anlamak için Türkçe dersi ile ortak
planlan yapıldı. Geçmişte bilginin saklanmasında “kil tablet”lerin rolü araştırılarak,
günümüze kadar nasıl bir yolculuk geçirdiği irdelendi. Okulumuz lobisinde yer alan
kil tablet örnekleri öğrenciler tarafından incelenerek, öğrencilerin kendi kil
tabletlerini yapmaları sağlandı.
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında ise; Bilgi Üniversitesi Çocuk
Araştırmaları Merkezi (ÇOÇA) tarafından hazırlan animasyon film izletildi.
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerde hakları ihlal edilen çocukların “gerçek
hikayeleri” öğrencilerle paylaşıldı. Hak nedir? Kaç yaşına kadar çocuğuz? Hakları
ihlal edilen çocuklar nasıl korunur?
Sorularının cevapları tartışıldı ve
Birleşmiş Milletlerin çocuk hakları
sözleşmesini çıkarma nedeni ortaya
konmuş oldu.
(Hikayelerden biri)
7
Bir an için Moritanyalı ya da Hintli yoksul
bir ailenin altı yaşındaki oğlu olduğunuzu
hayal edin. Sonra, ailenizden koparılarak,
Birleşik Arap Emirlikleri’ne
götürülüyorsunuz. Başka çocuklarla birlikte
küçücük bir odaya dolduruluyorsunuz ve
size, olabildiğince zayıf kalmanız için çok az
yemek veriliyor. Siz, artık bir deve
jokeyisiniz.
Şimdi bir deve jokeyinin bize anlattıklarına
kulak verelim…
“Bizi alıp develerin sırtlarına iplerle
bağladılar. İstenileni yapmayı
reddedenleri dövdüler ve develerin üstüne
çıkmaya zorladılar. Devenin üstünden
düşüp ölmekten çok korkuyorduk.
Devenin üstünden düşen bir çocuğun
devenin ayakları altında kalma tehlikesi
vardı. Jokey olamayacak kadar
büyüdüğümüzde ülkelerimize geri
gönderildik. Ama çoğumuz evlerimizin ve
ailelerimizin nerede olduğunu
unutmuştuk.”
ADI SAKLI
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİK
dersinde, farklı spor branşlarından
seçilen geçmiş ve günümüz sporcularımız, öğrencilerimize tanıtıldı. Seçilen
sporcularımızın kısa özgeçmişleri, öğrenciler tarafından sınıf arkadaşlarına
okundu. Ayrıca, 10 Kasım Atatürk’ü Anma haftasında 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimize
bayrak koşusu yarışması yaptırılmış ve Atamızı saygıyla anmaları sağlanmıştır.
8
FEN VE TEKNOLOJİ
dersinde, 1.Hafta; “Kuvvetin cisimler üzerindeki
döndürme, yer değiştirme, hızlandırma, yavaşlatma, şekil değiştirme“ üzerinde
yaptığımız sınıf dışı etkinliğimizi sınıfta tartıştık ve kuvvetin günlük yaşamdaki
etkilerinin neler olduğunu konusunda beyin fırtınası yaptık.
2.Hafta;
Mıknatısların ne olduğu ve mıknatısların hangi maddeler üzerinde etkili olduğunu
gözlemledik.
9
3.Hafta;
Mıknatısın gözle görünmeyen manyetik alanlarının “ demir tozu ve mıknatıs” isimli
deneysel çalışmayı yaparak mıknatısın kutuplarını gözlemledik.
10
4. Hafta;
Maddeyi tanıyalım ünite kapsamı adı altında “suda yüzen –suda batan, suyu çeken
– çekmeyen, mıknatısla çekilme” isimli etkinlikleri uygulamalı olarak sınıfta yatık
ve sonuçlarını gözlemledik.
11
5. Hafta;
Maddeyi tanıyalım ünitesi kapsamında etkinliklerimize devam ettik.
12
6. Hafta;
Maddenin halleri ünitesine geçiş yaptık ve giriş bölümünde “katı, sıvı,gaz nedir ?”
isimli video izlendi.Bu video üzerinden maddenin hallerine ilişkin ön bilgi
edinmeleri sağlandı.
13
MÜZİK
dersinde sorgulama maddeleri doğrultusunda öğrencilerin Anadolu
müzik kültürünün zenginliklerini tanımalarını sağlayacak etkinlikler yapıldı.
Anadolu müzik sanatı, tarihi ve müzik aletlerini anlatan belgesel izletildi.
Öğrencilerle yöresel müzik aletleri konusunda bilgilendirici ders işlenerek pano
hazırlandı. Saz, bağlama, ney, zurna, tulum, davul, nağara, tef, kemence ve b.
müzik ve ritim aletlerinin seslerini dinleyerek yöresel farkları araştırıldı.
14
GÖRSEL SANATLAR
dersinde, Anadolu kültürünün zenginlikleri, Türkçe
dersi ile ortak bir çalışma olarak yürütüldü. Türkçe dersinde kendilerine verilen
farklı “kültürel değerler” hakkında araştırma yapıp poster sunum hazırlayan
öğrenciler, görsel sanatlar dersinde de bu çalışmanın devamı niteliğinde,
çalışmalarının görsel sunumlarını hazırladılar. Efsaneleri seçenler, strafordan
küçük maketler yaparak akrilik boya ile boyadılar. Halk oyunlarını seçenler, kolaj
tekniğiyle kostüm çalışması yaptılar. Ebru seçenler, ebru sanatı yaptılar.
Böylelikle öğrencilerin konuyu pekiştirmeleri sağlanırken aynı zamanda bir derste
edindikleri bilgileri, başka bir derse aktarma becerisi geliştirmelerine de katkı
sağlanmış oldu.
15
ALMANCA
dersinde öğrencilerimiz, “Dil evrensel kültürün oluşmasında
vazgeçilmez bir araçtır” ana fikri çerçevesinde bir ülkeyi tanımak istediklerinde
merak ettikleri konulardan bir liste oluşturmuş ve bu kriterlere göre, seçtikleri
ülkeleri sınıf arkadaşlarına tanıtmışlardır. Bu çalışmada aynı zamanda bilgi
kaynaklarının güvenilirliğini de sorgulayarak en güvenilir bilgi edinme yolunun
yabancı dil bilerek kendi deneyimlerini oluşturmak olduğu kanısına varmışlardır.
İSPANYOLCA
En nuestra clase de español, conocimos las partes de
la “Casa” platicamos y dibujamos nuestra propia casa, describimos nuestro
dormitorio así como otra habitaciones, conocimos los nombres de los muebles en
español y conversamos sobre las diferencias en las viviendas de un país a otro.
Platicamos sobre nuestras actividades favoritas, las cosas que nos gustan hacer:
nadar, montar en bicicleta, bailar etc…
“Me gusta nadar”
Conocimos los nombres de los alimentos en español, y hablamos de los alimentos
que son saludables.
Aprendimos las diferencias entre las personas, su color y complexión:
16
Rubia/morena alta/baja gorda/delgada etc…
Hablamos sobre “Nuestro Cuerpo” las partes del cuerpo y cara en español,
describiéndonos unos a otros.
Vimos cortometrajes en español y anotamos las palabras que ya conocemos y las
comentamos en clase.
17