cmyb tc gümrük ve ticaret bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli

Transkript

cmyb tc gümrük ve ticaret bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ
SINAV DUYURUSU
Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, 2012 ve 2013 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı
70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (KPDS veya YDS dengi puanı ibraz etmeyenlerin
yabancı dil puanı 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki
adayla aynı puanı alan adaylarda sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından,
Bakanlığımız tarafından 03-05 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 9 sözleşmeli
bilişim personeli alınacaktır.
1-BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun
olmak. (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2, 3 ve 4 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri
fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar
pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi
konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden
en az ikisini bildiğini belgelemek.
B-ÖZEL ŞARTLAR
1- Ağ Sistemleri Takım Lideri (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı)
a) Bilişim sistemleri iletişimi konusunda 10 yıl tecrübeli olmak.
b) En az bir işletim sistemi konusunda (tercihen Windows ailesi) expert/engineer/uzman düzeyinde en az 10 yıl sertifikalı ve tecrübeli olmak.
c) Cisco CCNP ya da CCIE R/S ve CCDP yada CCDE konusunda 10 yıl sertifikalı ve tecrübeli olmak.
ç) Cisco Nexus Switch’ler konusunda bilgi sahibi olmak.
d) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
e) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.
f) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak.
g) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.
ğ )Takım çalışmasına yatkın olmak.
Tercihen;
h) Ayrıca Cisco CCNP Security ve CCNP Service Provider sertifikalarına sahip olmak.
ı )Elektrik ve/veya Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
i )ITIL sertifikasına sahip olmak.
j )IPv6; adresleme, routing ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak.
2- Veri Tabanı Yöneticisi (1 kişi – Tam zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı)
a) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak.
c) Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
ç) Oracle Dataguard konfigürasyon ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak.
d) Oracle RAC konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak, Oracle RAC konusu özelinde en az 5 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek.
e) Oracle Exadata, MS-SQL,IBM-DB2 ürünleri için tecrübe sahibi olmak.
f) DBUA, Opatch, Klonlama konularinda tecrübeli olmak.
g) İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak.
ğ) Linux, Unix ve Windows platformlarında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.
h) Veritabanı sistemleri yönetimi, Veritabanı cluster kurulum (Çok Node’lu mimari), Yedekleme, sorun giderme operasyonları, Performance/SQL
Tuning, konusunda en az 4 yıllık deneyim sahibi olmak ve belgelemek.
ı) Sistemlerin sürekliliği konusunda tecrübeli (RAC, RAID, standby) en az 4 yıl deneyim sahibi olmak.
i ) Analitik düşünebilmek, takım çalışmasına yatkın olmak ve iletişim becerisi yüksek olmak.
j ) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.
k) İyi derecede ingilizce bilmek.
l) Erkek adaylar için en az 3 yıl askerlikle ilişkisi olmamak ya da askerliğini yapmış olmak.
m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek.
n ) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.
Tercihen;
o) Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak (Bilgisayar Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği,
Matematik, Fizik ve ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.)
ö) OCP, OCE, OCT Belgesine sahip olmak.
p) En az 8 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.
3- Ağ Güvenliği Yöneticisi (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)
a) Microsoft Server, Mac ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
b) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), MPLS (Multi Protocol Label Switching), Dinamik
Yönlendirme Protokolleri ve Active Directory ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
c) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler ( Router) konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmak.
ç ) Checkpoint Firewall ailesi ve NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
d) Microsoft forefront, McAfee URL filtreleme, McAfee IPS ürünleri konusunda bilgi sahibi olmak.
e) Bir kurum ve/veya kuruluşun en az 100 kullanıcılı IEEE802.1x uygulamasını yapmış olmak ve projede aktif olarak yer almış olmak.
f) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak.
g) Analitik düşünce yeteneğine sahip olmak.
ğ ) Takım çalışmasına yatkın olmak.
Tercihen;
h) Elektrik ve Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
ı) ITIL sertifikasına sahip olmak.
i) WAF (web application firewall) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
j) Database firewall İmperva konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
k) IPv6; adresleme, routing ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak.
4- Veri Merkezi Yöneticisi (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)
a) Cisco ve Brocade SAN sistemleri yönetebilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
b) EMC ve Hitachi Storage sistemleri yönetebilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
c) EMC Datadomain yedekleme sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
ç) Veri merkezini proaktif tarzda yönetebilecek prosedürleri oluşturup uygulayabilecek bilgi birikimi ve kabiliyete sahip olmak.
d) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi ve RHCE (Red Hat Certified Engineer) sertifikası sahibi olmak.
e) Sunucu, donanım ve işletim sistemleri yönetiminde tecrübe sahibi olmak.
f) HP Sunucu ailesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
g) Veri merkezi yapılandırması ve konsolidasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.
ğ) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
h) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.
ı) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek.
i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.
j) Takım çalışmasına yatkın olmak.
Tercihen;
k) Bir veri merkezinde bulunan UPS, İklimlendirme sistemi, Yangın koruma sistemi ve bunların merkezi yönetimini sağlayan yazılımları yönetebilecek
düzeyde teknolojik bilgiye sahip olmak.
l) Altyapı donanımları (Server Products, Blade Systems, Data Storage Systems, Backup Systems vb.) üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
m) ITIL sertifikasına sahip olmak.
n) Veri merkezleri Tier (3,4) Sertifikasyonları hakkında bilgi sahibi olmak.
5- Yazılım Uzmanı (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)
a) J2EE ,EJB 3.1,SOA,JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.0, JasperReport, Junit, Maven, SubVersion, NetBeans, Jira konularında bilgili ve deneyimli
olmak.
b) ASP.NET-C# -AJAX ve SOA teknolojileri ile geliştirilmiş az bir projede çalışmış olmak.
c) Web Servisleri Güvenliği ve Farklı frame-work’ler üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
ç ) JSP- JSF, 1.2 framework üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak ve belgeleyebilmek.
d) BPMS, ESB ve ortakatman mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak.
e) UML 2.0, BPMN 2.0 modelleme standartları konusunda bilgili ve deneyim sahibi olmak.
f) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.
g) IBM MQ ürünü, JMS vb. Asenkron iletişim protokolleri üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
ğ) Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilgili ilişkisi olmamak ya da askerliğini yapmış/muaf olmak.
h) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak.
ı) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek.
i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek.
Tercihen;
j) Java veya .NET Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak.
k) Ms Project konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak.
l) Yazılım Test Süreci konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak.
6- Yazılım Uzmanı (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)
a) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) CSS, jQuery konularında ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) XML Servisleri,Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.
ç) Net ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak.
d) VB.NET, ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, Crytal Reports, IIS 6.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak.
e) Visual Studio.NET C#,Entity Framework,inheritance konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak.
f) DevExpress .Net componentlerini iyi derecede bilen SQL Server üzerinde TSQL,stored procedure,function yazabilmek.
g) Windows servisleri, Web Teknolojileri, Net Framework 3.5 / 4.0, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
ğ) SQL Server, Oracle veritabanlarında deneyim sahibi olmak.
h) Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi olmamak ya da askerliğini yapmış/muaf olmak.
ı) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak.
i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak.
j) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.
Tercihen;
k) Üniversitelerin Elektrik Elektronik- Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak.
l) SAP Business Objects, Oracle BI, Microsoft Business Intelligence Development Studio , IBM Cognos, SAS, Qlikview ürünlerinden en az biri ile
çalışmış olmak.
7- Sistem Yöneticisi (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)
a) MS Windows Server 2008 ve 2012 de, MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist), MCITP (Microsoft Certified IT Professional) Sertifikalarına
sahip olmak.
b) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak. VMWare ve HyperV konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
c) Microsoft Exchange 2010, Microsoft Lync Server Enterprise, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, WINS, ISA Server, File
Server, Windows Remote Desktop mimarisi, System Center End Point Protection, Windows7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon
ve sorun çözümleme tecrübelerine sahibi olmak.
ç) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
d) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.
e) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek.
f) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak.
g) Takım çalışmasına yatkın olmak.
Tercihen;
h) ITIL sertifikasına sahip olmak.
ı) Microsoft TMG, SCOM ve Microsoft SCCM ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak.
i) IPv6; adresleme, routing ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak.
8- Ağ Sistemleri Uzmanı (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)
a) Bilişim sistemleri iletişimi konusunda 5 yıl tecrübeli olmak.
b) Cisco CCNP konusunda 5 yıl sertifikalı ve tecrübeli olmak.
c) Birden fazla WAN bağlantısı olan Kurumsal projelerde Ağ Uzmanı olarak görev almış olmak.
ç) Wireless ve Load Balancer, teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
d) Cisco 6500 serisi Backbone Switchler, Cisco 7200 Serisi Router’lar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
e) VPN teknolojileri, MPLS ve Dinamik Routing protokollerine hakim olmak.
f) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
g) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.
ğ) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek.
h) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak.
ı) Takım çalışmasına yatkın olmak.
Tercihen;
i) ITIL sertifikasına sahip olmak.
j) Cisco Nexus Switch’ler konusunda bilgi sahibi olmak.
k) IPv6; adresleme, routing ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak.
9- Yazılım Uzmanı (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)
a) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) CSS, jQuery konularında ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) XML Servisleri,Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.
ç) Net ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak.
d) VB.NET, ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, Crytal Reports, IIS 6.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak.
e) Visual Studio.NET C#,Entity Framework,inheritance konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak.
f) DevExpress .Net componentlerini iyi derecede bilen SQL Server üzerinde TSQL,stored procedure,function yazabilmek.
g) Windows servisleri, Web Teknolojileri, Net Framework 3.5 / 4.0, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
ğ) SQL Server, Oracle veritabanlarında deneyim sahibi olmak.
h) Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi olmamak ya da askerliğini yapmış/muaf olmak.
ı) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak.
i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak.
j) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek.
C - İSTENİLEN BELGELER; BAŞVURU ŞEKLİ; YERİ VE TARİHİ
Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.
İstenilen Belgeler:
1) Başvuru formu (Fotoğraflı),
2) Özgeçmiş,
3) Referans mektubu, (Görev yaptığı yerlerden alınacak mektup)
4) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı
veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya
onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.) (Sınava çağrılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile
yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır.),
5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,
7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)
Başvuru Şekli ve Zamanı:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle
beraber, başvuruların; 24 Ocak 2014 – 07 Şubat 2014 tarihleri arasında en geç mesai bitimine kadar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi
Başkanlığı’na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve
diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuru Yeri: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km Kat:5
Oda No:522 Çankaya /ANKARA
D - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya
belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sınava çağrılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü
sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş
sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday
alınacaktır.
E - BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak
aday listesi www.gtb.gov.tr sitesinde 19.02.2014 tarihinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını
elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
F - SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav konuları, Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri başvuru
sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi
Dumlupınar Bulvarı No:525 Eskişehir Yolu 9. Km. Kat:5 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır.
G - SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.gtb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda
her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi
yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan
kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.
H - ÜCRET
Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyonlar için; tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı (7514,68 TL), üç katı (11272,02 TL ) ve dört katı (15029,36 TL) olarak
belirlenmiştir.
İlan Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Alınacak Kişi Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ünvan
Ağ Sistemi Takım Lideri
Veri Tabanı Yöneticisi
Ağ Güvenliği Yöneticisi
Veri Merkezi Yöneticisi
Yazılım Uzmanı
Yazılım Uzmanı
Sistem Yöneticisi
Ağ Sistemleri Uzmanı
Yazılım Uzmanı
Ücret
4 Kat
4 Kat
3 Kat
3 Kat
3 Kat
3 Kat
2 Kat
2 Kat
2 Kat
Açıklama
Sözleşme ücret tavanının dört katı
Sözleşme ücret tavanının dört katı
Sözleşme ücret tavanının üç katı
Sözleşme ücret tavanının üç katı
Sözleşme ücret tavanının üç katı
Sözleşme ücret tavanının üç katı
Sözleşme ücret tavanının iki katı
Sözleşme ücret tavanının iki katı
Sözleşme ücret tavanının iki katı
Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Duyurulur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)
Telefon: 449 11 00
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Başvuru Ekranı İçin)
Telefon: 4491122
www.gtb.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 753)
C M Y B

Benzer belgeler

Bilişim - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı

Bilişim - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Bi...

Detaylı

Kılavuzu PDF Halinde Görüntülemek için Tıklayın

Kılavuzu PDF Halinde Görüntülemek için Tıklayın 1) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) 2) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 3) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) 4) VMware Certified Associate, Data Center Virtualiza...

Detaylı

TC ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ

TC ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gaz...

Detaylı

ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI Sözleşmeli Bilişim Personeli

ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI Sözleşmeli Bilişim Personeli a) Cisco ve Brocade SAN sistemleri yönetebilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. b) EMC ve Hitachi Storage sistemleri yönetebilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. c) EMC Datadomain y...

Detaylı

1 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ

1 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 06 Temmuz 2013 ve 05 ...

Detaylı