İçerik Öğretici TV Öğretici Video - Funda Dag`s Blog

Transkript

İçerik Öğretici TV Öğretici Video - Funda Dag`s Blog
02.04.2012
İçerik
• Öğretici TV ve Video
İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ
ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı
• Internet tabanlı öğretici TV ve video
• Mobil öğrenme ve araçları
• Karma öğrenme ve araçları
Öğretici TV
• TV tek yönlü olarak kodlanmış anlamlı bilgileri iletme, yansıtma
ve sunma özelliğine sahip etkili bir kitle iletişim aracı.
• Video
görüntü ve sesi manyetik bir bant üzerine
kaydederek gerektiğinde video oynatıcı aracı ile alıcıya
• Kullanım biçimleri
• Yayın istasyonları aracılığıyla yayın
Öğretici Video
Ulusal ve uluslararası yayın
kanalları
• Uydular aracılığıyla yayın
TRT OKUL
• Mikrodalga yayıncılığı
ileten bir araçtır.
• Sınıfta öğretici TV kullanımının en yaygın yolu video kaset
kullanmaktır.
• Kablolu TV yayını
• Kapalı devre TV yayını (Bir üniv. Kütüphanesinde kurulan gör-işit merkezinden yerleşkedeki
sınıflara video yayını yapmak için kurulan ağ sistemi)
1
02.04.2012
Sınıfta Video kullanma Teknikleri
• Sessiz izleme: ses kapatılarak görüntüler hakkında sınıf içinde
Seçerken ve Hazırlarken...
• Hedef ve davranışlara uygunluk
öğretmen tarafından yönetilen bir tartışma çerçevesinde videoyu
• Öğrencilerin hazıbulunuşluğuna uygunluk
izleme.
• Uygun öğretme-öğrenme yöntemi seçimi
• Ekran dondurma: istenilen görüntü karesi dondorularak durum, olay
veya kişi hakkında yorumlama yapılması.
• Yalnızca sesi kullanma: ekran kapatılarak sadece sesi dinleyen
öğrencilerin konu hakkında yorumları incelemesini ister.
• Uygun sunum aracının seçimi (video oynatıcı, bilgisayar,..vb. gibi)
• Hazırlarken:
•
Senaryo yazılması
•
Senaryoya uygun olarak içeriğin video düzenleme programlarıyla
düzenlenmesi (windows movie maker, Ulead video studio, Pinacle studio,..vb.
gibi)
• Gruplara bölerek izleme/dinleme: gruplar halinde izleyerek konu
hakkında tartışma.
•
Sınıfta kullanım için kısa süreli (10-20dk) hazırlanması gereklidir.
Nitelikleri
Eksiklikleri
• Kalıcı öğrenmeyi sağlar.
• Tek yönlü iletişim vardır.
• Öğrenmeyi canlı tutar.
• Hizmet içi eğitim gereklidir.
• Taşınması ve kullanımı kolaydır.
• Müfredatı tam olarak içermeyebilir.
• Defalarca kullanılabilir.
• Öğrenci farklılıkları gözönünde bulundurulmaz.
• Bireysel ve grup öğretimine uygundur.
• Sınıf yönetimi zordur.
• Her konu için uygundur.
• Teknolojik sorunlarla karşılaşılabilir.
• Her eğitim düzeyi için uygundur.
2
02.04.2012
İnternet Tabanlı Öğretici TV ve Video
Öğretimde Video Kullanımı
• TV içeriklerinin yasal ve ücretsiz olarak İnternet üzerinden
• Dil öğretiminde öğretici video
•
(Kaynağın alındığı adres: http://www.youtube.com/watch?v=E2ucVcSiTYo)
erişilebilir olması sayesinde bu araçlar öğretim amacıyla
da kullanılabilir hale gelmiştir.
• Probleme dayalı matematik öğretimi için problem sunum
videosu
•
(Kaynağın alındığı adres:http://site.adu.edu.tr/tme/downloads.asp)
• Açık öğretim e-televizyon uygulaması (e-ogrenme.aof.edu.tr)
• MEB İnternet TV (internettv.meb.gov.tr/dersler.asp)
• Los Angeles Kolejleri Öğretici TV (ITV) Uygulamaları
(www.lamission.edu/itv)
• Utah Instructional TV (www.utahitv.org/)
Mobil Öğrenme ve Araçları
• Eğitim ihtiyaçlarının mobil araçlar yardımıyla karşılandığı bir tür
örnek
• learnenglish.britishcouncil.org/en/mob
ile-learning/mywordbook
uzaktan eğitim modelidir.
•
(Kaynağın alındığı adres: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/mobilelearning/mywordbook)
• Mobil iletişim teknolojilerini ( gsm, wap, gprs, bluetooth,..vb. gibi)
kullanan mobil araçlar(taşınabilir pc, cep bilgisayarı, tablet pc, akıllı
telefon, taşınabilir media oynatıcı, mp3 player,..vb. gibi) ile eöğrenme alanlarının birlikte kullanılması ile e-öğrenme içeriğine
erişilebilen ve başkalarıyla iletişim kurulabilen bir öğrenme biçimidir.
3
02.04.2012
Karma (Harmanlanmış) Öğrenme ve
Araçları
Uygulama Biçimleri
• Farklı öğretim yöntemlerini birleştirerek öğretimi
• Beceri-odaklı: dersin temel konularıyla ilgili geleneksel
gerçekleştirme.
sınıf ortamında yapılan dersleri takiben öğrencilere kendi
kendilerine öğrenmeyi sürdürmeleri için web tabanlı
• Yeni bir kavram olmamakla beraber potansiyeli e-
kurslar, simülasyonlar, elektronik kitaplar veya basılı
öğrenme ile beraber ortaya çıkmıştır.
• Öğrenmeyi daha etkili ve verimli gerçekleştirmek için yüz
yüze öğrenme ve e-öğrenme teknolojilerinin öğrenme
ortamının gereksinimleri çerçevesinde farklı oranlarda bir
kitaplar ya da makaleler sunularak, öğrenci-öğretmen ve
öğrenci-öğrenci etkileşimi için eposta, tartışma forumları
kullanarak yüz yüze öğrenme ile kendi kendine (selfpaced) öğrenmenin harmanlanması.
arada kullanılmasıdır.
Uygulama Biçimleri
Uygulama Biçimleri
• Tutum/davranış-odaklı: Bir alanın öğretiminde öğrenciler
• Yetenek-odaklı:
Öğrencilerin
bir
alan
uzmanının
için risksiz bir ortamda yeni davranışların denenmesi
danışmanlığında karar verme sürecini yaparak yaşayarak
gerektiği durumlarda geleneksel sınıf öğretiminin çevrim
öğrenmelerine olanak sağlamak amacıyla karşılıklı olarak e-
içi işbirlikçi öğrenme aktiviteleri ile (web tabanlı kurslar
posta, tartışma forumu, sohbet araçları, anlık mesaj servisleri
veya ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden takip
gibi çevrim içi teknolojileriyle iletişimin sürekli kılındığı bir
edilebilen ders içerikleri) desteklenmesi ve işbirlikçi
ortamda öğrencilerin çalışma grupları oluşturarak bir alana dair
öğrenmenin özelliklerine uygun grup projelerinin veya rol-
problem çözme aktivitelerini çevrim içi performans destek
tabanlı
araçları
öğrenme
modelidir.
yaklaşımınının
kullanıldığı
öğretim
ile
alan
uzmanından
canlı
danışmanlık
alarak
gerçekleştirmelerine yönelik bir öğretim modelidir.
4
02.04.2012
Nitelikleri
UNUTMAYIN !!!
Önümüzdeki hafta (07 Nisan 2012) yapacağımız derse kağıt
• Öğrencinin öğrenmesini zenginleştirmek
üzerinde tasarladığınız materyallerinizi ve materyal tasarım
• Zaman
ve mekân sınırlamaları ortadan kaldırılarak
öğrenci-öğrenci
ve
öğrenci-öğretmen
iletişim
etkileşiminin hem sınıf içinde hem de çevrim içi sunulan
olanaklarla sürdürülmesi
• Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı
raporlarınızı hazırlayarak geliniz.
ve
Materyal tasarım raporlarının nasıl hazırlanması gerektiği ile
ilgili olarak fundadag.wordpress.com blog’unda «Proje
Çalışma Planı» sayfasında «Tasarım Süreci» bölümünü
dikkatle okuyunuz.
• Verimli eğitim / öğretim süreçleri
Haftaya görüşmek üzere...
5