Mucograft Ürün Kataloğu

Transkript

Mucograft Ürün Kataloğu
Yumuşak doku rejenerasyonu
için tedavi yöntemleri
Hak sahipleri
Geistlich Biomaterials ismi geçen tüm doktorlara
teşekkür etmek ister; Dr. D. S. Thoma, PD Dr. R.E.
Jung, Dr. Prof. Dr. mult. R. A. Sader, Dr. S. Ghanaati,
Dr. I. Zabalegui, Dr. M. K. McGuire, Dr. R. Abundo,
and Dr. G. Corrente bu katalogtaki kullanılan
görselleri sağladılar.
Ayrıca katalogda kullanılan klinik vakalar ve diğer
değerli katkılar ve genel olarak gösterdikleri çaba
için: Dr. A. Guerrero, Prof. Dr. M. Sanz, Dr. R.
Lorenzo, Dr. D. Panaite, Dr. A. Charles, Dr. E. Vaia,
Dr. U. Konter, Dr. H. Antoun, PD Dr. R.E. Jung, Dr.
M. K. McGuire, Dr. E. T. Scheyer, Dr. D. Cardaropoli,
Prof. Dr. G. Zucchelli, Dr. P. Lindkvist, Dr. H. De
Vree, Prof. Dr. H. De Bruyn, Dr. C. Romagna, Dr. O.
Brendel, Dr. S. Aroca, Prof. Dr. A. Sculean. Geistlich
Biomaterials ACME Yayıncılık Firmasına da
Copyright hakkı için teşekkür eder.
Neden yumuşak doku greft alternatifleri gereklidir?
Son yıllarda özellikle parsiyel dişsizlik yaşayan hastaların
estetik görüntüleri konusunda farkındalığın artaması
sebebiyle yeni tedavi yöntemleri geliştirilmeye başlandı.
Kemik, yumuşak dokunun tutunduğu alt yapı olmasına
karşın, diş ve implant çevresindeki yumuşak dokunun
miktarı ve kalitesi büyük bir önem kazandı.
Hangisini seçerdiniz?
Otojen yumuşak doku grefti…
Otojen serbest diş eti grefti alma işlemi (Dr.Thoma)
Otojen bağ dokusu grefti alma işlemi (Dr. Jung)
... veya Geistlich Mucograft® ?
Geistlich Mucograft® otojen yumuşak doku greftlerine bir alternatif oluşturarak doku alınan bölgeye invaziv bir girişimin önüne geçmiş olur.
Geistlich Mucograft®, otojen yumuşak doku greftine bir
alternatif oluşturarak hem hastalara hem de hekimlere
çeşitli faydalar sunar. Bu paketlenmiş yumuşak doku grefti,
hastadan doku alma işlemini ortadan kaldırarak cerrahi
süresini kısaltmak1, komplikasyon olma olasılığını azaltmak2
ve hastanın hissettiği acıyı azaltmak1 gibi avantajlara
sahiptir.
Geistlich Mucograft® yüksek oranda biouyumululuk
gösteren üç boyutlu bir matriks yapıdır. Hastanızın kendi
dokusu ile doğal olarak bütünleşerek en uygun şekilde diş
eti çekilmelerinin tedavisinde3-5 ve keratinize doku rejenerasyonda1-6-8 etkili bir biçimde kullanılır.
Sanz M, et al. J Clin Periodontol.
Oct
Griffin TJ, et al. J Periodontol.
Dec
McGuire MK & Scheyer ET. J Periodontol.
Aug;
Cardaropoli D, et al. J Periodontol.
Jul , Epub
Aroca S, et al., manuscript in preparation
Charles A, submitted for publication
Sanz M, et al. Clin Oral Implants Res.
accepted for publication
McGuire MK, et al., manuscript in preparation
Geistlich Mucograft® – Kanıta dayalı
Varılan klinik veriye ek olarak, birçok bağımsız klinik
yayınlarla1-7 ve on adetten fazla gerçekleştirilmiş Geistlich
Mucograft® Yuvarlak Masa Toplantısı ile Geistlich
Mucograft®’ın kullanımındaki teknik talimatlar ortaya
çıkmıştır.
Geistlich Pharma AG, süregelen bir biçimde klinik ve
bilimsel veriler toplayarak Geistlich Mucograft®’ın
etkinliğini kanıtlamaktadır. Bugüne kadar, 150’den fazla
deneyimli cerrah tarafından yüzlerce yumuşak doku
tedavisinde Geistlich Mucograft® kullanılıp dokümente
edilmiştir.*
Geistlich Mucograft®’ın bilimsel kanıtlarının altyapısı
13 ülkede 150’den fazla
cerrahın katılımı
300 uzun dönem*
dokümente edilmiş vaka
Birçok bağımsız bilimsel
yayın 1-7
10’dan fazla ulusal ve
uluslar arası Geistlich
Mucograft® Yuvarlak
Masa Toplantısı**
Kanıt
Geistlich Mucograft®’ın Teknik Kullanım Talimatı
siniz.
ayırabilir
ı
ın
t
a
m
li
anım Ta
knik Kull
e
T
i
k
a
d
Son sayfa
* 6 aylık ve daha fazla kontrol yapılmıştır, veriler Geistlich Pharma AG, Wolhusen, İsviçre’de kayıt altındadır.
** Monako, ABD, Polonya, İtalya, Belçika, İngiltere/İrlanda/Kuzey Avrupa, Romanya, İspanya/Portekiz,
İsviçre, Almanya, Fransa…
Sanz M, et al. J Clin Periodontol.
Oct;
Konter U, et al. Deutsche Zahnarztliche Zeitschrift
Herford AS, et al. J Oral Maxillofac Surg.
Jul;
McGuire MK & Scheyer ET. J Periodontol.
Aug;
Ghanaati S, et al. Biomed Mater.
Feb;
Cardaropoli D, et al. J Periodontol.
Jul , Epub
Nevins M, et al. Int J Periodontics Restorative Dent.
Jul-Aug
Geistlich Mucograft® – Biyoloji
Geistlich Mucograft® içindeki kolajen, immediat kan pıhtısı
stabilizasyonuna destek olması hedeflenerek özel işlemlere
tabi tutuldu (Şekil 2). Bu sebeple erken damarlaşma2,3
oluşarak yumuşak doku hücrelerinin büyüdüğü ve
çevredeki hücrelerle uyumu gözlendi (Şekil 3,4 ve 5).2,3
Geistlich Mucograft®’ın benzersiz 3D kolajen matriks
özelliği, yumuşak doku rejenerasyonunda kullanılan otojen
yumuşak doku greftlerine alternatif oluşturabilmesi için
tasarlandı.1 3D matriks oluşturulurken serbest diş eti grefti
model olarak alındı (Şekil 1).
Sıkıştırılmış Yapı (GMGcs-compact structure):
GMGcs
> Açık iyileşmelerde koruma
> Dikilebilme özelliği
Süngersi Yapı (GMG-spongy structure):
GMGss
µm
Şekil 1
Doğal serbest diş eti
grefti modeli
(histoloji; Dr. Thoma)
> Kan pıhtısı stabilizasyonu
> Yumuşak doku hücrelerinin büyümesi
mm
Geistlich Mucograft® 3D-kolajen matriks
(elektronik mikroskop ile taranmış; ver
dosyalanmıştır; Geistlich Pharma AG,
Wolhusen, İsviçre)
Kan pıhtılaşmasını stabilize
etmeye destek olmak için
işlenmiş kolajen
Yumuşak doku
hücrelerinin büyümesi
Erken damarlaşma
İyi entegrasyon ve
yumuşak doku
rejenerasyonu
ST
GMG
cs
GMG
ss
µm
Şekil 2
Geistlich Mucograft® 3D matriks özel
olarak işlenmiş kolajenden oluşur.
(elektrik mikroskobun taranması)
Şekil 3
Geistlich Mucograft® kullanımından
15 gün sonraki histolojisi erken
damarlaşmayı gösterir (Fare modeli).
Ok kan damarının oluştuğu alanı
işaret eder. Yuvarlaklar ise 3D matrik
içerisinde oluşan yumuşak doku
hücrelerini işaret eder. (Prof.Dr.
mult. Sader, Dr.Ghanatti) 2
ST
µm
Şekil 4
Geistlich Mucograft® içerisinde
oluşan yumuşak doku.
Yerleştirildikten 30 gün sonraki
histoloji (fare modeli)
ST: Soft Tissue- Yumuşak Doku;
GMGcs: Geistlich Mucograft®
Compact Structure- Sıkılaştırılmış
Yapı; GMGss: Geistlich Mucograft®
Spongy Structure- Süngersi Yapı;
(Prof.Dr.mult.Sader, Dr.Ghanatti).2
Biocompatibility according to ISO
Wolhusen, Switzerland
Ghanaati S, et al. Biomed Mater.
Rocchietta I, et al., unpublished
µm
Şekil 5
İnsan yumuşak dokusu içine
yerleştirilmesinden 6 hafta sonra
Geistlich Mucograft® ‘ın tamlanmış
yumuşak doku entegresayonu;
yabancı madde reaksiyonu işareti
gözlenmemektedir . Yuvarlaklar 3D
matriks içerisinde yer alan yumuşak
doku hücrelerini işaret etmektedir.
(Prof. Dr. mult. Sader, Dr. Ghanaati).2
Data on file, Geistlich Pharma AG,
Feb
Yeni Bir Boyut, Hem Size…
Kolay Kullanım
Geistlich Mucograft® paketlenmiş bir ürünün sunduğu tüm avantajları sağlar
ve otojen yumuşak doku greftlerine göre kullanımı daha kolaydır.1
Kullanıma hazır: Ön ıslatma veya ön
uygulama olmadan paketi açılarak hazır
duruma gelir.
Defekt şekline göre kesilmesi: Defektin
şekli ve boyutu belirlendikten sonra 3D
matriks uygun şekle göre kuru halde
kesilir.
Dikilmesi kolay: Dış yüzeyde kullanılan
sıkıştırılmış yapı dikiş yaparkan uygulanan güçleri karşılayacak yapıdadır.
Defekte kuru uygulanması: 3D matriks
çok hızlı biçimde sıvıyı çekerek ıslanır.
(Dr. Zabalegui)
İyi tutunma: Islanmış Geistlich Mucograft®
defekte uyum sağlarak o bölgeye anında
tutunur. (courtesy of Dr. McGuire).2
Sınırsız olarak mevcuttur, aynı seviyede
ve aynı kalitede bulunabilir: Cerrahi
esnasında oluşabilecek beklenmedik
durumların olasılığının azaltılması ve
cerrahide daha az invaziv çözümleri
seçenek olarak sunar. (örn. rahatlatıcı
kesik olmadan kaldırılan flep; Dr.
Abundo’nun çalışmasından).3
Sanz M, et al. J Clin Periodontol.
Oct;
McGuire MK & Scheyer ET. J Periodontol.
Aug;
Abundo R & Corrente G. „Chirurgia plastica parodontale –
Trattamento estetico delle recessioni gengivali“. ACME
Edizioni,
… Hem de Hastanıza
Daha acısız ve daha az riskli: Yumuşak doku için başka bir
bölgeden doku alınmaması sebebiyle hastanın hissettiği
acının azaldığı tespit edildi (Grafik 1).1 Ayrıca cerrahi sonrası
birkaç hafta süren hissizlik gibi durumların önüne geçilebilir. 2,3
Yumuşak dokuda hızlı iyileşme: Yumuşak dokuda hızlı
iyileşme: Cerrahi sonrası açık iyileşmeye bırakılan bölgelerle
Geistlich Mucograft® kullanılan bölgeler karşılaştırıldığında,
Geistlich Mucograft® kullanılan bölgenin daha hızlı iyileştiği
gözlenmiştir. 5
Doktorun harcadığı zamanın azalması: 3D matriksin
kullanılması ve otojen greftin alınmaması sonucu, cerrahi
süresinin bağ dokusu greftinin alındığı durumlara oranla
%30 kısaldığı görülmüştür (Grafik 2) 1,4
Yumuşak dokunun doğal rengi ve yapısı: Geistlich
Mucograft® kullanımı ile yapılan tedavide çevre dokuların
doğal yapı ve renkleri ile uyumlu bir görüntü oluşur.6,7
Total Ibuprofen® dose
Cerrahi
sonrası kullanılan toplam Ibuprofen® dozu
days
post-operative
%30 Doktorun
harcadığı zamanın
azalması
6
**
**
Less pain
Mucograft®*
Total surgery time
Daha az acı
Mucograft
CTG®*
less
chair time
**
Time (min)
Ibuprofen® doz (mg)
8
Toplam cerrahi süresi
CTG
Grafik 1
Bağ dokusu grefti (CTG-Connective Tissue Graft) yerine
Mucograft (prototip) kullanılan hastanın yaşadığı acı, ilaç
kullanımından anlaşılacağı üzere daha azdır.1
Sanz M, et al. J Clin Periodontol.
Oct;
Del Pizzo M, et al. J Clin Periodontol.
Sep
Soileau KM & Brannon RB. J Periodontol.
Jul
Sanz M, et al. Clin Oral Implants Res.
, accepted for publication
Thoma D, et al. manuscript in preparation
McGuire MK & Scheyer ET. J Periodontol.
Aug;
McGuire MK, et al., manuscript in preparation
* Mucograft® (prototype) exhibited highly similar physical, mechanical and biological
properties to the final product Geistlich Mucograft® differing only in the porcine
collagen source used.
Geistlich
Mucograft®
GeistlichCTG
Mucograft®
Grafik 2
Bağ dokusu grefti (CTG-Connective Tissue Graft) kullanımında
doktorun harcadığı süre ile Geistlich Mucograft® kullanımı
esnasında harcanan süre karşılaştırılmıştır.
CTG
Endikasyon: Keratinize Doku Arttırma
Araştırıcılar keratinize dokunun mevcudiyetinin önemi
üzerinde hala tartışmaktadırlar. Ne var ki çeşitli çalışmalar
implantların ve dişlerin çevresindeki keratinize yumuşak
doku kaybı sonucu, hem fonksiyonel hem de estetik olarak
olumsuz neticelerin oluştuğunu göstermiştir.1,2
İltihaplanma ve ataşman kaybı
Yumuşak-doku çekilmesi
Artan plak brikimi
Son zamanlarda yapılan bir çalışma implantı çevreleyen
keratinize bukkal yumuşak doku kaybının, 5 yıllık bir period
sonrasında diş eti çekilmesine sebep olduğunu göstermiştir.
Keratinize dokunun genişliği az olan hastalarda lingual
plakta artış ve implant esnasında kanamanın daha sık
yaşandığı gözlemlenmiştir.
Keratinize mukozanın varlığı sayesinde yumuşak dokunın
sağlıklı ve stabil olmasına dair bilimsel kanıtlar vardır. Öte
yandan implant çevresindeki keratinize yumuşak doku kaybı
iltihaplanma ve ataşman kaybı ile ilişkilindirilebilir.
İmplant çevresinde keratinize doku kaybı ile
ilişkilendirilen problemler;
> 5 yıllık period içinde diş eti çekilmesi1
> Yumuşak doku ataşman kaybı2
> Lingual olarak plak birikimi artışı1
> Yumuşak doku iltihaplanması2
> Daha sık kanama1
İmplant çevresinde keratinize doku
varlığının sonuçları
> Yumuşak dokunun sağlığı ve stabilitesi üzerinde
önemli etki 3,4
Etkinliği kanıtlanmış
Geistlich Mucograft® tedavisi, bağ dokusu grefti (CTG) ya da
serbest diş eti grefti (FGG) ile eşdeğer miktarda bir keratinize
doku kazanımı sağlar.
Geistlich Mucograft® tedavisi
Geistlich Mucograft®, bağ dokusu grefti ile kıyaslandığında,
implant çevresinde keratinize doku kazancı için daha güvenli
bir tedavi suraken donör bölge olmaması sebebiyle enfeksiyon ihtimalini azaltır.
> Keratinize doku kazancı CTG5 ya da FGG6 ile kıyaslanabilir
> CTG’den daha güvenli bir tedavi5
> Doku alınan alanda hastalık olmaz5
Schrott AR, et al. Clin Oral implants Res.
Chung DMT, et al. J Periodontol.
Block MS & Kent JN. J Oral Maxillofac Surg.
Bragger U, et al. Clin Oral implants Res.
Sanz M, et al. Clin Oral Implants Res.
accepted for publication
McGuire MK. et al., manuscript in preparation
Keratinize Doku Kazanımı
Doğal diş çevresindeki keratinize dokunun arttırılması
Cerrahi - Dr. Adrián Guerrero (Málaga)
Amaç: Anterior–inferior bölgede keratinize doku kazanımı
Çene
Bölge
Restorasyon durumu
Diş eti biotipi
Üst çene
Ön
Diş
Kalın
Alt çene
Arka
İmplant
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich Mucograft®
> Flap ve açık iyileşme
Operasyon öncesi durum 31 ve 41 no lu dişler
.
üzerinde bukkal keratinize doku kaybı
Cerrahi yatak hazırlığı: kalın ayırımlı flap
kaldırılır ve apikal olarak dikilir.
Defekt büyüklüğünde trimlendikten sonra
Geislich Mucograft® 5.0 lık resorbe olan dikiş ile
cerrahi alan sütüre edilir. Üzeri kapatılmaz.
Operasyondan 1 hafta sonraki durum
(dikiş alındı)
Cerrahiden iki hafta sonra sorunsuz
re-epitalizasyon
Cerrrahiden 6 ay sonraki durum 31 ve 41
nolu dişlerin bukkal görünümünde 2- 3 mm
keratinize doku kazanımı dikkat çekmekte
Sonuç: Bazı durumlarda, fırçalama esnasındaki rahatsızlık, devamlı diş eti iltihabı ve kas çekilmesi, bağıntılı diş etinin kaybı ile
ilişkilendirilir. Bu vakada damaktan serbest diş eti grefti almaktan kaçınarak iki alt merkezi kesicinin bukkkal görünümünde
keratenize dokunun geri kazanımını sağlamak amacıyla Geistlich Mucograft® kullanıldı.
Sonuç olarak cerrahiden 6 ay sonra iyi renkli ve doku uyumlu güzel bir keratinize doku bandı şeklinde gözlemlenir. İşlemin
sonucu, hastanın beklentilerini karşılar ve fırçalama işlemi herhangi bir rahatsızlık hissi duymadan uygunca yerine getirilebilir.
Keratinize Doku Kazanımı
Prostetik restorasyonun etrafındaki keratinize doku genişliğinin ogmentasyonu
Cerrahi - Prof. Dr. Mariano Sanz and Dr. Ramón Lorenzo (Madrid)
Amaç: Otojen yumuşak doku greftlerinden kaynaklanan hasta rahatsızlığını engelleyerek prostetik restorasyon etrafındaki
keratinize doku genişliğinin ogmentasyonu
Çene
Bölge
Restorasyon durumu
Diş eti biotipi
Üst çene
Ön
Diş
Kalın
Alt çene
Arka
İmplant
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich Mucograft®
> Kalın ayırımlı flap ve açık iyileşme
Operasyon öncesi görünüm: premolar ve molar
bölge etrafında az miktarda keratinize doku
bulunmakta
Kalın ayırımlı flap kaldırılrak yumuşak doku
ürünü için cerrahi yatak hazırlanır.
Mucograft® (prototip) kuru halde iken
yerleştirilicek alan büyüklüğünde kısaltılır
3 boyutlu colajen matrix Mucograft® (prototip)
cerrahi yatağa dikilir ve iyileşme İçin açık
bırakılır.
Cerrahiden 10 gün sonra dikişler alınmadan
önce yumuşak dokunun iyileşimi
Dikişler alındıktan hemen sonraki görünüm.
Tedavi edilen bölgenin hızlı re-epitelizasyonuna
dikkat edin.
Cerrahiden 1 ay sonraki görünüm
Cerrahiden 3 ay sonraki durum
Cerrahiden 6 ay sonra keratinize doku bandının
(4 mm) görünümü.
Sonuç: Yeterli kretanize doku genişliği kazanımında Mucograft® (prototip) Bağ Dokusu Grefleri (CTG) kadar etkili ve güvenilirdir. Bağ Dokusu Grefti (CTG) ye kıyasla 3 boyutlu matrix mükemmel işleme özelliği göstermesi ile birlikte cerahi süresini ve
hasta enfeksiyonunu önemli ölçüde düşürdüğünden açık iyileşme durumlarında başarıyla kullanılabilir.
Sanz M, et al. J Clin Periodontol.
Oct
* Mucograft® (prototype) exhibited highly similar physical, mechanical and biological properties
to the final product Geistlich Mucograft® differing only in the porcine collagen source used.
Keratinize Doku Kazanımı
İmplant çevresindeki keratinize dokunun arttırılması
Cerrahi - Dr. Doina Panaite and Dr. Allan Charles (Pasadena)
Amaç: İmplantı çevreleyen kretanize doku genişliğini Geistlich Mucograft® ile arttırmakla beraber vestübül yapılanması ve
oral hijyen için destek sağlanması
Çene
Bölge
Restorasyon durumu
Diş eti biotipi
Üst çene
Ön
Diş
Kalın
Alt çene
Arka
İmplant
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich Mucograft®
> Kalın ayırımlı flap ve açık iyileşme
Operasyon öncesi görünüm. İnce bir keratinize
dişeti bandı mevcuttur.
Kretanize diş eti bantı kaldırılır ve görünürdeki
bağ doku ve periosteum kalın ayırımlı flap ile
yükseltilir.
Geistlich Mucograft® cerrahi bölgeye dikilir ve
açık bırakılır.
Operasyon sonrası 1. haftada fibrin pıhtı
altındaki alan granüllü gibi görünür.
Cerrahiden 4 hafta sonra mükemmel yara
İyileşmesi gözlemlenir.
Operasyon sonrasındaki 2. ay takibi
Operasyon sonrasındaki 3. ay takibi
Lugol’un tentürdiyot lekesi 6. aydaki keratinize
dokuyu tanımlamaktadır
Cerrahiden 6 ay sonra mucogingival görünüm
(4 mm keratinize doku)
Sonuç: Geistlich Mucograft® alternatif olarak implantın etrafındaki ataşman dokuyu ve keratinize alanı arttırmak için
kullanılabilir. Bununla beraber, 3D collojen matriks ile yenilenen mukaogingival dokuların çevresindeki doğal dokularla iyi doku
ve renk uyumu gözlenmiştir.
Charles A, submitted for publication
Keratinize Doku Kazanımı
Doğal dişler etrafında keratinize dokunun arttırılması
Cerrahi - Dr. Enzo Vaia (Naples)
Amaç: Otojen yumuşak doku grafti almadan keratinize doku genişliğini arttırmak.
Çene
Bölge
Restorasyon durumu
Diş eti biotipi
Üst çene
Ön
Diş
Kalın
Alt çene
Arka
İmplant
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich Mucograft®
> Kalın ayırımlı flap ve açık iyileşme
İnce biotipli hastada keratinize doku kaybı, 33 te
abrazyon, 34 üzerinda hatalı doldurum 35 ve
36’da kişiye özel yapılmış provizyonala kuronlar.
Cerrahi alan hazırlanır. Apikal bölge içinde
kasımsı fibrinler ayırılıdıktan (kalın ayırımlı flap)
sonra periosteuma dikilir.
Kısaltılan, pozisyonlandırılan, stabilize edilen ve
yeri tespit edilen Geistlich Mucograft® 5.0 sütür
ile dikilir.
Cerrahi alan interproksimal boşluğun içine
fikslenen periodontal kılıf ile muhafaza edilir.
Cerrahiden 10 gün sonra klinik durum. Tedavi
edilen alanın hızlı granülasyonuna (iyileşmesine)
dikkat edin.
Cerrahiden 3 hafta sonraki klinik durum. Tedavi
edilen alan hızla yeniden epitelize olmuştur ve
keratinize doku genişliği artmıştır.
Operasyonu takiben 2 ay sonrası. Tedavide
bulunulan alandaki gingival marjin kazanımına
dikkat edin.
Cerrahi sonrası 6. ay takibi. Keratinize doku
artışına ve onun çevre dokulara mükemmel
integrasyonuna dikkat edin.
Operasyondan 1 yıl sonra. Gözlemlenmiş netice
stabil kalmıştır.
Sonuç: 3D-matriks Geistlich Mucograft damaktan serbest gingival greft almaya ihtiyaç duymadan doğal dişler etrafındaki
keratinize dokuyu arttırmakta başarıyla kullanılabilir. Estetik netice en uygun ve satabil durumdadır (1 yıl)
Keratinize Doku Kazanımı
İmplant yerleştirmeden önce ataşman diş etinin genişletilmesi
Cerrahi- Dr. Ulrich Konter (Hamburg)
Amaç: Kompleks implant rehabilatasyonu için Geistlich Mucograft® kullanarak yapışık dişetinin genişletilmesi ve implant
yerleştirme öncesi güçlendirme.
Çene
Bölge
Restorasyon durumu
Diş eti biotipi
Üst çene
Ön
Diş
Kalın
Alt çene
Arka
İmplant
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich Mucograft®
> Kalın ayırımlı flap ve açık iyileşme
İlk durum: Kemik ogmentasyonu işleminden önce
azalmış ataşman diş eti genişliğine, ligamentlere, kas
liflerine yüklenen parsiyel dişsiz alt çene.
Split flap preparasyonu ve apikal olarak bağlı flep ile
Vestibuloplasti. Kas, yara fiberleri ve ligamentler
kaldırıldıktan sonra Geistlich Mucograft® tek ve
çapraz dikişlerle sabitlenir.
Cerrahiden 2 gün sonra küçük kan damarları
Geistlich Mucograft® kolajen matriks içine göç
eder.
İki haftalık iyileşme periodundan sonra
Geistlich Mucograft® kolajen matriksin uyumlu
birleşmesi
2 hafta sonra dikişlerin alınmasıyla operasyon
alanın durumu
Operasyon mevkiinde 3 ayda Geistlich
Mucograft® kolajen matriks tamamen birleşti.
Ataşman diş etinin genişliği arttırıldı.
Operasyon sonrası 3. aydaki takip. Bölgenin
okluzyondan görünümü. Kassal fiberler
hedeflenen kemik omentasyonunun apikaline
doğru yerleşmiştir.
Geistlich Mucograft® ile kalınlık kazanımını
ispatlayan ogmentasyon işlemi sürecinde
yükseltilen flebin iç taraf üzerinden görünümü.
Geniş kapsamli kemik agumentasyonundan 6
hafta sonra sorunsuz iyileşme.
Sonuç: İlgili diş etinin genişliğnin arttırılması için Geistlich Mucagraft® kullanımı, dişler ve implantlarının çevresindeki ataşman
diş eti genişliğinde otojen greftlerle kıyaslanabilir derecede iyi bir artış gösterir. Bununla birlikte damaktaki donör alanın
olmaması sebebiyle rahatsızlık ve iltahap oranını önemli miktarda azaltır. Xenogeneic kolajen matriksin çekerek küçülmesi
serbest gingival graftten daha yüksektir bu sebeple matriksin biraz fazla çekilmesi gerekmektedir. Öte yandan matriksin renk
uyumu mükemmeldir ve serbest diş eti greftinden daha iyi olduğu söylenebilir.
Keratinize Doku Bakımı - Soket Kapama
Geç implant yerleşiminde posterior alveolin soket kapatımı
Cerrahi - Dr. Hadi Antoun (Paris)
Amaç: Sinüs taban ogmentasyonu olmadan geç implant yerleşimi için diş çekiminden sonra sert ve yumuşak doku hacminin
korunması
Çene
Bölge
Restorasyon durumu
Diş eti biotipi
Üst çene
Ön
Diş
Kalın
Alt çene
Arka
İmplant
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich BİO-Oss (0,25-1,00) mm ince partiküller particles/ Geistlich Mucograft (15×20mm)
> Çekim soketi kapama
25 ve 27 numaralı dişler arasındaki dengesiz
köprünün incelenmesinde periodontal enfeksiyona
bağlı kanamanın yanında derin cepler ortaya çıktı.
Flep kaldırmadan ve fazla travmaya sebep olunmadan
dişler çekilir. Alveolar soketler dikkatlice kurete edilir
ve biomateryalin yerleştirilmesi için hazırlanır.
Klinik okluzal görünüm: Alveolar soketlere
biyomateryaller yerleştirlir ve nazikçe
doldurulur.
Alveolar soketler doku punch yerine Geistlich
Mucograft® ile kapatılır. Matriks yerine çapraz
dikişle tututurulur. (3.0 rezorbe olmayan sütür)
Dikişler alınmadan hemen önceki 1 haftalık
iyileşme. Diş eti biomateryalin mükemmel
uyumunu gösteren güzel bir pembe renktedir.
2 hafta sonraki iyileşme çekim soketinin kapandığını
gösterir. Bununla birlikte açıkta hiç biomateryal yok.
Kolajen matriks etkin biçimde kan pıhtısı formunda
bölgeyi korur.
4 hafta sonraki iyileşmesi- yatay kret hacim
koruması veyumuşak doku gelişmesi
İmplant yerleşiminden 2 ay sonra entegre
olmuş implantların çevresi uygun bir şekilde
yapılanmış ve doku hacmi muhafaza edilmiş.
Prostetik restorasyondan 1 sene sonra klinik
görünüm. Vestibular şeklin korunması ile
birlikte yumuşak doku kalitesine dikkat edin
Sonuç: Uluslararası literatürde desteklenmiş olan diş çekimi sonrası geç implant yerleşimi son derece güvenilir bir süreçtir. Bu
klinik vakada ise yeni bir yöntem olarak alveolar soket kapama tekniği kullanıldı.
Alveolar soketin iyileşmesi ve implant yerleşimi arasındaki geçen zaman aralığı doku punch tekniği ile aynıdır. Bu klinik vakanın
aşağdaki avantajlara sahiptir: kret hacim koruması, donor bölgenin olmayışı, cerrahide harcanan zamanın azalması, işlem
kolaylığı, çekim soketinin Geistlich Mucograft® ile kapatılmasına bağlı olarak yumuşak doku hacminin korunması ve son olarak
Geistlich Bio-Oss® ile sert doku muhafazası sayesinde sinüs lift işleminde (olmaksızın işi devam ettirme) kurtulmak
Keratinize Doku Bakımı - Soket Kapama
Geç implant yükleme içinde ön alveol kret soket kapatımı
Cerrahi - Dr. Ronald E. Jung (Zurich)
Aim: Ön bölge çekimlerindeki geç implant yerleştirilmesinde sert ve yumuşak doku hacminin korunması
Çene
Bölge
Restorasyon Durumu
Diş Eti Biotipi
Üst Çene
Ön
Diş
Kalın
Alt Çene
Arka
İmplant Öncesi
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich Bio-Oss® Collagen (
> Soket Kapama
mg)/Geistlich Mucograft® (
x
mm) punch (ø mm)
Harici rezorbsiyona eşlik eden traumaya bağlı 21
no’lu diş çekimi. Alveolar kemik korunmasına
dikkat edildi.
Diş çekimi sonrası tepeden görünüm.Etkilenen
alan çevresinde hiç flap kaldırılmadı. Hafif
bukkal kemik defekti görüldü.
3Granülize dokunu kaldırımı için soket hafiften
kürete edildi. Akabinde ,su soğutmalı kauntır
parçası içinde bir elmasla yara marjinleri
de-epitalize edildi.
Damak kemiği seviyesine kadar çekim soketi
Bio-Oss® Collagen ile dolduruldu
5 Alveolun ölçümünden sonra Geistlich
Mucograft tepildi. (8 mm çapında)
The Geistlich Mucograft® punch alveolu örtmek
için Geistlich Bio-Oss® Collagen tepesine
yerleştirildi.
Geistlich Mucograft 6-0 fasılalı (kesikli) dikişle
dikilmesi
Çekimden 1 hafta sonra yumuşak dokunun
güzel iyileşimi.
Çekimden 7,5 ay sonraki durum bukkal cephede
hafif çukurlu iyi yumuşak doku halini
sergilemekte.
Sonuç: İmplat yerleşimi sürecinde kemiğin geniş rehberlikli yenilenmesini engellemek için diş çekiminden sonra yumuşak ve
sert doku hacminin korunması önemlidir.Bu minimal kesimli işlemle yumuşak ve sert doku hacmi sırasıyla Geistlich Bio-Oss®
Collagen ve Geistlich Mucograft kendiliğinden iyileşmeye kıyasla daha iyi korunabilir.
Jung RE, et al., preparasyon içinden metin
Endikasyon : Dişeti çekilmesi tedavisi
Yüksek standartlarda oral hijyenli populasyonlarla ve zayıf
oral hijyenli kaynaktan sonuçlanan periodontal rahatsızlıklı
populasyoların her ikisinde de diş eti çekilmesi görülür.
Çekilme alanı tedavisi için gerekçe
Sınıflama
Çekilme defectlerinin çeşitli sınıflandırılmaları, siman-mine
bağlantısından yumuşak doku marjine,6 kadar, morfolojik
özelliklere5 dayandırılarak literatürde açıklandı. Günümüzde
Miller Sınıf I: Çekilme mucogingival bağlantıya doğru
uzanmamaktadır. (Dr. Abundo8 izniyle)
Miller Sınıf II: Çekilme mucogingival bağlantıya yada ötesine
uzanır. İnterdental alan içerisinde kemik yada yumuşak
dokuda periodontal kayıp yoktur. (Dr. Abundo8 izniyle)
Miller Sınıf III: Çekilme mucogingival bağlantıya yada ötesine
uzanır interdental alanda kemik yada yumuşak doku kaybı
veya dişlerin pozisyonunda değişiklilik (malpositioninig)
(çekme, vestibülizasyon, rotasyon; (Dr. Abundo8 izniyle)
Miller Sınıf IV: Çekilme mucogingival bağlantıya yada ötesine
uzanır. İnterdental alanda şiddetli (yoğun) kemik yada
yumuşak doku kaybı ve/veya şiddetli (yoğun) diş pozisyon
değişikliği (malpozisyon) (Dr. Abundo8 izniyle)
Her ne kadar diş eti çekilmesi etilojik faktörlerle
ilişkilendirilmiş olsada, estetik işler ve/veya bukkalde
(dudağa bakan yüzeyde) ki dentin boynu ile iligili aşırı
hassasiyet de tedavinin ana gerekçesidir.
> Estetik işlemler
> Bukkal boyunla ilgili dentin hassasiyeti
marjinal doku çekilmesini7 anlatmak için en yaygın
kullanılanı Miller Sınıflandırmasıdır. Bu sınıflandırma
klinisyenlere çekilim defektinin tahmin edildiği (planlanan)
tedavinin olup olabilememesini değerlendirilmesinde
yardımcı olmaktadır.7
Tedavi Güvenliği
parsiyel kök kapatımı beklenildiği gibi olabilirken oysa
Miller sınıf 4 tip defektlerde çekilme kapatılımı tahmin
edilememekle7 beraber yardımcı tedaviye gerek duyulabilir. (ortodonti gibi) Buna ek genel olarak alt çenede
çekilme tedavileri üst çeneye göre daha yüksek
tahminedilebilirliktedir 9
Miller‘ın sınıflandırılmasına dayanarak, Miller sınıf
1 ve 2 tipi defektler tedavileri yüksek tahminedilebilirlikte (öngörülebilirik) ve tamamen çekilme kapatılımı
sağlanabilmektedir7. Miller sınıf 3 ‘lü defektlerde
Yüksek tedavi öngörülürlüğü
Çekilme defekt tipi
Çekilme defektinin üst
çene alt çene lokasyonu
Düşük tedavi öngörülürlüğü
Miller Class I and II
Miller Class III and IV
Üst Çene
Alt Çene
İspatlanmış yararlılık
İleri gelişmiş flaple (caf) Geistlich Mucograft® kombinasyonu yumuşak doku toplama sıkıntısı9,10 olmadan çekilme
bölgesindeki bağ doku graftine tutarlı bir alternatif sunar.
Geistlich Mucograft® ileri kronal flapla
getirileri
Son bir çalışmada ileri kronal ıslah edilmiş tüneli Geistlich
Mucograft® aynı cerrahide bağ doku grefti kullnılmış gibi
6 ay sonra aynı ortalamada kök kuvertürü gösteriri. 11
> CTG10 kıyaslanabilen ortalama çekilme küvertürü
> CTG9,10 kıyaslanabilen keratinize doku kazanımı
> CTG9,10 den daha düşük hasta sıkıntısı
Serino G, et al. J Clin Periodontol.
Jan;
Yoneyama T, et al. J Clin Periodontol.
Oct;
Chambrone, L., F. Sukekava, et al. (
). „Root coverage procedures for the treatment
of localised recession-type defects.“ Cochrane Database Syst Rev( ): CD
Cairo F, et al. J Clin Periodontol.
Sep;
Suppl)
Sullivan HC & Atkins JH. Periodontics.
Aug;
Liu WJ & Solt CW. J Periodontol.
Sep;
Miller PD Jr. Int J Periodontics Restorative Dent.
Abundo R & Corrente G. „Chirurgia plastica parodontale – Trattamento estetico delle
recessioni gengivali“. ACME Edizioni,
McGuire MK & Scheyer ET. J Periodontol.
Aug;
Cardaropoli D, et al. J Periodontol.
Jul , Epub
Aroca S, et al., manuscript in preparation
Dişeti çekilmesi tedavisi
Kalın biotipte gelişmiş (ileri) kronal flaple tek çekim kuvertürü
Cerrahi - Dr. Daniele Cardaropoli (Turin)
Amaç: Otajen donor bölgeyi sakınırken dental enamel bağlantı etrafındaki diş etinin restarasyonu
Çene
Bölge
Restorasyon durumu
Diş eti biotipi
Üst çene
Ön
Diş
Kalın
Alt çene
Arka
İmplant
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich Mucograft®
> Ayırım-full-ayırım kalın flap (gelişmiş koronalli) ve kapalı iyileşme
Flap preparasyonundan önce görünürdeki kök
Scraper ile temizlenir ve EDTA (yada benzeri) ile
Silinir.
Periodontal uç kullanılarak çekilme defektini
boyutunun ölçümü soşnrası flap kaldırımı için
kesik atılır
Ayırım-full-kalın ayırım flap yükseltilir ve
koronal olarak mobilize edilir
Flabın koronal kısmının siman mine kesişim
noktasına tutunmasına imkan sağlamak için
papil alanı de-epitelize edilir
Geistlich Mucograft® kuru iken defekte
uygulanır ve 4 tek dikişle sabitlenir.
Gelişmiş koronallı greft Geistlich Mucograft®
üzerine dikilir
15 gün sonrasında dikiş alımında güzel
sorunsuz iyileşme
Dikiş alımını hemen sonrasında yumuşak
dokunun durumu
Cerrahiden 7 ay sonra tamamlanmış kök
kuverturu. Mükemmel renk uyunmuna dikkat
Sonuç: 3 boyutlu Geistlich Mucograft®, matriksi CAF kombinasyonu ile çekim kuvertürü (kapaması) için başarıyla kullanılabilir.
Proje otojen yumuşak doku greftini toplamaktan kaçınırken iyi sorunsuz yara iyileşiminve mükemmel renk uyumu gösterir.
Ek olarak Geistlich Mucograft® tedavi sonrasında diş eti kalınlaşması kazanıldı. D1VFV
Cardaropoli D, et al. J Periodontol.
Jul , Epub
Dişeti çekilmesi tedavisi
İnce biotipte gelişmiş (ileri) kronal flaple tek çekim kuvertürü
Cerrahi - Prof. Dr. Giovanni Zucchelli (Bologna)
Amaç: Kök kuvertürü (kapaması) ve bukkalde yumuşak doku kalınlığının arttırılması
Çene
Bölge
Restorasyon durumu
Diş eti biotipi
Üst çene
Ön
Diş
Kalın
Alt çene
Arka
İmplant
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich Mucograft®
> Ayırım-full-ayırım kalın flap (gelişmiş koronalli) ve kapalı iyileşme
Operasyon öncesi lateral gülüi 14 nolu dişin
çekilme defektini gösteriyor.
Çekim defektinin operasyon öncesi örünümü
(14 nolu diş)
Split-full-split flap yükseltildikten sonra
interdental Papiller de-epitelize olur
Geistlich Mucograft kök üzerine yerleştirilir ve
Papile dikilir.
Flap mobilize edilde koronal olarak geliştive
tamamen Geistlich Mucograft kapatarak dikildi
Cerrahiden 2 hafta sonra cerrahi bölgenin
İyileşimi
Cerrahiden 6 ay sonra cerrahi alan
Tedavaden 1 sene sonra ki son durum
Cerrahiden 1 sene sonra lateral gülümseme
optimal estetik sonuç oluştuğunu gösterir.
Sonuç: Geistlich Mucograft® ve CAF ile edtetik kök kuverturu (kapaması) CAF ve bağ doku grefti ne alternatif bir opsiyon
olabilir.Tedavi görülen alanın iyileşme sürecinde keratinize dokuda arttırım ve diş etinde kalınlaşma gözlenildi. Bu vakkada
%100 kök kuverturu (kapanması) ve mükemmel estetik netice elde edildi.
Dişeti çekilmesi tedavisi
İnce biotipte gelişmiş(ileri) kronal flaple tek çekim kuvertürü
Cerrahi Dr. Michael K. McGuire and Dr. E. Todd Scheyer (Houston)
Amaç: Yumuşak doku toplama sıkıntısı olamaksızın ileri koronal flaple (CAF) birleştirilmiş Geistlich Mucograft® İle kök
kuvertürü (kapaması)
Çene
Bölge
Restorasyon durumu
Diş eti biotipi
Üst çene
Ön
Diş
Kalın
Alt çene
Arka
İmplant
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich Mucograft®
> Kalın ayırımlı flap (ileri koronal) ve kapalı iyileşme
Cerrahi öncesi çekim defektini gösteren
görüntü (diş 13)
Parsiyel kalın flap yükseltiminden sonra
İnterdental papiller de-epitilize edilir
Geistlich Mucograft® defekt üstüne yerleştirildi
ve papile dikildi
Geistlich Mucograft kök üzerine yerleştirilir ve
Papile dikilir.
Flap mobilize edilde koronal olarak gelişti ve
tamamen Geistlich Mucograft kapatarak dikildi
Cerrahiden 2 hafta sonra cerrahi bölgenin
İyileşimi
Cerrahiden 6 ay sonra cerrahi alan
Tedavaden 1 sene sonra ki son durum
Cerrahiden 1sene sonra lateral gülümseme
optimal estetik sonuç oluştuğunu gösterir.
Sonuç: Geistlich Mucograft® ve CAF ile edtetik kök kuverturu (kapaması) CAF ve bağ doku grefti ne alternatif bir opsiyon
olabilir. Tedavi görülen alanın iyileşme sürecinde keratinize dokuda arttırım ve diş etinde kalınlaşma gözlenildi. Bu vakkada
%100 kök kuverturu (kapanması) ve mükemmel estetik netice elde edildi.
McGuire MK & Scheyer ET. J Periodontol.
ug
Dişeti çekilmesi tedavisi
Uyarlanmış flap dizaynı ile tek çekim kuverturu(kapanımı)
Cerrahi Dr. Peter Lindkvist (Copenhagen)
Amaç: Otojen donor alandan kaçınarak ve uyarlanmış kesim dizaynı ile yara izinin oluşumunu azaltarak diş 11 üzerindeki
dental mine bağlantısı etrafında bulunan marjinal diş etini restore etmek.
Çene
Bölge
Restorasyon durumu
Diş eti biotipi
Üst çene
Ön
Diş
Kalın
Alt çene
Arka
İmplant
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich Mucograft®
> Uyarlanmış kesim dizaynıyla koronal olarak gelişmiş flap
Flap ayırımı hazırlığından önce görünen kök
cilalanır ve kurete ile uygun boyuta getirilir.
İhtiyaç duyulan Geistlich Mucograft® boyutu
ölçülür ve graft materyali şekillendirilir.
Matriksin kolay fikzasyonu için 7.0 dikişle işlenir
Distal serbestili kesimle kalın ayırımlı flap kaldırılır.
Graft materyal kuru olarak yerleştirilir ve tekli U
dikişle sabitlenir.
Papilin distal alanı de-epitelize edilir ve flap
döndürülür. 7.0 monofilament dikiş ile dikilir.
Cerrahiden 10 gün sonra dikiş kaldırımında
güzel sorunsuz iyileşme.
Dikiş kaldırıldıktan hemen sonra yumuşak
dokunun durumu
Yumuşak dokunun 3 ay sonraki durumu
83 aylık operasyon alanının okluzal görünümü
diş eti kalınlığı kazanımı gözlenebilir
9 ay sonrasında hafif yara oluşumuyla birlikte,
mükemmel renk ve doku uyumulu operasyon
bölgesi neticesi
Sonuç: Gelişmiş koronel kalın ayırımlı flap kombinasyonu ile Geistlich Mucograft® matriks Miller Sınıf 1 çekim kuvertürleri
(kapatımları) için kullanılabilir. Distali serbset kesikli kesim dizaynı gerilimsiz rotasyona olanak tanır ve yara izi oluşum riskini
azaltır.
Dişeti çekilmesi tedavisi
Lateral hareketli gelişmiş koronal flaple tek çekim kuverturu (kapaması)
Cerrahi Dr. Hilde De Vree & Prof. Dr. Hugo De Bruyn (Gent)
Amaç: Geistlich Mucograft® ın laterale taşınmış gelişmiş koronal flapla birleştirilen kök kuverturu (kapaması)
Çene
Bölge
Restorasyon durumu
Diş eti biotipi
Üst çene
Ön
Diş
Kalın
Alt çene
Arka
İmplant
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich Mucograft®
> Kalın ayırımlı flap (laterale taşınmış, gelişmiş koronal) ve kapalı iyileşme
Operasyon öncesi çekim defektinin klinik
görünümü (diş 41)
Kök yüzeyi planlanırve kalın ayırımlı flap
hazırlanır (Zucchelli et al tarafından anlatıldığı
gibi 2004).
Papilin de-epitelizasyonundan sonra biçimlendirilen Geistlich Mucograft® defekt üstüne
yerleştirilir
Cerrahi yatak üstüne 4 tekli dikişle Geistlich
Flap gelişmiş koronal,lateral olarak hareket
ettirilir ve Geistlich Mucograft® tamamen
kapatılarak dikilir.
14 sonra sorunsuz iyileşme
3 aylık operasyon alanının okluzal görünümü
diş eti kalınlığı kazanımı gözlenebilir
6 aylık operasyon alanının tamamen kök
kuverturu (kapanımı) 41 nolu dişte diş eti
yüksekliği arttırıldı
Mucograft® tutturulur.
Operasyon alanının 3 aylık durumu
Sonuç: Lateral hareketlenmiş, gelişmiş koronal cerrahi tekniği, izole edilmiş diş eti çekimini tedavi eden Geistlich Mucograft ile
başarıyla kombine edildi. Keratinise doku ve diş eti kalınlaşması kazanımı gözlenebildi. Cerrahi edilmiş alanın renk ve
kalınlığının komşu yumuşak dokular gözetilerek güzelce harmanlandığı görüldü.
Dişeti çekilmesi tedavisi
Kesikleri açmadan çoklu çekilmelerin flapla kuverturu (kapanımı)
Cerrahi Dr. Christine Romagna (Auxerre)
Amaç: Minimal müdehaleli (istilalı) tedavi ile çoklu çekilmeleri kapatmak
Çene
Bölge
Restorasyon durumu
Diş eti biotipi
Üst çene
Ön
Diş
Kalın
Alt çene
Arka
İmplant
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich Mucograft®
> Kesimleri serbest bırakmaksızın gelişmiş koronal flap ve kapalı iyileşme
Tedavi için kullanılacak alanın cerrahi öncesi
Resmi .İnce biotipine dikkat
İlk durum 13(3mm) ve 14 (2mm) üzerinde Miller
Sınıf 1 defekt olduğunu gösteriyor
Kesimleri serbest bırakmadan kalın ayırımlı tam
flap yükseltildi
Anatomikal papil de epitelize edilir.
Kollejen Geistlich Mucograft® matriks
flap altına yerleştirilir
Geistlich Mucograft®ı tamamen çevreleyen
flapin hemen dikiş sonrası cerrahi alanın durumu
Takip eden resim cerrahiden 2 hafta sonrası
1.5 aylık operasyon alanın iyi iyleşimi
Cerrahiden 7 ay sonra hoş estetik netice
Sonuç: Çoklu açıklık kuverturu (kapaması) gelişmiş koronal flap (ayırım-tam-kalın ayırım) ve Geistlich Mucograft ile sağlanır.
Kesik serbestisinin yokluğu yumuşak dokunun yara izi olamaksızın güzelce iyileşmesine izin verir. Ek olarak Geistlich Mucograft
kullanımı otojen bağ doku graftinin toplanmasını engeller. Bu minimal müdehaleli tedavi güzel estetik bir netice sunar.
Dişeti çekilmesi tedavisi
Gelişmiş koronal tünelleme (kanallama) ile çoklu çekimler
Cerrahi Dr. Oliver Brendel (Sindelfingen)
Amaç: Fonksiyonel ve estetik isteklerden ötürü görünürdeki kök yüzeyinin tamamen kuverturu (kapanımı)
Çene
Bölge
Restorasyon durumu
Diş eti biotipi
Üst çene
Ön
Diş
Kalın
Alt çene
Arka
İmplant
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich Mucograft®
> Tünel teknik (gelişmiş koronal olarak) ve kapalı iyileşme
Üst çenede çoklu Miller Sınıf 1 çekilme defekti
Diş kuronlarını küretaj gibi yoğun temizliği
ve diş boynunun tesfiyesi (örneğin ultrasonik
Scalar (raspa) ve hazırlama elması ile)
Sulkular kesimlerle (zarf tekniği) mukoza cepleri
ayrılma hazırlığı yapılır
Doku altı diş arası ile zarfların birleşimi
Papilin ılımlı (dikkatli) hareketlendirilmesi
(hareketliliği) artarda, görünürdeki kök
yüzeyleri EDTE %24 ile uygun duruma getirilir.
Bağ doku graftine benzer şekilde Geistlich
Mucograft® tünel (kanal) boyunca çekiştirilerek
yerleştirilir.
Tünelin (kanalın) koranal pozisyonlandırılması
ve uygun dikiş tekniği ile sabitlenmesi.
Çekim kuverturunden 2 ay sonra doğal
görünüm
1 sene sonra klinik durum.Papiller yavaş yavaş
ilerleyen bir eylemle tekrar adapte olmuş.
Çekim kuverturu (kapanması) biolojik olarak
stabil görünür.
Sonuç: Doğru endikasyon uygulandığında ve hasta ile ilgili etiyolojik faktörler dikkate galındığında, Tünel tekniği ile birlikte
Geistlich Mucograft ® tedavisi tekrarlanabilir ve bu teknik resesyonu azaltır. Bu tekniğin bağ dokusu greftine iyi bir alternatif
olduğunu gösterir ve damak hasarı ortadan kaldırır.
Örnek vakada dokunun kalınlaşması bir bakıma bağ dokusu greftinden daha düşüktür, fakat doku daha doğal görünür ve üstün
renk uyumu ile komşu dokularla daha uyumulu gözükür. Yapılan doğru endiksiyonların neticesinde iyileşme normal ve acısızdır.
Dişeti çekilmesi tedavisi
İleri (gelişmiş) koronal uyarlanmış tunnel(kanal)ile çoklu çekimler
Cerrahi Dr. Sofia Aroca (Paris) & Prof. Dr. Anton Sculean (Berne)
Amaç: Üst çenenin ön bölgesinde çoklu çekimin tedavisi
Çene
Bölge
Restorasyon durumu
Diş eti biotipi
Üst çene
Ön
Diş
Kalın
Alt çene
Arka
İmplant
İnce
Materyal
Teknik
> Geistlich Mucograft®
> İleri (gelişmiş) koronala uyarlanmış tunel (CAMT) ve kapalı iyileşme
Çoklu çekim tipli defektin taban çizgisindeki
görünüm. Asılı dikişlerin birlesimi için kontakt
noktalarından ayrılmış.
Tunelleme enstrumanları ile tunel hazırlığı
kalın tam parçalara ayırma işlemi sulkular
alandan Mukogingival çizginin ötesine kadar
yapılır.
Papiller tunellendirilir.
Sağ taraftaki dikiş yardımıyla Geistlich
Mucograft® yerleştirilir.
Geistlich Mucograft® aynı usulde sol tarafta da
tunel altına yerleştiriliyor.
Geistlich Mucograft® siman mine birleşiminin
bir miktar üzerine yerleştirilir
Sol taraf üzerindeki Geistlich Mucograft®
Tunel ve matriks yerleştirildi ve kontak noktasını
çevreleyen sarkan ayrık dikişlerle koronal
pozisyon için sabitlendi.
6. Ayda klinik görünüm
Sonuç: Çekilme Geistlich Mucograft® İle başarıyla kapatıldı. Diş eti sınırı stabil. Doku uyumu mükemmel.
Geistlich Mucograft® ın Yararları
> 3D-Matriks özellikle yumuşak doku rejenerasyonu için tasarlandı
> Kullanıma hazır
> Kuru durumda uygulama ve işleme kolaylığı1
> Sınırsız kullanıma uygunluk ve değişmez kalite2,3
> Doku toplama (harvesting) sıkıntısı yok.1-5
> Doktorun cerrahiye ayrıdığı sürenin azalması1,2,4,5
> Erken damarlanma ve iyi doku entegrayonu
> Açık iyileşme durumlarında da mükemmel yara iyileşimi1
> İyi renk ve doku uyumu4,8,9
> Kök kapanması5 ve keratinise doku kazanımı1,2,10
için yumuşak doku graftine optimal alternatiftir
Higher patient satisfaction
Sanz M, et al. J Clin Periodontol.
Oct;
Konter U, et al. Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift
Herford AS, et al. J Oral Maxillofac Surg.
Jul;
McGuire MK & Scheyer ET. J Periodontol.
Aug;
Cardaropoli D, et al. J Periodontol.
Jul , Epub
Ghanaati S, et al. Biomed Mater.
Feb;
Rocchietta I, et al., unpublished
McGuire MK, et al., manuscript in preparation
Nevins M, et al. Int J Periodontics Restorative Dent.
Jul-Aug
Sanz M, et al. Clin Oral Implants Res.
, accepted for publication
Geistlich Mucograft®
Collagen matrix
Geistlich Mucograft®
Geistlich Mucograft®
Collagen matrix
Domuzsal kollajenden oluşan Geistlich Mucograft®
yumuşak doku rejenerasyonu için özel dizayn edilmiştir.
Mucograft® yoğun bir yapıdan oluşmuştur ki bu yapı açık
iyileşmeye imkanı tanırken stabilizasyon verir ve süngersi
kan pıhtısı stabilizasyonunu destekler ve yumuşak doku
hücrelerinin içine doğru büyütür.
Geistlich Mucograft® Kullanımı İçin Teknik Rehber
Birçok bağımsız klinik yayına, klavuz cerrahlarla
tartışmalar ve 10 dan fazla Geistlich Mucograft® Round
Tables (2009–2011) görüşbirliğine dayanan aşağıdaki
teknik rehber Geistlich Mucograft® kullanırken göz
önünde bulunmalıdır.
1. Genelde
> Geistlich Mucograft® kuru bir durumdayken işlenmeli ve
tatbik edilmeli.
> Geistlich Mucograft®’ın orayantasyonu: Yoğun yapı
dışarı doğru yüzeylendirilmeli ve süngersi yapısı kemik
ve/veya periostoma doğru olmalı.
> Geistlich Mucograft® otojen grafte bir alternatiftir. The
3D-matriks çekim kapanmasında ve keratiniza doku
kazanımı işlem süreci içinde kullanılabilir ki her ikisinde
günümüzde bağ doku grafti yada serbest diş eti grafti ilk
akla gelendir. Hasta seçim kriteri hasta rızası ve cerrahi
gereksinimler otojen yumuşak doku graftlerinde olduğu
gibi yerine getirilmelidir.
> Geistlich Mucograft®’ta basınç yok: 3D-matriks
cerrahiden önce cerrahi boyunca ve sonrasında
sıkıştırılmadan kalmalıdır
> Optimal klinik netice için hasta seçimi ve rızası kritik
derecede önemlidir. Hasta beklentileri göz önünde
bulundurulmalıdır.
> Geistlich Mucograft® etrafında gerilme yok: Geistlich
Mucograft® etrafındaki yumuşak doku geriliminden
kaçınılmalıdır. Eğer mümkünse normal flapten geniş
olması önerilir.
> Geistlich Mucograft® ön ıslatmaya yada yıkama
işlemlerine ihtiyaç duymaksızın kullanıma hazırdır.
> Geistlich Mucograft® kuru haldeyken ve gerilmeyi
önlemek için doğru ve ihtiyaç duyulan miktarda
biçimlendirilmelidir. Geistlich Mucograft®’ın hassas
olarak biçimlendirilmesinde şablon kullanımı yardımcı
olabilir.
> Geistlich Mucograft®‘ın hareketsiz kalması: Geistlich
Mucograft® cerrahiden sonra hareketsiz kalmalıdır, zira
yara iyileşimi için kan pıhtısının stabilitesi önemlidir.
> Cerrahi mevkii yönetimi: Her hangi yenilenen alanla
olduğu gibi operasyon mekiinin bakım ve cerrahi alanda
yada yanında hijyen talimi uygulamasında ihtiyatlı
olmalı. İlk 4 hafta için diş eti sınırında fırçlama yok, diş
ipi yok, sert besinler çiğnemek yok. İlk 6 ay için
sondalama yok yada bölgenin kök planlamasına ve
ölçeklenmesine izin yok.
Geistlich Mucograft®
2. Keratinize Doku Kazanımı
> Elde edilebilir keratinize doku bandının derinliği genetik
olarak önceden hesaplanabilir.
> Cerrahi öncesi durum: Koronal sınırda ve/veya dişleri
çevreleyen yada implantı küçük bir keratinize doku bandı
hazır bulunmalıdır ki yeniden üretilecek yumuşak dokuya
biolojik bilgi sağlayabilsin. Şayet en az 1 mm keratinize
doku bandı bırakılırsa Geistlich Mucograft® ile otojen
graftlere kıyaslanabilen sonuçlar sağlanılır.
> İyi çoğalma: Cerrahiye ve tedavi gören bölgede gerilme
olmaksızın iyileşmeye olanak tanımak için posterior
bölge içinde minimum bir derinlik kullanılmalıdır.
> Kalın ayırımlı (dilimli) flap: Geistlich Mucograft® kemiği
çevreleyen Membrana ait (periosteal) yatak üzerine
uygulanmalıdır, zira kan tedariki önemlidir
> Open healing (onlay Şayet ileriki tedavi için bölgenin
terkrar açımı gerekiyora Geistlich Mucograft®’la keratinize doku kazanımından sonra en az bir 3 ay bekleme
süresi önerilir
3. Geri çekilme Kuvertürü (kapaması)
> Genelde Miller Sınıf 1 ve 2 defektlerin (geri) çekilme
tedavileri Miller Sınıf 3 ve 4 ten çok daha yüksek öngörülebilirlik ve başarı oranı gösterir.
> Maksilanın (geri) çekilme tedavileri azaltılmış kassal
çekimi ve maksilanın vestibül oyuk elverişliliğine bağlı
olarak mandibladan daha iyi sonuç gösterir.
> Sağlanabilen maksimum (geri) çekilme kuverturu
(kapaması) biolojik olarak siman –mine birleşimi vasıtası
ile saptanır.
> Kan tedariki önemli olduğundan kollejenin erken rezorbsiyonunu önlemek adına Geistlich Mucograft®’la
tamamen flap altında örtülü kalmalıdır.
4. Çekim Sonrası Alveolar Kenar Korunması
> Atravmatik diş çekimini takiben alveolar bukkal duvarın
korunmasında Geistlich Mucograft Seal®’in Geistlich
Bio-Oss Collagen® ile birlikte kullanımı önerilir.
Bahsedilen korunmuş çekim soketi bukkal kemik
duvarının %0 ile %50 arası küçük kemiksi defektlerini
kapsar.
> Geistlich Mucograft Seal® soket dolduran bir materyalle
birlikte kullanılmalıdır. (örn: Geistlich Bio-Oss Collagen®)
> Ön ıslatmaya ya da yıkamaya ihtiyaç yoktur. Elle kuru bir
fazda uygulanabilir.
> Geistlich Mucograft Seal® uygulamadan önce komşu
yumuşak doku marjinleri de-epitelize olmalıdır.Bu
yumuşak doku hücrelerinin doku sınırından matriks
içine ilerlemesine olanak tanır.
> Geistlich Mucograft Seal®’in oryantasyonu: Matriksin
kompakt (yoğun yapısı) dış yüzeye ve süngersi yapısı
çekim soketine doğru yerleştirilmelidir. İki yüzeyin
birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilmesi için süngersi
girintili olarak yapılmıştır.
> Resorbe olmayan dikişle dikilmeli, yapıştırılmamalıdır.
Geistlich Mucograft Seal®‘in doku sınırlarına yakın
adaptasyonu tek yönlü kesintili dikişler ile çift yönlü
kesintili dikişler ya da çarpraz kesintili dikişlerle başarılı
olabilir.
> Cerrah tarafından, rahatlıkla kullanacağı en iyi dikiş
malzemesi seçilmelidir. Tek yönlü kesintisiz dikiş için 6.0
ya da 5,0 dikiş boyutu önerilir. Çarpaz dikiş için 5,0 boyut
uygundur.
> Geistlich Mucograft Seal® dikilirken kenarlarının çekim
soketinin de-epitalize marjinal yumuşak doku sınırlarına
yakın ve adaptasyonunun gerilimsiz olmasını sağlayın.
> Flap gerilmeden dikilmelidir.
> Geçici restorasyon, hareketli ya da sabit her ikisi de greft
üzerine baskı yapmamalı yada dokuyu sıkıştırmamalıdır.
> Geistlich Mucograft® cerrahi esnasında ve sonrasında
prese edilmemelidir. Bundan kaçınmak için: Geistlich
Mucograft®ı’ flaple beraber dikmek, flap üzerinden
dikmek, yada yaranın cerrahi mevkii basıncı.
> Geistlich Mucograft Seal® protokolü kalın yada ince
dişeti biyotiplerine uygulanabilir.
> Geistlich Mucograft® koronal olarak gelişmiş (ileri
Koronal) flaple (CAF) yada koronal olarak gelişmiş (ileri
Koronal) tünel tekniği ile kombine edilmelidir.
> Hasta seçim kriterleri, enfeksiyonsuz bölge ve hasta
uyumu tedavi edici başarıya katkıda bulunan önemli
faktörlerdir.
> Koronal olarak gelişmiş (ileri Koronal) tünel tekniği
kullanılıyorken genel rehberlere ilaveten, geri çekilme
kuvertürü (kapaması) için aşağıdakiler göz önünde
bulunmalıdır.
> Kuru durumda kesme, dikme ve uygulama.
Uygulama esnasında Matriks hızla tamamen
kanla ıslatılmalı. Islak durumda manipülasyon
Minumumda muhafaza edilmeli
> Geistlich Mucograft çekilmeli, tünel içine
itilmemeli.
Sanz M, et al. J Clin Periodontol.
Oct
Miller PD Jr. Int J Periodontics Restorative Dent.
McGuire MK & Scheyer ET. J Periodontol.
Aug
Konter U, et al. Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift
Herford AS, et al. J Oral Maxillofac Surg.
Jul
Ghanaati S, et al. Biomed Mater.
Feb;
Cardaropoli D, et al. J Periodontol.
Jul Epub
Nevins M, et al. Int J Periodontics Restorative Dent.
Jul-Aug;
bioport/06.05.14/tr
Subsidiary Great Britain, Ireland
Geistlich Biomaterials
Geistlich Sons Limited
Long Lane
GB-Chester CH PF
Phone
Fax +
www.geistlich.co.uk
Detaylı Bilgi İçin:
Bioport Biyolojik Maddeler A.Ş.
Büyükdere Cad. Emekli Subay Evleri
9. Blok D: 1 Esentepe / Şişli, İstanbul
T: 0212 272 75 77
F: 0212 272 76 28
[email protected]
www.bioport.com.tr

Benzer belgeler

geistlich combi kit

geistlich combi kit “Ben diş çekimlerinden sonra rutin olarak sonra sırt koruma tekniği kullanırım. Hassas olarak diş çekiminden sonra, alveol boşluğu Geistlich Bio-Oss® Kolajen ile doldurulur. Geistlich Bio-Gide memb...

Detaylı