Gümrük Bakanlığı Mevzuatına Uyum: İzinli Gönderici

Transkript

Gümrük Bakanlığı Mevzuatına Uyum: İzinli Gönderici
Güvence Hizmetleri:
Gümrük Bakanlığı Mevzuatına
Uyum: İzinli Gönderici
Rekabetin sürekli arttığı günümüz ekonomi koşullarında, kurumlar maliyetlerini azaltmak
ve rekabet gücünü arttırmak adına yeni yaklaşımlar aramaktadır. Lojistik güçlerini arttırırken
aynı zamanda maliyetlerini düşürerek müşterilerine ve paydaşlarına değer katmayı
hedeflemektedir. Bu nedenle; kurumlar, işlem maliyetlerini düşürmek, daha iyi ve hızlı
büyüme gerçekleştirebilmek, yüksek rekabet gücüne sahip olabilmek ve ticaret gücünü
artırabilmek için İzinli Gönderici belgesine ihtiyaç duymaktadır.
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
İzinli Gönderici
✓ Kurallara Uyum
✓ Şeffaflık
✓ Özdenetim
İş Birliği
✓ Güven
✓ Kolaylaştırma
✓ Hızlandırma
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ihracata yönelik tüm
gümrük işlemlerinde çeşitli kolaylıklar sağlamayı hedefleyen
“Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği”, 2013
yılının başlarında yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte
gümrük işlemlerinde emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin
kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere “Yetkilendirilmiş
Yükümlü” ve “İzinli Gönderici” belgesi verilmesine ilişkin
düzenlemeler yer almaktadır.
Eşyanın iç
gümrük idaresine
uğramaksızın sınır
kapısına sevk
edilmesi
Gümrük
İzinli Gönderici; güvenilir olduğu onaylanmış taşıyıcı
firmaların işlemlerinin kolaylaştırıldığı ve ihraç edilecek
ürünlerin gerekli kontrollerinin taşıyıcı firmalar tarafından
yapıldığı bir uygulamadır. “İzinli Gönderici” haklarından
sadece “Yetkilendirilmiş Yükümlü” belgesine sahip ve
uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları sağlayan
kurumlar yararlanabilmektedir. İzinli gönderici, eşyanın
transit işlemlerini kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul
çerçevesinde yapmak suretiyle, eşyayı hareket gümrük
idaresine sunmaksızın doğrudan çıkış gümrük idaresine
sevk etme yetkisine sahip olacaktır.
➡
İzinli Gönderici Belgesinin Faydaları Nelerdir?
➡
Aracın izinli
göndericinin
tesislerinde
mühürlenmesi
➡
İzinli Gönderici Statüsü Kuruma Ne Sağlar?
• Daha az muayene
• Öncelikli kontrol
• Daha az bilgiyle beyan
• Tüm dünyada tanınma ve yüksek itibar
• Kolayca uluslararası pazara giriş
Ön
inceleme
yapılır.
• Daha kolay yasal ticaret imkanları
Kimler İzinli Gönderici Statüsüne Sahip Olabilir?
• Güvenilir
Rapor
üzerinde
Yerinde
inceleme değerlendirme
yapılır.
raporu
hazırlanır.
Gerekli
belgelerle
başvuru
yapılabilir.
• Ticari kayıtları izlenebilir
• Mali yeterliliğe sahip
KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?
• Emniyet ve güvenlik kriterleri sağlayan
KPMG geniş sektör ve mevzuat bilgisi ve güvence
hizmetleri alanındaki danışmanlık deneyimi ile, yasal
gereksinimlerinizin belirlenerek bunların kuruluşunuz
için rekabet avantajına dönüştürülmesi konusunda
size yardımcı olur. KPMG olarak, uyum çalışmalarının
iki aşamadan ve bu aşamalarda yer alan faaliyetlerden
oluştuğuna inanıyoruz: Hazırlık ve Süreç İyileştirme.
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi olarak, bu aşamalarda
müşterilerimize değer katmayı ve bu yolla kuruluşların
uyum ve olgunluk seviyelerinin artırılmasını
hedeflemekteyiz. Bu kapsamda, gümrük mevzuatına
uyum alanında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:
• En az üç yıldır faaliyette bulunan
• Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve
kuruluşları sahip olabilir.
İzinli Gönderici Başvurusu Sırasında İstenen Belgeler
Nelerdir?
• Başvuru Formu
• Soru Formu
• Adli Sicil Belgeleri/ Beyan Formları
• Borcu Yoktur Belgesi
• 500 Transit Beyannamesi
Güvence Hizmetleri
ISO27001/ISO9001
• ISO27001/9001 Eğitim Hizmeti
• Uluslararası Taşımacılık Yetki Belgesi
• ISO27001/9001 Uyumu Gözden Geçirme
Hizmeti
• ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları
• Yeminli Mali Müşavir Raporu
• ISO27001/9001 Yol Haritası Hazırlık ve
Takip Hizmeti
Hazırlık
KPMG İzinli Gönderici Hizmetleri
hakkında daha detaylı bilgi için
İletişim:
Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.
Sinem Cantürk
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi
Bölüm Başkanı, Direktör
İstanbul, Türkiye
T: +90 216 681 90 00
F: +90 216 681 90 90
E: [email protected]
Daha fazla bilgi için
kpmg.com.tr
• ISO27001/9001 Uyumlu BGYS Kurulumu
Hizmeti
• Bilgi Güvenliği Politika ve Dokümantasyon
Oluşturma Hizmeti
• ISO27001/9001 Risk Değerlendirme
Hizmeti
• Risk Değerlendirme Sonuçlarına Uygun
Olarak Kimlik ve Erişim Yönetimi Yapısının
Kurulması
• Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme
Sonuçlarına Göre İyileştirme Hizmeti
Süreç
İyileştirme • Bilgi Güvenliği Yönetimi Süreci için Planla,
Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ)
Döngüsünün Uygulanması
© 2013 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International
Cooperative’in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International
Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.

Benzer belgeler

Yönetişim Hizmetleri: GRC: Yüksek Performans ve Düşük

Yönetişim Hizmetleri: GRC: Yüksek Performans ve Düşük danışmanlık deneyimi ile, yasal gereksinimlerinizin belirlenerek bunların kuruluşunuz için rekabet avantajına dönüştürülmesi konusunda size yardımcı olur. KPMG olarak, uyum çalışmalarının iki aşama...

Detaylı